Dnes je pondělí 23.05.2022     svátek má Vladimír

S náměstkem Ryškou o výdajích města. Čtenáře nejvíc zajímá stav chodníků

PETR RYŠKA je náměstkem primátorky téměř dva roky. Kromě toho si ponechal pouze funkci předsedy Českého svazu plavání.  Zdroj: město Jihlava
PETR RYŠKA je náměstkem primátorky téměř dva roky. Kromě toho si ponechal pouze funkci předsedy Českého svazu plavání. Zdroj: město Jihlava

25.1.2022 Aktuality/Komentáře (3), autor:
Pavel Bajer

O úpravnu vody v Hosově se stále soudíme a zatím se to nějak neposunulo, říká náměstek jihlavské primátorky Petr Ryška (ODS). 

Již dlouho se hovoří o tom, že Jihlava potřebuje jihovýchodní obchvat města. Když už je všechno na spadnutí, tak má kraj problémy s výběrovým řízením. Kvůli tomu hrozí ztráta evropské dotace na akci. Může se stát, že se nakonec ani stavět nebude?

Stále je teoreticky malá šance, že by se to mohlo stihnout. Kraj se vrátil o krok zpět a znovu vyhodnotí výběrové řízení. Pokud i pak budou námitky ze strany uchazečů, je možné, že se s tím napodruhé Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) vypořádá rychle.

 

Dobře, ale pokud se to nestihne, tak město naznačilo nějaké možné záložní varianty…

To by měl mít spíše kraj, město do toho nemůže zasáhnout. Stále však vidím možnost, že to není definitivně uzavřené. Pokud to nedopadne, tak kraj podle mého názoru musí pokračovat v duchu, že obchvat chce udělat, a hledat jiné dotační zdroje. Ono se určitě během dvou či tří let něco najde, pouze se to všechno zase protáhne.

 

Ale přesto, pokud by se to nepodařilo, neuvažujete o oprášení projektu vnitřního okruhu Jihlavy, jehož součástí je i částí veřejnosti kontroverzně vnímané přemostění Sasovského údolí?

V tuto chvíli o tom vůbec neuvažujeme, protože si myslím, že se jihovýchodní obchvat města jednou postaví. Jestli se začne stavět teď, nebo za dva tři roky, tak nemá smysl uvažovat o vnitřním okruhu.

 

Přejděme k tzv. pracovním karanténám. Město má několik společností, které musí jet nepřetržitě. Jste na to připraveni?

Naše obchodní společnosti mají svá vedení a my jako rada města jim do toho nezasahujeme. A pokud vím, tak nám zatím žádná z našich společností neoznámila, že by s pracovními karanténami měla zásadní problém.

Takže se s tím nejspíše nějak vypořádají. Myslím si, že letos budou mít městské společnosti spíše problémy s růstem cen energií. Například dopravní podnik, který nyní narychlo hledá nějaké řešení.

 

Město zdražilo občanům vodu. Jako jeden z hlavních důvodů uvádí navýšení ceny vody z úpravny v Hosově. Ta stále patří Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko (SVAK). Kdy bude konečně města?

To v tuto chvíli nejsme schopni říci. Stále se o ni soudíme se SVAK a zatím se to nějak neposunulo.

 

Někteří občané upozorňují na špatný stav městských parků. Nechystá město nějakou jejich plošnou revitalizaci?

Více v tištěném vydání JL s datem 25.1.

