Reklama
Dnes je středa 20.10.2021     svátek má Vendelín

Náměstek Kalina o demokracii, budoucnosti a metodách řízení města

NÁMĚSTEK Jaromír Kalina (KDU-ČSL). Foto: Lubomír Maštera
NÁMĚSTEK Jaromír Kalina (KDU-ČSL). Foto: Lubomír Maštera

4.8.2017 Bez kategorie/Komentáře (0), autor:
Lubomír Maštera

Noviny jihlavské radnice, 28.07.2017

Před nějakou dobou jste oznámil, že je proti vám vedeno trestní řízení ve věci proplácení faktur Jihlavské vodárenské společnosti. Oznámení podal jeden zaměstnanec magistrátu, a policie celou věc prošetřuje. Je něco nového?

Já jsem na tiskové konferenci citoval svůj názor na danou věc, a nemohl jsem se vyhnout srovnání s osobními zkušenostmi z minulého režimu. Tomuto konkrétnímu podání nerozumí ani advokáti, se kterými jsem tuto podivuhodnost konzultoval. Vidět pokus o podvod v jednání, které je smluvně podloženo, vyjádřilo se k tomu představenstvo společnosti, DR i RM zavání úmyslem o dehonestaci dvou konkrétních osob.

Celému vyšetřování nerozumím, a ani způsobu řešení problému, který zvolil úředník magistrátu. Tato věc, pokud by někdo něčemu nerozuměl, nebo chtěl vysvětlení, se mohla vyřešit na půdě magistrátu. Pokud má někdo podezření na trestný čin, je jeho povinností učinit oznámení, a to za každého režimu. Nesmí však jít, dle mého laického úmyslu, o absurditu. Pak je na místě otázka motivu takovéhoto jednání.

Jde o jednání úředníka magistrátu. Neprojeví se toto ve vztazích náměstka s úředníky?

Neprojeví. To, že jeho způsoby nechápu, neznamená, že vzájemně nebudeme komunikovat, nebo že se budu chovat nekorektně. Samozřejmě v kolektivech, kde je snaha problémy vyřešit standardně, férovým jednáním, se pracuje jinak. Věc mohla být dávno vyřešena.

Město zpracovalo výhledový desetiletý plán. Váš pohled na něj?

Jde o potřebný dokument, který zahrnuje bilanci předpokládaných příjmů a investičních výdajů města. Pokud se s ním bude správně pracovat, je to jeden z nejdůležitějších nástrojů pro plánování investic, rozvoje. Může usnadnit a zautomatizovat, podle pravidel, rozhodovací proces. Chápu plán jako živý nástroj, se kterým je nutno nadále pracovat, doplňovat jej a aktualizovat.

Požadavky cca 3x převyšují, v tuto chvíli, známé příjmy města v plánovaném období. Zdroje se však mohou navýšit čerpáním dotačních titulů, vydáním majetku (ze SVAKu Jihlavsko) a provozováním této vodohospodářské infrastruktury v režii provozovatele SMJ, zařazením a realizací projektů snižujících současné náklady přednostně a s krátkodobou návratností investovaných prostředků, či těch, co produkují zisk. Jedná se tedy o časovou proměnnou. Pokud budeme dobrými hospodáři, můžeme realizovat větší objem projektů, než na který nyní dohlédneme.

Pamatuje plán i na takové věci, jako je zastarávání a obnova materiálu?

Nejen na to, ale i například na obnovu a predikované rozšíření hardware, soft ware a agend, vyplývající z dosud „nesmělého“ zavádění elektronizace výkonů veřejné správy, procesů Egovernmentu. To abych si ohřál IT polívčičku.

Zmíněný nástroj, 10letý investiční plán, je nyní ve stadiu základního naplnění daty s definovanými indikátory a preferencemi. Je třeba tato data pravidelně aktualizovat, doplňovat a vyhodnocovat, dále finálně soft ware dokončit a předat v uživatelské podobě vedení města a příslušným pracovníkům. Pak už bude záležet jenom na tom, jak se s ním nadále bude pracovat.

Již jste se zmínil o sporu města a SVAKu. Od začátku července je na webu města tisková zpráva, kterou otiskujeme na jiném místě tohoto vydání NJR, a ta přináší posun ve sporu.

Jde o to, že došlo k průlomovému rozhodnutí soudu o tom, zda jde v tomto případě o veřejnoprávní, nebo soukromoprávní spor.

