Reklama
Dnes je sobota 02.03.2024     svátek má Anežka

Náměstek Jihlavy Popelka: Nyní je lepší špatný územní plán, než žádný

OD PODZIMU je novým náměstkem jihlavského primátora pro územní plán města Radek Popelka (ANO 2011). Foto: Petr Klukan
OD PODZIMU je novým náměstkem jihlavského primátora pro územní plán města Radek Popelka (ANO 2011). Foto: Petr Klukan

8.5.2017 Bez kategorie/Komentáře (0), autor:
pavel Bajer, Petr Klukan

Jihlavské listy, 10.02.2017

Jste náměstkem primátora odpovědným za tvorbu územního plánu a zároveň jste jednatelem společnosti Agroprojekt Jihlava, v níž máte podle obchodního rejstříku 25% majetkový podíl. Nevnímáte to jako střet zájmů?

Jednatelem společnosti Agroprojekt zatím zůstávám. V Agroprojektu působíme čtyři společníci. Z toho dva jsou jednatelé. Řízení firmy převzala po mém nástupu do funkce druhá jednatelka. Protože to vnímám jako neslučitelné s novou funkcí, tak dochází k utlumování mé komerční aktivity. Zvažuji, že bych za nějaký čas mohl z firmy úplně odejít.

Myslíte si, že již územní plán konečně projde?

Musí projít. Já v to doufám a věřím.

To ale říkal náměstek Vratislav Výborný (ČSSD) také…

Já říkám, že územní plán je jako výběrové řízení na dupačky narozeného dítěte. Před sedmi lety se zastupitelstvo rozhodlo, že si pořídí dupačky pro své narozené dítko. Nevědělo však, jestli to bude chlapeček, nebo holčička, ani jak bude dítě veliké. Tak se vybírá nejlepší barva, textil, aby to mělo všechny certifikáty a velikost. My jsme teď ve fázi, že jsme vybrali zelené dupačky s neutrálním medvídkem. Jenže dítěti je již sedm let a chodí do školy a dupačky jsou nám… My však musíme výběrové řízení na dupačky dovést do konce.

Co tím myslíte?

Územní plán je nutné schválit. V minulosti jej zastupitelstvo neschválilo a zadalo podmínky pro jeho dopracování. Do únorového zastupitelstva půjde materiál, v němž zastupitelstvo požádáme o uvolnění finančních prostředků na dopracování požadovaných změn do územního plánu.

Dojde k podpisu smlouvy a potom bude dva až tři měsíce trvat zapracování požadovaných změn zastupitelstvem. Následovat bude zhruba čtyřměsíční proces schvalování. Takže někdy na podzim bychom v ideálním případě měli schvalovat územní plán podruhé. Ač jsem velkým kritikem územního plánu, tak budu velkým zastáncem toho, aby se schválil.

A co když k jeho schválení nedojde?

Platnost stávajícího územního plánu nám končí v roce 2020 a v ten okamžik by se v Jihlavě nesmělo stavět vlastně nic. Mohli bychom stavět pouze v intravilánu nebo zastavovat nějaké proluky atd. Prostě rozvoj Jihlavy by byl zabrzděný. Pro město je, dle mého názoru, důležité mít, byť nedokonalý, územní plán. A pak začít pracovat na změnách.

Co vy osobně uděláte na územním plánu jinak než náměstek Výborný?

Ale já se domnívám, že pan Výborný neudělal nic špatně.

Prostě se mu rozhádali lidé ve Zborné. Tam byly bohužel zájmy některých zastupitelů prosadit nějakou verzi, tak to prostě nedopadlo. Ze Zborné se stal mediální problém. Podobně tomu bylo dříve také u Sasovského údolí.

Kdo tedy může za to, že se územní plán o rok a půl pozdržel? Mohou za to úředníci na magistrátu nebo firma, které byla jeho realizace zadána?

Nemyslím si, že by to byla jejich chyba. Územní plán měl být schválený ještě minulým zastupitelstvem. Tehdy byl připravený, aby byl předložen na programu zastupitelstva. Jenže v té době vyplynul problém zmiňovaného Sasovského údolí. Můj pocit je, že pro minulé vedení magistrátu nebylo politicky únosné jít proti Sasovskému údolí v době, kdy se blížily komunální volby a udělat si nepřátele. Logicky každé nové zastupitelstvo pak má své připomínky, které chce mít do územního plánu zapracované.

