Reklama
Dnes je pondělí 10.08.2020     svátek má Vavřinec

Řízení ve věci přestupku proti zastupiteli Paulovi bylo zastaveno a odpověď M. Paulové


15.7.2019 Bez kategorie/Komentáře (2), autor:
Pavel Bajer, Petr Klukan

Jihlavské listy 12. července 2009

Městský úřad v Havlíčkově Brodě zastavil řízení ve věci přestupku proti jihlavskému zastupiteli Petru Paulovi (SPD).

Jihlavský zastupitel Petr Paul je nevinný. Konstatoval to Městský úřad v Havlíčkově Brodě, který proti němu zastavil řízení ve věci přestupku proti občanskému soužití.

Paula obvinila jeho manželka Marie, že ji na začátku letošního roku v jejich bytě v Křížové ulici v Jihlavě fyzicky napadl. „Spáchání přestupku, o kterém se vedlo řízení, nebylo obviněnému z přestupku prokázáno,“ uvádí ve svém verdiktu havlíčkobrodský úsek správní a přestupkové agendy. 

Zastupitel Paul po své manželce omluvu nepožaduje. „V tuto chvíli nechci po své manželce vůbec nic. Mám tu pravomocné rozhodnutí a považuji ve vztahu k mé manželce celou záležitost za skončenou,“ sdělil JL Paul.

Podle zastupitele Paula vedly Jihlavské listy proti němu kampaň.

„Člověka dostanete do nějakého problému. On má rodinu, má děti, rodiče… Teď se na něho špatně dívají, a přitom to není ve svém důsledku ani pravda,“ vysvětlil Paul.

JL Paulovy výroky odmítají. „V žádném případě se z naší strany nejednalo o žádnou kampaň. JL ve zpravodajském článku informovaly, že policie případ šetřila,“ vyjádřil se šéfredaktor JL Petr Klukan.

Politik Paul se dále domnívá, že o trestněprávních kauzách politiků by média měla psát až po pravomocném rozsudku.

 

Rozhovor se zastupitelem Petrem Paulem

Média by měla o kauzách politiků psát až po pravomocném rozsudku, říká jihlavský zastupitel JUDr. Petr Paul (SPD).

 

Články v JL, které vyšly o vašem přestupkovém řízení, považujete za kampaň proti vám. Proč si to myslíte?

Napsali jste o mé kauze dva články. Jeden 1. a druhý 8. března, bylo to opakovaně a právě to považuji za kampaň.

 

Kdy by podle vás měly noviny psát o kauzách politiků? Až po pravomocném rozsudku?

Ano. Jinak to je hon na lidi.

 

Takže pokud noviny píší o politikovi, který nebyl pravomocně odsouzen, tak to považujete za kampaň proti němu?

Ano.

 

Kampaň tedy vnímáte již v tom, že se o případu napíše?

Že se něco spustí, udělá se kachna a jsou dopady. Nalakuje se tu pouze veřejnost, ale potom jak to skutečně dopadlo, o tom se nikdy nikdo nebaví.

 

Seriózní média ale vždy uvádějí, jak daná kauza nakonec dopadla.

To odezní za půl roku, za rok, dva.

 

To by pak v médiích nemohly být ani kauzy bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha… Nemohlo by se psát o žádných kauzách politiků ČSSD, ODS (Nečas), ANO (Babiš), které se probírají… Vy byste byl pro to, aby i tyto kauzy nebyly medializované, dokud je nerozhodne soud?

Víte, jak tomu člověku je? Co to vlastně je?

 

Teď nám neodpovídáte na otázku. Takže byl byste pro, aby se během vyšetřování a přelíčení kauzy neprobíraly a veřejnost o nich byla informována až na konci? A to včetně pana Ratha, Nečase a dalších?

Samozřejmě. Je to padni komu padni, protože to jsou pak hrozné dopady.

 

Znáte nějakou zemi, kde by se to takto dělalo?

Neznám, ale říkám to sám za sebe, protože jsem si to prožil.

 

Kde je ale potom ta veřejná kontrola společnosti ze strany médií, když by se o politicích nesmělo psát, pokud by byli obvinění, obžalovaní…

Dobře, ale teď si vezměte, že člověka dostanete do nějakého problému. On má rodinu, má děti, rodiče… Teď se na něho špatně dívají, a přitom to není ve svém důsledku ani pravda.

 

Je to chyba médií? Média, pokud jsou seriózní, dají možnost k vyjádření oběma stranám a nepíší, že je dotyčný vinen. 

Dělat závěry, to je špatně.

