Reklama
Dnes je pondělí 22.07.2019     svátek má Magdaléna

Jihlavští myslivci připravují velkou akci, nejvyšší celostátní soutěž ohařů

SOUTĚŽ ohařů - Memoriál Richarda Knolla, má tradici již od roku 1975. Foto: cmmj.cz
SOUTĚŽ ohařů - Memoriál Richarda Knolla, má tradici již od roku 1975. Foto: cmmj.cz

28.8.2017 Aktuality/Komentáře (0), autor:
Antonín Zvěřina

 

Nejvyšší republiková soutěž ohařů, tzv. Memoriál Richarda Knolla, 43. ročník, se letos uskuteční na Vysočině. První víkend v září ji bude hostit Polná. Nejen o memoriálu hovořily JL s předsedou Okresního mysliveckého spolku Jihlava Josefem Prokešem.

 

 

Co vlastní soutěž, jejíž 43. ročník připravujete, obnáší?

Jedná se o nejvyšší republikovou soutěž ohařů. Psi, kteří na memoriálu budou soutěžit, mají zkoušky lovecké upotřebitelnosti. Na základě nejlepších výsledků, dosažených za loňský rok ve všestranných zkouškách, bylo sestaveno pořadí čtyřiceti psů, kteří se zúčastnili nominační soutěže.

Z ní vznikl prvním dvaceti nárok soutěžit na memoriálu. Pokud někdo z nominovaných účast odmítne, nastupuje další v pořadí. Nyní máme už od všech dvaceti majitelů potvrzenou účast, včetně určení vůdců. Máme případ, že se na memoriál jednomu majiteli nominovali dva psi, a tak majitel povede pouze jednoho psa, a ke druhému si našel jiného vůdce.

 

Jaké ceny jsou připraveny pro vítěze?

Vítěz obdrží titul Všestranný vítěz ČR 2017, pohár, hodnotnou cenu, a může mu být udělen i titul šampionátu práce CACT, což je prestižní ocenění.

Pro psy umístěné v pořadí na 1. až 10. místě je memoriál vstupenkou na vyšší mezinárodní soutěž, pořádanou Českomoravskou mysliveckou jednotou, a to je Memoriál Karla Podhajského. Toho se účastní deset psů tuzemských a deset zahraničních. Memoriál Karla Podhajského pořádá, zhruba měsíc po našem memoriálu, od 30. září do 1. října Okresní myslivecký spolek Písek.

 

Kde se memoriál bude konat?

Jedná se o celý komplex honiteb, protože memoriál je náročný na plochu a vhodné porosty. Zahrnuje tedy honitby Lesního družstva  ve Štokách a Mysliveckých spolků Smrčná, Petrovice-Bukovec, Štoky, Kamenná, Nové Dvory, Dobronín a Polná.

Celá soutěž je rozdělená na tři části, práce v lese, práce na poli a práce ve vodě. Lesní komplexy poskytnou honitby lesních družstev. Velké pole se uskuteční v katastrech Kamenná, Nové Dvory a Polná, a malé pole společně s vodou v katastru Dobronína. Jeden myslivecký spolek by nebyl schopen takovou soutěž uspořádat.

My zasahujeme částečně i na Havlíčkobrodsko, což je výhodou, a svědčí to o dobré spolupráci sousedních okresních mysliveckých spolků.

Jsme kamarádi, máme společné zájmy, a tak proč bychom nemohli spolupracovat?

 

Je to náročné, zajistit pro memoriál zázemí?

Musíme se postarat zhruba o 60 lidí, kterými jsou sbor rozhodčích, vůdci a pořadatelé. Všichni se sejdeme už v pátek 1. září odpoledne ve Štokách, kde ve Staré hospodě bude centrum celé soutěže. Provedeme veterinární přejímku psů, abychom se přesvědčili, že splňují veškeré podmínky platného veterinárního zákona. Pak dojde k focení vůdců se psem, a fotografii použijeme na diplomy. Diplom samozřejmě bude obsahovat také informace, jakého výsledku pes dosáhl. Uskuteční se také porada rozhodčích, rozlosování psů do skupin a budou sděleny všechny potřebné organizační záležitosti. Následně budou mít všichni zúčastnění možnost posedět s kamarády a přáteli při neformální zábavě.

 

Takže co musíte, jako pořadatelé, zajistit?

