Reklama
Dnes je pátek 24.05.2024     svátek má Jana

Bývalou dřevěnou školní tělocvičnu prohlásili za památku, městys se „odvolal“

BÝVALÝ objekt říšské pracovní služby a pozdější školní tělocvična na aktuálním snímku. Dřevěný objekt byl prohlášen za památku. Podle informace L. Plavce doručili v září zastánci zachování stavby na podatelnu městyse otevřený dopis, v němž nabídli pomoc dobrovolníků při likvidaci rozpadajících se komínů. Ty podle jejich názoru ohrožují bezpečnost kolemjdoucích. Foto: Jiří Varhaník
BÝVALÝ objekt říšské pracovní služby a pozdější školní tělocvična na aktuálním snímku. Dřevěný objekt byl prohlášen za památku. Podle informace L. Plavce doručili v září zastánci zachování stavby na podatelnu městyse otevřený dopis, v němž nabídli pomoc dobrovolníků při likvidaci rozpadajících se komínů. Ty podle jejich názoru ohrožují bezpečnost kolemjdoucích. Foto: Jiří Varhaník

24.9.2023 Aktuality/Komentáře (0), autor:
Jiří Varhaník

Řízení ohledně prohlášení dřevěného objektu někdejší školní tělocvičny a budovy bývalé měšťanské školy ve Stonařově památkově chráněnými objekty stále probíhá. Na dotaz JL to v závěru srpna sdělil Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Telči (dále jen NPÚ) s tím, že památkáři tím pádem zatím ve věci neobdrželi rozhodnutí Ministerstva kultury.


Ve věci jde o prohlášení souboru tvořeného budovou bývalé základní školy čp. 242 (pozemek p. č. 1033) a dřevěné tělocvičny bez čp. (pozemek p. č. 146), vše v katastrálním území Stonařov, za kulturní památku.


Rozhodnutí už ve věci obdržel vlastník budov. Jak na dotaz JL potvrdil starosta Stonařova Ivan Šulc, obdržel městys rozhodnutí MK ČR ve věci návrhu na „zpamátnění“ zmíněných objektů do datové schránky dne 4. srpna 2023. 


Rozhodnutí je podle informace starosty rozděleno na dva výroky: prvním ministerstvo prohlašuje dřevěnou budovu bývalé stonařovské školní tělocvičny (původně ubikace chlapecké německé zemědělské služby) za kulturní památku. Druhým ministerstvo neprohlašuje budovu bývalé české menšinové obecné školy č. p. 242 ve Stonařově za kulturní památku. 


„Městys proti rozhodnutí ve věci zpamátnění ubikace Hitlerjugend podal prostřednictvím právního zástupce rozklad,“ potvrdil JL starosta městyse Ivan Šulc. 

 

Doklad historie 
Zpamátnění dřevěné budovy bývalé říšské pracovní služby má ve Stonařově své zastánce i odpůrce. 
Podnět na prohlášení školského areálu za památku podal stonařovský občan Ladislav Plavec, rovněž spoluautor petice proti demolici školských budov. Podle jeho informace byl podán ještě jeden další samostatný návrh na zpamátnění. 


Podle názoru Plavce a signatářů petice, je objekt bývalé tělocvičny (poslední dochovaný z bývalých válečných objektů říšské pracovní služby) významným dokladem historie Stonařova a dění v roce 1945. Tehdy byl ve Stonařově zřízen tábor německých obyvatel během jejich poválečného odsunu. Posléze generace místních dětí znaly objekt jako tělocvičnu či sokolovnu. 


Naproti tomu zastupitelstvo městyse Stonařova na veřejném zasedání odhlasovalo, že není pro zpamátnění budov tělocvičny a měšťanské školy. Podle dřívějšího vyjádření vedení městyse je zejména stavba tělocvičny ve špatném technickém stavu, její zachování by bylo velmi nákladné a je také problematické pro ni najít odpovídající využití. 


