Reklama
Dnes je pondělí 04.12.2023     svátek má Barbora

Náměstkyně Mayerová: Nehledím na čas, pokud mne problém zajímá


30.5.2017 Bez kategorie/Komentáře (0), autor:
Lubomír Maštera

Noviny jihlavské radnice , 03.02.2017

Prvním náměstkem primátora Jihlavy je od listopadu Jana Mayerová (ANO 2011). Z pozice opozičního zastupitele je nyní v úzkém vedení města a je pověřena takovým rozsahem úkolů, že se jí například jen obtížně hledá čas na pracovní setkání. Takové vytížení ale považuje za normální, a nevybočuje prý z její pracovní minulosti.

Byla jste pověřena řízením úseku dopravy, školství, kultury a tělovýchovy, koordinací strategií města a máte v gesci příměstské části Helenín, Sasov a Kosov. Když jsem hledal termín pro náš rozhovor, sekretariát primátora našel termín až o čtrnáct dnů později. Jaká je vaše pracovní vytíženost?

Jsem zvyklá dělat naplno, když do něčeho jdu. Tak pro mne není dvanáctihodinový i delší pracovní den nic zvláštního, i když od doby, co mám děti, to už není vždy možné. Pokud řeším něco zajímavého, nebráním se informacím i nad rámec pověření.

Říkáte – dvanáctihodinový pracovní den. Považujete se za workoholika?

Když myslíte (smích)! Nemohla bych dělat věci, které mne nebaví. A dvanáctihodinovou dobu nevnucuji ostatním.

Ale opravdu jsem přijala velmi širokou oblast pověření. Zejména v odboru dopravy je řada oblastí, které vyžadují denně hledání řešení, ať už jde o drobnosti typu rozbité pouliční osvětlení, až po dálniční přivaděč.

Oblast školství mne zajímá i jako matku, které nastupují děti do škol. Zajímá mne kvalita výuky a možnosti uplatnění po ukončení základní školní docházky.

Jste také pověřena koordinací městských strategií. To je nové pověření, které v minulosti nebylo. O co jde?

Představa byla taková, že je potřeba, aby tady byl jeden člověk, který bude zastřešovat všechny koncepce, vize, strategie, aby se sešly na jednom místě a aby nešly proti sobě. A to se, žel, běžně stává. Těch materiálů je hodně – namátkově: strategie kultury, dopravy, řešení centra města atd. To je samozřejmě jak objemově, tak časově náročné.

Nastoupila jste do „rozjetého vlaku“. O to je zřejmě situace pro vás složitější. Nakolik je podle vás možné pokračovat v jízdě nastoleným směrem, nebo je třeba zastavit a začít znovu?

Zajímavá otázka. Řeknu vám to takto – já jsem kritizovala dva roky, jako opoziční zastupitel. Nyní se už nechci vyjadřovat negativně k minulosti.

Faktem je, že nestojím na začátku. Řada práce je udělána, například jsou zpracovány analýzy, rozbory a vstupní data, ze kterých se dá vycházet.

A to je velmi dobré. Platí to pro všechny oblasti, které mám na starosti, tedy v dopravě, kultuře i školství. Nyní bude důležité tato data sladit v jeden celek, v jeden záměr. A to je cílem té koordinace strategií.

Znáte i pohled občanů?

Myslím, že ano. Proběhla řada setkání a besed s občany, ankety Zdravého města. A nežijeme ve vzduchoprázdnu, takže informace mám. Ale dalším názorům se samozřejmě nebráním.

Pojďme tedy blíže k dopravě. Co se dá říct k parkovací koncepci?

Koncepci parkování ve městě měl připravenou magistrát již před krajskými volbami, ale na Radu to předložené nebylo, jelikož prý by to nebylo vhodné před volbami. Vnímám to tak, že panovala obava, že by zamýšlená koncepce nemusela být bezproblémově přijímána.

Já zase tuto koncepci potřebuji sladit s dalšími strategickými záměry, takže prosím o jistou trpělivost a čas na zpracování.

Navíc nás čeká oprava Brněnského mostu, která bezesporu zasáhne do dopravy ve městě. Teprve po ukončení bude možno realizovat plán udržitelné mobility.

Jaký systém parkování v Jihlavě preferujte?

Myslím, že Jihlava je malá na systém „park and ride“, tedy „zaparkuj a jeď“. Potřebujeme zde systém „park and go“ („zaparkuj a jdi“).

Parkoviště by tedy měla být na vnějším centru města, aby bylo možno zaparkovat a do centra dojít. Věřím, že se to uchytí, když nabídneme parkovací kapacity.

