Reklama
Dnes je čtvrtek 07.12.2023     svátek má Ambrož

Bývalou dřevěnou školní tělocvičnu prohlásili za památku, městys se „odvolal“

BÝVALÝ objekt říšské pracovní služby a pozdější školní tělocvična na aktuálním snímku. Dřevěný objekt byl prohlášen za památku. Podle informace L. Plavce doručili v září zastánci zachování stavby na podatelnu městyse otevřený dopis, v němž nabídli pomoc dobrovolníků při likvidaci rozpadajících se komínů. Ty podle jejich názoru ohrožují bezpečnost kolemjdoucích. Foto: Jiří Varhaník
BÝVALÝ objekt říšské pracovní služby a pozdější školní tělocvična na aktuálním snímku. Dřevěný objekt byl prohlášen za památku. Podle informace L. Plavce doručili v září zastánci zachování stavby na podatelnu městyse otevřený dopis, v němž nabídli pomoc dobrovolníků při likvidaci rozpadajících se komínů. Ty podle jejich názoru ohrožují bezpečnost kolemjdoucích. Foto: Jiří Varhaník

24.9.2023 Aktuality/Komentáře (0), autor:
Jiří Varhaník

Řízení ohledně prohlášení dřevěného objektu někdejší školní tělocvičny a budovy bývalé měšťanské školy ve Stonařově památkově chráněnými objekty stále probíhá. Na dotaz JL to v závěru srpna sdělil Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Telči (dále jen NPÚ) s tím, že památkáři tím pádem zatím ve věci neobdrželi rozhodnutí Ministerstva kultury.


Ve věci jde o prohlášení souboru tvořeného budovou bývalé základní školy čp. 242 (pozemek p. č. 1033) a dřevěné tělocvičny bez čp. (pozemek p. č. 146), vše v katastrálním území Stonařov, za kulturní památku.


Rozhodnutí už ve věci obdržel vlastník budov. Jak na dotaz JL potvrdil starosta Stonařova Ivan Šulc, obdržel městys rozhodnutí MK ČR ve věci návrhu na „zpamátnění“ zmíněných objektů do datové schránky dne 4. srpna 2023. 


Rozhodnutí je podle informace starosty rozděleno na dva výroky: prvním ministerstvo prohlašuje dřevěnou budovu bývalé stonařovské školní tělocvičny (původně ubikace chlapecké německé zemědělské služby) za kulturní památku. Druhým ministerstvo neprohlašuje budovu bývalé české menšinové obecné školy č. p. 242 ve Stonařově za kulturní památku. 


„Městys proti rozhodnutí ve věci zpamátnění ubikace Hitlerjugend podal prostřednictvím právního zástupce rozklad,“ potvrdil JL starosta městyse Ivan Šulc. 

 

Doklad historie 
Zpamátnění dřevěné budovy bývalé říšské pracovní služby má ve Stonařově své zastánce i odpůrce. 
Podnět na prohlášení školského areálu za památku podal stonařovský občan Ladislav Plavec, rovněž spoluautor petice proti demolici školských budov. Podle jeho informace byl podán ještě jeden další samostatný návrh na zpamátnění. 


Podle názoru Plavce a signatářů petice, je objekt bývalé tělocvičny (poslední dochovaný z bývalých válečných objektů říšské pracovní služby) významným dokladem historie Stonařova a dění v roce 1945. Tehdy byl ve Stonařově zřízen tábor německých obyvatel během jejich poválečného odsunu. Posléze generace místních dětí znaly objekt jako tělocvičnu či sokolovnu. 


Naproti tomu zastupitelstvo městyse Stonařova na veřejném zasedání odhlasovalo, že není pro zpamátnění budov tělocvičny a měšťanské školy. Podle dřívějšího vyjádření vedení městyse je zejména stavba tělocvičny ve špatném technickém stavu, její zachování by bylo velmi nákladné a je také problematické pro ni najít odpovídající využití. 


