Reklama
Dnes je pondělí 26.07.2021     svátek má Anna

Náměstek Popelka: „Lidové tvořivosti“ některých zastupitelů nelze bránit


14.7.2017 Bez kategorie/Komentáře (0), autor:
Lubomír Maštera

Noviny jihlavské radnice, 30.06.2017

Pane náměstku, každý, kdo sleduje jednání zastupitelstva pravidelně, musel poznat, že se nyní každý, i malý výdej města pečlivě diskutuje. Naopak mnohamilionové investice jsou schvalovány rychle. Co je toho příčinou?

Řekl bych, že nastává drobný kolaps. Někteří kolegové mají pocit, že se musí vyjadřovat ke všemu. Mají k tomu nyní veškeré podklady, a mají k tomu právo se vyjadřovat. Bohužel je to tak, že když se rozhoduje o něčem složitém, diskuze je minimální. Naopak když je problém snáze uchopitelný, je zde prostor pro lidovou tvořivost.

Bavíme se o rozpočtových opatřeních, která byla projednávána, a zastupitelé mají všechny podklady, tedy investiční plán, vidí čísla, která se přesouvají v rámci rozpočtu a spočítají si, kolik zbývá na ostatní investice. Někteří toho využívají k tomu, jak se rozsvítí červené světlo kamery, aby mohli diskutovat.

Dá se tomu zabránit například prací v zastupitelských klubech?

Jen těžko. Ty pokusy jsme činili, před každým jednáním zastupitelstva je svolána porada předsedů zastupitelských klubů, vysvětlujeme jednotlivé body, a většinou není problém. Ale ze strany opozice o tato jednání většinou není velký zájem, vypadá to, že nemají zájem něco řešit dopředu, a nechávají problém na samotné jednání.

Jakou úlohu v takovém jednání hrají blížící se volby a snaha o zviditelnění?

Nemyslím si, že jde o kampaň. Je to o jednotlivcích, někteří cítí potřebu diskutovat o všem a široce, a tomu se nedá bránit.

Objevily se žádosti některých organizací o dodatečné proplacení nákladů na jejich činnost, a někteří zastupitelé prosazovali názor, aby se s takovými náklady, např. v sociální oblasti, počítalo předem a došlo k navýšení částky již v rozpočtu města. To by prý zabránilo těmto nesystémovým přidělováním dalších částek těm, kteří o ně žádají?

Je třeba říct, že město má nastavený systém. Na každou oblast je vyčleněna určitá část peněz, město vypíše granty, uchazeči se přihlásí, komise udělá tlustou čáru, kdo splnil a kdo nesplnil požadavky a komu doporučuje peníze přidělit, a rada či zastupitelstvo města rozhodnou.

Pak ale život běží dál, a pořadateli akce např. vypadne nějaký zdroj finan

cování a obrátí se na město s žádostí o pomoc. A město se tím musí zabývat.

Když se podíváte na členy zastupitelstva, najdete tam dost lidí, kteří jsou také zároveň příjemci dotací, a ne zrovna malých. Jde o velký střet zájmů.

A myslíte, že město vyslalo dostatečně jasný signál, že pravidla jsou nějak nastavena a další žádosti se budou posuzovat přísně?

Myslím si, že ano. Nejde o nic nového, tento systém již běží řadu let, a každý příjemce dotací o něm ví. Ale jak říkám, může se stát cokoli, a město se musí následnou žádostí zabývat.

S takovým dodatečným přidělováním financí souvisí ještě jeden problém – když někomu přidám, jinde musím vzít. Ale současná podoba výhledového investičního plánu města to nedovoluje?

Na investičním plánu se nadále pracuje. Dává se dohromady architektura soft waru, který se bude muset naprogramovat. V současnosti je to jenom tabulka, která není živá. A my chceme, aby ti, kdo mají oprávnění – zastupitelé, úředníci, vedení města – do těchto údajů mohli vstupovat a pracovat s nimi. A výstupy budou přístupny veřejnosti.

Několik zastupitelů volalo po tvrdším přístupu vedení města ke společnosti SVaK Jihlavsko (SVaK), protože soudní pře se táhnou a k ničemu zatím nevedou…

Řekl bych, že nejrazantněji se v tomto směru projevuje zastupitel Tomanec, který požaduje nemyslitelné a protiprávní postupy města v tomto sporu. Bohužel nepoužívá veškeré informace, které by měl mít, a které jsou veřejně přístupné. Jeho cesta není cestou, kterou by se město chtělo nebo

mělo vydat.

Popište, prosím, problém s opravou ulice Telečská.

