Reklama
Dnes je středa 19.12.2018     svátek má Ester

Náměstek primátora Výborný (ČSSD) o parkování, tibetské vlajce i pohledu na koalici


14.6.2018 Bez kategorie/Komentáře (0), autor:
Lubomír Maštera

Noviny jihlavské radnice - červen 2018

Náměstek primátora Vratislav Výborný (ČSSD) odpovídá na otázky z oblastí, za které odpovídá – sociální oblast, rozvoj města a dopravu. Rovněž se vyjádřil k nařčení TV Barrandov, že stojí za korupční aférou výstavby apartmánů v Tunisu.

Obyvatelstvo stárne, a s tím roste význam oblasti sociální práce, kterou jste pověřen. Jaké jsou vaše poznatky?

Kompetence k tomuto odboru mi zastupitelstvo přisoudilo po změnách v koalici, a musím říci, že do té doby, jsem se sociální oblast žádné zkušenosti neměl. Vždy jsem měl úctu ke starší generaci, ale řešil jsem spíše konkrétní životní problémy jednotlivců, nikoli systémově sociální politiku města.

Čím jste začal?

Jako první úkol jsem si dal pozvat všechny poskytovatele sociálních služeb osobně. Ne úplně se mi to podařilo, ale základní vhled do fungování neziskových organizací jsem získal, a začal jsem se věnovat jejich podnětům. Základním úkolem bylo nastartovat proces přípravy klíčové stavby „Komunitního centra“. Objektu, který bude sloužit jako zázemí pro neziskové organizace, a hlavně jako místo setkávání nejrůzněji hendikepovaných občanů. Našli jsme vhodnou lokalitu blízko nemocnice a budoucího domova pro seniory, kde je možná úzká spolupráce ve prospěch klientů obou zařízení. Nyní máme odsouhlasenou studii a připravuje se projektová dokumentace. Pokud vše půjde podle předpokladů, začátkem příštího roku můžeme začít stavět.

Co jste řešil s neziskovkami?

Podařilo se ulehčit neziskovkám v rozsáhlé a zbytečné administrativě v kontrolní činnosti. V květnu se bude otvírat rozšířená víkendová odlehčovací služba, jako významná pomoc pečujícím osobám. Lidé se dožívají stále vyššího věku, ale zachovat přitom stejnou kvalitu života je stále obtížnější. Náročnost požadavků na kvalitní sociální péči se bude zvyšovat, a s tím i rostoucí potřeba peněz. Sociální problematika se mezi občany obecně moc neřeší, zejména pokud se jich nijak osobně nedotýká. To se ale mění v okamžiku, kdy v rodině nastane životní událost, na kterou nejsou připraveni. Snažíme se spoluobčany informovat nejrůznějšími formami, například týdnem sociálních služeb.

Další oblastí, které se věnujete, je rozvoj města. O jak náročnou oblast jde?

Kompetence k odboru rozvoje města mám již od začátku volebního období a zabírá mi nejvíce času. Velmi si vážím všech pracovníků tohoto odboru, který ve skromných personálních podmínkách zajišťuje výstavbu. V současnosti kompletně zabezpečuje přes osmdesát živých staveb po celém městě a připravuje desítky dalších staveb. Zároveň tento odbor připravuje nejrůznější strategické dokumenty a hlídá možnosti, připravuje nové, a administruje stávající dotační tituly. Jsou samozřejmě stavby více méně běžné a rutinní, například zateplování objektů, akustická opatření ve školních budovách, protiradonová opatření, výstavba nových chodníků a podobně. Ale pak jsou stavby velké, za desítky milionů korun, které jsou časově náročné a přinášejí mnoho kolizních situací. Například rekonstrukce Objektu integrovaného centra sociálních služeb V Žižkově ulici, nová mateřská školka Na Dolech.

Podepisuje se zde nedostatek pracovních sil?

V současnosti máme velké problémy s nedostatkem kapacit stavebních firem. Dávno pryč jsou doby, kdy se stavební firmy předháněly v nabídkách a slevách. Nejvíce času a nervů ale zabírá příprava staveb, které jsou strategické a můžou posunout Jihlavu dále. Nová víceúčelová sportovní a kulturní hala krajského významu, centrální dopravní terminál, který soustředí do jednoho místa dopravu autobusovou, vlakovou a MHD. Jako klíčovou stavbu pro budoucnost vidím i výstavbu zpevněné přistávací dráhy na letišti. I architektonická soutěž na novou podobu Masarykova náměstí patří mezi ně. Všechny tyto aktivity mají jedno společné. Nejsou většinově přijímány jako nezbytné, a ani v zastupitelstvu nemají jednoznačnou podporu pro financování.

Odbor dopravy jste převzal poměrně nedávno. Co se dá k tomu říct?

