Dnes je úterý 25.07.2017     svátek má Jakub

Rozpočty měst na Jihlavsku: Telč opět masivně investuje díky dotacím

Ilustrační foto: archiv JL

 

Ani jedno ze čtyř měst na Jihlavsku nebude v roce 2017 hospodařit v rozpočtovém provizoriu. Zastupitelé Brtnice, Telče, Třeště i Polné stihli hospodaření schválit svorně na svých prosincových zastupitelstvech. Zatímco Třešť a Brtnice mají rozpočet schodkový, v Telči i v Polné počítají naopak pro letošek s vyrovnaným hospodařením.

 

Třešť

 Jako první představili rozpočet pro rok 2017 v Třešti. V meziročním srovnání bude město investovat výrazně méně. Přibližně za 38,5 milionu korun. V roce 2016 přitom, hlavně kvůli výstavbě přírodního biotopu a rozsáhlé opravě Fritzovy ulice, investovalo ještě zhruba o 25 milionů korun více.  

 

Hospodaření bude schodkové. Na výdajové stránce město počítá  s  téměř 108 miliony korun, kdežto na na příjmové pouze s 96 miliony korun.

 

Téměř 12 milionový rozdíl mezi příjmy a výdaji chce úřad pokrýt z přebytků z předchozích let. Město si v příštím roce nehodlá brát žádný nový úvěr. Naopak ho v roce 2017 čeká splácení stávajících půjček, a to v celkové výši zhruba 9,5 milionu korun.

 

Největší investiční akcí nadcházejícího roku má být podle starosty Vladislava Hynka příprava stavebních parcel v lokalitě Hodická. Vzniknout by tam mělo celkem 14 zasíťovaných pozemků určených pro výstavbu rodinných domků. Město na to vyčlenilo ve schváleném rozpočtu 11 milionů korun.

 

Brtnice

Brtnici čeká, podle starostky Miroslavy Švaříčkové, hodně práce a plnění nelehkých úkolů, a to nejen v Brtnici, ale i v místních částech. Rozpočet je nastaven jako schodkový na částku 84 milionů korun. Více než 21milionový rozdíl mezi příjmy a výdaji chce úřad pokrýt změnou stavu na bankovních účtech.

 

Největší investiční akcí bude výstavba vodojemu s úpravnou vody a rozšíření vodovodní sítě pro obec Příseka, v nákladu 20 miliónů korun.

 

Napojení nových vodních zdrojů včetně úpravny vody připravuje radnice také v Brtnici. „Plánována je revitalizace zeleně ve správním území města Brtnice, oprava komunikací a chodníků,“ doplňuje starostka.

 

Prioritní je ale pro město společný projekt s Krajem Vysočina, a to oprava komunikace a výstavba chodníků na ulici 5. května, směrem na Třebíč. 
Významnou a nákladnou stavbou bude nová komunikace na sídlišti Niva, která propojí ulici Sportovní s hlavní komunikací na Jihlavu. „Pokud budeme úspěšní v získání dotace na obnovu střešní krytiny Rodného domu Josefa Hoffmanna, a na úpravu dvorního areálu, získá realizací tato významná kulturní památka na atraktivitě,“ dodává Švaříčková.

 

Mimo jiné v Brtnici plánují výstavbu tzv. „Zelené učebny“ v areálu základní školy, a to včetně venkovní učebny se zahradou, která bude sloužit dětem pro pěstitelskou činnost.

 

Telč

V Telči počítají s vyrovnaným hospodařením ve výši 130 milionů korun. „V meziročním srovnání je to více o zhruba 20 milionů korun,“ vypočítává starosta Roman Fabeš s tím, že do letošního  rozpočtu se počítá s vyššími daňovými příjmy, a také se do hospodaření částečně muselo zahrnout financování loni započatých investičních akcí, které se ale dokončí až v průběhu letošního roku.

 

Druhou největší investiční akcí má být oprava věže sv. Ducha v historickém centru, jejíž krov je ve špatném stavu.

 

U této románské památky počítá město, kromě rekonstrukce krovu, také s novou střechou a opravami dalších částí věže. Jde o projekt s náklady kolem 14,5 milionů korun. Město na něj získalo evropskou dotaci.

 

„Finanční spoluúčast města bude 2,5 milionu korun,“ vypočítává místostarosta Pavel Komín. Největší investicí v roce 2017 bude realizace cyklostezky v Lipkách za 19,5 milionu korun, přičemž město bude hradit čtyři miliony. 

 

Počítá se ale také s rekonstrukcí Kostelnomyslovské ulice za 4,5 milionu korun, a město bude, díky dotaci, financovat jen zhruba 1,1 milionu. Soukromý investor by měl také ještě letos započít v Batelovské ulici s výstavbou Domu s pečovatelskou službou.

 

Polná

Jako první z měst na Jihlavsku schválili rozpočet na rok 2017 v Polné, a to už 7. prosince. Radnice počítá s vyrovnaným hospodařením ve výši přesahující 112,7 milionů korun na příjmové i výdajové stránce.

 

Jednou z priorit vedení města pro letošek je v rámci už třetí etapy vybudovat inženýrské sítě a komunikace pro stavební pozemky v lokalitě Palackého sever. Radnice má na tuto investiční akci už schválený úvěr.

 

Přehled veškerých navrhovaných a požadovaných akcí i stavebních úprav pro letošní rok, zanesených v rozpočtu podle finančních  prostředků, je k dispozici v elektronické podobě na oficiálním webu města.

Autor: David Kratochvíl
Aktuality : 09.01.2017  Nový komentář   Komentáře (2)
Náměstí patřilo světovým

Program zahraničních kapel s mexickou, africkou,... více

Aktuality: 24.07.
Chovatelé vystavovali v Beranově

Na víkendové výstavě drobného... více

Aktuality: 24.07.
Úroda brambor bude kvůli

Letošní úroda brambor zřejmě nebude... více

Aktuality: 24.07.
Tři vodní nádrže na Vysočině

Vodu nevhodnou ke koupání má na Vysočině... více

Aktuality: 24.07.
Plachtaři na Henčově dolétali

Ceny jsou rozdány, závodníci odjeli domů.... více

Aktuality: 24.07.
Letos zruší linku BI, nahradí

Zřejmě již letos se konečně... více

Aktuality: 24.07.
Areál Hanesova mlýna se

Nové pódium a další objekty rostou... více

Aktuality: 24.07.
Pod organizací Člověk v

Téměř polovinu svého... více

Aktuality: 24.07.
Smrt pacienta v jihlavské

Případ úmrtí... více

Aktuality: 23.07.
Dobří kuchaři restauracím

Už téměř rok funguje... více

Aktuality: 23.07.
Prázdniny nabídnou i Michala

Michal Pavlíček s Načevou,... více

Aktuality: 23.07.
Nadešel čas česko-finské

Uslyšíte-li v... více

Aktuality: 23.07.