Reklama
Dnes je čtvrtek 21.11.2019     svátek má Albert

Jihlavští myslivci připravují velkou akci, nejvyšší celostátní soutěž ohařů

SOUTĚŽ ohařů - Memoriál Richarda Knolla, má tradici již od roku 1975. Foto: cmmj.cz
SOUTĚŽ ohařů - Memoriál Richarda Knolla, má tradici již od roku 1975. Foto: cmmj.cz

28.8.2017 Aktuality/Komentáře (0), autor:
Antonín Zvěřina

 

Nejvyšší republiková soutěž ohařů, tzv. Memoriál Richarda Knolla, 43. ročník, se letos uskuteční na Vysočině. První víkend v září ji bude hostit Polná. Nejen o memoriálu hovořily JL s předsedou Okresního mysliveckého spolku Jihlava Josefem Prokešem.

 

 

Co vlastní soutěž, jejíž 43. ročník připravujete, obnáší?

Jedná se o nejvyšší republikovou soutěž ohařů. Psi, kteří na memoriálu budou soutěžit, mají zkoušky lovecké upotřebitelnosti. Na základě nejlepších výsledků, dosažených za loňský rok ve všestranných zkouškách, bylo sestaveno pořadí čtyřiceti psů, kteří se zúčastnili nominační soutěže.

Z ní vznikl prvním dvaceti nárok soutěžit na memoriálu. Pokud někdo z nominovaných účast odmítne, nastupuje další v pořadí. Nyní máme už od všech dvaceti majitelů potvrzenou účast, včetně určení vůdců. Máme případ, že se na memoriál jednomu majiteli nominovali dva psi, a tak majitel povede pouze jednoho psa, a ke druhému si našel jiného vůdce.

 

Jaké ceny jsou připraveny pro vítěze?

Vítěz obdrží titul Všestranný vítěz ČR 2017, pohár, hodnotnou cenu, a může mu být udělen i titul šampionátu práce CACT, což je prestižní ocenění.

Pro psy umístěné v pořadí na 1. až 10. místě je memoriál vstupenkou na vyšší mezinárodní soutěž, pořádanou Českomoravskou mysliveckou jednotou, a to je Memoriál Karla Podhajského. Toho se účastní deset psů tuzemských a deset zahraničních. Memoriál Karla Podhajského pořádá, zhruba měsíc po našem memoriálu, od 30. září do 1. října Okresní myslivecký spolek Písek.

 

Kde se memoriál bude konat?

Jedná se o celý komplex honiteb, protože memoriál je náročný na plochu a vhodné porosty. Zahrnuje tedy honitby Lesního družstva  ve Štokách a Mysliveckých spolků Smrčná, Petrovice-Bukovec, Štoky, Kamenná, Nové Dvory, Dobronín a Polná.

Celá soutěž je rozdělená na tři části, práce v lese, práce na poli a práce ve vodě. Lesní komplexy poskytnou honitby lesních družstev. Velké pole se uskuteční v katastrech Kamenná, Nové Dvory a Polná, a malé pole společně s vodou v katastru Dobronína. Jeden myslivecký spolek by nebyl schopen takovou soutěž uspořádat.

My zasahujeme částečně i na Havlíčkobrodsko, což je výhodou, a svědčí to o dobré spolupráci sousedních okresních mysliveckých spolků.

Jsme kamarádi, máme společné zájmy, a tak proč bychom nemohli spolupracovat?

 

Je to náročné, zajistit pro memoriál zázemí?

Musíme se postarat zhruba o 60 lidí, kterými jsou sbor rozhodčích, vůdci a pořadatelé. Všichni se sejdeme už v pátek 1. září odpoledne ve Štokách, kde ve Staré hospodě bude centrum celé soutěže. Provedeme veterinární přejímku psů, abychom se přesvědčili, že splňují veškeré podmínky platného veterinárního zákona. Pak dojde k focení vůdců se psem, a fotografii použijeme na diplomy. Diplom samozřejmě bude obsahovat také informace, jakého výsledku pes dosáhl. Uskuteční se také porada rozhodčích, rozlosování psů do skupin a budou sděleny všechny potřebné organizační záležitosti. Následně budou mít všichni zúčastnění možnost posedět s kamarády a přáteli při neformální zábavě.

 

Takže co musíte, jako pořadatelé, zajistit?

