Reklama
Dnes je čtvrtek 18.04.2024     svátek má Valérie

Náměstek J. Kalina (KDU-ČSL) podporuje nadále nulovou toleranci hazardu


29.12.2017 Bez kategorie/Komentáře (0), autor:
Lubomír Maštera

29. 12. 2017 Noviny jihlavské radnice

Jednání městského zastupitelstva se stává v poslední době pro občana města náročnou ukázkou odborných pohledů, ve kterých se není snadné vyznat, pokud nemáte v ruce podkladové materiály.

Využili jsme proto možnosti a položili náměstkovi primátora Jaromírovi Kalinovi (KDU-ČSL) otázky, co že to vlastně zastupitelé přijali nebo nepřijali za usnesení a o čem se vlastně jednalo.

Zastupitelům byl představen na schůzi materiál, týkající se výměny střechy Horáckého zimního stadionu tzv. metodou Design - Built. Při hlasování jste se zdržel, proč?

Na mimořádném zastupitelstvu města v květnu jsme přijali usnesení, že souhlasíme podle analýzy s pokračováním přípravy řešení HZS v Jihlavě dle tří variant, a to s postupnou generální opravou v následujících cca čtyřech letech, nebo s novou výstavbou na zelené louce nebo stávajícím místě horáckého stadionu.

Na posledním ZM byla předložena podle mého názoru další varianta – postupná rekonstrukce nejnutnějšího. Navrhuje začít opravou střechy, které končí životnost. Vystavil ji stopku posudek kondice střešní konstrukce. Po havárii lávky v Tróji se dá očekávat, že se nároky na statická posouzení ještě zvýší.

Rozhodnout o výměně střechy, aniž by byly popsány jednotlivé etapy oprav, stanoven jejich harmonogram, vyčísleny náklady, upravena projektová dokumentace a nebyl představen finálový vzhled HZS, po ukončení poslední etapy je špatně.

Navíc prostou opravu, jako jednu z variant, jsme již dříve zamítli. Je legitimní a zastupitele jsem na to upozornil, pro tuto variantu hlasovat, zároveň se však musíme vypořádat s platným, výše uvedeným usnesením. Tak jak byl materiál připraven, byl podle mne nehlasovatelný a nikam nás neposunul.

Výměna střechy bude výrazným způsobem limitovat další opravy - chlazení, ledová plocha, čelní tribuny na místa pro sezení atd. Zároveň nikdo nepojmenoval rizika spojená s odstraněním střešní konstrukce, kde hrozí i neřízená destrukce nebo nevyhovující stav nosných konstrukcí. Musíme být připraveni i na to, že první etapa může být z těchto důvodů daleko rozsáhlejší, s vyššími náklady a časově delší.

Na zastupitelstvu jste schválili využití budov ve vlastnictví města U Mincovny 6 a 8 pro přestěhování odboru životního prostředí a odboru školství, kultury a tělovýchovy po rekonstrukci těchto objektů. Co je důvodem tohoto rozhodnutí?

Jde o to, aby občané, kteří na maistrát přicházejí, jednali v důstojném prostředí, které zaručuje osobní komunikacií s úředníkem a dostatečnou míru soukromí či diskrétnosti.

Situace je taková, že v mnoha kancelářích pracují tři nebo i více úředníků najednou. Nemají tak ke své práci vyhovující pracovní podmínky. Je načase dlouhodobě trvající situaci řešit.

Přestěhování části úředníků do dalších prostor by mohlo svádět k myšlence nárůstu jejich počtů. Není tomu tak a zaznělo to i v příspěvku primátora města, který uvedl konkrétní počty za minulý a letošní rok.

Tajemník úřadu se této problematice s vedoucími všech odborů patřičně věnuje. Řeší se celkové logické uspořádání odborů z hlediska potřeb uživatelů, tedy občanů města.

Další body jednání řešily příspěvky do sportu, které se opakují každoročně. Každoročně také zaznívají hlasy, které volají po sjednocení kritérií pro sport a kulturu. Dokonce to vypadá, jakoby se někteří zastupitelé dělili na sportovce a pořadatele kulturních akcí, kteří mezi sebou bojují... Dá se takto rozdělit obyvatelstvo krajského města?

