Reklama
Dnes je pátek 25.06.2021     svátek má Ivan

Náměstek Jihlavy Popelka: Nyní je lepší špatný územní plán, než žádný

OD PODZIMU je novým náměstkem jihlavského primátora pro územní plán města Radek Popelka (ANO 2011). Foto: Petr Klukan
OD PODZIMU je novým náměstkem jihlavského primátora pro územní plán města Radek Popelka (ANO 2011). Foto: Petr Klukan

8.5.2017 Bez kategorie/Komentáře (0), autor:
pavel Bajer, Petr Klukan

Jihlavské listy, 10.02.2017

Jste náměstkem primátora odpovědným za tvorbu územního plánu a zároveň jste jednatelem společnosti Agroprojekt Jihlava, v níž máte podle obchodního rejstříku 25% majetkový podíl. Nevnímáte to jako střet zájmů?

Jednatelem společnosti Agroprojekt zatím zůstávám. V Agroprojektu působíme čtyři společníci. Z toho dva jsou jednatelé. Řízení firmy převzala po mém nástupu do funkce druhá jednatelka. Protože to vnímám jako neslučitelné s novou funkcí, tak dochází k utlumování mé komerční aktivity. Zvažuji, že bych za nějaký čas mohl z firmy úplně odejít.

Myslíte si, že již územní plán konečně projde?

Musí projít. Já v to doufám a věřím.

To ale říkal náměstek Vratislav Výborný (ČSSD) také…

Já říkám, že územní plán je jako výběrové řízení na dupačky narozeného dítěte. Před sedmi lety se zastupitelstvo rozhodlo, že si pořídí dupačky pro své narozené dítko. Nevědělo však, jestli to bude chlapeček, nebo holčička, ani jak bude dítě veliké. Tak se vybírá nejlepší barva, textil, aby to mělo všechny certifikáty a velikost. My jsme teď ve fázi, že jsme vybrali zelené dupačky s neutrálním medvídkem. Jenže dítěti je již sedm let a chodí do školy a dupačky jsou nám… My však musíme výběrové řízení na dupačky dovést do konce.

Co tím myslíte?

Územní plán je nutné schválit. V minulosti jej zastupitelstvo neschválilo a zadalo podmínky pro jeho dopracování. Do únorového zastupitelstva půjde materiál, v němž zastupitelstvo požádáme o uvolnění finančních prostředků na dopracování požadovaných změn do územního plánu.

Dojde k podpisu smlouvy a potom bude dva až tři měsíce trvat zapracování požadovaných změn zastupitelstvem. Následovat bude zhruba čtyřměsíční proces schvalování. Takže někdy na podzim bychom v ideálním případě měli schvalovat územní plán podruhé. Ač jsem velkým kritikem územního plánu, tak budu velkým zastáncem toho, aby se schválil.

A co když k jeho schválení nedojde?

Platnost stávajícího územního plánu nám končí v roce 2020 a v ten okamžik by se v Jihlavě nesmělo stavět vlastně nic. Mohli bychom stavět pouze v intravilánu nebo zastavovat nějaké proluky atd. Prostě rozvoj Jihlavy by byl zabrzděný. Pro město je, dle mého názoru, důležité mít, byť nedokonalý, územní plán. A pak začít pracovat na změnách.

Co vy osobně uděláte na územním plánu jinak než náměstek Výborný?

Ale já se domnívám, že pan Výborný neudělal nic špatně.

Prostě se mu rozhádali lidé ve Zborné. Tam byly bohužel zájmy některých zastupitelů prosadit nějakou verzi, tak to prostě nedopadlo. Ze Zborné se stal mediální problém. Podobně tomu bylo dříve také u Sasovského údolí.

Kdo tedy může za to, že se územní plán o rok a půl pozdržel? Mohou za to úředníci na magistrátu nebo firma, které byla jeho realizace zadána?

Nemyslím si, že by to byla jejich chyba. Územní plán měl být schválený ještě minulým zastupitelstvem. Tehdy byl připravený, aby byl předložen na programu zastupitelstva. Jenže v té době vyplynul problém zmiňovaného Sasovského údolí. Můj pocit je, že pro minulé vedení magistrátu nebylo politicky únosné jít proti Sasovskému údolí v době, kdy se blížily komunální volby a udělat si nepřátele. Logicky každé nové zastupitelstvo pak má své připomínky, které chce mít do územního plánu zapracované.