Vedení městyse se proto přiklonilo k demolici dřevěného objektu. Ten navíc stojí na soukromém pozemku určeném pro budoucí zástavbu rodinnými domy. Jak už dříve připomněl L. Plavec, je v územním plánu městyse uvedeno, že na místě tělocvičny by se mohlo stavět poté, kdy bude zastavěno osmdesát procent ostatních plánovaných lokalit.


Vedení městyse se také podle dřívější argumentace obávalo, že případné zpamátnění může zkomplikovat záměr adaptovat objekt bývalé měšťanky na provoz školní jídelny. 

 

Názorové debaty ještě nekončí 
Podnět na prohlášení věcí za kulturní památku posoudil v první fázi NPÚ, a to na základě žádosti ministerstva kultury. Regionální komise pro posuzování návrhů na prohlášení věci za kulturní památku se vyslovila pro zpamátnění obou objektů. Stanovisko NPÚ Telč bylo postoupeno na MK ČR, dále k vyjádření na město Jihlava jako obec s rozšířenou působností a na Kraj Vysočina.  


Oba školní objekty byly pro možnost „zpamátnění“ posuzovány společně, jakožto součást uceleného areálu. Jak na dotaz JL vysvětlila I. Ampapová z NPÚ, je až do ukončení řízení vlastník podle zákona o státní památkové péči povinen chránit věc před poškozením, zničením nebo odcizením.


Také iniciátor zpamátnění školního areálu Ladislav Plavec podle svých slov obdržel letos v průběhu srpna z ministerstva kultury ve věci rozhodnutí. 
„V zásadě se věci mají tak, že nepravomocně byla dřevěná tělocvična prohlášena za památku, což je tedy velký úspěch, a budova měšťanské školy byla ze souboru staveb pro zpamátnění vyjmuta. Je ale třeba zdůraznit, že jde o nepravomocné rozhodnutí,“ sdělil Plavec na dotaz JL.   
Důvodem pro vyjmutí měšťanky ze souboru staveb pro zpamátnění je podle něho právě záměr městyse co nejrychleji zahájit přestavbu budovy na školní kuchyň a jídelnu, které městys nutně potřebuje. 


„Pamatuji si sice inzeráty, kdy radnice budovu nabízela k prodeji, anebo putovala anketa, zda měšťanku zbořit. Ale adaptovat bývalou školu na jídelnu a kuchyň má logiku, takový záměr se mi líbí. Budova bude v podstatě zachráněna, o což mi šlo prioritně,“ komentuje Plavec vyjmutí „měšťanky“ ze souboru pro zpamátnění.    
Jak už bylo zmíněno, proti prohlášení dřevěného objektu tělocvičny za památku se městys „odvolal“. 


„Pražská advokátní kancelář je v rozhodnutí brána jako účastník. Z toho pro mě plyne, že městys si ji najal už v době, kdy jsem před dvěma lety návrh na zpamátnění budov podal. Na základě zákona o právu na informace budu chtít vidět ty částky, které za to městys dává,“ dodává k tomu L. Plavec.


Během léta se k tématu veřejně vyjádřil také jeden ze stonařovských signatářů petice za zpamátnění školních budov Ivo Toth. 
„Žádám zastupitele městyse Stonařov, aby přestali plýtvat penězi daňových poplatníků na advokáty… Prostředky a úsilí využijte na záchranu staré sokolovny, možné budoucí kulturní památky. Kvůli jedné stavební parcele zničíte kus naší historie! Starosta = úřad pro všechny občany. Zastupitelé zastupují i občany, kteří podepsali petici na zachování tělocvičny, více jak 250 podpisů,“ napsal na sociální síti Toth. 

 

Práce zahájeny, s jistou mírou rizika
V budově bývalé měšťanské školy zahájil městys už v červnu stavební práce. 
Jak sdělil starosta Šulc, za dodavatele stavby „Stavební úpravy objektu základní školy ve Stonařově - 1. etapa“ byla vysoutěžena společnost Starkon a.s., a to za částku 37.460.145 Kč vč. DPH. Tato zakázka neobsahuje dodávku gastro vybavení, které se v současné době soutěží.