Sasovský most však již není problémem, protože lokalita je přeřazena do územní rezervy…

Ano. Souvisí to s problematikou vnitřního okruhu, jehož součástí měl být Sasovský most, který měl jako součást okruhu svoji logiku. V současné době však nemá vnitřní okruh žádné opodstatnění, protože by vedl mezi poli. Vnitřní okruh je ve své podstatě širší ulice, která sbírá dopravu z okolní zástavby. Kde tato zástavba není, tam není vnitřní okruh potřeba. Jihlava potřebuje vnější obchvat, kam mohou nákladní vozidla, která pak nemusí jezdit přes centrum. V současné době se připravuje jeho budování. Probíhá vykupování pozemků, připravuje se projektová dokumentace a v dohledné době by se mělo začít stavět.

Nový územní plán se zasekl na 24 konfliktních územích. Proč z územního plánu byla vyčleněna z nich pouze Zborná? Nemůže to do budoucna představovat precedens pro ostatní konfliktní území?

V případě Zborné se zastupitelstvo zachovalo jinak, než by bylo koncepčním řešením. Podle mého názoru měla i ve Zborné vzniknout bílá plocha, tak jako v ostatních lokalitách. Na bílé plochy budou udělány regulační plány, které musí schválit zastupitelstvo. V nich se například určí, jak vysoké budou v lokalitě domy či široké ulice. Po schválení regulačních plánů zastupitelstvem se pak může začít stavět.

Proč se tak zastupitelstvo zachovalo?

Schválili protinávrh pana Vladimíra Hinka (zastupitel za ODS – pozn. red.), který však podle mého názoru měl nahlásit v otázce Zborné střet zájmů. Ale to je jeho osobní věc. Takže tam ten bílý flek není.

Co to pro Zbornou znamená?

Pro Zbornou je to jedno, protože jak bílý flek, tak zelená louka zůstává v každém případě statusem quo do té doby, než bude přijata nějaká změna územního plánu nebo nějaká studie, která tam umožní výstavbu. Žádná z variant nezabrání, že se tam už nikdy stavět nebude.

V čem vidíte největší problém územního plánu?

Myslím si, že v něm chybí důležité dopravní stavby. Z mého pohledu pak napojení průmyslové zóny někam, řekněme směrem k Velkému Beranovu. Ta komunikace tam je zanesena, ale pouze v rezervě. Tato komunikace by, podle mého názoru, velice odlehčila centru od dopravy. Nehledě na to, že jsme bydlení pro občany přesunuli na jih a průmysl na sever, čímž je nutíme denně cestovat do zaměstnání.

Může být podle nového územního plánu zrekonstruovaný Horácký stadion na svém místě nebo tomu stále brání požadavek 60% zeleně?

Nebrání. Je pravda, že územní plán má tento požadavek v případě nových sportovišť. Zde však stavba již byla postavena a zeleň tam není. Týkalo by se nás to v případě, že by tam byla čistá plocha a my tam chtěli postavit stadion. Jenže my zimní stadion nebudeme dělat jako novostavbu, ale pouze jej budeme modernizovat.

Dá se ještě něco s územním plánem nyní udělat nebo už je pozdě?

V tuto chvíli už ne. Zůstává na podmínkách, které šly do zastupitelstva. Změny k zapracování jsou dány, žádné nové nejsou. My nyní potřebujeme přijmout územní plán a potom až můžeme pracovat na změnách.

Čím zastupitele přesvědčíte, že územní plán potřebuje Jihlava nutně schválit?

Čísly. Rok 2020 se blíží, a pokud v tomto roce územní plán nebude, tak má Jihlava obrovský problém. V tuto chvíli je lepší špatný územní plán než žádný. Proces zadání, tvorby a schválení územního plánu není na dva roky. Jedná se určitě o čtyřletou práci.

Co když se na podzim najde někdo z opozice, kdo najde v územním plánu spoustu chyb a odmítne jeho schválení?

Stát se to může, ale Úřad územního plánování má vyčleněné pracovníky, kteří jsou pověřeni jeho tvorbou a kontrolou. Přebírají plán od zpracovatele a jsou garanty toho, že by tam neměly být věcné chyby.