Sasovský most však již není problémem, protože lokalita je přeřazena do územní rezervy…

Ano. Souvisí to s problematikou vnitřního okruhu, jehož součástí měl být Sasovský most, který měl jako součást okruhu svoji logiku. V současné době však nemá vnitřní okruh žádné opodstatnění, protože by vedl mezi poli. Vnitřní okruh je ve své podstatě širší ulice, která sbírá dopravu z okolní zástavby. Kde tato zástavba není, tam není vnitřní okruh potřeba. Jihlava potřebuje vnější obchvat, kam mohou nákladní vozidla, která pak nemusí jezdit přes centrum. V současné době se připravuje jeho budování. Probíhá vykupování pozemků, připravuje se projektová dokumentace a v dohledné době by se mělo začít stavět.

Nový územní plán se zasekl na 24 konfliktních územích. Proč z územního plánu byla vyčleněna z nich pouze Zborná? Nemůže to do budoucna představovat precedens pro ostatní konfliktní území?

V případě Zborné se zastupitelstvo zachovalo jinak, než by bylo koncepčním řešením. Podle mého názoru měla i ve Zborné vzniknout bílá plocha, tak jako v ostatních lokalitách. Na bílé plochy budou udělány regulační plány, které musí schválit zastupitelstvo. V nich se například určí, jak vysoké budou v lokalitě domy či široké ulice. Po schválení regulačních plánů zastupitelstvem se pak může začít stavět.

Proč se tak zastupitelstvo zachovalo?

Schválili protinávrh pana Vladimíra Hinka (zastupitel za ODS – pozn. red.), který však podle mého názoru měl nahlásit v otázce Zborné střet zájmů. Ale to je jeho osobní věc. Takže tam ten bílý flek není.

Co to pro Zbornou znamená?

Pro Zbornou je to jedno, protože jak bílý flek, tak zelená louka zůstává v každém případě statusem quo do té doby, než bude přijata nějaká změna územního plánu nebo nějaká studie, která tam umožní výstavbu. Žádná z variant nezabrání, že se tam už nikdy stavět nebude.

V čem vidíte největší problém územního plánu?

Myslím si, že v něm chybí důležité dopravní stavby. Z mého pohledu pak napojení průmyslové zóny někam, řekněme směrem k Velkému Beranovu. Ta komunikace tam je zanesena, ale pouze v rezervě. Tato komunikace by, podle mého názoru, velice odlehčila centru od dopravy. Nehledě na to, že jsme bydlení pro občany přesunuli na jih a průmysl na sever, čímž je nutíme denně cestovat do zaměstnání.

Může být podle nového územního plánu zrekonstruovaný Horácký stadion na svém místě nebo tomu stále brání požadavek 60% zeleně?

Nebrání. Je pravda, že územní plán má tento požadavek v případě nových sportovišť. Zde však stavba již byla postavena a zeleň tam není. Týkalo by se nás to v případě, že by tam byla čistá plocha a my tam chtěli postavit stadion. Jenže my zimní stadion nebudeme dělat jako novostavbu, ale pouze jej budeme modernizovat.

Dá se ještě něco s územním plánem nyní udělat nebo už je pozdě?

V tuto chvíli už ne. Zůstává na podmínkách, které šly do zastupitelstva. Změny k zapracování jsou dány, žádné nové nejsou. My nyní potřebujeme přijmout územní plán a potom až můžeme pracovat na změnách.

Čím zastupitele přesvědčíte, že územní plán potřebuje Jihlava nutně schválit?

Čísly. Rok 2020 se blíží, a pokud v tomto roce územní plán nebude, tak má Jihlava obrovský problém. V tuto chvíli je lepší špatný územní plán než žádný. Proces zadání, tvorby a schválení územního plánu není na dva roky. Jedná se určitě o čtyřletou práci.

Co když se na podzim najde někdo z opozice, kdo najde v územním plánu spoustu chyb a odmítne jeho schválení?

Stát se to může, ale Úřad územního plánování má vyčleněné pracovníky, kteří jsou pověřeni jeho tvorbou a kontrolou. Přebírají plán od zpracovatele a jsou garanty toho, že by tam neměly být věcné chyby.