 

Diskuze k článku

Nový komentář

VÚT Brno a Dopravní skelet Jihlavy.
Podívejme se na mapy.cz
Březinky a na původně realisovanou čtyřproudovou silnici Okružní.
Ani si nemusíme představovat,  protože už to byl jednou zamýšleno,  že bude plynule pokračovat do prostoru Handlovy Dvory.
Podívejme se na Bedřichov,  na první etapu nového sídliště Bedřichov,  
přejmenovaného OV KSČ na sídliště Julia Fučíka,  
které jako největší sídliště v Jihlavě,
zde mělo být realizováno,  včetně hlavního tepelného zdroje, spalovny odpadků s kotly Buderus,
Který spolu s plynem měly sídliště vytápět.
VÚT o prázdninách zaměstnala studenty na elaborátu pasportizace svozu odpadků, jako podkladu pro výpočet  kapacity pro zdroj tepla.
Podklad jej použil architekt Baueršíma, který spalovnu v návaznosti na Pávovský přivaděč a její zavlečkování z nádraží Jihlava navrhl,
jako součást sídliště Bedřichov.
Podívejme se na Pávovský  přivaděč  a původní směrný plán Jihlavy od architekta Jiřího Šubrta. Pavlovský přivaděč a dopravní řešení bylo výsledkem zadání šest státnic na VUT Brno  / na př. Ing. Tošer/
a šesti státnic na VUT Praha což zorganizoval šéf katedry dopravních staveb profesor Veselý.
Nebylo to snadné a možná že by stálo za to citovat,
eho stručný vlastní rukou a modrým inkoustem psaný  doprovodný dopis:
„Vážený p. architekte,
Posílám 5 exemplářů dopravní řešení Bedřichova.
Jednou Vám povím,  co vše mi stálo v cestě,  
že jsem to splnil tak pozdě a s velikým vypětím:
 Zdr. Veselý“ 
PS. náměstku R. si dovolím poslat dobové situačky,
na kterých je také zakreslena ocelová lávka přes Březinky.
Byla navržena stejně,
na základě nápadů získaných ze státnic u profesora Lederera a profesora Zudy.
Peníze byly zajištěny v rámci THU sídliště, návrh projednal s dodavatelem Královopolské strojírny,  Doc. Procházka.
Určeným dodavatelem betonových základů byly Vodohospodářské stavby Jihlava
 „To vše bylo hotovo  před srpnem  1968.“
Březinky započaty tzv. 0 stavbou,  jejíž součástí byla kaplička-márnička na Kalvárii a barokní socha sv.Jána na mostě.
Vyžádala si 1 lidský život.
Sondy pod primérním vedením měly být podle projektu kopány ručně. Řidič Geoindustrie však je dělal vrtnou soupravou. Jak vystupoval z auta, zemřel.
2 život,  školní holčičky, skončil na Okružní
na přechodu ze sídliště ke škole.
Profesor Veselý navrhoval důslednou dopravní segregaci na Březinkách,  2 podchody pod Okružní.
Ten realisovaný je mezi centrem s školním areálem,
ten druhý měl být zde.
Zdeněk | 2022-01-25 14:56:27 | Reagovat
TROCHA NAIVNÍ NOSTALGIE, NIKOHO NEZABIJE
----- Original Message -----
From: Zdeněk Gryc
To: VOVSÍK Radek Mgr.
Cc: Otokar Štěrba ; Jaromír Štětina ; Martin Bursík
Sent: Sunday, April 01, 2007 8:59 PM
Subject: Re: otevřený dopis hejtmanu Vysočiny-konec snažení
 
Vážený pane náměstku,
 děkuji  za Vaši odpověď. 
Ve svém otevřeném dopisu hejtmanu Vysočiny RNDr. Miloši Vystrčilovi 
jsem dne 14. března 2007 napsal:
 
Obávám  se, že materiály EU,  týkající se dlouhodobé resortní komunikační strategie MŽP ČR si  kompetentní činitelé Vašeho kraje  neprostudují.
Doufejme, že nepovšimnuty  jsou alespoň recyklovány. Pro sídliště,  v jehož názvu je slovo
„sady“ a v kraji s názvem
„Vysočina“,  je preference motoristů přímo proti přírodě.“

