Reklama
Dnes je čtvrtek 23.05.2024     svátek má Vladimír

Překvapuje mě nedůvěra ze strany zastupitelů


13.1.2009 Rozhovory/Komentáře (13), autor:
admin

Před Vánoci jihlavské zastupitelstvo schválilo navýšení jmění a vstup nového partnera do FC Vysočina Jihlava. Po neúspěšném hledání a kauze Szabó se tak městu Jihlava snížil podíl akcií z 50 % na 14,3 %. To kritizovala část zastupitelů, která se chtěla podílu v FC Vysočina zbavit celého. Nejen o tom jsme hovořili s ředitelem PSJ a. s. Ing. Františkem Vaculíkem.

 Okolo holandské firmy Limar Capital vstupující do FC Vysočina Jihlava kolovalo i na předvánočním jednání zastupitelstva spousta otazníků. Proč holandská firma, kolik má členů, kdo je jednatelem?

 Je to firma, která vznikla jen za účelem podpory FC Vysočina a nemá za sebou žádnou historii. Za situace, kdy PSJ a mí spoluakcionáři odmítli zvyšovat podíl PSJ nad výši současné nemalé podpory, představuje Limar Capital vhodnou cestu k ekonomické stabilizaci a posílení klubu.

 Stojí za ní privátní osoby. Dvě jména již padla na zastupitelstvu, kdy jsem řekl, že za tím stojím já a mí přátelé bez toho, že by měli přímý vztah k Jihlavě. Proč Holandsko? Protože stoprocentní akcionář PSJ je registrován v Holandsku a partnery Limaru nejsou jen občané České republiky. Společnost Limar je zastupována Ing. Hrazdirou a jednateli jsou holandští občané. Garantuji svou osobou, že bych nikdy nešel do ničeho s lidmi, které nebudu osobně znát.

 Kolik je osob ve firmě Limar Capital?

 Čtyři. Já s partnerem (Milan Janků ­ pozn. red.) ji ovládáme, další osoby jsou zavázány určitým finančním podílem.

 Můžete je jmenovat?

 Dohoda je, že se jejich jména zveřejňovat nebudou. Jedním z nich je náš zahraniční partner, druhý je jeden český partner.

 Město, respektive zastupitelé na jednání chtěli vědět, kdo jsou další akcionáři...

 Město spolupracuje se spoustou firem, je tu Skanska, Metrostav, Průmstav... Jsou tu sponzoři... Zjišťovalo si někdy město, kdo jsou akcionáři? Znají je?

 To nevím, ale tam se jedná o obchodní vztah na určitou, třeba stavební zakázku. Zde přistupuje do FCV firma, která bude s městem v jednom svazku. Je tedy přirozené, že město má zájem znát konkrétní jména.

 Ti, co přistupují, nepřišli nic brát, ale přišli dávat. Už to, když pan Tulis jmenoval pana Janků, je trošku porušením dohod, které jsme s panem Tulisem měli. Ti lidé s Jihlavou nemají nic společného, udělali to proto, že mají vztah ke mně a k PSJ. Je to pořád tak, že tu je PSJ a má osoba. Jihlavský fotbal podporujeme už od roku 1994 a PSJ své partnerské závazky vždy dodrželo. Překvapuje mě proto stále tolik nedůvěry ze strany zastupitelů.

 Jestliže chcete jména partnerů uchránit před veřejností, zeptám se jinak: Kdyby za vámi přišel zástupce města a chtěl je znát, řeknete mu je?

 To už přišel. A řekl jsem mu to samé, co říkám vám. Jestliže se budou chtít v budoucnu představit a splní své závazky v Limaru, jejich jména odtajníme.

 Do této firmy nyní vlastně může vstoupit kdokoliv, koho vy s partnerem schválíte.

 Ano, vstoupit může jen ten, koho schválíme.

 Vstupem firmy Limar do FCV se městu snížil podíl na 14,3 %, přitom se část zastupitelů chtěla podílu zbavit úplně. Proč jste trvali na tom, aby město nějaký podíl mělo?

