Reklama
Dnes je sobota 25.05.2019     svátek má Viola

Náměstek primátora Výborný (ČSSD) o parkování, tibetské vlajce i pohledu na koalici


14.6.2018 Bez kategorie/Komentáře (0), autor:
Lubomír Maštera

Noviny jihlavské radnice - červen 2018

Náměstek primátora Vratislav Výborný (ČSSD) odpovídá na otázky z oblastí, za které odpovídá – sociální oblast, rozvoj města a dopravu. Rovněž se vyjádřil k nařčení TV Barrandov, že stojí za korupční aférou výstavby apartmánů v Tunisu.

Obyvatelstvo stárne, a s tím roste význam oblasti sociální práce, kterou jste pověřen. Jaké jsou vaše poznatky?

Kompetence k tomuto odboru mi zastupitelstvo přisoudilo po změnách v koalici, a musím říci, že do té doby, jsem se sociální oblast žádné zkušenosti neměl. Vždy jsem měl úctu ke starší generaci, ale řešil jsem spíše konkrétní životní problémy jednotlivců, nikoli systémově sociální politiku města.

Čím jste začal?

Jako první úkol jsem si dal pozvat všechny poskytovatele sociálních služeb osobně. Ne úplně se mi to podařilo, ale základní vhled do fungování neziskových organizací jsem získal, a začal jsem se věnovat jejich podnětům. Základním úkolem bylo nastartovat proces přípravy klíčové stavby „Komunitního centra“. Objektu, který bude sloužit jako zázemí pro neziskové organizace, a hlavně jako místo setkávání nejrůzněji hendikepovaných občanů. Našli jsme vhodnou lokalitu blízko nemocnice a budoucího domova pro seniory, kde je možná úzká spolupráce ve prospěch klientů obou zařízení. Nyní máme odsouhlasenou studii a připravuje se projektová dokumentace. Pokud vše půjde podle předpokladů, začátkem příštího roku můžeme začít stavět.

Co jste řešil s neziskovkami?

Podařilo se ulehčit neziskovkám v rozsáhlé a zbytečné administrativě v kontrolní činnosti. V květnu se bude otvírat rozšířená víkendová odlehčovací služba, jako významná pomoc pečujícím osobám. Lidé se dožívají stále vyššího věku, ale zachovat přitom stejnou kvalitu života je stále obtížnější. Náročnost požadavků na kvalitní sociální péči se bude zvyšovat, a s tím i rostoucí potřeba peněz. Sociální problematika se mezi občany obecně moc neřeší, zejména pokud se jich nijak osobně nedotýká. To se ale mění v okamžiku, kdy v rodině nastane životní událost, na kterou nejsou připraveni. Snažíme se spoluobčany informovat nejrůznějšími formami, například týdnem sociálních služeb.

Další oblastí, které se věnujete, je rozvoj města. O jak náročnou oblast jde?

Kompetence k odboru rozvoje města mám již od začátku volebního období a zabírá mi nejvíce času. Velmi si vážím všech pracovníků tohoto odboru, který ve skromných personálních podmínkách zajišťuje výstavbu. V současnosti kompletně zabezpečuje přes osmdesát živých staveb po celém městě a připravuje desítky dalších staveb. Zároveň tento odbor připravuje nejrůznější strategické dokumenty a hlídá možnosti, připravuje nové, a administruje stávající dotační tituly. Jsou samozřejmě stavby více méně běžné a rutinní, například zateplování objektů, akustická opatření ve školních budovách, protiradonová opatření, výstavba nových chodníků a podobně. Ale pak jsou stavby velké, za desítky milionů korun, které jsou časově náročné a přinášejí mnoho kolizních situací. Například rekonstrukce Objektu integrovaného centra sociálních služeb V Žižkově ulici, nová mateřská školka Na Dolech.

Podepisuje se zde nedostatek pracovních sil?

V současnosti máme velké problémy s nedostatkem kapacit stavebních firem. Dávno pryč jsou doby, kdy se stavební firmy předháněly v nabídkách a slevách. Nejvíce času a nervů ale zabírá příprava staveb, které jsou strategické a můžou posunout Jihlavu dále. Nová víceúčelová sportovní a kulturní hala krajského významu, centrální dopravní terminál, který soustředí do jednoho místa dopravu autobusovou, vlakovou a MHD. Jako klíčovou stavbu pro budoucnost vidím i výstavbu zpevněné přistávací dráhy na letišti. I architektonická soutěž na novou podobu Masarykova náměstí patří mezi ně. Všechny tyto aktivity mají jedno společné. Nejsou většinově přijímány jako nezbytné, a ani v zastupitelstvu nemají jednoznačnou podporu pro financování.

Odbor dopravy jste převzal poměrně nedávno. Co se dá k tomu říct?