„Během více než dvouletého! řízení o zpamátnění tzv. školských budov bylo městysem několikrát deklarováno úsilí budovu bývalé obecné školy (měšťanky) nejen zachovat, ale i zrekonstruovat pro potřeby školy. Jestliže cílem zpamátnění mělo být uchránění objektu před demolicí, tak tento důvod zcela padl, zvláště když zastupitelstvo nikdy o žádné demolici nerozhodlo,“ konstatuje starosta Šulc. 


Ke spolupráci byla podle jeho informace přizvána projekční kancelář ARTprojekt Jihlava, která má zkušenosti s rekonstrukcí památkových objektů a s památkáři často spolupracuje. 


„S pracovníkem MK bylo osobně jednáno a rovněž tak byla ministerstvu předložena veškerá projektová dokumentace, která respektuje ráz budovy a významné stavební prvky. Tato aktivita byla ministerstvem ještě před vydáním rozhodnutí hodnocena kladně,“ popisuje starosta. 
Současně byla podle jeho vyjádření zpracována kvalitní žádost o dotaci z prostředků MF a i díky 100% připravenosti se na rekonstrukci podařilo získat dotaci v max. výši 20 mil. Kč, kdy se žádost městyse z 300 hodnocených projektů umístila na 18. místě. 


Práce byly zahájeny už v měsíci červnu: „Ano, ještě před vydáním rozhodnutí MK, s jistou mírou rizika, ale při vědomí, že budovu zachraňujeme, neboť ta se již ocitla v havarijním stavu a začala ohrožovat např. opadávající fasádou uživatele školního areálu včetně školních dětí. Kdybychom čekali více než dva roky na rozhodnutí MK, nemáme nic, projekt, dotaci, jen rostoucí ceny za služby a materiál a šetřící státní pokladnu,“ argumentuje Ivan Šulc. 


Součástí 1. etapy rekonstrukce měšťanky je podle informace vedení městyse vnější odizolování budovy a odvod zemní vlhkosti a vod z objektu a kompletní rekonstrukce 1. patra na novou školní kuchyň vybavenou nejmodernější gastrotechnologií. Zejména pak nová jídelna s dostatečnou kapacitou na očekáváný nárůst strávníků. 


Součástí 1. etapy jsou dále výměna oken, výtah, kompletně nová technologie vytápění a vzduchotechniky, která bude připravena i pro realizaci 2. etapy, v rámci níž vznikne nové zázemí pro školní družinu a další odborné učebny.


„Ale na tom začneme pracovat až v letech 2025-26, a to i s ohledem na novou koncepci povinné školní docházky, kdy se mluví až o její desetiročníkové podobě. To pak budova dostane i novou fasádu a pravděpodobně i střechu včetně zateplení, neboť pro učebny se počítá i s využitím velkých půdních prostor,“ avizuje starosta městyse. 

 

Strávníků bude víc
Hlavními odběrateli jídel a uživateli jídelny budou žáci a učitelé základní školy, kteří podle slov starosty doposud musí chodit okolo frekventované silnice I/38 do 1 km vzdálené jídelny v budově mateřské školy. 


„Zejména dojíždějící žáci, kteří tvoří cca 50 % ´osádky´ školy, tak školní oběd nestíhají,“ popisuje starosta.  
V budově MŠ zůstane pouze jídelna a výdejna jídel pro „školkové“ děti, případně seniory. 


„Nová kuchyň bude vařit i pro cizí strávníky, obliba obědů i vzhledem k jejich kvalitě, a přiznejme si i ceně, stále stoupá. V případě volné kapacity budeme nabízet obědy i do okolních obcí,“ očekává starosta Šulc.  

Diskuze k článku

Nový komentář

Reklama
21.05.2024 AktualityCibule už se nevzpamatuje, muškáty obrostou

Víkend byl na Vysočině ve znamení silných bouřek. V neděli ráno lokalitu Telčska dokonce zasypala vysoká vrstva krup. To stejné se pak v nedělní podvečer opakovalo v okolí Dolní Cerekve ...

