Reklama
Dnes je sobota 22.02.2020     svátek má Petr

Za znečišťování dostal Kronospan pokutu v celkové výši 160 tisíc korun

Více v tištěném vydání JL s datem 14. 2.
Více v tištěném vydání JL s datem 14. 2.

14.2.2020 Aktuality/Komentáře (15), autor:
Pavel Bajer

Pokutu od České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Havlíčkově Brodě ve výši 160 tisíc korun dostala jihlavská dřevozpracující firma Kronospan OSB, spol. s r. o.

Jako důvod pro udělení pokuty ČIŽP uvedla, že firma v letech 2017-2019 v rámci své výroby porušila integrované povolení, protože v rozporu s ním provozovala zařízení „Kronospan–Výroba OSB desek“.

„Nedodržováním stanovených podmínek docházelo k únikům emisních látek, které znečistily životní prostředí,“ informoval ředitel oblastního inspektorátu ČIŽP v Havlíčkově Brodě Jan Panský.

Podle ředitele havlíčkobrodské ČIŽP firma dále vypouštěla v rozporu s povolením chladicí vody do vnitropodnikové kanalizace, „neprokázala likvidaci (odvoz) odpadních vod, neplnila podmínku pro nakládání s nebezpečnými odpady a neohlásila plánované změny svých zařízení na příslušný krajský úřad,“ navázal Panský.

Dle ČIŽP se společnost proti rozhodnutí neodvolala a pokuta nabyla 15. ledna právní moci.

Finanční sankce udělená Kronospanu nepřekvapila ná-městka jihlavské primátorky Víta Zemana (Žijeme Jihlavou!). Město si v současné době nechává zpracovat analýzu činnosti firmy, se kterou se v minulosti dostalo kvůli její výrobě do sporu.

„Pokuta koresponduje s našimi zjištěními. Výše sankce mi připadá docela významná. K jejímu udělení došlo i díky tomu, že magistrát situaci řeší,“ vyjádřil se náměstek Zeman.
Dodal, že město klade zvýšený důraz na životní prostředí a lidské zdraví.

Diskuze k článku

Nový komentář

Novida, že nejsou křišťálévě čiští.
Flastr 160 000Kč ... :o) ... přidal bych nejméně dvě nuly. Zakleknout na zákonodárce, aby zpřísnili limity i flastry. V Rakousku by si pokutovaní takové čuňačiny nedovolili !
blade | 2020-02-14 11:59:32 | Reagovat
SRPEN 1968
"Rakousku by si pokutovaní takové čuňačiny nedovolili !"
Zdeněk | 2020-02-14 13:08:08 | Reagovat
Bláziusi !
Co má téma článku společnýho se srpnem 1968? :o)
blade | 2020-02-14 13:52:28 | Reagovat
Co má téma článku společnýho se srpnem 1968? :o)

To, že nás okupovala "druhá repríza osvobození RA"
z roku 1945.
 
Zdeněk | 2020-02-14 14:37:45 | Reagovat
Bláziusi ...Cvoku
Cvoku, tak jen se zlob a nasírej, o své diagnoze rozjímej !
blade | 2020-01-06 15:09:22 | Reagovat
----------------------------------------------------------------------
Víte  prosím co to byly Chruščovky
a čím se se odlišovaly technologicky, dispozičně,  vzhledově od těch v Moskvě, která určovala mantinely všeho
od architektury až po povinosti velitele čety PS.
U Vás nebyl ruský poraděnko?
SÍDLIŠTĚ BEDŘICHOV JIHLAVA
Zdeněk Gryc | Pondělí, 6. 1. 2020 v 16:23
Právě dnes – aktuální motto:
Spalovnu v Jihlavě NÉ !!!
Jste se úplně pomátl ZG !!! Spalpovnu přímo na sídlíšti může vymyslet tak leda blázen. Si ten smrad z toho dýchejte sám. Stačí zasvinění od krono. Zde je myšlena spalovna pro několik měst.
blade | 2020-01-06 11:26:07 | Reagovat
Cvoku, tak jen se zlob a nasírej, o své diagnoze rozjímej !
blade | 2020-01-06 15:09:22 | Reagovat
SÍDLIŠTĚ BEDŘICHOV
Návrhy a projekty byly vypracovány s cílem optimálního využití dané krajiny a zjištění možností rozvoje Jihlavy v tomto prostoru. Práce byly započaty na konci šedesátých let. . . .
 
