Reklama
Dnes je pondělí 04.12.2023     svátek má Barbora

Náměstek Popelka: „Lidové tvořivosti“ některých zastupitelů nelze bránit


14.7.2017 Bez kategorie/Komentáře (0), autor:
Lubomír Maštera

Noviny jihlavské radnice, 30.06.2017

Pane náměstku, každý, kdo sleduje jednání zastupitelstva pravidelně, musel poznat, že se nyní každý, i malý výdej města pečlivě diskutuje. Naopak mnohamilionové investice jsou schvalovány rychle. Co je toho příčinou?

Řekl bych, že nastává drobný kolaps. Někteří kolegové mají pocit, že se musí vyjadřovat ke všemu. Mají k tomu nyní veškeré podklady, a mají k tomu právo se vyjadřovat. Bohužel je to tak, že když se rozhoduje o něčem složitém, diskuze je minimální. Naopak když je problém snáze uchopitelný, je zde prostor pro lidovou tvořivost.

Bavíme se o rozpočtových opatřeních, která byla projednávána, a zastupitelé mají všechny podklady, tedy investiční plán, vidí čísla, která se přesouvají v rámci rozpočtu a spočítají si, kolik zbývá na ostatní investice. Někteří toho využívají k tomu, jak se rozsvítí červené světlo kamery, aby mohli diskutovat.

Dá se tomu zabránit například prací v zastupitelských klubech?

Jen těžko. Ty pokusy jsme činili, před každým jednáním zastupitelstva je svolána porada předsedů zastupitelských klubů, vysvětlujeme jednotlivé body, a většinou není problém. Ale ze strany opozice o tato jednání většinou není velký zájem, vypadá to, že nemají zájem něco řešit dopředu, a nechávají problém na samotné jednání.

Jakou úlohu v takovém jednání hrají blížící se volby a snaha o zviditelnění?

Nemyslím si, že jde o kampaň. Je to o jednotlivcích, někteří cítí potřebu diskutovat o všem a široce, a tomu se nedá bránit.

Objevily se žádosti některých organizací o dodatečné proplacení nákladů na jejich činnost, a někteří zastupitelé prosazovali názor, aby se s takovými náklady, např. v sociální oblasti, počítalo předem a došlo k navýšení částky již v rozpočtu města. To by prý zabránilo těmto nesystémovým přidělováním dalších částek těm, kteří o ně žádají?

Je třeba říct, že město má nastavený systém. Na každou oblast je vyčleněna určitá část peněz, město vypíše granty, uchazeči se přihlásí, komise udělá tlustou čáru, kdo splnil a kdo nesplnil požadavky a komu doporučuje peníze přidělit, a rada či zastupitelstvo města rozhodnou.

Pak ale život běží dál, a pořadateli akce např. vypadne nějaký zdroj finan

cování a obrátí se na město s žádostí o pomoc. A město se tím musí zabývat.

Když se podíváte na členy zastupitelstva, najdete tam dost lidí, kteří jsou také zároveň příjemci dotací, a ne zrovna malých. Jde o velký střet zájmů.

A myslíte, že město vyslalo dostatečně jasný signál, že pravidla jsou nějak nastavena a další žádosti se budou posuzovat přísně?

Myslím si, že ano. Nejde o nic nového, tento systém již běží řadu let, a každý příjemce dotací o něm ví. Ale jak říkám, může se stát cokoli, a město se musí následnou žádostí zabývat.

S takovým dodatečným přidělováním financí souvisí ještě jeden problém – když někomu přidám, jinde musím vzít. Ale současná podoba výhledového investičního plánu města to nedovoluje?

Na investičním plánu se nadále pracuje. Dává se dohromady architektura soft waru, který se bude muset naprogramovat. V současnosti je to jenom tabulka, která není živá. A my chceme, aby ti, kdo mají oprávnění – zastupitelé, úředníci, vedení města – do těchto údajů mohli vstupovat a pracovat s nimi. A výstupy budou přístupny veřejnosti.

Několik zastupitelů volalo po tvrdším přístupu vedení města ke společnosti SVaK Jihlavsko (SVaK), protože soudní pře se táhnou a k ničemu zatím nevedou…

Řekl bych, že nejrazantněji se v tomto směru projevuje zastupitel Tomanec, který požaduje nemyslitelné a protiprávní postupy města v tomto sporu. Bohužel nepoužívá veškeré informace, které by měl mít, a které jsou veřejně přístupné. Jeho cesta není cestou, kterou by se město chtělo nebo

mělo vydat.

Popište, prosím, problém s opravou ulice Telečská.

