Dnes je neděle 16.06.2024     svátek má Zbyněk

Myslivci protestují proti novele zákona

ILUSTRAČNÍ FOTO. Foto: Pixabay
ILUSTRAČNÍ FOTO. Foto: Pixabay

22.5.2024 Aktuality/Komentáře (0), autor:
 Antonín Zvěřina

Ministerstvo zemědělství odeslalo na Legislativní radu vlády návrh novely zákona o myslivosti. „Zásadně odmítáme řadu navrhovaných paragrafových ustanovení. Naše argumenty nebyly vyslyšeny, a proto vás vyzýváme k podpisu PETICE,“ píše se na stránkách Českomoravské myslivecké jednoty. 


„Obracím se na vás všechny, kteří máte vztah k myslivosti a myslivcům, s ohromnou prosbou podpořit myslivce. V brzké době bude naše vláda projednávat návrh novely Zákona o myslivosti, který předkládá ministr zemědělství výhradně podle politického zadání bez ohledu na názory a připomínky myslivecké, odborné i nemyslivecké veřejnosti,“ nabádá veřejnost Josef Prokeš, myslivec tělem i duší, předseda Okresního mysliveckého spolku Jihlava.


Myslivci požadují zachovat minimální výměru honiteb 500 hektarů. Současně platná výměra honitby byla stanovena na základě řady složitých jednání při projednávání současně platného zákona.  
Snížení výměry honitby a následná opatření povedou dle myslivců k značnému zatížení státní správy, a to jak organizačnímu, tak i finančnímu. Dá se předpokládat, že v řadě oblastí ochromí možnost odlovu zvěře na dlouhá období.

 

Pokles základny 
Tyto změny mohou zapříčinit další pokles myslivecké základny. „Již dnes se potýkáme s poklesem aktivních provozovatelů myslivosti. Na základě dlouhodobých zkušeností musíme konstatovat, že snížení výměry honitby nepovede ke snížení stavů zvěře,“ píší myslivci. 


Nepodporují vydávání nárokových povolenek vlastníkům, pachtýřům či osobám blízkým. Umožnění lovu vlastníkům, pachtýřům či osobám blízkým povede k narušení pojetí tradičního mysliveckého hospodaření. 
„S možností, že vlastník honitbu pronajme a dále na základě zákona umožní lov dalším lovcům, se nesetkáme v žádné ze zemí středoevropského regionu,“ konstatují myslivci. 
Přejí si zachovat druhy, které nelze obhospodařovat lovem, jako součást zákona o myslivosti. Vyřazením druhů, které nelze obhospodařovat lovem ze seznamu zvěře, nad nimi uživatel honitby zcela ztratí kontrolu a také znemožní jejich případnou nutnou budoucí regulaci. 


Navrhují umožnit vlastníkům oborních chovů, kde nevykonává vlastnické právo stát, svobodně rozhodnout o zpřístupnění obory pro veřejnost.
Doporučují přepracovat způsob stanovení a schvalování výše odlovu zvěře v honitbách, kdy navrhovaným zněním zákona dojde k ještě většímu nekontrolovanému rozvracení věkových a pohlavních struktur zvěře.
Novela zcela pomíjí návrh opatření k návratu drobné zvěře do kraje, po kterém volá i řada organizací zabývající se ochranou přírody.
Orgánem státní správy myslivosti je odbor životního prostředí. Ten na jihlavském magistrátu má ve správě 73 honiteb, což představuje 80.434 hektarů.

 

Neúspěšné pokusy 
Vedoucí oddělení lesního hospodářství a myslivosti z odboru životního prostředí města Jihlavy Libor Chromek přiznává, že pokusů o novelizaci zákona o myslivosti bylo mnoho a většinou byly neúspěšné. 
„Myslivost se mění, byly doby, kdy hlavní zvěří ve většině honiteb byla zvěř drobná, zajíc, bažant, koroptev, srnčí zvěř byla v honitbách v rozumných počtech, černá divoká prasata výjimečně, daňci, mufloni a jeleni byli jen v několika málo honitbách,“ vysvětluje Chromek. 


