Reklama
Dnes je neděle 09.05.2021     svátek má Ctibor

Den a noc naplněné obavami a hrůzou


1.5.2021 Aktuality/Komentáře (0), autor:
PhDr. Pavel Elbl

  Nepokojné květnové dny roku 1945 přinášely některým obyvatelům města Žďáru a jeho okolí toužebně očekávané osvobození, nicméně jiným stále hrozila smrt. Přestože k bojovým akcím docházelo pouze výjimečně, poslední hodiny války si vyžádaly nemalé oběti. Ustupující Němci neváhali použít sílu a především zadní voje Wehrmachtu a jednotek Waffen-SS zajišťující stahování směrem k americkým liniím se dostaly do střetů s odbojáři, ozbrojenými civilisty a průzkumnými jednotkami Rudé armády.

  Válečné drama srovnatelné snad pouze s události, které Žďár prodělal v dobách Třicetileté války (1618-1648) vyvrcholilo v denních hodinách 9.5. a v noci na 10.5., kdy na jeho katastru zahynulo nejméně 19 civilních obyvatel, z nichž 6 bylo popraveno příslušníky Waffen-SS na náměstí v prostoru před dnešní ČSOB. Od ranních hodin 9.5. panoval ve městě, kde se setkávaly proudy německých vozidel od Nového Města na Moravě a Ostrova nad Oslavou silný provoz. Kolony probíjející se na západ, odhodlané smést vše co se jim postaví do cesty, pokračovaly buď směrem k nádraží a dál k Jihlavě, případně jely směrem na Žďírec, nebo zatočily pod Čechovým domem k Německému Brodu. Němce pronásledovaly sovětské letouny, které se kolem deváté vrhly nad Žďárem do útoku. Výsledkem bylo zničení Schwarzenbergovy pily, dnešní Kinského prodejny v Zámku, kde zahynulo nejméně 14 Němců, vážné poškození několika domů v Horní, Nerudově, Jungmannově a Dolní ulici a zranění několika obyvatel, přičemž Bohumil Kulíšek (č. 477 Jungmannova ulice) svému zranění později podlehl.

  V odpoledních hodinách 9.5. překotný ústup Němců ulicemi města pokračoval a vozidla se začala objevovat také na silnici od Vysokého. Narůstajícího zmatku se snažili využít někteří občané a v prostoru náměstí začali odzbrojovat méně početné oddíly. Po půl třetí byl nad benzínovou pumpou zastaven povoz naložený zbraněmi, municí a ručními granáty a odtažen k hotelu Veliš, kde byl zatlačen do průjezdu. Zde zasedal revoluční národní výbor pod vedením Antonína Houfa a štáb civilní partyzánské skupiny brigády Mistra Jana Husa pod vedením Václava Ježka a Jana Vejmělka. Jeden z německých vojáků v Horní ulici informoval oddíl esesmanů, kteří na Veliš zaútočili a povstalci utekli zahradami. V důsledku této události se ve městě rozpoutala intenzivní, dlouhodobá palba z ručních i těžkých zbraní, která si vyžádala několik mrtvých a zraněných obyvatel a skončila až s příchodem ranních hodin 10.5. Zpráva o ozbrojeném odporu se mezi přijíždějícími jednotkami šířila jako lavina, vojáci v Nerudově a Horní ulici seskakovali z vozidel a za neustálé střelby a házení granátů postupovali dál. V Horní ulici byla před tankem hnána paní Eichlerová (č. 454), její syn Aleš a jeho kamarád Zdeněk Hlávka. Střílelo se také v lokalitě Štán, dnešní Žižkově ulici kudy vedla silnice na Hamry a v Podskalí, kde vyhořela Tvrz. Na několika místech došlo v pozdním odpoledni a nastávajícím večeru i k střetům mezi vojáky Wehrmachtu a Waffen-SS, které si vyžádaly další mrtvé. Město se plnilo hořícími domy, vraky vozidel a mrtvými těly. Kolem 17.00 byli zastřeleni Josef Novotný (č. 618) a Antonín Bláha, o hodinu později František Šusták (č. 171) a Marie Leopoldová (č. 153) a kolem 20.00 Anna Smejkalová (č. 135). Těžké zranění, kterému podlehl 11.5. utrpěl František Váca. Němci z obav z partyzánů stříleli po každém obyvateli, který byl tak neopatrný, že se objevil, ale pro výstrahu také do domů lemujících jejich ústupovou cestu.

