Reklama
Dnes je sobota 31.10.2020     svátek má Štěpánka

Desátý Den architektů přinese mimo jiné vycházku areálem jihlavské psychiatrie


19.9.2020 Aktuality/Komentáře (1), autor:
Jiří Varhaník

Festival Den architektury zamíří v říjnu také na Vysočinu. Jeho akce se chystají v Jihlavě i v dalších místech.

V pořadí už desátý ročník festivalu se koná pod záštitou České komory architektů a Svazu měst a obcí ČR. Jeho program se má věnovat moderní architektuře i historickým skvostům. Od 1. do 7. října nabídne přes tři stovky akcí ve více než stovce měst a obcí v Čechách i na Slovensku.

Podle architektky Marcely Steinbachové, zakladatelky a ředitelky Dne architektury, chtějí organizátoři letošní akce poukázat na úlohu architektury i urbanismu ve společnosti, ať už se to týká životního prostředí a udržitelnosti rozvoje, funkčnosti veřejných staveb a prostorů nebo proměn jednotlivých lokalit po společenské stránce i z hlediska architektury.

Program letos také připomene několik významných architektonických osobností minulosti i současnosti, jako jsou Adolf Loos, Josef Gočár, Otakar Novotný, Jaroslav Fragner nebo Zdeněk Fránek.

Obecně lze v programu vybírat ze zdarma přístupných exkurzí do běžně nepřístupných budov s názvem Hurá dovnitř! Dále budou organizovány cyklovyjížďky, přednášky nebo workshopy pod vedením architektů, historiků a dalších odborníků. Dojde i na divadelní představení věnované architektuře.

Den architektury nabízí mnohde i program pro děti a český architektonický filmový festival Film a architektura. Kompletní program je k dispozici na stránkách denarchitektury.cz a filmarchitektura.cz.

 

Program na Vysočině

Na Vysočině budou festivalové akce organizovány na několika místech.

Jihlava: Sraz v sobotu 3. 10., 14.00, Brněnská 54 - V Jihlavě se chystá procházka po areálu psychiatrické nemocnice Na Kopečku. S výkladem půjdou účastníci po stavbách s rukopisem architektů Bohuslava Fuchse a Bedřicha Rozehnala.

Celková koncepce areálu psychiatrické nemocnice na Brněnském kopci byla navržena ve 30. letech významným funkcionalistickým architektem Bohuslavem Fuchsem, mimo jiné též autorem jihlavské sokolovny.

Vedle pavilonů patří podle architektů mezi nejzdařilejší stavby areálu hospodářská budova podle návrhu architekta Bedřicha Rozehnala.

Během společné procházky s výkladem historika architektury a UNArchitekti bude připomenuta původní koncepce a realizované i nerealizované stavby. Odborníci též zhodnotí aktuální stav areálu.

Žďár nad Sázavou: sraz v sobotu 3. 10., 10.00, cena 100 Kč, parkoviště pod městským úřadem, Žižkova 227/1 - Příznivci nejen lidové architektury se budou moci mohou vypravit na celodenní autobusový výlet do nitra Žďárských vrchů. Tady se půjde po po rekonstrukcích roubenek i novostavbách chalup s Petrem a Štěpánem Matějkovými a Jakubem Zemanem.

Již druhý ročník autobusového výletu projede stavby na Třech Studních, Krátké, Kadově až po Svratku. Prohlídky se uskuteční v doprovodu architektů nebo investorů jednotlivých realizací. Svačiny s sebou, nutná je rezervace míst.

Třebíč: sraz: ve čtvrtek 1. 10., 17.30, Cyrilometodějská 48/4 - po roční odmlce bude navázáno na besedu s městským architektem Jaroslavem Hulínem. Tentokrát to bude o konkrétních plánech pro centrum města. Architektonická vycházka po Třebíči se pokusí odpovědět na otázku, kam toto město směřuje.

Třebíč: sraz v pátek 2. 10., 16.00, Před budovou Městské spořitelny, Karlovo náměstí 106/57 - co zbylo z původních interiérů a jaký je výhled z terasy budovy? Stavba podle Fuchsova návrhu byla postavena v letech 1932–1933. Souběžně bude v Městské knihovně probíhat ve smyčce projekce dokumentu Evropský architekt Bohuslav Fuchs“ který byl vloni představen na mezinárodním festivalu Film a architektura.

Prohlídky budou probíhat po menších skupinách každých 20 minut, a to v rámci akce Hurá dovnitř!

  Třebíč: sraz v sobotu 3. 10., 14.30, Otmarova 30/22 - nová přístavba Katolického gymnázia, jedna z mála architektonicky kvalitních realizací školních budov nejen v Třebíči, ale i v republice. Jak vše vznikalo, se účastníci budou moci ptát vedení školy i autorů. Podle architektů je nenápadná budova v prostorech kapucínského kláštera svěží vlaštovkou současné architektury v Třebíči.