Vedení městyse se proto přiklonilo k demolici dřevěného objektu. Ten navíc stojí na soukromém pozemku určeném pro budoucí zástavbu rodinnými domy. Jak už dříve připomněl L. Plavec, je v územním plánu městyse uvedeno, že na místě tělocvičny by se mohlo stavět poté, kdy bude zastavěno osmdesát procent ostatních plánovaných lokalit.


Vedení městyse se také podle dřívější argumentace obávalo, že případné zpamátnění může zkomplikovat záměr adaptovat objekt bývalé měšťanky na provoz školní jídelny. 

 

Názorové debaty ještě nekončí 
Podnět na prohlášení věcí za kulturní památku posoudil v první fázi NPÚ, a to na základě žádosti ministerstva kultury. Regionální komise pro posuzování návrhů na prohlášení věci za kulturní památku se vyslovila pro zpamátnění obou objektů. Stanovisko NPÚ Telč bylo postoupeno na MK ČR, dále k vyjádření na město Jihlava jako obec s rozšířenou působností a na Kraj Vysočina.  


Oba školní objekty byly pro možnost „zpamátnění“ posuzovány společně, jakožto součást uceleného areálu. Jak na dotaz JL vysvětlila I. Ampapová z NPÚ, je až do ukončení řízení vlastník podle zákona o státní památkové péči povinen chránit věc před poškozením, zničením nebo odcizením.


Také iniciátor zpamátnění školního areálu Ladislav Plavec podle svých slov obdržel letos v průběhu srpna z ministerstva kultury ve věci rozhodnutí. 
„V zásadě se věci mají tak, že nepravomocně byla dřevěná tělocvična prohlášena za památku, což je tedy velký úspěch, a budova měšťanské školy byla ze souboru staveb pro zpamátnění vyjmuta. Je ale třeba zdůraznit, že jde o nepravomocné rozhodnutí,“ sdělil Plavec na dotaz JL.   
Důvodem pro vyjmutí měšťanky ze souboru staveb pro zpamátnění je podle něho právě záměr městyse co nejrychleji zahájit přestavbu budovy na školní kuchyň a jídelnu, které městys nutně potřebuje. 


„Pamatuji si sice inzeráty, kdy radnice budovu nabízela k prodeji, anebo putovala anketa, zda měšťanku zbořit. Ale adaptovat bývalou školu na jídelnu a kuchyň má logiku, takový záměr se mi líbí. Budova bude v podstatě zachráněna, o což mi šlo prioritně,“ komentuje Plavec vyjmutí „měšťanky“ ze souboru pro zpamátnění.    
Jak už bylo zmíněno, proti prohlášení dřevěného objektu tělocvičny za památku se městys „odvolal“. 


„Pražská advokátní kancelář je v rozhodnutí brána jako účastník. Z toho pro mě plyne, že městys si ji najal už v době, kdy jsem před dvěma lety návrh na zpamátnění budov podal. Na základě zákona o právu na informace budu chtít vidět ty částky, které za to městys dává,“ dodává k tomu L. Plavec.


Během léta se k tématu veřejně vyjádřil také jeden ze stonařovských signatářů petice za zpamátnění školních budov Ivo Toth. 
„Žádám zastupitele městyse Stonařov, aby přestali plýtvat penězi daňových poplatníků na advokáty… Prostředky a úsilí využijte na záchranu staré sokolovny, možné budoucí kulturní památky. Kvůli jedné stavební parcele zničíte kus naší historie! Starosta = úřad pro všechny občany. Zastupitelé zastupují i občany, kteří podepsali petici na zachování tělocvičny, více jak 250 podpisů,“ napsal na sociální síti Toth. 

 

Práce zahájeny, s jistou mírou rizika
V budově bývalé měšťanské školy zahájil městys už v červnu stavební práce. 
Jak sdělil starosta Šulc, za dodavatele stavby „Stavební úpravy objektu základní školy ve Stonařově - 1. etapa“ byla vysoutěžena společnost Starkon a.s., a to za částku 37.460.145 Kč vč. DPH. Tato zakázka neobsahuje dodávku gastro vybavení, které se v současné době soutěží.


