Reklama
Dnes je úterý 27.10.2020     svátek má Šarlota / Zoe

Velikonoční dopis křesťanům 2020: Smrt nemůže s Kristovými učedníky naložit jako s kořistí…

Ilustrační foto: Pixabay
Ilustrační foto: Pixabay

13.4.2020 Čtenáři píší/Komentáře (3), autor:
Hynek Tkadleček (autor je farářem sboru Českobratr

„Kristus umřel i ožil, aby se stal Pánem mrtvých i živých“. Ř 14,9.
Pandemie koronaviru Covid-19 změnila navyklý způsob života naší planety.


Vylidněná města, zavřené školy, továrny, rušení politických, kulturních a sportovních akcí - ten výčet by byl dlouhý, ale připojím i pozitivní dopady: Emise, ano, ty samé, o kterých se vedly letité spory a úvahy na mezinárodní úrovni, ty pandemie snížila na hodnoty, o jakých se ekologům ani nesnilo - jak mávnutím kouzelného proutku. A především pak nepřehlédnutelná solidarita. Vnímáme, jak ohroženost života lidi sbližuje, zlidšťuje ve vzájemné pomoci, podpoře a nápadech.
Všelijak vykolejeni si s pokorou uvědomujeme, že pán tvorstva nemá věci pod kontrolou tak, jak si myslel a jak v nich ve svém „doma“ kotvil svými jistotami.


Milé sestry, milí bratři, jakkoli se nám, křesťanům, přímo nabízí využití všeobecného znejistění a rozpoložení člověka pro údernou zvěst o tom, že Ježíš zemřel a zmrtvýchvstal, že smrt byla poražena a že se jí není třeba bát, bylo by to laciné, respektive jen půl pravdy. A půlka pravdy může také lhát, jak zpíváme v Baladě velkopáteční od Miloše Rejchrta.


Ten základní smysl velikonoční zvěsti není jen v tom, abychom se nebáli smrti, ale abychom žili jako svobodní, které Kristus vysvobodil z poddanství hříchu a smrti a učinil nás svým vlastnictvím. Smyslem vzkříšení nejsme vlastně v prvé řadě my, ale Kristus. Všechno, co nás učil a co pro nás učinil, včetně své smrti na kříži, směřuje k tomu, aby byl Pánem všeho a všech – aby panoval. Sebrat si z Velikonoc vzkříšení jen jako nějakou třešničku na dortu, tzn. odejít s ní někam pryč od politicko-kulturně-sociální angažovanosti života, abychom si ji tam užívali podle své chuti a vůle, to by byl jen pád do starého otroctví.
Vzkříšení není obecná pravda, která by platila nad každou smrtí. Je spojena s osobou, dílem a vůlí Ježíše Krista.


Vzkříšení nesměruje člověka k tomu, aby mu dodalo naději až v hodině smrti, ale aby člověka probudilo dnes, v této chvíli. Otvírá mu oči víry a vede ho k tomu, co je nové a co mu už ani smrt nemůže vzít – život v naslouchání Bohu a v užitečnosti lidem. Život dobrý a pravdivý. Vzkříšení začíná s prvními krůčky na cestě za Ježíšem.
Už ty první a ty další kroky společného života nám dávají pocítit, že Kristus, jenž je pravda a život, vstoupil i do našeho života. Jeho láska položila dobrý základ, na němž se dobře žije - daruje odpuštění hříchů a vede nás k lásce.
Není to cesta snadná, pohodlná, bezstarostná a sám Ježíš připomíná, že jen málokdo ji nalézá.


Co se ještě týká smrti samotné, už prvotní církev čelila pochybnostem okolního světa s tím, že i věřící následovníci Kristovi přece umřou. Zajisté, že umřou. A pamatují snad na to víc než mnozí, kterým smrtelnost tak náhle obnažil koronavirus. Zemřou, ale vědí, že už nejsou kořistí smrti. Smrt už s Kristovými učedníky nemůže naložit jako s kořistí, jak zpívá Luther. Kristus nad nimi panuje. Jsou jeho. I jako mrtví, i jako umírající patří svému Pánu. Nikdo mu je nevyrve z ruky. Amen.
Milé sestry, milí bratři, ne můžeme se setkávat, nemůžeme se vidět, nemůžeme se sdílet v širším společenství. Jako jeden z důležitých základů farářské práce vnímám pastoraci. Moc mi schází, že se s vámi nemohu vidět a mluvit s vámi o vašich radostech a starostech. Snažím se vám alespoň volat telefonem. Jsem s vámi v modlitbách.
 
 

Diskuze k článku

Nový komentář

"Pandemie koronaviru Covid-19
změnila navyklý způsob života naší planety."
Pandemie komunismu
změnila navyklý způsob života naší planety.

