Reklama
Dnes je úterý 18.02.2020     svátek má Gizela

Řízení ve věci přestupku proti zastupiteli Paulovi bylo zastaveno a odpověď M. Paulové


15.7.2019 Bez kategorie/Komentáře (2), autor:
Pavel Bajer, Petr Klukan

Jihlavské listy 12. července 2009

Městský úřad v Havlíčkově Brodě zastavil řízení ve věci přestupku proti jihlavskému zastupiteli Petru Paulovi (SPD).

Jihlavský zastupitel Petr Paul je nevinný. Konstatoval to Městský úřad v Havlíčkově Brodě, který proti němu zastavil řízení ve věci přestupku proti občanskému soužití.

Paula obvinila jeho manželka Marie, že ji na začátku letošního roku v jejich bytě v Křížové ulici v Jihlavě fyzicky napadl. „Spáchání přestupku, o kterém se vedlo řízení, nebylo obviněnému z přestupku prokázáno,“ uvádí ve svém verdiktu havlíčkobrodský úsek správní a přestupkové agendy. 

Zastupitel Paul po své manželce omluvu nepožaduje. „V tuto chvíli nechci po své manželce vůbec nic. Mám tu pravomocné rozhodnutí a považuji ve vztahu k mé manželce celou záležitost za skončenou,“ sdělil JL Paul.

Podle zastupitele Paula vedly Jihlavské listy proti němu kampaň.

„Člověka dostanete do nějakého problému. On má rodinu, má děti, rodiče… Teď se na něho špatně dívají, a přitom to není ve svém důsledku ani pravda,“ vysvětlil Paul.

JL Paulovy výroky odmítají. „V žádném případě se z naší strany nejednalo o žádnou kampaň. JL ve zpravodajském článku informovaly, že policie případ šetřila,“ vyjádřil se šéfredaktor JL Petr Klukan.

Politik Paul se dále domnívá, že o trestněprávních kauzách politiků by média měla psát až po pravomocném rozsudku.

 

Rozhovor se zastupitelem Petrem Paulem

Média by měla o kauzách politiků psát až po pravomocném rozsudku, říká jihlavský zastupitel JUDr. Petr Paul (SPD).

 

Články v JL, které vyšly o vašem přestupkovém řízení, považujete za kampaň proti vám. Proč si to myslíte?

Napsali jste o mé kauze dva články. Jeden 1. a druhý 8. března, bylo to opakovaně a právě to považuji za kampaň.

 

Kdy by podle vás měly noviny psát o kauzách politiků? Až po pravomocném rozsudku?

Ano. Jinak to je hon na lidi.

 

Takže pokud noviny píší o politikovi, který nebyl pravomocně odsouzen, tak to považujete za kampaň proti němu?

Ano.

 

Kampaň tedy vnímáte již v tom, že se o případu napíše?

Že se něco spustí, udělá se kachna a jsou dopady. Nalakuje se tu pouze veřejnost, ale potom jak to skutečně dopadlo, o tom se nikdy nikdo nebaví.

 

Seriózní média ale vždy uvádějí, jak daná kauza nakonec dopadla.

To odezní za půl roku, za rok, dva.

 

To by pak v médiích nemohly být ani kauzy bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha… Nemohlo by se psát o žádných kauzách politiků ČSSD, ODS (Nečas), ANO (Babiš), které se probírají… Vy byste byl pro to, aby i tyto kauzy nebyly medializované, dokud je nerozhodne soud?

Víte, jak tomu člověku je? Co to vlastně je?

 

Teď nám neodpovídáte na otázku. Takže byl byste pro, aby se během vyšetřování a přelíčení kauzy neprobíraly a veřejnost o nich byla informována až na konci? A to včetně pana Ratha, Nečase a dalších?

Samozřejmě. Je to padni komu padni, protože to jsou pak hrozné dopady.

 

Znáte nějakou zemi, kde by se to takto dělalo?

Neznám, ale říkám to sám za sebe, protože jsem si to prožil.

 

Kde je ale potom ta veřejná kontrola společnosti ze strany médií, když by se o politicích nesmělo psát, pokud by byli obvinění, obžalovaní…

Dobře, ale teď si vezměte, že člověka dostanete do nějakého problému. On má rodinu, má děti, rodiče… Teď se na něho špatně dívají, a přitom to není ve svém důsledku ani pravda.

 

Je to chyba médií? Média, pokud jsou seriózní, dají možnost k vyjádření oběma stranám a nepíší, že je dotyčný vinen. 

Dělat závěry, to je špatně.