Jde jen o střípek problémů města se SVaKem. Vedení SVaKu městu jednoznačně řeklo, že Jihlavě již nepovolí žádnou investici do vodárenské infrastruktury, anebo do staveb, které by se jejich infrastruktury mohly dotknout. To je na hraně zákona, a SVaK si tímto bere občany Jihlavy jako rukojmí, a vydírají tím vedení města.

V Telečské ulici se jedná o výměnu vodovodů a kanalizace, která má předcházet výměně povrchu na Telečské, výměně chodníků, vybudování zastávek atd. Tuto investici Jihlava připravovala společně s Krajem Vysočina, ta ulice patří Kraji. Na rekonstrukci vodovodů a kanalizace máme vyčleněny peníze, a máme projekt. Jenže soudy dosud jednoznačně nerozhodly, komu majetek patří (Jihlava při vstupu předala SVaKu kanalizační řady, ale ty město po odchodu dosud nezískalo – pozn. redakce).

Došlo k jednání města a SVaKu, a my jsme nabídli, že akci budeme investovat z vlastních peněz. To SVaK odmítl a prohlásil, že hlavní řady zainvestuje sám, zároveň ale SVaK, v rozporu se zákonem, odmítl zainvestovat přípojky soukromých vlastníků – zákon říká, že se investor musí spojit s vlastníky soukromých přípojek a smluvně vyřešit otázku rekonstrukce a financování. Ty přípojky dnes fungují, a kdo to zničí, tak by to měl zaplatit. Nejde přitom o malé peníze, ale SVaK taková jednání odmítl. Následně se vyjádřil Kraj Vysočina, že v případě, že nedojde k celkové rekonstrukci vodovodů a kanalizace, tedy včetně přípojek, nebude ani on investovat do rekonstrukce komunikace. Bohužel, vinou starostů okolních obcí, sdružených ve SVaKu, bude tan

kodrom na Telečské pokračovat.

Takže se občané nedočkají ani nové ulice, ani rekonstrukcí sítí… Z tohoto pohledu demokracie selhává, a volání po tvrdém postupu nabývají na významu.

Jistě, řešení vykopat stávající řad a odvést ho SVaKu před dveře, a položit si novou kanalizaci sami, vyvolává představu vyřešení situace. Ale ten, kdo toto rozhodne, skončí pravděpodobně ve vězení. A nebude to pan Tomanec, protože on takové rozhodnutí nebude podepisovat. Ledaže by pan zastupitel převzal samosprávu na určitou dobu do svých rukou, a po ukončení jeho dobyvatelské mise by se mohla navrátit demokracie.

Nad takovým řešením musím pozvednout obočí – raději ne. (Náměstek souhlasně pokyvuje). Pojďme k územnímu plánu (ÚP). Jak postupují přípravy ke schválení?

Víme, že zastupitelstvo neschválilo ÚP ve verzi, jak mu byl předložen, a vrátilo ho s připomínkami k dopracování. Nyní, 28. června (po uzávěrce NJR – pozn. redakce) bude probíhat veřejné projednávání přepracovaného návrhu ÚP na magistrátu, tedy sporných bodů, které si vymínilo zastupitelstvo.

Poté proběhne úřední cestou další schvalování, a připravíme finální verzi tak, aby se dostala na jednání zastupitelstva na podzim. A musím podtrhnout – ÚP nebude ideální, ale je lepší mít takový než žádný. Na jaře příštího roku musíme začít pracovat na změnách č. 1, 2 atd.

V našem předchozím rozhovoru jste hovořil o své vizi jakési „pseudorealitní“ kanceláře, kterou by mělo město zřídit, a která by se starala o zviditelnění objektů, které město nabízí k pronájmu nebo prodeji – například Nová kasárna. Jak to vypadá?

Město v souladu se zákonem tyto informace zveřejňuje předepsaným způsobem, ale to nestačí. Máme nový web města, a nabízí se myšlenka, že by bylo možno vypracovat aplikaci, která by tyto objekty propagovala. Idea existuje, ale realizace zatím není, a musí se na ní zapracovat.

Poslední otázka ze zastupitelstva – krajské město nemá v centru bezbariérové toalety. Jak tohle budete řešit?

Také vnímáme tento problém. Byla tu snaha města vybudovat toalety v Kosmákově ulici, ale proti tomu se zvedla silná vlna odporu obyvatel okolních domů. Rovněž jsme zvažovali možnost dohody s některým majitelem restaurací na náměstí, aby zpřístupnil své zařízení veřejnosti za úplatu, ale nakonec jsme rozhodli zahrnout tento problém do připravovaného projektu revitalizace náměstí. Necháme na architektech, aby rozhodli svými návrhy, kam veřejné WC umístit, a jak problém kvalitně vyřešit.