 Protože si myslíme, že město je dobrý a důležitý partner, v FCV hrálo a hraje výraznou roli. To, že tu stojí stadion, je záležitost obecních prostředků. Město fotbalu pomáhá, dnes se to ustálilo na šesti milionech pro mládež a správu městem vlastněných stadionů, ne pro profesionální fotbal. Jenom pro představu, současné náklady klubu na chod třinácti mládežnických týmů činí 7 milionů korun a provoz sportovních areálů ročně vyžaduje 6 milionů korun.

 Dříve či později bude šance jít si i pro peníze třeba z evropských fondů a k získání těchto prostředků musí být nějaké procento žadatele města.

 O granty či peníze z Unie by žádal FC Vysočina?

 Ano, může se žádat třeba v oblasti vzdělávání. FCV bude potřebovat další tréninkové centrum pro mládež a my víme, kde by mohlo vzniknout. To vše by financoval FCV, a je proto dobře, že v jeho vlastnické struktuře figuruje město. 

 Navýšením se snížila procenta města na 14,3. Proč toto procento? Nemohlo městu zůstat třeba jen 10 %, 5 % nebo 1 %? Někteří zastupitelé byli ochotni prodat vám všechny akcie za korunu.

 Nabízeli jsme městu, aby si nechalo větší podíl. Naším prvotním cílem není vlastnit akcie. Dříve jsme to byli my, kdo jsme chtěli za korunu akcie FC Vysočina vlastněné PSJ darovat městu... To však bylo vyprovokováno městem.

 Proč tedy to číslo 14,3 %?

 Je to matematický výpočet ­ navýšilo se základní jmění a takto to vyšlo. Původně jsme chtěli, aby městu zůstalo až 35 %, pan primátor ale přišel s podmínkou, že město chce vlastnit maximálně patnáct procent. Chtěli jsme, aby město drželo dvojcifernou sumu procent. Jedná se spíš o psychologický moment, kdy je město uváděno jako partner. Na zastupitelstvu jsem řekl, že město není dobrý hospodář, ale dobrý partner. A uvědomme si, že FCV nepropaguje tolik PSJ, jako město Jihlavu a region Vysočinu.

 Město teď s tímto počtem akcií nemůže do ničeho zasahovat, přitom může mít strach, aby nemuselo v případě nezdaru platit dluhy.

 To se nestane. Jednak město i kraj mají v dozorčí radě své zástupce, aby mohli být u nejpodstatnějších rozhodnutí a měli zároveň kontrolu nad činností celé společnosti. Dále je ve smlouvě ošetřeno to, že v případě, že by se FCV dostal do ekonomických potíží, podíl města odkoupíme. Jiná věc by nastala, kdyby město přestalo plnit svoje závazky.

 Takže všechny akcie byste ani za korunu nechtěli?

 Ne.

 Zaznamenal jsem z vaší strany vyjádření, že někteří zastupitelé se rozhodovali na základě svých antipatií vůči vám či PSJ. Čím si to vysvětlujete?

 Musel bych jít po jednotlivých lidech. Josef Augusta, kterého si velmi vážím, vystupoval ve smyslu prodat vše. Nemyslím, si, že to jsou antipatie, spíše zájmy hokeje versus fotbalu. Problémem byly možná otázky vedení, zajišťování financí... S panem Sedlákem máme letité neshody, neboť v minulosti nebyl schopen dodržovat závazky a nechoval se korektně.

 A co část členů ODS?

 Určitá skupina v ODS reprezentovaná pravděpodobně panem Janderkou, Vovsíkem a možná i dalšími, má s námi nebo se mnou problém.. Bylo by ale lepší zeptat se na to těchto lidí. Svého času se mě ptal pan primátor s panem Vetchým, zda bych byl ochotný přijít prodiskutovat si vzájemné vztahy na radu ODS. Řekl jsem ano a byl jsem připraven, ale nikdy k setkání nedošlo. Na druhou stranu chápu, že je normální, že nemáme všichni stejné vnímání reality.

 Řekněme si ale: Co chce Jihlava podporovat za sporty? Jaká je v kraji a v Jihlavě v této oblasti strategie? Za sebe říkám, jestli město přijde a řekne, máme jiného "Szabóa" a chceme vaše akcie, velmi rychle se domluvíme.