 

To s vámi naprosto souhlasíme…, ale my jsme v novinách žádné závěry nedělali.

K článku, který vyšel o mé kauze 1. března, jsem vám poskytl veškeré materiály, a přesto se mě článek osobně dotkl.

 

V čem?

Že byl vůbec uveřejněný, protože byl napsán na základě anonymu a anonymy, to je tak trošku podpásovka.

 

Anonymy nezveřejňujeme. Jsou ale tipem a váš případ policie vyšetřovala… Vaše manželka po vás chtěla po prvním našem článku vaši omluvu. Přestupkové řízení proti vám bylo zastaveno, nyní byste měl vy právo chtít omluvu po ní.

V tuto chvíli nechci po své manželce vůbec nic. Mám tu pravomocné rozhodnutí a považuji ve vztahu k mé manželce celou záležitost za skončenou.

 

Vraťme se ještě k té „ochraně“ politiků, která je vždy menší než např. údržbáře z Bosche. Toto byste chtěl u politiků změnit?

Ano, to není dobře.

 

Budete tedy iniciovat nějaký návrh prostřednictvím vašich poslanců?

Mohu se o tom s nimi poradit a mohu jim nadnést, že je to špatně, ale my nemáme v parlamentu většinu.

 

Většinu sice nemáte, ale můžete svými argumenty přesvědčit další poslance, politiky, strany nebo hnutí.

Ano. Mohu se o tom pobavit s naším poslancem Radkem Kotenem i s lidmi, co tam jsou okolo. Tam mají podobné zkušenosti jako já, jeden vedle druhého. Média vás očerní a pak se z toho musí člověk nějak dostat.

 

 

Vyjádření P. Paula k zastavení řízení o přestupku

 Dnešního dne jsem požádal pana šéfredaktora JL o napravení mé reputace v souvislosti s články, které JL otiskly dne 1.3.2019 a 8.3.2019 pod titulky „Zastupitele za SPD podezírá policie z přestupku“ a „Po manželovi požaduji omluvu“.

Řada občanů zejména z Jihlavy, známých i kamarádů se pod vlivem otištění článků na mě začala dívat podezíravě, řada se mě vyptávala, telefonovala mi a ptala se na různé okolnosti. Vadilo mi to.

Chtěl bych ale upřímně poděkovat všem, kteří mi věřili, že celý tento nechutný „teátr“ proti mně je vedený s cílem mě poškodit. Ještě včera na grémiu SPD v Praze se mluvilo o dennodenních telefonátech redaktorů, dotazujících se na postoje vedení SPD vůči mně, jako zastupitele SPD v Jihlavě, který „zmlátil manželku“. Ano musím konstatovat, že JL svými články proti mně spustily kampaň.

Krajský úřad předal z možné podjatosti k řízení o přestupku onu „kauzu“ do Havlíčkova Brodu. Před nařízeným jednáním jsem měl možnost se seznámit s předaným spisovým materiálem a s údivem jsem zjistil, že Obvodní oddělení Policie ČR v Jihlavě postoupilo jen polovičatý spis a nepředalo správnímu orgánu do Havlíčkova Brodu podstatné a závažné listinné důkazy svědčící v můj prospěch. Nepředalo ty důkazy, které tak svoji absencí by závažným způsobem mohly ovlivnit konečné rozhodnutí přestupkové komise v můj neprospěch.

Mé námitce správní orgán vyhověl a vyžádal si chybějící důkazní materiál. Rovněž jsem námitkoval možnou podjatost konkrétního jihlavského policisty.

Styděl jsem se jako bývalý učitel práva na Vyšší policejní škole v Jihlavě za to, co je dnes na policii možné.

Zašel jsem na GIBS (orgán dohledu nad výkonem policistů apod.), věc její pracovníci přešetřili a kvalifikovali pochybení policistů na podezření z kázeňského přestupku a dali věc k vyřešení ke kázeňské pravomoci řediteli Krajského ředitelství policie. Skutečně „Pomáhat a chránit“, občane. Pomož si sám a říkám všem – nesmíte se bát a strkat hlavu do písku!

Dnes mi bylo doručeno meritorní rozhodnutí správního orgánu z Havlíčkova Brodu, kterým se ono ostudné řízení proti mně podle práva definitivně zastavuje.

Ano, byla mi způsobena jako veřejnému činiteli újma na pověsti i za přispění JL, a já v této chvíli zvažuji právní kroky k nápravě.

                    V Jihlavě 3. 7. 2019

               JUDr. Petr Paul

Odpověď Marie Paulové dle § 10 zákona č. 46/2000 Sb. 