Diskuze k článku

Nový komentář

Reklama
01.12.2023 Bez kategorieŠkarka: Naprosto se ztotožňuji, že SPD je parlamentní fašistické hnutí šířící nenávist

Tomáše Havlíka (SPD) nechtěl za předsedu Kontrolního výboru jihlavského zastupitelstva spolu s Rerezou Kafkovou také Daniel Škarka (oba PiFo). Otázka JL: Zatímco vaše stranická kolegyně ...

Komentáře (3)
29.11.2023 Bez kategorieKafková: Představitelé SPD ve veřejném prostoru podněcují nenávist vůči lidem jiných ras, národností, vyznání a orientace

Při volbě předsedy Kontrolního výboru jihlavského zastupitelstva Tomáše Havlíka (SPD) se zdrželi hlasování mimo jiné dva zástupci PiFo, Tereza Kafková a Daniel Škarka. Otázka JL: Zatímco ...

Komentáře (4)
27.11.2023 Bez kategorieTři otázky pro novou zastupitelku Remsovou

Na posledním říjnovém zastupitelstvu složila slib nová zastupitelka Kateřina Remsová (STAN) Na jaká témata se jako zastupitelka nejvíce zaměříte? Mojí hlavní prioritou je podpora sportu ...

Komentáře (3)
14.11.2023 Bez kategorieMiroslava Zápotočná (STAN) složila mandát městské zastupitelky

Proč jste rezignovala na funkci jihlavské zastupitelky? Po dlouhé úvaze jsem byla nucena rezignovat z pracovních důvodů, protože moje advokátní a mediační praxe spolu s lektorskou a pedagogickou ...

Komentáře (4)
13.10.2023 Bez kategoriePrimátor reaguje na otevřený dopis občanky. Řeší nejen parkovací zóny

„Vážený pane primátore, dovoluji si obrátit se na Vás s několika připomínkami k novému parkovacímu systému ve městě a poprosím Vás o reakci k jednotlivým bodům,“ tak začíná otevřený ...

Komentáře (1)
12.10.2023 Bez kategorieŠedivý: Brána Jihlavy nedodržovala směrnice, ceníky a zkreslila účetní závěrku

K odvolání Jakuba Demla z pozice ředitele příspěvkové organizace Brána Jihlavy vydal za město oficiální vyjádření náměstek primátora pro oblast školství, kultury a sportu Richard Šedivý. V ...

Komentáře (1)
15.09.2023 Bez kategorie Primátor: Multifunkční aréna je příležitostí pro město, rizikem pro život jsou zlí lidé

Primátor Petr Ryška (ODS) reaguje na článek jihlavského občana Petra Pauláta Začala ekonomická sebevražda Jihlavy: Minulý týden byl mezi názory čtenářů Jihlavských listů zveřejněn ...

Komentáře (4)
15.09.2023 Bez kategoriePirátka Hana Hajnová reagovala na slova o nové totalitě

Náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina, Hana Hajnová, reagovala na sociální síti X (dříve Twitter) na slova předsedy Hnutí ANO Andreje Babiše, který v poslanecké sněmovně hovořil o nové ...

Komentáře (3)
30.08.2023 Bez kategorieKotlík: Družstevní bydlení je jednou z možností, která by mohla celkové situaci s nedostatkem bytů pomoci

První družstevní bydlení v Jihlavě mělo vzniknout v lokalitě Na Dolech. Jenže zde soukromý investor s největší pravděpodobností výstavbu nezrealizuje. Na budoucnost družstevního bydlení ...

Komentáře (1)
29.08.2023 Bez kategorieVystrčil vyloučil na celostátní úrovni dohodu ODS s ANO

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) prohlásil, že si nedovede představit, že by se ODS na celostátní úrovni sbližovala s ANO. „Dívám se na to na úrovni celostátních voleb jednoznačně ...

Komentáře (6)
04.08.2023 Bez kategorieRadní Kotlík (ANO): Nedostatek bytů v krajské Jihlavě je obrovský

Řešení ubytoven přímo přes městské společnosti může být jistým způsobem cestou, jak nenechat lidi na ulici, říká jihlavský radní Jiří Kotlík (ANO), který má na starosti městské ...

Komentáře (0)
03.08.2023 Bez kategoriePoslankyně Eva Decroix (ODS): Říkám Ne koalici s ANO!

K diskusím na v internetovém prostředí, zda by další vláda neměla být v koalici ODS a ANO, se jednoznačně vyjádřila na Twitteru poslankyně Eva Decroix: „Protože se tato diskuze zase ...

Komentáře (4)

Reklama
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. Výroba www stránek a eshopů
S-Rank (www.seznam.cz) www.i-asap.net