Museli jsme zajistit ubytování rozhodčím, a vůdcům s jejich psy jsme možnost ubytování nabídli. Rozhodčí budou ubytování v penzionu 324 ve Štokách, a vůdcům jsme domluvili možnost ubytování v Autokempingu, také ve Štokách. Bohužel nastaly určité komplikace s ubytovací kapacitou, neboť ve stejném termínu začíná v lokalitě Trampský širák v Hanesově mlýně.

Všem ostatním účastníkům memoriálu jsme prostřednictvím vydaných propozic nabídli i další ubytování v okolí, ale to si každý musí zajistit sám. Rozhodčím dále poskytneme zdarma celodenní stravu, uhradíme jim cestovní výlohy, a pokud splní všechny své povinnosti, obdrží symbolickou peněžní odměnu.

Dohodu máme uzavřenou s Jaromírem Duškem, vlastníkem Staré hospody ve Štokách, na poskytnutí prostor hospody a na zajištění hlavního stravování. Na další stravování v honitbách jsme uzavřeli dohodu se zástupci Mysliveckého sdružení Kamenná-Nové Dvory a Dobronín. Smluvně máme zajištěn výsledkový servis, pořízení fotodokumentace a videodokumentace, myslivecké trubače a hudbu na sobotní společenský večer. Zajistili jsme propagační materiály, propozice, odznaky, upomínkové předměty, pamětní listy, poháry, ceny a další. Na vyjmenování všeho není prostor.

 

Podařilo se vám memoriál zajistit finančně?

Dali jsme dohromady rozpočet, a ten se pohybuje ve výši kolem 350 tisíc korun. Třetinu hradíme z vlastních prostředků, a na zbytek jsme museli najít sponzory.

Finanční prostředky poskytlo celkem 48 subjektů – 22 mysliveckých spolků, 12 myslivců a 14 společností. Smluvně máme zajištěno významné spolufinancování z dotace Kraje Vysočina. Finance, které máme k dispozici, nám pokrývají plánované náklady, a memoriál tak může proběhnout na očekávané úrovni.

 

Kdo se může memoriálu zúčastnit z řad veřejnosti?

Memoriál je otevřený všem lidem, kteří ho chtějí navštívit. Očekáváme účast myslivců a jejich rodin, zájemců o přírodu, i nemyslivců - dospělých i dětí. Jsme připraveni uvítat každého, poskytnout mu zázemí, vysvětlit mysliveckou problematiku a umožnit mu prožít hezké a příjemné chvíle. Naším cílem je spokojený host.

 

Vy takovou akci pořádáte poprvé?

V Jihlavě jsme nikdy nic tak rozsáhlého a organizačně náročného ještě nepřipravovali. Vzpomínám si na rok 1983, když v Jihlavě u letního kina byla oblastní výstava loveckých psů. Ale ta byla regionální, kdežto Memoriál Richarda Knolla je nejvyšší republikovou soutěží.

 

Zúčastní se soutěže nějaký ohař z Jihlavska?

Neúčastní. Kromě jiných nejblíže přijedou vůdci se psem z Třebíčska - z Jemnice a z Mohelna.

 

Pořádáte nějakou podobnou akci během roku, o menším rozsahu?

Pořádáme všestranné zkoušky ohařů v okresním rozsahu pro získání lovecké upotřebitelnosti. Jednou za pět let na nás vyjde krajská soutěž O pohár hejtmana Kraje Vysočina. 

 

Jaký je zájem o chov ohařů mezi myslivci?

Vyplývá to ze situace, jak krajina umožňuje myslivost vykonávat. Ohaři jsou přednostními pomocníky při lovu drobné zvěře, a té v poslední době zřetelně ubylo.

Ale majitelé, kterým se plemeno takzvaně dostalo pod kůži, je samozřejmě chovají a cvičí dál. Je jich možná méně, ale třeba se tím zlepší kvalita. Musím dodat, že psi, kteří na memoriálu uspějí, se uplatňují dále v chovu, kde mohou předávat svoje vlohy a dovednosti dalším pokolením.

 

Kde mohou myslivci na Jihlavsku své psy trénovat?

Každá honitba má prostor, kde se dají některé disciplíny cvičit. Pokud jde o ostatní disciplíny, pak je možná domluva o výpomoci s kamarády myslivci z některých dalších honiteb.  

 

To znamená, že si myslivci pomáhají?