Jsem bytostně přesvědčen, že obyvatelé města v drtivé většině konzumují jak kulturní, tak sportovní a volnočasové požitky. Pokud někdo vytváří prostor pro rivalitu mezi sportovní a kulturní frontou, pak si myslím, že je to vnesený, uměle vytvořený problém některými aktéry zastupitelstva.

To nevylučuje, že legitimně existují zájmové skupiny lidí, které tyto požitky pro nás vytváří a dostanou se mezi sebou do diskuse. Je to naprosto přirozené. Je třeba brát na zřetel, že bez těchto aktérů by pestrá škála nabídky neexistovala. Měli bychom umět si je rozumným způsobem „hýčkat“.

Nesmíme zapomínat i na ty, kteří bez přispění města vytváří další pestrou směsici kulturních a sportovních událostí. Těm patří také velké uznání a poděkování (když mohu být mírně nostalgický v tomto svátečním čase).

Myslím si, že Jihlava k oběma oblastem přistupuje zodpovědně. Již je zpracována koncepce kultury, na koncepci sportu se usilovně pracuje a bude brzy představena k připomínkování a schválení.

Pravdou je, že každé přidělování dotací vyvolává diskuzi o potřebě a oprávněnosti dotačních peněz. Je to naše lidská přirozenost a mnohé to i baví.

Město se v minulosti vzdalo možnosti využití příjmů z provozování hazardu na svém území. Nejedná se přitom o malé peníze, které by mohly směřovat do sportu. Nebyla to chyba, když se ukazuje, že hazard se přemístil do okolních obcí?

Na MF pracoval skvělý člověk a odborník Ondřej Závodský, náměstek pro hazard. Odvedl neuvěřitelně kvalitní práci a to zejména v přípravě a realizaci nového zákona o hazardních hrách. Jeho filosofie, přístup k regulaci hazardu mně byl srozumitelný a fandil jsem mu. Stejně jako dalším jeho spolupracovníkům, uvedu alespoň Karla Bláhu.

O to více mne šokovalo, že jako první přišel na řadu. Nová MF Alena Schillerová v den svého jmenování mu oznámila, že končí. Je to pro mne nepřijatelné, odporné a veřejně proti tomu protestuji a vyjadřuji p. Závodskému a jeho kolegům svoji podporu.

Pokud bych si dovolil zaspekulovat, vůbec by mne nepřekvapilo, kdyby Andrej Babiš byl v krátkém čase rozhodujícím hráčem na poli hazardního byznysu.

Faktem je, že počet aktivních konzumentů hazardu neustále roste. Svůj podíl na tom má i snadná dostupnost na internetu. Zkušenosti s hazardem však jednoznačně ukazují na to, že jeho dopady na společnost převyšují zisky z jeho legalizace. Např. léčení závislých na hazardu se týká jenom minoritní části potřebných. Chybí odborníci a finance.

Geniální a ďábelské zároveň je propojení komunikace financování kultury, sportu a sociálních potřeb společnosti s přispěním finančního podílu z hazardu. Je tím podsouváno a komunikováno, že bez tohoto příspěvku by nešlo tyto činnosti financovat. Tuto odpornou logiku odmítám. Stát by se měl vypořádat s chybami, které učinil a nenapravil minimálně v příliš tolerantní politice vůči hazardnímu průmyslu po roce 1989 a také s dopady případu Sazka.

Nulové toleranci hazardu v Jihlavě rozumím a děkuji městské policii a ekonomickému odboru za jejich neuvěřitelně kvalitní práci v této oblasti, štafetu nyní převzal celní úřad. S ním nyní probíhá komunikace a předávání informací a zkušeností. Jeden z velkých problémů je, že legislativa nestíhá „inovátorství“ provozovatelů hazardu.

Je poměrně jednoduché přestěhovat hernu jinam, stejně tak je možné podnikat v internetových sázkách, přeprogramování kvízomatu na jinou, legislativně zatím nepostižitelnou verzi, je otázka desítek sekund.

Odstranili jsme stovky „beden“ z provozoven po celém městě. Bojujeme s desítkami kvízomatů, je zde nabídka hazardu „ za branami města “. Chybí online registr evidence hrací aktivity hazardních hráčů. Jako by smysl zřeknutí se hazardu ve městě tímto ztrácel na lesku.