Komentáře (0)
21.05.2024 AktualityNefungovaly semafory. Mladá řidička zapomněla dát přednost

Střet dvou osobních vozidel zaměstnal minulý týden v úterý po desáté hodině večer všechny složky integrovaného záchranného systému. Na křižovatce u Červeného Kříže řidička (25) ...

Komentáře (0)
20.05.2024 AktualityKoupaliště brzy zahájí letní sezonu

Jihlavský Vodní ráj zahájí letní sezonu 22. června. Ceny vstupného do venkovní části akvaparku zůstanou stejné jako vloni, řekl ČTK mluvčí Služeb města Jihlavy Martin Málek. Zvyšovat ...

Komentáře (0)
20.05.2024 AktualityHodnotí, kdo získá titul Soutěž Vesnice roku 2024

Už v pondělí 20. května odstartuje soutěžní „klání“ 15 obcí a městysů přihlášených do krajského kola letošního ročníku tradiční soutěže Vesnice roku. Čtyřdenní mnohasetkilometrová ...

Komentáře (0)
20.05.2024 AktualityTřebíč chtěla na zimák dvojnásobek

Proč má Jihlava tolik, a my ne? Tak mohla někomu vyznít diskuse vysočinských zastupitelů k finanční podpoře plánované revitalizace zimního stadionu v Třebíči. Rivalita mezi Jihlavou a Třebíčí ...

Komentáře (1)
20.05.2024 AktualityVelkoberanovští mají k dispozici novou knihobudku u čekárny

Zbrusu novou knihobudkou se mohou pyšnit ve Velkém Beranově nedaleko Jihlavy. Starosta Milan Pulicar prostřednictvím obecních internetových stránek oznámil, že novinka je k dispozici od ...

Komentáře (0)
20.05.2024 AktualityNa „gymplu“ nás profesoři oslovovali křestním jménem a vykali nám

Hned dva třídní srazy absolvoval Rudolf Hambach z Jihlavy, který trvale žije v Německu. Na srazy rád přijíždí. Tím prvním byl sraz bývalé 9. B ZŠ v ulici Dukelských hrdinů, ukončené ...

Komentáře (0)
19.05.2024 AktualitySloženky za odpad nepřijdou

Letos poprvé nepřijdou do schránek jihlavských domácností složenky s informačními údaji o platbě odpadu. Město o tom informovalo prostřednictvím tiskové zprávy. Kdo si o to zažádal, ...

Komentáře (0)
19.05.2024 AktualityRozšíří vybavení rezonance i CT

Nejmodernější přístroje nejenom pro onkologické pacienty rozšíří vybavení v jihlavské nemocnici. Pořídí se magnetická rezonance, která umožňuje lékařům přesnější diagnostiku ...

Komentáře (0)
19.05.2024 AktualityStarým kotlům zvoní hrana a jejich majitele straší pokuty

Majitelům kotlů na tuhá paliva třídy 1. a 2. běží poslední tři měsíce na to, aby vyměnili svůj zdroj vytápění. Od 1. září letošního roku totiž platí zákaz používání takových ...

Komentáře (0)
18.05.2024 AktualityLabutě počítají ztráty. Přišly o šest mladých

Labutí rodinka z Hellerova rybníku v jihlavské lokalitě Na Dolině přišla o šest mláďat. Z původních sedmi tak doprovází své rodiče už jen jedno house. Lidé ze sousedství vodní nádrže ...

Komentáře (1)
18.05.2024 AktualityStříbrný dům v Jihlavě otevřel architekt M. Štěpán ve „stříbrném“

„Jihlavu mám rád a tento dům taky,“ vyznal se hned na úvod svého projevu architekt Marek Štěpán. Autor projektu rekonstrukce Stříbrného domu v Jihlavě přišel ve středu na jeho slavnostní ...

Komentáře (6)

Reklama
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. Výroba www stránek a eshopů
S-Rank (www.seznam.cz) www.i-asap.net