Reklama
Dnes je neděle 24.09.2023     svátek má Jaromír

Ukrajina nemá se srpnovou okupací v roce 1968 nic společného

SRPEN 1968 na náměstí Míru v Jihlavě. Na pozvání pěti zrádců nás přišli naši „přátelé nejvěrnější“ již podruhé „nezištně osvobodit“. Foto: Josef Klukan
SRPEN 1968 na náměstí Míru v Jihlavě. Na pozvání pěti zrádců nás přišli naši „přátelé nejvěrnější“ již podruhé „nezištně osvobodit“. Foto: Josef Klukan

21.8.2022 Aktuality/Komentáře (6), autor:
Pavel Bajer

Nynější Ukrajina je s jistými výhradami demokratickým státem. Její srovnávání se sovětskou Ukrajinou není na místě.

Rozhodli o tom Ukrajinci a většina okupantů byla stejně ukrajinské národnosti. Takováto slova můžeme slyšet od mnohých stoupenců putinovského Ruska.

Jenže tehdejší Ukrajinská sovětská socialistická republika (USSR) byla součástí Sovětského svazu (SSSR). O našem obsazení však rozhodlo nejvyšší stranické a státní vedení SSSR, a ne Ukrajinci.

Nic na tom nemění ani skutečnost, že nejvyšší vůdce SSSR Leonid I. Brežněv pocházel z východní Ukrajiny. V neděli 21. srpna uplyne 54 let od okupace naší země vojsky Varšavské smlouvy.

Kvůli tomu, že byli v okupační armádě také Ukrajinci, se vysočinská města stahovat ukrajinské vlajky nechystají.

Náměstek jihlavské primátorky Martin Laštovička (KDU-ČSL) upozornil, že současná Ukrajina je jiným státním útvarem a dokonce má i jinou vlajku než USSR.

„Z tohoto důvodu město Jihlava a jeho veřejné instituce nebudou stahovat ukrajinské vlajky ze svých budov a ani nijak jinak na tuto skutečnost upozorňovat,“ podotkl náměstek.

Ukrajinské vlajky byly vyvěšovány na podporu této země po 24. únoru, kdy byla bez vyhlášení války napadena Putinovým Ruskem.

V některých městech na Vysočině ukrajinské vlajky vlají, v jiných jsou již stažené. Například v Havlíčkově Brodě.

„Byli jsme jedním z prvních měst, která vyvěsila ukrajinské vlajky. Dohodli jsme se, že to bude pouze na dobu 30 dní,“ vyjádřil se starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl (ODS).

Na rozdíl od Havlíčkova Brodu vlaje ukrajinská vlajka na budově radnice v Třebíči. Podle starosty města Pavla Pacala (STAN) vlajku na výročí okupace stahovat nebudou, ani neupozorní na to, že mezi okupanty byli také Ukrajinci. „My tyto historické spekulace dělat nebudeme,“ odmítl starosta.

Podobně jako na třebíčské radnici zůstane ukrajinská vlajka také na budově Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU) v Tolstého ulici v Jihlavě.

„Vlajka na KACPU je spíše označením místa určeného pro pomoc státním příslušníkům dané země tak, aby mohli užívat dočasné ochrany v zemích EU. To je přirozené použití, logické, plně funkční a snad bez problémů akceptovatelné,“ vysvětlil ředitel vysočinského krajského úřadu Zdeněk Kadlec.

Připustil, že USSR sice byla právním předchůdcem dnešní Ukrajinské republiky. Zdůraznil však, že je třeba vnímat změny, které nastaly v uplynulé době od rozpadu SSSR dodnes.

„Ukrajinská republika je nyní demokratickou zemí (byť na tamní demokratický systém lze nahlížet s výhradami), hlásící se k ochraně základních lidských práv a svobod a k zásadám právního státu,“ vysvětlil ředitel.

Osobně v tom vidí historickou paralelu s nynější ČR, která je nástupnickým státem komunistického Československa. To bylo nesvobodnou zemí s totalitním režimem, jenž pošlapával základní lidská práva a svobody. 

„Ukrajinská vlajka jako státní symbol nynějšího demokratického státu nemůže být vnímána jako symbol někdejší součásti totalitního agresora – Svazu sovětských socialistických republik,“ dodal Kadlec.

Diskuze k článku

Nový komentář

.....pokud novodobá rusácká vlajka bude 21.8. plápolat na radnici, jinde, tak je to arogantní plivanec na oběti okupantských rusáckých vrahů z 68..........smrděli tady přes 20 let nezapomeňte!!!...........snad zafunguje demokracie a volby novodobé Indry, Švestky, Bilaky, Koldry atd.  z radnic vymetou.......poslední šance k obratu na budování sebevědomého hrdého státu..........
km | 2022-08-21 06:58:22 | Reagovat
Km 100% souhlas.
Libor Furbacher | 2022-08-21 23:56:21 | Reagovat
Zákon č. 352/2001 Sb.
Zákon hovoří o tom, že vyvěšujeme státní vlajku buď samostatně, či spolu s jinými vlajkami a to za určitých pravidel. 