Museli jsme zajistit ubytování rozhodčím, a vůdcům s jejich psy jsme možnost ubytování nabídli. Rozhodčí budou ubytování v penzionu 324 ve Štokách, a vůdcům jsme domluvili možnost ubytování v Autokempingu, také ve Štokách. Bohužel nastaly určité komplikace s ubytovací kapacitou, neboť ve stejném termínu začíná v lokalitě Trampský širák v Hanesově mlýně.

Všem ostatním účastníkům memoriálu jsme prostřednictvím vydaných propozic nabídli i další ubytování v okolí, ale to si každý musí zajistit sám. Rozhodčím dále poskytneme zdarma celodenní stravu, uhradíme jim cestovní výlohy, a pokud splní všechny své povinnosti, obdrží symbolickou peněžní odměnu.

Dohodu máme uzavřenou s Jaromírem Duškem, vlastníkem Staré hospody ve Štokách, na poskytnutí prostor hospody a na zajištění hlavního stravování. Na další stravování v honitbách jsme uzavřeli dohodu se zástupci Mysliveckého sdružení Kamenná-Nové Dvory a Dobronín. Smluvně máme zajištěn výsledkový servis, pořízení fotodokumentace a videodokumentace, myslivecké trubače a hudbu na sobotní společenský večer. Zajistili jsme propagační materiály, propozice, odznaky, upomínkové předměty, pamětní listy, poháry, ceny a další. Na vyjmenování všeho není prostor.

 

Podařilo se vám memoriál zajistit finančně?

Dali jsme dohromady rozpočet, a ten se pohybuje ve výši kolem 350 tisíc korun. Třetinu hradíme z vlastních prostředků, a na zbytek jsme museli najít sponzory.

Finanční prostředky poskytlo celkem 48 subjektů – 22 mysliveckých spolků, 12 myslivců a 14 společností. Smluvně máme zajištěno významné spolufinancování z dotace Kraje Vysočina. Finance, které máme k dispozici, nám pokrývají plánované náklady, a memoriál tak může proběhnout na očekávané úrovni.

 

Kdo se může memoriálu zúčastnit z řad veřejnosti?

Memoriál je otevřený všem lidem, kteří ho chtějí navštívit. Očekáváme účast myslivců a jejich rodin, zájemců o přírodu, i nemyslivců - dospělých i dětí. Jsme připraveni uvítat každého, poskytnout mu zázemí, vysvětlit mysliveckou problematiku a umožnit mu prožít hezké a příjemné chvíle. Naším cílem je spokojený host.

 

Vy takovou akci pořádáte poprvé?

V Jihlavě jsme nikdy nic tak rozsáhlého a organizačně náročného ještě nepřipravovali. Vzpomínám si na rok 1983, když v Jihlavě u letního kina byla oblastní výstava loveckých psů. Ale ta byla regionální, kdežto Memoriál Richarda Knolla je nejvyšší republikovou soutěží.

 

Zúčastní se soutěže nějaký ohař z Jihlavska?

Neúčastní. Kromě jiných nejblíže přijedou vůdci se psem z Třebíčska - z Jemnice a z Mohelna.

 

Pořádáte nějakou podobnou akci během roku, o menším rozsahu?

Pořádáme všestranné zkoušky ohařů v okresním rozsahu pro získání lovecké upotřebitelnosti. Jednou za pět let na nás vyjde krajská soutěž O pohár hejtmana Kraje Vysočina. 

 

Jaký je zájem o chov ohařů mezi myslivci?

Vyplývá to ze situace, jak krajina umožňuje myslivost vykonávat. Ohaři jsou přednostními pomocníky při lovu drobné zvěře, a té v poslední době zřetelně ubylo.

Ale majitelé, kterým se plemeno takzvaně dostalo pod kůži, je samozřejmě chovají a cvičí dál. Je jich možná méně, ale třeba se tím zlepší kvalita. Musím dodat, že psi, kteří na memoriálu uspějí, se uplatňují dále v chovu, kde mohou předávat svoje vlohy a dovednosti dalším pokolením.

 

Kde mohou myslivci na Jihlavsku své psy trénovat?

Každá honitba má prostor, kde se dají některé disciplíny cvičit. Pokud jde o ostatní disciplíny, pak je možná domluva o výpomoci s kamarády myslivci z některých dalších honiteb.  

 

To znamená, že si myslivci pomáhají?

