Reklama
Dnes je úterý 15.06.2021     svátek má Vít

Archiv se dal tehdy sotva nazvat archivem, vzpomíná historik dr. František Hoffmann

SOUROZENCI František, Marie a Věra Hoffmannovi (kolem roku 1930).  Foto na stránce: SOkA Jihlava, kniha Vzpomínky na Litomyšl, Jihlavu a Prahu.
SOUROZENCI František, Marie a Věra Hoffmannovi (kolem roku 1930). Foto na stránce: SOkA Jihlava, kniha Vzpomínky na Litomyšl, Jihlavu a Prahu.

6.6.2021 Kultura/Komentáře (0), autor:
Jiří Varhaník

Knihu českého historika a archiváře Františka Hoffmanna Vzpomínky na Litomyšl, Jihlavu a Prahu vydalo aktuálně v prvním vydání pražské vydavatelství NLN – Nakladatelství lidové noviny ve spolupráci s Masarykovým ústavem AV ČR a Moravským zemským archivem v Brně. Za ediční přípravou publikace stojí archivář a knihovník Státního okresního archivu Jihlava Petr Dvořák.

František Hoffmann (* 23. 2. 1920 v Litomyšli v rodině pekaře a obchodníka, + 1. 10. 2015 v Praze) se ve své práci zaměřoval zejména na dobu předhusitskou a husitskou. Zabýval se mimo jiné dějinami měst, městského a horního práva a kodikologií - vědou studující rukopisné knihy literární povahy, tzv. kodexy.

Po maturitě na litomyšlském gymnáziu v roce 1939 zahájil studium práv na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Osobně se v témže roce účastnil pohřbu Jana Opletala. Zřejmě jen díky nižšímu věku pak unikl internaci v koncentračním táboře.

Po válce vystudoval historii a filozofii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a Státní archivní školu v Praze. Do Jihlavy přibyl v roce 1950. Do roku 1968 zde působil v městském a později Okresním archivu, v letech 1968 až 1970 potom v Muzeu Vysočiny.

Za své společenské angažmá v době tzv. pražského jara byl nucen v období normalizace z postu ředitele muzea odejít. Od roku 1971 pracoval v kodikologickém oddělení Ústředního archivu ČSAV v Praze, nadále se však věnoval i dějinám Jihlavska.

Mimořádný přínos práce Fr. Hoffmanna pro zmapování a popularizaci historie města připomněla také výstava, která byla v roce 2020 připravena ke stému výročí jeho narození. Jejího zahájení se v Muzeu Vysočiny Jihlava osobně účastnila i manželka Fr. Hoffmanna, historička a archivářka Jaroslava Hoffmannová (* 1942).

Rodinné zázemí

V úvodu právě vydané knihy se Fr. Hoffmann vrací ke svým kořenům, k dětství v Litomyšli a rodinnému zázemí. Konkrétními vzpomínkami přibližuje mimo jiné dobu 1. světové války, kdy jeho tatínek brzy nastoupil na vojnu. Popisuje atmosféru i každodenní chod města a rodiny i svůj gymnaziální život. 

Podrobnou kapitolu věnuje svému sportovnímu založení v mládí. To je doloženo i bohatou fotodokumentací z fotbalových, hokejových, cyklistických, tenisových či turistických aktivit. „Při všech těch sportech došlo u mne k jednomu paradoxu: nenaučil jsem se plavat…,“ vzpomíná mimo jiné Hoffmann.

Další stránky věnuje období druhé světové války a protektorátu. Detailně popisuje události z Albertova a po Opletalově pohřbu v roce 1939: „Odpoledne a večer 16. listopadu byl klid, ale někdy mezi 22. a 23. hodinou se začal ozývat křik a bušení na dveře. Byli to němečtí vojáci, domnívám se, že nikoli SS. Vyhnali nás na chodbu, kde jsme museli stát se zdviženýma rukama, tváří ke zdi… Mezitím přijížděly nákladní automobily, na které nás postupně naháněli. Auta s námi směřovala do Ruzyně, ale nevím, zdali jsme se již tehdy orientovali, kam jedeme a kde jsme…“

Další kapitoly vzpomínek dr. Hoffmanna patří období poválečných studií v Praze a hledání budoucího místa. Píše čtivou formou, souvislosti staví na konkrétních událostech i „historkách“. 