Na tom totiž záleží, kdo je oprávněn a povinen spor řešit. Soud rozhodl – a doufejme, že definitivně – že spor o vodohospodářskou infrastrukturu je veřejnoprávní záležitost, a oprávněn rozhodovat je v daném případě úřad Kraje Vysočina. Jde o rychlost a náklady procesu.

Oprávněnou se ukázala cesta rozhodování úkony ve správním řízení, tak jak ji na začátku nastavili naši advokáti. Nicotné, tedy neplatné, je jasně rozhodnutí MV, a zřetelné obstrukční jednání SVAK Jihlavsko.

Tady se ovšem musím zeptat. V zastupitelstvu kraje sedí řada lidí, kteří ve svých obcích působí jako starostové a kteří jsou zároveň členy SVAKu, se kterými město vede spor o vydání majetku.

Máte pravdu v tom, že tito lidé dosud volili obstrukční taktiku k oddálení rozhodnutí sporu, a zcela jistě se o ni nadále budou snažit. Nicméně, výše uvedené rozhodnutí je podpořeno argumentací. (Podle usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 25. 2. 2016, čj. Konf 10/2015-11).

Prejudikatura: č. 485/2005 Sb. NSS, č. 955/2006 Sb. NSS, č. 2953/2014 Sb. NSS, která je tak jasná a zřetelná, že ignorovat ji může jen ten, kdo nemá čestné úmysly.

Arbitrem je definitivně KÚ Kraje Vysočina, který rozhoduje v definovaných zákonných lhůtách. Odpadá zátěž soudních poplatků a nejistota v délce rozhodování soudů. A protože je nesporné, že SVAK využívá majetek města neoprávněně, s cílem inkasovat peníze za vodné a stočné, které patří Jihlavě, výsledkem rozhodnutí nemůže být nic jiného, než vydání majetku SM Jihlavě k jeho provozování.

Z vašeho vysvětlení sporu chápu, že právníkům SVAKu se povedlo překroutit snadno pochopitelný požadavek města na vrácení svého majetku na spor, kdo o tom má rozhodnout, který se táhne roky. Z tohoto pohledu lze pochopit volání zastupitele Tomance po „silném vůdci“, který by na sebe převzal odpovědnost a věc rázně vyřešil. To jste však vy i další členové vedení města jednotně odmítli.

Není pochyb o tom, že demokracie není dokonalá a rychlá. Nemáme ovšem v tuto chvíli nic lepšího. Dává velmi široký prostor pro názorové střety, vedlejším produktem je i možná procesní zdlouhavost. Obstrukční jednání je však, dle mého názoru, na hraně, či za hranou čestného jednání.

Volič demokraticky zvolí své zástupce, nemá však záruku, že tito přijmou vždy správné rozhodnutí, zvolí přímou cestu, či nevyprodukují např. špatný zákon.

V našem konkrétním případě sporu se SVAKEm, v Předpise č. 274/2001 Sb., Zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, vypadl např. arbitr k určení obsahu dohody vlastníků sousedící vodohospodářské infrastruktury, dále VHI (zákonná podmínka provozování). Dříve MZe, nyní bohužel obecní soud, a rázem se ocitneme v neuchopitelných časových lhůtách.

Náprava chyby ovšem musí ctít demokratické procesy a zákonné postupy. Nelze předat rozhodování do rukou silného vůdce – v našem případě třeba pana Tomance, který se na to „cítí“.

Takto vznikají totality a diktatury. Demokratické je argumentovat a vytvářet tlak na zvolené politiky, aby neprodleně napravili vadná rozhodnutí. Absence korupce, objektivní a efektivní justice. Vytváří ho však především vůle občanské společnosti.

V našem vleklém sporu mají váhu i koncoví uživatelé VHI. Veřejnost může efektivně pomoci, zde jsou možné rezervy.

Občané i média vnímají změnu komunikace v nové koalici v tom smyslu, že třebaže je zachována odpovědnost náměstků za úseky řízení, úzké vedení města se vyjadřuje ke všem problémům. Zjevně tedy se zlepšila vzájemná spolupráce a informovanost. Proto se vás zeptám, co vy osobně postrádáte v centru města Jihlavy?