 Strategický plán vedení města představilo: zbavit se akcií v FC Vysočina i hokejové Dukle.

 Ať tedy přijdou a nahlas řeknou, že nechtějí, aby v kraji Vysočina a v Jihlavě byl jakýkoliv sport. Ať si stoupnou před své voliče a ať to řeknou! Ať řeknou, ať si to ti pitomci, kteří jsou ještě ochotní do sportu peníze dávat, dělají sami. Otazníkem je, kolik se takových najde.

 Na druhou stranu je třeba zdůraznit, že nedávná rozhodnutí města týkající se podpory fotbalu a hokeje dokazují, že zastupitelé mají zájem na fungování sportu v krajském městě.

 Říkáte tedy, že bez podílu města by nebylo možné fotbal udržet?

 Bez spolupráce s městem a krajem bychom do toho nešli. Otázkou je, jakým způsobem by se město mělo zbavit akcií, aby sport nepřestal fungovat? Jako občan Jihlavy říkám, že je nesmysl, aby město Jihlava vlastnilo 100 % akcií Dukly Jihlava. Mělo by hledat partnera, ve fotbale jej v roli PSJ našlo, a mělo by se k němu jako k partnerovi stavět. Ale ze strany některých lidí z města jsem se setkal s diktátem, jak řešit nějaké procesy a problémy, to nebylo o spolupráci.

 Naši účast neberu jenom jako podnikatelský záměr s cílem návratnosti kapitálu, je to práce pro fotbal, pro mládež, která musí vědět, že tu má návaznost, musí tu mít své vzory a je to samozřejmě i druh zábavy pro občany. Na kterou událost v kraji chodí pravidelně dva tisíce lidí? Ukažte mi ji. Je to hokej a fotbal! A jakou má město strategii? Mělo by říct, zda tam tyto akce patří, nebo nepatří!

 Chápu­-li to správně, vám by až tak nevadilo mít všechny akcie, pokud byste měli záruky, že město nepřestane třeba mládež financovat. Protože vedení města může za čas přijít s jinými prioritami. Takže problém je spíše v důvěře?

 Dá se to tak říci. Představenstvo v PSJ už jednou rozhodlo, že od fotbalu odcházíme. Na základě vstupu pana primátora do jednání jsme své rozhodnutí zvrátili. Řekli jsme ano, ale hledejme podmínky, aby fotbal fungoval. Dnes hledáme cesty obnovování vzájemné důvěry.

 Cílem klubu bude postoupit do 1. ligy.

 Postup do 1. ligy je záležitost, která má několik výhod. Dá se předpokládat, že bude chodit více lidí, stane se to zajímavějším i z hlediska výtěžku ze vstupného, i z pohledu reklamního a PR nástroje, protože pro 2. druhou ligu se sponzoři hledají hůře. Stane se to zajímavějším artiklem pro město, pro kraj, ale i pro politiky, když se tu bude objevovat 4000 a více lidí.

 Prvoligový produkt bude zajímavější i hráčsky. Dnes se pracuje s rozpočtem 35 ­ 40 milionů korun, v nejvyšší soutěži to je 50 ­ 60 milionů. Lze očekávat zájem kvalitních hráčů, zajímavější to je pro mládežnickou základnu, o která dnes funguje na bázi učňovského střediska fotbalu se vším všudy. Jedním z možných zdrojů příjmů je prodej hráčů...

 Kdosi kdysi řekl, že nejhloupější je hrát 2. ligu. Je to sice o dvacet procent levnější, ale efekty jsou podstatně nižší.

 Návrat kapitálu akcionářům je spíš druhotný. Je to o prestiži, o lidech, kteří tam chodí, o emocích, které mohou přispívat k lepší komunikaci, o stadionu, o mládeži... Nemělo by to být o jedné firmě, řada dalších podnikatelů, ale i občanů by mohla být na úspěšný produkt, Jihlavu a Vysočinu hrdá.