K fungující regulaci se ale nedostaneme přes noc nebo mávnutím kouzelného proutku. Je to proces, který potřebuje čas. A právě proto jsem rád, že Jihlava vůči hazardu vystupuje nekompromisně. Jsme v boji proti hazardu dáváni za vzor ostatním, metody spolupráce úředníků, městské policie a policie České republiky, nyní celní správy při kontrolní činnosti ukazují na odvahu, s jakou je ve městě přistupováno k potírání hazardu.

Na jednání zastupitelstva se začíná mluvit jazykem běžnému občanovi nesrozumitelným. Zastupitel Tomanec přinesl municipalitu (městskou samosprávu), nyní se zase objevili participační programy (sdílené). To již nemluvím o FIDICu, tentokrát jakémsi žlutém. Ale nechť – primátor města řekl, že po analýze možností města by se participační rozpočet pohyboval ve výši kolem sta tisíc korun a to by nebylo řešením. Poprosím o dešifrování pro méně vzdělané...

Participační rozpočet nebo program, tak jak ho v této době praktikují některé obce a města ve skutečnosti znamená, že samospráva vyčlení nějakou částku peněz z rozpočtu a občané sami rozhodnou, na co je využijí.

Tak se vlk nažere a problém je vyřešen. Pokud to ale někdo myslí vážně, tak jako třeba Jihlava, tak k tomu přistupuje systémově.

Lze uvést řadu nástrojů a konkrétních případů. Tak například velmi ceněný program PUPÍK, kdy se občané pomocí internetu mají možnost vyjadřovat k územnímu plánu města.

Grantové programy, Agenda 21 a Zdravé město, zmiňovaná strategie kultury.

Dále je to účast občanů na připomínkování revitalizací městských lokalit, příprava soutěže na řešení náměstí, a můžeme pokračovat dál. Město Jihlava získalo řadu ocenění za webové stránky města, vstřícnost k obyvatelům, zmiňovanou aplikaci PUPÍK, postup do kategorie B sítě zdravých měst atd.

Z tohoto pohledu se pak jeví kritika uplatňování participačních programů vedením města v poněkud jiném světle. Je ovšem pravdou, že diskutující budí dojem vzdělaného odborníka. Tady určitě platí rčení, že doma není nikdo prorokem.

Ještě k jednomu poznatku z jednání zastupitelstva mám otázku. Některé problémy jsou tak složité, že vedení města se obrací na odborníky ze soukromého sektoru, a za tuto službu platí peníze, které, jak už v případě odborných služeb bývá, jsou značné. Jaké tedy máme na magistrátě úředníky?

Máme samozřejmě kvalifi kované úředníky, kteří se průběžně vzdělávají. Na druhou stranu se u nás neustále novelizují či přijímají nové zákony a roste administrativa.

Dovedu pochopit, že někdy existuje snaha přehodit řešení na odbornou firmu a „zbavit“ se tak odpovědnosti, ale myslím si, že je třeba takovým snahám čelit.

Vážím si odborníků, kteří na magistrátě působí. Netajím se hrdostí na výsledky IT oddělení pod vedením Vladimíra Křivánka. Jak jsme se spolu domluvili, je to proto, že si pochválit zaslouží všichni pracovníci odboru informatiky. Stejně tak jsem pyšný na majetkový odbor, Petra Štěpána a děvčata a chlapce z „majetku“.

Velmi smysluplná a fungující je spolupráce s Honzou Frencem a městskou policií. Klobouk dolů např. za jejich opakovaný příspěvek, akční přístup k pokračování provizorní péče o bezdomovce, spolu s Davidem Chlupáčkem ze Střediska křesťanské pomoci a odborem sociálních věcí.

Projekty pana Jaroslava Škrobáka pro veřejnost i magistrát můžete najít i na webu města. Usnadňují občanům život ve městě a zapojují ho do dění.

Jeho GIS projekty usnadňují práci i odborům a úředníkům magistrátu. Chválu na ostatní odbory rád přenechám kolegům.

 

Diskuze k článku

  Přihlaste se prosím do diskuze JL

E-mail:

Heslo:

Komentáře ke článkům mohou vkládat pouze registrovaní čtenáři

Registrace nového uživatele
Reklama
15.04.2024 Bez kategorieAdvokátka Eva Decroix se stala novou místopředsedkyní ODS

Volební kongres ODS rozhodl, že místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS Eva Decroix se stane také místopředsedkyní strany. Po znovuzvolení Petra Fialy předsedou a Zbyňka Stanjury prvním ...

