Reklama
Dnes je sobota 02.03.2024     svátek má Anežka

V petrkovském zámečku vznikne Česko-francouzské centrum

PETRKOVSKÝ Reynkův zámeček, kam se v průběhu volnějších šedesátých let obrátila pozornost mnohých mladých umělců – zajížděli sem např. Jiří Kolář, Ivan Diviš, Ivan Martin Magor Jirous či Věra Jirousová. Foto: Jiří Varhaník
PETRKOVSKÝ Reynkův zámeček, kam se v průběhu volnějších šedesátých let obrátila pozornost mnohých mladých umělců – zajížděli sem např. Jiří Kolář, Ivan Diviš, Ivan Martin Magor Jirous či Věra Jirousová. Foto: Jiří Varhaník

16.3.2021 Kultura/Komentáře (0), autor:
Jiří Varhaník

Do konce prvního letošního kvartálu by mělo být dokončeno odkoupení někdejšího zámečku (statku) Bohuslav Reynka v Petrkově, místní části obce Lípa na Havlíčkobrodsku. Stát objekt kupuje od básníkových potomků.

Podle dostupných údajů stát kupuje areál za vyjednanou cenu cca 18 milionů Kč. Odkup je nyní ve finální fázi. V samotném objektu jsou dva byty, ke statku náleží přilehlý park a hospodářská stavení. Součástí prodeje jsou též pole, les a dva rybníky, celkem na ploše přes 90 tisíc m2.

Objekt bude napříště provozovat státní příspěvková organizace Památník národního písemnictví (PNP). Jak potvrdil ředitel PNP  Zdeněk Freisleben, bude zde působit nově vzniklé pracoviště, Česko-francouzské centrum.

Prvotním úkolem bude podle ředitele PNP zajistit dostatečné finanční krytí na nezbytnou opravu objektu a provoz centra. V duchu usnesení vlády by měl stát v příštích pěti letech investovat tímto směrem téměř 150 mil. Kč.

PNP chce realizovat celkovou rekonstrukci areálu do roku 2025. V letošním roce má být podle Freislebena prvotním těžištěm prací zajištění celého objektu a odstranění vlhkosti. V budoucnu by se např. měly někdejší hospodářské budovy proměnit v koncertní a výstavní síně, na půdě by měly vyrůst výstavní galerie a ateliéry pro konání workshopů.

Rekonstrukční práce mají probíhat postupně, takříkajíc za provozu centra. Během rekonstrukce by totiž návštěvníci mohli navštívit jednorázové akce např. na petrkovské zahradě apod.

Už letos v létě by chtěl PNP založit na dvoře či v zahradě statku tradici česko-francouzských kulturních setkávání Letní Petrkov. Má jít o akci s divadelními představeními, koncerty, autorským čtením, výstavami či gastro aktivitami pro veřejnost (více k tomu v rozhovorech na jiném místě stránky).

Pohnutá historie

Myšlenka na zřízení Česko-francouzského centra v Petrkově navazuje na odkaz Reynkovy překladatelské činnosti a jeho vazby na francouzské prostředí. Podle ředitele PNP má centrum v budoucnu přibližovat mladým lidem někdejší tvůrčí atmosféru, historii a význam tohoto místa.

Básník, překladatel a grafik Bohuslav Reynek (31. 5. 1892, Petrkov – 28. 9. 1971, Petrkov) se narodil jako jediný syn statkáře Bedřicha Reynka a jeho manželky Marie, rozené Divišové.

Navštěvoval základní školu ve Svatém Kříži a reálku v Jihlavě, kde jej prof. Max Eisler nasměroval k zájmu o literaturu a výtvarné umění. Po maturitě studoval (zřejmě na přání otce) zemědělství na c. k. Vysoké škole technické. Studium ovšem opustil po několika týdnech a vrátil se do Petrkova.

Vydal se na první cestu do Francie a začal psát své první básně, které byly později vydány ve sbírce Žízně.

Zásadní bylo v roce 1914 Reynkovo setkání s katolicky orientovaným literátem, vydavatelem a překladatelem z francouzštiny a angličtiny Josefem Florianem (1873-1941) ze Staré Říše. To se stalo počátkem celoživotní spolupráce obou umělců. Svými překlady poezie i prózy, vlastními básněmi a grafikami také Reynek ovlivnil řadu Florianových staroříšských edic, zejména Dobré dílo.

