Reklama
Dnes je středa 07.12.2022     svátek má Ambrož

Náměstek J. Vymazal: Zastupitelský slib ctím, mé názory se nezměnily


11.5.2017 Bez kategorie/Komentáře (0), autor:
Lubomír Maštera

Noviny jihlavské radnice , 27.05.2016

Náměstek primátora Jaroslav Vymazal má na starost úsek dopravy a služeb a správu realit a bytů ve vlastnictví města. Zajímá nás proto jeho pohled na tyto oblasti.

Začněme náš rozhovor vaším pohledem na výtky některých zastupitelů na způsob jednání v případě vystoupení Jihlavy na konci roku 2012 z dobrovolného svazku obcí Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko (SVAK). Jaký je váš pohled dnes?

Slibem zastupitele jsem se zavázal, že budu hájit zájmy města „s péčí řádného hospodáře“. Jestliže zjistíte, že ekonomika při správě vodohospodářské struktury v jiných městech funguje daleko lépe, ptáte se po příčině, proč tomu tak není v našem městě. Rok jsme se snažili o změnu stanov SVAKu, abychom měli větší vliv na jeho ekonomiku. SVAK na naše snahy nepřistoupil, a tak jsme využili stanovami SVAKu danou možnost z něj vystoupit.

Je však s podivem, že starostové obcí sdružených ve SVAKu stále ( Jihlava vystoupila ze SVAKu k 31. 12. 2012) brání vydat Jihlavě jí příslušející infrastrukturu. Věřím však, že žijeme v právním státě a svých práv se domůžeme. Z těch velkých peněz, které se vyberou od občanů Jihlavy na vodném a stočném, bychom měli mít vodohospodářskou infrastrukturu v daleko lepším stavu.

Druhá výtka byla ze strany některých občanských iniciativ, které prosazovaly referendum k výstavbě Zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO). Jak to vidíte s odstupem několika let?

Referendum bylo špatně připravené a v tu dobu zcela zbytečné. Šlo jen o snahu jedné nejmenované politické strany získat pofi derní politický kapitál. Co je zásadní – my jsme vždy zvažovali všechny varianty, které se týkají likvidace a využití odpadů, a také jsme nikdy neřekli, že budeme stavět ZEVO (hanlivě spalovnu). Jen jsme nechtěli vyloučit ani tuto možnost.

Pokud by studie prokázaly jako nejvýhodnější variantu vystavět v Jihlavě ZEVO, tak ji postavme. Vidíme, že každým rokem jsou občané odpovědnější v třídění odpadu, množství směsného odpadu se zmenšuje, ale nikdy nebude nulové. A v podstatě máme dvě možnosti – buď toto nemalé množství směsného odpadu ukládat na skládky, nebo ho spalovat a získávat z něj energii.

Skladování bude brzy výrazně zpoplatněno, a to se promítne do ceny, kterou zaplatí občané. Myslím si, že je ekologičtější i ekonomičtější spalování, protože to dnešní technologie dovolují. Jeden z mnoha příkladů: na území Vídně jsou tři ZEVA, přitom jedno je přímo v centru města… No a diskuze na téma kde spalovat je přirozeně otevřená.

Vaše odpověď, zda byste nyní jednal jinak než v minulosti, tedy zní ne?

Nevidím důvod, proč by tomu mělo být jinak.

Máte na starosti kromě jiného i veřejností sledovanou oblast dopravy. Podívejme se tedy sem. Jihlava a motoristé potřebují vybudování sjezdu z dálničního přivaděče k Vodnímu ráji i v druhém směru. Jak vypadá situace?

Po letech jednání se nám podařilo domluvit s ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic) z dopravního hlediska na zásadním napojení obchodní zóny u Vodního ráje na silnici I/38.

Naší snahou bylo zrealizovat tuto stavbu jako sdruženou investici, ale ŘSD je již v projekční přípravě dále a hodlá upravit jeden směr přivaděče v roce 2017 a druhý směr v roce 2018 s tím, že při rekonstrukci bude počítat s napojením na městem budovaný sjezd v roce 2018.

Bude se stavět sjezd jako kruhový objezd?

Ne, studie prokázala, že bude výhodnější řízená světelná křižovatka.

V minulém roce si město nechalo zpracovat dopravní průzkum v MHD. Co z jeho vyhodnocení vyplynulo?

Dopravní průzkum potvrdil náš záměr změnit jízdní řády tak, aby ve špičkách byly intervaly dvanáctiminutové a v méně frekventovaných časech patnácti nebo dvacetiminutové.

V případě trolejbusů se tak již stalo k 1.dubnu. Jízdní řády jsou tím přehledné a snadno zapamatovatelné a nyní připravujeme stejnou změnu také pro autobusy. Zavedli jsme rovněž noční linku a její spuštění se setkalo s mnoha pozitivními ohlasy.

Ke změnám, které chceme zavést od podzimu, patří expresní linky do průmyslové zóny z nejlidnatějších částí města.