Ve většině případů ano. Myslivci, kteří se věnují kynologii, spolu  udržují kontakty a pomáhají si. Je skupina myslivců, kteří rádi střílejí, a opět se znají a předávají si zkušenosti, jiní myslivci  vyznávají lovecké troubení, a zase mezi sebou spolupracují. Vážím si toho, že myslivci ve velké míře drží při sobě a dokáží si pomoci. Říkáme si, jsme spolek, a měli bychom držet spolu, neboť v tom je naše síla.

 

Máte dostatek trubačů?

Na naše potřeby si s jejich počtem vystačíme. Téměř v každém spolku se najde myslivec, který zatroubí fanfáru, zahájení honu, ukončení honu. Na memoriálu využijeme skupinu mysliveckých trubačů, kterou vytvoří Trubači z Vochoze a Trubači z Liščího vršku.

Takto významný memoriál je bez trubačů absolutně nemyslitelný, a trubači budou vystupovat po celou dobu memoriálu. V sobotu na společenském večeru trubači vystoupí s ukázkami lovecké hudby.

 

Jakou zvěř budete na memoriálu využívat? Vycpaná zvířata?

Používáme zvěř, která je mysliveckým způsobem ulovená, a rozhodně na memoriálu nebude nic umělého. Budeme mít připravené srnce, zajíce, lišky a kachny. Na jedné z disciplín se smí lovit bažant. V jedné lokalitě je povolený odstřel zajíce, na základě rozhodnutí vydaného orgánem státní správy řízení myslivosti.

 

Jak ji uchováváte?

Zvěř je zamrazená, jedná se samozřejmě o čerstvou ulovenou zvěř, kdy  jsme se v tomto směru na memoriál již s předstihem připravili. Srnčí lovili myslivci v okolí Štok, kachny pocházejí z Jižních Čech. Máme uchovány i lišky, které jsme získali během nedávné doby. Mrazák pro účel uchování zvěře na memoriál využíváme díky ochotě a vstřícnosti členů jednoho našeho mysliveckého spolku. 

 

Ještě se myslivcům říká „ozbrojení brigádníci“?  

Občas to zaslechnu, ale nemám to rád, a myslivce to uráží. Myslím si, že myslivci jsou pro společnost užiteční, potřební, a plní svoji nezastupitelnou úlohu, o čemž se mimo jiné přesvědčujeme i nyní, v době výskytu afrického moru prasat.

Přenášíme tradice a zvyky, ale musíme se také přizpůsobovat době a společenským poměrům. Myslivost by se neměla stát pouze komerční záležitostí, a doufám, že taková doba nenastane. Alespoň ne u nás.

 

Nastalo období sucha; má zvěř k dispozici dostatek vody?

Jsem přesvědčen, že zvěř má zdroje vody v rozsahu svých potřeb. Není mi znám případ, že by zvěř uhynula vlivem sucha. Pokud zvěř má něčeho ve svém teritoriu nedostatek, tedy i vody, najde si jiné stanoviště s lepšími podmínkami.

Spíš jí škodí způsobem hospodaření člověk. Myslím si, že by mělo dojít k určité rovnováze a kompromisu v celé společnosti, aby i zvěř měla v přírodě svoje místo. My, myslivci, jsme pro všechna rozumná řešení. Vždyť si v honitbách půdu pronajímáme, a naším posláním je, mimo jiné, zachovat a ochraňovat zvěř, která je považována za naše přírodní bohatství.

 

Co říkáte na návrat vlka na Vysočinu?

Myslím si, že taková velká šelma tady nemá uplatnění. Může tady migrovat, ale že by se tady natrvalo usadila, tomu nevěřím. Nemá tady podmínky. Je pravda, že zvěř v našich podmínkách nemá žádného velkého predátora. Kromě člověka. Ale pro vlka je Vysočina příliš malým a nevhodným územím.

 

Máme tady druhy, které se tady nevyskytovaly?

Objevuje se psík mývalovitý, což by mohl být problém, stejně jako s norky. Je dobře, že už je možný částečný odlov. Rozmnoží se tady jen ten druh, který tady bude mít dobré podmínky.

 

Co tedy vám myslivost přináší?

Poznání zákonitostí přírody a krásu, krásu v myslivosti a krásu v krajině. Věřím, že myslivost v naší společnosti bude mít vždy své místo, abychom ji mohli předat dál, našim potomkům. I když se musíme smířit s tím, že drobné zvěře ubylo.