Takové místo by mohlo být v areálu Modety u zoo, jiné se nabízí v prostoru současného autobusového nádraží. Další místa by přinesl dopravní terminál u městského vlakového nádraží.

Hlavně je nutné sdělit občanům, že není možné, aby všichni měli možnost zaparkovat u svých bytů, a zároveň bydleli v zeleni. Tyto požadavky jsou v přesném protipólu v stávající zástavbě.

O dopravním terminálu se hovoří již delší dobu…

Dopravní terminál je nyní ve slibné fázi domluvy mezi městem, krajem a Správou železniční dopravní cesty, a co je důležité, dotační peníze jsou na tento projekt alokovány. Věřím, že se letos začne s projektovou dokumentací.

Myšlenka realizace sjezdu z dálničního přivaděče k Vodnímu ráji ze směru od Znojma platí?

Ano, zde se předpokládá s realizací stavby (vybudování odbočovacího pruhu na přivaděči a napojení na ulici Romana Havelky) v příštím roce. V průběhu letošního roku bude probíhat projektová příprava.

Abychom nezapomněli na školství, kulturu a sport. Nad čím přemýšlíte ve školství?

Ministryně školství Valachová prosazuje omezení kapacity dětí ve školkách na maximálně dvacet od roku 2018 tam, kde to bude kapacitně možné. Budeme si to muset spočítat, zda tento požadavek můžeme naplnit, a jak situaci do budoucna řešit.

Základní školy máme po rekonstrukcích, a velmi hezké. Co v Jihlavě postrádám, je jakási excelentní škola či třída pro velmi talentované děti, aby měly možnost dalšího rozvoje. A k tomu víc individuální péče věnovat právě takovýmto dětem, které se málokdy vejdou do tabulek.

Věřím, že je v Jihlavě hodně šikovných dětí, které by takovouto péči uvítaly. Jsme v souladu s Krajem, který se podobnými úvahami zaobírá i v oblasti středoškolského vzdělávání. A ráda bych se víc zabývala i možnou podporou pro ZŠ speciální a Praktickou školu.

Když řekneme sport, ihned vytane na mysli Horácký zimní stadion (HZS) a Dukla. Jak si vysvětlujete tu skoro nekonečnou diskuzi v zastupitelstvu?

Myslím si, že problém HZS a Dukly není problémem jen tohoto zastupitelstva. Ten problém tu je již léta, a důvodem jeho odsouvání dál a dál, na další zastupitele, je podle mého názoru ten, že jde o příliš velkou investici pro relativně omezenou skupinu hokejistů a fanoušků, která fi nančně zaváže město na další roky a významně omezí další, někdy mnohem důležitější (voda, parkoviště, chodníky, další veřejná sportoviště…) investice ve městě.

V současnosti se vedení města obrátilo na externí firmu, s dlouholetými zkušenostmi s podobnými projekty. Pánové zadání přijali s tím, že nejde o politické zadání, a chceme vědět realitu

Paralelně s tím nyní intenzívně pracujeme na seznamu investicí města na dalších deset let. Na základě těchto dvou výstupů – tj. technického a finančního - si relativně lehce spočteme, co si můžeme a co nemůžeme dovolit.

Mohu vás požádat o váš osobní názor?

Dovedu si představit výstavbu multifunkční haly, která by byla pro všechny obyvatele Jihlavy, a s vysokou pravděpodobností by se dalo zajistit spolufinancování ze strany ministerstva, kraje a možná i soukromých subjektů.

(Dokončení na str. 14)

(Pokračování ze str. 4)

Jihlava má totiž výhodu svého umístění mezi Prahou a Brnem u dálnice, což mimochodem nebylo v minulosti dostatečně akcentováno. Možná je nyní možnost uvažovat i tímto směrem.

O Dukle a hledání strategického partnera se rovněž hovoří léta…

Nejprve musíme vědět, co bude se stánkem. Potom budeme moci nabídnout Duklu se stadionem jako jeden celek.

Mě osobně se nelíbí situace, kdy profesionální klub je v majetku města, to pokřivuje vztahy.

S opravami základních škol vznikla řada sportovišť při těchto školách. Byla snaha zpřístupnit tyto hřiště i veřejnosti. Jak se to podařilo, a je situace uspokojivá?

Zatím neumím situaci posoudit, sportovní komisi mám naplánovanou na příští týden, tak snad bude jasno.

Poprosím již jen stručně o informace o příměstských částech Helenín, Sasov a Kosov.

Přiznám se, že na příměstské části jsem dosud našla jen velmi málo času, abych nyní mohla vznášet nějaké vize. Na setkání s osadními výbory na konci roku jsme zaznamenali požadavky, ke kterým se musíme teprve sejít.

