Reklama
Dnes je sobota 02.03.2024     svátek má Anežka

Náměstek Popelka: „Lidové tvořivosti“ některých zastupitelů nelze bránit


14.7.2017 Bez kategorie/Komentáře (0), autor:
Lubomír Maštera

Noviny jihlavské radnice, 30.06.2017

Pane náměstku, každý, kdo sleduje jednání zastupitelstva pravidelně, musel poznat, že se nyní každý, i malý výdej města pečlivě diskutuje. Naopak mnohamilionové investice jsou schvalovány rychle. Co je toho příčinou?

Řekl bych, že nastává drobný kolaps. Někteří kolegové mají pocit, že se musí vyjadřovat ke všemu. Mají k tomu nyní veškeré podklady, a mají k tomu právo se vyjadřovat. Bohužel je to tak, že když se rozhoduje o něčem složitém, diskuze je minimální. Naopak když je problém snáze uchopitelný, je zde prostor pro lidovou tvořivost.

Bavíme se o rozpočtových opatřeních, která byla projednávána, a zastupitelé mají všechny podklady, tedy investiční plán, vidí čísla, která se přesouvají v rámci rozpočtu a spočítají si, kolik zbývá na ostatní investice. Někteří toho využívají k tomu, jak se rozsvítí červené světlo kamery, aby mohli diskutovat.

Dá se tomu zabránit například prací v zastupitelských klubech?

Jen těžko. Ty pokusy jsme činili, před každým jednáním zastupitelstva je svolána porada předsedů zastupitelských klubů, vysvětlujeme jednotlivé body, a většinou není problém. Ale ze strany opozice o tato jednání většinou není velký zájem, vypadá to, že nemají zájem něco řešit dopředu, a nechávají problém na samotné jednání.

Jakou úlohu v takovém jednání hrají blížící se volby a snaha o zviditelnění?

Nemyslím si, že jde o kampaň. Je to o jednotlivcích, někteří cítí potřebu diskutovat o všem a široce, a tomu se nedá bránit.

Objevily se žádosti některých organizací o dodatečné proplacení nákladů na jejich činnost, a někteří zastupitelé prosazovali názor, aby se s takovými náklady, např. v sociální oblasti, počítalo předem a došlo k navýšení částky již v rozpočtu města. To by prý zabránilo těmto nesystémovým přidělováním dalších částek těm, kteří o ně žádají?

Je třeba říct, že město má nastavený systém. Na každou oblast je vyčleněna určitá část peněz, město vypíše granty, uchazeči se přihlásí, komise udělá tlustou čáru, kdo splnil a kdo nesplnil požadavky a komu doporučuje peníze přidělit, a rada či zastupitelstvo města rozhodnou.

Pak ale život běží dál, a pořadateli akce např. vypadne nějaký zdroj finan

cování a obrátí se na město s žádostí o pomoc. A město se tím musí zabývat.

Když se podíváte na členy zastupitelstva, najdete tam dost lidí, kteří jsou také zároveň příjemci dotací, a ne zrovna malých. Jde o velký střet zájmů.

A myslíte, že město vyslalo dostatečně jasný signál, že pravidla jsou nějak nastavena a další žádosti se budou posuzovat přísně?

Myslím si, že ano. Nejde o nic nového, tento systém již běží řadu let, a každý příjemce dotací o něm ví. Ale jak říkám, může se stát cokoli, a město se musí následnou žádostí zabývat.

S takovým dodatečným přidělováním financí souvisí ještě jeden problém – když někomu přidám, jinde musím vzít. Ale současná podoba výhledového investičního plánu města to nedovoluje?

Na investičním plánu se nadále pracuje. Dává se dohromady architektura soft waru, který se bude muset naprogramovat. V současnosti je to jenom tabulka, která není živá. A my chceme, aby ti, kdo mají oprávnění – zastupitelé, úředníci, vedení města – do těchto údajů mohli vstupovat a pracovat s nimi. A výstupy budou přístupny veřejnosti.

Několik zastupitelů volalo po tvrdším přístupu vedení města ke společnosti SVaK Jihlavsko (SVaK), protože soudní pře se táhnou a k ničemu zatím nevedou…

Řekl bych, že nejrazantněji se v tomto směru projevuje zastupitel Tomanec, který požaduje nemyslitelné a protiprávní postupy města v tomto sporu. Bohužel nepoužívá veškeré informace, které by měl mít, a které jsou veřejně přístupné. Jeho cesta není cestou, kterou by se město chtělo nebo

mělo vydat.

Popište, prosím, problém s opravou ulice Telečská.

