Reklama
Dnes je čtvrtek 16.07.2020     svátek má Luboš

Velikonoční dopis křesťanům 2020: Smrt nemůže s Kristovými učedníky naložit jako s kořistí…

Ilustrační foto: Pixabay
Ilustrační foto: Pixabay

13.4.2020 Čtenáři píší/Komentáře (3), autor:
Hynek Tkadleček (autor je farářem sboru Českobratr

„Kristus umřel i ožil, aby se stal Pánem mrtvých i živých“. Ř 14,9.
Pandemie koronaviru Covid-19 změnila navyklý způsob života naší planety.


Vylidněná města, zavřené školy, továrny, rušení politických, kulturních a sportovních akcí - ten výčet by byl dlouhý, ale připojím i pozitivní dopady: Emise, ano, ty samé, o kterých se vedly letité spory a úvahy na mezinárodní úrovni, ty pandemie snížila na hodnoty, o jakých se ekologům ani nesnilo - jak mávnutím kouzelného proutku. A především pak nepřehlédnutelná solidarita. Vnímáme, jak ohroženost života lidi sbližuje, zlidšťuje ve vzájemné pomoci, podpoře a nápadech.
Všelijak vykolejeni si s pokorou uvědomujeme, že pán tvorstva nemá věci pod kontrolou tak, jak si myslel a jak v nich ve svém „doma“ kotvil svými jistotami.


Milé sestry, milí bratři, jakkoli se nám, křesťanům, přímo nabízí využití všeobecného znejistění a rozpoložení člověka pro údernou zvěst o tom, že Ježíš zemřel a zmrtvýchvstal, že smrt byla poražena a že se jí není třeba bát, bylo by to laciné, respektive jen půl pravdy. A půlka pravdy může také lhát, jak zpíváme v Baladě velkopáteční od Miloše Rejchrta.


Ten základní smysl velikonoční zvěsti není jen v tom, abychom se nebáli smrti, ale abychom žili jako svobodní, které Kristus vysvobodil z poddanství hříchu a smrti a učinil nás svým vlastnictvím. Smyslem vzkříšení nejsme vlastně v prvé řadě my, ale Kristus. Všechno, co nás učil a co pro nás učinil, včetně své smrti na kříži, směřuje k tomu, aby byl Pánem všeho a všech – aby panoval. Sebrat si z Velikonoc vzkříšení jen jako nějakou třešničku na dortu, tzn. odejít s ní někam pryč od politicko-kulturně-sociální angažovanosti života, abychom si ji tam užívali podle své chuti a vůle, to by byl jen pád do starého otroctví.
Vzkříšení není obecná pravda, která by platila nad každou smrtí. Je spojena s osobou, dílem a vůlí Ježíše Krista.


Vzkříšení nesměruje člověka k tomu, aby mu dodalo naději až v hodině smrti, ale aby člověka probudilo dnes, v této chvíli. Otvírá mu oči víry a vede ho k tomu, co je nové a co mu už ani smrt nemůže vzít – život v naslouchání Bohu a v užitečnosti lidem. Život dobrý a pravdivý. Vzkříšení začíná s prvními krůčky na cestě za Ježíšem.
Už ty první a ty další kroky společného života nám dávají pocítit, že Kristus, jenž je pravda a život, vstoupil i do našeho života. Jeho láska položila dobrý základ, na němž se dobře žije - daruje odpuštění hříchů a vede nás k lásce.
Není to cesta snadná, pohodlná, bezstarostná a sám Ježíš připomíná, že jen málokdo ji nalézá.


Co se ještě týká smrti samotné, už prvotní církev čelila pochybnostem okolního světa s tím, že i věřící následovníci Kristovi přece umřou. Zajisté, že umřou. A pamatují snad na to víc než mnozí, kterým smrtelnost tak náhle obnažil koronavirus. Zemřou, ale vědí, že už nejsou kořistí smrti. Smrt už s Kristovými učedníky nemůže naložit jako s kořistí, jak zpívá Luther. Kristus nad nimi panuje. Jsou jeho. I jako mrtví, i jako umírající patří svému Pánu. Nikdo mu je nevyrve z ruky. Amen.
Milé sestry, milí bratři, ne můžeme se setkávat, nemůžeme se vidět, nemůžeme se sdílet v širším společenství. Jako jeden z důležitých základů farářské práce vnímám pastoraci. Moc mi schází, že se s vámi nemohu vidět a mluvit s vámi o vašich radostech a starostech. Snažím se vám alespoň volat telefonem. Jsem s vámi v modlitbách.
 
 

Diskuze k článku

Nový komentář

"Pandemie koronaviru Covid-19
změnila navyklý způsob života naší planety."
Pandemie komunismu
změnila navyklý způsob života naší planety.