Dále opisuji z podání  13. března 2007 , které jsem Vám dal na vědomí. Dovoluji si Vás upozornit na publikaci:
MĚSTA PRO LIDI -
Koncepce snižování automobilové dopravy  - příklady evropských měst, 
vydanou Evropskou komisí pro životní prostředí. 
Publikace je k disposici přímo na  magistrátu, nebo v info centru EU na náměstí. 
V této publikaci jsou objasněny trendy klidových pěších zón v evropských městech.
Tyto zásady byly důsledně uplatněny v jediném sídlišti kraje Vysočina - v urbanistickém návrhu  Březinových sadů.
Požaduji, aby tato koncepce byla respektována. 
V této souvislosti jsem poslal v minulých letech  do rukou primátora několik podání.
Obávám se, že opakované podružné osobní zájmy  motoristů mohou vést nyní k dalšímu narušení  koncepce. Pokusil jsem se shrnout fragmenty,   nyní již historických dokumentů,   k publicitě původního záměru:

„polidštit sídliště vložením panelových domů do parkového prostředí“.

Dokumentuje to obsáhlý článek  doložený fotografiemi:
"Jihlavské sídliště Březinky po 40 letech
z pohledu jeho autora",
který vyšel v Jihlavských listech 23. února 2007. 
Prosím Vás touto cestou, aby jste svým vlivem v kraji Vysočina upozorňoval na   priority  v uvedených  publikaccích  EU.
 
Je pravda,že na sídlišti sice nebydlím, ale bydlí tam lidé, o kterých se psalo Novinách jihlavské radnice č.6. v červnu 2005 těmito slovy:
 V Jihlavských listech byl 13.května 2005 publikován článek:
LIDÉ PROTESTUJÍ PROTI PROPOJENÍ ULIC NA BŘEZINKÁCH. 
Dne 14.června 2005,  vyšly  tamtéž na stránce 14  dva polemické články:
BŘEZINKY JSOU PŘEKRMENY DOPRAVOU
a článek: Ad.LIDÉ PROTESTUJÍ PROTI PROPOJENÍ ULIC NA BŘEZINKÁCH. 
V tomto článku je přesně vypočítána úspora benzinu a kilometrů, které ušetří motorista projetím lesoparkem.
Dosud jsem nečetl článek, kde je uveden dodavatel stavby, náklady,jaká  část lesoparku bude vykácena,
jak hrubé terénní úpravy zasáhnou do zeleně a předpokládané emise, v prostoru  přilehlých domů. 
Články přikládám pro prostudování obsahu. 
V posledním dopisu primátorovi z 6.5.2005.
jsem mimo jiné uvedl:
Proto požaduji, aby současný záměr na dopravní řešení byl předložen autoru dopravního řešení
- katedře dopravních staveb VUT Brno,
/tehdy vedené Prof. Ing. Vladimírem Veselým/,   k vypracování oponentního posudku.
Stávající dopravní řešení je výsledkem variant a oponentních posudků zpracovaných
na VÚT Brno a Praha,
pro které Stavoprojekt Jihlava rozmnožil a předal podklady.