Jde jen o střípek problémů města se SVaKem. Vedení SVaKu městu jednoznačně řeklo, že Jihlavě již nepovolí žádnou investici do vodárenské infrastruktury, anebo do staveb, které by se jejich infrastruktury mohly dotknout. To je na hraně zákona, a SVaK si tímto bere občany Jihlavy jako rukojmí, a vydírají tím vedení města.

V Telečské ulici se jedná o výměnu vodovodů a kanalizace, která má předcházet výměně povrchu na Telečské, výměně chodníků, vybudování zastávek atd. Tuto investici Jihlava připravovala společně s Krajem Vysočina, ta ulice patří Kraji. Na rekonstrukci vodovodů a kanalizace máme vyčleněny peníze, a máme projekt. Jenže soudy dosud jednoznačně nerozhodly, komu majetek patří (Jihlava při vstupu předala SVaKu kanalizační řady, ale ty město po odchodu dosud nezískalo – pozn. redakce).

Došlo k jednání města a SVaKu, a my jsme nabídli, že akci budeme investovat z vlastních peněz. To SVaK odmítl a prohlásil, že hlavní řady zainvestuje sám, zároveň ale SVaK, v rozporu se zákonem, odmítl zainvestovat přípojky soukromých vlastníků – zákon říká, že se investor musí spojit s vlastníky soukromých přípojek a smluvně vyřešit otázku rekonstrukce a financování. Ty přípojky dnes fungují, a kdo to zničí, tak by to měl zaplatit. Nejde přitom o malé peníze, ale SVaK taková jednání odmítl. Následně se vyjádřil Kraj Vysočina, že v případě, že nedojde k celkové rekonstrukci vodovodů a kanalizace, tedy včetně přípojek, nebude ani on investovat do rekonstrukce komunikace. Bohužel, vinou starostů okolních obcí, sdružených ve SVaKu, bude tan

kodrom na Telečské pokračovat.

Takže se občané nedočkají ani nové ulice, ani rekonstrukcí sítí… Z tohoto pohledu demokracie selhává, a volání po tvrdém postupu nabývají na významu.

Jistě, řešení vykopat stávající řad a odvést ho SVaKu před dveře, a položit si novou kanalizaci sami, vyvolává představu vyřešení situace. Ale ten, kdo toto rozhodne, skončí pravděpodobně ve vězení. A nebude to pan Tomanec, protože on takové rozhodnutí nebude podepisovat. Ledaže by pan zastupitel převzal samosprávu na určitou dobu do svých rukou, a po ukončení jeho dobyvatelské mise by se mohla navrátit demokracie.

Nad takovým řešením musím pozvednout obočí – raději ne. (Náměstek souhlasně pokyvuje). Pojďme k územnímu plánu (ÚP). Jak postupují přípravy ke schválení?

Víme, že zastupitelstvo neschválilo ÚP ve verzi, jak mu byl předložen, a vrátilo ho s připomínkami k dopracování. Nyní, 28. června (po uzávěrce NJR – pozn. redakce) bude probíhat veřejné projednávání přepracovaného návrhu ÚP na magistrátu, tedy sporných bodů, které si vymínilo zastupitelstvo.

Poté proběhne úřední cestou další schvalování, a připravíme finální verzi tak, aby se dostala na jednání zastupitelstva na podzim. A musím podtrhnout – ÚP nebude ideální, ale je lepší mít takový než žádný. Na jaře příštího roku musíme začít pracovat na změnách č. 1, 2 atd.

V našem předchozím rozhovoru jste hovořil o své vizi jakési „pseudorealitní“ kanceláře, kterou by mělo město zřídit, a která by se starala o zviditelnění objektů, které město nabízí k pronájmu nebo prodeji – například Nová kasárna. Jak to vypadá?

Město v souladu se zákonem tyto informace zveřejňuje předepsaným způsobem, ale to nestačí. Máme nový web města, a nabízí se myšlenka, že by bylo možno vypracovat aplikaci, která by tyto objekty propagovala. Idea existuje, ale realizace zatím není, a musí se na ní zapracovat.

Poslední otázka ze zastupitelstva – krajské město nemá v centru bezbariérové toalety. Jak tohle budete řešit?

Také vnímáme tento problém. Byla tu snaha města vybudovat toalety v Kosmákově ulici, ale proti tomu se zvedla silná vlna odporu obyvatel okolních domů. Rovněž jsme zvažovali možnost dohody s některým majitelem restaurací na náměstí, aby zpřístupnil své zařízení veřejnosti za úplatu, ale nakonec jsme rozhodli zahrnout tento problém do připravovaného projektu revitalizace náměstí. Necháme na architektech, aby rozhodli svými návrhy, kam veřejné WC umístit, a jak problém kvalitně vyřešit.

