Reklama
Dnes je neděle 20.09.2020     svátek má Oleg

Hlubinné úložiště jaderných odpadů v České republice

VE VŠECH vytipovaných lokalitách možné výstavby úložiště jaderného paliva se pravidelně koná řada protestních akcí.  V květnu loňského roku demonstrovali dokonce „čerti“ před budovou Obecního úřadu v Dolní Cerekvi, když na místo přijel ředitel Správy úložiště radioaktivního odpadu Jan Prachař, aby tamním obyvatelům vysvětlil výběr lokality Hrádek.  Foto: archiv JL
VE VŠECH vytipovaných lokalitách možné výstavby úložiště jaderného paliva se pravidelně koná řada protestních akcí. V květnu loňského roku demonstrovali dokonce „čerti“ před budovou Obecního úřadu v Dolní Cerekvi, když na místo přijel ředitel Správy úložiště radioaktivního odpadu Jan Prachař, aby tamním obyvatelům vysvětlil výběr lokality Hrádek. Foto: archiv JL

22.1.2020 Čtenáři píší/Komentáře (0), autor:
Mgr. Miroslava Hromasová

Zastupitelstvo našeho města, stejně tak jako řada dalších zastupitelstev v České republice, zaujalo na svém zasedání  17. 12. 2019 odmítavý postoj k případnému umístění hlubinného úložiště jaderných odpadů v lokalitě blízké našim obydlím (Hrádek u Dolní Cerekve vzdálený cca 10 km od našeho města). 
U této lokality je odpůrci úložiště i místními občany namítáno především riziko ohrožení národních i místních zdrojů pitných vod (evropské rozvodí). 
Vyvrácení existence tohoto skutečného a závažného rizika bude ze strany státních orgánů obtížné a všichni budeme doufat, že Hrádek bude při prvním zúžení výběru lokalit vyřazen. 
Ve většině z devíti lokalit, které byly v České republice Správou úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) oficiálně vytipovány, není umístění hlubinného úložiště vítáno a odpor proti němu je více či méně i z psychologicko-sociologického hlediska dán.

 

Současný stav výběru lokality v ČR
Platforma proti hlubinnému úložišti sdružující 32 měst a obcí a 15 spolků z okolí devíti vytipovaných lokalit v České republice ve své tiskové zprávě z 6. ledna 2020 zveřejnila, že SÚRAO odloží termín výběru finální lokality (původně rok 2025), avšak zatím trvá na termínu snížení počtu lokalit z devíti na čtyři k datu 30. 6. 2020. 
A to i přes dosud chybějící zákon o zapojení dotčených obcí a jejich občanů do řízení směřujících k výběru lokality pro hlubinné úložiště a k povolení provozu hlubinného úložiště radioaktivních odpadů (zdroj: http://www.platformaprotiulozisti.cz/cs/aktuality/surao-priznalo-ze-dojde-k-odkladu-vyberu-lokality-pro-uloziste-zatim-ale-trva-na-snizeni-poctu-lokalit-i-kdyz-chybi-zakon.html). 
Návrh tohoto zákona, po kterém volají všechny dotčené obce, je nyní v mezirezortním připomínkovém řízení, při čemž Platforma již v prosinci 2019 Ministerstvo průmyslu a obchodu kritizovala za neakceptování téměř žádných připomínek dotčených obcí při přípravě zákona.

 

Realita 
Lidské společenství včetně České republiky se musí s narůstající produkcí vysoce nebezpečného radioaktivního odpadu vypořádat. 
Povinnost našeho státu bezpečně ukládat vysoce radioaktivní a vyhořelé jaderné palivo vyplývá nejen z předpisů národního práva, práva Evropské unie (Smlouvou o přistoupení k EU jsme přistoupili i ke Smlouvě o založení evropského sdružení pro atomovou energii EUROATOM), ale i mezinárodního práva. 
Nutno říci, že trvalé hlubinné úložiště není v provozu dosud nikde na světě a kauzy s negativním veřejným i ekologickým dopadem např. v sousedním Německu (solný důl Asse/ úložiště Gorleben) pouze dosvědčují závažnost a složitost této problematiky. Výběr finální lokality pro hlubinné úložiště má být v Německu realizován v roce 2031.
První zemí na světě, která zahájila budování trvalého hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva, je Finsko (počátek stavby r. 2017, plánované ukončení r. 2023). Úložiště se nachází blízko jaderné elektrárny na ostrově Olkiluoto a klíčovým aspektem zahájení tohoto projektu bylo jeho přijetí místními obyvateli, tolerujícími existenci jaderné elektrárny v blízkosti jejich obydlí.

