Reklama
Dnes je úterý 28.06.2022     svátek má Lubomír

VRT připravují v částečném utajení

Ilustrační foto: archiv ČD
Ilustrační foto: archiv ČD

28.3.2022 Čtenáři píší/Komentáře (1), autor:
Ing. Vojtěch Rosický,  Dobroutov

Reaguji na aktuální téma železniční doprava, týká se spojení mezi Brnem a Prahou – omezením části spojů. Naštěstí až od roku 2025. Něco to však signalizuje – zřejmě nejsou tyto spoje vytížené natolik, aby měl dopravce zájem je provozovat na stávající úrovni. A je tu stále aktuální – téma VRT – vysokorychlostní trati opět mezi Brnem a Prahou, které se prezentuje jako jeden z nejpřínosnějších počinů tohoto století v železniční dopravě.

Nikdo z dotčených zatím moc neví, vše se připravuje v částečném utajení, ale naši krajští a další představitelé v tom vidí ohromný přínos. 

Podle posledních informací byla schválena definitní trasa (JL 15. 2. 2022), která nepříznivě zasáhne obce a jejich vodní zdroje. Nicméně už připravují výkup pozemků. 

Víme že – bude zastávka u Jihlavy. Další informace jsme se mohli dočíst v JL 22. 2. 2022, ale zase poněkud zastřené. Ale přece jen …Je připraveno nově otevření kamenolomu v Kosově, jehož vlastníkem je společnost Českomoravská štěrk a.s., kterému patří více než pět ha pozemků s významným zdrojem kvalitního kameniva s předpokladem, že bude dodavatelem pro výstavbu VRT. 

Jsou dohodnuty limity těžby (kdo je bude kontrolovat?), je dohodnut způsob přepravy ze 100 % po železnici, připravuje se rekonstrukce vlečky. Dělal by to někdo, kdo jen možná bude dodavatelem 200 tis. tun štěrku ročně (60-70 mil. Kč v dnešních cenách)? Na první pohled pozitivní informace – bude práce a výdělek pro českou firmu. 

Není tomu tak, když se podíváte na dostupné informace z firemních rejstříků, což mne napadlo, a to, co jsem zjistil, mne šokovalo: a) 100% vlastníkem Českomoravského štěrku a.s. je Českomoravský beton a.s., stále se to zdá být dobré. Ale b) 100% vlastníkem akcií v hodnotě jedné mld. Kč je už úplně někdo jiný, a tím je zcela neprůhledná akciová společnost Heidel-berg Cement Central Europe East Holding B. V. se sídlem v Nizozemském království, které je v rámci EU pokládáno za jednu ze zemí, která je daňovým rájem. Poněkud mne pobavilo jméno předsedy dozorčí rady – Ernest Jelito, Polsko. 

Výsledek – zničení a vydrancování přírodních zdrojů (vody, kamene), zisky někde v zahraničí a navíc stále problematický přínos pro občany ČR, protože jenom přestupy z Jihlavy a dojezd do Prahy smažou rychlost na nové trati. 

Snad jen na závěr – až vznikne díra u Kosova, bude ji možné využít jako nekonečnou skládku odpadů. A to bude asi jediný přínos pro Vysočinu, protože v době nedostatku energie a možnosti práce na dálku nebude nutné přepravovat množství pracovníků, aby zahustili již tak přetíženou infrastrukturu Prahy či Brna.

Diskuze k článku

Nový komentář

Na webu jihlavske-listy.cz vyšel v pondělí 28. března 2022 komentář „VRT připravují v částečném utajení“ (https://www.jihlavske-listy.cz/clanek35674-vrt-pripravuji-v-castecnem-utajeni.html). (Text Ing. Vojtěcha Rosického z Dobroutova vyšel i v tištěných JL dne 25. 3. – pozn. red.).
Protože text obsahuje spoustu nepravdivých či zavádějících tvrzení, považujeme za vhodné je uvést na pravou míru. Naším záměrem není vést spor, ale přispět k vyváženosti a serióznosti veřejné diskuse o důležitém tématu, jakým je těžba surovin, eventuálně výstavba vysokorychlostních tratí. Proto jsme oproti klasickému článku upřednostnili formu přímých reakcí na konkrétní tvrzení. V zájmu srozumitelnosti jsme si zároveň dovolili předmětná tvrzení zestručnit a parafrázovat.
 
