Reklama
Dnes je neděle 28.05.2023     svátek má Vilém

Města na Vysočině zkouší sázky na fotovoltaiku a zelené střechy

Ilustrační foto: Pixabay
Ilustrační foto: Pixabay

29.3.2023 Aktuality/Komentáře (0), autor:
 Antonín Zvěřina

Fotovoltaické elektrárny či zelené střechy se staly součástí plánů okresních měst. Třebíč hodlá pronajmout střechu školy pro fotovoltaiku soukromé společnosti. 
Jihlava plánuje dvě tyto elektrárny, pozadu nezůstávají ani další města, Pelhřimov, Havlíčkův Brod či Žďár nad Sázavou. I tam hledají možnosti náhradních zdrojů energie. 


Soukromá firma hodlá vybudovat na střeše základní školy v ulici Kpt. Jaroše v Třebíči fotovoltaickou elektrárnu a následně ji provozovat. Rada města tuto iniciativu podpořila a pronajala firmě plochu o rozloze téměř pět tisíc metrů čtverečních na patnáct let. 
„Firma slíbila, že bude částečně pokrývat spotřebu elektrické energie v samotné škole. Samozřejmě vše závisí na statice budov i na tom, zda bude o elektřinu v síti zájem,“ naznačil starosta Pavel Pacal. 


Připustil, že město takové iniciativy vítá a umožní pronájem i dalších střech. Pacal nastínil, že město vlastní mnoho budov a není v jeho silách vše finančně pokrýt. Myslí si, že výroba elektrické energie je podnikatelská činnost, čímž by se město nemělo zabývat. 
„Prověřujeme nyní možnost umístění fotovoltaické elektrárny či zelené střechy na budovu Fóra či Kongresového centra Pasáž,“ uvedl Pacal. Vše město plánuje v letošním roce. Místostarosta Miloš Hrůza doplnil, že u škol nastává ten problém, že největší výroba spadá do období prázdnin, kdy využití elektrárny je minimální. I proto pronájem. 


Pokračoval, že město již prověřilo možnost zelené střechy či fotovoltaiky na střeše zimního stadionu. „Tam statika nic takového neumožňuje,“ informoval Hrůza. Dodal, že u stadionu plánuje město rekonstrukci, střecha zůstane v současné podobě.

 

Dvě fotovoltaiky 
Zastupitelé v Jihlavě schválili pořízení dvou fotovoltaických elektráren. Pro rok 2023 byly pro jejich instalaci vybrány Mateřská škola Resslova a Základní škola speciální Březinova.
Zvoleny byly podle kritérií nejkratší návratnosti a jednoduchosti instalace i následného provozu. Pořízení dvou fotovoltaických elektráren podle kalkulace uvedené ve studii z března 2022 ušetří město ročně zhruba 15,5 MWh elektřiny, kterou nebude nutné odebrat z elektrické soustavy. 


„To by mohlo přinést roční úsporu nákladů až 100 tisíc korun. Elektřinu vyrobenou fotovoltaickými elektrárnami lze také označit za nízkoemisní a bude snižovat uhlíkovou stopu města,“ informoval mluvčí Radovan Daněk. 
Fotovoltaické elektrárny si vyžádají investici v odhadované výši asi milion korun bez DPH, na instalaci fotovoltaických elektráren žádá město o dotaci z Operačního programu Životní prostředí.


Mluvčí Daněk doplnil, že magistrát zatím neuvažuje o pronájmu některých střech soukromým podnikatelům. Pokud jde o zelené střechy, ty jsou například na některých zastávkách městské hromadné dopravy. 
„Investoři jsou motivováni v případě nových staveb realizovat taková opatření. Jak fotovoltaiky na střechách budov, tak i zelené střechy podporuje město formou úlev z investičního příspěvku. Rovněž tato dvě opatření preferuje i schválená Adaptační strategie města,“ dodal mluvčí Daněk. 
Také ve Žďáře nad Sázavou plánuje město vybudovat fotovoltaické elektrárny na několika svých budovách, které jsou nezastíněné a mají dostatečnou nosnost střechy.

 

Čtyři elektrárny
První budou vyrábět elektrickou energii na Domu kultury, 3. základní škole, knihovně a hotelovém domě Morava. „Ve druhé etapě na Active klubu v Dolní ulici, na budově bývalé České pojišťovny v Dolní ulici a na budově samotného městského úřadu,“ sdělila mluvčí Blanka Sobolová.


