Reklama
Dnes je pondělí 15.07.2024     svátek má Jindřich

Náměstek Kalina o demokracii, budoucnosti a metodách řízení města

NÁMĚSTEK Jaromír Kalina (KDU-ČSL). Foto: Lubomír Maštera
NÁMĚSTEK Jaromír Kalina (KDU-ČSL). Foto: Lubomír Maštera

4.8.2017 Bez kategorie/Komentáře (0), autor:
Lubomír Maštera

Noviny jihlavské radnice, 28.07.2017

Před nějakou dobou jste oznámil, že je proti vám vedeno trestní řízení ve věci proplácení faktur Jihlavské vodárenské společnosti. Oznámení podal jeden zaměstnanec magistrátu, a policie celou věc prošetřuje. Je něco nového?

Já jsem na tiskové konferenci citoval svůj názor na danou věc, a nemohl jsem se vyhnout srovnání s osobními zkušenostmi z minulého režimu. Tomuto konkrétnímu podání nerozumí ani advokáti, se kterými jsem tuto podivuhodnost konzultoval. Vidět pokus o podvod v jednání, které je smluvně podloženo, vyjádřilo se k tomu představenstvo společnosti, DR i RM zavání úmyslem o dehonestaci dvou konkrétních osob.

Celému vyšetřování nerozumím, a ani způsobu řešení problému, který zvolil úředník magistrátu. Tato věc, pokud by někdo něčemu nerozuměl, nebo chtěl vysvětlení, se mohla vyřešit na půdě magistrátu. Pokud má někdo podezření na trestný čin, je jeho povinností učinit oznámení, a to za každého režimu. Nesmí však jít, dle mého laického úmyslu, o absurditu. Pak je na místě otázka motivu takovéhoto jednání.

Jde o jednání úředníka magistrátu. Neprojeví se toto ve vztazích náměstka s úředníky?

Neprojeví. To, že jeho způsoby nechápu, neznamená, že vzájemně nebudeme komunikovat, nebo že se budu chovat nekorektně. Samozřejmě v kolektivech, kde je snaha problémy vyřešit standardně, férovým jednáním, se pracuje jinak. Věc mohla být dávno vyřešena.

Město zpracovalo výhledový desetiletý plán. Váš pohled na něj?

Jde o potřebný dokument, který zahrnuje bilanci předpokládaných příjmů a investičních výdajů města. Pokud se s ním bude správně pracovat, je to jeden z nejdůležitějších nástrojů pro plánování investic, rozvoje. Může usnadnit a zautomatizovat, podle pravidel, rozhodovací proces. Chápu plán jako živý nástroj, se kterým je nutno nadále pracovat, doplňovat jej a aktualizovat.

Požadavky cca 3x převyšují, v tuto chvíli, známé příjmy města v plánovaném období. Zdroje se však mohou navýšit čerpáním dotačních titulů, vydáním majetku (ze SVAKu Jihlavsko) a provozováním této vodohospodářské infrastruktury v režii provozovatele SMJ, zařazením a realizací projektů snižujících současné náklady přednostně a s krátkodobou návratností investovaných prostředků, či těch, co produkují zisk. Jedná se tedy o časovou proměnnou. Pokud budeme dobrými hospodáři, můžeme realizovat větší objem projektů, než na který nyní dohlédneme.

Pamatuje plán i na takové věci, jako je zastarávání a obnova materiálu?

Nejen na to, ale i například na obnovu a predikované rozšíření hardware, soft ware a agend, vyplývající z dosud „nesmělého“ zavádění elektronizace výkonů veřejné správy, procesů Egovernmentu. To abych si ohřál IT polívčičku.

Zmíněný nástroj, 10letý investiční plán, je nyní ve stadiu základního naplnění daty s definovanými indikátory a preferencemi. Je třeba tato data pravidelně aktualizovat, doplňovat a vyhodnocovat, dále finálně soft ware dokončit a předat v uživatelské podobě vedení města a příslušným pracovníkům. Pak už bude záležet jenom na tom, jak se s ním nadále bude pracovat.

Již jste se zmínil o sporu města a SVAKu. Od začátku července je na webu města tisková zpráva, kterou otiskujeme na jiném místě tohoto vydání NJR, a ta přináší posun ve sporu.

Jde o to, že došlo k průlomovému rozhodnutí soudu o tom, zda jde v tomto případě o veřejnoprávní, nebo soukromoprávní spor.