 
Uvedený požadavek jsem vznesl v souvislosti s plány  magistrátu uveřejněnými  v Novinách jihlavské radnice č.6. z června 2005. 
Magistrát  by  vyžádáním stanoviska  nejen vyjádřil  slušnost k autorovi,  katedře dopravních staveb VÚT,
ale zabránil by také současné, poněkud trapné polemice. Pokud by katedra vyslovila souhlas či doporučení, 
byl bych první, kdo by mlčel. Odborný posudek a spolupráce s  katedrou  dopr.staveb se v minulosti osvědčily.
Její zásluhou byl korigován Šubrtův směrný plán a Pávovský přivaděč odsunut západně do dnešní trasy. Doprava je samostatná vědecká profese a názor  autora by neměl být opominut.
V pátečních Jihlavských listech je článek o kácení stromořadí u silnic, spojeném  s protesty obyvatel.
Na leteckých snímcích Březinek  jsem demonstroval kompaktnost lesních porostů na sídlišti. 
Nekázeň motoristů je obrovská. Prvním z nich je nyní už minulý policejní ředitel. Dopravní značky na Březinkách nejsou respektovány.
Auta najíždějí a parkují ve  vnitřku pěšího náměstí,
před nímž  je umístěna značka zákaz vjezdu.
Udržovat kázeň řidičů na lesním obchvatu Březinek nebude pro policii snadné.
To všechno mne utvrzuje v názoru na maximální oddělení chodníků od motorové dopravy.
Prstový systém s cílovým příjezdem k domům považuji za nejlepší. 
Je lépe obětovat trochu času a benzinu, než ohrozit děti.
Autor dopravního řešení Prof. Ing.Vladimír Veselý navrhoval   a  osobně prosazoval  na výrobních výborech Březinek, druhý podchod pro děti na křižovatce ke škole. Tehdy to v rámci komisionelního projednání s úsměškem zamítli.
"Dokonce dva podchody v Jihlavě pane profesore!"  
Netrvalo to dlouho a na této křižovatce bylo motoristou zabito dítě na cestě do školy. 
Katedra měla nastudovány dopravní trendy Evropy a návrh byl dělán s vizí a filozofií, která už tehdy platila v anglickém urbanismu, viz publikace:
1.Pedestrians first.
Myslím, že  návrh na tranzit, možnosti udržet na něm bezpečí chodce,
by mělo být důkladně zváženo dopravními odborníky na dopravním inspektorátu. Obávám se také, aby průtah nesuploval zúžení hlavní tepny prostoru Březinek - Okružní. Komunikace magistrátu jsou bezbariérově řešeny.
Jak by byly upraveny přechody tranzitní dopravy? 
Kolik je  aut na sídlišti, to  se jak vidno ví.
Kolik je tam seniorů a lidí s omezenou hybností  se v těchto souvislostech neuvádí. Proč budovat dopravní bariéru, riskovat bezpečí a zdraví obyvatel průjezdnou dopravou.
Na závěr prosím ještě jednou, opravdu bedlivě, nejlépe s tužkou v ruce, prostudovat publikace:
MŽP ČR  MĚSTA PRO LIDI a DĚTI NA CESTÁCH.
Možná, že je to dokonce i pracovní povinnost.
Na první stránce uvnitř  je totiž uvedeno, že jsou to informace pro zástupce měst a obcí.
Za pochopení děkuje a zdraví: Zdeněk Gryc
 
----- Original Message -----
From: VOVSÍK Radek Mgr.
To: Zdeněk Gryc ; kraj Vysočina
Cc: Zdeněk Laštovička ; záchranná služba ředitel ; Vít Červenka zelení ; Václav Kodet ; Petr Klukan ; Petr Dvořák ; Obec architektů ; MŽP ČR ; Ministerstvo dopravy ; EPODATELNA ; hasiči ; Eurocentrum ; dopravní inspektorát
Sent: Thursday, March 29, 2007 3:30 PM
Subject: RE: otevřený dopis hejtmanu Vysočiny-konec snažení
Zdeněk | 2022-01-25 17:37:40 | Reagovat
......ze SVAKU jsme se údajně "dostali", i když ten drží zlaté vejce -úpravnu a na prosincovém zastupitelstvu nepadla odpověď na dotaz, kam se "zatoulala" miliarda vybraná na vodném a stočném z kapes občanů- odpovědní lidé tam prý  už nejsou........ale vznikne další ekonomický problém Horácká aréna.........takže jeden průšvih snad vyřešíme, ale hned vyrobíme další........tady pořád chybí osobní a hmotná odpovědnost politiků............
km | 2022-01-26 11:15:48 | Reagovat
Reklama
20.05.2022 AktualityDokončují komunikaci v Tolstého

Opravy Tolstého ulice v Jihlavě zdárně pokračují. Tato komunikace byla uzavřena od ulice Tyršova po třídu Legionářů od dubna. Ve čtvrtek 12. května byla pro řidiče zprůjezdněna křižovatka ...