70. výročí Akce K
Převzato:
Likvidaci klášterů v Československu bude připomínat dvoumetrová pamětní deska od Otmara Olivy
27. 9. 2019
Slévači ateliéru Otmara Olivy ve Velehradu odlili pamětní desku k 70. výročí Akce K, během které státní bezpečnost v roce 1950 likvidovala české kláštery. Práce na zhruba dva metry vysoké desce začaly v pátek už ve tři hodiny ráno. Na jedné části pamětní desky se objeví i muklovské číslo Otmara Olivy, kterého komunisté na přelomu 70. a 80. let věznili.
Umělec Otmar Oliva předlohu pamětní desky vymodeloval ze včelího vosku v poměru jedna ku jedné. Ve formách z keramické hlíny ji pak slévači ukryli do písku, kde ji zaleje rozžhavený bronz.
Přípravy na odlévání pamětní desky začaly v pátek už ve 3:00 modlitbou přímo ve velehradské slévárně, o čtyři hodiny později už měl bronz potřebnou teplotu 1200 stupňů Celsia a mohlo začít odlévání. Vše proběhlo podle plánu a žádná z forem nepraskla.
Pro samotného umělce, který je i autorem výzdoby papežské kaple ve Vatikánu, to byla velmi emotivní práce. Součástí desky bude i jeho muklovské číslo z doby věznění za normalizace.
„My jsme navzájem do těch děl vliti, to je krásné.“
Otmar Oliva
autor pamětní desky
Deska bude odhalena 13. dubna 2020 – přesně po sedmdesáti letech od likvidace československých klášterů. Jen z Velehradu bylo tehdy do internačních táborů odvlečeno 25 řeholníků a 46 noviců.
Akci měl odůvodnit proces s řeholníky
Takzvaná Akce K představovala násilnou likvidaci klášterů i mužských katolických řeholních řádů. Akci předcházel proces Machalka a spol., což byl první vykonstruovaný proces v režii komunistické strany namířený proti katolické církvi. Proces měl celou akci ideologicky odůvodnit před veřejností.
V celém Československu státní bezpečnost zlikvidovala více než dvě stě řeholních domů a internovala téměř 2400 řeholníků. Kromě toho její příslušníci zabavili movitý i nemovitý majetek. Některé významné objekty začaly později chátrat a několik jich režim záměrně zničil.
 
Zdeněk | 2020-04-13 09:14:01 | Reagovat
Zdenku, nechme na hlavě, ona církev také nebyla tak svatá v dřívějších dobách (jak asi přišla ke svým majetkům...v bibli se říká něco jiného, jak by měla vypadat podle Ježíše). I císař Josef II. církvi snad majetek jenom propůjčil...
A v době pandemie jsem zatím (třeba jsem neviděl i neslyšel), jak církev přispěla k k odvrácení této situace se svojí troškou do mlýna (a to dostali restituce a každý rok nové finance). To se na mne nezlob, ale ti Vietnamci se postavili a ukázali daleko lépe k současným problémům. Patří jim dík. Zdravím a hezké Červené pondělí, ikdyž netradiční.
Strejček Nimra | 2020-04-13 09:45:03 | Reagovat
Milý strýčku,
Je fakt, že nejsem historicky objektivní.
Také moje vzdělání v atelieru profesora Rozehnala a výchova v rodině nebyla na výši toho správného světového názoru.
Dost jsem toho napsal, jak jsem se snažil nejen od generála Nekvasila získat doličné kádrové dokumenty.
Tak jeden za všechny:

Okresní výbor KSČ Brno VI.  16. Březen 1959.
Požadovaný posudek na p. Gryce:
Otec pochází z úřednické rodiny.
Matka je náboženský fanatik.
Otec pracoval po celou dobu jako obchodní cestující.
Oba mají nevyjasněný poměr k našemu státnímu zřízení.
V tomto duchu byl vychován jejich syn, t.č. ing. Gryc Zdeněk.
Jeho chování, postoj ke společnosti atd. neskýtá záruku,
že bude přínosem pro naši lidovou armádu.
-------------------------------------------
Fotokopii posílám pro sichr do redakce JL a sem vkládám mail ředitele galerie Cheb.
---------------------------------------------------------
Tak Vážený pane architekte, tak už jsem to zveřejnil, dalo to tedy neskutečnou práci vybrat z wordu obrázky, přeuložit je, dát je do speciální fotogalerie, otitulkovat... 
Najdete to zde, stačí pokliknout: http://www.socharstvi.info/zdenek-gryc-vytvarna-dila-v-architekture/
Ještě jednou děkuji za svolení, snad to bude budoucím badatelům k užitku. A těším se na anoncované shledání.
Srdečně Mgr. Marcel Fišer, Ph. D. ředitel / director of GAVU Cheb
-------------------------------------------------------------------------
Jablko nepadlo asi daleko od stromu, jak vidno nejenom z této  kolaborace s   Romanem Podrázským,
autorem nejen sochy pro faráře Toufara, ale také Krista na hřbitově na Moravci věnovaného
"ŠKOLSKÉ SESTRY DE NOTRE DAME",
což souvisí s nedávným výročím:
"Tehdejší režim provedl "Akci K", v jejímž průběhu zlikvidoval v dubnu roku 1950 mužské kláštery.
O pět měsíců později realizovaly represivní složky druhé kolo s názvem "Akce R".
Byly přepadeny ženské církevní řády a přes deset tisíc řeholnic se během jedné noci dostalo do sběrných klášterů."
Hodně hrobů na hřbitově na Moravci, kde byly řádové sestry internovány nese jejich jména.
V krásném jarním dnu by tam mohl být pěkný rodinný výlet. Hodně hrobů má zajímavý kříž ze stříškou obvyklou to "lidůvku" na Slovensku.
 
