Reklama
Dnes je sobota 16.01.2021     svátek má Ctirad

Na Vysočině loni přibylo 11 kg komunálního odpadu na obyvatele

Ilustrační foto: archiv JL
Ilustrační foto: archiv JL

26.11.2020 Aktuality/Komentáře (4), autor:
-čtk-

Množství komunálního odpadu na Vysočině v přepočtu na jednoho člověka vloni meziročně stouplo o 11 kilogramů na 567 kilogramů. Vyšší produkci tohoto odpadu v přepočtu na hlavu měly minulý rok jen čtyři kraje v Česku.

Na jednoho obyvatele republiky v průměru tohoto odpadu připadalo 551 kilogramů. Vyplývá to z dat, o kterých ministerstvo životního prostředí (MŽP) informovalo v tiskové zprávě.

Z obcí Vysočiny bylo za minulý rok v součtu 289.000 tun komunálního odpadu, zatímco v roce 2018 tohoto odpadu v kraji vzniklo 283.000 tun. Vyšší podíl odpadu na jednoho obyvatele než na Vysočině měly vloni kraje Středočeský, Jihočeský, Pardubický a Olomoucký.

Na celkové loňské produkci komunálních odpadů v ČR se Vysočina podílela pěti procenty. Byl to třetí nejnižší podíl mezi kraji, což odpovídá tomu, že Kraj Vysočina se zhruba půl milionem obyvatel je třetím nejméně lidnatým regionem.

Lidé v celé ČR vloni vyprodukovali skoro 5,9 milionu tun komunálního odpadu, což je o 1,6 procenta víc než v roce 2018. Z loňského množství bylo 41 procent odpadů využitých buď recyklací nebo kompostováním a 12 procent posloužilo při výrobě tepla či elektřiny ve spalovnách. Na skládkách loni podle zprávy ministerstva skončilo v Česku 46 procent komunálních odpadů.

Právě míru skládkování by měl omezit nový zákon o odpadech, který zvyšuje poplatky za ukládání na skládky a od roku 2030 zakazuje skládkování recyklovatelných a využitelných odpadů.

Všech druhů odpadu vzniklo během minulého roku na Vysočině 1,5 milionu tuny, v porovnání s rokem 2018 to bylo o 8,5 procenta méně. V celém Česku se množství tohoto odpadu snížilo meziročně o 1,1 procenta.

Nebezpečných odpadů bylo vloni z Vysočiny 64.000 tun, i jejich produkce v meziročním porovnání klesla, a to o 7000 tun.

 

Diskuze k článku

Nový komentář

PROTI EKOLOGICKÝ ČIN
Zdeněk | 2020-11-26 18:20:26 | Reagovat
SPALOVNA ODPADKŮ
Jihlava je nejen město, ale i kraj Vysočina.
Ten by neměl své odpadky exportovat.

Je věcí ekologie a ekonomiky spalovat odpadky v místě.
 S pálením odpadků "in situ"před televisními kamerami,  šel příkladem president Zeman s červenými trenkami.

Odpad je nutno nikoli dlouze ukládat, čekat až se naplní vlak, nebo nezatěžovat dálnici.
Dovoluji si vložit znovu článek do JL z roku 2010:
"SPALOVNA ODPADKŮ
JL „Debata o spalovně byla vyostřená“  Aktuality : 02.06.2010.
Odpadky už není kam dávat, musí se pálit, tvrdili zástupci kraje. Jenže spalování odpadů je nebezpečné, oponovali ekologové.
 Na jedné straně většina zelených a ekologů, na druhé straně menšina zástupců kraje a energetické agentury.
Tak vypadala debata asi 40 lidí v jihlavském kině Dukla o krajské spalovně. Pro ni je i část vedení města Jihlavy.