 

To s vámi naprosto souhlasíme…, ale my jsme v novinách žádné závěry nedělali.

K článku, který vyšel o mé kauze 1. března, jsem vám poskytl veškeré materiály, a přesto se mě článek osobně dotkl.

 

V čem?

Že byl vůbec uveřejněný, protože byl napsán na základě anonymu a anonymy, to je tak trošku podpásovka.

 

Anonymy nezveřejňujeme. Jsou ale tipem a váš případ policie vyšetřovala… Vaše manželka po vás chtěla po prvním našem článku vaši omluvu. Přestupkové řízení proti vám bylo zastaveno, nyní byste měl vy právo chtít omluvu po ní.

V tuto chvíli nechci po své manželce vůbec nic. Mám tu pravomocné rozhodnutí a považuji ve vztahu k mé manželce celou záležitost za skončenou.

 

Vraťme se ještě k té „ochraně“ politiků, která je vždy menší než např. údržbáře z Bosche. Toto byste chtěl u politiků změnit?

Ano, to není dobře.

 

Budete tedy iniciovat nějaký návrh prostřednictvím vašich poslanců?

Mohu se o tom s nimi poradit a mohu jim nadnést, že je to špatně, ale my nemáme v parlamentu většinu.

 

Většinu sice nemáte, ale můžete svými argumenty přesvědčit další poslance, politiky, strany nebo hnutí.

Ano. Mohu se o tom pobavit s naším poslancem Radkem Kotenem i s lidmi, co tam jsou okolo. Tam mají podobné zkušenosti jako já, jeden vedle druhého. Média vás očerní a pak se z toho musí člověk nějak dostat.

 

 

Vyjádření P. Paula k zastavení řízení o přestupku

 Dnešního dne jsem požádal pana šéfredaktora JL o napravení mé reputace v souvislosti s články, které JL otiskly dne 1.3.2019 a 8.3.2019 pod titulky „Zastupitele za SPD podezírá policie z přestupku“ a „Po manželovi požaduji omluvu“.

Řada občanů zejména z Jihlavy, známých i kamarádů se pod vlivem otištění článků na mě začala dívat podezíravě, řada se mě vyptávala, telefonovala mi a ptala se na různé okolnosti. Vadilo mi to.

Chtěl bych ale upřímně poděkovat všem, kteří mi věřili, že celý tento nechutný „teátr“ proti mně je vedený s cílem mě poškodit. Ještě včera na grémiu SPD v Praze se mluvilo o dennodenních telefonátech redaktorů, dotazujících se na postoje vedení SPD vůči mně, jako zastupitele SPD v Jihlavě, který „zmlátil manželku“. Ano musím konstatovat, že JL svými články proti mně spustily kampaň.

Krajský úřad předal z možné podjatosti k řízení o přestupku onu „kauzu“ do Havlíčkova Brodu. Před nařízeným jednáním jsem měl možnost se seznámit s předaným spisovým materiálem a s údivem jsem zjistil, že Obvodní oddělení Policie ČR v Jihlavě postoupilo jen polovičatý spis a nepředalo správnímu orgánu do Havlíčkova Brodu podstatné a závažné listinné důkazy svědčící v můj prospěch. Nepředalo ty důkazy, které tak svoji absencí by závažným způsobem mohly ovlivnit konečné rozhodnutí přestupkové komise v můj neprospěch.

Mé námitce správní orgán vyhověl a vyžádal si chybějící důkazní materiál. Rovněž jsem námitkoval možnou podjatost konkrétního jihlavského policisty.

Styděl jsem se jako bývalý učitel práva na Vyšší policejní škole v Jihlavě za to, co je dnes na policii možné.

Zašel jsem na GIBS (orgán dohledu nad výkonem policistů apod.), věc její pracovníci přešetřili a kvalifikovali pochybení policistů na podezření z kázeňského přestupku a dali věc k vyřešení ke kázeňské pravomoci řediteli Krajského ředitelství policie. Skutečně „Pomáhat a chránit“, občane. Pomož si sám a říkám všem – nesmíte se bát a strkat hlavu do písku!

Dnes mi bylo doručeno meritorní rozhodnutí správního orgánu z Havlíčkova Brodu, kterým se ono ostudné řízení proti mně podle práva definitivně zastavuje.

Ano, byla mi způsobena jako veřejnému činiteli újma na pověsti i za přispění JL, a já v této chvíli zvažuji právní kroky k nápravě.

                    V Jihlavě 3. 7. 2019

               JUDr. Petr Paul

Odpověď Marie Paulové dle § 10 zákona č. 46/2000 Sb. 