Hovořit se bude o tom, jak vzniká dobrá veřejná architektura, jakým problémům bylo nutné čelit a proč nejsou na fasádě barvy duhy? Součástí volné prohlídky bude krátká beseda s autory z Atelieru Tišnovka a s vedením školy. Městská knihovna nabídne projekci dokumentu Evropský architekt Bohuslav Fuchs. 

  Humpolec: Sraz v sobotu 3. 10., 14.00, 8smička – zóna pro umění, Kamarytova 97 - sobotní rodinná dílna aneb K čemu jsou architekti. Workshop pro děti ve věku 4–10 let + workshop pro děti od 12 let bude tematicky uspořádán ke stejnojmenné knize s autory knihy Karolínou Jirkalovou a Ondřejem Duškem. Vhodné zejména pro budoucí architekty.

  Humpolec: sraz ve středu 7. 10., 16.00, 8smička – zóna pro umění, Kamarytova 97 – Akce Architekturou s architekty. Účastníci ve městě budou hledat a vnímat (nejen umění) ve veřejném prostoru. Půjdou po stopách velkých architektů s místními architekty. Půjde se pěšky, nebude to daleko. Trasa bude překvapením.

Diskuze k článku

Nový komentář

dokum.foto pavilon ředitelský a hospodářský multifunční
Areál ústavu psychiatrické léčebny v Jihlavě.
Hospodářský pavilon Zemského ústavu choromyslných, 1938 - 1942.
/v současnosti: Pavilon č. 6. Ředitelství a hospodářský pavilon/.
Autor: Prof. Dr. Ing. Arch. Bedřich Rozehnal.
-----------------------------------------------------------------------
Již v roce 1938 byla jihlavská veřejnost v tisku seznámena jednoduchými a výstižnými slovy s jeho záměrem. Pavilon slouží dodnes, je dokladem solidnosti, nadčasovosti a funkční kvality jeho architektury. Není toho mnoho, co je dnes možno dodat k článku doplněnému podélnými fasádami, uveřejněnému  v "Moravském příteli lidu" 17. 4. 1938.
"HOSPODÁŘSKÁ BUDOVA
ZEMSKÉHO ÚSTAVU CHOROMYSLNÝCH V JIHLAVĚ
V nejbližších dnech se započne se stavbou hospodářské budovy v zemském ústavu choromyslných v Jihlavě. Ústav choromyslných jest zemským úřadem velkoryse založen na velmi krásném pozemku při státní silnici do Brna a postupně dobudováván. Hospodářská budova jest provozně dokonale vyřešena, sestává z kuchyně, prádelny, společenských místností, jídelen pro lékaře a bytů pro personál. Situována jest při hlavní příjezdové cestě v blízkosti stávající kotelny a jest architektonicky včleněna do komplexu pavilonů. -Ve spodním přízemí jsou po jedné straně průchodné pasáže, sklady a chladírny pro kuchyni, spojené nákladním výtahem s prostorami kuchyně, po druhé straně jest příjem a výdej prádla. Ve středu pasáže jest umístěno hlavní schodiště, vedoucí k jídelnám a společenským místnostem. -V přízemí jest prostorná kuchyně se všemi vedlejšími místnostmi, řeznictvím a pekárnou, vybavená moderním a hygienickým strojním zařízením. V prádelně prochází špinavé prádlo přes třídírnu, pračky, odstředivky a kalandry do sušárny, správkárny a žehlírny, skladu čistého prádla a výdejny, odtud se vydává na jednotlivá oddělení. Postup jest plynulý, nekříží se. Postranním schodištěm jsou přístupny byty pro personál. Projekt vypracoval architekt Ing. B. Rozehnal z Brna, který vyřešil dokonale nejen složitý provoz budovy tím, že dobře oddělil od sebe jednotlivé provozní celky, ale dal budově také čistý a jasný architektonický vzhled. Budova bude sloužiti pro 1300-1500 lidí a její celkový rozpočtový náklad bude činiti asi 4, 500. 000 Kč."
------------------  
Přeci by zde byly ještě tři aspekty, které článek dostatečně nezdůrazňuje -  situování k světovým stranám, usazení do terénu a funkční kompozice hmot.
1/Podélné fasády jsou orientovány k východu a západu, což dává interiérům dobré a klidné osvětlení. Vylučuje polední skleníkový efekt a chladnější interiéry v severní fasádě, což se uplatní hlavně v době mimo topnou sezonu.
2/Usazením do terénu dosáhl autor nenásilného mimoúrovňového obsloužení jednotlivých provozů s minimální potřebou výtahů. Toto řešení je zajisté zajímavé z hlediska ekonomicko-provozního.
3/Kompozice hmot je účelová, s maximální snahou vyhovět provozu jednotlivých funkcí s bez umělého osvětlení
Pro lepší pochopení tohoto aspektu, který si návštěvník pavilonu stěží uvědomí, doporučuji zhotovit model pavilonu, který by byl vystaven na vernisáži publikace:
"111 let Psychiatrické léčebny v Jihlavě".
Zdeněk | 2020-09-19 15:10:56 | Reagovat
Reklama
29.10.2020 AktualityMotoristé už stříhají metr, do otevření obchvatu Velkého Beranova zbývají tři noci