Pokračuje, že dnes je zvěř drobná vzácností. Zato srnčí a černá jsou téměř ve všech honitbách zastoupeny mírně řečeno ve zvýšených počtech, časté je i překročení normovaných stavů. Do toho se v mnoha honitbách nekontrolovatelně šíří zvěř daňčí a vysoká.


„Proměnila se i krajina, pole jsou velká, osetá energetickými plodinami, jako jsou řepka či slunečnice, a lesy jsou z velké části vytěžené, plné holin s výsadbami, oplocenkami, ale i podrosty malin a ostružin, které zvěř ráda spolu s výsadbami spásá,“ poukazuje Chromek. 


Říká, že deklarovaným cílem novely zákona o myslivosti je posílení práv vlastníků honebních pozemků. „Státní správa myslivosti si od novely zákona o myslivosti slibuje kvalitnější plánování chovu jednotlivých druhů spárkaté zvěře,“ podotýká.


Uvádí příklad, že město Jihlava, jako významný vlastník lesních pozemků, je držitelem jen jedné z honiteb. Tedy v jedné z honiteb může chovat zvěř podle svých potřeb, může lovem ovlivňovat škody zvěří na nově vysázených lesních mýtinách, tedy dnes spíše na kalamitních plochách, které není jednoduché obnovit.


Novela slibuje minimální velikost honitby snížit z 500 na 250 ha, to by městu umožnilo nechat si ustanovit vícero vlastních honiteb.
„To se samozřejmě nemusí líbit mysliveckému spolku XY, který měl doposud lesy města Jihlavy zahrnuty ve své honitbě a nyní mu hrozí, že o tyto atraktivní honební pozemky přijde,“ naznačuje Chromek.

 

Složité řízení 
Netají, že na druhou stranu je vyčlenění nové honitby o výměře 250 hektarů velice složité správní řízení o velkém počtu účastníků. 
„A z tohoto důvodu očekáváme, jako orgán, který bude tato řízení vést, že bude velice málo využit,“ připouští Chromek. 


Doplňuje, že systém plánování lovu zvěře dnes vychází z jarního sčítání a jeho porovnání s minimálními a normovanými druhy zvěře. 
„To vše je možné u normovaných druhů zvěře, v našich podmínkách pouze zvěře srnčí, a u ostatních druhů se lov dnes neplánuje, přestože je tato zvěř v téměř každé honitbě,“ sděluje Chromek. 
Nově se bude výše lovu stanovovat dle poškození lesa okusem, ohryzem a loupáním. Metodika je rovněž komplikovaná a dodnes není zcela jasné, jaké budou podle ní stanoveny odlovy v jednotlivých honitbách.


„Na konci března skončil myslivecký rok 2023/2024, v současné době zpracováváme mysliveckou statistiku. V ORP Jihlava (v bývalém okrese Jihlava jsou dva správní obvody obce s rozšířenou působností (ORP) Jihlava, která čítá 78 obcí a Telč, která zahrnuje 45 obcí – pozn. red.) bylo uloveno 2018 ks srnčí zvěře, je to rekordní číslo, které by nemohlo být dosaženo, kdyby nebyly překročeny stavy v honitbách. K tomu bylo uloveno 45 ks zvěře jelení, 124 zvěře daňčí a 202 ks zvěře mufloní. Divokých prasat bylo uloveno 2397,“ vypočítává Chromek. 


Výstavu trofejí zvěře ulovené v mysliveckém roce 2023 a 2024 připravuje magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí ve spolupráci s Okresním mysliveckým spolkem Jihlava od čtvrtka 30. května do pondělí 3. června.
Koná se v Jihlavě v budově U mincovny 6 a veřejnosti bude přístupná od 8 do 16 hodin zdarma. Předseda OMS Jihlava Josef Prokeš návštěvníky nabádá, aby i tam myslivce podpořili. 

Diskuze k článku

Nový komentář

Reklama
11.06.2024 AktualityJihlava je letos připravená dát na podporu sportovních aktivit dětí 1,5 milionu

Jihlavská radnice nabídne na sportovní a volnočasové aktivity dětí příspěvek 1000 korun. Mohou ho dostat rodiče na platby například za kroužky v domě dětí a mládeže nebo v různých ...