Tvrzení: Dodržování limitů těžby nebude nikdo kontrolovat.
Skutečnost: Limit těžby je striktně definován v povolení hornické činnosti a jeho dodržování kontroluje obvodní báňský úřad, který může těžební společnosti udělit pokutu. Nad ročním objemem těžby má však nepřímý dohled i město Jihlava. Poplatky z těžby, které ze zákona putují každý rok do městského rozpočtu, se totiž vypočítávají dle pevné sazby za vytěženou tunu. Z této částky si lze snadno odvodit vytěžené množství suroviny.
 
 Tvrzení: V kamenolomu Kosov nebude práce a výdělek pro českou firmu.
Skutečnost: Stavební kámen je nerostnou surovinou v majetku státu, za jehož vytěžení odvádí těžební společnost poplatek nejen dotčené obci, ale i státnímu rozpočtu. Kromě toho je Českomoravský štěrk česká firma se sídlem v ČR a zaměstnávající převážně české zaměstnance. To znamená, že veškeré daňové a další odvody směřují opět do českých veřejných rozpočtů a mzdy do rozpočtů zejména českých rodin.
 
Tvrzení: Vlastník HeidelbergCement Central Europe East Holding B. V. je zcela neprůhledná akciová společnost se sídlem v Nizozemském království, které je v rámci EU pokládáno za jednu ze zemí, která je daňovým rájem.
Skutečnost: Konečným vlastníkem Českomoravského štěrku je mezinárodní společnost HeidelbergCement, která patří mezi největší světové výrobce stavebních materiálů a působí ve více než 40 zemích světa. Společnost má sídlo v Německu, je kótovaná na burze a patří mezi nejtransparentnější hráče na trhu.
 
Tvrzení: Výsledkem záměru bude zničení a vydrancování přírodních zdrojů (vody, kamene) a zisky někde v zahraničí.
Skutečnost: Podstatou záměru není vznik nového kamenolomu, ale pokračování těžby v tom stávajícím. Součástí projektu je i zákonná rekultivace spočívající v obnově krajiny po těžbě. Vzhledem k tomu, že lomy se stávají po rekultivaci a často již v průběhu těžby útočištěm pro spoustu vzácných druhů a divokou přírodu, skutečně nelze hovořit o vydrancování přírodních zdrojů. A stavební kámen je s ohledem na prognózy geologů již dnes nedostatkovou surovinou – české stavebnictví se neobejde bez otvírek nových či zakonzervovaných ložisek. Pokud jde o přínosy pro české veřejné rozpočty, nezbývá než zopakovat, že obec i stát mají ze zákona zaručeny příjmy z daní, odvodů a poplatků za vytěžené nerosty.
  
 Tvrzení: Až vznikne díra u Kosova, bude ji možné využít jako nekonečnou skládku odpadů.
Skutečnost: Nevznikne. Ona už tam dávno je, protože těžba v Kosově probíhala s přestávkami již od roku 1940 a v roce 2001 byla dočasně přerušena s tím, že bude v případě potřeby v budoucnu obnovena. S ohledem na přicházející stavební surovinovou krizi je zřejmé, že tento okamžik se blíží. Obavy ze zavezení lomu odpadky jsou pak zcela zbytečné, protože takový postup je naprosto v rozporu s českou legislativou. V rámci rekultivace počítáme s přírodě blízkou obnovou, tedy tzv. samovolnou sukcesí.    
Robert Zelníček, generální ředitel společnosti Českomoravský štěrk
admin | 2022-04-27 13:09:47 | Reagovat
Napište i vy, svůj vlastní článek - formulář ZDE
Reklama
19.05.2022 Čtenáři píšíAkce Vysočina v pohybu proběhla i v Humpolci

V rámci sportovní akce Vysočina v pohybu v týdnu od 25. 4. – 1. 5. kam se zapojila i TJ Jiskra Humpolec, která připravila v rámci svých sportovních oddílů např. lukostřelba, stolní tenis, ...

