Soutěž roku 2013 - Hlasování

37.

Denní a týdenní stacionář Jihlava