Soutěž roku 2007 - Hlasování

18.

Denní a týdenní stacionář Královský vršek