Reklama
Dnes je sobota 21.09.2019     svátek má Matouš

Náměstek primátora Výborný (ČSSD) o parkování, tibetské vlajce i pohledu na koalici


14.6.2018 Bez kategorie/Komentáře (0), autor:
Lubomír Maštera

Noviny jihlavské radnice - červen 2018

Náměstek primátora Vratislav Výborný (ČSSD) odpovídá na otázky z oblastí, za které odpovídá – sociální oblast, rozvoj města a dopravu. Rovněž se vyjádřil k nařčení TV Barrandov, že stojí za korupční aférou výstavby apartmánů v Tunisu.

Obyvatelstvo stárne, a s tím roste význam oblasti sociální práce, kterou jste pověřen. Jaké jsou vaše poznatky?

Kompetence k tomuto odboru mi zastupitelstvo přisoudilo po změnách v koalici, a musím říci, že do té doby, jsem se sociální oblast žádné zkušenosti neměl. Vždy jsem měl úctu ke starší generaci, ale řešil jsem spíše konkrétní životní problémy jednotlivců, nikoli systémově sociální politiku města.

Čím jste začal?

Jako první úkol jsem si dal pozvat všechny poskytovatele sociálních služeb osobně. Ne úplně se mi to podařilo, ale základní vhled do fungování neziskových organizací jsem získal, a začal jsem se věnovat jejich podnětům. Základním úkolem bylo nastartovat proces přípravy klíčové stavby „Komunitního centra“. Objektu, který bude sloužit jako zázemí pro neziskové organizace, a hlavně jako místo setkávání nejrůzněji hendikepovaných občanů. Našli jsme vhodnou lokalitu blízko nemocnice a budoucího domova pro seniory, kde je možná úzká spolupráce ve prospěch klientů obou zařízení. Nyní máme odsouhlasenou studii a připravuje se projektová dokumentace. Pokud vše půjde podle předpokladů, začátkem příštího roku můžeme začít stavět.

Co jste řešil s neziskovkami?

Podařilo se ulehčit neziskovkám v rozsáhlé a zbytečné administrativě v kontrolní činnosti. V květnu se bude otvírat rozšířená víkendová odlehčovací služba, jako významná pomoc pečujícím osobám. Lidé se dožívají stále vyššího věku, ale zachovat přitom stejnou kvalitu života je stále obtížnější. Náročnost požadavků na kvalitní sociální péči se bude zvyšovat, a s tím i rostoucí potřeba peněz. Sociální problematika se mezi občany obecně moc neřeší, zejména pokud se jich nijak osobně nedotýká. To se ale mění v okamžiku, kdy v rodině nastane životní událost, na kterou nejsou připraveni. Snažíme se spoluobčany informovat nejrůznějšími formami, například týdnem sociálních služeb.

Další oblastí, které se věnujete, je rozvoj města. O jak náročnou oblast jde?

Kompetence k odboru rozvoje města mám již od začátku volebního období a zabírá mi nejvíce času. Velmi si vážím všech pracovníků tohoto odboru, který ve skromných personálních podmínkách zajišťuje výstavbu. V současnosti kompletně zabezpečuje přes osmdesát živých staveb po celém městě a připravuje desítky dalších staveb. Zároveň tento odbor připravuje nejrůznější strategické dokumenty a hlídá možnosti, připravuje nové, a administruje stávající dotační tituly. Jsou samozřejmě stavby více méně běžné a rutinní, například zateplování objektů, akustická opatření ve školních budovách, protiradonová opatření, výstavba nových chodníků a podobně. Ale pak jsou stavby velké, za desítky milionů korun, které jsou časově náročné a přinášejí mnoho kolizních situací. Například rekonstrukce Objektu integrovaného centra sociálních služeb V Žižkově ulici, nová mateřská školka Na Dolech.

Podepisuje se zde nedostatek pracovních sil?

V současnosti máme velké problémy s nedostatkem kapacit stavebních firem. Dávno pryč jsou doby, kdy se stavební firmy předháněly v nabídkách a slevách. Nejvíce času a nervů ale zabírá příprava staveb, které jsou strategické a můžou posunout Jihlavu dále. Nová víceúčelová sportovní a kulturní hala krajského významu, centrální dopravní terminál, který soustředí do jednoho místa dopravu autobusovou, vlakovou a MHD. Jako klíčovou stavbu pro budoucnost vidím i výstavbu zpevněné přistávací dráhy na letišti. I architektonická soutěž na novou podobu Masarykova náměstí patří mezi ně. Všechny tyto aktivity mají jedno společné. Nejsou většinově přijímány jako nezbytné, a ani v zastupitelstvu nemají jednoznačnou podporu pro financování.

Odbor dopravy jste převzal poměrně nedávno. Co se dá k tomu říct?