 Společnost Limar Capital bude v klubu tři roky. Pokud se splní hlavní cíl, postup do 1. ligy, bude další tři. Co by se stalo, kdyby se postup ve třech letech nevydařil?

 Kdyby to nevyšlo, nemusí společníci v Limar Capital plnit své závazky. A muselo by se to řešit.

 Chceme, aby do Limar Capital vstoupili další partneři. Aby to byla skupina lidí, kteří si rozumí a jsou schopni jít za společnou myšlenkou. Kdyby to byli lidé z Jihlavy, bylo by to úplně ideální.

 A když se to nepovede?

 Společníci by nebyli vázáni svými závazky. Ale myšlenku, že by se to nepovedlo, si vůbec nepřipouštím.

 Během šesti let chcete do klubu vložit více než 100 milionů korun. Můžete to rozklíčovat?

 V prvních třech letech zajistí Limar třikrát po deseti milionech, PSJ má v plánu obstarat po šesti milionech, v dalších letech ten zbytek. Společně s šestimilionovou podporou města by tak mělo být 22 milionů korun ročně. Vedle toho je společným úkolem akcionářů s managamentem FC Vysočina zasmluvnit prostřednictvím sponzorů, reklamních partnerů a vlastní obchodní činností naplnění zbývající potřebné části rozpočtu. Za současné situace celosvětové ekonomické krize to je závazek velmi náročný, ale jsme přesvědčeni, že se nám to společně podaří.

 Fotbal je v Česku brán jako zkorumpovaný sport. K jeho špatné pověsti přispěl i místopředseda ČFS Vlastimil Košťál, proslulý svým výrokem, že o korupci ve fotbale neví.

 V ČR a rozhodně nejenom ve fotbale na tom nejsme, pokud se týká korupce, nejlépe. Zjištění, která jsou v mnoha případech jednoznačná, zůstávají nevyhodnocená, nedořešená. Na druhé straně říkám, že nelze korupci zobecňovat. Stejně tak můžeme pohlížet na naši politickou scénu a na různé další činnosti ve společnosti. Bylo by ale špatně, když to skončí jen konstatováním a dáním rukou pryč.

 U politiky by to znamenalo, že do ní již nepůjdou žádní lidé s ideály, myšlenkami, protože tam jsou jen korupčníci, a tak to, myslím, není. To se může týkat i fotbalu, hokeje... Důležité je, jak se na ty věci reaguje. Jediná cesta, jak z toho ven, je v případě zjištění nešvaru nemilosrdně a tvrdě zakročit.

 Takových případů určitě není málo a je těžké se v tom pohybovat. Například FCV má vypracován svůj etický kodex. Ale je v prostředí, ve kterém musí umět reagovat na okolí. Asi si pamatujete, že FCV už v 1. lize byl, a víte jakým způsobem v posledním kole prohrála Sparta v Plzni 3:1 (Kvůli tomuto "podezřelému" zápasu FCV spadla do 2. ligy ­ pozn. red.).

 O fotbale se obecně hovoří jako o pračce peněz. Hráč se oficiálně prodává například za dva miliony, ale dva jdou ještě bokem. Můžete něco takového v FCV vyloučit?

 Mohu to absolutně vyloučit. Dokud u toho bude současný management FC Vysočina, tak to mohu vyloučit. Tím ale neříkám, že bychom se chtěli dostávat do role Mirků Dušínů a těch, kteří se o sebe neumí postarat.

 Zájemce o klub, podvodník Szabó, sliboval přivést do Jihlavy, tuším, že AS Roma. Co slíbíte vy?

 Jediné, co mohu slíbit, je práce, práce a práce. A věřím, že splníme jeden z našich hlavních cílů ­ 1. ligu. Osobně bych si přál, aby to bylo dřív než za tři roky, rozehrané to je velice dobře.

 Petr KLUKAN

Diskuze k článku

  Přihlaste se prosím do diskuze JL

E-mail:

Heslo:

Komentáře ke článkům mohou vkládat pouze registrovaní čtenáři

Registrace nového uživatele
Reklama
12.04.2010 RozhovoryUvědomme si, že žijeme ve šťastné době

Ekonomický růst byl po revoluci dobrým tažným koněm, dnes bychom měli hledat jiné priority, tvrdí ekonom Tomáš Sedláček, který besedoval v Jihlavě.   Ve svých přednáškách i v knize ...