Zveřejněno v Jihlavských listech 2. srpna 2019:

Pan JUDr. Petr Paul tvrdí že je nevinný, ale podle Usnesení Městského úřadu Havlíčkův Brod bylo řízení vedené proti obviněnému pouze zastaveno, neboť spáchání přestupku, o kterém se řízení vedlo, nebylo JUDr. Petru Paulovi prokázáno. Usnesení o zastavení řízení nebylo vydáno z důvodu, že se skutek nestal, jak mohlo vyplynout z nadpisu článku „Zastupitel Petr Paul přestupek nespáchal“. V odůvodnění usnesení je uvedeno, že jsem byla udeřena do obličeje, ale nebyla prokázaná intenzita, způsob úderu a zejména úmysl obviněného JU- Dr. Petra Paula mi ublížit.

Mohlo by se zdát, že se JUDr. Petr Paul snažil znevěrohodnit práci Policie České republiky pomocí svých kontaktů a zřejmě dle toho, co uvedl ve svém vyjádření ze dne 3.7.2019, otištěném v Jihlavských listech spolu se shora uvedeným článkem, se mu to povedlo. Jak plyne z nepřímé citace závěru odůvodnění usnesení, byla jsem napadena, což je zřejmé krom usnesení také ze záznamu policistů a svědectví mého syna. Nechť si čtenář položí otázku, zda je pravděpodobné, že policie v takto banální a jednoznačné věci pochybila, nebo se spíše jedná o snahu JUDr. Petra Paula odvést ze sebe pozornost a odpovědnost za vlastní pochybení přehodit na druhé?

JUDr. Petr Paul ve svém vyjádření zcela opomenul jediného svědka této události, a to svého syna, který zároveň u nařízeného ústního jednání vypovídal jako svědek přestupku. Mimo to zapomněl zmínit také lékařskou zprávu, která dokládá, že po incidentu jsem byla v třítýdenní pracovní neschopnosti.

JUDr. Petr Paul mne uhodil. Toto bylo prokázáno i v řízení vedeném Městským úřadem Havlíčkův Brod, druhá věc je, že se nepodařilo prokázat úmysl. Jelikož správní orgán v souladu s právními předpisy jednal dle zásady, kdy v pochybnosti musí rozhodnout ve prospěch obviněného, řízení zastavil.

Lže tedy Usnesení Městského úřadu Havlíčkův Brod, policisté porušují zákon, vlastní syn, který jako každý syn má svého otce přirozeně rád, se spolčil s matkou proti otci, lékařská zpráva uvádí nepravdu? Nebo si pouze JUDr. Petr Paul nechce přiznat, že mne uhodil?

Během řízení JUDr. Petr Paul neustále měnil výpovědi a snažil se z celé události vyvinit. Byla jsem svědkem toho, jak se JUDr. Petr Paul snažil získat sympatie u komise pro projednávání přestupků nabízením sladkostí s logem SPD. Sledovala jsem vše s odporem a odešla. I já mám rodinu, příbuzné a známé a všichni jsou zděšeni chováním a vulgárnostmi JUDr. Petra Paula směřovanými vůči mně.

Názory politika, jak mají psát média o kauzách, jsou opravdu zvláštní, pokud vezmeme v potaz, že SPD včetně pana JUDr. Petra Paula se dožaduje odvolatelnosti politiků a jejich trestní a hmotné odpovědnosti. Pokud se ale jedná o něj, snaží se celou věc zamést pod koberec a v novinových článcích neuvádí pravdu. Neměl by „kázat vodu a pít víno“. Požádám Zastupitelstvo města Jihlavy o projednání celé záležitosti, jelikož mám za to, že se zastupitel města nemůže takto chovat.
 

Diskuze k článku

Nový komentář

Občany spíše zajímá, proč paní primátorka odmítla návrh na MHD pro děti do 15 let zdarma??? Sluníčkářka. Přitom určité skupiny obyvatel zdarma jezdí. Stálo by  "jen" tři miliony ročně. Pro srovnání- na mládež Dukly jde snad 25 000 000 ročně, FC vysočina 6 000 000 ročně a ve srovnání jde přitom o pár dětí. Kde je paní primátorko problém??? Vždyť je to cena cca dvou tolik potřebných studií. 
km | 2019-07-16 08:35:19 | Reagovat
Gratuluji, Peťo, pravda se ukázala. Hlavně, že do Tebe kopali  všichni ti "spravedliví", včetně JL. Jakmile se někde uvidí zkratka SPD, už hurá do něj a do nich.
Strejček Nimra | 2019-07-17 11:49:24 | Reagovat
Reklama
16.02.2020 Bez kategorieP. Kováčik (KSČM) k volbě ombudsmana: Máme se podřizovat diktátu jedinců

Volba veřejného ochránce ukázala, kam až mohou někteří ve své nenávisti zajít. Milion chvilek se pokouší diktovat pomocí výhružek poslancům, vládě i prezidentovi a vnucovat všem své ...

