Reklama
Dnes je neděle 21.04.2024     svátek má Alexandra

„Černé ovce“ se zabývaly Kronospanem. Hlavní podstata asi tkví v součtu hluků

REPORTÁŽE na ČT 1 se uplynulý týden v pondělí a úterý zabývaly jihlavským Kronospanem.  Ilustrační foto: archiv JL
REPORTÁŽE na ČT 1 se uplynulý týden v pondělí a úterý zabývaly jihlavským Kronospanem. Ilustrační foto: archiv JL

29.2.2024 Aktuality/Komentáře (2), autor:
Pavel Bajer

Problematikou hluku z jihlavského Kronospanu se zabývala dvoudílná reportáž České televize odvysílaná v pondělí a úterý v pořadu Černé ovce. 
Hlavní myšlenkou pořadu bylo, co dělat nedaleko továren s hlučným provozem, které nás budí. Redaktorka oslovila všechny dotčené osoby i instituce. 


V reportáži se vyjadřovali někteří lidé, kteří bydlí v okolí Kronospanu. Mnozí z nich se aktivizují ve spolku Ne prachu a hluku z dřevostavby – spolek za zdravou Jihlavu. Spolek upozorňuje na hluk a nečistoty z Kronospanu. 
„Opravdu ten hluk v noci je neúnosný, a když máte ráno vstávat do práce odpočatá, tak prostě jdete do práce unavená a nevyspalá,“ řekla v reportáži jedna z obyvatelek okolí dřevostavby Alena Součková.  


„Já jsem se musela přestěhovat z přední části domu do zadní části, kde máme zahradu, protože jak jsem odešla do penze, tak jsem si myslela, že se zblázním,“ dala jí za pravdu Olga Poukarová.  
„Když spustí noční provoz, tak je to, jak kdyby tady běžela nějaká fronta, jak kdyby se tu střílelo, jak padají klády z odkorňovače,“ posteskl si mezi jinými i předseda spolku Milan Matějka. 


Ten dále uvedl, že kvůli hluku psal městu, na kraj, krajské hygienické stanici, na ministerstvo zdravotnictví. „Podali jsme i nějakou oficiální žalobu na policii, že je tu hluk a všechno. Nikdo nic nevyřešil,“ podotkl Matějka. 
V pořadu se vyjadřovali i různí odborníci. Například lékař Miroslav Šuta hovořil o tom, že hluk může dlouhodobě působit jako stres.  


„Tím, že dochází k narušování spánku, tak dochází ke zvýšenému riziku nemocí srdce a cév, ale také metabolických onemocnění jako je třeba cukrovka…,“ uvedl mimo jiné. 
O hygienických limitech hluku v reportáži hovořil advokát Michal Bernard. Podle něho jsou limity stanoveny na základě nařízení vlády. Ty jsou dle něho pro vnitřní prostory 40 decibelů (dB) ve dne a 30 dB v noci. U venkovních prostor to má být 50 dB ve dne a 40 dB v noci. 

 

Výjimky se snižují
Oba závody Kronospanu však mají hlukovou výjimku. Mohou být tedy hlučnější, než povoluje zákon. A to ve dne i v noci. 
Bernard upřesnil, že Kronospan CZ má povoleno 53 dB pro denní i noční dobu. Druhý závod Kronospan OSB má mít povoleno 52 dB ve dne a 50 dB v noci. 


„Obě společnosti důsledně plní všechny stanovené limity, ať už se jedná o limity hlukové či ostatní emisní limity,“ zdůraznil v pořadu oslovený ekolog Kronospanu Rostislav Habán. 
Z odpovědi specialisty v oboru akustické techniky Jana Mareše v reportáži vyplynulo, že hluk 50 dB je srovnatelný s hlasitou lidskou řečí nebo nastartovaným autem pod oknem. 
Integrované povolení pro výjimku z hlukových limitů vydává Kraj Vysočina. 


„Současná legislativa vypadá tak, že pokud (žadatel) splní veškeré podmínky, které jsou legislativou dány, tak nic nebrání tomu, aby výjimka byla udělena,“ přiblížila mluvčí kraje Jitka Svatošová. 
Podle ní je k tomu nutný požadavek od žadatele, že chce změnit hlukové limity. Kraj ji pak nechá posoudit odborníky. V případě hluku to je vysočinská Krajská hygienická stanice v Jihlavě (KHSV).  