Léta jihlavská

Zásadní prostor (v knize představuje bezmála sto stran) pak autor věnuje příchodu do Jihlavy a zdejšímu působení: „V Jihlavě jsem se ohlásil v archivu a potom v podnájmu u Kociánových. Byt byl ve 2. poschodí a měl jsem prostornou místnost s dvěma okny do ulice 9. května a se samostatným vchodem…, měsíčně jsem platil mezi 150-200 Kč.“

Jak doslova popisuje, do archivu, který se ovšem tehdy sotva tak dal nazvat, ho uvedl Arnošt Kába (1874-1962, významný jihlavský muzejník a historik, pozn. red.). Archivní materiál byl uložen v pěti místnostech v přízemí domu č. 66 na Horním náměstí vedle radnice.

Podrobně Hoffmann přibližuje realitu tehdejšího archivu: „Gelnhausenovy kodexy, o kterých jsem při příchodu do Jihlavy téměř nic nevěděl, byly spolu se Zbraslavskou kronikou a některými dalšími významnými archiváliemi uloženy ve skříňovém kovovém trezoru. Ukázalo se, že tento trezor patří spořitelně, které jsme jej museli později vrátit…“ 

V detailním pohledu a kontextu doby padesátých let pak dr. Hoffmann pokračuje v popisu konkrétních okolností budování a modernizace archivu. Jak vzpomíná, neušel v té době opakované nabídce vstupu do KSČ, kterou odmítl. Konkrétními příběhy ilustruje i bezohlednost některých funkcionářů-straníků. Podrobněji zmiňuje také své přechodné působení v telčském archivu v roce 1956.

Šedesátá léta komentuje dr. Hoffmann ve svém textu jako dobu změn a nadějí. V roce 1961 také přišla poprvé do archivu na měsíční brigádu jeho pozdější manželka, v té době posluchačka historie a ruštiny na Karlově univerzitě Jaroslava Kociánová.

Znovu se v archivu objevila v roce 1964. „Podařilo se přijmout ji do jihlavského archivu opět na brigádu, s velmi skrovným ohodnocením 5 Kč za hodinu…,“ popisuje Hoffmann. Jak vzpomíná, jejich rozhovory o historii, archivech, kulturních i jiných záležitostech se přenesly z pracoven i do jeho archivního bytu. I přes věkový rozdíl 22 let se po váhání rozhodli ke sňatku.

Jaroslava Hoffmannová se ujala vedení archivu, když poté Fr. Hoffmann od září 1968 nastoupil na pozici ředitele Muzea Vysočiny. Neutěšené tehdejší realitě jeho oddělení, ale např. i Roštejna („Hrad byl předán do péče Muzea Vysočiny, což byl danajský dar…“), věnuje autor další desítky stran svých vzpomínek. 

Jejich závěrečné pasáže patří pražské kapitole po Hoffmannově nuceném odchodu z Jihlavy.

„V prosinci 1970 jsem byl bez zaměstnání. Abych nezahálel, psal jsem studii o moravských městech za husitské revoluce, kterou později přijali do Časopisu Matice Moravské. Ověřil jsem si, že tímto způsobem bych na živobytí vydělal…,“ končí dr. Hoffmann „jihlavskou“ část svých vzpomínek.

Proti okupaci

Publikace je vedle archivních fotografií vybavena bohatou pasáží textových příloh. Přinášejí např. ukázky z „Poznámek“ Fr. Hoffmanna z jara 1945 nebo autentické texty dokumentů spojených s jeho jihlavským působením (žádosti o přijetí, záznamy, zpráva o požáru na zámku v Telči v listopadu 1963, oponentský posudek atd.).

Nechybí Provolání ze dne 23. 8. 1968 proti okupaci vojsky Varšavské smlouvy koncipované právě Františkem Hoffmannem a na něj navazující Prohlášení Koordinačního výboru tvůrčích svazů a kulturních pracovníků Jihlavska ze dne 17. 4. 1969, tedy po sebeupálení Evžena Plocka na jihlavském náměstí. Kulturní veřejnost Jihlavska v tomto prohlášení jako „kořen těchto jevů“ pojmenovala porušení naší státní suverenity a omezení práv našich národů.

V Pracovním posudku Fr. Hoffmanna z října 1970, který zpracoval odbor školství a kultury ONV v Jihlavě (vedoucí odboru Josef Zaplatilek), už se posléze dočítáme, že „pravicové postoje dr. Hoffmanna z let 1968-1969 měly vliv na odborné pracovníky muzea a část pracovníků s ohledem na odbornou kvalifikaci dr. Hoffmanna setrvává i nadále v nesprávných politických představách a názorech. Zejména s ohledem na tuto skutečnost je žádoucí jeho odchod na jiné pracoviště, kde by mohl uplatnit svou odbornou kvalifikaci v pracovní náplni, s níž není spojena přímá veřejná činnost.“ 

Diskuze k článku

Nový komentář

Reklama
30.05.2021 KulturaSoubor A.D. Stonařov připravuje první představení po koronaviru

Jak zveřejnil soubor Divadla A.D. Stonařov, absolvoval soubor 14. května první „oprašovací“ zkoušku operetky Na tý louce zelený, kterou již uváděl před nástupem covidové pandemie. Zkouška ...