Dobře, ale ti pracovníci kontrolovali územní plán již dříve a chyby v něm byly…

Já jsem v něm tehdy našel koncepční chyby, ne věcné. Pravdou je, že tam byl například nesoulad výšky v textové části a v mapě. Některé chyby se trochu dají hodit na zpracovatele. Ten dokument je však natolik obsáhlý, že udělat ho bez chybičky není možné.

Počítá se v územním plánu s vysokorychlostní tratí (VRT)?

Stát zatím stále nemá její koncepci, ale město VRT chce. Je to další ze strategických záležitostí, kterou pokud Jihlava propásne, tak to bude veliká škoda. My počítáme s koridorem, který je v Územním plánu zahrnutý.

Pokud se na podzim schválí územní plán, víte, jaké první změny se v něm poté hned budou dělat?

To nechci vědět, protože nechci být v tuto chvíli ovlivňován tím, co tam teď třeba hoří, nebo chybí. Teď se musíme soustředit na to, abychom schválili územní plán v podobě v jaké bude předložen a doufejme, že se to povede. V ten okamžik začneme na změně číslo 1. Seznam je poměrně dlouhý, ale záměrně ho nechci číst.

Znát jej přece jenom ale musíte…

(Smích) Některé snahy o změny jsou ovlivněné developery nebo vlastníky pozemků, kteří chtějí něco stavět. Pak jsou zde požadavky průmyslové zóny, která se rozvíjí. Potom zde jsou také potřeby města, což jsou zejména dopravní stavby a infrastruktura.

Galvanovna v Rantířově

Vaše projekční firma byla u projektu galvanovny v Rantířově, která se začala budovat jako černá stavba.

S touto záležitostí již nemám několik let nic společného. Skončili jsme v době, kdy přišlo první odvolání ze strany obce Rantířov, kdy oznámili černou stavbu. V té době nastalo řízení o odstranění stavby a nám tehdy skončila plná moc. Od té doby nemáme s Rantířovem již nic společného. Jsme pouze autory projektu pro povolení stavby, a to pouze její stavební části, nic víc.

Když jsme před dvěma roky o černé stavbě galvanovny psali, vzpomínáme si na vaši památnou větu, že to není stavba, ale opláštění technologie. Stále si za tím stojíte?

Poslal jste mi fotku z doby, kdy jsme zainteresovaní na stavbě již nebyli. Bavili jsme se před tím s panem Mičkem (jednatel firmy M-KOVO, která galvanovnu v Rantířově postavila - pozn. red.), že na volné ploše, kterou tam měl legálně povolenou, postaví technologii. A bavili jsme se o tom, že by se ta technologie dala opláštit. Pan Mičke poslal žádost na stavební úřad k opláštění technologie.

Dobře, ale na fotografii, kterou jsme vám poslali, je patrná zeď. A vy jste to nazval opláštěním technologie. Naopak pan Jarco ze stavebního úřadu ji označil za černou stavbu…

Je to sporné. Stavební zákon říká něco, na druhou stranu je tam také technologie, která by mohla být venku, ale musela by se zateplit. Ano, v tomto případě je to stavba. Opláštění technologie, což máte nějaký kontejner, ve kterém je třeba motor, je ještě větší a přitom je posuzováno jako opláštění. Stavební úřad rozhodl, že v případě galvanovny v Rantířově se jedná o stavbu. Tak je to stavba, názor stavebního úřadu je v tuto chvíli pro mne svatý.

Nebudete se kvůli tomu vedoucímu stavebního úřadu panu Jarcovi „mstít“?

Naopak, myslím si, že se pan Jarco zachoval, jak měl. Procesy na stavebním úřadě běží, jak mají. Jako politik vím, že do chodu stavebního úřadu nesmím žádným způsobem zasahovat. Jediné moje právo a skoro povinnost, je pana Jarca na chodbě slušně pozdravit a popovídat si s ním o počasí. Co se týká stavebních řízení, tak ty jsou plně v pravomoci stavebního úřadu, kterou naprosto ctím.

Diskuze k článku

Nový komentář

Reklama
18.06.2021 Bez kategoriePrimátorka Koubová: Pro mě bylo důležité, aby se nerušila pobočka pošty na náměstí

Primátorka Karolína Koubová (Fórum Jihlava) potvrdila, že jednala s manažery České pošty o plánovaných změnách v Jihlavě. Paní primátorko, konzultovali nebo probírali s vámi zástupci ...