„Jedná se zejména o nastavení protihlukových opatření a tato opatření musí vést ke snížení hlukové zátěže. Zaváděná protihluková opatření KHSV pravidelně kontroluje,“ přiblížila reportérům mluvčí KHSV Jana Böhmová.  
„Pokud bychom zjistili v průběhu výjimky, že provozovatel podmínky neplní v daném povolení, můžeme toto povolení odejmout,“ navázala. 
Ekolog Kronospanu Habán k tomu uvedl, že Kronospan tento program plní a jednotlivá stanovená opatření realizuje. Upozornil, že se hlukové limity v průběhu doby neustále snižují. Tvrdil, že jsou nyní mnohem nižší, než před deseti či 20 lety. Jeho slova potvrdila mluvčí KHSV Böhmová.  
„Podle akustických podkladů došlo právě v důsledku postupného udělování výjimek na hluk u dotčené obytné zástavby ke snížení nadlimitních povolovaných hladin hluku až o 17 dB v denní době a 10 dB v noční době,“ upřesnila Böhmová. 

 

Špatná legislativa
Jenže občané, kteří si začali hluk měřit sami, dospěli až k hodnotě skoro 100 dB hluku. „Ale když si stěžujeme na vysokou hladinu hluku, tak nám hygiena argumentuje, že není možné odlišit hluk Jihlavy města, hluk dálnice, hluk psů a ptáků. Takže není možné zjistit odkud ten hluk je,“ argumentoval Libor Novák ze Spolku za zdravou Jihlavu. 


Mluvčí KHSV jeho slova nepřímo potvrdila s tím, že se firma nachází v zóně, která má velké hlukové pozadí a hluk se tam sčítá.  
„Z výsledků měření vyplývá, že samotným provozem Kronospanu CR a Kronospanu OSB včetně hlukového pozadí nedochází k překračování stanovených limitů hluku v noční době,“ stála si za svým mluvčí KHSV. 
Odborník na akustiku Mareš hovořil o tom, že se hluky sčítají a člověk je ve finále obtěžován součtem hluku.  


„Akorát se to nesčítá, 50 dB + 50 dB není 100 dB, ale 50 dB + 50 dB je 53 dB. Ale je to vlastně dvojnásobný nárůst, tři dB je dvojnásobek expozice hluku na člověka,“ spočítal s tím, že naše legislativa to víceméně nezohledňuje. 
Reportérka se ho pak zeptala, jestli je možné, že každý dodržuje své limity a přesto mají lidé pocit velkého hluku.  
„Ano, v praxi se s tím běžně setkáváme. Řešením by byla úprava legislativy, o které se dlouho mluví, ale zatím se k tomu nikdo neodhodlal,“ zněla odpověď odborníka na akustiku. 


V reportáži promluvil také předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), na kterého se jako na svého senátora obrátili občané, bydlící v okolí dřevostavby. Ten vidí také problém v české legislativě. 
„Pokud máte třeba tři firmy vedle sebe, z nichž všechny produkují hladinu hlasitosti, která je nižší než povolená norma, ale v součtu je to potom více než povolená norma, tak vlastně náš právní řád neumožňuje, abychom pachatele zvýšeného hluku identifikovali,“ vysvětlil Vystrčil.  
 

Diskuze k článku

Nový komentář

Hlavní podstata tkvì v liknavosti zákonodárců, kteřì špatnou legislativu odhlasují. Navìc podle prolobované špatné legislativy mohou pak úřady udělovat výjimky i třeba dodatečně kolaudovat. PS+Senát+Hrad jsou vinìky !
F. Šimek | 2024-02-29 13:25:31 | Reagovat
Citace:
zákon 167/2023 Sb. ze dne 30. května 2023, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonů
Datum účinnosti od: 1. července 2023
https://hluk.nrl.cz/Content/files/Legislativa/20230701_novela_258_2000_Sb.pdf

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 31 odstavec 1 zní:
"(1) Pokud při používání, popřípadě provozu zdroje hluku nebo vibrací, s výjimkou hluku z leteckého provozu, nelze z vážných důvodů zajistit nepřekračování hygienických limitů podle § 30 odst. 1, může osoba požádat příslušný orgán ochrany veřejného zdraví o povolení mírnějšího hygienického limitu, než stanoví prováděcí právní předpis.

Orgán ochrany veřejného zdraví v řízení o vydání povolení zejména posoudí, zda osoba doložila, že hluk nebo vibrace se omezí na rozumně dosažitelnou míru. Rozumně dosažitelnou mírou se rozumí poměr mezi náklady na protihluková nebo antivibrační opatření a jejich přínosem ke snížení škodlivých účinků hluku nebo vibrací, který je stanovený i s ohledem na počet fyzických osob exponovaných nadlimitnímu hluku nebo vibracím.

Správní úřad, který povolení vydal, jej může za nedodržení stanovených podmínek odejmout.