Ve třetí etapě se jedná o budovu bývalého městského úřadu na náměstí. Doplnila, že střechy budov ve 2. etapě je nutné předem opravit. U budovy bývalé radnice je potřeba renovovat celou budovu a pak teprve postavit fotovoltaiku. 
„Postupně budeme osazovat elektrárnami s využitím svitu i další méně výhodné budovy v majetku města. Ale to jsou plány na roky dopředu. Záleží na ceně, na legislativní možnosti využít vyprodukovanou elektřinu respektive ji akumulovat a použít později například pro veřejné osvětlení,“ uvedla mluvčí Sobolová.

 

Tři zelené střechy
Informovala, že zelené střechy má město na třech objektech a další neplánuje. Zejména proto, že není k dispozici vhodná střecha, na kterou by bylo vidět, a zároveň se hodila pro výsadbu rostlin.
Také Pelhřimov má v plánu vybudovat fotovoltaickou elektrárnu v rámci sportovního areálu a nabízí se další objekty v majetku města. O pronájmu soukromým subjektům radnice neuvažuje. Stejně tak se staví k zeleným střechám.
V Havlíčkově Brodě zatím jsou všechny projekty na fotovoltaiku ve fázi příprav. Město zahájilo práce na projektech fotovoltaiky na šesti bytových domech, dvou objektech sociálních služeb, jedné základní škole a školní jídelny. Celkový plánovaný výkon fotovoltaik v této první etapě je 450 kW. Pronájmy střech neplánuje.


„Na části střech dvou havlíčkobrodských základních škol se objeví travní koberec. Město v loňském roce podalo žádost o dotaci a nyní obdrželo rozhodnutí o jejím poskytnutí,“ poukázala mluvčí Alena Doležalová. 
Pokračovala, že zeleň v podobě suchomilných rostlin pokryje část střech Základních škol Wolkerova a Nuselská. Obě patrové budovy s plochými střechami vytipovali odborníci. 


Dodavatelská firma bude mít za úkol odstranit stávající střešní plášť a krytinu, položit izolaci, zavlažování a vrstvu substrátu. Novou skladbu dělníci položí na střešní konstrukci, kterou tvoří železobetonové panely. Na Základní škole Wolkerova zelená střecha pokryje střechu nad dílnami a spojovací krček mezi školou, dílnami a jídelnou, celkem půjde o 1300 metrů čtverečních.
V případě Základní školy Nuselská se zeleň objeví nad spojovacím krčkem se šatnami, který má rozlohu 500 metrů čtverečních. Jak slibuje dodavatelská firma, chodu školy se práce nedotknou. 

 

Zeleň je přínosem
„Zeleň na střechách je přínosem pro ekologii a pomáhá výrazně redukovat znečištěný městský vzduch. Opatření by mělo zajistit také větší tepelnou stabilitu budov. V zimě sníží tepelné ztráty, naopak v letních měsících dokáže interiér budovy ochlazovat,“ naznačila Doležalová.


Oba projekty vyjdou celkově na zhruba na 11,5 milionu korun. Kč, dotace by měla činit 9, 5 milionu korun. Zbývající částku doplatí město ze svého rozpočtu. Jedinou městskou budovou, kterou v současné době pokrývá zelená střecha, je kavárna v parku Budoucnost za AZ centrem.


„V případě Kraje Vysočina je nyní aktuální revize Strategie ochrany krajinného rázu, její dokončení se předpokládá na konci léta. Budou v ní zohledněna mimo jiné geomorfologická specifika Českomoravské vrchoviny, sídelní struktura, kulturně-historické dominanty včetně sakrálních staveb, přírodní dominanty nebo krajinné předěly. V tomto směru zatím zůstává nezodpovězena otázka minimální vzdálenosti umístění větrných elektráren od hranice zastavěného území,“ upozornil hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek. 
V případě fotovoltaiky je třeba brát v úvahu třídy ochrany zemědělské půdy, zachování prostupnosti krajiny, nutné kácení dřevin, historické členění krajiny a pohledově exponovaná místa. Za většinou bezproblémová místa pro umístění FVE jsou považovány průmyslové zóny, návaznosti na intravilán, případně orná půda, avšak nižší bonity.


Jak upozornila náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina Hana Hajnová, při zohlednění výše uvedeného vychází, že zhruba 90 procent plochy regionu je pro umístění větrných elektráren krajinářsky nevhodných, zhruba 60 procent je nevhodných z jiných důvodů – vedení leteckých koridorů, vojenských radarů, kapacity rozvoden a distribuční sítě. 
 