Komentáře (1)
13.06.2024 AktualityStovky praporečníků míří pro stuhy

Náměstí Zachariáše z Hradce v Telči se chystá na sobotní příval 753 praporečníků. Do centra města totiž 15. června zamíří v rámci celostátního setkání sborů dobrovolných hasičů ...

Komentáře (0)
13.06.2024 AktualityInzultace je hitem na sociálních sítích

Amatérským fotbalem na Jihlavsku otřásá inzultace rozhodčího. Gólman Brzkova Štěpán Smutný (27) poslal v závěru duelu s Dušejovem k zemi hlavního rozhodčího utkání Milana Rogožana ...

Komentáře (1)
11.06.2024 AktualityDvacet maratonů pro krajinu potvrzuje, že vyhrát jaderné úložiště nechce nikdo

Na 60 aktivních účastníků vystartovalo 25. května z táborové základny Na Kuši u Rohozné na trasu nebo část trasy 20. Maratonu pro krajinu (2x kolem Čeřínku). Jak podotýká dlouholetý ...

Komentáře (0)
12.06.2024 AktualityČlenka volební komise v Dudíně: Manžel přes volby dostal volno

Téměř 65 procent oprávněných voličů přišlo odevzdat svůj hlas ve víkendových volbách do Evropského parlamentu v Dudíně na Jihlavsku. Ze 154 voličů jich totiž přišla k volbám rovná ...

Komentáře (0)
12.06.2024 AktualityŽelvy dlouhokrčky nahradily anakondy

Zoo Jihlava z prostorových důvodů ukončila chov anakond velkých. V expozici je nahradily ohrožené dlouhokrké želvy. Jak vysvětluje mluvčí zahrady Simona Kubičková, je želva dlouhokrčka ...

Komentáře (0)
11.06.2024 AktualityObjekt z Bohuslavic opanoval letošní ročník Stavby Vysočiny

Víceúčelová stavba nacházející se jihovýchodně od Telče v Hospodářském dvoře Bohuslavice získala uznání od odborníků i veřejnosti. Zaujal monumentální a přesto jednoduchou dřevěnou ...

Komentáře (0)
11.06.2024 AktualityPřesun do Bruselu nepřichází v úvahu

Čekání na výsledky bylo na psychiku supernáročné, říká Jana Nagyová z ANO, nově zvolená poslankyně Evropského parlamentu. Reakce na výsledky byly ve vašem štábu ANO pochopitelně ...

Komentáře (0)
10.06.2024 AktualityVolby na Vysočině vyhrálo ANO, volební účast byla přes 38 procent

Evropské volby na Vysočině vyhrálo hnutí ANO před koalicí SPOLU. Třetí místo obsadily koalice hnutí Přísaha se stranou Motoristé sobě a koalice Stačilo! v čele s KSČM. Za nimi se umístila ...

Komentáře (0)
10.06.2024 AktualityNezaměstnanost na Vysočině je nejnižší v Česku

Nezaměstnanost na Vysočině v květnu klesla o desetinu procentního bodu na 2,7 procenta. Spolu s Prahou má tento kraj nejnižší podíl nezaměstnaných v ČR. Úřady práce v regionu minulý měsíc ...

Komentáře (0)
10.06.2024 AktualityPovolení na studnu od července podraží

Od července letošního roku vstoupí v platnost novela stavebního zákona. Účastníci řízení proto musí počítat s tím, že při placení správních poplatků po 20 letech budou muset sáhnout ...

Komentáře (0)
10.06.2024 AktualitySlunečnice rozzáří město

Desítky slunečnic vysadí ve středu 12. 6. v 10 hodin na jihlavském hradebním parkánu směrem k Bráně Matky Boží pacienti s roztroušenou sklerózou, ale i jejich podporovatelé a příznivci ...

Komentáře (0)

Reklama
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. Výroba www stránek a eshopů
S-Rank (www.seznam.cz) www.i-asap.net