Zdeněk | 2020-02-14 14:59:32 | Reagovat
Bláziusi,
měj klídek, pohodu, rumíček :o)
Doiporučuji:  https://youtu.be/D6zqMjPhGTg
blade | 2020-02-14 19:01:34 | Reagovat
SE ZDVOŘILOSTÍ NEJDÁL DOJDEŠ ? U PS-áků NIKOLI, že ???
Spalovnu v Jihlavě NÉ !!!
Jste se úplně pomátl ZG !!! Spalpovnu přímo na sídlíšti může vymyslet tak leda blázen. Si ten smrad z toho dýchejte sám. Stačí zasvinění od krono. Zde je myšlena spalovna pro několik měst.
blade | 2020-01-06 11:26:07 | Reagovat
Cvoku, tak jen se zlob a nasírej, o své diagnoze rozjímej !
blade | 2020-01-06 15:09:22 | Reagovat
-----------------------------------------------------------------------------
Brněnský Metropolitan únor 2020
Aktuálně str. 10
Odpad z Brna a okolí pomohl vyrobit rekordní množství tepla. . . .
----------------------------------------------------------------------------
Má na to velitel čety PS-áků "blade"
Nějaký názor ?
Koukal na Past
 16. únor20:10 › 21:45
 
Zdeněk | 2020-02-18 16:53:35 | Reagovat
Výjimečně něco k věci a bez urážek ?
systém Düsseldorf.
-----------------------------------------------------------
Spalovna 20. století
Stavba nové spalovny byla zahájena v roce 1984 a zkušební provoz v lednu roku 1989. Generálním dodavatelem technologické části byla ČKD Dukla Praha a dodavatelem stavební části Průmyslové stavby Brno. Stavba byla řešena jako uzavřený ucelený komplex s prvním stupněm čištění spalin, tj. odloučení pevného úletu ze spalin na elektrostatických odlučovačích. Kotelna byla osazena třemi kotli s válcovými rošty (6 válců) systém Düsseldorf. Pro všechny tři spalovací kotle byl navržen jeden komín s výškou 125 metrů. V roce 1994 byl dobudován další stupeň čištění spalin na bázi polosuché vápenné metody rozšířené o dávkování aktivního uhlí do proudu spalin. Licenzorem stavby byla švédská firma ABB Fläkt. V říjnu 2004 byla instalována technologie čištění spalin pro snížení oxidu dusíku metodou selektivní nekatalytické redukce oxidu dusíku (SNCR).
---------------------------------
SAKO Brno, a.s.
Ekologické služby
Jedovnická 4247/2
628 00  Brno, Židenice
Jihomoravský kraj
-------------------------
SÍDLIŠTĚ BEDŘICHOV
V rámci sídliště měla být realizována spalovna odpadků pro okres Jihlava. Viz přiložené usnesení rady ONV z 28. 7. 1977. Plynulému realizování dalších staveb sídliště, zabránila neschopnost resortů operativně sdružit finanční prostředky na spalovnu a vyvolané investice. Stávající kapacita čističky odpadních vod, dle tvrzení správců neumožnila připojení této soustředěné zástavby, problém byl i s pitnou vodou.
Odpadové teplo spalovny odpadků mělo částečně vytápět sídliště.
Spalovna byla umístěna mimo sídliště do stávajícího hliniště u trati. S ČSD bylo jednáno o zavlečkování. Jasné a snadné bylo její umístění poblíže mimoúrovňového křížení dálničního přivaděče u Lesnova. Mělo tak být dosaženo dobrého dopravního napojení na silniční síť okresu a zajištěn klid nejen pro sídliště, ale i obyvatele Jihlavy.
Projekční práce na tomto záměru tehdy dost pokročily. Byly provedeny studie svozu odpadků, spočítáno jeho množství a dopravní vzdálenosti. Na základě těchto údajů byla nadimenzována kapacita spalovny. Navrženy byly otáčivé spalovací pece firmy Buderus z Duseldorfu. S firmou byla dodávka projednávána. Dokonce topenář Nováček, předseda ZV KSČ, tedy kádrově spolehlivý, byl v Duseldorfu na předběžné domluvě a obhlídce kotlů. Kapacita odpadového tepla se jevila jako postačující na přípravu teplé vody a částečně na vytápění v zimním období. Placení v devizách a sdružení prostředků THU a fondu čistoty ovzduší narazilo na potíže. Záměr byl nad možnosti chápání a energického prosazování představitelů města a okresu.
 