Komentáře (0)
13.05.2022 Čtenáři píšíPohled na květnové nebe: nepříznivé zatmění Měsíce

Po necelých třech letech se pozorovatelům oblohy v České republice opět naskytne příležitost ke spatření alespoň částečného zatmění Měsíce. Půjde však o úkaz, který bude z hlediska ...

Komentáře (0)
12.05.2022 Čtenáři píšíMateřinka v Třešti oslavovala

Mateřská škola Luční v Třešti u příležitosti 50. výročí od jejího založení oslavovala a připravila pro veřejnost program plný tance, zpěvu a říkadel. Program se uskutečnil 21. dubna ...

Komentáře (0)
05.05.2022 Čtenáři píšíJarní radovánky v maskách

V neděli 24.4. pořádala naše ZŠ a MŠ Krahulčí společně s obcí opožděný karneval. I když počasí bylo vyloženě aprílové, dětský smích, zpěv a neutuchající hlahol naplnil tamní ...

Komentáře (0)
04.05.2022 Čtenáři píšíKonference a výzkum naší planety

„Vítám Vás na vědecké konferenci o planetě Zemi, dnes jsme se tu setkali, abychom se zabývali Zemí jako skalnatou a ohnivou planetou. Na úvod se, prosím, přidejme zpěvem k hymně této konference, ...

Komentáře (0)
01.05.2022 Čtenáři píšíKnihovna, můj ostrov snů

Nastalo dlouho očekávané první ráno, kdy nemusím vstávat za nepříjemného zvonění budíku. Je to den, kdy nic nemusím, jen když se mi bude chtít. Říká se tomu období zaslouženého odpočinku, ...

Komentáře (0)
28.04.2022 Čtenáři píšíNa jeden den školákem

Ve druhém dubnovém týdnu proběhne zápis do 1. tříd. V naší Základní škole Křížová 33 jsme po „coronavirové pauze“ obnovili tradici pro předškolní děti s názvem Být jeden den ...

Komentáře (0)
16.04.2022 Čtenáři píšíStudenti požadují celkovou změnu maturitní zkoušky

Maturanti a studenti posledních ročníků středních škol se na letošní maturity a závěrečné zkoušky necítí dostatečně připraveni, upozorňuje Česká středoškolská unie (ČSU). Studenti ...

Komentáře (0)
13.04.2022 Čtenáři píšíÚspěšná sbírka pro Ukrajinu

Brzy po začátku války na Ukrajině dali i naši žáci najevo, že jim tato situace není lhostejná, a vyzdobili svoje třídy ukrajinskými vlajkami. Následně po dohodě se sdružením rodičů ...

Komentáře (1)
06.04.2022 Čtenáři píšíPolytechnická výchova v kamenické mateřince

Polytechnické vzdělávání podporuje a napomáhá získávat poznatky o technice, osvojovat si technické dovednosti, rozvíjet technické myšlení a tvořivost. A tak děti ze třídy Veverek a ...

Komentáře (0)
04.04.2022 Čtenáři píšíŠkolní inkoust se vařil i z duběnek

Je mi 76 roků, jsem v důchodu. Na zahrádce se ještě nedá pracovat, tak vzpomínám na dávné časy. Vzpomněl jsem si na dobu, kdy jsem začal chodit do školy do 1. třídy. Bylo to v letech ...

Komentáře (0)
31.03.2022 Čtenáři píšíMinulost versus budoucnost

Žáci 8. a 9. ročníku společně navštívili Muzeum Vysočiny v Jihlavě a výstavu interaktivní techniky v City Parku. Všichni jsme se ráno sešli ve škole, kde proběhlo seznámení s průběhem ...

Komentáře (0)

Reklama
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. Výroba www stránek a eshopů
S-Rank (www.seznam.cz) www.i-asap.net