  V podvečer procházel Spálenou ulicí, zhruba v místech dnešního hotelu Jehla oddíl příslušníků Waffen-SS a zadržel zde obuvníka Stanislava Ondráčka, který se svými syny Stanislavem a Zdeňkem táhl vůz naplněný potravinami a dalším materiálem. Esesmani je odvedli ke Štánu, kde zadrželi i Josefa Uchytila (č.354), který se je snažil přesvědčit, aby muže propustili. V blízkosti dnešního MěÚ padli do rukou Němců jugoslávští obchodníci Ivan Strinič a Dragutin Katič, ubytovaní v Lázničkově hostinci. Ve Štánu byl zajat také Jan Kuča. Vojáci se svými zajatci zamířili k nádraží. U benzinového čerpadla v Nové ulici v blízkosti dnešního pomníku u Ivana se zastavili a demonstrativně vedli skupinu zpět na náměstí. Vzápětí začali zajaté muže prohledávat, což se stalo osudným Josefu Chytilovi, u kterého nalezli pistoli a okamžitě ho ranou do srdce zastřelili. Zbytek skupinky vztekle zahnali na náměstí, kde u benzinové pumpy zadrželi Josefa Řetického. V tomto okamžiku po Němcích někdo od Süssova domu vystřelil a ti se snažili zjistit, odkud výstřel zazněl. Rukojmí zareagovali útěkem, ale byli pochytáni a okamžitě zastřeleni. Přežil pouze do ruky zraněný Zdeněk Ondráček. Před půlnocí byl zastřelen i Antonín Jeřábek (č. 234) zadržený v lokalitě Ptáčkova kopce se zbraní v rukou.

  V nočních hodinách ústup německých kolon pokračoval a většina vyděšených obyvatel se ukrývala v improvizovaných krytech a sklepeních, kde s trýznivým napětím naslouchala neustávajícímu hukotu motorů, štěkotu palby a detonacím výbuchů. Ten, kdo by kryt opustil, musel počítat s nejhorším. Nikdo již nepočítal s tím, že by válka mohla Žďár tak těžce zasáhnout stejně jako s obavami z možného vypalování, trestání, mučení a poprav ze strany běsnících Němců. Odehrála se také další srážka Wehrmachtu a Waffen-SS po níž esesmani popravili u rampy hospodářského družstva na dnešní Smetanově ulici v blízkosti nádraží 16 vojáků.

  Během téměř nekonečného ústupu jednotek skupiny armád Střed bylo detonacemi a požáry zcela zničeno 33 budov a celých 90 % domů s různou závažností poškozeno. Zahynulo rovněž několik desítek příslušníků Wehrmachtu. Město zaplněné opuštěnými vozidly, poházenou výstrojí a výzbrojí, mrtvými těly lidí a koní, to vše doplněno dýmem stoupající ze spálenišť skýtalo v ranních hodinách 10.5. žalostný pohled. Nicméně Rudá armáda jdoucí Němcům v patách se již blížila a kolem 6 hodiny ranní se na okraji města objevil první průzkumný jezdecký oddíl majora Ivana Lukašenka. Významná část Žďárska a samotný Žďár byl osvobozen 51. střeleckým sborem generálmajora Alexandra Dmitrijeviče Rumjanceva náležícím do 232. divize 40. armády generálporučíka Filipa Fedosjeviče Žmačenka z 2. Ukrajinského frontu maršála Sovětského svazu Rodiona Jakovleviče Malinovského. Vyděšení a vyčerpaní obyvatelé města, z nichž většina strávila více než 15 hodin v krytech a sklepeních svá útočiště opustila a začala nadšeně vítat osvoboditele.