Na tom totiž záleží, kdo je oprávněn a povinen spor řešit. Soud rozhodl – a doufejme, že definitivně – že spor o vodohospodářskou infrastrukturu je veřejnoprávní záležitost, a oprávněn rozhodovat je v daném případě úřad Kraje Vysočina. Jde o rychlost a náklady procesu.

Oprávněnou se ukázala cesta rozhodování úkony ve správním řízení, tak jak ji na začátku nastavili naši advokáti. Nicotné, tedy neplatné, je jasně rozhodnutí MV, a zřetelné obstrukční jednání SVAK Jihlavsko.

Tady se ovšem musím zeptat. V zastupitelstvu kraje sedí řada lidí, kteří ve svých obcích působí jako starostové a kteří jsou zároveň členy SVAKu, se kterými město vede spor o vydání majetku.

Máte pravdu v tom, že tito lidé dosud volili obstrukční taktiku k oddálení rozhodnutí sporu, a zcela jistě se o ni nadále budou snažit. Nicméně, výše uvedené rozhodnutí je podpořeno argumentací. (Podle usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 25. 2. 2016, čj. Konf 10/2015-11).

Prejudikatura: č. 485/2005 Sb. NSS, č. 955/2006 Sb. NSS, č. 2953/2014 Sb. NSS, která je tak jasná a zřetelná, že ignorovat ji může jen ten, kdo nemá čestné úmysly.

Arbitrem je definitivně KÚ Kraje Vysočina, který rozhoduje v definovaných zákonných lhůtách. Odpadá zátěž soudních poplatků a nejistota v délce rozhodování soudů. A protože je nesporné, že SVAK využívá majetek města neoprávněně, s cílem inkasovat peníze za vodné a stočné, které patří Jihlavě, výsledkem rozhodnutí nemůže být nic jiného, než vydání majetku SM Jihlavě k jeho provozování.

Z vašeho vysvětlení sporu chápu, že právníkům SVAKu se povedlo překroutit snadno pochopitelný požadavek města na vrácení svého majetku na spor, kdo o tom má rozhodnout, který se táhne roky. Z tohoto pohledu lze pochopit volání zastupitele Tomance po „silném vůdci“, který by na sebe převzal odpovědnost a věc rázně vyřešil. To jste však vy i další členové vedení města jednotně odmítli.

Není pochyb o tom, že demokracie není dokonalá a rychlá. Nemáme ovšem v tuto chvíli nic lepšího. Dává velmi široký prostor pro názorové střety, vedlejším produktem je i možná procesní zdlouhavost. Obstrukční jednání je však, dle mého názoru, na hraně, či za hranou čestného jednání.

Volič demokraticky zvolí své zástupce, nemá však záruku, že tito přijmou vždy správné rozhodnutí, zvolí přímou cestu, či nevyprodukují např. špatný zákon.

V našem konkrétním případě sporu se SVAKEm, v Předpise č. 274/2001 Sb., Zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, vypadl např. arbitr k určení obsahu dohody vlastníků sousedící vodohospodářské infrastruktury, dále VHI (zákonná podmínka provozování). Dříve MZe, nyní bohužel obecní soud, a rázem se ocitneme v neuchopitelných časových lhůtách.

Náprava chyby ovšem musí ctít demokratické procesy a zákonné postupy. Nelze předat rozhodování do rukou silného vůdce – v našem případě třeba pana Tomance, který se na to „cítí“.

Takto vznikají totality a diktatury. Demokratické je argumentovat a vytvářet tlak na zvolené politiky, aby neprodleně napravili vadná rozhodnutí. Absence korupce, objektivní a efektivní justice. Vytváří ho však především vůle občanské společnosti.

V našem vleklém sporu mají váhu i koncoví uživatelé VHI. Veřejnost může efektivně pomoci, zde jsou možné rezervy.

Občané i média vnímají změnu komunikace v nové koalici v tom smyslu, že třebaže je zachována odpovědnost náměstků za úseky řízení, úzké vedení města se vyjadřuje ke všem problémům. Zjevně tedy se zlepšila vzájemná spolupráce a informovanost. Proto se vás zeptám, co vy osobně postrádáte v centru města Jihlavy?