Diskuze k článku

  Přihlaste se prosím do diskuze JL

E-mail:

Heslo:

Komentáře ke článkům mohou vkládat pouze registrovaní čtenáři

Registrace nového uživatele
Reklama
23.02.2024 Bez kategorieNagyová (ANO) k Čapímu hnízdu: Nikdy se to nemělo dostat před soud

Jihlavská zastupitelka Jana Nagyová (ANO) byla podruhé nepravomocně osvobozena Městským soudem v Praze v kauze možného podvodu při čerpání dotace na Farmu Čapí hnízdo. Kromě Nagyové byl ...

Komentáře (2)
16.02.2024 Bez kategoriePoslanec Koten (SPD) považoval bundy biatlonistů za ukrajinské

Je Nové Město ještě na Moravě nebo na Ukrajině? Tuto otázku na svém facebookovém profilu položil poslanec Radek Koten (SPD). Obul se do organizátorů Mistrovství světa v biatlonu kvůli bundám ...

Komentáře (3)
07.02.2024 Bez kategorieExprimátorka K. Koubová: S výběrem pana Lindovského jsem spokojená

Rada města Jihlavy doporučila na místo jednatele Horácké multifunkční arény v Jihlavě (HMA) 40letého Martina Lindovského z Ostravy. JL oslovily zástupce všech tří opozičních stran v jihlavském ...

Komentáře (0)
02.02.2024 Bez kategorieP. Paul: S nominací M. Lindovského souhlasím

Rada města Jihlavy doporučila na místo jednatele Horácké multifunkční arény v Jihlavě (HMA) 40letého Martina Lindovského z Ostravy. JL oslovily zástupce všech tří opozičních stran v jihlavském ...

Komentáře (1)
02.02.2024 Bez kategorieRadek Hošek: Město neumí a nemá podnikat

Rada města Jihlavy doporučila na místo jednatele Horácké multifunkční arény v Jihlavě (HMA) 40letého Martina Lindovského z Ostravy. JL oslovily zástupce všech tří opozičních stran v jihlavském ...

Komentáře (0)
19.01.2024 Bez kategorieKrajský radní P. Hájek (STAN) už není starostou Těchobuze

Radní Kraje Vysočina Pavel Hájek (STAN) po dlouhých letech skončil ve funkci starosty obce Těchobuz na Pelhřimovsku. Důvody proč rezignoval, vysvětlil na svém Facebooku: „Do funkce starosty ...

Komentáře (0)
16.01.2024 Bez kategoriePrioritou pro mě je obecný prospěch, říká Šoula, nový jihlavský zastupitel za STAN

Vojtěch Šoula se stal novým jihlavským zastupitelem za STAN. V listopadu 2023 nahradil zastupitelku Miroslavu Zápotočnou, která rezignovala. JL mu položily několik otázek. Na jaká témata ...

Komentáře (2)
11.01.2024 Bez kategorieKafková: Příčí se mi upírat dědicům právo na vrácení majetku

JL položily jednu otázku opoziční jihlavské zastupitelce Tereze Kafkové (PiFo): Na posledním prosincovém jednání městského zastupitelstva jste se zdržela hlasování v bodě 45: Návrh ...

Komentáře (1)
11.01.2024 Bez kategoriePaul: Liberální myšlení je v problémech, ale ve svých vlastních

JL položily dvě otázky jihlavskému zastupiteli Petru Paulovi (SPD). Na posledním prosincovém jednání městského zastupitelstva jste se zdržel hlasování v bodě 45: Návrh na projednání ...

Komentáře (0)
05.01.2024 Bez kategorieSkořepová: Věřím v důležitost zastávat zodpovědné postoje

Jihlavští zastupitelé na svém posledním jednání schválili odměny pro čtyři koaliční zastupitele za práci vykonanou mimo pracovní poměr pro rok 2024. Z koalice se jako jediná zdržela hlasování ...

Komentáře (0)
30.12.2023 Bez kategorieKoubová: Workoholismus je závislost jako každá jiná

Jihlavští zastupitelé na svém posledním jednání schválili odměny pro čtyři koaliční zastupitele (David Beke – ODS, Marie Palánová – KDU-ČSL, Jiří Kotlík a Magdaléna Skořepová ...

Komentáře (0)
26.12.2023 Bez kategorieKuchyňa: Jsem zastánce modelu jaký je na Praze 7

Jihlavští zastupitelé na svém posledním jednání schválili odměny pro čtyři koaliční zastupitele (David Beke – ODS, Marie Palánová – KDU-ČSL, Jiří Kotlík a Magdaléna Skořepová ...

Komentáře (0)

Reklama
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. Výroba www stránek a eshopů
S-Rank (www.seznam.cz) www.i-asap.net