                                                                                                

 

 

Diskuze k článku

Nový komentář

Reklama
06.05.2021 AktualityV Jihlavě je nejvíc potkanů na sídlištích, ve středověkém podzemí nemají potravu

V Jihlavě letos deratizační firma zaznamenala o něco vyšší výskyt potkanů než před rokem. Hodně potkaních nor je vidět na sídlištích Březinova, Na Dolech nebo mezi bytovými domy v Kollárově ...

Komentáře (0)
06.05.2021 AktualityV kontejnerech popeláři nalézají i tlející zvířata

Nejenže se kvůli koronavirovým vládním opatřením potýkají popeláři na Vysočině s enormním nárůstem odpadu domácností, ale razantně stoupá i počet znečištěného vytříděného odpadu ...

Komentáře (0)
06.05.2021 AktualityÚpravy čekají také „nejhorší“ zastávku

Rekonstrukci tří zastávek, které jsou ve špatném technickém stavu, schválili na svém posledním jednání jihlavští zastupitelé. Jednou z nich je konečná zastávka autobusové linky číslo ...

Komentáře (0)
05.05.2021 AktualityVysočina čeká, že hospodaření jejich nemocnic nebude ztrátové

Kraj Vysočina očekává, že hospodaření jeho pěti nemocnic za loňský rok nebude ztrátové. Podle účetních závěrek, předložených dnes krajské radě, se některé nemocnice dostaly až ...

Komentáře (0)
05.05.2021 AktualityNa Vysočině dostane dotaci na kotel 241 žadatelů, na které vloni nevyšly peníze

Na Vysočině dostane dotaci na výměnu starého kotle dalších 241 žadatelů, kraj mezi ně rozdělí 25,6 milionu korun. Vloni se sice na tyto žádosti už peníze nedostaly, ale kraj požádal ministerstvo ...

Komentáře (0)
05.05.2021 AktualityNoční oprava za jedna! Ráno voda tekla

Takzvaní pátrači VI. divize Služeb města Jihlavy (SMJ), která má na starosti vodovody a kanalizace, odhalili poruchu na hlavním vodovodním řadu pro Jihlavu. Opravu naplánovali na noc ze soboty ...

Komentáře (0)
05.05.2021 AktualityV životě jsem za pultem nestála

Předsedkyně jihlavského OV KSČM Helena Vrzalová na 1. máje rozdávala na jihlavském Masarykově náměstí kytičky. Tradičně jen komunisté si na náměstí připomněli Svátek práce. Shromažďovat ...

Komentáře (4)
04.05.2021 AktualityJihlava spouští anketu k dopadům změny klimatu

Během celého května bude na webu jihlava.cz dostupný online dotazník k připravované adaptační strategii města. Zároveň jsou pro občany dostupné v městských informačních centrech také ...

Komentáře (3)
04.05.2021 AktualityPutování za sochami Michala Olšiaka uspělo v republikové soutěži

Velké překvapení zažila malá turistická oblast Koruna Vysočiny, nacházející se na Vysočině. Minulý rok v létě spustila turistickou hru, která nabízí turistům s malými dětmi, zajímavý ...

Komentáře (0)
04.05.2021 AktualityEkodukt na D1 už je hotový

Krátkodobé uzavření dálnice D1 na 95. km, kde v noci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli specialisté společnosti Skanska odstraňovali ocelová lana pod klenbou budoucího nadchodu pro zvěř, ...

Komentáře (1)
04.05.2021 AktualityV kontejnerech popeláři nalézají i tlející zvířata

Nejenže se kvůli koronavirovým vládním opatřením potýkají popeláři na Vysočině s enormním nárůstem odpadu domácností, ale razantně stoupá i počet znečištěného vytříděného odpadu ...

Komentáře (0)
04.05.2021 AktualityNa Dolech počítají se zubní ambulancí

Byty různých kategorií, obchody, podzemní parkování, zubní ambulance, knihovna nebo víceúčelová místnost. To vše by mělo vzniknout v lokalitě Na Dolech mezi Mateřskou školou Bystrouška ...

Komentáře (0)

Reklama
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. Výroba www stránek a eshopů
S-Rank (www.seznam.cz) www.i-asap.net