Myslím, že je škoda debatovat o problematice, která byla již před léty studována a myslím, že i dost optimálně místně a dopravně řešena.
Dovoluji si proto v tomto blogu na původní návrh upozornit:
Spalovna odpadků pro okres Jihlava byla  řešena v rámci  sídliště Bedřichov.
Stalo se tak  v souladu s  „Usnesením rady ONV z 28. června 1977 číslo 41 – 07“.
Dobrým znatelem této problematiky je Ing. Jiří Vondrák, tehdejší vedoucí odboru výstavby ONV. Na této úrovni zpracoval většinu dokumentů, které jsou  na webu:   bedrichov.atlasweb.cz
Jde zejména o doklady na obr. 35, 37, 37, a průvodní zprávu na obr. 32, 33, 34,
Umístění spalovny odpadků je schematicky zakresleno  na obr.  7.
Realizaci spalovny zabránilo,  že ze sídliště byla realizována pouze 1. stavba.
Prostředky na spalovnu  měly být získány z komplexního nákladu na byt v rámci THU  a fondu čistoty ovzduší ČSSR. Viz. bod c/ na straně 1/a uvedeného usnesení.
Nevím, jak dalece je dokumentace zachována v archivu. Touto spalovnou se v rámci sídliště zabýval dílče
Ing. arch. Z. Baueršíma.
Byli jsme se spolu podívat se na spalovnu v Bratislavě.
Její geneze začala ve spalovně v Košicích, které získaly velkou  podporu ze Švédska.
Architekt Baueršíma spalovnu nakreslil, vyřešil a projednal systémem zavlečkování. Jako optimální byly tehdy vybrány kotle typu Buderus vyráběné v Düseldorfu. S výrobcem jednal  topenář-specialista  Zdeněk  Nováček, který  i továrnu navštívil. Umístění spalovny bylo  podmíněno získáním prostředků ze sídliště Bedřichov a dopravním řešením, které s ním souviselo. Tedy výjezdem  od Pávovského přivaděče na Sokolovskou a vlečkou z hlavního nádraží.
Původní směrný plán Jihlavy tomuto řešení nevyhovoval. Jeho autor Ing. arch. Jiří Šubrt však trasu přivaděče v něm zakreslenou vytrvale hájil.
Teprve, když jsem vyhledal renomovanou autoritu, vedoucího katedry dopravních staveb VÚT Brno, 
Prof.Dr. Ing.  Vladimíra  Veselého, který přijel do Jihlavy a osobně se problematiky ujal, nastala změna.
Formou šesti zadáních státnic v Brně a stejného počtu státnic zadaných jeho kolegou v Praze, bylo prokázáno optimální řešení. Bylo to výhodné z estetického pohledu krajináře i technického pohledu hygienika v souvislosti s hlukem v krajině.
  Součástí řešení sídliště Bedřichov bylo také umístění spalovny odpadků, která by tento dopravní sběrač využívala.
Dokládají to modely a výkresy situací na zmíněném webu:  bedrichov.atlasweb.cz 
Prof.Dr. Ing.  Vladimír Veselý – autor původního dopravního řešení Březinek - byl tímto komplexním krajinářským a dopravním řešením natolik zaujat, 
že i zajistil,  v této souvislosti,  na VÚT  v Brně,  studii svozu odpadků pro okres Jihlava.
Tedy včetně Telče, Třeště atd. , byl to značně tlustý foliant!
Studie byla  podkladem pro topenáře, kteří propočítali tepelnou kapacitu odpadků a určili množství doplňkového paliva – plynu.
Koncepce  byla projednáno na všech instancích od MNV, ONV, KNV včetně Minsterstva výstavby a techniky -  MVT.
Po komplexním schválení všech souvislostí, podmiňujících investic, atd.
byla výstavba sídliště Bedřichov zahájena 1.  stavbou. Plynová kotelna zde měla být pouze provizoriem,  před realizací spalovny odpadků – centrálního tepelného zdroje sídliště.
Ze sídliště Bedřichov byla tedy realizována nejenom tato stavba, ale i areály rodinných domků na jeho okraji. Podstatnou záležitostí však zůstává stávající trasa přivaděče, na kterou měl logicky navazovat obchvat města. Je škoda, že se jej nepodařilo realizovat v parametrech přivaděče, tedy čtyřech proudech.
Je to obdobná škoda, jako likvidace čtyř proudů realizovaných podle projektu stejného autora dopravního řešení na Březinkách.
----------------------
Myslím, že by bylo škoda na toto úsilí zcela zapomenout a nepovšimnout si  řešení alespoň jako alternativy.
Zdeněk Gryc,
 
