Reklama
Dnes je středa 27.05.2020     svátek má Valdemar

Hlubinné úložiště jaderných odpadů v České republice

VE VŠECH vytipovaných lokalitách možné výstavby úložiště jaderného paliva se pravidelně koná řada protestních akcí.  V květnu loňského roku demonstrovali dokonce „čerti“ před budovou Obecního úřadu v Dolní Cerekvi, když na místo přijel ředitel Správy úložiště radioaktivního odpadu Jan Prachař, aby tamním obyvatelům vysvětlil výběr lokality Hrádek.  Foto: archiv JL
VE VŠECH vytipovaných lokalitách možné výstavby úložiště jaderného paliva se pravidelně koná řada protestních akcí. V květnu loňského roku demonstrovali dokonce „čerti“ před budovou Obecního úřadu v Dolní Cerekvi, když na místo přijel ředitel Správy úložiště radioaktivního odpadu Jan Prachař, aby tamním obyvatelům vysvětlil výběr lokality Hrádek. Foto: archiv JL

22.1.2020 Čtenáři píší/Komentáře (0), autor:
Mgr. Miroslava Hromasová

Zastupitelstvo našeho města, stejně tak jako řada dalších zastupitelstev v České republice, zaujalo na svém zasedání  17. 12. 2019 odmítavý postoj k případnému umístění hlubinného úložiště jaderných odpadů v lokalitě blízké našim obydlím (Hrádek u Dolní Cerekve vzdálený cca 10 km od našeho města). 
U této lokality je odpůrci úložiště i místními občany namítáno především riziko ohrožení národních i místních zdrojů pitných vod (evropské rozvodí). 
Vyvrácení existence tohoto skutečného a závažného rizika bude ze strany státních orgánů obtížné a všichni budeme doufat, že Hrádek bude při prvním zúžení výběru lokalit vyřazen. 
Ve většině z devíti lokalit, které byly v České republice Správou úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) oficiálně vytipovány, není umístění hlubinného úložiště vítáno a odpor proti němu je více či méně i z psychologicko-sociologického hlediska dán.

 

Současný stav výběru lokality v ČR
Platforma proti hlubinnému úložišti sdružující 32 měst a obcí a 15 spolků z okolí devíti vytipovaných lokalit v České republice ve své tiskové zprávě z 6. ledna 2020 zveřejnila, že SÚRAO odloží termín výběru finální lokality (původně rok 2025), avšak zatím trvá na termínu snížení počtu lokalit z devíti na čtyři k datu 30. 6. 2020. 
A to i přes dosud chybějící zákon o zapojení dotčených obcí a jejich občanů do řízení směřujících k výběru lokality pro hlubinné úložiště a k povolení provozu hlubinného úložiště radioaktivních odpadů (zdroj: http://www.platformaprotiulozisti.cz/cs/aktuality/surao-priznalo-ze-dojde-k-odkladu-vyberu-lokality-pro-uloziste-zatim-ale-trva-na-snizeni-poctu-lokalit-i-kdyz-chybi-zakon.html). 
Návrh tohoto zákona, po kterém volají všechny dotčené obce, je nyní v mezirezortním připomínkovém řízení, při čemž Platforma již v prosinci 2019 Ministerstvo průmyslu a obchodu kritizovala za neakceptování téměř žádných připomínek dotčených obcí při přípravě zákona.

 

Realita 
Lidské společenství včetně České republiky se musí s narůstající produkcí vysoce nebezpečného radioaktivního odpadu vypořádat. 
Povinnost našeho státu bezpečně ukládat vysoce radioaktivní a vyhořelé jaderné palivo vyplývá nejen z předpisů národního práva, práva Evropské unie (Smlouvou o přistoupení k EU jsme přistoupili i ke Smlouvě o založení evropského sdružení pro atomovou energii EUROATOM), ale i mezinárodního práva. 
Nutno říci, že trvalé hlubinné úložiště není v provozu dosud nikde na světě a kauzy s negativním veřejným i ekologickým dopadem např. v sousedním Německu (solný důl Asse/ úložiště Gorleben) pouze dosvědčují závažnost a složitost této problematiky. Výběr finální lokality pro hlubinné úložiště má být v Německu realizován v roce 2031.
První zemí na světě, která zahájila budování trvalého hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva, je Finsko (počátek stavby r. 2017, plánované ukončení r. 2023). Úložiště se nachází blízko jaderné elektrárny na ostrově Olkiluoto a klíčovým aspektem zahájení tohoto projektu bylo jeho přijetí místními obyvateli, tolerujícími existenci jaderné elektrárny v blízkosti jejich obydlí.