 

Česká zkušenost
Česká republika má jednu z nejdelších zkušeností na světě, co se týká využívání radioaktivních materiálů. Důvod je prostý. Již v 18. století byla na Jáchymovsku objevena uranová ruda – smolinec, z něhož manželé Curieovi na sklonku 19. století izolovali polonium a radium. 
Tzn., že jaderná historie našeho věku započala a má původ právě na našem území. Již na počátku 20. století se u nás běžně zpracovávaly přírodní radioizotopy pro technické́ využití v průmyslu, výzkumu a zdravotnictví a potřeba ukládání radioaktivních odpadů se u nás datuje již na počátek 20. století. 
V kontextu případu obou výše uvedených evropských zemí (zatímní neúspěšná realizace x započatá realizace) nelze našemu státu a jím zřízené SÚRAO snahu o věcný, transparentní a odborný postup upřít. 
S aktivně zapojenými dotčenými obcemi, důsledně vyžadujícími transparentnost, máme šanci dojít k řešení, které bude pro odborníky i veřejnost přijatelné. Jednou budeme muset. Nerudovské „kam s ním“ při vzrůstajícím podílu výroby energií z jádra nelze v zájmu budoucích generací neustále odkládat.

 

Řešení?
Vedle odborného posouzení vhodnosti lokalit ze strany SÚRAO nelze opomíjet ani socio-ekonomický aspekt výběru lokality pro hlubinné úložiště. 
Tzn. neumisťovat jej tam, kde lze očekávat masivní odpor obyvatelstva, a naopak preferovat lokality v blízkosti stávajících jaderných elektráren, popř. vytipovat novou i z tohoto hlediska vhodnou lokalitu. 
S ohledem na celosvětový boom vědeckého výzkumu a množství do něj investovaných finančních prostředků je však další výzvou lidstvu takové technologické řešení, které umožní další zpracování vyhořelého jaderného paliva (efekt snížení množství odpadu, další návazný výzkum). 

 

Závěr
Dle informací ze zasedání prosincové Evropské Rady se jádro může stát prostředkem k zajištění uhlíkové neutrality v EU, jíž má být dosaženo do r. 2050. Státní úřad pro jadernou bezpečnost ostatně aktuálně inzeruje na svém webu nedatovaný příspěvek o výzvě 70 vědců z celého světa k definici jádra jako ekologického zdroje. 
Už jen z těchto důvodů je třeba „ty odpady“ vbrzku vyřešit, aby „to celé“ alespoň trochu dávalo logiku. Svět bez jaderných odpadů je bohužel neexistujícím ideálem. Pokrok a lidstvo kráčí takovým směrem a při své spotřebě takovou rychlostí, že pouze minimalizujeme dopady lidského vývoje a snažíme se vytvářet udržitelné životní prostředí pro budoucí generace.  
Naše země má velkou průmyslovou tradici v elektroenergetice a opravdu velké množství schopné, technicky vzdělané populace v tomto oboru. I proto bychom se měli snažit o to, abychom nebyli jen velkovýrobnou elektřiny pro Evropu s nepoměrně nižšími platy a nižší životní úrovní oproti našim západním sousedům (při stejných cenách energií). 
Role, kterou budeme v energetice v budoucích dekádách hrát, a už „na ní zkoušíme“, by měla odpovídat svému významu a vytvářet naopak profit pro náš stát a jeho občany. V každém případě by neměla neúměrně zadlužit naše budoucí generace a hlavně nedopusťme, abychom se stali smetištěm jaderného odpadu z celé Evropy.
 

