Dnes je pondělí 23.05.2022     svátek má Vladimír

Instituce je tak silná, jak silné má lidi, míní nově zvolený rektor polytechniky

ÚNOR roku 2020, prorektor doc. Zdeněk Horák představuje odborné i široké veřejnosti výukovou továrnu v podzemí nového vzdělávacího centra VŠ polytechnické Jihlava. Foto: Jiří Varhaník
ÚNOR roku 2020, prorektor doc. Zdeněk Horák představuje odborné i široké veřejnosti výukovou továrnu v podzemí nového vzdělávacího centra VŠ polytechnické Jihlava. Foto: Jiří Varhaník

16.1.2022 Aktuality/Komentáře (0), autor:
Jiří Varhaník

Svoji vizi dalšího směřování VŠPJ představil doc. Zdeněk Horák, nově zvolený kandidát na rektora školy, 5. ledna v rozhovoru, který ve školní laboratoři zpracování signálu a multimédií poskytl pro podcast VŠPJ Polytechnicast.

V úvodu rozhovoru Z. Horák pojmenoval tři základní konkurenční výhody VŠPJ. Za nejvýznamnější považuje její zaměření na praxi, na profesně orientované studijní programy, na aplikovaný výzkum a vývoj.

Neméně důležitá je podle něho relativně menší velikost školy - jako výhodu vnímá, že akademici mají možnost poznat studenty individuálně. Menší škola, menší organizační struktura, je také podle něho mnohem flexibilnější na změny, výzvy a potřeby. Rodinné nebo komorní prostředí školy by proto rád nadále podporoval.

Rezervy školy lze podle Z. Horáka hledat v systému výuky a vzdělávání. Tou nejzásadnější, ovšem danou zákonem, je skutečnost, že jde o neuniverzitní vysokou školu.

„To znamená, že nemáme doktorská studia a do jisté míry nás to limituje v rozvoji vědy a výzkumu toho základního typu, kdy prostě nemáme studenty doktorských programů, a tudíž veškerá ta tíha, nebo ten objem výzkumu a vývoje, sedí na akademických pracovnících,“ popsal Horák. Změna v tomto ohledu, pokud přijde, ale podle něho rozhodně nenastane v blízkém horizontu řekněme jednoho funkčního rektorského období. 

Jedna z otázek směřovala ke zkušenostem z působení Z. Horáka na fakultě strojní ČVUT v Praze nebo na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a k možnosti jejich přenesení na jihlavskou školu.

Podle doc. Horáka jsou zkušenosti obtížně přenositelné do jiného prostředí, ale společným jmenovatelem obou zmíněných škol je větší důraz na systém vědy a výzkumu a na přenesení poznatků do vzdělávání studentů. „To je věc, kterou by stálo za to tady ještě více podporovat, tady u nás v regionu, v kraji Vysočina,“ uvažoval. 

Lidi z vlastních řad

Během dvou funkčních období prof. Báči prošla VŠPJ změnami, dosáhla úspěchů, jako jsou otevření výukového centra v roce 2020, anebo otevření magisterského programu Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi.

Sám doc. Horák tyto úspěchy komentuje jako viditelné navenek. Jako nejzásadnější úspěch z období rektora prof. Báči vnímá stabilizaci personálního obsazení akademických pracovníků, vytvoření vyváženého akademického sboru ve všech oborech a studijních programech. Dalším významným úspěchem je podle něho stabilizace rozpočtu a financování školy, což mohlo vyústit ve zmíněné hmatatelné úspěchy.

Cílem dalšího vývoje VŠPJ je podle doc. Horáka jednoznačně akreditovat nové magisterské studijní programy navazující na programy bakalářské. Klíčové pro to bude stabilní a odpovídající personální zajištění výuky.

V tom ohledu je podle Horáka cestou podpora odborného a kvalifikačního růstu stávajících akademiků: „Má smysl a je dlouhodobě udržitelný jenom ten způsob, že ty lidi získáme z vlastních řad… Samozřejmě budeme hledat i možnosti rozšíření počtu akademických pracovníků i z jiných škol, řekněme z vnějšku, ale to není cesta, na které to lze mít postavené,“ uvedl Horák.