Suzanne, rodina, nacisté a komunisté

V roce 1923 odjel Reynek cíleně do francouzského Grenoblu, aby zde poznal autorku knihy Ta vie est là…, básnířku Suzanne Renaudovou (* 30. září 1889 v Lyonu). Tu chtěl požádat o povolení její první básnickou sbírku přeložit.

Suzanne byla dcerou důstojníka Abela Renauda a jeho ženy Félicie. S matkou a sestrou procestovaly Švýcarsko, Normandii a Anglii, kde za první světové války pracovala ve vojenské nemocnici jako ošetřovatelka.

Pracovala jako překladatelka v The Anglo-French Review a přednášela o moderní francouzské literatuře na filozofické fakultě grenobelské univerzity. Za Reynka se provdala po smrti své matky, 13. března 1926 v kostele svatého Josefa v Grenoblu. Posléze se manželé odstěhovali na Vysočinu.

Jak se uvádí, byla francouzská básnířka a intelektuálka venkovským prostředím Petrkova (v roce 2012 zde bylo evidováno na 100 adresách 196 trvale žijících obyvatel) překvapena, až zaskočena. Pozornost místních údajně poutala svým vystupováním („K rybníku nosila slunečník, oblékala se jako dáma do rukaviček atd.“: zdroj: Wikipedia).

Po střídavém pobytu ve Francii a na Vysočině se manželé v Petrkově v roce 1936 usadili natrvalo. Po otcově smrti se Reynek ujal správy statku. V červnu 1928 se Reynkovým narodil syn Daniel Václav (1928–2014) a v červenci 1929 syn Jiří Michael (1929-2014).

Ze svého statku (zámečku) se však musela rodina vystěhovat v roce 1944 za nacistické okupace. Po několikaměsíčním hledání azylu se Reynkovi nastěhovali do Staré Říše k dětem J. Floriana. Zde zůstali do konce války, do Petrkova se vrátili v roce 1945.

Po komunistickém puči v roce 1948 byl však statek zestátněn a Reynek na něm nadále směl pracovat jen jako zemědělský dělník (do roku 1957). V prvních letech se uzavřel a neopouštěl dům. V této době vytvořil většinu svého grafického díla a dozrál i jako osobitý básník.

Umělci na Petrkově

Během krátkého uvolnění atmosféry v šedesátých letech se na Reynka a petrkovský statek obrátila pozornost mladých umělců, jako byli Jiří Kolář, Ivan Diviš, Ivan Martin Magor Jirous či Věra Jirousová.

Dne 21. ledna 1964 zemřela Suzanne Renaudová. V této době směl Reynek poprvé po pětatřiceti letech znovu vystavovat. Na konci roku 1969 ještě vydal svazek své poezie - sbírky Sníh na zápraží, Mráz v okně a Podzimní motýli. Svoji poslední básnickou sbírku Odlet vlaštovek už ale vydat nesměl – nastupovala komunistická Husákova normalizace a Reynek v roce 1971 umírá.

Bohuslav Reynek je spolu se svou manželkou pochován na hřbitově ve Svatém Kříži (součást Havlíčkova Brodu). V petrkovském zámečku žili až do své smrti v roce 2014 jejich synové, fotograf Daniel a překladatel Jiří Reynkovi.

Jejich potomci loni nabídli památkově chráněný zámeček k prodeji přes realitní kancelář. Následoval tlak kulturní veřejnosti formou petice na odkoupení areálu státem. Petici Zachraňte Petrkov! spustili 7. května na internetu básník Miloš Doležal, filmová dokumentaristka Ljuba Václavová a krajinářští architekti Markéta a Petr Veličkovi.

Podle názoru signatářů petice by na Reynkově statku měla působit instituce s ambicí uchovat odkaz Bohuslava Reynka a jeho synů. Po červnové osobní návštěvě premiéra a ministra kultury bylo posléze oznámeno, že Reynkův statek odkoupí právě ministerstvo kultury a bude zde zřízeno pracoviště PNP.

Více k tématu v tištěném vydání JL s datem 16. 3.

Diskuze k článku

Nový komentář

Reklama
18.02.2024 KulturaRantířovští Cimrmani opět míří do DKO, benefice pomůže pořídit auto sestřičkám

Od pondělí 19. února se začnou v DKO prodávat vstupenky na dobročinné ochotnické představení cimrmanovské pohádky Dlouhý, Široký a Krátkozraký. Kompletní výnos půjde na konto domácího ...