Komentáře (17)
09.04.2010 RozhovoryStát pošle do regionu 290 milionů na silniční stavby

Náměstek ministra dopravy Tomáš Kaas zavítal v úterý na Vysočinu a pojmenoval letošní priority státu při podpoře silničních staveb.    Státní i krajské silnice zůstaly po letošní ...

Komentáře (3)
06.04.2010 RozhovoryVelkoberanovský starosta: Obchvat není na pořadu dne!

Ve funkci starosty Velkého Beranova je necelý půlrok.  Přesto Jaroslav Kokejl tvrdí, že po volbách už dál pokračovat nechce.  Měl jste tehdy ještě jako místostarosta vůbec nějakou představu, ...

Komentáře (1)
02.04.2010 RozhovoryZámek se zkusí zaměřit na děti

Také na Státním zámku v Telči začala včera nová sezona. Podle správce zámku Bohumila Norka objekt letošní dlouhou zimu přežil dobře.  Jaké škody konkrétně zima způsobila?   Jsou ...

Komentáře (0)
30.03.2010 RozhovoryKrize ovlivnila i projekty Rotary

  Nejvyšším představitelem Rotary klubů v Česku a na Slovensku bude od července Martin Timr z Českých Budějovic. O víkendu navštívil Jihlavu.   Každý rotariánský guvernér přichází ...

Komentáře (20)
26.03.2010 RozhovoryKubánská velvyslankyně: Nevzdáme to

  Socialismus jsme si vybrali svobodně a nenecháme si ho vzít, řekla mj. v Jihlavě kubánská velvyslankyně B. E. M. Álvarezová.  Do jihlavského sídla KSČM si velvyslankyni Kuby přišlo ve ...

Komentáře (4)
23.03.2010 RozhovoryStarosta Nechvátal: Méně peněz dostali všichni!

Třešťská radnice odmítá financovat seniorský fotbal, podpory mládeže se nezříká.  Obce na Vysočině musí kvůli přetrvávající krizi v ekonomice šetřit. Při sestavování svých rozpočtů ...

Komentáře (0)
19.03.2010 RozhovoryZima divokou zvěř letos vysílila

Letošní průběh zimy dává  zabrat i divoce žijící zvěři. Myslivci se jí proto snaží  život usnadnit  přikrmováním.  Podle slov MVDr. Karla Křena,  člena okresní myslivecké rady ...

Komentáře (0)
16.03.2010 RozhovoryKrátký: Obec se kvůli čistírně zadluží na desítky let

Do roku 2015 by každá obec v ČR měla mít dokončenou čistírnu odpadních vod.   Hodně skepticky přijal rozhodnutí státu realizovat do roku 2015 čistírny odpadních vod (ČOV) i v malých ...

Komentáře (2)
12.03.2010 RozhovoryCukrovka je hlavní příčinou selhání funkce ledvin

Desetina obyvatel v Česku má nějaký typ chronického onemocnění ledvin.   Prevencí a hlavně včasnou diagnostikou mohou lidé podle primáře interního oddělení jihlavské nemocnice MUDr. ...

Komentáře (0)
09.03.2010 RozhovoryChudíková pověsí lyže na hřebík

Vítězkou ankety Sportovec Jihlavska 2009 se stala orientační běžkyně na lyžích Barbora Chudíková.   Na pódiu jste ohlásila ukončení lyžařské kariéry. Neodvoláte ho? Neodvolám. ...

Komentáře (0)
08.03.2010 RozhovoryDražby: Chceme, aby na ně lidé chodili

Reportáž z dražby na jihlavském soudu vzbudila otázky řady čtenářů JL. Přinášíme nyní odpovědi.  Jak se lze o dražbách z exekucí dozvědět, jaká jsou při nich pravidla a řadu dalších ...

Komentáře (7)

Reklama
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. Výroba www stránek a eshopů
S-Rank (www.seznam.cz) www.i-asap.net