Co se týče působení VŠPJ ve vztahu k regionu, má zde podle něho vysoká škola plnit roli centra vzdělanosti, kde mohou lidé nebo instituce konzultovat odborné či technické problémy. Dalším přínos vidí kandidát na rektora ve velké šanci, že absolventi zůstanou v regionu, což povede k jeho rozvoji jako celku.

Třetí roli VŠ vidí doc. Horák ve společensko-sociální oblasti, ve snaze pěstovat vzdělanost a obecnou soudržnost. Zde zmínil např. nedávnou pomoc studentů v nemocnicích a zdravotně-sociálních zařízeních v době covidové pandemie. Vzájemnou spolupráci a podporu školy a regionu označil v současné podobě jako vyváženou symbiózu.

V tom kontextu by z postu rektora podle svých slov dále co nejvíce rozšiřoval spolupráci s firmami, ale také s nemocnicemi, zdravotnickými zařízeními i státními institucemi v regionu, které široce označil jako „aplikační partnery napříč všemi obory“. Tato spolupráce je podle něho pro školu klíčová.

Jak dál čelit krizím

Kandidát na rektora také reagoval na otázku, jak v budoucnu čelit tomu, aby krizové situace typu pandemie nemoci covid-19 co nejméně ovlivnily kvalitu vzdělávání.

Globálně jsou podle něho všechny krize i příležitostmi. I ta současná přinutila nejen akademiky přizpůsobit se změně, vedla k výraznému rozšíření forem distančního vzdělávání, k využití současných technologických možností, k implementaci nových postupů do výuky. „Nezastírám, že to hodně bolelo…,“ doplnil Z. Horák. Pro další případné krize ale tato zkušenost podle něho školu a společnost posílila.

Jednoznačně kandidát na rektora vyjádřil názor, že na akademické půdě má probíhat diskuze o možných důsledcích a řešeních klimatických změn a dalších celospolečenských témat a fenoménů, ať už lokáních nebo globálních.

„Se vzdělaností přichází i změna chování, vzdělaní lidé mívají větší odpovědnost a jsou ochotni k tomu, aby změnili své návyky, své dosavadní chování,“ uvažoval doc. Horák. V otázce řešení klimatických otázek preferoval před „revolucí“ pozvolnou změnu, která by umožnila přizpůsobení lidstva a zmírnění dopadů.

Koleje jsou klíčové

Před VŠ polytechnickou stojí investiční záměr vybudovat nové studentské koleje na pozemcích ve Fritzově ulici. To doc. Horák označil jako velmi klíčové pro další rozvoj školy. Vybudování zázemí, kampusu, podle něho podpoří i sounáležitost studentů se školou, s kolegy, se značkou.

„Nevím, jestli se to podaří ještě do konce funkčního období současného pana rektora Báči, doufejme, že ano, ale minimálně si myslím, že by tady měl vzniknout studentský klub, tedy organizace, která by zastřešovala studentskou komunitu na vysoké škole,“ dodal Z. Horák k otázce významu mezilidských vztahů na škole.

V rozhovoru pro Polytechnicast také komentoval své působení coby soudního znalce v oblasti forenzní biomechaniky (řeší např. důsledky pádů z výšky, dopravních nehod, úrazů na sjezdovkách, identifikaci osob z obrazových záznamů apod.). Tento obor označil jako svoji srdeční záležitost. 

Dále komentoval své dojíždění z Prahy, kde bydlí. V dojíždění ale nevidí problém, po cestě poslouchá hudbu, audioknihy, je to čas, který má sám pro sebe a pro odpočinek. 

VŠ polytechnickou čeká v roce 2022 dovršení 18 let její existence.  Podle Z. Horáka je tento věk přerodem od mladické nerozvážnosti, nicméně doby plné síly a odvahy, do doby zralosti, možná větší pokory.

„Každá instituce je tak silná, jak silné má lidi, kteří v ní jsou,“ uvedl doc. Horák. Vyslovil proto přání pro akademiky i technicko-hospodářské pracovníky školy, aby jim vydržela, mladost, odvázanost a odvaha mládí a zároveň respekt, sebeuvědomění a víra v sebe sama, které jsou už spíše spojeny s vyzrálostí.