Diskuze k článku

Nový komentář

Reklama
01.12.2023 Bez kategorieŠkarka: Naprosto se ztotožňuji, že SPD je parlamentní fašistické hnutí šířící nenávist

Tomáše Havlíka (SPD) nechtěl za předsedu Kontrolního výboru jihlavského zastupitelstva spolu s Rerezou Kafkovou také Daniel Škarka (oba PiFo). Otázka JL: Zatímco vaše stranická kolegyně ...

Komentáře (3)
29.11.2023 Bez kategorieKafková: Představitelé SPD ve veřejném prostoru podněcují nenávist vůči lidem jiných ras, národností, vyznání a orientace

Při volbě předsedy Kontrolního výboru jihlavského zastupitelstva Tomáše Havlíka (SPD) se zdrželi hlasování mimo jiné dva zástupci PiFo, Tereza Kafková a Daniel Škarka. Otázka JL: Zatímco ...

Komentáře (4)
27.11.2023 Bez kategorieTři otázky pro novou zastupitelku Remsovou

Na posledním říjnovém zastupitelstvu složila slib nová zastupitelka Kateřina Remsová (STAN) Na jaká témata se jako zastupitelka nejvíce zaměříte? Mojí hlavní prioritou je podpora sportu ...

Komentáře (3)
14.11.2023 Bez kategorieMiroslava Zápotočná (STAN) složila mandát městské zastupitelky

Proč jste rezignovala na funkci jihlavské zastupitelky? Po dlouhé úvaze jsem byla nucena rezignovat z pracovních důvodů, protože moje advokátní a mediační praxe spolu s lektorskou a pedagogickou ...

Komentáře (4)
13.10.2023 Bez kategoriePrimátor reaguje na otevřený dopis občanky. Řeší nejen parkovací zóny

„Vážený pane primátore, dovoluji si obrátit se na Vás s několika připomínkami k novému parkovacímu systému ve městě a poprosím Vás o reakci k jednotlivým bodům,“ tak začíná otevřený ...

Komentáře (1)
12.10.2023 Bez kategorieŠedivý: Brána Jihlavy nedodržovala směrnice, ceníky a zkreslila účetní závěrku

K odvolání Jakuba Demla z pozice ředitele příspěvkové organizace Brána Jihlavy vydal za město oficiální vyjádření náměstek primátora pro oblast školství, kultury a sportu Richard Šedivý. V ...

Komentáře (1)
15.09.2023 Bez kategorie Primátor: Multifunkční aréna je příležitostí pro město, rizikem pro život jsou zlí lidé

Primátor Petr Ryška (ODS) reaguje na článek jihlavského občana Petra Pauláta Začala ekonomická sebevražda Jihlavy: Minulý týden byl mezi názory čtenářů Jihlavských listů zveřejněn ...

Komentáře (4)
15.09.2023 Bez kategoriePirátka Hana Hajnová reagovala na slova o nové totalitě

Náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina, Hana Hajnová, reagovala na sociální síti X (dříve Twitter) na slova předsedy Hnutí ANO Andreje Babiše, který v poslanecké sněmovně hovořil o nové ...

Komentáře (3)
30.08.2023 Bez kategorieKotlík: Družstevní bydlení je jednou z možností, která by mohla celkové situaci s nedostatkem bytů pomoci

První družstevní bydlení v Jihlavě mělo vzniknout v lokalitě Na Dolech. Jenže zde soukromý investor s největší pravděpodobností výstavbu nezrealizuje. Na budoucnost družstevního bydlení ...

Komentáře (1)
29.08.2023 Bez kategorieVystrčil vyloučil na celostátní úrovni dohodu ODS s ANO

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) prohlásil, že si nedovede představit, že by se ODS na celostátní úrovni sbližovala s ANO. „Dívám se na to na úrovni celostátních voleb jednoznačně ...

Komentáře (6)
04.08.2023 Bez kategorieRadní Kotlík (ANO): Nedostatek bytů v krajské Jihlavě je obrovský

Řešení ubytoven přímo přes městské společnosti může být jistým způsobem cestou, jak nenechat lidi na ulici, říká jihlavský radní Jiří Kotlík (ANO), který má na starosti městské ...

Komentáře (0)
03.08.2023 Bez kategoriePoslankyně Eva Decroix (ODS): Říkám Ne koalici s ANO!

K diskusím na v internetovém prostředí, zda by další vláda neměla být v koalici ODS a ANO, se jednoznačně vyjádřila na Twitteru poslankyně Eva Decroix: „Protože se tato diskuze zase ...

Komentáře (4)

Reklama
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. Výroba www stránek a eshopů
S-Rank (www.seznam.cz) www.i-asap.net