Další změny v trolejbusové dopravě souvisí s výstavbou trolejového vedení na Vrchlického ul. Předpokládáme, že k tomu dojde na podzim. Čekáme jen na vypsání dotační výzvy, ze které máme možnost projekt financovat. Pokud se podaří realizovat trolejové vedení letos, budou současně provedeny i změny trolejbusových spojů.

Jaké poznatky přinesl průzkum u spojů do okrajových částí města?

Jihlavské okrajové části se vyznačují nízkou osídleností a velkou vzdáleností od centra města. Tyto spoje řešíme malými autobusy a frekvence spojů je úměrná malému počtu cestujících.

Specifický je Hosov, který má velmi dobrou dopravní obslužnost meziměstskými autobusovými spoji. Problém je však u spojů z města do Hosova, kde cestující po vystoupení z vozu musí přecházet frekventovanou vozovku, a to je nebezpečné především pro malé školáky. Po náročném hledání rozumného řešení jsme dospěli k závěru, že řešením bude zavedení dvou spojů MHD, které budou zajíždět na zastávku uvnitř Hosova.

Co plánujete v centru města?

Jednak obnovíme zastávku naproti Dělnického domu ve směru z centra, která tam historicky byla.

Dále ve spolupráci s Krajem připravujeme dvě nové zastávky pro meziměstskou dopravu naproti Brány Matky boží.

Tím se zkrátí doba jízdy cestujícím do (z) centra města a současně očekáváme oživení ulice Matky boží. V závěru roku pak plánujeme zavedení novelizované koncepce parkování ve městě.

Nebudou zastávky překážkou plynulosti dopravy? V těchto místech je doprava značně exponovaná.

Navrhované technické řešení by nemělo mít zásadní vliv na plynulý provoz.

Navíc v horizontu 4 let dojde k odklonu tranzitní dopravy z centra města, vybudováním nového úseku silničního obchvatu. Pak by mohlo dojít i k humanizaci Hradební ulice.

Proslýchá se, že plánujete průjezd MHD Benešovou ulicí?

To je zatím v řešení. Nutno říci, že všechna moderní města mají udržitelnou dopravu v klidových částech, kde je vedle aktivní mobility, tedy pěších a cyklistů, také na vhodných místech vedena i MHD.

Taková řešení se v zahraničí stávají již běžnými a můžeme se s nimi setkat také u nás. V pěší zóně mohou jet vozidla MHD pouze 20km rychlostí, ale délka trasy mezi body A a B (v tomto případě mezi Masarykovým nám. a nemocnicí)je výrazně kratší a jednodušší, a tím je v konečném efektu vozidlo MHD konkurenceschopné osobnímu automobilu.

Stálým „hitem“ je kromě Prioru také lávka přes Heulos. Co řeknete k tomuto?

Opravdu na tom pracujeme, žijeme však v historickém městě, a proto musíme všechny nové stavby konzultovat s Úřadem památkové péče. Konzultace probíhají a věřme, že se najde úspěšné řešení.

Výstavba lávky by znamenala velký průlom v posílení aktivní mobility (pěších a cyklistů) mezi centrem a velkým sídlištěm Březinova.

Vznikla by tím nová krásná městská tepna, která by výrazně oživila tento prostor a ubylo by automobilů v centru.

Na neukázněné řidiče město postavilo na druhé křižovatce kamerový systém, tentokrát u City Parku. Co si od toho slibujete?

Duben byl měsícem zkušebního provozu a ukázalo se, že je stále hodně nezodpovědných řidičů.

O spuštění systému jsme několik měsíců informovali veřejnost a v prvním ostrém květnovém týdnu došlo k výraznému snížení průjezdu křižovatky na červenou.

Kéž by tomu tak bylo i v následujících týdnech. Opatření má ryze preventivní charakter.

Kamerový systém ale také něco stojí. Uvažuje město o dalších takto monitorovaných křižovatkách?

Zatím ne. Věříme, že toto opatření přispěje k větší ohleduplnosti a odpovědnosti řidičů.

Především obyvatele Pístova zajímá, co se bude dít s vozovkou, která je dlážděná a ve špatném stavu?

Na příští rok plánujeme sdruženou investici statutárního města Jihlavy a Kraje Vysočina. Město zrekonstruuje kanalizaci, vodovod, zastávky MHD a dostaví chybějící chodníky. Kraj potom nechá zhotovit asfaltové povrchy, to vše na ulicích Wolkerova a Telečská.

Termín realizace?

Počítáme s příštím rokem.

Křižovatka u ONO je již několik let problémem města. Co s tím?

Rada města schválila řešení. Dojde k vybudování dvou nových protilehlých zastávek, jedné na novém propojení za benzínovou stanicí a druhé v místě „Havaje“. Světelná křižovatka umožní preferenci MHD a vozidel Integrovaného záchranného systému Kraje Vysočina, její dynamické řízení a vyšší kapacitu.