První otázka, kterou dostane nový jihlavský politik, začíná jí volební kampaň, se týká bezpečně řešení funkčnosti a oživení náměstí a vyřešení (ne)přítomnosti budovy Prioru. Jistě každého napadne nějaká varianta, a může pro ni mít své logické důvody.

Tak i já mám své představy, jak by mělo centrum Jihlavy vypadat, fungovat. Protože však nejsem architekt či urbanista, nemá můj názor větší váhu, než hlas každého z nás.

Myslím si, že cesta, kterou jsme nyní zvolili ve vedení města, je ta správná. Necháme na odbornících, jak se s problémy Prioru, městské tržnice, veřejného WC, vzhledu náměstí a využití veřejného prostoru, poperou formou návrhu z architektonické soutěže.

Zadání se, spolu s fundovanými pracovníky MMJ, účastní pestrou formou široká laická i odborná veřejnost a podnikatelé. Toto je cesta, záruka, jak dojít k přijatelnému řešení. Pak už je to jenom o financích a vůli realizovat.

Jakým způsobem hledá město rezervy, a tím nemyslím jen ty finanční? Otázku přiblížím – noční Jihlava je osvětlena, ale nevidíme zde moderní způsoby zaměřené na úspory. Například existují sloupy se snímači detekce pohybu, které se samy přepnou do úsporného režimu, nebo se redukuje počet zapnutých světel v hodinách, kdy je provoz minimální. Uvažujete i v těchto „výhledových“ řešeních?

Představte si, že registrujeme i požadavky občanů, kteří požadují více osvětlení, například na náměstí, protože se na něm necítí bezpečně. To jen tak na okraj.

Ano, přemýšlíme i o dalších úsporách, a tím i o budoucích řešeních. Znamená to předně o nich vědět. Proto je dobré rozhlížet se kolem a vnímat, jak stejný problém řeší jinde, a poučit se.

Za další – musíme vědět, zda na to máme, nové technologie nejsou zadarmo. A jsme u plánování, o kterém jsme již mluvili.

S tím souvisí i komplexnost – k čemu je moderní osvětlení ulice, když stav kanalizace volá po generální opravě, a je jasné, že se ulice rozkope?

Chci tím říct, že ne vše se musí jevit jako nepružnost vedení města v zavádění pokroku a vedoucí k snadnému odsouzení.

Na druhou stranu ovšem vnímám rezervy, které ve své práci tímto směrem bezesporu máme. Jde o to, sladit celý ten informační, pracovní a rozhodovací kolos na stejnou notu, a to nejde ihned.

V ČR se objevuje nový fenomén, a tím je nedostatek vody. Jak je na tom Jihlava, a jak případné problémy řešíte?

Město má vypracovaný systém krizového řízení, který pamatuje i na zabezpečení dodávek vody. Vy se ale ptáte na širší problematiku, jejíž řešení neleží jen v rukách vedení města, ani se netýká jen Kraje Vysočina.

Ubývá především spodní voda, a to v důsledku poškození, nedostatečné retenční schopnosti krajiny, tedy schopnosti vodu zadržovat. Je hmatatelná praxe, uplatňovaná desítky let „ odporných necitlivých zásahů“, jako kolchozní meliorace, intenzivní zemědělská výroba, kobercové nálety průmyslových hnojiv, scelené pozemky, rozorané meze, vakance poldrů, vysušené močály, dotace, …

Pak vidíte, že stačí přejet hranice do Rakouska, a zemědělské plodiny a krajina náhle nedostatkem vody netrpí. Opravdu, stačí ujet jen pár kilometrů.

Jihlava má to štěstí, že zatím akutní nedostatek vody nemá. Má však rezervy a musí dobudovat síť vodojemů (investice do vodojemu Bukovno), s dostatečnou rezervou kapacity a SV, SZ větve vodovodu. Není to jenom o rozvoji Jihlavy, ale i o současném zlepšení tlakových poměrů a třeba i zvládnutí havárií a výpadků.

Existují oblasti, např. příměstské části Kosov, Popice, Zborná, které jsou zásobeny jenom na základě dotací vody do vodojemů, a situace je zde kritická.

I zde narážíme na sobecký a nezákonný postoj SVAKu, za přispění „odborníků“ provozovatele.