Komentáře (3)
11.04.2024 Bez kategorieHyský: Ten, kdo mluví silně, má nějakou šanci

Sociální demokracie existuje. V současné době už ta zkratka není ČSSD, ale SOCDEM a SOCDEM je Sociální demokracie, říká vysočinský šéf strany Martin Hyský, který je zároveň krajským ...

Komentáře (0)
18.03.2024 Bez kategoriePoslankyně Decroix (ODS) reagovala na poučování Konečné (KSČM)

V nedělní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News se v diskusi střetly čtyři ženy – Věra Kovářová (STAN), Eva Decroix (ODS), Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) a Kateřina Konečná (KSČM). V ...

Komentáře (10)
13.03.2024 Bez kategorieD. Mészáros (SPD) již není jihlavským zastupitelem

Jihlavské SPD vyměnilo v Jihlavě městského zastupitele. Na mandát rezignoval David Mészáros. Důvod jeho rezignace hnutí blíže nespecifikovalo. Nahradila ho Dagmar Barimová, která složila ...

Komentáře (0)
23.02.2024 Bez kategorieNagyová (ANO) k Čapímu hnízdu: Nikdy se to nemělo dostat před soud

Jihlavská zastupitelka Jana Nagyová (ANO) byla podruhé nepravomocně osvobozena Městským soudem v Praze v kauze možného podvodu při čerpání dotace na Farmu Čapí hnízdo. Kromě Nagyové byl ...

Komentáře (2)
16.02.2024 Bez kategoriePoslanec Koten (SPD) považoval bundy biatlonistů za ukrajinské

Je Nové Město ještě na Moravě nebo na Ukrajině? Tuto otázku na svém facebookovém profilu položil poslanec Radek Koten (SPD). Obul se do organizátorů Mistrovství světa v biatlonu kvůli bundám ...

Komentáře (3)
07.02.2024 Bez kategorieExprimátorka K. Koubová: S výběrem pana Lindovského jsem spokojená

Rada města Jihlavy doporučila na místo jednatele Horácké multifunkční arény v Jihlavě (HMA) 40letého Martina Lindovského z Ostravy. JL oslovily zástupce všech tří opozičních stran v jihlavském ...

Komentáře (0)
02.02.2024 Bez kategorieP. Paul: S nominací M. Lindovského souhlasím

Rada města Jihlavy doporučila na místo jednatele Horácké multifunkční arény v Jihlavě (HMA) 40letého Martina Lindovského z Ostravy. JL oslovily zástupce všech tří opozičních stran v jihlavském ...

Komentáře (1)
02.02.2024 Bez kategorieRadek Hošek: Město neumí a nemá podnikat

Rada města Jihlavy doporučila na místo jednatele Horácké multifunkční arény v Jihlavě (HMA) 40letého Martina Lindovského z Ostravy. JL oslovily zástupce všech tří opozičních stran v jihlavském ...

Komentáře (0)
19.01.2024 Bez kategorieKrajský radní P. Hájek (STAN) už není starostou Těchobuze

Radní Kraje Vysočina Pavel Hájek (STAN) po dlouhých letech skončil ve funkci starosty obce Těchobuz na Pelhřimovsku. Důvody proč rezignoval, vysvětlil na svém Facebooku: „Do funkce starosty ...

Komentáře (0)
16.01.2024 Bez kategoriePrioritou pro mě je obecný prospěch, říká Šoula, nový jihlavský zastupitel za STAN

Vojtěch Šoula se stal novým jihlavským zastupitelem za STAN. V listopadu 2023 nahradil zastupitelku Miroslavu Zápotočnou, která rezignovala. JL mu položily několik otázek. Na jaká témata ...

Komentáře (2)
11.01.2024 Bez kategorieKafková: Příčí se mi upírat dědicům právo na vrácení majetku

JL položily jednu otázku opoziční jihlavské zastupitelce Tereze Kafkové (PiFo): Na posledním prosincovém jednání městského zastupitelstva jste se zdržela hlasování v bodě 45: Návrh ...

Komentáře (1)

Reklama
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. Výroba www stránek a eshopů
S-Rank (www.seznam.cz) www.i-asap.net