V agendě řidičáků, evidence vozidel, přestupkového oddělení, zásadní problémy nevidím, i když je stále co zlepšovat. Problémem je speciální stavební úřad, který je personálně podhodnocen. Mnohem více komplikací spatřuji v rozsáhlé působnosti odboru přímo ve městě. Organizace dopravy, správa a údržba komunikací, a veřejné osvětlení a zábory veřejného prostranství, ale i kompetence vůči Dopravnímu podniku. Aut je stále více, a požadavky na průjezdnost komunikací a parkování stále narůstají. Denně do našeho města přijede a zase z něj odjede odhadem dvanáct až patnáct tisíc lidí nejrůznějšími způsoby dopravy. Zejména ti, kteří přijedou autem, se snaží zaparkovat všude tam, kde nemusí platit. Tím ale zablokují každé parkovací místo, zejména na sídlištích.

Jaké jsou možnosti toto řešit?

Určitou možností obrany je zpoplatnění parkovišť, a rozšiřovat rezidentské zóny. Do budoucna vidím krizové situace v nově se rozvíjejících plochách pro bydlení. Developeři splní normy - jedno parkovací místo pro každý byt. Ovšem realita je jiná. Většina lidí v těchto odlehlejších lokalitách bude mít víc než jedno auto. Takže ačkoliv rodinný dům má garáž, druhé auto stojí na ulici a překáží dalším. Obecně se dá říci, že nárok na bezplatné parkovací místo, nejlépe abych viděl na auto z okna, již nelze splnit. Nově vypracovaná strategie SUMP – udržitelná městská mobilita - nabízí několik řešení, někdy i protichůdných. Bude ji schvalovat zastupitelstvo, jako klíčový podklad k dalšímu rozvoji dopravy.

Řešení asi nebude veřejnost přijímat s jásotem...

Určitě. Rád bych tady poděkoval všem pracovníkům magistrátu na všech rozhodovacích úrovních, se kterými jsem v rámci svých kompetencí spolupracoval, za vstřícnost, obětavost, a zejména otevřenost při jednání. Jsem si vědom, že veřejnost na úředníky hledí s určitým despektem, ale protože jsem měl možnost zažít radnici z obou stran, musím se jich velmi zastat.

Jak hodnotíte po provedených změnách spolupráci v koalici a s opozicí?

Obecně dobrá, jsme schopni se konstruktivně domlouvat bez ideologického podtextu na téměř všech rozhodovacích procesech. Ať to bylo s ODS, tak i nyní s ANO. Bohužel, s Fórem to bylo složité v koalici, a stále je to stejně nečitelné i v opozici. Jsou mezi námi určité názorové rozpory, například roli JVAKu vidím zcela odlišně od svého kolegy Kaliny. Tato společnost trápila Radu města již v minulém volebním období, a nyní je to stále to samé. Společným jmenovatelem problémů je současný ředitel.

Spory byly i kolem vyvěšování vlajky Tibetu?

Byl jsem kvůli svému odporu k jejímu vyvěšování označen za zbabělce. Vzhledem k hysterickému pokřiku zastánců se považuji se svým názorem spíše za odvážlivce. Pokud se někdo ze zastánců vypraví na místo, a tam bude s transparenty protestovat, hluboce smeknu před jeho odvahou. Pokud si někdo „koupí“ odpustek vyvěšením vlajky, a pak má celý rok klidnou duši, jak se pro tibetský lid hrdinsky angažoval, tak to považuji za pokrytecké.

Jaký je váš pohled na užitečnost dotací?

Používat dotační tituly uvážlivě, jenom tam, kde bychom stejně museli investovat. Jejich administrace je časově i personálně náročná, a mnohdy nám komplikuje život jejich udržitelnost.

V Kauzách Jaromíra Soukupa v televizi Barandov jste byl představen jako ten, který stojí za kolosální „boudou“ na Českou exportní banku v souvislosti s vaší funkcí projektového manažera apartmánů v Tunisku. Co chcete k tomuto říct?