(Autorka působila jako právnička v nadnárdních energetických společnostech v ČR a v současné době žije na Vysočině)

Diskuze k článku

Nový komentář

Napište i vy, svůj vlastní článek - formulář ZDE
Reklama
24.06.2020 Čtenáři píšíNáhrobek židovské dívenky je zpět

Náhrobek židovské dívky Šlime Schnitzer nalezený v ulici Vrchlického v Havlíčkově Brodě novým majitelem nemovitosti Martinem Křížem byl koncem května roku 2020 navrácen na židovský hřbitov ...

Komentáře (0)
22.06.2020 Čtenáři píšíČerná cesta, Jiřího z Poděbrad

Málem jsem zapomněl, jak se touto cestou jezdí. Kde je problém s užíváním této komunikace? Již několik měsíců, snad i roků, tato cesta není průjezdná pro normální řidiče. Ptám se, ...

Komentáře (0)
22.06.2020 Čtenáři píšíČasem jsme pochopili, že učitel byl náš vzor

„Čím je člověk starší - tím více se snaží vzpomínat na své mládí a školní léta,“ začíná svůj dopis zaslaný Jihlavským listům paní Eva Hubená z Jihlavy. A v následujících ...

Komentáře (1)
18.06.2020 Čtenáři píšíNa životě obyvatel Bedřichova záleží

Víte, kolik profesionálů na světě se dnes zabývá výzkumem rakoviny? Odhaduje se, že to bude asi 500 000 lékařů, biologů, chemiků, laborantů. Polovina obyvatel Prahy dnem i nocí přemýšlí ...

Komentáře (1)
06.06.2020 Čtenáři píšíRegionální výroba a spotřeba

V jedné menší vesnici žili roky lidé svým stabilním, spokojeným a klidným životem. Bydlel tam pekař, řezník, několik sedláků, kovář, truhlář, švec a bydleli tam taky lidé v menších ...

Komentáře (2)
03.06.2020 Čtenáři píšíJaroslav Hloužek – 100. výročí narození

Každý národ má své hrdiny. Tento muž byl, je a pro vždy zůstane jedním z těch našich. Narodil se 27. května 1920 v Jackově u Moravských Budějovic. Vyučil se strojním zámečníkem, ...

Komentáře (0)
18.05.2020 Čtenáři píšíVáš narozeninový snímek?

Hubbleův kosmický dalekohled, v orig. Hubble Space Telescope (HST), legenda moderní astronomie, slaví 30. narozeniny. Mise teleskopu, který má dnes na svém kontě nesčetné množství vědeckých ...

Komentáře (0)
14.05.2020 Čtenáři píšíDeset ran zcela ekologických...

Pandemie Coronaviru-19, kůrovcová kalamita, největší sucho za posledních 500 let… Všichni se ptáme: „Proč? Kdo za to může? Trestá nás Hospodin jako Egypťany v bibli, kde se voda proměnila ...

Komentáře (3)
06.05.2020 Čtenáři píšíNaše škola v aktuální době koronavirové

Když jsme počátkem března odcházeli na jarní prázdniny, nikdo z nás nepředpokládal, že se již do školy nevrátíme a budeme se muset s nově nastalou mimořádnou situací začít vyrovnávat. ...

Komentáře (1)
29.04.2020 Čtenáři píšíDěti ze ZŠ a MŠ Cejle děkují zdravotním sestřičkám a hasičům

Originálním způsobem vyjádřily velké poděkování zdravotním sestřičkám a hasičům, za jejich práci, děti z mateřské školy v Cejli. Vytvořily pro ně totiž velmi zdařilé návrhy roušek ...

Komentáře (0)
22.04.2020 Čtenáři píšíSpolupráce je soutěž v lidství

Ceny, medaile a poháry, už od mala jsme vychováváni soutěžit a být lepší než ten druhý. Lepší, silnější, rychlejší. Soutěžíme a poměřujeme svoje výkony s druhými lidmi. Soutěžíme ...

Komentáře (1)
16.04.2020 Čtenáři píšíMám velkou radost! Podařilo se Musimesipomahatvjihlavě

Že se to v době karantény nehodí? Právě že naopak. Já byla nejdřív hrozně smutná. A vzteklá. Jenže na vir se můžete vztekat a má to úplně stejnej efekt, jak když se vztekáte na vládu. ...

Komentáře (0)

Reklama
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. Výroba www stránek a eshopů
S-Rank (www.seznam.cz) www.i-asap.net