Ve většině případů ano. Myslivci, kteří se věnují kynologii, spolu  udržují kontakty a pomáhají si. Je skupina myslivců, kteří rádi střílejí, a opět se znají a předávají si zkušenosti, jiní myslivci  vyznávají lovecké troubení, a zase mezi sebou spolupracují. Vážím si toho, že myslivci ve velké míře drží při sobě a dokáží si pomoci. Říkáme si, jsme spolek, a měli bychom držet spolu, neboť v tom je naše síla.

 

Máte dostatek trubačů?

Na naše potřeby si s jejich počtem vystačíme. Téměř v každém spolku se najde myslivec, který zatroubí fanfáru, zahájení honu, ukončení honu. Na memoriálu využijeme skupinu mysliveckých trubačů, kterou vytvoří Trubači z Vochoze a Trubači z Liščího vršku.

Takto významný memoriál je bez trubačů absolutně nemyslitelný, a trubači budou vystupovat po celou dobu memoriálu. V sobotu na společenském večeru trubači vystoupí s ukázkami lovecké hudby.

 

Jakou zvěř budete na memoriálu využívat? Vycpaná zvířata?

Používáme zvěř, která je mysliveckým způsobem ulovená, a rozhodně na memoriálu nebude nic umělého. Budeme mít připravené srnce, zajíce, lišky a kachny. Na jedné z disciplín se smí lovit bažant. V jedné lokalitě je povolený odstřel zajíce, na základě rozhodnutí vydaného orgánem státní správy řízení myslivosti.

 

Jak ji uchováváte?

Zvěř je zamrazená, jedná se samozřejmě o čerstvou ulovenou zvěř, kdy  jsme se v tomto směru na memoriál již s předstihem připravili. Srnčí lovili myslivci v okolí Štok, kachny pocházejí z Jižních Čech. Máme uchovány i lišky, které jsme získali během nedávné doby. Mrazák pro účel uchování zvěře na memoriál využíváme díky ochotě a vstřícnosti členů jednoho našeho mysliveckého spolku. 

 

Ještě se myslivcům říká „ozbrojení brigádníci“?  

Občas to zaslechnu, ale nemám to rád, a myslivce to uráží. Myslím si, že myslivci jsou pro společnost užiteční, potřební, a plní svoji nezastupitelnou úlohu, o čemž se mimo jiné přesvědčujeme i nyní, v době výskytu afrického moru prasat.

Přenášíme tradice a zvyky, ale musíme se také přizpůsobovat době a společenským poměrům. Myslivost by se neměla stát pouze komerční záležitostí, a doufám, že taková doba nenastane. Alespoň ne u nás.

 

Nastalo období sucha; má zvěř k dispozici dostatek vody?

Jsem přesvědčen, že zvěř má zdroje vody v rozsahu svých potřeb. Není mi znám případ, že by zvěř uhynula vlivem sucha. Pokud zvěř má něčeho ve svém teritoriu nedostatek, tedy i vody, najde si jiné stanoviště s lepšími podmínkami.

Spíš jí škodí způsobem hospodaření člověk. Myslím si, že by mělo dojít k určité rovnováze a kompromisu v celé společnosti, aby i zvěř měla v přírodě svoje místo. My, myslivci, jsme pro všechna rozumná řešení. Vždyť si v honitbách půdu pronajímáme, a naším posláním je, mimo jiné, zachovat a ochraňovat zvěř, která je považována za naše přírodní bohatství.

 

Co říkáte na návrat vlka na Vysočinu?

Myslím si, že taková velká šelma tady nemá uplatnění. Může tady migrovat, ale že by se tady natrvalo usadila, tomu nevěřím. Nemá tady podmínky. Je pravda, že zvěř v našich podmínkách nemá žádného velkého predátora. Kromě člověka. Ale pro vlka je Vysočina příliš malým a nevhodným územím.

 

Máme tady druhy, které se tady nevyskytovaly?

Objevuje se psík mývalovitý, což by mohl být problém, stejně jako s norky. Je dobře, že už je možný částečný odlov. Rozmnoží se tady jen ten druh, který tady bude mít dobré podmínky.

 

Co tedy vám myslivost přináší?

Poznání zákonitostí přírody a krásu, krásu v myslivosti a krásu v krajině. Věřím, že myslivost v naší společnosti bude mít vždy své místo, abychom ji mohli předat dál, našim potomkům. I když se musíme smířit s tím, že drobné zvěře ubylo.