Dobře, ale ti pracovníci kontrolovali územní plán již dříve a chyby v něm byly…

Já jsem v něm tehdy našel koncepční chyby, ne věcné. Pravdou je, že tam byl například nesoulad výšky v textové části a v mapě. Některé chyby se trochu dají hodit na zpracovatele. Ten dokument je však natolik obsáhlý, že udělat ho bez chybičky není možné.

Počítá se v územním plánu s vysokorychlostní tratí (VRT)?

Stát zatím stále nemá její koncepci, ale město VRT chce. Je to další ze strategických záležitostí, kterou pokud Jihlava propásne, tak to bude veliká škoda. My počítáme s koridorem, který je v Územním plánu zahrnutý.

Pokud se na podzim schválí územní plán, víte, jaké první změny se v něm poté hned budou dělat?

To nechci vědět, protože nechci být v tuto chvíli ovlivňován tím, co tam teď třeba hoří, nebo chybí. Teď se musíme soustředit na to, abychom schválili územní plán v podobě v jaké bude předložen a doufejme, že se to povede. V ten okamžik začneme na změně číslo 1. Seznam je poměrně dlouhý, ale záměrně ho nechci číst.

Znát jej přece jenom ale musíte…

(Smích) Některé snahy o změny jsou ovlivněné developery nebo vlastníky pozemků, kteří chtějí něco stavět. Pak jsou zde požadavky průmyslové zóny, která se rozvíjí. Potom zde jsou také potřeby města, což jsou zejména dopravní stavby a infrastruktura.

Galvanovna v Rantířově

Vaše projekční firma byla u projektu galvanovny v Rantířově, která se začala budovat jako černá stavba.

S touto záležitostí již nemám několik let nic společného. Skončili jsme v době, kdy přišlo první odvolání ze strany obce Rantířov, kdy oznámili černou stavbu. V té době nastalo řízení o odstranění stavby a nám tehdy skončila plná moc. Od té doby nemáme s Rantířovem již nic společného. Jsme pouze autory projektu pro povolení stavby, a to pouze její stavební části, nic víc.

Když jsme před dvěma roky o černé stavbě galvanovny psali, vzpomínáme si na vaši památnou větu, že to není stavba, ale opláštění technologie. Stále si za tím stojíte?

Poslal jste mi fotku z doby, kdy jsme zainteresovaní na stavbě již nebyli. Bavili jsme se před tím s panem Mičkem (jednatel firmy M-KOVO, která galvanovnu v Rantířově postavila - pozn. red.), že na volné ploše, kterou tam měl legálně povolenou, postaví technologii. A bavili jsme se o tom, že by se ta technologie dala opláštit. Pan Mičke poslal žádost na stavební úřad k opláštění technologie.

Dobře, ale na fotografii, kterou jsme vám poslali, je patrná zeď. A vy jste to nazval opláštěním technologie. Naopak pan Jarco ze stavebního úřadu ji označil za černou stavbu…

Je to sporné. Stavební zákon říká něco, na druhou stranu je tam také technologie, která by mohla být venku, ale musela by se zateplit. Ano, v tomto případě je to stavba. Opláštění technologie, což máte nějaký kontejner, ve kterém je třeba motor, je ještě větší a přitom je posuzováno jako opláštění. Stavební úřad rozhodl, že v případě galvanovny v Rantířově se jedná o stavbu. Tak je to stavba, názor stavebního úřadu je v tuto chvíli pro mne svatý.

Nebudete se kvůli tomu vedoucímu stavebního úřadu panu Jarcovi „mstít“?

Naopak, myslím si, že se pan Jarco zachoval, jak měl. Procesy na stavebním úřadě běží, jak mají. Jako politik vím, že do chodu stavebního úřadu nesmím žádným způsobem zasahovat. Jediné moje právo a skoro povinnost, je pana Jarca na chodbě slušně pozdravit a popovídat si s ním o počasí. Co se týká stavebních řízení, tak ty jsou plně v pravomoci stavebního úřadu, kterou naprosto ctím.

Diskuze k článku

  Přihlaste se prosím do diskuze JL

E-mail:

Heslo:

Komentáře ke článkům mohou vkládat pouze registrovaní čtenáři

Registrace nového uživatele
Reklama
23.02.2024 Bez kategorieNagyová (ANO) k Čapímu hnízdu: Nikdy se to nemělo dostat před soud

Jihlavská zastupitelka Jana Nagyová (ANO) byla podruhé nepravomocně osvobozena Městským soudem v Praze v kauze možného podvodu při čerpání dotace na Farmu Čapí hnízdo. Kromě Nagyové byl ...