Tvrzení pana Soukupa je kolosálně pitomé, protože mi přisuzuje vliv, který jsem nikdy neměl a nemohl mít. V pořadu říká, že neexistovalo stavební povolení, a ani být vydáno nemohlo – tomu snad nevěří ani on. Je to zlovolná lež. Samotný projekt výstavby apartmánů jsem ani nevymýšlel, ani nepřipravoval. Smlouvu o provedení činnosti s PSJ o dozorování stavby jsem získal, protože jsem splňoval kvalifikační předpoklady, a zároveň jsem měl zkušenosti se stavbami v arabském světě - v letech 1984/85 jsem pracoval jako geodet na stavbě rafinerie ropy v Sýrii. Koneckonců, jeden projekt v Tunisu byl úspěšně dokončen, výstavba přístavu v Tunisu za 25 milionů €, a následně až druhý (apartmány) byl rozestavěn, a po vypuknutí revoluce (arabského jara) Exportní bankou zastaven. A to v situaci, kdy se ve městě střílelo, vypalovaly se domy, stavěly barikády a byl vyhlášen zákaz vycházení. Hrozil hlad, protože obchody byly zčásti zavřené a zčásti vypálené. To se ale do popisu v televizi nehodí. Po určité době banka rozhodla, že další pokračovaní je rizikové, a financování, přes nejrůznější vstřícné návrhy investora i dodavatele, ukončila. Zcela logicky se mě nikdo na nic neptal. Mrzí mne, když někdo takto veřejně lže. To říkám s plným vědomím síly miliardářových právníků.

Nový komentář

Komentáře

Reklama
Reklama
07.12.2018 Bez kategorie/Komentáře (1)P. Laštovička (ODS) odpovídá na dotaz čtenářky

Dotaz od Evy Buchtelové: Dobrý den, Vaše strana, konkrétně Vy sám jste měl na plakátě heslo Čistá a bezpečná Jihlava. Nevím, jestli ...

14.11.2018 Bez kategorie/Komentáře (3)Místopředsedkyně ČSSD neprozradila, ke kterému křídlu se kloní

Rozvrat uvnitř celostátní ČSSD pokračuje. Ve straně v současné době působí dvě křídla. Jedno z nich podporuje předsedu strany Jana Hamáčka. Druhé ...

04.11.2018 Bez kategorie/Komentáře (1)Primátorkou Jihlavy se stala třiatřicetiletá Karolína Koubová

Necelý měsíc po komunálních volbách má Jihlava nové vedení. Primátorkou byla 2. listopadu 2018 zvolena Karolína Koubová, která ...

29.10.2018 Bez kategorie/Komentáře (1)Milan Štěch šéfa Svazu bojovníků do Senátu nepustil

Předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) odvolal akci Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS), která se měla konat v Senátu v pátek 26. října ...

17.10.2018 Bez kategorie/Komentáře (0)Vystrčil: Budeme-li nejpočetnější, navrhneme Kuberu

Otázka JL pro Miloše Vystrčila: ODS má velkou šanci, že se stane v Senátu nejsilnějším politickým uskupením. Tudíž by nový ...

02.10.2018 Bez kategorie/Komentáře (0)Předvolební beseda JL do komunálních voleb 2018 v Jihlavě

Jihlavské listy v Jihlavě uspořádaly předvolební besedu s lídry volebních stran. Besedy se účastnili: Jaromír Kalina (KDU-ČSL) 52 let, náměstek ...

27.09.2018 Bez kategorie/Komentáře (2)Generál Blaško končí ve vysočinském zastupitelstvu

Jihlavské listy 2. 10. Generálmajor ve výslužbě Hynek Blaško (zvolen za SPO) rezignoval na funkci vysočinského zastupitele. Informaci o tom přinesla ČTK. Dle ...

18.09.2018 Bez kategorie/Komentáře (1)Jaroslav Faltýnek (ANO) měl právničce Marvanové zastavit koncepci humanizace exekucí

Právnička a bývalá politička Hana Kordová Marvanová nastoupila počátkem roku 2014 na ministerstvo spravedlnosti jako náměstkyně Heleny Válkové ...

17.09.2018 Bez kategorie/Komentáře (1)Zastupitel Tomanec (Fórum Jihlava) měl rozkopat stánek SPD

Jihlavský zastupitel v sobotu 15. září rozkopal konkurenci petiční stánek v centru Jihlavy. O pořádné rozvíření dosud poměrně stojatých ...

03.09.2018 Bez kategorie/Komentáře (1)Krajský zastupitel Hynek Blaško odpovídá na dotaz čtenářky

Dotaz Magdaleny Skřipské: Dobrý den pane inženýre, chci se zeptat, zda budete kandidovat do Senátu ve volbách 2018. Vážená paní, po oslovení ...

09.08.2018 Bez kategorie/Komentáře (5)Senátor Vystrčil (ODS) nesouhlasí s vládním návrhem na zvýšení důchodů

Dle vládního návrhu mají senioři nad 85 let dostat k důchodu o tisíc korun více. Podle senátora Miloše Vystrčila není vládní ...

30.07.2018 Bez kategorie/Komentáře (0)Primátor Rudolf Chloupek o Jihlavě, jejich občanech a politice

Noviny jihlavské radnice - srpen 2018 Na podzim si Jihlavané zvolí nové vedení města. Čtyřletý volební cyklus je u konce, a tak je čase, aby primátor ...


Reklama
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I
S-Rank (www.seznam.cz) www.i-asap.net