První otázka, kterou dostane nový jihlavský politik, začíná jí volební kampaň, se týká bezpečně řešení funkčnosti a oživení náměstí a vyřešení (ne)přítomnosti budovy Prioru. Jistě každého napadne nějaká varianta, a může pro ni mít své logické důvody.

Tak i já mám své představy, jak by mělo centrum Jihlavy vypadat, fungovat. Protože však nejsem architekt či urbanista, nemá můj názor větší váhu, než hlas každého z nás.

Myslím si, že cesta, kterou jsme nyní zvolili ve vedení města, je ta správná. Necháme na odbornících, jak se s problémy Prioru, městské tržnice, veřejného WC, vzhledu náměstí a využití veřejného prostoru, poperou formou návrhu z architektonické soutěže.

Zadání se, spolu s fundovanými pracovníky MMJ, účastní pestrou formou široká laická i odborná veřejnost a podnikatelé. Toto je cesta, záruka, jak dojít k přijatelnému řešení. Pak už je to jenom o financích a vůli realizovat.

Jakým způsobem hledá město rezervy, a tím nemyslím jen ty finanční? Otázku přiblížím – noční Jihlava je osvětlena, ale nevidíme zde moderní způsoby zaměřené na úspory. Například existují sloupy se snímači detekce pohybu, které se samy přepnou do úsporného režimu, nebo se redukuje počet zapnutých světel v hodinách, kdy je provoz minimální. Uvažujete i v těchto „výhledových“ řešeních?

Představte si, že registrujeme i požadavky občanů, kteří požadují více osvětlení, například na náměstí, protože se na něm necítí bezpečně. To jen tak na okraj.

Ano, přemýšlíme i o dalších úsporách, a tím i o budoucích řešeních. Znamená to předně o nich vědět. Proto je dobré rozhlížet se kolem a vnímat, jak stejný problém řeší jinde, a poučit se.

Za další – musíme vědět, zda na to máme, nové technologie nejsou zadarmo. A jsme u plánování, o kterém jsme již mluvili.

S tím souvisí i komplexnost – k čemu je moderní osvětlení ulice, když stav kanalizace volá po generální opravě, a je jasné, že se ulice rozkope?

Chci tím říct, že ne vše se musí jevit jako nepružnost vedení města v zavádění pokroku a vedoucí k snadnému odsouzení.

Na druhou stranu ovšem vnímám rezervy, které ve své práci tímto směrem bezesporu máme. Jde o to, sladit celý ten informační, pracovní a rozhodovací kolos na stejnou notu, a to nejde ihned.

V ČR se objevuje nový fenomén, a tím je nedostatek vody. Jak je na tom Jihlava, a jak případné problémy řešíte?

Město má vypracovaný systém krizového řízení, který pamatuje i na zabezpečení dodávek vody. Vy se ale ptáte na širší problematiku, jejíž řešení neleží jen v rukách vedení města, ani se netýká jen Kraje Vysočina.

Ubývá především spodní voda, a to v důsledku poškození, nedostatečné retenční schopnosti krajiny, tedy schopnosti vodu zadržovat. Je hmatatelná praxe, uplatňovaná desítky let „ odporných necitlivých zásahů“, jako kolchozní meliorace, intenzivní zemědělská výroba, kobercové nálety průmyslových hnojiv, scelené pozemky, rozorané meze, vakance poldrů, vysušené močály, dotace, …

Pak vidíte, že stačí přejet hranice do Rakouska, a zemědělské plodiny a krajina náhle nedostatkem vody netrpí. Opravdu, stačí ujet jen pár kilometrů.

Jihlava má to štěstí, že zatím akutní nedostatek vody nemá. Má však rezervy a musí dobudovat síť vodojemů (investice do vodojemu Bukovno), s dostatečnou rezervou kapacity a SV, SZ větve vodovodu. Není to jenom o rozvoji Jihlavy, ale i o současném zlepšení tlakových poměrů a třeba i zvládnutí havárií a výpadků.

Existují oblasti, např. příměstské části Kosov, Popice, Zborná, které jsou zásobeny jenom na základě dotací vody do vodojemů, a situace je zde kritická.

I zde narážíme na sobecký a nezákonný postoj SVAKu, za přispění „odborníků“ provozovatele.

Lubomír Maštera

Diskuze k článku

Nový komentář

Reklama
19.10.2021 Bez kategorieSenátorka Němcová (ODS): Kancléř pokračoval v mlžení a zapírání

Senátorka Miroslava Němcová (ODS) na svém Facebooku okomentovala situaci kolem zjišťování zdravotního stavu prezidenta republiky Miloše Zemana. Poté, kdy kancelář Hrady ústy Vratislava Mynáře ...