70. výročí Akce K
Převzato:
Likvidaci klášterů v Československu bude připomínat dvoumetrová pamětní deska od Otmara Olivy
27. 9. 2019
Slévači ateliéru Otmara Olivy ve Velehradu odlili pamětní desku k 70. výročí Akce K, během které státní bezpečnost v roce 1950 likvidovala české kláštery. Práce na zhruba dva metry vysoké desce začaly v pátek už ve tři hodiny ráno. Na jedné části pamětní desky se objeví i muklovské číslo Otmara Olivy, kterého komunisté na přelomu 70. a 80. let věznili.
Umělec Otmar Oliva předlohu pamětní desky vymodeloval ze včelího vosku v poměru jedna ku jedné. Ve formách z keramické hlíny ji pak slévači ukryli do písku, kde ji zaleje rozžhavený bronz.
Přípravy na odlévání pamětní desky začaly v pátek už ve 3:00 modlitbou přímo ve velehradské slévárně, o čtyři hodiny později už měl bronz potřebnou teplotu 1200 stupňů Celsia a mohlo začít odlévání. Vše proběhlo podle plánu a žádná z forem nepraskla.
Pro samotného umělce, který je i autorem výzdoby papežské kaple ve Vatikánu, to byla velmi emotivní práce. Součástí desky bude i jeho muklovské číslo z doby věznění za normalizace.
„My jsme navzájem do těch děl vliti, to je krásné.“
Otmar Oliva
autor pamětní desky
Deska bude odhalena 13. dubna 2020 – přesně po sedmdesáti letech od likvidace československých klášterů. Jen z Velehradu bylo tehdy do internačních táborů odvlečeno 25 řeholníků a 46 noviců.
Akci měl odůvodnit proces s řeholníky
Takzvaná Akce K představovala násilnou likvidaci klášterů i mužských katolických řeholních řádů. Akci předcházel proces Machalka a spol., což byl první vykonstruovaný proces v režii komunistické strany namířený proti katolické církvi. Proces měl celou akci ideologicky odůvodnit před veřejností.
V celém Československu státní bezpečnost zlikvidovala více než dvě stě řeholních domů a internovala téměř 2400 řeholníků. Kromě toho její příslušníci zabavili movitý i nemovitý majetek. Některé významné objekty začaly později chátrat a několik jich režim záměrně zničil.
 
Zdeněk | 2020-04-13 09:14:01 | Reagovat
Zdenku, nechme na hlavě, ona církev také nebyla tak svatá v dřívějších dobách (jak asi přišla ke svým majetkům...v bibli se říká něco jiného, jak by měla vypadat podle Ježíše). I císař Josef II. církvi snad majetek jenom propůjčil...
A v době pandemie jsem zatím (třeba jsem neviděl i neslyšel), jak církev přispěla k k odvrácení této situace se svojí troškou do mlýna (a to dostali restituce a každý rok nové finance). To se na mne nezlob, ale ti Vietnamci se postavili a ukázali daleko lépe k současným problémům. Patří jim dík. Zdravím a hezké Červené pondělí, ikdyž netradiční.
Strejček Nimra | 2020-04-13 09:45:03 | Reagovat
Milý strýčku,
Je fakt, že nejsem historicky objektivní.
Také moje vzdělání v atelieru profesora Rozehnala a výchova v rodině nebyla na výši toho správného světového názoru.
Dost jsem toho napsal, jak jsem se snažil nejen od generála Nekvasila získat doličné kádrové dokumenty.
Tak jeden za všechny:

Okresní výbor KSČ Brno VI.  16. Březen 1959.
Požadovaný posudek na p. Gryce:
Otec pochází z úřednické rodiny.
Matka je náboženský fanatik.
Otec pracoval po celou dobu jako obchodní cestující.
Oba mají nevyjasněný poměr k našemu státnímu zřízení.
V tomto duchu byl vychován jejich syn, t.č. ing. Gryc Zdeněk.
Jeho chování, postoj ke společnosti atd. neskýtá záruku,
že bude přínosem pro naši lidovou armádu.
-------------------------------------------
Fotokopii posílám pro sichr do redakce JL a sem vkládám mail ředitele galerie Cheb.
---------------------------------------------------------
Tak Vážený pane architekte, tak už jsem to zveřejnil, dalo to tedy neskutečnou práci vybrat z wordu obrázky, přeuložit je, dát je do speciální fotogalerie, otitulkovat... 
Najdete to zde, stačí pokliknout: http://www.socharstvi.info/zdenek-gryc-vytvarna-dila-v-architekture/
Ještě jednou děkuji za svolení, snad to bude budoucím badatelům k užitku. A těším se na anoncované shledání.
Srdečně Mgr. Marcel Fišer, Ph. D. ředitel / director of GAVU Cheb
-------------------------------------------------------------------------
Jablko nepadlo asi daleko od stromu, jak vidno nejenom z této  kolaborace s   Romanem Podrázským,
autorem nejen sochy pro faráře Toufara, ale také Krista na hřbitově na Moravci věnovaného
"ŠKOLSKÉ SESTRY DE NOTRE DAME",
což souvisí s nedávným výročím:
"Tehdejší režim provedl "Akci K", v jejímž průběhu zlikvidoval v dubnu roku 1950 mužské kláštery.
O pět měsíců později realizovaly represivní složky druhé kolo s názvem "Akce R".
Byly přepadeny ženské církevní řády a přes deset tisíc řeholnic se během jedné noci dostalo do sběrných klášterů."
Hodně hrobů na hřbitově na Moravci, kde byly řádové sestry internovány nese jejich jména.
V krásném jarním dnu by tam mohl být pěkný rodinný výlet. Hodně hrobů má zajímavý kříž ze stříškou obvyklou to "lidůvku" na Slovensku.
 