V agendě řidičáků, evidence vozidel, přestupkového oddělení, zásadní problémy nevidím, i když je stále co zlepšovat. Problémem je speciální stavební úřad, který je personálně podhodnocen. Mnohem více komplikací spatřuji v rozsáhlé působnosti odboru přímo ve městě. Organizace dopravy, správa a údržba komunikací, a veřejné osvětlení a zábory veřejného prostranství, ale i kompetence vůči Dopravnímu podniku. Aut je stále více, a požadavky na průjezdnost komunikací a parkování stále narůstají. Denně do našeho města přijede a zase z něj odjede odhadem dvanáct až patnáct tisíc lidí nejrůznějšími způsoby dopravy. Zejména ti, kteří přijedou autem, se snaží zaparkovat všude tam, kde nemusí platit. Tím ale zablokují každé parkovací místo, zejména na sídlištích.

Jaké jsou možnosti toto řešit?

Určitou možností obrany je zpoplatnění parkovišť, a rozšiřovat rezidentské zóny. Do budoucna vidím krizové situace v nově se rozvíjejících plochách pro bydlení. Developeři splní normy - jedno parkovací místo pro každý byt. Ovšem realita je jiná. Většina lidí v těchto odlehlejších lokalitách bude mít víc než jedno auto. Takže ačkoliv rodinný dům má garáž, druhé auto stojí na ulici a překáží dalším. Obecně se dá říci, že nárok na bezplatné parkovací místo, nejlépe abych viděl na auto z okna, již nelze splnit. Nově vypracovaná strategie SUMP – udržitelná městská mobilita - nabízí několik řešení, někdy i protichůdných. Bude ji schvalovat zastupitelstvo, jako klíčový podklad k dalšímu rozvoji dopravy.

Řešení asi nebude veřejnost přijímat s jásotem...

Určitě. Rád bych tady poděkoval všem pracovníkům magistrátu na všech rozhodovacích úrovních, se kterými jsem v rámci svých kompetencí spolupracoval, za vstřícnost, obětavost, a zejména otevřenost při jednání. Jsem si vědom, že veřejnost na úředníky hledí s určitým despektem, ale protože jsem měl možnost zažít radnici z obou stran, musím se jich velmi zastat.

Jak hodnotíte po provedených změnách spolupráci v koalici a s opozicí?

Obecně dobrá, jsme schopni se konstruktivně domlouvat bez ideologického podtextu na téměř všech rozhodovacích procesech. Ať to bylo s ODS, tak i nyní s ANO. Bohužel, s Fórem to bylo složité v koalici, a stále je to stejně nečitelné i v opozici. Jsou mezi námi určité názorové rozpory, například roli JVAKu vidím zcela odlišně od svého kolegy Kaliny. Tato společnost trápila Radu města již v minulém volebním období, a nyní je to stále to samé. Společným jmenovatelem problémů je současný ředitel.

Spory byly i kolem vyvěšování vlajky Tibetu?

Byl jsem kvůli svému odporu k jejímu vyvěšování označen za zbabělce. Vzhledem k hysterickému pokřiku zastánců se považuji se svým názorem spíše za odvážlivce. Pokud se někdo ze zastánců vypraví na místo, a tam bude s transparenty protestovat, hluboce smeknu před jeho odvahou. Pokud si někdo „koupí“ odpustek vyvěšením vlajky, a pak má celý rok klidnou duši, jak se pro tibetský lid hrdinsky angažoval, tak to považuji za pokrytecké.

Jaký je váš pohled na užitečnost dotací?

Používat dotační tituly uvážlivě, jenom tam, kde bychom stejně museli investovat. Jejich administrace je časově i personálně náročná, a mnohdy nám komplikuje život jejich udržitelnost.

V Kauzách Jaromíra Soukupa v televizi Barandov jste byl představen jako ten, který stojí za kolosální „boudou“ na Českou exportní banku v souvislosti s vaší funkcí projektového manažera apartmánů v Tunisku. Co chcete k tomuto říct?

Tvrzení pana Soukupa je kolosálně pitomé, protože mi přisuzuje vliv, který jsem nikdy neměl a nemohl mít. V pořadu říká, že neexistovalo stavební povolení, a ani být vydáno nemohlo – tomu snad nevěří ani on. Je to zlovolná lež. Samotný projekt výstavby apartmánů jsem ani nevymýšlel, ani nepřipravoval. Smlouvu o provedení činnosti s PSJ o dozorování stavby jsem získal, protože jsem splňoval kvalifikační předpoklady, a zároveň jsem měl zkušenosti se stavbami v arabském světě - v letech 1984/85 jsem pracoval jako geodet na stavbě rafinerie ropy v Sýrii. Koneckonců, jeden projekt v Tunisu byl úspěšně dokončen, výstavba přístavu v Tunisu za 25 milionů €, a následně až druhý (apartmány) byl rozestavěn, a po vypuknutí revoluce (arabského jara) Exportní bankou zastaven. A to v situaci, kdy se ve městě střílelo, vypalovaly se domy, stavěly barikády a byl vyhlášen zákaz vycházení. Hrozil hlad, protože obchody byly zčásti zavřené a zčásti vypálené. To se ale do popisu v televizi nehodí. Po určité době banka rozhodla, že další pokračovaní je rizikové, a financování, přes nejrůznější vstřícné návrhy investora i dodavatele, ukončila. Zcela logicky se mě nikdo na nic neptal. Mrzí mne, když někdo takto veřejně lže. To říkám s plným vědomím síly miliardářových právníků.