Zveřejněno v Jihlavských listech 2. srpna 2019:

Pan JUDr. Petr Paul tvrdí že je nevinný, ale podle Usnesení Městského úřadu Havlíčkův Brod bylo řízení vedené proti obviněnému pouze zastaveno, neboť spáchání přestupku, o kterém se řízení vedlo, nebylo JUDr. Petru Paulovi prokázáno. Usnesení o zastavení řízení nebylo vydáno z důvodu, že se skutek nestal, jak mohlo vyplynout z nadpisu článku „Zastupitel Petr Paul přestupek nespáchal“. V odůvodnění usnesení je uvedeno, že jsem byla udeřena do obličeje, ale nebyla prokázaná intenzita, způsob úderu a zejména úmysl obviněného JU- Dr. Petra Paula mi ublížit.

Mohlo by se zdát, že se JUDr. Petr Paul snažil znevěrohodnit práci Policie České republiky pomocí svých kontaktů a zřejmě dle toho, co uvedl ve svém vyjádření ze dne 3.7.2019, otištěném v Jihlavských listech spolu se shora uvedeným článkem, se mu to povedlo. Jak plyne z nepřímé citace závěru odůvodnění usnesení, byla jsem napadena, což je zřejmé krom usnesení také ze záznamu policistů a svědectví mého syna. Nechť si čtenář položí otázku, zda je pravděpodobné, že policie v takto banální a jednoznačné věci pochybila, nebo se spíše jedná o snahu JUDr. Petra Paula odvést ze sebe pozornost a odpovědnost za vlastní pochybení přehodit na druhé?

JUDr. Petr Paul ve svém vyjádření zcela opomenul jediného svědka této události, a to svého syna, který zároveň u nařízeného ústního jednání vypovídal jako svědek přestupku. Mimo to zapomněl zmínit také lékařskou zprávu, která dokládá, že po incidentu jsem byla v třítýdenní pracovní neschopnosti.

JUDr. Petr Paul mne uhodil. Toto bylo prokázáno i v řízení vedeném Městským úřadem Havlíčkův Brod, druhá věc je, že se nepodařilo prokázat úmysl. Jelikož správní orgán v souladu s právními předpisy jednal dle zásady, kdy v pochybnosti musí rozhodnout ve prospěch obviněného, řízení zastavil.

Lže tedy Usnesení Městského úřadu Havlíčkův Brod, policisté porušují zákon, vlastní syn, který jako každý syn má svého otce přirozeně rád, se spolčil s matkou proti otci, lékařská zpráva uvádí nepravdu? Nebo si pouze JUDr. Petr Paul nechce přiznat, že mne uhodil?

Během řízení JUDr. Petr Paul neustále měnil výpovědi a snažil se z celé události vyvinit. Byla jsem svědkem toho, jak se JUDr. Petr Paul snažil získat sympatie u komise pro projednávání přestupků nabízením sladkostí s logem SPD. Sledovala jsem vše s odporem a odešla. I já mám rodinu, příbuzné a známé a všichni jsou zděšeni chováním a vulgárnostmi JUDr. Petra Paula směřovanými vůči mně.

Názory politika, jak mají psát média o kauzách, jsou opravdu zvláštní, pokud vezmeme v potaz, že SPD včetně pana JUDr. Petra Paula se dožaduje odvolatelnosti politiků a jejich trestní a hmotné odpovědnosti. Pokud se ale jedná o něj, snaží se celou věc zamést pod koberec a v novinových článcích neuvádí pravdu. Neměl by „kázat vodu a pít víno“. Požádám Zastupitelstvo města Jihlavy o projednání celé záležitosti, jelikož mám za to, že se zastupitel města nemůže takto chovat.
 

Diskuze k článku

Nový komentář

Občany spíše zajímá, proč paní primátorka odmítla návrh na MHD pro děti do 15 let zdarma??? Sluníčkářka. Přitom určité skupiny obyvatel zdarma jezdí. Stálo by  "jen" tři miliony ročně. Pro srovnání- na mládež Dukly jde snad 25 000 000 ročně, FC vysočina 6 000 000 ročně a ve srovnání jde přitom o pár dětí. Kde je paní primátorko problém??? Vždyť je to cena cca dvou tolik potřebných studií. 
km | 2019-07-16 08:35:19 | Reagovat
Gratuluji, Peťo, pravda se ukázala. Hlavně, že do Tebe kopali  všichni ti "spravedliví", včetně JL. Jakmile se někde uvidí zkratka SPD, už hurá do něj a do nich.
Strejček Nimra | 2019-07-17 11:49:24 | Reagovat
Reklama
23.07.2020 Bez kategorieVystrčil o cestě na Tchaj-wan i o populismu

O vysočinském senátorovi Miloši Vystrčilovi nebylo nikdy tolik slyšet jako v posledních měsících. Je to pochopitelné. Coby „druhý ústavní muž republiky“ se vyjadřuje k mnoha věcem ...