Zdeněk | 2020-11-26 18:34:42 | Reagovat
neměl své odpadky exportovat???..... ani importovat........Jihlava se stala popelnicí Evropy..........na jejím území se budou likvidovat statisíce tun chemického starého nábytku z Evropy............dále se sem vozí tisíce tun  "jedovatého" elektroodpadu i z okolních zemí..........závod na zpracování občas  hoří........zákonem není zakázáno dovážet do republiky odpad na spalování............spalovna v Jihlavě byla plánovaná na kapacitu 150 tisíc tun odpadu.....kdo zaručí v ulhané  banánové rapublice, že nedojde k jejímu rozšíření a bude se opět spalovat odapd z blízkých i vzdálených zemí???.......při spálení 150 000 t vznika 50 000 t strusky, kterou nikdo až tak nechce, je problematická nejen pro lidské zdraví..............budeme ji skládkovat na Henčově???......vozit na skládku Čáslav???, kde se už  ukládá 70 000 t strusky a místní by mohli vyprávět, jak báječně práší...........raději nepřemýšlet, co jemný prach obsahuje, lidé včetně malých dětí dýchají...............nedělejme z Jihlavy evropský  smeťák!!!......stačí , že pravdoláskaři z ní udělali malou Dillí...........

....ve snaze o snížení množství  odpadu bychom měli začít každý u sebe.........přestat se přežírat, kupovat věci, které vlastně až tak moc nepotřebujeme..........jenže to nejde dohromady s kapitalistickou filozofii a kapitalistickým štěstím .....kupuj, kupuj, zadluž se a kupuj....... tedy produkuj nekonečné množství odpadu........
km | 2020-11-27 08:19:27 | Reagovat
Hele bratře, nebo raději soudruhu,
leč jasně "čtenář"
Neračte se stydět za rodo-kmen.
NE - VAŽVAŇME

"neměl své odpadky exportovat???..... ani importovat........Jihlava se stala popelnicí Evropy.........."
¨----------------------------------------------------------
SPALOVNA NA BEDŘICHOVĚ PODLE
PALIVOVÉ ZÁKLADNY MVT
Měla pálit odpad města Jihlavy a přilehlého okolí
"KAPIŠTO"?
Jak jste rád uváděl pod původním pseudo:
------------------------------------------------------
Zdeňku, dovol mi malou intimní otázku !
Najdeš si při tom smolení duchaprázdných blogů, na kterých nejčastěji diskutuješ sám se sebou nebo vymýšlíš mlácení prázdné slámy na různých replikách, či při neustálém tlučení do kláves CTRL+C a CTRL+V, pošetilém tapetování a kopírování čas na to, aby sis došel na WC ? Abys nedopadl jako Karl Johannes Nepomuk Josef Norbert Friedrich Antonius Wratislaw Mena Fürst zu Schwarzenberg von Wopěnka s jeho „saprlot, zase chloušička, Johan, čistá plena, ale chonem !“
čtenář | 2017-01-27 11:45:36 | Reagovat
 
Zdeněk | 2020-11-27 19:48:09 | Reagovat
Reklama
13.01.2021 AktualityGymnázia na Vysočině chystají jednotné přijímací zkoušky

Gymnázia na Vysočině připravují zájemce na jednotné přijímací zkoušky, které jsou naplánované na duben, i když mimořádné opatření kvůli koronaviru dává možnost vlastních přijímacích ...