Komentáře (7)
18.06.2021 Bez kategorieFaltýnka na Vysočině nechtějí

Při letošních volbách se ANO na Vysočině kromě Faltýnka bude muset obejít i bez Oborné, Kotta a Zlesáka. Přihrávání veřejných zakázek známým v Olomouckém kraji a další poznámky ...

Komentáře (0)
07.06.2021 Bez kategoriePavel Janoušek odpovídá na dotaz čtenáře k hlubinnému úložišti

Dotaz pana Tomana: V květnovém vydání měsíčníku Kraje Vysočina mě zaujalo Vaše vyjádření k hlubinnému úložišti. Píšete, že byly použity "NEZÁKONNÉ" výsledky při průzkumech ...

Komentáře (1)
21.05.2021 Bez kategorieEva Decroix (ODS) ke svému vzdělání

Jan Blažek zaslal redakci dotaz na vzdělání Evy Decroix. Mimo jiné žádá zveřejnění kopií vysokoškolských diplomů z Francie i České republiky. Redakce Jihlavských listů právničku navštívila. ...

Komentáře (0)
07.05.2021 Bez kategorieHejtman: Byl bych šťastný, kdyby proti covidu očkovali jen praktičtí lékaři

Jako hejtman Kraje Vysočina je kvůli očkování proti koronaviru pod obrovským tlakem. V první části rozhovoru pro JL Vítězslav Schrek (ODS) potvrzuje, že by byl rád, kdyby se očkovalo plošně ...

Komentáře (0)
16.04.2021 Bez kategorieMístopředseda ČSSD Běhounek říká, že musí zlepšit komunikaci strany k veřejnosti

Dubnový sjezd ČSSD zvolil poslance a bývalého hejtmana Vysočiny Jiřím Běhounkovi místopředsedou ČSSD. Předsedou byl zvolen Jan Hamáček. Předseda jihlavské okresní organizace ČSSD ...

Komentáře (0)
14.04.2021 Bez kategorieKroupa o Faltýnkovi z ANO: On už není kmotrem, ale fotrem

Reportér webových Seznam Zpráv Janek Kroupa rozkrývá získaný diář předsedy poslaneckého klubu hnutí ANO a vysočinského poslance Jaroslava Faltýnka. Diář je plný Faltýnkových poznámek ...

Komentáře (0)
14.04.2021 Bez kategorieM. Tomanec z Fóra: Uznávám porážku a odstupuji

Snad už skončila doba čekání na nějakého mesiáše, říká Miroslav Tomanec (Fórum Jihlava), který ohlásil svoji rezignaci na mandát zastupitele. Na zastupitelstvu jste řekl, že k ...

Komentáře (0)
13.04.2021 Bez kategoriePředseda Senátu Vystrčil kritizoval prezidenta Zemana za jeho slova

Jednání prezidenta Miloše Zemana ve vztahu k oponentům je podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) neomalené a nepřijatelné. Za neomalené a nepřijatelné Vystrčil považuje to, pokud ...

Komentáře (0)
09.04.2021 Bez kategorieDuchovní otec Fóra Jihlava Tomanec oznámil, že v zastupitelstvu končí. Všechny tím překvapil

Spoluzakladatel koaličního Fóra Jihlava Miroslav Tomanec na úterním zasedání zastupitelstva 6. dubna oznámil, že po pěti letech v zastupitelstvu končí. „Ke konci tohoto měsíce odstupuji ...

Komentáře (0)
07.04.2021 Bez kategorieFaltýnkův diář rozkrývá zákulisí politiky

Vysočinský poslanec Jaroslav Faltýnek (ANO) a bývalý první místopředseda hnutí ANO čelí řadě otázek novinářů z webu Seznam Zprávy. Ti získali Faltýnkům diář z let 2015, 2016. Faltýnek ...

Komentáře (1)
04.03.2021 Bez kategorieKrajský radní Fabeš již není starostou Telče

Počátkem března to byly dva týdny, co Roman Fabeš opustil post starosty Telče. Kancelář na radnici opustil po 19 letech kvůli tomu, že se před časem stal krajským radním a nechtěl dál kumulovat ...

Komentáře (0)

Reklama
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. Výroba www stránek a eshopů
S-Rank (www.seznam.cz) www.i-asap.net