Komentáře (10)
25.06.2020 Bez kategorieNa sportovním zařízení se nedá výrazně vydělat

Dotaz Jihlavských novin: Má smysl pro Jihlavu i nadále držet ve svém vlastnictví Teniscentrum Jihlava, které je dlouhodobě ztrátové a město mu poskytuje půjčky na odvrácení insolvence? Rudolf ...

Komentáře (1)
25.06.2020 Bez kategorieRozpočet města všechno nezachrání

Dotaz Jihlavských novin: Má smysl pro Jihlavu i nadále držet ve svém vlastnictví Teniscentrum Jihlava, které je dlouhodobě ztrátové a město mu poskytuje půjčky na odvrácení insolvence? Libor ...

Komentáře (0)
23.06.2020 Bez kategorieTeniscentrum? Management musí přijít s inovativními nápady

Dotaz Jihlavských novin: Má smysl pro Jihlavu i nadále držet ve svém vlastnictví Teniscentrum Jihlava, které je dlouhodobě ztrátové a město mu poskytuje půjčky na odvrácení insolvence? Petr ...

Komentáře (0)
23.06.2020 Bez kategorie Opozice nemá žádnou účast v Teniscentru

Dotaz Jihlavských novin: Má smysl pro Jihlavu i nadále držet ve svém vlastnictví Teniscentrum Jihlava, které je dlouhodobě ztrátové a město mu poskytuje půjčky na odvrácení insolvence? Pavel ...

Komentáře (0)
20.05.2020 Bez kategorieKodet tvrdě odsoudil Kalinu, po pár dnech rezignoval na předsedu jihlavských lidovců

Mezi jihlavskými lidovci to vře. Stávající předseda jejich městské organizace Josef Kodet mladší se počátkem května na Facebooku tvrdě opřel do svého spolustraníka, bývalého náměstka ...

Komentáře (3)
27.04.2020 Bez kategorieNízká soběstačnost spolu s pandemií nasvědčují, že se zvýší ceny potravin, říká J. Veleba

Potraviny za určité situace skutečně na pultech řetězců nemusí být, varuje bývalý prezident Agrární komory ČR a krajský zastupitel Jan Veleba (SPO+SPD). Jak pociťují zemědělci ...

Komentáře (2)
27.04.2020 Bez kategoriePrimátorka Karolína Koubová (Fórum Jihlava): S ANO? To není cesta

Za ten rok a půl se udělalo víc než za minulé volební období, říká v rozhovoru JL primátorka Jihlavy Karolína Koubová (Fórum Jihlava). Vysočina má dosud stále nejmenší počet nakažených ...

Komentáře (9)
23.04.2020 Bez kategorieKodet: Kalina se proměnil v arogantního manipulátora

Stávající předseda jejich městské organizace Josef Kodet mladší se 7. 5. 2020 na Facebooku tvrdě opřel do svého spolustraníka, bývalého náměstka jihlavské primátorky Jaromíra Kaliny. Vyjádření ...

Komentáře (0)
19.04.2020 Bez kategorieCestujeme v knihách, říká Zdeněk Geist (za ODS)

Jak ovlivnila váš soukromý a pracovní život epidemie koronaviru? Nijak výrazně. Jsem typ domácí, takže jsem na jiný režim v ústraní zvyklý. Styk s vnějším světem jsme tedy nyní v naší ...

Komentáře (1)
19.04.2020 Bez kategorieNezištná pomoc lidí funguje, říká exprimátor Chloupek (ČSSD)

Jak ovlivnila váš soukromý a pracovní život epidemie koronaviru? Podstatně jsem musel změnit styl života. Místo aktivního setkávání s lidmi, návštěvy kulturních, sportovních i společenských ...

Komentáře (1)
17.04.2020 Bez kategorieCtibor Čepička (za SPO+SPD): Hledejme i pozitiva

Jak ovlivnila váš soukromý a pracovní život epidemie koronaviru? Epidemie ovlivnila asi každého, ne-jsem výjimkou. Chybí mi, že se nevídám s blízkými osobami, rodinou, s přáteli. Nemohu ...

Komentáře (0)

Reklama
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. Výroba www stránek a eshopů
S-Rank (www.seznam.cz) www.i-asap.net