O vyvěšování samostatné vlajky jiného státu se tam nehovoří, neboť takovou hloupost a podlost zákonodárce vůbec nepředpokládal.

Obecně, podle mezinárodní vlajkové etikety, není vhodné vyvěšovat samostatně vlajku cizího státu na vlastním území, aniž by byla společně s tím vyvěšena domácí státní vlajka! Cizí vlajka totiž značí dobyté území. Na dobytém území jsou vždy vyvěšeny jen vlajky dobyvatele!

 
F. Šimek | 2022-08-21 10:27:02 | Reagovat
Asi tak
Zákon hovoří o tom:
Povinnost oznámit přípravu nebo páchání trestného činu nebo skutečnost, že trestný čin byl spáchán, je zakotvena v § 367 a § 368 trestního zákoníku.
LF | 2022-08-22 19:29:00 | Reagovat
 LoFas si opět mylně hraje na chytrého, neboť: zákon č. 352/2001 Sb. uvádí:
Státní vlajka
§ 7
(1) Státní vlajku vyvěšují oprávněné osoby uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) až s) na budovách, v nichž sídlí, při příležitosti státních svátků5b) a při příležitostech celostátního významu, zejména v den smutku nebo v den státního smutku, vyhlášených vládou.
(2) Vlajková výzdoba začíná zpravidla v 16 hodin dne předcházejícího a končí v 8 hodin dne následujícího po dni uvedeném v odstavci 1.
(3) Při příležitostech uvedených v odstavci 1 lze namísto státní vlajky použít její napodobeninu s odlišným vzájemným poměrem šířky a délky.
(4) Na budovách, v nichž sídlí oprávněné osoby uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) až o), může být státní vlajka vyvěšena trvale.
(5) Státní vlajku mohou vyvěšovat vedoucí diplomatických misí a konzulárních úřadů České republiky na služebních dopravních prostředcích, a to při slavnostních příležitostech a pokud je to v zemi jejich působení obvyklé.
(6) Ostatní fyzické a právnické osoby a organizační složky státu mohou užít státní vlajku vhodným a důstojným způsobem kdykoliv.
§ 8
(1) Vyvěšují-li se se státní vlajkou současně státní vlajky jiných států, umístí se státní vlajka vždy na nejčestnější místo; to je z čelního pohledu na objekt
a) vlevo při vyvěšení 2 státních vlajek,
b) uprostřed při vyvěšení lichého počtu státních vlajek,
c) v prostřední dvojici vlevo při vyvěšení sudého počtu státních vlajek,
d) první zleva, případně i poslední v řadě, při vyvěšení většího počtu vlajek než 5.
(2) Obdobně se použijí pravidla stanovená v odstavci 1 při vyvěšení státní vlajky s jinými § 9
Při užívání státní vlajky musí být dodržena tato pravidla:
a) při vodorovném umístění směřuje modrý klín vpravo při čelním pohledu na objekt, na němž je vlajka umístěna; bílá barva je vždy nahoře,
b) při svislém umístění je při čelním pohledu na objekt, na němž je státní vlajka umístěna, bílá barva vždy vlevo a modrý klín směřuje vždy dolů,
c) státní vlajka se vyvěšuje jen na čelní straně budovy,
d) státní vlajka se umísťuje vždy v předsednictvu shromáždění, žerď pro státní vlajku se umísťuje vlevo od řečnického pultu při čelním pohledu na tento pult,
e) státní vlajka nesmí být použita k zahalení pomníku nebo desky, jež mají být odhaleny,
f) vlajková žerď nesmí být opatřena žádnými ozdobami a kromě státní vlajky na ni nesmí být upevněna žádná jiná vlajka,
g) státní vlajka se vztyčuje a snímá bez přerušování; při vztyčování a při snímání se státní vlajka nesmí dotýkat země,
h) při užití státní vlajky na znamení smutku se státní vlajka spustí na půl žerdi,
i) při smutečních obřadech nesmí být státní vlajka spouštěna spolu s rakví do hrobu nebo žároviště,
j) na státní vlajce nesmí být žádný text, vyobrazení, obraz, znak nebo odznak, kytice, smuteční závoj a nesmí být svazována do růžice,
k) státní vlajka nesmí být používána v poškozeném nebo znečištěném stavu.vlajkami.
§ 13
Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) zneužije, hrubě zneváží, zničí, poškodí nebo odcizí státní symbol České republiky nebo napodobeninu velkého státního znaku vymezenou v § 4a,
b) užije malý státní znak v rozporu s § 5,
c) užije velký státní znak v rozporu s § 6 odst. 2,
d) užije pečetidlo Ministerstva zahraničních věcí v rozporu s § 6a odst. 2,
e) užívá vyobrazení zaměnitelné se státním znakem způsobem, který může budit dojem, že je oprávněnou osobou, ačkoli jí není,
f) nevyvěsí státní vlajku podle § 7 odst. 1, nebo
g) vyvěsí státní vlajku v rozporu s § 8 nebo 9.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až e) lze uložit pokutu do 30000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. f) nebo g) pokutu do 10000 Kč.