Lubomír Maštera

Diskuze k článku

Nový komentář

Reklama
06.06.2024 Bez kategoriePrimátorovo prohlášení ke svému vystoupení na zastupitelstvu, kde se vymezil vůči zastupiteli Hoškovi

Únorové zasedání jihlavského zastupitelstva odsouhlasilo nejen novou městskou společnost pojmenovanou Horácká multifunkční aréna s.r.o v čele s jednatelem Martinem Lindovským z Ostravy, ale ...

Komentáře (1)
06.06.2024 Bez kategorieRadek Hošek (STAN) reagoval na primátora novým webem

Opoziční zastupitel za STAN Radek Hošek na kritiku primátora Petra Ryšky (ODS) na únorovém zastupitelstvu reagoval měsíc poté na webových stránkách Starostové-nezávislí v článku Primátor ...

Komentáře (1)
15.04.2024 Bez kategorieAdvokátka Eva Decroix se stala novou místopředsedkyní ODS

Volební kongres ODS rozhodl, že místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS Eva Decroix se stane také místopředsedkyní strany. Po znovuzvolení Petra Fialy předsedou a Zbyňka Stanjury prvním ...

Komentáře (6)
11.04.2024 Bez kategorieHyský: Ten, kdo mluví silně, má nějakou šanci

Sociální demokracie existuje. V současné době už ta zkratka není ČSSD, ale SOCDEM a SOCDEM je Sociální demokracie, říká vysočinský šéf strany Martin Hyský, který je zároveň krajským ...

Komentáře (0)
18.03.2024 Bez kategoriePoslankyně Decroix (ODS) reagovala na poučování Konečné (KSČM)

V nedělní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News se v diskusi střetly čtyři ženy – Věra Kovářová (STAN), Eva Decroix (ODS), Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) a Kateřina Konečná (KSČM). V ...

Komentáře (10)
13.03.2024 Bez kategorieD. Mészáros (SPD) již není jihlavským zastupitelem

Jihlavské SPD vyměnilo v Jihlavě městského zastupitele. Na mandát rezignoval David Mészáros. Důvod jeho rezignace hnutí blíže nespecifikovalo. Nahradila ho Dagmar Barimová, která složila ...

Komentáře (0)
23.02.2024 Bez kategorieNagyová (ANO) k Čapímu hnízdu: Nikdy se to nemělo dostat před soud

Jihlavská zastupitelka Jana Nagyová (ANO) byla podruhé nepravomocně osvobozena Městským soudem v Praze v kauze možného podvodu při čerpání dotace na Farmu Čapí hnízdo. Kromě Nagyové byl ...

Komentáře (2)
16.02.2024 Bez kategoriePoslanec Koten (SPD) považoval bundy biatlonistů za ukrajinské

Je Nové Město ještě na Moravě nebo na Ukrajině? Tuto otázku na svém facebookovém profilu položil poslanec Radek Koten (SPD). Obul se do organizátorů Mistrovství světa v biatlonu kvůli bundám ...

Komentáře (3)
07.02.2024 Bez kategorieExprimátorka K. Koubová: S výběrem pana Lindovského jsem spokojená

Rada města Jihlavy doporučila na místo jednatele Horácké multifunkční arény v Jihlavě (HMA) 40letého Martina Lindovského z Ostravy. JL oslovily zástupce všech tří opozičních stran v jihlavském ...

Komentáře (0)
02.02.2024 Bez kategorieP. Paul: S nominací M. Lindovského souhlasím

Rada města Jihlavy doporučila na místo jednatele Horácké multifunkční arény v Jihlavě (HMA) 40letého Martina Lindovského z Ostravy. JL oslovily zástupce všech tří opozičních stran v jihlavském ...

Komentáře (1)
02.02.2024 Bez kategorieRadek Hošek: Město neumí a nemá podnikat

Rada města Jihlavy doporučila na místo jednatele Horácké multifunkční arény v Jihlavě (HMA) 40letého Martina Lindovského z Ostravy. JL oslovily zástupce všech tří opozičních stran v jihlavském ...

Komentáře (0)
19.01.2024 Bez kategorieKrajský radní P. Hájek (STAN) už není starostou Těchobuze

Radní Kraje Vysočina Pavel Hájek (STAN) po dlouhých letech skončil ve funkci starosty obce Těchobuz na Pelhřimovsku. Důvody proč rezignoval, vysvětlil na svém Facebooku: „Do funkce starosty ...

Komentáře (0)

Reklama
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. Výroba www stránek a eshopů
S-Rank (www.seznam.cz) www.i-asap.net