Zdeněk | 2020-04-13 13:35:30 | Reagovat
Napište i vy, svůj vlastní článek - formulář ZDE
Reklama
06.05.2020 Čtenáři píšíNaše škola v aktuální době koronavirové

Když jsme počátkem března odcházeli na jarní prázdniny, nikdo z nás nepředpokládal, že se již do školy nevrátíme a budeme se muset s nově nastalou mimořádnou situací začít vyrovnávat. ...

Komentáře (1)
29.04.2020 Čtenáři píšíDěti ze ZŠ a MŠ Cejle děkují zdravotním sestřičkám a hasičům

Originálním způsobem vyjádřily velké poděkování zdravotním sestřičkám a hasičům, za jejich práci, děti z mateřské školy v Cejli. Vytvořily pro ně totiž velmi zdařilé návrhy roušek ...

Komentáře (0)
22.04.2020 Čtenáři píšíSpolupráce je soutěž v lidství

Ceny, medaile a poháry, už od mala jsme vychováváni soutěžit a být lepší než ten druhý. Lepší, silnější, rychlejší. Soutěžíme a poměřujeme svoje výkony s druhými lidmi. Soutěžíme ...

Komentáře (1)
16.04.2020 Čtenáři píšíMám velkou radost! Podařilo se Musimesipomahatvjihlavě

Že se to v době karantény nehodí? Právě že naopak. Já byla nejdřív hrozně smutná. A vzteklá. Jenže na vir se můžete vztekat a má to úplně stejnej efekt, jak když se vztekáte na vládu. ...

Komentáře (0)
15.04.2020 Čtenáři píšíKoronavir 

Malý bacil koronavir, dumá, koho by nakazil, je tak sám v tom Božím světě, kde při jaru všechno kvete. Vida, na lavičce děda sedí, do zeleně parku se zálibou hledí, už si vybral ...

Komentáře (0)
13.04.2020 Čtenáři píšíVelikonoční dopis křesťanům 2020: Smrt nemůže s Kristovými učedníky naložit jako s kořistí…

„Kristus umřel i ožil, aby se stal Pánem mrtvých i živých“. Ř 14,9. Pandemie koronaviru Covid-19 změnila navyklý způsob života naší planety. Vylidněná města, zavřené školy, ...

Komentáře (3)
01.04.2020 Čtenáři píšíKoronavirus – výzva k obrácení

Vojtěch Kodet Když jsme letos vstupovali do doby postní, nikdo z nás netušil, jak bude jiná oproti předešlým. Každoročně si křesťané kladou otázky, jak tuto dobu dobře prožít, ...

Komentáře (2)
31.03.2020 Čtenáři píšíPohřebnictví ve světle opatření vlády v době nouzového stavu

S ohledem na trvající opatření vlády v době nouzového stavu vyhlášeného z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky, ...

Komentáře (0)
30.03.2020 Čtenáři píšíDevadesát let jednoho života

Podíváte-li se do očí člověku, který slaví své devadesáté narozeniny, uvidíte mnohé. Radost z výjimečné chvíle, možná i trochu melancholie a také něco, co v jiných očích neuvidíte. ...

Komentáře (1)
27.03.2020 Čtenáři píšíJe třeba přejít od keců k činům

Jinak nejde tuto invazi nazvat. Svět prochází mnoha drastickými změnami. Jedny se nás „netýkají“, protože jsou, jako by daleko od nás, ale hranice jsou jen pomyslné. Něčemu se bránit ...

Komentáře (1)
25.03.2020 Čtenáři píšíZa Královnou swingu Evou Pilarovou

V sobotních ranních hodinách, 14. 3., nás zastihla smutná zpráva. Po vleklých zdravotních problémech nás a hudební svět opustila Eva Pilarová (+80). Legendární zpěvačka zemřela v sobotu ...

Komentáře (0)
23.03.2020 Čtenáři píšíStomatologie v čase epidemie

Obracím v ruce včerejší dárek od pana ministra, respirátor KN95. Typický no name, bez ventilu, prostě Čína. Máme jich osm, takže se sestrou na čtyři dny. Možná jste to slyšeli: rizikové ...

Komentáře (2)

Reklama
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I
S-Rank (www.seznam.cz) www.i-asap.net