Není to ani půl roku, co obchvat Velkého Beranova nabral zhruba dvoutýdenní zpoždění. Nepříznivý jarní vývoj první vlny pandemie koronaviru negativně zasáhl i do harmonogramu největší ...

Komentáře (0)
27.10.2020 AktualityŘeší opravu ulice Jiřího z Poděbrad

Ulice Jiřího z Poděbrad v Jihlavě by se měla opravovat příští rok. Původní oprava počítala pouze s opravou povrchu vozovky. Nyní bude nutné vybudovat novou dvojitou kanalizaci. Odbor ...

Komentáře (3)
27.10.2020 AktualityPrimátorka Jihlavy Karolína Koubová je v karanténě

Od včerejšího dne je v karanténě primátorka Jihlavy Karolína Koubová a také náměstek primátorky Vít Zeman. Byli vytrasování, protože architekt Petr Kropp, se kterým minulý týden spoluorganizovali ...

Komentáře (0)
27.10.2020 AktualityHavlíčkobrodský domov pro seniory potřebuje pomoc dobrovolníků

Domov pro seniory v Havlíčkově Brodě zřizovaný městem potřebuje pomoc dobrovolníků. Potýká se s velkým počtem pracovníků nakažených covidem-19. Pokud se situace během týdne výrazně ...

Komentáře (0)
27.10.2020 AktualitySedlejovská školka má další ocenění

Cenu hejtmana Kraje Vysočina Patria Nostra pro letošní rok obdržela novostavba mateřské školy v Sedlejově u Telče. Unikátní stavbu se podařilo dokončit před dvěma lety. Nominaci na ocenění ...

Komentáře (0)
27.10.2020 AktualityPoškodili Lavičku Václava Havla

V noci z neděle na pondělí poškodil neznámý vandal Lavičku Václava Havla před kinem Dukla v Jihlavě. „Oznámení jsme přijali a v současné době provádíme šetření,“ informovala ...

Komentáře (15)
26.10.2020 AktualityZemřel mukl Karel Linhart

Ve věku 91 let zemřel 20. října v Novém Městě na Moravě člen Konfederace politických vězňů na Vysočině pan Karel Linhart. Absolvent jihlavského gymnázia byl v roce 1949 v jihlavském ...

Komentáře (0)
26.10.2020 AktualityJihlava připravila místo pro bezdomovce, kteří budou v karanténě

Jihlava připravila ubytování pro bezdomovce ve městě, kteří by měli být kvůli covidu-19 v karanténě. V jedné z městských budov už bylo tento týden nachystaných 11 lůžek, do budoucna ...

Komentáře (0)
26.10.2020 AktualitySilničáři Vysočiny připravili na zimu kvůli viru střídání směn

Krajští silničáři připravili na zimu systém střídání směn, aby se pracovníci potkávali co nejméně a tím se mezi nimi snížilo riziko šíření koronaviru. Zajišťovat budou sjízdnost ...

Komentáře (0)
26.10.2020 AktualityNa krajských silnicích Vysočiny skončí většina oprav v říjnu

Na většině krajských silnic Vysočiny skončí stavební práce do konce měsíce. V listopadu budou pokračovat opravy 12 úseků, mezi nimi jsou i rekonstrukce mostů v Dolní Rožínce, Mysleticích ...

Komentáře (0)
26.10.2020 AktualityVyúčtování vstupenek dostanou v dědickém řízení

Nečekaný skon dlouholetého provozovatele kulturního střediska na zámku v Polné Michaela Ondráka (51) v červnu letošního roku zatřásl nejen zvukařskou a hudební scénou. Napřímo zasáhl ...

Komentáře (0)
26.10.2020 AktualityŠkoly chystají detaily maturit, z hodnocení testů zmizí známky

Od příštího jara se státní maturitní testy nebudou známkovat, nýbrž slovně hodnotit. Vyhlášku v tom směru podepsal ministr školství Robert Plaga (ANO) v polovině října. Jednotná (státní) ...

Komentáře (0)

Reklama
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. Výroba www stránek a eshopů
S-Rank (www.seznam.cz) www.i-asap.net