Zdeněk | 2020-02-18 17:44:44 | Reagovat
Jen další příspěvek mimo mísu od místního známého zasírače diskusí. v JL. Doporučiji změnit medikaci či lékaře. 
blade | 2020-02-18 19:45:21 | Reagovat
"Stačí zasvinění od krono"
SÍDLIŠTĚ BEDŘICHOV JIHLAVA
 Zdeněk Gryc | Pondělí, 6. 1. 2020 v 16:23
 Právě dnes – aktuální motto:

 Spalovnu v Jihlavě NÉ !!!
 Jste se úplně pomátl ZG !!! Spalpovnu přímo na sídlíšti může vymyslet tak leda blázen. Si ten smrad z toho dýchejte sám. Stačí zasvinění od krono. Zde je myšlena spalovna pro několik měst.
 blade | 2020-01-06 11:26:07 | Reagovat
Zdeněk | 2020-02-18 20:02:10 | Reagovat
Samozřejmě, že spalovnu na sídlišti NE. Pokud ZG touží po spalovně >>> může navštívit místní krematorium. 
blade | 2020-02-19 10:57:30 | Reagovat
"Blade" je fiktivní postava komiksových příběhů vydávaných nakladatelstvím Marvel Comics. Poprvé se objevil v komiksovém sešitu The Tomb of Dracula #10 v červenci 1973. Je výtvorem tvůrčího dua, které tvořili Marv Wolfman a Gene Colan.

Postava komiksových příběhů neumí číst ?
Převzato:
"Odpadové teplo spalovny odpadků mělo částečně vytápět sídliště
-----------------------------------------------------------------------
Spalovna byla umístěna mimo sídliště do stávajícího hliniště u trati.
----------------------------------------------------------------------
S ČSD bylo jednáno o zavlečkování.
 Jasné a snadné bylo její umístění poblíže mimoúrovňového křížení dálničního přivaděče u Lesnova. Mělo tak být dosaženo dobrého dopravního napojení na silniční síť okresu a zajištěn klid nejen pro sídliště, ale i obyvatele Jihlavy."

PS podívejme se, do  "mapy.cz", jak a kde je umístěna v Brně spalovna odpadků:
SAKO Brno, a.s.
Ekologické služby
Jedovnická 4247/2
628 00  Brno, Židenice
Jihomoravský kraj
Komplexní služby v oblasti odpadového hospodářství pro města, obce, firmy i živnostníky. Provozujeme zařízení na energetické využívání odpadu a dotřiďovací linku. Společensky odpovědná společnost, důraz na ekologii a trvale udržitelný rozvoj lokalit, v kterých působíme.
---------------------------
VELETOČ BÝVALÉHO VELITELE DRUŽSTVA POHRANIČNÍ STRÁŽE - DŘÍVE:

blade říká:
Sobota, 24. 8. 2019 v 11:14
Tady je nějaký G-bloger opravdu tu du dum dum
Při odvodu na vojnu jsem na dotaz kam chci jít, jsem řekl k Pohraniční stráži, protože k nějakým bigošům se mi nechtělo. Koukli do nějakých papírů, řekli maturitu má a po základním výcviku ve Volarech a Zadním Chodově jsem se

jako veldr. objevil v tzv. prvním sledu na pohraniční rotě Černé jezero, prapor byl v Železné Rudě a brigáda v Sušicích.
Tak, že v kostce za komunistů pro mne hovno zle.
Nyní taktéž a nemám potřebu se nikde stranicky či jinak politicky angažovat
Toliko k Rudým buňkám architekte!