Komentáře (2)
16.02.2024 Bez kategoriePoslanec Koten (SPD) považoval bundy biatlonistů za ukrajinské

Je Nové Město ještě na Moravě nebo na Ukrajině? Tuto otázku na svém facebookovém profilu položil poslanec Radek Koten (SPD). Obul se do organizátorů Mistrovství světa v biatlonu kvůli bundám ...

Komentáře (3)
07.02.2024 Bez kategorieExprimátorka K. Koubová: S výběrem pana Lindovského jsem spokojená

Rada města Jihlavy doporučila na místo jednatele Horácké multifunkční arény v Jihlavě (HMA) 40letého Martina Lindovského z Ostravy. JL oslovily zástupce všech tří opozičních stran v jihlavském ...

Komentáře (0)
02.02.2024 Bez kategorieP. Paul: S nominací M. Lindovského souhlasím

Rada města Jihlavy doporučila na místo jednatele Horácké multifunkční arény v Jihlavě (HMA) 40letého Martina Lindovského z Ostravy. JL oslovily zástupce všech tří opozičních stran v jihlavském ...

Komentáře (1)
02.02.2024 Bez kategorieRadek Hošek: Město neumí a nemá podnikat

Rada města Jihlavy doporučila na místo jednatele Horácké multifunkční arény v Jihlavě (HMA) 40letého Martina Lindovského z Ostravy. JL oslovily zástupce všech tří opozičních stran v jihlavském ...

Komentáře (0)
19.01.2024 Bez kategorieKrajský radní P. Hájek (STAN) už není starostou Těchobuze

Radní Kraje Vysočina Pavel Hájek (STAN) po dlouhých letech skončil ve funkci starosty obce Těchobuz na Pelhřimovsku. Důvody proč rezignoval, vysvětlil na svém Facebooku: „Do funkce starosty ...

Komentáře (0)
16.01.2024 Bez kategoriePrioritou pro mě je obecný prospěch, říká Šoula, nový jihlavský zastupitel za STAN

Vojtěch Šoula se stal novým jihlavským zastupitelem za STAN. V listopadu 2023 nahradil zastupitelku Miroslavu Zápotočnou, která rezignovala. JL mu položily několik otázek. Na jaká témata ...

Komentáře (2)
11.01.2024 Bez kategorieKafková: Příčí se mi upírat dědicům právo na vrácení majetku

JL položily jednu otázku opoziční jihlavské zastupitelce Tereze Kafkové (PiFo): Na posledním prosincovém jednání městského zastupitelstva jste se zdržela hlasování v bodě 45: Návrh ...

Komentáře (1)
11.01.2024 Bez kategoriePaul: Liberální myšlení je v problémech, ale ve svých vlastních

JL položily dvě otázky jihlavskému zastupiteli Petru Paulovi (SPD). Na posledním prosincovém jednání městského zastupitelstva jste se zdržel hlasování v bodě 45: Návrh na projednání ...

Komentáře (0)
05.01.2024 Bez kategorieSkořepová: Věřím v důležitost zastávat zodpovědné postoje

Jihlavští zastupitelé na svém posledním jednání schválili odměny pro čtyři koaliční zastupitele za práci vykonanou mimo pracovní poměr pro rok 2024. Z koalice se jako jediná zdržela hlasování ...

Komentáře (0)
30.12.2023 Bez kategorieKoubová: Workoholismus je závislost jako každá jiná

Jihlavští zastupitelé na svém posledním jednání schválili odměny pro čtyři koaliční zastupitele (David Beke – ODS, Marie Palánová – KDU-ČSL, Jiří Kotlík a Magdaléna Skořepová ...

Komentáře (0)
26.12.2023 Bez kategorieKuchyňa: Jsem zastánce modelu jaký je na Praze 7

Jihlavští zastupitelé na svém posledním jednání schválili odměny pro čtyři koaliční zastupitele (David Beke – ODS, Marie Palánová – KDU-ČSL, Jiří Kotlík a Magdaléna Skořepová ...

Komentáře (0)

Reklama
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. Výroba www stránek a eshopů
S-Rank (www.seznam.cz) www.i-asap.net