Komentáře (1)
20.01.2020 Bez kategorieMonika Oborná (ANO) pokračuje na postu krajské předsedkyně

Členové hnutí ANO 2011 po dvou letech volili nové krajské vedení na Vysočině. Podporu a důvěru ze všech pěti oblastí dostala dosavadní krajská předsedkyně a poslankyně Monika Oborná. ...

Komentáře (0)
20.01.2020 Bez kategorieOpozice chce od náměstka P. Laštovičky (ODS) slyšet vysvětlení platebního rozkazu

Náměstek primátorky Petr Laštovička (ODS) vydal tiskové prohlášení k právnímu sporu, který vede. Reagoval tak na článek portálu Občasník Miroslava Mareše, že čelí dvoumilionovému ...

Komentáře (11)
09.01.2020 Bez kategorieExprimátor Chloupek: Pokulhává podpora státu pro místní komunikace

Co očekáváte od roku 2020 jako zastupitel Jihlavy? Máte stanovenou prioritu, které se hodláte s kolegy z politické strany či hnutí věnovat? Rudolf Chloupek: Jelikož se zázraky tak často nedějí, ...

Komentáře (0)
09.01.2020 Bez kategorieLaštovička (za KDU-ČSL): K významnému výročí chystáme konferenci

Co očekáváte od roku 2020 jako zastupitel Jihlavy? Máte stanovenou prioritu, které se hodláte s kolegy z politické strany či hnutí věnovat? M. Laštovička: Letos uplyne 750 let od vydání ...

Komentáře (1)
03.01.2020 Bez kategoriePaul (SPD): Chceme bezplatnou dopravu MHD

JL: Co očekáváte od roku 2020 jako zastupitel Jihlavy? Máte stanovenou prioritu, které se hodláte s kolegy z politické strany či hnutí věnovat? Petr Paul: - my, zastupitelé za SPD silně ...

Komentáře (2)
03.01.2020 Bez kategorieHuňáček ODS: Doprava v Jihlavě je stále složitější

JL: Co očekáváte od roku 2020 jako zastupitel Jihlavy? Máte stanovenou prioritu, které se hodláte s kolegy z politické strany či hnutí věnovat? Jaroslav Huňáček: Již více jak pětadvacet ...

Komentáře (4)
17.12.2019 Bez kategorieMarek Nevoral (KSČM): Jen tak dál!

Naivně jsem si myslel, že oslavy výročí 17. listopadu 1989 skončí v různých médiích ten den speciálním vysíláním, ale bohužel, pokračují stále dál a dál. K mizivé připomínce 17. ...

Komentáře (24)
24.11.2019 Bez kategorie Zastupitel Tomanec: Kronospan po mně chce 0,5 milionu korun

Jihlavský zastupitel Miroslav Tomanec (Fórum Jihlava) na sociálních sítích oznámil, že již dostal žalobu od firmy Kronospan. Jak JL již dříve psaly, Tomanec od právníků Kronospanu obdržel ...

Komentáře (4)
22.11.2019 Bez kategoriePoslanec J. Faltýnek (ANO) v kauze Čapí hnízdo odmítl vypovídat

V kauze Čapí hnízdo poslanec za Vysočinu Jaroslav Faltýnek (ANO) odmítl vypovídat. Uvedl to server Lidovky.cz s odkazem na dokument, v němž státní zástupce Jaroslav Šaroch shrnuje, proč ...

Komentáře (1)
22.11.2019 Bez kategorieVe volbách mohu uspět i z posledního místa říká P. Laštovička (ODS)

Otázka Jihlavských listů: Na kandidátce ODS do krajských voleb jste až na posledním místě. V mnoha věcech (např. Veřejná doprava Vysočiny) je komunální politika úzce propojena s krajskou ...

Komentáře (1)
05.11.2019 Bez kategorieNovým náměstkem jihlavské primátorky je Martin Laštovička

Koaliční krize na jihlavské radnici skončila. Všechny čtyři koaliční strany zastoupené ve vedení města Jihlavy – Fórum Jihlava, ODS, Žijeme Jihlavou a KDU-ČSL, se dohodly na obnovení ...

Komentáře (0)

Reklama
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I
S-Rank (www.seznam.cz) www.i-asap.net