Bydlím v Jihlavě na Březinkách a mám radost ze zajíců, kteří tam žijí, a já je vídám. Pamatuji si také, kdy stráň lesoparku k letnímu kinu byla plná králíků. Tak ti jsou pryč. Jsem ale životní optimista, a tak věřím, že se přírodní podmínky ještě změní k lepšímu. Nejen myslivost, ale celá společnost si to rozhodně zaslouží.  

Reklama
19.11.2019 Aktuality/Komentáře (1)Stížnost občana: Železnice se začíná podobat našim silnicím a dálnicím

Na špatný stav trati z Prahy do Brna si postěžoval redakci JL čtenář Miroslav Lhotka. Redakci zaslal několik fotografií z části trati v Havlíčkově Brodě před silničním mostem ve směru ...

18.11.2019 Aktuality/Komentáře (0)Vánoce v Jihlavě budou v bílé barvě

Ulice krajského města dostávají vánoční výzdobu. Informovaly o tom Služby města Jihlavy (SMJ). Vánoční převěsy mají bílou barvu. Ozdoby na vánoční strom budou letos v nové teple bílé ...

18.11.2019 Aktuality/Komentáře (0)Hledají nové strážníky, nabízí příspěvek 50 tisíc

Velké Meziříčí hledá nové strážníky. Radnice jim od konce října slibuje náborový příspěvek 50.000 korun, protože se s nedostatkem strážníků potýká delší čas. Jeden zájemce už ...

18.11.2019 Aktuality/Komentáře (0)V Jihlavě našli v sobotu mrtvého muže, policie případ vyšetřuje

Kriminalisté prověřují okolnosti úmrtí jednapadesátiletého muže, který byl nalezený v sobotu odpoledne mrtvý v Hradební ulici v Jihlavě. Zřejmě nezemřel cizí vinou. Byla nařízená pitva, ...

15.11.2019 Aktuality/Komentáře (0)Dres Dukly vyhrává sedmiletý Filip

A je to tady, známe jméno čtenáře Jihlavských listů, který díky střihačce, zveřejněné ve vydáních 25. 10. – 1. 11., získal speciální dres HC Dukla Jihlava. Je jím sedmiletý Filip ...

18.11.2019 Aktuality/Komentáře (4)Projekt na zimák? 80 milionů Kč

Až 79 milionů korun chtějí za projekt nové multifunkční haly v Jihlavě autoři studií stavby. Vyplynulo to z listopadového jednání jihlavského zastupitelstva. Právě na téma nové haly, ...

18.11.2019 Aktuality/Komentáře (0)Ulici Vrchlického čekají i v příštích týdnech uzavírky

Ačkoliv JL avizovaly úplnou uzavírku ulice Vrchlického od čtvrtka 7. do soboty 9. listopadu, nakonec bylo všechno jinak. Po uzávěrce JL dopravní podnik aktualizoval, že k první úplné uzavírce ...

18.11.2019 Aktuality/Komentáře (0)Policista z Telče triumfoval, na světových hrách dojel čtvrtý

V zaměstnání pomáhá a chrání. Když mu ale skončí služba, tak Josef Vítů (24) z Telče sedne na kolo. Nedávno se mu ale podařilo spojit obě činnosti najednou. Jako policista z obvodního ...

17.11.2019 Aktuality/Komentáře (0)Nové jízdní řády straší Jihlavsko

Od 15. prosince se mění v návaznosti na zavádění nového systému Veřejná doprava Vysočiny (VDV) jízdní řády vlaků i autobusů. Zatímco jízdní řád vlaků lze již na internetu dohledat, ...

17.11.2019 Aktuality/Komentáře (1)Nový automat zprovozní do dvou týdnů

Sobotní dopoledne bylo chladné a zatažené. Přecházím silnici na přechodu za Penny Marketem a přicházím k čekárně nového jihlavského dopravního terminálu ve Starých Horách. Dříve zde ...

17.11.2019 Aktuality/Komentáře (0)Telč: rozpočet chtějí schválit ještě v prosinci

Obyvatelé Telče si mohou být jisti jednou věcí. Přípravy rozpočtu jdou přesně podle už roky zaběhnutého harmonogramu. V příštím týdnu jde návrh k prvnímu čtení do rady města. Po ...

16.11.2019 Aktuality/Komentáře (3)Letci se stěhují ze zámku na zámek

Dominanta Větrného Jeníkova poskytne od jara zázemí Czech Spitfire Clubu (CSC). Ten právě do tamního zámku postupně přesunul expozici věnovanou československým letcům ve službách RAF. ...


Reklama
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I
S-Rank (www.seznam.cz) www.i-asap.net