Diskuze k článku

Nový komentář

Reklama
20.05.2022 AktualityDokončují komunikaci v Tolstého

Opravy Tolstého ulice v Jihlavě zdárně pokračují. Tato komunikace byla uzavřena od ulice Tyršova po třídu Legionářů od dubna. Ve čtvrtek 12. května byla pro řidiče zprůjezdněna křižovatka ...

Komentáře (0)
19.05.2022 AktualityKraj Vysočina se dohodl s obcemi na memorandu k úložišti radioaktivního odpadu

Kraj Vysočina a obce na Vysočině, na jejichž území by mohlo být hlubinné úložiště radioaktivního odpadu, se dohodly na společném postupu při jednání o úložišti. Memorandum o spolupráci ...

Komentáře (0)
19.05.2022 AktualityElektřinu na příští rok chce Vysočina nakoupit na burze

Kraj Vysočina bude elektrickou energii a plyn pro sebe a své příspěvkové organizace pro příští rok nakupovat na burze, dosud dodavatele hledala formou veřejné zakázky. Ke změně hejtmanství ...

Komentáře (0)
19.05.2022 AktualityV centru Jihlavy je nový parčík, je první částí obnovy Masarykova náměstí

Lidem v Jihlavě od včerejšího dne oficiálně slouží parčík, který je první částí obnovy Masarykova náměstí. Radnice za stavební práce zaplatila asi 3,4 milionu korun, řekl náměstek ...

Komentáře (2)
19.05.2022 AktualityNa návsi oslaví svátek masa

HODICE (lb) - V sobotu 21. května se v Hodicích koná první ročník Hodického masobraní. Na místní návsi lidé budou moci ochutnat nejrůznější druhy klobás, steaků, salámů a další dobroty. ...

Komentáře (0)
19.05.2022 AktualityPřipravují Žabí den u rybníčků

Po vynucené dvouleté odmlce se koná Žabí den u Hosovských rybníčků. V sobotu 21. května od 12 do 18 hodin nabídne ukázky živých žab a čolků s komentovanými ukázkami ve 13 a 16 hodin. Krátká ...

Komentáře (0)
19.05.2022 AktualityZ chátrající historické synagogy chtějí udělat kulturní centrum

Dvě stovky slavnostně oděných hostů budou muset projít asijskou tržnicí, aby pak odbočili na servisní schodiště a vystoupali do patra. Teprve tam se jim rozevře pohled na noblesní koncertní ...

Komentáře (0)
18.05.2022 AktualityUkradli dřeva za více než 700 tisíc korun. Úřadovali i na Třešťsku

Policie z Vysočiny obvinila trojici cizinců z krádeže dřeva za více než 700.000 korun. Organizátor skupiny skončil ve vazbě. V případě odsouzení jim hrozí až pět let vězení. Dřevo podle ...

Komentáře (0)
18.05.2022 AktualityJihlava pracuje na změně systému parkování, bude platit od jara 2023

Jihlava chce kvůli narůstajícímu počtu aut v ulicích od jara příštího roku změnit systém parkování ve městě tak, aby zvýhodnil rezidenty. Původně měla změna platit už letos, podle ...

Komentáře (0)
18.05.2022 AktualityŘídil pod vlivem amfetaminu

Dne 16. 5. prováděla hlídka mobilního dohledu Celního úřadu pro Kraj Vysočina běžnou kontrolní činnost na dálnici D1 a v rámci pátrání po zboží uniklém celnímu dohledu zastavila vozidlo ...

Komentáře (0)
18.05.2022 AktualityŘádí v Třešti travič psů? Město nechce šířit poplašnou zprávu

Pejskaře v Třešti obchází už třetím týdnem strach. Začátkem května se totiž v populární skupině na Facebooku nazvané Akce a dění v Třešti a okolí sdružující bezmála 3700 členů ...

Komentáře (0)
18.05.2022 AktualityCena pro jihlavskou zdravotnici

Při příležitosti Mezinárodního dne sester byla poprvé udělena Cena Alice Garrigue Masarykové za přínos českému ošetřovatelství. Stříbrná příčka náleží Jarmile Cmuntové, která ...

Komentáře (0)

Reklama
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. Výroba www stránek a eshopů
S-Rank (www.seznam.cz) www.i-asap.net