Takže přestupek, LoFas zákoníku  :)


 
F. Šimek | 2022-08-22 20:54:08 | Reagovat
...... Jihlava nezklamala........vlajka nástupnického státu SSSR visela 21.8. na radnicí........
km | 2022-08-22 02:26:07 | Reagovat
Reklama
21.09.2023 AktualityJihlava bude žádat o dotace na výstavbu Centrálního dopravního terminálu

Zastupitelé odsouhlasili předložení žádosti o podporu z Integrovaného operačního programu (IROP) prostřednictvím integrované strategie Integrované teritoriální investice Jihlavské aglomerace ...

Komentáře (0)
21.09.2023 AktualityDo třetice na Vysočinu. Začalo natáčení třetí řady oblíbené kriminálky Odznak Vysočina

Potřetí se přestěhoval štáb tvůrců a herců na Vysočinu, aby zde natočil novou sérii oblíbeného detektivního seriálu Odznak Vysočina. Diváci se mohou těšit na kompletní pěticí vyšetřovatelů ...

Komentáře (0)
20.09.2023 AktualityArénu v Jihlavě bude po dostavbě provozovat městská obchodní společnost

Horáckou multifunkční arénu (HMA) v Jihlavě bude po dostavění v roce 2025 provozovat obchodní společnost se stoprocentní účastí města. Záměr na její založení včera schválilo jihlavské ...

Komentáře (1)
20.09.2023 AktualityV Jihlavě stoupne od příštího roku daň z nemovitostí, po 14 letech

V Jihlavě stoupne po 14 letech daň z nemovitostí. Jihlavští zastupitelé včera schválili zvýšení některých koeficientů, čímž se roční příjem města z této daně zvýší o 47 milionů ...

Komentáře (0)
20.09.2023 AktualityOpilá řidička vezla po dálnici D1 na Vysočině své sedmiměsíční dítě

Po dálnici D1 na Vysočině jela v pondělí večer sedmatřicetiletá opilá řidička, která vezla své sedmiměsíční dítě. Na její nekoordinovanou jízdu policii upozornil řidič jedoucí za ...

Komentáře (0)
19.09.2023 AktualityObce na Vysočině dávají fotovoltaické panely na střechy škol i kulturních domů

Nové Město na Moravě podle věstníku veřejných zakázek začíná vybírat dodavatele na dotovaný fotovoltaický systém s předpokládanou cenou 8,4 milionu korun bez DPH. S pomocí dotací budují ...

Komentáře (0)
19.09.2023 AktualityJihlavská nemocnice dala za 40 milionů opravit operační sály

Nemocnice Jihlava dala za 40 milionů korun opravit centrální operační sály. Původní sloužily 20 let. Po více než dvou měsících prací jsou v ostrém provozu čtyři ze šesti sálů, zbývající ...

Komentáře (0)
20.09.2023 AktualityJednu část obchvatu kraj v roce 2024 dokončí. Druhou asi zahájí

Zbývající východní část jihovýchodního obchvatu Jihlavy by se mohla začít stavět již v příštím roce. Vyplynulo to z jednání krajského zastupitelstva. „Co se týká obchvatu Jihlavy, ...

Komentáře (0)
21.09.2023 Aktuality„Covidový“ sklad kraj nepotřebuje

Likvidaci strategických zásob ochranných pomůcek proti covid-19 schválili na svém posledním jednání zastupitelé Kraje Vysočina. Sklad ochranných pomůcek kraj provozuje v prostorách Krajské ...

Komentáře (0)
21.09.2023 AktualityDen za obnovu lesa nabídne celodenní lesnický program

Lesy České republiky pořádají v sobotu 23. září od 10 do 16 hodin na Pouštích mezi Stonařovem a Třeští 4. ročník celostátní akce pro veřejnost Den za obnovu lesa. Setkání nabídne ...

Komentáře (0)
21.09.2023 AktualityPřed 50 lety Jiskra odsoudila chilskou juntu vedenou Augusto Pinochetem

Snad žádná z událostí, které se odehrály z našeho pohledu na druhém konci světa, nevzbudila na Jihlavsku takové emoce jako vojenský převrat v Chile. Došlo k němu před 50 lety 11. září ...

Komentáře (1)
20.09.2023 AktualityZ lesa přinesli hříbky i vzácný kotrč

Kdo se aktuálně vydá do lesa, nepřichází s prázdnou. Dokazují to snímky, které do redakce JL zasílají naši čtenáři. Daří se všem na Jihlavsku. S hřibů měla velkou radost Veronika ...

Komentáře (0)

Reklama
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. Výroba www stránek a eshopů
S-Rank (www.seznam.cz) www.i-asap.net