V agendě řidičáků, evidence vozidel, přestupkového oddělení, zásadní problémy nevidím, i když je stále co zlepšovat. Problémem je speciální stavební úřad, který je personálně podhodnocen. Mnohem více komplikací spatřuji v rozsáhlé působnosti odboru přímo ve městě. Organizace dopravy, správa a údržba komunikací, a veřejné osvětlení a zábory veřejného prostranství, ale i kompetence vůči Dopravnímu podniku. Aut je stále více, a požadavky na průjezdnost komunikací a parkování stále narůstají. Denně do našeho města přijede a zase z něj odjede odhadem dvanáct až patnáct tisíc lidí nejrůznějšími způsoby dopravy. Zejména ti, kteří přijedou autem, se snaží zaparkovat všude tam, kde nemusí platit. Tím ale zablokují každé parkovací místo, zejména na sídlištích.

Jaké jsou možnosti toto řešit?

Určitou možností obrany je zpoplatnění parkovišť, a rozšiřovat rezidentské zóny. Do budoucna vidím krizové situace v nově se rozvíjejících plochách pro bydlení. Developeři splní normy - jedno parkovací místo pro každý byt. Ovšem realita je jiná. Většina lidí v těchto odlehlejších lokalitách bude mít víc než jedno auto. Takže ačkoliv rodinný dům má garáž, druhé auto stojí na ulici a překáží dalším. Obecně se dá říci, že nárok na bezplatné parkovací místo, nejlépe abych viděl na auto z okna, již nelze splnit. Nově vypracovaná strategie SUMP – udržitelná městská mobilita - nabízí několik řešení, někdy i protichůdných. Bude ji schvalovat zastupitelstvo, jako klíčový podklad k dalšímu rozvoji dopravy.

Řešení asi nebude veřejnost přijímat s jásotem...

Určitě. Rád bych tady poděkoval všem pracovníkům magistrátu na všech rozhodovacích úrovních, se kterými jsem v rámci svých kompetencí spolupracoval, za vstřícnost, obětavost, a zejména otevřenost při jednání. Jsem si vědom, že veřejnost na úředníky hledí s určitým despektem, ale protože jsem měl možnost zažít radnici z obou stran, musím se jich velmi zastat.

Jak hodnotíte po provedených změnách spolupráci v koalici a s opozicí?

Obecně dobrá, jsme schopni se konstruktivně domlouvat bez ideologického podtextu na téměř všech rozhodovacích procesech. Ať to bylo s ODS, tak i nyní s ANO. Bohužel, s Fórem to bylo složité v koalici, a stále je to stejně nečitelné i v opozici. Jsou mezi námi určité názorové rozpory, například roli JVAKu vidím zcela odlišně od svého kolegy Kaliny. Tato společnost trápila Radu města již v minulém volebním období, a nyní je to stále to samé. Společným jmenovatelem problémů je současný ředitel.

Spory byly i kolem vyvěšování vlajky Tibetu?

Byl jsem kvůli svému odporu k jejímu vyvěšování označen za zbabělce. Vzhledem k hysterickému pokřiku zastánců se považuji se svým názorem spíše za odvážlivce. Pokud se někdo ze zastánců vypraví na místo, a tam bude s transparenty protestovat, hluboce smeknu před jeho odvahou. Pokud si někdo „koupí“ odpustek vyvěšením vlajky, a pak má celý rok klidnou duši, jak se pro tibetský lid hrdinsky angažoval, tak to považuji za pokrytecké.

Jaký je váš pohled na užitečnost dotací?

Používat dotační tituly uvážlivě, jenom tam, kde bychom stejně museli investovat. Jejich administrace je časově i personálně náročná, a mnohdy nám komplikuje život jejich udržitelnost.

V Kauzách Jaromíra Soukupa v televizi Barandov jste byl představen jako ten, který stojí za kolosální „boudou“ na Českou exportní banku v souvislosti s vaší funkcí projektového manažera apartmánů v Tunisku. Co chcete k tomuto říct?