Bydlím v Jihlavě na Březinkách a mám radost ze zajíců, kteří tam žijí, a já je vídám. Pamatuji si také, kdy stráň lesoparku k letnímu kinu byla plná králíků. Tak ti jsou pryč. Jsem ale životní optimista, a tak věřím, že se přírodní podmínky ještě změní k lepšímu. Nejen myslivost, ale celá společnost si to rozhodně zaslouží.  

Reklama
18.07.2019 Aktuality/Komentáře (1)Oddíl Vlčat slaví půlstoletí

Oddíl Vlčat bývalého Junáka a dnes Javořice – klubu přátel E. T. Setona oslaví v sobotu 20. července 50 let své činnosti. Oslava pro ty, kteří oddílem Vlčat prošli, se koná v táboře ...

18.07.2019 Aktuality/Komentáře (1)Trolejbusy upozorňují na snižování odpadu

Po Jihlavě se můžete od července svézt čtyřmi trolejbusy, polepenými fóliemi, které upozorňují na kampaň města s názvem Jihlava bez odpadu. Kampaň na vozech MHD prezentují čtyři varianty ...

18.07.2019 Aktuality/Komentáře (0)Opraví trať Kostelec - Slavonice

Více než 120 let starou trať z Kostelce do Slavonic čeká zásadní modernizace. Informoval o tom její správce Správa železniční a dopravní cesty (SŽDC). O opravě zmíněné trati se uvažuje ...

18.07.2019 Aktuality/Komentáře (0)Kuchařky se pokusí uspět s krůtími závitky

O titul nejlepší kuchařka roku v disciplíně Nejchutnější pokrm v základních školách letos ve finále celorepublikové soutěže zabojují také Markéta Prokešová a Jarmila Kalivodová ze ...

18.07.2019 Aktuality/Komentáře (0)Řeší, kde se budou koupat

Přírodní biotop, či bazén? Otázka, kterou aktuálně řeší polenští zastupitelé. Nyní vybírají projektanta, který připraví studii proveditelnosti k uvažované výstavbě přírodního ...

18.07.2019 Aktuality/Komentáře (0)ICSS se sloučí s Domovem pro seniory v Lesnově

Integrované centrum sociálních služeb (ICSS) v Jihlavě se sloučí s Domovem pro seniory v Lesnově. Rozhodli o tom v červnu jihlavští zastupitelé. ICSS zajišťuje svým klientům bydlení ...

17.07.2019 Aktuality/Komentáře (1)Vydry způsobily na Vysočině větší škody než loni

Vydry říční způsobily za první pololetí letošního roku na Vysočině škodu takřka 1,7 milionu korun, o 500.000 korun víc než za stejnou dobu loni. Škody nahrazuje stát prostřednictvím ...

17.07.2019 Aktuality/Komentáře (1)Vysočina má na opravu silnic ze SFDI přes 179 milionů korun

Kraj Vysočina získal ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na opravy silnic druhých a třetích tříd přes 179 milionů korun. Loni to bylo víc než 384 milionů korun. Získané peníze ...

17.07.2019 Aktuality/Komentáře (0)Pacienti po mozkových příhodách mají v Jihlavě péči na úrovni evropské špičky

Iktové centrum jihlavské nemocnice získalo prestižní evropské ocenění. To drží jen několik desítek špičkových nemocnic v Evropě. Je udělováno na základě sledovaných ukazatelů a znamená, ...

16.07.2019 Aktuality/Komentáře (0)Na sociální služby chce kraj více než miliardu korun

Kraj Vysočina bude po Ministerstvu práce a sociálních věcí požadovat pro příští rok dotaci v oblasti podpory poskytování sociálních služeb ve výši 1,021 miliardy korun. „K dosud ...

16.07.2019 Aktuality/Komentáře (0)Žně na Vysočině: výnos je lepší než loni

Zemědělci na Vysočině při letošních žních zatím sklidili ozimý ječmen z takřka 8000 hektarů. Oseto je ještě dalších asi 4500 hektarů. Průměrný výnos 6,13 tuny z hektaru je vyšší ...

16.07.2019 Aktuality/Komentáře (0)Dukovany dokončily opravy v 2. bloku, odstávka skončí v neděli

Energetici v jaderné elektrárně v Dukovanech dokončili opravy parogenerátoru číslo šest u odstaveného druhého bloku. Nyní připravují závěrečné tlakové zkoušky, které potrvají do středy. ...


Reklama
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I
S-Rank (www.seznam.cz) www.i-asap.net