„Během více než dvouletého! řízení o zpamátnění tzv. školských budov bylo městysem několikrát deklarováno úsilí budovu bývalé obecné školy (měšťanky) nejen zachovat, ale i zrekonstruovat pro potřeby školy. Jestliže cílem zpamátnění mělo být uchránění objektu před demolicí, tak tento důvod zcela padl, zvláště když zastupitelstvo nikdy o žádné demolici nerozhodlo,“ konstatuje starosta Šulc. 


Ke spolupráci byla podle jeho informace přizvána projekční kancelář ARTprojekt Jihlava, která má zkušenosti s rekonstrukcí památkových objektů a s památkáři často spolupracuje. 


„S pracovníkem MK bylo osobně jednáno a rovněž tak byla ministerstvu předložena veškerá projektová dokumentace, která respektuje ráz budovy a významné stavební prvky. Tato aktivita byla ministerstvem ještě před vydáním rozhodnutí hodnocena kladně,“ popisuje starosta. 
Současně byla podle jeho vyjádření zpracována kvalitní žádost o dotaci z prostředků MF a i díky 100% připravenosti se na rekonstrukci podařilo získat dotaci v max. výši 20 mil. Kč, kdy se žádost městyse z 300 hodnocených projektů umístila na 18. místě. 


Práce byly zahájeny už v měsíci červnu: „Ano, ještě před vydáním rozhodnutí MK, s jistou mírou rizika, ale při vědomí, že budovu zachraňujeme, neboť ta se již ocitla v havarijním stavu a začala ohrožovat např. opadávající fasádou uživatele školního areálu včetně školních dětí. Kdybychom čekali více než dva roky na rozhodnutí MK, nemáme nic, projekt, dotaci, jen rostoucí ceny za služby a materiál a šetřící státní pokladnu,“ argumentuje Ivan Šulc. 


Součástí 1. etapy rekonstrukce měšťanky je podle informace vedení městyse vnější odizolování budovy a odvod zemní vlhkosti a vod z objektu a kompletní rekonstrukce 1. patra na novou školní kuchyň vybavenou nejmodernější gastrotechnologií. Zejména pak nová jídelna s dostatečnou kapacitou na očekáváný nárůst strávníků. 


Součástí 1. etapy jsou dále výměna oken, výtah, kompletně nová technologie vytápění a vzduchotechniky, která bude připravena i pro realizaci 2. etapy, v rámci níž vznikne nové zázemí pro školní družinu a další odborné učebny.


„Ale na tom začneme pracovat až v letech 2025-26, a to i s ohledem na novou koncepci povinné školní docházky, kdy se mluví až o její desetiročníkové podobě. To pak budova dostane i novou fasádu a pravděpodobně i střechu včetně zateplení, neboť pro učebny se počítá i s využitím velkých půdních prostor,“ avizuje starosta městyse. 

 

Strávníků bude víc
Hlavními odběrateli jídel a uživateli jídelny budou žáci a učitelé základní školy, kteří podle slov starosty doposud musí chodit okolo frekventované silnice I/38 do 1 km vzdálené jídelny v budově mateřské školy. 


„Zejména dojíždějící žáci, kteří tvoří cca 50 % ´osádky´ školy, tak školní oběd nestíhají,“ popisuje starosta.  
V budově MŠ zůstane pouze jídelna a výdejna jídel pro „školkové“ děti, případně seniory. 


„Nová kuchyň bude vařit i pro cizí strávníky, obliba obědů i vzhledem k jejich kvalitě, a přiznejme si i ceně, stále stoupá. V případě volné kapacity budeme nabízet obědy i do okolních obcí,“ očekává starosta Šulc.  

Diskuze k článku

Nový komentář

Reklama
04.12.2023 AktualityRáno bylo velmi mrazivé, v Jihlavě padnul rekord z roku 1962

Česko dnes zažilo nejmrazivější ráno začínajícího týdne i této zimy. V Jihlavě padnul rekord z roku 1962, který byl -16,6 st. C. Dnes ráno bylo na stanici Hruškové Dvory naměřeno -17,6. ...