Komentáře (0)
12.10.2021 Bez kategorieLidovec Kaňkovský: Pro mě je historickým milníkem, že KSČM nebude sedět ve sněmovně

Na první povolební tiskovce koalice Spolu odpovídal její vysočinský lídr Vít Kaňkovský (KDU-ČSL) na dotazy novinářů. Jak jste prožíval den voleb? Volební dny s vyhodnocením nemám ...

Komentáře (2)
12.10.2021 Bez kategorieKončící poslanec Běhounek z ČSSD: Nechali jsme se zastínit ANO

ČSSD nebude mít po více než 30 letech zastoupení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Jak hodnotíte výsledky letošních parlamentních voleb? Žádná prohra není určitě radostná. Po 12 ...

Komentáře (1)
05.10.2021 Bez kategorieJihlavský náměstek primátorky Vít Zeman zůstává v TOP 09

Před několika měsíci se v médiích objevila zpráva, že náměstek jihlavské primátorky Vít Zeman (Žijeme Jihlavou!) odchází z TOP 09. Na dotaz JL však náměstek sdělil, že ve straně ...

Komentáře (0)
05.10.2021 Bez kategorieMoniku Obornou, krajskou předsedkyni ANO, zatím neodvolali

Změny na vysočinské kandidátce ANO provedené celostátním výborem hnutí, vyvolaly nevoli zejména mezi jihlavskou a žďárskou organizací. Jak JL již psaly, jihlavské ANO dokonce kvůli tomu ...

Komentáře (0)
20.08.2021 Bez kategorieO krajské předsedkyni ANO Oborné rozhodnou po dovolených

V září se má sejít krajské předsednictvo ANO. V rámci něho by se měla řešit i otázka setrvání Moniky Oborné ve funkci krajské předsedkyně organizace. Radikální změny na kandidátce ...

Komentáře (0)
20.08.2021 Bez kategorieNáměstek Hyský (ČSSD): Stropnický mi na naší kandidátce nevadí

Ještě před rokem patřil Matěj Stropnický k nejznámějším tvářím celostátní Strany zelených. Jenže ze strany vystoupil a do letošních parlamentních voleb bude kandidovat za ČSSD. Předseda ...

Komentáře (1)
06.08.2021 Bez kategorieO předsedkyni ANO Oborné rozhodnou po dovolených

V září se má sejít krajské předsednictvo ANO. V rámci něho by se měla řešit i otázka setrvání Moniky Oborné ve funkci krajské předsedkyně organizace. Radikální změny na kandidátce ...

Komentáře (0)
26.07.2021 Bez kategorieLidovec Laštovička: Máme se na co těšit

Jak rychle a efektivně zútulnit krajské Masarykovo náměstí, než dojde na jeho stamilionovou revitalizaci? Na to se ptaly Jihlavské noviny jihlavských zastupitelů: Martin Laštovička ...

Komentáře (1)
26.07.2021 Bez kategorieCo se jednou změní, už nikdo nenavrátí, tvrdí Paul z SPD

Jak rychle a efektivně zútulnit krajské Masarykovo náměstí, než dojde na jeho stamilionovou revitalizaci? Na to se ptaly Jihlavské noviny jihlavských zastupitelů. Petr Paul z SPD: Otázka ...

Komentáře (0)
22.07.2021 Bez kategorieV. Prchal z ŽiJ!: Náměstí by nemělo působit jako velké parkoviště

Jak rychle a efektivně zútulnit krajské Masarykovo náměstí, než dojde na jeho stamilionovou revitalizaci? Na to se ptaly Jihlavské noviny jihlavských zastupitelů. Vojtěch Prchal (Žijeme ...

Komentáře (0)
22.07.2021 Bez kategoriePomohla by i mobilní zeleň, tvrdí komunista Šlechtický

Jak rychle a efektivně zútulnit krajské Masarykovo náměstí, než dojde na jeho stamilionovou revitalizaci? Na to se ptaly Jihlavské noviny jihlavských zastupitelů. Pavel Šlechtický z ...

Komentáře (0)

Reklama
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. Výroba www stránek a eshopů
S-Rank (www.seznam.cz) www.i-asap.net