Nový komentář

Komentáře

Reklama
20.09.2019 Bez kategorie/Komentáře (0)Geist: Kandidovat v krajských volbách? Nepřišlo mi to dosud na mysl

Počátkem září složil slib a stal se novým krajským zastupitelem Zdeněk Geist (za ODS). Nahradil Radovana Necida (ODS), který vyhrál konkurz na šéfa krajských silničářů a na funkci zastupitele ...

20.09.2019 Bez kategorie/Komentáře (5)Jihlava postrádá životodárnou složku – studenty z vysokých škol

Noviny jihlavské radnice – září 2019 Jihlavská radní Silvie Čermáková (Žijeme Jihlavou!) je iniciátorkou nové podoby jihlavských Vánoc i letošního výročí sametové revoluce, projektu ...

11.09.2019 Bez kategorie/Komentáře (0)Novým krajským zastupitelem se stal Zdeněk Geist

Novým členem Zastupitelstva Kraje Vysočina se 10. září 2019 stal po složení slibu Zdeněk Geist (za ODS). V zastupitelstvu nahradil Radovana Necida (ODS), který se mandátu vzdal poté, co byl ...

30.08.2019 Bez kategorie/Komentáře (0)R. Necid rezignuje na krajského zastupitele, nahradit ho má Z. Geist

Radovan Necid se stane ředitelem krajských silničářů, na funkci krajského zastupitele za ODS rezignuje. Nahradit ho má Zdeněk Geist, který však už není členem strany. Krajští silničáři ...

02.08.2019 Bez kategorie/Komentáře (9)Primátorka: Špinavou práci uděláme my a oni si do nás ještě mohou kopnout

Po červnové rezignaci náměstka primátorky Jaromíra Kaliny (KDU-ČSL) následovala jeho rezignace na koaliční smlouvu a stal se opozičním zastupitelem. To se poprvé projevilo na mimořádném ...

15.07.2019 Bez kategorie/Komentáře (2)Řízení ve věci přestupku proti zastupiteli Paulovi bylo zastaveno a odpověď M. Paulové

Jihlavské listy 12. července 2009 Městský úřad v Havlíčkově Brodě zastavil řízení ve věci přestupku proti jihlavskému zastupiteli Petru Paulovi (SPD). Jihlavský zastupitel Petr Paul ...

04.07.2019 Bez kategorie/Komentáře (1)Lidovecký náměstek Kalina rezignoval

K 30. červnu náměstek primátorky Jaromír Kalina (KDU-ČSL) rezignoval na svou funkci náměstka. Důvodem je skutečnost, že město Jihlava vypovědělo smlouvu s advokátní ...

04.07.2019 Bez kategorie/Komentáře (1)Náměstek Laštovička (ODS): Ti loupežníci náš majetek vybydlují

Jste náměstkem primátorky od loňského podzimu a „spor o vodu“ města se svazkem (SVAK) jste zdědil. Jak jej vidíte? Seznámil jsem se s tím, jakým ...

17.06.2019 Bez kategorie/Komentáře (0)Vít Kaňkovský: Vláda hazarduje s osudy seniorů i postižených

I když osobně nátlak nemám moc rád, tentokrát mně a dalším kolegům nezbylo nic jiného než intenzivně naléhat na vládu, aby poskytla ...

12.06.2019 Bez kategorie/Komentáře (5)Senátor Vystrčil: Podepsat se pod žalobu na prezidenta nebylo jednoduché

Jihlavské listy 11. 6. 2019 Jinou možnost bohužel nevidím, říká senátor Miloš Vystrčil (ODS), který připojil svůj podpis pod připravovanou žalobu ...

11.06.2019 Bez kategorie/Komentáře (2)Primátorka Koubová je „šokována přístupem firmy“

Město Jihlava se ústy primátorky Karolíny Koubové (Fórum Jihlava) opřelo do firmy Kronospan. Na sociálních sítích počátkem června ...

04.06.2019 Bez kategorie/Komentáře (0)Hyský (ČSSD): starosta Michal Šmarda na funkci ministra má

ČSSD nominovala na post nového ministra kultury starostu Nového Města na Moravě Michala Šmardu. Je to podle vás správná volba? Michal Šmarda je zkušený ...


Reklama
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I
S-Rank (www.seznam.cz) www.i-asap.net