Jde jen o střípek problémů města se SVaKem. Vedení SVaKu městu jednoznačně řeklo, že Jihlavě již nepovolí žádnou investici do vodárenské infrastruktury, anebo do staveb, které by se jejich infrastruktury mohly dotknout. To je na hraně zákona, a SVaK si tímto bere občany Jihlavy jako rukojmí, a vydírají tím vedení města.

V Telečské ulici se jedná o výměnu vodovodů a kanalizace, která má předcházet výměně povrchu na Telečské, výměně chodníků, vybudování zastávek atd. Tuto investici Jihlava připravovala společně s Krajem Vysočina, ta ulice patří Kraji. Na rekonstrukci vodovodů a kanalizace máme vyčleněny peníze, a máme projekt. Jenže soudy dosud jednoznačně nerozhodly, komu majetek patří (Jihlava při vstupu předala SVaKu kanalizační řady, ale ty město po odchodu dosud nezískalo – pozn. redakce).

Došlo k jednání města a SVaKu, a my jsme nabídli, že akci budeme investovat z vlastních peněz. To SVaK odmítl a prohlásil, že hlavní řady zainvestuje sám, zároveň ale SVaK, v rozporu se zákonem, odmítl zainvestovat přípojky soukromých vlastníků – zákon říká, že se investor musí spojit s vlastníky soukromých přípojek a smluvně vyřešit otázku rekonstrukce a financování. Ty přípojky dnes fungují, a kdo to zničí, tak by to měl zaplatit. Nejde přitom o malé peníze, ale SVaK taková jednání odmítl. Následně se vyjádřil Kraj Vysočina, že v případě, že nedojde k celkové rekonstrukci vodovodů a kanalizace, tedy včetně přípojek, nebude ani on investovat do rekonstrukce komunikace. Bohužel, vinou starostů okolních obcí, sdružených ve SVaKu, bude tan

kodrom na Telečské pokračovat.

Takže se občané nedočkají ani nové ulice, ani rekonstrukcí sítí… Z tohoto pohledu demokracie selhává, a volání po tvrdém postupu nabývají na významu.

Jistě, řešení vykopat stávající řad a odvést ho SVaKu před dveře, a položit si novou kanalizaci sami, vyvolává představu vyřešení situace. Ale ten, kdo toto rozhodne, skončí pravděpodobně ve vězení. A nebude to pan Tomanec, protože on takové rozhodnutí nebude podepisovat. Ledaže by pan zastupitel převzal samosprávu na určitou dobu do svých rukou, a po ukončení jeho dobyvatelské mise by se mohla navrátit demokracie.

Nad takovým řešením musím pozvednout obočí – raději ne. (Náměstek souhlasně pokyvuje). Pojďme k územnímu plánu (ÚP). Jak postupují přípravy ke schválení?

Víme, že zastupitelstvo neschválilo ÚP ve verzi, jak mu byl předložen, a vrátilo ho s připomínkami k dopracování. Nyní, 28. června (po uzávěrce NJR – pozn. redakce) bude probíhat veřejné projednávání přepracovaného návrhu ÚP na magistrátu, tedy sporných bodů, které si vymínilo zastupitelstvo.

Poté proběhne úřední cestou další schvalování, a připravíme finální verzi tak, aby se dostala na jednání zastupitelstva na podzim. A musím podtrhnout – ÚP nebude ideální, ale je lepší mít takový než žádný. Na jaře příštího roku musíme začít pracovat na změnách č. 1, 2 atd.

V našem předchozím rozhovoru jste hovořil o své vizi jakési „pseudorealitní“ kanceláře, kterou by mělo město zřídit, a která by se starala o zviditelnění objektů, které město nabízí k pronájmu nebo prodeji – například Nová kasárna. Jak to vypadá?

Město v souladu se zákonem tyto informace zveřejňuje předepsaným způsobem, ale to nestačí. Máme nový web města, a nabízí se myšlenka, že by bylo možno vypracovat aplikaci, která by tyto objekty propagovala. Idea existuje, ale realizace zatím není, a musí se na ní zapracovat.

Poslední otázka ze zastupitelstva – krajské město nemá v centru bezbariérové toalety. Jak tohle budete řešit?

Také vnímáme tento problém. Byla tu snaha města vybudovat toalety v Kosmákově ulici, ale proti tomu se zvedla silná vlna odporu obyvatel okolních domů. Rovněž jsme zvažovali možnost dohody s některým majitelem restaurací na náměstí, aby zpřístupnil své zařízení veřejnosti za úplatu, ale nakonec jsme rozhodli zahrnout tento problém do připravovaného projektu revitalizace náměstí. Necháme na architektech, aby rozhodli svými návrhy, kam veřejné WC umístit, a jak problém kvalitně vyřešit.