Komentáře (0)
17.02.2024 KulturaRenomé Horáckého divadla roste, úspěch je ale také dvojsečná zbraň

V uplynulé divadelní sezóně dosáhla jihlavská scéna díky Lence Schreiberové na užší nominaci na hereckou Cenu Thálie. Velký ohlas mají inscenace Popel na křídlech Suzanne Renaud a zejména ...

Komentáře (0)
16.02.2024 KulturaNa Malé scéně HDJ se zítra střetne zašlý svět Oblomova se Štolcovým zářícím životem

Jak připomíná dramaturg HDJ Jaroslav Čermák, uchopila už román Oblomov ruského autora Ivana Alexandroviče Gončarova řada souborů. Pro Jihlavu nyní rozsáhlé dílo v překladu Prokopa Voskovce ...

Komentáře (0)
16.02.2024 KulturaVypukne festival ochotnického divadla na počest rodáka Honzla

Letos na jaře bude Humpolec již po devatenácté dějištěm festivalu amatérských divadelních souborů. Ve svém názvu Honzlův Humpolec připomíná místního rodáka, divadelního a filmového ...

Komentáře (0)
15.02.2024 KulturaGalerie seznamuje děti s tragédií sochaře Šlezingera. Kdykoli se totiž může opakovat

Zejména ve spolupráci se Základní školou Otokara Březiny zahájila OGV Jihlava nový dlouhodobý vzdělávací projekt nazvaný Zaváté šlépěje. Jeho téma a náplň odkazují na stejnojmenné ...

Komentáře (0)
14.02.2024 KulturaSběračův dům v údolí Brtničky dává vzpomenout na letní Landscape festival

Jednou z nejvýraznějších a nejrozsáhlejších kulturních akcí roku 2023 na Jihlavsku byl 11. ročník Landscape festivalu. Akce, která se během let stěhuje po velkých městech republiky, přinesla ...

Komentáře (0)
13.02.2024 KulturaHudba a motiv brtnického zámku se výtvarně propojují v jihlavské galerii

Kulturní dění na po léta chátrajícím brtnickém zámku přineslo v posledních třech sezónách velkou změnu. Péčí Spolku Zámek Brtnice a zejména jeho předsedy, španělského houslisty ...

Komentáře (0)
11.02.2024 KulturaUniverzitní centrum připomíná, že i doba TGM byla turbulentní

Univerzitní centrum Masarykovy univerzity v Telči letos oslaví 20. výročí vzniku. První z akcí realizovaných k této příležitosti je výstava nazvaná Masaryk a Svatá země. Telčská ...

Komentáře (0)
10.02.2024 KulturaIvan Vojnár přiveze digitální verzi své Cesty pustým lesem

Centrum dokumentárního filmu a Kino Dukla Jihlava pořádají 14. února od 19.30 hodin projekci a besedu k filmu Cesta pustým lesem. Jeden z výrazných českých filmů devadesátých let je ...

Komentáře (0)
09.02.2024 Kultura Město neprodloužilo dohodu s kurátorem Nonstropu. Venkovní galerii přebírá Helenín

Jihlavský výtvarník a performer Vít Kraus nadále nebude působit jako kurátor městské galerie Nonstrop. Jak na dotaz JL potvrdil vedoucí odboru kultury magistrátu Tomáš Koukal, město v tom ...

Komentáře (0)
08.02.2024 Kultura Výtvarný experiment: umělá inteligence zhusta ani nepochopila, co se po ní chtělo

Umění v digitálním duetu je titul výstavy, na níž v kavárně v jihlavské čtvrti Horní Kosov prezentují své malby studentky Školy ekonomiky a cestovního ruchu Jihlava (ŠECR), oboru Předškolní ...

Komentáře (0)
07.02.2024 KulturaZnačka Café Etage končí, subkultura mizí z dalšího tradičního podniku v Jihlavě

Café Etage, podnik s hudebním, výtvarným i přednáškovým provozem a tradiční značkou, po letech působení na kulturní mapě Jihlavy zaniká. „Proběhne poslední koncert a poté se dveře ...

Komentáře (1)

Reklama
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. Výroba www stránek a eshopů
S-Rank (www.seznam.cz) www.i-asap.net