Reklama
Dnes je sobota 02.03.2024     svátek má Anežka

Při výstavbě přivaděče bylo nutné překonat mnohé těžkosti a složitosti

Ilustrační foto: archiv JL
Ilustrační foto: archiv JL

26.10.2023 Čtenáři píší/Komentáře (0), autor:
Ing. Ivan Brzák

Nedávno byla dokončena oprava dálničního přivaděče – silnice I/38 – v úseku od křižovatky se silnicí Smrčenskou po ulici Romana Havelky v Jihlavě. Jízda k dálnici a do průmyslové zóny bude zase rychlejší a jednodušší.

 
Nebylo to tak v době této opravy, ale ani v roce 1977, kdy se jihlavský přivaděč začal stavět. Když tudy jedu od dálnice do města, vidím, co se na přivaděči změnilo a vzpomenu si také na mnohé těžkosti a složitosti, které bylo během přípravy a stavby nutné překonat.


V místech bývalé první stavby bylo v prostoru u Starého Pávova v letech 2013-2014 vyřešeno nové napojení průmyslové zóny a silnice II/352 od Polné na přivaděč, později také ochrana této části města protihlukovou zdí. 


Navazující druhá stavba přivaděče – v prostoru letošní opravy – byla stavebně náročná. 
Když jsem před lety se zástupci investora procházel lesíkem podél Smrčenského potoka, nevěřili, že tímto složitým terénem má vést čtyřpruhová silnice. 


Nakonec zde vše dopadlo dobře. Projektanti vypracovali projekt a dodavatelé provedli v letech 1980–83 stavbu tak, že jiné řešení si už nedovedeme představit.
Křižovatka ulice Romana Havelky byla původně navržena a postavena k možnosti napojení pouze od Pávova. 


Pak byla z podnětu města Jihlavy a v součinnosti s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) dostavěna tak, že je nyní příjezd k supermarketům možný i ze směru od Pístova. 

 

Rozhodlo až ministerstvo
Přemostění údolí u bývalého Českého mlýna jsem v úvodní studii z roku 1971 uvažoval jedním mostním objektem v délce 300 metrů. 
Z úsporných důvodů pak bylo provedeno dvěma kratšími mosty, zvlášť nad ulicí Romana Havelky a zvlášť nad řekou Jihlavou. Střední část přivaděče mezi mosty tvoří zemní násypové těleso.  


Následující křížení železniční tratě Jihlava – Horní Cerekev bylo řešeno podjezdem silnice pod touto tratí. 
Muselo být prováděno za vyloučení vlakového provozu. To byla pro cestující železnicí značná komplikace. 
Křižovatku přivaděče s ulicí Jiráskovou jsem ve studii navrhl nadjezdem nad přivaděčem, který měl pokračovat tehdy nezastavěným prostorem po okraji Horního Kosova. 


Toto řešení však nebylo původně vyššími orgány odsouhlaseno.
O uskutečnění našeho záměru mohlo tenkrát rozhodnout jedině ministerstvo. To stanovilo termín jednání na 30. 1. 1989. Jeli jsme do Prahy s malou nadějí na úspěch. 
Vedoucí delegace místopředseda ONV Brunner na jednání u náměstka ministra argumentoval velmi usilovně, ale bezvýsledně. 


Ministerstvo vnitra však v té době mělo v kompetenci řešit i záležitosti životního prostředí. A tak s ohledem na můj poslední argument, že jejich souhlas s pokračováním stavby přivaděče centrem města řeší jen dopravu, ale ne dopad na životní prostředí, nakonec náměstek souhlasil. 
Rozhodl, že stavba přivaděče se bude realizovat dle našeho návrhu, avšak jako silnice dvoupruhová. I tak jsme byli rádi. Práce přípravné i projekční mohly pokračovat.

 

Realizace byla obtížná
Nastalo však zdržení a tak se mezitím k prostoru budoucí trasy silnice přiblížila ve směru od centra Jihlavy zástavba bytových domů a ve směru od Horního Kosova rodinné domy. 


K zábraně šíření nežádoucího hluku od provozu na přivaděči navrhl projektant protihluková opatření – zemní valy, stěny a zeleň. 
Aby bylo řešení účinnější, byl v prostoru ulic Za Prachárnou a Rantířovská realizován silniční tunel v délce 304 metrů. 
Křížení přivaděče s ulicí Pelhřimovskou (nyní silnice II/602) bylo navrženo mimoúrovňově. 


Silnice I/38 je převáděna v celkové délce cca 100 metrů. Příprava a realizace čtvrté stavby byly také hodně složité. 
Územní rozhodnutí, které jsem už jako úředník stavebního úřadu na městském úřadě v Jihlavě v listopadu 1997 vydal, tvořilo 16 stran a obsahovalo celkem 40 podmínek. Stavba byla následně odborem dopravy Okresního úřadu v Jihlavě povolena a po překonání všech problémů provedena.

 

Dobré dílo zůstává
Pak zbýval k dokončení přivaděče na dálnici, vlastně už obchvatu Jihlava jih, poslední úsek od křižovatky Pelhřimovské po ulici Znojemskou na jižním okraji Jihlavy. 
V roce 1977 jsem nevěřil, že se obchvat, navržený částečně ve vojenském prostoru, podaří celý brzy realizovat. 
Události z konce roku 1990 nám pomohly, neboť vojsko prostor opustilo. 