Diskuze k článku

Nový komentář

Reklama
24.05.2023 AktualityJihlavská knihovna pokračuje ve štítkování

Beletrie bude v Městské knihovně Jihlava lépe chráněna před případnými krádežemi. Knihovnice v těchto dnech pokračují ve značení asi 30 tisíc svazků speciálními RFID štítky. Knihovna ...

Komentáře (0)
24.05.2023 AktualityKrajský úřad prodloužil lhůtu pro vydání územního rozhodnutí k dostavbě Dukovan

Krajský úřad Vysočiny prodloužil lhůtu pro vydání územního rozhodnutí k novému jadernému zdroji dukovanské elektrárny o pět měsíců do letošního 1. listopadu. Požádal o to třebíčský ...

Komentáře (0)
25.05.2023 AktualityDealer vezl v autě po dálnici drogy, celníci si na něj počkali u Jihlavy

Velké množství drog převážel v autě dealer, který jel po dálnici D1 z Brna na Prahu. Jeho jízda skončila na jihlavském úseku dálnice, odkud už pokračoval v doprovodu kriminalistů do ...

Komentáře (0)
25.05.2023 AktualitySklad zůstává na neurčito

Již rok funguje v bývalé vývařovně v Okružní ulici Centrum humanitární pomoci. Slouží pro uprchlíky z válkou zmítané Ukrajiny i pro české občany, kteří se dostanou do hmotné nouze. ...

Komentáře (0)
25.05.2023 AktualityMahlerův park ožil hudbou, zvuky a novým cirkusem

Park Gustava Mahlera patřil po celé sobotní odpoledne nejen dětem, když se proměnil v hudební hřiště. Zároveň tu akrobaté předváděli své umění v rámci mezinárodního festivalu ...

Komentáře (0)
25.05.2023 AktualityChystají exhumaci lidských ostatků pod zimákem

Ještě před zahájením demolice stávajícího zimního stadionu v Jihlavě proběhne v jeho okolí ve Smetanových sadech archeologický průzkum. Zajišťovat ho budou pracovníci jihlavské pobočky ...

Komentáře (0)
24.05.2023 AktualityZastupitelé řešili psy. Sáčky na exkrementy lidé použili na svačiny

Hned několik pejskařských témat se objevilo v diskusi na dubnovém jednání městských zastupitelů v Jihlavě. Opoziční zastupitelka Miroslava Zápotočná (STAN) si posteskla, že při akci Čistá ...

Komentáře (1)
24.05.2023 AktualityChtějí dokončit okruh pro cyklisty, povede až na hrad

Z více než 80 milionového investičního koláče ukrojí v Telči přes devět milionů korun letos plánovaná výstavba dalšího úseku cyklostezky. V minulém týdnu o tom na setkání s novináři ...

Komentáře (0)
24.05.2023 AktualityRodáci měli svíčkovou k obědu a řízek k večeři

Místní ženy ve spolupráci s tamním Sborem dobrovolných hasičů si vzali na starost organizaci v pořadí už 7. setkání rodáků v Lovětíně, který je místní částí nedalekého Batelova. Sraz ...

Komentáře (0)
24.05.2023 AktualityOpilý spadl na dceru. Za tragédii jde do vězení. Soud vyhověl odvolání žalobce

Krajský soud v Brně minulý týden změnil rozsudek v případu rodinné tragédie, co se stala loni první dubnovou neděli v jednom z bytů Jihlavě. Krajský soud v Brně na základě odvolání dozorujícího ...

Komentáře (0)
23.05.2023 AktualityChystá se úplná uzavírka Jihlavského tunelu

Na nadcházející víkend, přesněji od soboty 27. května 8:00 hodin do neděle 28. května 20.00, vychází úplná uzavírka Jihlavského tunelu. Uzavřen bude z důvodu mytí, kontroly a případných ...

Komentáře (0)
23.05.2023 AktualityV Jihlavě se do havířského průvodu přihlásilo přes 100 dětí, přijít mohou další

Jihlava si po dvou letech znovu připomene historii spojenou s těžbou stříbra. Slavnost Havíření s koncerty, divadlem, poutí a velkým krojovaným průvodem bude od 23. do 25. června. Do havířského ...

Komentáře (0)

Reklama
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. Výroba www stránek a eshopů
S-Rank (www.seznam.cz) www.i-asap.net