Současně vybudujeme u západní zdi hřbitova parkoviště typu P+R, z kterého bude také možné vstoupit na hřbitov novým vstupem. Součástí tohoto projektu budou i tři nové bezpečné přechody.

Diskuze k článku

Nový komentář

Reklama
22.11.2022 Bez kategorieANO v jihlavských volbách vyhrálo, jejich lídr přesto není primátorem

Otázka JL pro Radka Popelku, lídra ANO: Vaše hnutí ANO ve volbách v Jihlavě zvítězilo, primátorem se však stal lídr ODS a ne vy. Proč? Stalo se to, co jsem již řekl dříve - my jsme oblékli ...

Komentáře (1)
22.11.2022 Bez kategorieKrajský politik Hyský byl hledaný a v nemocnici

Krajský radní a lídr sociálních demokratů Martin Hyský se během pracovní cesty ve Francii ocitl v nemocnici. Kvůli čemu byl hospitalizován, se přesně neví. Politikovo jméno se navíc objevilo ...

Komentáře (0)
03.11.2022 Bez kategorieMiloš Vystrčil suverénně obhájil post předsedy Senátu

Senátoři si ve středu zvolili nové vedení. Předsedou horní parlamentní komory se s podporou 73 hlasů stal Miloš Vystrčil (ODS a TOP 09). Senátorů je celkem 81, přítomno jich bylo 80. Vystrčil ...

Komentáře (4)
03.11.2022 Bez kategorieExprimátorka Karolína Koubová (PiFo): Těm čtyřem rokům se v historii Jihlavy nic nevyrovná

Ani ze setiny jsem si neuměla představit, do čeho jdu, říká dnes již bývalá primátorka Karolína Koubová (Fórum Jihlava, dnes PiFo). Rozhovor byl veden těsně po ustanovujícím zastupitelstvu, ...

Komentáře (4)
01.11.2022 Bez kategoriePro seniory není snadný přechod z domácího prostředí do sociálního, říká hejtman Schrek

Dva nejnovější domovy pro seniory na Vysočině - v Humpolci a v Jihlavě se správnému bydlení seniorů v domovech velmi přibližují, míní hejtman kraje Vítězslav Schrek, který získal Cenu ...

Komentáře (0)
31.10.2022 Bez kategorieÚřednická práce nové zastupitelky Kafkové ve střetu zájmů asi není

Architektka Tereza Kafková se v Jihlavě podílí na přípravě revitalizace Masarykova náměstí. Nyní byla zvolena městskou zastupitelkou. Funkce zastupitele a práce úředníka na městském ...

Komentáře (0)
17.10.2022 Bez kategorieJaromír Kalina odešel od lidovců

Bývalý náměstek jihlavského primátora Jaromír Kalina opustil řady KDU-ČSL. „K 5. 10. jsem ukončil členství v městské organizaci KDU-ČSL Jihlava,“ potvrdil informaci na dotaz JL. Důvod ...

Komentáře (0)
17.10.2022 Bez kategorieKoubová : Volby byly vedeny velmi ostře

Koalice Fóra Jihlava s Piráty (PiFo) skončila v komunálních volbách na pátém místě. V zastupitelstvu bude disponovat čtyřmi křesly. Na dotazy odpovídá Karolína Koubová, lídr PiFo. Získali ...

Komentáře (0)
14.10.2022 Bez kategorieZeman: Pokud tým nemá úspěch, musí jeho kouč odejít

Uskupení Žijeme Jihlavou! složené z TOP09 a Zelených neobhájilo v Jihlavě čtyři mandáty a je mimo hru. Na dotazy odpovídá lídr Vít Zeman. Umístili jste se v letošních komunálních ...

Komentáře (2)
14.10.2022 Bez kategorieHyský Problém je, že nejsme ve sněmovně

ČSSD neobhájila v Jihlavě dva mandáty. Strana se poprvé ve své novodobé historii nedostane do městského zastupitelstva. Na dotazy odpovídá lídr Martin Hyský. Koalice ČSSD s Levicí dostala ...

Komentáře (0)
12.10.2022 Bez kategorieKomunista L. Vejmělek: Karambol, katastrofa, průšvih…

KSČM se poprvé od Listopadu 1989 nedostala do jihlavského městského zastupitelstva. Komunisté obdrželi v komunálních volbách v Jihlavě 3,62 % hlasů a nedostali se do městského zastupitelstva. Jak ...

Komentáře (2)
12.10.2022 Bez kategorie Paul z SPD: S ANO jsme mohli mít většinu

Největším skokanem letošních komunálních voleb je SPD, které počet svých zastupitelů v Jihlavě zdvojnásobilo. V letošních komunálních volbách jste obdrželi necelých 10 % hlasů. ...

Komentáře (0)

Reklama
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. Výroba www stránek a eshopů
S-Rank (www.seznam.cz) www.i-asap.net