Toto povolení se nevydá, pokud je jeho vydání nahrazeno postupem v řízení o vydání integrovaného povolení podle zákona o integrované prevenci. Povolení mírnějšího hygienického limitu je elektronicky evidováno prostřednictvím informačního systému Ministerstva zdravotnictví.".


V § 31 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) O zahájení řízení podle odstavce 1 místně příslušná krajská hygienická stanice informuje tímto řízením dotčené obecní úřady.". Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5. V 31 odst. 3 se slova "a doby trvání povolení" zrušují.
F. Šimek | 2024-02-29 14:49:24 | Reagovat
Reklama
17.04.2024 AktualityDo oprav výtluků šly letos už miliony

Nedávno skončenou zimní sezonu dělí krajští silničáři na dvě části. První podle ředitele silničářů na Vysočině Radovana Necida trvala přesně měsíc, a to od 18. listopadu loňského ...

Komentáře (1)
17.04.2024 AktualityJela jsem jako prase. Děti mi v autě řvaly, že do nás ten šílenec napálí…

Na poslední březnové pondělí hned tak nezapomene mladá maminka z jedné vísky na Jihlavsku. Ve Větrném Jeníkově před polednem vyzvedla svoje dvě děti ze školy a vyrazila zpátky k domovu. ...

Komentáře (0)
16.04.2024 AktualityNa měsíc uzavřou obřadní síň krematoria

Kvůli opravě střechy budovy bude od 22. dubna do 25. května uzavřena obřadní síň jihlavského krematoria. Informoval o tom mluvčí Služeb města Jihlavy Martin Málek. Realizaci má na starosti ...

Komentáře (0)
16.04.2024 AktualityŽalobce chce za vraždu ženy v Jihlavě pro její dceru přísnější trest

Vraždou ženy v Jihlavě z loňského února se bude zabývat odvolací Vrchní soud v Olomouci. Krajský soud v Brně její dceři za čin uložil 18 let vězení, odvolala se jak obžalovaná, tak státní ...

Komentáře (0)
16.04.2024 AktualityVysočina má pro katastrofy humanitární jednotku

Pokud by na Vysočině došlo k nějaké například živelné tragédii, kraj má pro zásah k dispozici speciální humanitární jednotku. Ta působí pod Oblastním spolkem Českého Červeného kříže ...

Komentáře (0)
16.04.2024 AktualityZchátralý sportovní areál v jihlavském v Bedřichově projde velkou proměnou

Více než dvě desítky lidí z řad veřejnosti dorazily 21. března března na veřejné projednání revitalizace sportovního areálu v Bedřichově. Setkání se konalo v pohostinství Zezulkárna. ...

Komentáře (5)
16.04.2024 AktualityŠkodovka je po nehodě na dálnici na odpis, policie hledá svědky a záznamy z kamer

Dálniční policisté z Velkého Beranova šetří od nedělního rána nehodu Škody Kodiaq se slovenskou poznávací značkou na dálnici D1 ve směru na Brno blízko sjezdu na Větrný Jeníkov. Osobní ...

Komentáře (0)
15.04.2024 AktualityJihlavané oslaví Den Země na náměstí a v zoo, v kraji bude i Den proti úložišti

Jihlavané oslaví Den Země koncem týdne na Masarykově náměstí, kde také mohou darovat bicykly do sbírky Kola pro Afriku. Program tam bude 19. dubna. V Novém Městě na Moravě se děti o den ...

Komentáře (1)
15.04.2024 AktualityV Kostelní Myslové na Jihlavsku padl teplotní rekord z roku 1961

V Kostelní Myslové na Jihlavsku byl v neděli nejteplejší 14. duben od roku 1961, meteorologové tam naměřili 22,4 stupně Celsia. Třiašedesát let staré maximum bylo 21,6 stupně Celsia. Teplotní ...

Komentáře (0)
15.04.2024 AktualityNa základně v Náměšti se zranil voják

Při výcviku na základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku se zranil jednačtyřicetiletý voják. Spadl z několikametrové výšky a záchranáři ho museli se ...

Komentáře (0)
15.04.2024 AktualityDo 20 minut bez pokuty

Vedení města své občany opakovaně vyzvalo, aby se například při nákupech či vyzvednutí léku v lékárně nebáli zaparkovat zhruba na 15 minut v zónách bezplatně. Primátor města Petr ...

Komentáře (1)
15.04.2024 AktualityNapsal a umístil na Facebooku nejvíc čtyřverší

Novinář Antonín Zvěřina z Třebíče sbírá rekordy. Aktuálně má dva certifikáty o vytvoření českého rekordu z Agentury Dobrý den v Pelhřimově, která české rekordy registruje. První ...

Komentáře (0)

Reklama
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. Výroba www stránek a eshopů
S-Rank (www.seznam.cz) www.i-asap.net