Komentáře (0)
29.05.2021 KulturaDKO dál překládá programy, brzy ale otevře předprodej

Podmínky rozvolňování (naplnění maximálně do poloviny kapacity sálů) zatím neumožňují v DKO realizovat nasmlouvané pořady. Programové oddělení proto informovalo o dalších změnách ...

Komentáře (0)
28.05.2021 KulturaAkrobatky vnesly do ulic emoce, ale také bojovaly s nepřízní počasí

Představením „Sádlo“ se v pondělí v divadle DIOD po dvou týdnech uzavře program festivalu nového cirkusu v podání žen-akrobatek Fun Fatale Jihlava 2021. K jeho vrcholům patřil např. 21. ...

Komentáře (0)
27.05.2021 KulturaFestival muzejních nocí začne na Vysočině už v pátek

Některé akce Festivalu muzejních nocí se na Vysočině uskuteční už 28. května, i když Asociace muzeí a galerií ČR zahájení termínu festivalu o měsíc odsunula, zejména kvůli pandemii. ...

Komentáře (0)
27.05.2021 KulturaI vážná hudba dostává na frak, a není to ten elegantní, znělo před „sedmou“

Dirigent Marek Štilec se ve čtvrtek v podvečer postavil ve společenském sále DKO Jihlava před orchestr ostravské Janáčkovy filharmonie. Společně s mohutným stohlavým tělesem tu zahájil ...

Komentáře (0)
26.05.2021 KulturaFestival akrobatek Fun Fatale pokračuje, stěhuje se z deště do sálu

Už týden patří Jihlava desátému ročníku festivalu současného cirkusu Fun Fatale. Všechna jeho vystoupení se kvůli covidovým opatřením zatím odehrávají pod širým nebem. Do mnoha ...

Komentáře (0)
25.05.2021 KulturaZUŠka vzala publikum „do autobusu“

Stovky zhlédnutí a pozitivní ohlasy jsou reakcí na hodinový hudební program, který v pátek večer zveřejnila na internetu ZUŠ Jihlava. Ze sedačky řidiče autobusu vzal vtipnou moderací diváky ...

Komentáře (0)
22.05.2021 KulturaVydavatele monografie o Lipnické bibli překvapil velkorysý donátor

Výstavu Příběh Lipnické bible připravuje Spolek Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého v Okrouhlici na Havlíčkobrodsku (dále jen Spolek). Začít má na hradu Lipnice 26. června a potrvá ...

Komentáře (0)
21.05.2021 KulturaFun Fatale: Akrobatkám do vystoupení pršelo

Festival současného cirkusu Fun Fatale začal v Jihlavě v pondělí úvodním venkovním představením na parkánu pod bránou Matky Boží. Daná divácká kapacita byla naplněna. Na středeční ...

Komentáře (0)
20.05.2021 KulturaPutování na kopec Homole vzpomene na Františka Vacka

Jedenáctý ročník kostýmované výpravy Po stopách všeuměla Františka Vacka aneb Z hradu na kopec Homole se má konat v neděli 23. května od 14 hodin v Polné. Jde o akci odloženou kvůli protiepidemickým ...

Komentáře (0)
19.05.2021 KulturaZpod Šibeničního vrchu nad Třeští se v sobotu na net přenášela živá hudba

Jedenáctihodinový kulturní online přenos připravila na sobotu skupina třešťských organizátorů kolem iniciátora akce Matouše Hamerníka. Akce měla pomoci oživit kulturu v Třešti po covidové ...

Komentáře (0)
18.05.2021 KulturaDnes je Mezinárodní den muzeí, do jihlavských expozic se jde zadarmo

Také Muzeum Vysočiny Jihlava si dnes připomene Mezinárodní den muzeí. Po celý den 18. května bude volný vstup do výstavních prostor a všech expozic jihlavského muzea. V nich bude pro návštěvníky ...

Komentáře (0)

Reklama
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. Výroba www stránek a eshopů
S-Rank (www.seznam.cz) www.i-asap.net