Tvrzení pana Soukupa je kolosálně pitomé, protože mi přisuzuje vliv, který jsem nikdy neměl a nemohl mít. V pořadu říká, že neexistovalo stavební povolení, a ani být vydáno nemohlo – tomu snad nevěří ani on. Je to zlovolná lež. Samotný projekt výstavby apartmánů jsem ani nevymýšlel, ani nepřipravoval. Smlouvu o provedení činnosti s PSJ o dozorování stavby jsem získal, protože jsem splňoval kvalifikační předpoklady, a zároveň jsem měl zkušenosti se stavbami v arabském světě - v letech 1984/85 jsem pracoval jako geodet na stavbě rafinerie ropy v Sýrii. Koneckonců, jeden projekt v Tunisu byl úspěšně dokončen, výstavba přístavu v Tunisu za 25 milionů €, a následně až druhý (apartmány) byl rozestavěn, a po vypuknutí revoluce (arabského jara) Exportní bankou zastaven. A to v situaci, kdy se ve městě střílelo, vypalovaly se domy, stavěly barikády a byl vyhlášen zákaz vycházení. Hrozil hlad, protože obchody byly zčásti zavřené a zčásti vypálené. To se ale do popisu v televizi nehodí. Po určité době banka rozhodla, že další pokračovaní je rizikové, a financování, přes nejrůznější vstřícné návrhy investora i dodavatele, ukončila. Zcela logicky se mě nikdo na nic neptal. Mrzí mne, když někdo takto veřejně lže. To říkám s plným vědomím síly miliardářových právníků.

Nový komentář

Komentáře

Reklama
Reklama
Reklama
20.05.2019 Bez kategorie/Komentáře (3)Primátorka K. Koubová vystoupila na protibabišovské demonstraci

Na pondělní (13. 5.) protibabišovské demonstraci v Jihlavě, na kterou přišlo na 350 lidí, vystoupila s projevem i jihlavská primátorka Karolína ...

16.05.2019 Bez kategorie/Komentáře (1)O bytech pro bezdomovce, kamenném hospicu i šéfování Domova pro seniory

Jihlavské listy 14. 5. 2019 Čtyři a půl roku vede devětačtyřicetiletý Vítězslav Schrek Domov pro seniory ve Velkém Meziříčí. Letos jej hejtman Kraje ...

11.05.2019 Bez kategorie/Komentáře (0)KSČM podporuje tuto vládu, řekl na 1. máje poslanec Kováčik

Z projevu poslance Pavla Kováčika (KSČM) na 1. máje na Masarykově nám. v Jihlavě: Končící konjunkturu si můžeme přeložit jako těsně předkrizové období. ...

10.05.2019 Bez kategorie/Komentáře (1)Veřejnost začíná starou Jihlavou žít, věří uvolněný zastupitel M. Laštovička

Z novin jihlavské radnice, květen 2019 Jihlavský rodák Martin Laštovička má jako uvolněný zastupitel nový úkol – revitalizaci Masarykova ...

07.05.2019 Bez kategorie/Komentáře (0)Poslanec J. Kott (ANO) chválí zemědělce Vysočiny

Jihlavské listy 30. 4. Vysočinský poslanec Josef Kott je v Poslanecké sněmovně od roku 2013 a celou dobu se věnuje zemědělství. V rozhovoru vyvrací celou řadu ...

24.04.2019 Bez kategorie/Komentáře (0)Jihlava žádné typické vyloučené lokality naštěstí nemá

Uvolněný jihlavský radní Daniel Škarka (Fórum Jihlava) pro oblast sociální, prevenci kriminality, školství, kulturu a tělovýchovu ...

24.04.2019 Bez kategorie/Komentáře (2)Sucho, prach a kůrovec znamená SOS pro Jihlavu

Z Novin jihlavské radnice (Duben 2019): Když 15 letá Gréta Thunbergová promluvila na konferenci v polských Katovicích o změně klimatu a vyzvala světové ...

05.04.2019 Bez kategorie/Komentáře (0) Komunisté proti návrhu ANO o prodeji léků on-line

Komunisté považují pozměňovací návrh ANO o léčivech za hazard se zdravím a životy pacientů v zájmu zvýšení zisku některých ...

26.03.2019 Bez kategorie/Komentáře (4)Zastupitele za SPD P. Paula podezírá policie z přestupku

Jihlavský politik Petr Paul (SPD) je podezřelý z fyzického napadení manželky. Paul vinu odmítá. Jak JL informovaly 1. března, jihlavský zastupitel za ...

08.03.2019 Bez kategorie/Komentáře (0)Policisté zasahovali i ve Faltýnkově domě v Prostějově

V souvislosti s podezřením ovlivňování Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v zakázce mýtného došlo ve čtvrtek ...

08.03.2019 Bez kategorie/Komentáře (3)Podle Němcové (ODS) se předseda Poslanecké sněmovny Vondráček (ANO) zachoval jako křupan

Bývalá předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslava Němcová (ODS) tvrdě odsoudila chování současného předsedy sněmovny Radka Vondráčka ...

06.03.2019 Bez kategorie/Komentáře (0)Poslanec pirátů Pošvář o kůrovci, EET i prezidentovi Zemanovi

Jihlavské listy 5. 3. 2019 Pirátská strana je dle průzkumů druhou nejsilnější stranou a je stále na vzestupu. Vysočinu ve sněmovně reprezentuje Jan Pošvář. ...


Reklama
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I
S-Rank (www.seznam.cz) www.i-asap.net