Diskuze k článku

Nový komentář

Reklama
26.07.2021 Bez kategorieLidovec Laštovička: Máme se na co těšit

Jak rychle a efektivně zútulnit krajské Masarykovo náměstí, než dojde na jeho stamilionovou revitalizaci? Na to se ptaly Jihlavské noviny jihlavských zastupitelů: Martin Laštovička ...

Komentáře (0)
26.07.2021 Bez kategorieCo se jednou změní, už nikdo nenavrátí, tvrdí Paul z SPD

Jak rychle a efektivně zútulnit krajské Masarykovo náměstí, než dojde na jeho stamilionovou revitalizaci? Na to se ptaly Jihlavské noviny jihlavských zastupitelů. Petr Paul z SPD: Otázka ...

Komentáře (0)
22.07.2021 Bez kategorieV. Prchal z ŽiJ!: Náměstí by nemělo působit jako velké parkoviště

Jak rychle a efektivně zútulnit krajské Masarykovo náměstí, než dojde na jeho stamilionovou revitalizaci? Na to se ptaly Jihlavské noviny jihlavských zastupitelů. Vojtěch Prchal (Žijeme ...

Komentáře (0)
22.07.2021 Bez kategoriePomohla by i mobilní zeleň, tvrdí komunista Šlechtický

Jak rychle a efektivně zútulnit krajské Masarykovo náměstí, než dojde na jeho stamilionovou revitalizaci? Na to se ptaly Jihlavské noviny jihlavských zastupitelů. Pavel Šlechtický z ...

Komentáře (0)
18.07.2021 Bez kategorieRyška z ODS: Zaměřit se na pořádek a úklid náměstí

Jak rychle a efektivně zútulnit krajské Masarykovo náměstí, než dojde na jeho stamilionovou revitalizaci? Na to se ptaly Jihlavské noviny jihlavských zastupitelů. Petr Ryška z ODS: Pokud ...

Komentáře (2)
18.07.2021 Bez kategorieCentrum se musí stát „dobrou adresou“, říká Popelka z ANO

Jak rychle a efektivně zútulnit krajské Masarykovo náměstí, než dojde na jeho stamilionovou revitalizaci? Na to se ptaly Jihlavské noviny jihlavských zastupitelů. Radek Popelka z ANO: ...

Komentáře (0)
15.07.2021 Bez kategorieŠkarka z Fóra Jihlava: Město netvoří cihly, ale lidé

Jak rychle a efektivně zútulnit krajské Masarykovo náměstí, než dojde na jeho stamilionovou revitalizaci? Na to se ptaly Jihlavské noviny jihlavských zastupitelů. Daniel Škarka (Fórum ...

Komentáře (2)
15.07.2021 Bez kategorieMasarykovo náměstí osázet stromy a zelení, říká Hyský z ČSSD

Jak rychle a efektivně zútulnit krajské Masarykovo náměstí, než dojde na jeho stamilionovou revitalizaci? Na to se ptaly Jihlavské noviny jihlavských zastupitelů. Martin Hyský z ČSSD: ...

Komentáře (1)
18.06.2021 Bez kategoriePrimátorka Koubová: Pro mě bylo důležité, aby se nerušila pobočka pošty na náměstí

Primátorka Karolína Koubová (Fórum Jihlava) potvrdila, že jednala s manažery České pošty o plánovaných změnách v Jihlavě. Paní primátorko, konzultovali nebo probírali s vámi zástupci ...

Komentáře (10)
18.06.2021 Bez kategorieFaltýnka na Vysočině nechtějí

Při letošních volbách se ANO na Vysočině kromě Faltýnka bude muset obejít i bez Oborné, Kotta a Zlesáka. Přihrávání veřejných zakázek známým v Olomouckém kraji a další poznámky ...

Komentáře (0)
07.06.2021 Bez kategoriePavel Janoušek odpovídá na dotaz čtenáře k hlubinnému úložišti

Dotaz pana Tomana: V květnovém vydání měsíčníku Kraje Vysočina mě zaujalo Vaše vyjádření k hlubinnému úložišti. Píšete, že byly použity "NEZÁKONNÉ" výsledky při průzkumech ...

Komentáře (1)
21.05.2021 Bez kategorieEva Decroix (ODS) ke svému vzdělání

Jan Blažek zaslal redakci dotaz na vzdělání Evy Decroix. Mimo jiné žádá zveřejnění kopií vysokoškolských diplomů z Francie i České republiky. Redakce Jihlavských listů právničku navštívila. ...

Komentáře (0)

Reklama
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. Výroba www stránek a eshopů
S-Rank (www.seznam.cz) www.i-asap.net