Bylo však ještě třeba odstranit některé vojenské objekty a území pro silnici „vyčistit“. I to musel zajistit investor stavby – ŘSD ČR, správa Jihlava. 
Přeložka silnice I/38 pak byla dostavěna, i když v tomto úseku částečně jinak, než se původně předpokládalo. 
Konečně mohla tehdejší ředitelka ŘSD správy Jihlava Ing. Marie Tesařová 30. 7. 2008 slavnostně předat poslední úsek obchvatu Jihlava jih motoristické veřejnosti k užívání. 


Na realizaci stavby se podílely projekční organizace, zejména Dopravoprojekt Brno a Profi Jihlava, z dodavatelských firem Silnice Brno, závod Jihlava, Colas Jihlava a Stavby silnic a železnic Praha aj. 


Z jednotlivců například Ing. Sedláček, Ing. Sedlák, pan Martének, Ing. Revúcká a řada dalších.
Celá stavba dálničního přivaděče – obchvatu Jihlavy – je minulostí. Obtíže jsou za námi, dobré dílo zůstává. 


V blízké době však budou dokončeny i další velké stavby Vysočiny: jihovýchodní obchvat Havlíčkova Brodu, jižní část jihovýchodního obchvatu Jihlavy. Nové komunikace pak vymyslí, nakreslí a provedou příslušníci další generace, věřme, že také úspěšně.

Diskuze k článku

Nový komentář

Napište i vy, svůj vlastní článek - formulář ZDE
Reklama
08.02.2024 Čtenáři píšíDva roky zcela zbytečné války…

V únoru letošního roku uplynou dva roky od vypuknutí války na Ukrajině. Pro řadu občanů už hrůzy, které tento konflikt přináší, díky dennímu zpravodajství zevšedněly a občan je unaven. ...

Komentáře (1)
07.02.2024 Čtenáři píšíTajemné malé pyramidy v lokalitě Ráj

Pořídil jsem tuto fotografii za jihlavskou samotou Domky, v místech, kudy vedla nyní přerušená cesta od bývalé střelnice přes Domky do Rančířova. Ta bude vedena mostem přes komunikaci ...

Komentáře (0)
31.01.2024 Čtenáři píšíLyžařský výcvik našich páťáků na Čeřínku

V týdnu od 22. do 26.1. jezdili žáci 5. tříd ZŠ T. G. Masaryka Jihlava do areálu Čeřínek na lyžařský výcvik. Byl to už třetí rok společného lyžování, takže většina se jenom zdokonalovala. ...

Komentáře (0)
29.01.2024 Čtenáři píšíJak zlepšit ochranu biodiverzity?

Mezinárodní vědecký tým v nové studii přináší návod, jak sledovat změny genetické diverzity populací různých evropských druhů v souvislosti s klimatickou změnou. Doporučuje geneticky ...

Komentáře (0)
27.01.2024 Čtenáři píšíParta šedesáti spolužáků z třebíčské osmiletky se poprvé sešla už v roce 1999

Letos už počtyřiadvacáté se sejde parta spolužáků z osmileté školy v Třebíči v Hasskově ulici. Více než šedesátihlavá skupina tam ve dvou třídách 8A a 8B pravidelně do „školních ...

Komentáře (0)
24.01.2024 Čtenáři píšíSvátky klidu a nepořádku. Češi přes Vánoce zakopávali o odpadky

Odpadky v ulicích potrápily přes svátky většinu Čechů. Ukázal to letošní průzkum Iniciativy pro zálohování. Během Vánoc se s přeplněnými žlutými kontejnery setkaly tři čtvrtiny ...

Komentáře (0)
18.01.2024 Čtenáři píšíVysoká hladina cukru? Pro evoluci žádný problém

Vysoká hladina cukru v krvi znamená pro člověka problém, to ale neplatí u těch druhů ptáků, které mají hladinu krevního cukru vysokou přirozeně. Ukázala to mezinárodní studie vedená ...

Komentáře (0)
12.01.2024 Čtenáři píšíSetkání po letech: Fyzický stav se nepatrně zhoršil, duševní kondice byla skvělá

Zasílám fotografii ze srazu absolventů Gymnázia Jihlava po 50 letech (1969-1973, 4.A), konaném v jihlavském penzionu Na Hradbách 12. 5. 2023. Jelikož se sraz konal po delší době, bylo ...

Komentáře (0)
11.01.2024 Čtenáři píšíK opravě jedné silnice

„Slibem nezarmoutíš“, „Sliby se slibují, blázni se radují“ – na tato lidová pořekadla jsem si vzpomněl v souvislosti se stavem silnic a chováním Kraje Vysočina. V Novinách Kraje ...

Komentáře (0)
10.01.2024 Čtenáři píšíVánoční svátky v Domově Jeřabina

Vánoce jsou svátky lásky, štěstí a radosti. Pro klienty Domova Jeřabina v Pelhřimově jsou však často vánoční svátky dobou, kdy se mohou cítit osamělí a opuštění. Proto se každoročně ...

Komentáře (0)
07.01.2024 Čtenáři píšíSilvestrovský program nám přinesl veselí

…sešli jsme se, abychom společně zakončili, ale i přivítali rok. Ten starý, který už klopýtá, dokulhává, a ten nový, co již klepe na dveře a netrpělivě se dere dovnitř… Těmito ...

Komentáře (0)
06.01.2024 Čtenáři píšíVánoční setkání u kapličky v Měšíně

Na Štědrý den jsem se zúčastnil setkání občanů v Měšíně u kapličky. Je to už tradiční akce. Toto setkání zahájil starosta obce Aleš Lancman s přáním všeho dobrého, hodně zdraví ...

Komentáře (0)

Reklama
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. Výroba www stránek a eshopů
S-Rank (www.seznam.cz) www.i-asap.net