Zdeněk | 2020-04-13 13:35:30 | Reagovat
Napište i vy, svůj vlastní článek - formulář ZDE
Reklama
05.08.2020 Čtenáři píšíHistorie mu byla nade vše! K úmrtí jihlavského archiváře PhDr. Karla Křesadla

Středa 29. července se zapsala černým písmem do historie jihlavského archivnictví, neboť se k nám dostala zpráva, že téhož dne dopoledne zemřel ve věku 75 let bývalý ředitel Státního ...

Komentáře (0)
04.08.2020 Čtenáři píšíPrázdniny v jihlavském dětském domově

V průběhu prázdnin se snažíme, aby co nejvíce dětí alespoň na nějaký čas navštívilo svoji rodinu. Ne vždy se nám to podaří a řada našich dětí ani nemá koho navštívit. Naopak – ...

Komentáře (0)
03.08.2020 Čtenáři píšíDětský domov v Jihlavě bude mít novou školu a rodinnou skupinu

Od září 2020 dojde k jedné z nejvýraznějších změn při rozvoji Dětského domova v Jihlavě zřízením nové základní školy a rodinné skupiny v centru města v budově Matky Boží 15, kterou ...

Komentáře (0)
15.07.2020 Čtenáři píšíOd masopustu, koronaviru k růženské pouti

Masopust skončil Popeleční středou, přichází čtyřicetidenní půst do Velikonoční neděle. I když pan farář v růženském kostele zakryl obraz svaté Máří Magdaleny nad hlavním oltářem ...

Komentáře (0)
08.07.2020 Čtenáři píšíSmrtelný úsek dálnice D1 Devět křížů

Úsek dálnice D1, kde se nachází motorest Devět křížů, je místem, kde dochází ročně k mnoha dopravním nehodám a v nepřehlédnutelném počtu případů bohužel smrtelným. Velký počet ...

Komentáře (0)
03.07.2020 Čtenáři píšíRozloučení s malými předškoláky z naší mateřské školy v Kamenici

JAKO OLYMPIONICI. V pátek 26. 6. se v tělocvičně ZŠ Kamenice loučilo s mateřskou školou 22 předškoláků. Letošní loučení probíhalo ve sportovním duchu olympijských her. Pět barevných ...

Komentáře (0)
01.07.2020 Čtenáři píšíAbsolutorium farmaceutických asistentů

Ve dnech 15. až 23. 6. probíhalo na Vyšší odborné škole zdravotnické FARMEKO v Jihlavě absolutorium studentů závěrečných ročníků studujících obor Diplomovaný farmaceutický asistent. ...

Komentáře (0)
25.06.2020 Čtenáři píšíTřicet let naivity

Před 30 lety, částečně rozčílení zásahem režimu proti našim dětem na Národní, částečně zmanipulováni, částečně podvedeni, částečně v euforii z nečekané možnosti získání ...

Komentáře (14)
24.06.2020 Čtenáři píšíNáhrobek židovské dívenky je zpět

Náhrobek židovské dívky Šlime Schnitzer nalezený v ulici Vrchlického v Havlíčkově Brodě novým majitelem nemovitosti Martinem Křížem byl koncem května roku 2020 navrácen na židovský hřbitov ...

Komentáře (0)
22.06.2020 Čtenáři píšíČerná cesta, Jiřího z Poděbrad

Málem jsem zapomněl, jak se touto cestou jezdí. Kde je problém s užíváním této komunikace? Již několik měsíců, snad i roků, tato cesta není průjezdná pro normální řidiče. Ptám se, ...

Komentáře (0)
22.06.2020 Čtenáři píšíČasem jsme pochopili, že učitel byl náš vzor

„Čím je člověk starší - tím více se snaží vzpomínat na své mládí a školní léta,“ začíná svůj dopis zaslaný Jihlavským listům paní Eva Hubená z Jihlavy. A v následujících ...

Komentáře (1)
18.06.2020 Čtenáři píšíNa životě obyvatel Bedřichova záleží

Víte, kolik profesionálů na světě se dnes zabývá výzkumem rakoviny? Odhaduje se, že to bude asi 500 000 lékařů, biologů, chemiků, laborantů. Polovina obyvatel Prahy dnem i nocí přemýšlí ...

Komentáře (1)

Reklama
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. Výroba www stránek a eshopů
S-Rank (www.seznam.cz) www.i-asap.net