 

Česká zkušenost
Česká republika má jednu z nejdelších zkušeností na světě, co se týká využívání radioaktivních materiálů. Důvod je prostý. Již v 18. století byla na Jáchymovsku objevena uranová ruda – smolinec, z něhož manželé Curieovi na sklonku 19. století izolovali polonium a radium. 
Tzn., že jaderná historie našeho věku započala a má původ právě na našem území. Již na počátku 20. století se u nás běžně zpracovávaly přírodní radioizotopy pro technické́ využití v průmyslu, výzkumu a zdravotnictví a potřeba ukládání radioaktivních odpadů se u nás datuje již na počátek 20. století. 
V kontextu případu obou výše uvedených evropských zemí (zatímní neúspěšná realizace x započatá realizace) nelze našemu státu a jím zřízené SÚRAO snahu o věcný, transparentní a odborný postup upřít. 
S aktivně zapojenými dotčenými obcemi, důsledně vyžadujícími transparentnost, máme šanci dojít k řešení, které bude pro odborníky i veřejnost přijatelné. Jednou budeme muset. Nerudovské „kam s ním“ při vzrůstajícím podílu výroby energií z jádra nelze v zájmu budoucích generací neustále odkládat.

 

Řešení?
Vedle odborného posouzení vhodnosti lokalit ze strany SÚRAO nelze opomíjet ani socio-ekonomický aspekt výběru lokality pro hlubinné úložiště. 
Tzn. neumisťovat jej tam, kde lze očekávat masivní odpor obyvatelstva, a naopak preferovat lokality v blízkosti stávajících jaderných elektráren, popř. vytipovat novou i z tohoto hlediska vhodnou lokalitu. 
S ohledem na celosvětový boom vědeckého výzkumu a množství do něj investovaných finančních prostředků je však další výzvou lidstvu takové technologické řešení, které umožní další zpracování vyhořelého jaderného paliva (efekt snížení množství odpadu, další návazný výzkum). 

 

Závěr
Dle informací ze zasedání prosincové Evropské Rady se jádro může stát prostředkem k zajištění uhlíkové neutrality v EU, jíž má být dosaženo do r. 2050. Státní úřad pro jadernou bezpečnost ostatně aktuálně inzeruje na svém webu nedatovaný příspěvek o výzvě 70 vědců z celého světa k definici jádra jako ekologického zdroje. 
Už jen z těchto důvodů je třeba „ty odpady“ vbrzku vyřešit, aby „to celé“ alespoň trochu dávalo logiku. Svět bez jaderných odpadů je bohužel neexistujícím ideálem. Pokrok a lidstvo kráčí takovým směrem a při své spotřebě takovou rychlostí, že pouze minimalizujeme dopady lidského vývoje a snažíme se vytvářet udržitelné životní prostředí pro budoucí generace.  
Naše země má velkou průmyslovou tradici v elektroenergetice a opravdu velké množství schopné, technicky vzdělané populace v tomto oboru. I proto bychom se měli snažit o to, abychom nebyli jen velkovýrobnou elektřiny pro Evropu s nepoměrně nižšími platy a nižší životní úrovní oproti našim západním sousedům (při stejných cenách energií). 
Role, kterou budeme v energetice v budoucích dekádách hrát, a už „na ní zkoušíme“, by měla odpovídat svému významu a vytvářet naopak profit pro náš stát a jeho občany. V každém případě by neměla neúměrně zadlužit naše budoucí generace a hlavně nedopusťme, abychom se stali smetištěm jaderného odpadu z celé Evropy.
 