Komentáře (0)
19.05.2022 AktualityKraj Vysočina se dohodl s obcemi na memorandu k úložišti radioaktivního odpadu

Kraj Vysočina a obce na Vysočině, na jejichž území by mohlo být hlubinné úložiště radioaktivního odpadu, se dohodly na společném postupu při jednání o úložišti. Memorandum o spolupráci ...

Komentáře (0)
19.05.2022 AktualityElektřinu na příští rok chce Vysočina nakoupit na burze

Kraj Vysočina bude elektrickou energii a plyn pro sebe a své příspěvkové organizace pro příští rok nakupovat na burze, dosud dodavatele hledala formou veřejné zakázky. Ke změně hejtmanství ...

Komentáře (0)
19.05.2022 AktualityV centru Jihlavy je nový parčík, je první částí obnovy Masarykova náměstí

Lidem v Jihlavě od včerejšího dne oficiálně slouží parčík, který je první částí obnovy Masarykova náměstí. Radnice za stavební práce zaplatila asi 3,4 milionu korun, řekl náměstek ...

Komentáře (2)
19.05.2022 AktualityNa návsi oslaví svátek masa

HODICE (lb) - V sobotu 21. května se v Hodicích koná první ročník Hodického masobraní. Na místní návsi lidé budou moci ochutnat nejrůznější druhy klobás, steaků, salámů a další dobroty. ...

Komentáře (0)
19.05.2022 AktualityPřipravují Žabí den u rybníčků

Po vynucené dvouleté odmlce se koná Žabí den u Hosovských rybníčků. V sobotu 21. května od 12 do 18 hodin nabídne ukázky živých žab a čolků s komentovanými ukázkami ve 13 a 16 hodin. Krátká ...

Komentáře (0)
19.05.2022 AktualityZ chátrající historické synagogy chtějí udělat kulturní centrum

Dvě stovky slavnostně oděných hostů budou muset projít asijskou tržnicí, aby pak odbočili na servisní schodiště a vystoupali do patra. Teprve tam se jim rozevře pohled na noblesní koncertní ...

Komentáře (0)
18.05.2022 AktualityUkradli dřeva za více než 700 tisíc korun. Úřadovali i na Třešťsku

Policie z Vysočiny obvinila trojici cizinců z krádeže dřeva za více než 700.000 korun. Organizátor skupiny skončil ve vazbě. V případě odsouzení jim hrozí až pět let vězení. Dřevo podle ...

Komentáře (0)
18.05.2022 AktualityJihlava pracuje na změně systému parkování, bude platit od jara 2023

Jihlava chce kvůli narůstajícímu počtu aut v ulicích od jara příštího roku změnit systém parkování ve městě tak, aby zvýhodnil rezidenty. Původně měla změna platit už letos, podle ...

Komentáře (0)
18.05.2022 AktualityŘídil pod vlivem amfetaminu

Dne 16. 5. prováděla hlídka mobilního dohledu Celního úřadu pro Kraj Vysočina běžnou kontrolní činnost na dálnici D1 a v rámci pátrání po zboží uniklém celnímu dohledu zastavila vozidlo ...

Komentáře (0)
18.05.2022 AktualityŘádí v Třešti travič psů? Město nechce šířit poplašnou zprávu

Pejskaře v Třešti obchází už třetím týdnem strach. Začátkem května se totiž v populární skupině na Facebooku nazvané Akce a dění v Třešti a okolí sdružující bezmála 3700 členů ...

Komentáře (0)
18.05.2022 AktualityCena pro jihlavskou zdravotnici

Při příležitosti Mezinárodního dne sester byla poprvé udělena Cena Alice Garrigue Masarykové za přínos českému ošetřovatelství. Stříbrná příčka náleží Jarmile Cmuntové, která ...

Komentáře (0)

Reklama
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. Výroba www stránek a eshopů
S-Rank (www.seznam.cz) www.i-asap.net