Komentáře (0)
13.01.2021 AktualityDo stop vyrazily davy běžkařů

O víkendu vyrazily doslova stovky lyžařů do běžeckých stop v okolí Jihlavy. Lidé tak využili první sníh letošní zimy. S podporou města Jihlavy upravili členové neziskové společnosti ...

Komentáře (0)
13.01.2021 AktualityNěkteří lidé na svoz zapomněli

V posledním týdnu roku 2020 proběhl mimořádný svoz odpadu. Jenže spousta obyvatel krajského města to nezaregistrovala, protože jsou zvyklí, že se odpad od jejich domů vyváží pouze v sudé ...

Komentáře (0)
13.01.2021 AktualityTransporty zvířat v Zoo Jihlava pokračují i v „době covidové“

I v době koronavirové uzávěry realizovala Zoo Jihlava v závěru uplynulého roku přesuny některých zvířat. Jejími novými obyvateli jsou poloopice outloň malý či psi pralesní. Jak sdělil ...

Komentáře (0)
12.01.2021 AktualityPočet operací v Nemocnici Jihlava je kvůli koronaviru poloviční

Počet operací Nemocnice Jihlava se kvůli zaměření na péči o pacienty s covidem-19 snížil na polovinu. Obvykle dělá asi 7500 operací ročně. Odložením neakutní péče klesl počet operací ...

Komentáře (0)
12.01.2021 AktualityVýtěžek z aukce Igráčků-Tří králů půjde do Tříkrálové sbírky

Výrobce her a hraček v Novém Veselí na Žďársku dal do aukce unikátní plastové figurky Igráčků - Tří králů. Celý výtěžek z jejich prodeje půjde na účet Tříkrálové sbírky pořádané ...

Komentáře (0)
12.01.2021 AktualityV pelhřimovské nemocnici pomáhají hasiči

V pelhřimovské nemocnici pomáhají od dnešního dne zdravotníkům profesionální hasiči, střídat by se tam měli ve směnách do konce měsíce. V nemocnici přibývají pacienti nakažení covidem-19, ...

Komentáře (0)
12.01.2021 AktualityJihlavské krematorium by mohlo pomoci ostravskému, které nestíhá

Některá krematoria v ČR nestíhají. Důvodem je zvýšená podzimní úmrtnost lidí, která je mimo jiné také spojena s pandemií koronaviru. Vláda měla do pátku zpracovat statistiku vytíženosti ...

Komentáře (0)
12.01.2021 AktualityVýjezdů zdravotnické záchranky v našem kraji meziročně ubylo

Hodně specifický rok za sebou mají krajští záchranáři. Jejich mluvčí Petr Janáček na rovinu přiznává, že se museli vypořádat s něčím naprosto novým, co doposud neznali. Má na mysli ...

Komentáře (0)
11.01.2021 AktualityNa železnici na Vysočině letos skončí stavby za stamiliony Kč

Na železnici v Kraji Vysočina letos skončí stavby za stamiliony korun. Do srpna by měla být hotová rekonstrukce úseku mezi Křižanovem a Skleným nad Oslavou na rychlíkové trati z Brna do Žďáru ...

Komentáře (0)
11.01.2021 AktualityNezaměstnanost na Vysočině vzrostla

Nezaměstnanost na Vysočině se v prosinci oproti předchozímu měsíci zvýšila o 0,4 bodu na 3,3 procenta. Na konci roku bylo v kraji bez práce 11.443 lidí, o 1200 víc než v listopadu. Podle údajů ...

Komentáře (0)
11.01.2021 AktualityNa zámku v Telči jsou před dokončením první sály nového muzea

Na zámku v Telči na Jihlavsku, jehož celková obnova za více než 200 milionů Kč začala zjara 2020, jsou téměř hotové první sály nového zámeckého muzea. Po dokončení bude muzeum v 15 ...

Komentáře (0)

Reklama
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. Výroba www stránek a eshopů
S-Rank (www.seznam.cz) www.i-asap.net