(Autorka působila jako právnička v nadnárdních energetických společnostech v ČR a v současné době žije na Vysočině)

Diskuze k článku

Nový komentář

Napište i vy, svůj vlastní článek - formulář ZDE
Reklama
23.03.2020 Čtenáři píšíStomatologie v čase epidemie

Obracím v ruce včerejší dárek od pana ministra, respirátor KN95. Typický no name, bez ventilu, prostě Čína. Máme jich osm, takže se sestrou na čtyři dny. Možná jste to slyšeli: rizikové ...

Komentáře (2)
18.03.2020 Čtenáři píšíPohádková babička čte ve školce ve Velkém Beranově

Propojování generací je v dnešní době velmi oblíbenou a žádanou záležitostí. Proto jsme velmi rádi, že od nového roku k nám do školky začala chodit „Pohádková babička“ číst dětem ...

Komentáře (0)
05.03.2020 Čtenáři píšíCeloškolní projekt k médiím

V pátek 21. února připravila třída Praktické školy 1 pro ostatní žáky Základní školy speciální a Praktické školy Jihlava projekt Mediální výchova. Na jednotlivých stanovištích ...

Komentáře (0)
27.02.2020 Čtenáři píšíCesta ruského zlatého pokladu a našich legionářů

Letos, poslední únorovou sobotu, když Pražané vzbudili Horymíra a ten s vykartáčovaným Šemíkem skočil z Vyšehradu přes Vltavu a pádil k Neumětelům, přišla postní neděle, přezdívaná ...

Komentáře (0)
24.02.2020 Čtenáři píšíMasopust ve Stříteži

V sobotu 15. 2. 2020 se pod záštitou obce Střítež podařilo oživit zvyk masopustního průvodu. Sešlo se neuvěřitelných 50 masek. V doprovodu živé muziky se tančilo, hrálo na přání a hodovalo. ...

Komentáře (0)
13.02.2020 Čtenáři píšíPod hůrkou

Sobotní jitro. Víkend. Podle celotýdenního zvyku vstal i tentokrát brzo ráno. Nakrmil záhumenková zvířata a rychle do přírody. To bylo jeho. Něžně pohladil svou milou kozlici, nastartoval ...

Komentáře (0)
12.02.2020 Čtenáři píšíMasopust v Bezděčíně

Masopust v Bezděčíně byl veselý a barevný. Organizace průvodu se v sobotu 8. února ujal jako každoročně místní hasičský sbor. Nápadité masky prošly za příznivého počasí celou obec. ...

Komentáře (0)
10.02.2020 Čtenáři píší55 let po maturitě: O nemocech se nebavíme. Vyprávíme si o vnoučatech

Paní Jiřina Míčová z Jihlavy nám zaslala snímky ze srazu po 55 letech od maturity. Maturovala na SVVŠ v Třebíči v červnu roku 1964. Od té doby se spolužáci schází pravidelně. „Srazy ...

Komentáře (2)
03.02.2020 Čtenáři píšíPotřebujeme spíš zubaře

Možná nemám dostatek informaci a možná některým věcem nerozumím. Prosazování dopravních terminálů a ohromné náklady na jejich zřízení (a doufám, že změny nedopadnou jako nový systém ...

Komentáře (1)
30.01.2020 Čtenáři píšíProfesor Fuchs v Jihlavě

Právě vyšla kniha Vize modernosti visions of modernity - Rudolf Sandalo 1899–1980. Nabízí soubor fotografií dobové evropské architektury. Na stránce 443 této „mega“ publikace je dobová ...

Komentáře (8)
29.01.2020 Čtenáři píšíOtevřený dopis hejtmanovi a vedení kraje k systému veřejné dopravy

Vážený pane hejtmane, vážení, děkuji Vám za změny v systému veřejné dopravy, které jste zavedli od prosince loňského roku. Od té doby naše děti nestíhají oběd ve školní jídelně, ...

Komentáře (1)
22.01.2020 Čtenáři píšíHlubinné úložiště jaderných odpadů v České republice

Zastupitelstvo našeho města, stejně tak jako řada dalších zastupitelstev v České republice, zaujalo na svém zasedání 17. 12. 2019 odmítavý postoj k případnému umístění hlubinného úložiště ...

Komentáře (0)

Reklama
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I
S-Rank (www.seznam.cz) www.i-asap.net