Komentáře (0)
04.12.2023 AktualityZnojemský most čeká asi demolice

Nedávná zpráva o špatném stavu ložisek na Znojemském mostě v Jihlavě zaskočila mnohé motoristy. Z celkového počtu 36 mostních ložisek je jich šest krajních po obou stranách dokonce v ...

Komentáře (2)
04.12.2023 AktualityNevím, jak řešit práci v zemědělství bez řidičáku, zoufal si recidivista u soudu

Když podnikáte v zemědělství, lesnictví a příležitostně ještě v dalších činnostech, tak se bez řidičáku neobejdete. Když navíc bydlíte prakticky na samotě, kde není ani obchod, nutnost ...

Komentáře (0)
04.12.2023 AktualityHorácký fotoklub vystavuje ke 100 letům jihlavské fotografie 

První český fotoklub v Jihlavě byl ustanoven valnou hromadou 6. prosince 1923. Přesně o sto let později se bude v Domě Gustava Mahlera ve Znojemské ulici konat vernisáž výstavy děl současných ...

Komentáře (0)
03.12.2023 AktualityNemocnice omezují návštěvy

Počet nakažených akutními respiračními onemocněními (ARI) na Vysočině opět vzrostl. Vyplývá to ze zprávy vysočinské Krajské hygienické stanice (KHSV) v Jihlavě. Mezi ARI patří nejen ...

Komentáře (0)
03.12.2023 AktualityVzkaz pro pyromany: Místo petard kupte raději krmení zvířatům v útulku

Pro zvířata patří konec roku z důvodů ohňostrojů a bezhlavého používání pyrotechniky mezi nejnáročnější období. Shodují se na tom odborníci napříč organizacemi, které se o ně ...

Komentáře (1)
03.12.2023 AktualityPochvala za péči o zeleň

PŘED časem zavolala do JL jedna spokojená seniorka, která již 60 let bydlí v Ladově ulici v Jihlavě. Řekla nám, že jí je přes 80 let. ,Skupina pracovníků ze zahradnictví v Rantířovské ...

Komentáře (0)
02.12.2023 AktualityRáda rozdávám radost. Není větší odměny, říká paní „Perníčková“

Když na ulici ve Větrném Jeníkově potkáte Ivanku Svobodovou (63), prakticky nikdo už ji nezná jinak, než jako paní Perníčkovou. Přitom je úplně jedno, jestli se jako teď blíží čas adventu, ...

Komentáře (1)
02.12.2023 AktualityZTP musí platit plné parkovné

Nová koncepce parkování v Jihlavě budí značné emoce. Hodně se na veřejnosti hovoří o tom, jak to bude s parkováním pro tělesně postižené. „Množí se nám spousty dotazů od držitelů ...

Komentáře (3)
01.12.2023 AktualityMěstský ohňostroj na Nový rok nebude v Polné a Telči

Oslavy konce starého a začátku nového roku se ani letos ve městech na Jihlavsku neobejdou bez radnicemi organizovaného ohňostroje. Výjimkou je Polná, která ohňostrojem každoročně zahajuje ...

Komentáře (1)
01.12.2023 AktualityMikuláše s družinou můžete potkat už o víkendu

I když Mikuláš se svou družinou oficiálně do terénu vyrazí až během úterního večera 5. prosince, potkat se Mikulášem, čertem a andělem můžete už v pátek 1.12. v Telči. Od 15 ...

Komentáře (0)
01.12.2023 AktualityZámek o dvou víkendech nabídne vánoční prohlídky 

Do vánoční nálady se naladil Státní zámek v Telči. Akce Vánoce na zámku tu proběhne o prvním a druhém adventním víkendu. Jak sdělila Lucie Norková ze správy zámku, bude veřejnosti ...

Komentáře (0)

Reklama
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. Výroba www stránek a eshopů
S-Rank (www.seznam.cz) www.i-asap.net