NYNÍ:
1. blade říká:
Pátek, 20. 12. 2019 v 15:41
Zbývá úplně jiná otázka a ta visí určitě ve vzduchu – už bylo tomu rádoby mravokárci a rádoby demokratu >>> rudému až po zádel a skalnímu slouhovi KSČ jen >>> ze stavokrálíkárny >>> schovávajícího se neustále za komunistického duševního giganta Havla, určeno to číslo diagnozy nebo ještě ne?
------------------------------------------------------------------
Vážené Rudé buňky mozkové,
stále platí?

XXXXX říká:
Neděle, 22. 7. 2018 v 12:42
„Zhanobil ses sám oslavováním ochlasty a kurevníka a kdybys o něm držel hubu a psal o stavbách,
nikdo by tě nehanobil“
-----------------------------------------------------------
1. XXXXX říká:
Sobota, 30. 1. 2016 v 13:34
Tak já myslel, že už je od tebe klid na věky a zas ne. Proč to tu vlastně visí?
Ty nechápeš, že dokud budeš prudit nedáme ti pokoj?
Celý Jihlavě (podle mě) je u prdele Gryc, Rozehnal a Havel. Lidi mají jiný starosti. Po většině existenční. Neříkám že si za to opět většinově nemůžou sami, koho to zajímá? Dobře, nakreslil jsi Březinky, komoušům pentagon, někde nějakej most, co já vím co ještě, dobrý všechno to stojí, lidi to užívají, tudíž tvé práci čest…
…Ale koho to kurva dneska zajímá?
 
Zdeněk | 2020-02-19 15:22:01 | Reagovat
<^>(-_-)<^>

Pomatený chumaj, zasírač diskuzí a slouha KSČ jen ZG zcela jistě nepatří ani na pravou půlku, ani na levou půlku. Patří přesně doprostřed mezi obě půlky ( ! )
Jo a n
ěkde jsem tu v příspěvku na blogu četl, že ZG je úďák :):):)
blade | 2020-02-19 23:23:40 | Reagovat
 1. Tohle je pro tebe řešení:
  http://www.komik.cz/dir_cedule/stres0.gif

  Pro cvoka jako ty
  http://www.komik.cz/dir_cedule/zakaz_pouzivani_pc0.gif

  Tohle jsi vzorně plnil každý pracovní den před 89.:
  http://www.komik.cz/dir_cedule/amer_aresori0.gif
blade | 2020-02-19 23:48:17 | Reagovat
Nejsou tak křišťálově čistí jak se prezentují:
http://www.cizp.cz/Za-vyrobu-OSB-desek-v-rozporu-s-povolenim-dostala-firma-z-Jihlavy-pokutu-160-tisic-korun.html
blade | 2020-02-14 12:41:53 | Reagovat
Reklama
19.02.2020 AktualityKraj schválil nájemní smlouvu letecké záchrance

Nový provozovatel letecké zdravotní záchranné služby na Vysočině bude za nájem v jihlavské výjezdové základně platit ročně asi 565.000 korun. Smlouvu o nájemném schválili krajští radní. Podle ...

Komentáře (0)
19.02.2020 AktualityZapojte se do úklidu Vysočiny

Až do konce února se může veřejnost dobrovolně registrovat v rámci osvětové akce Čistá Vysočina. Její letošní 12. ročník bude svým průběhem kopírovat praxi osvědčenou v minulosti. ...

Komentáře (0)
19.02.2020 AktualityBývalého vysočinského hejtmana Vystrčila zvolili předsedou Senátu

Nástupcem zesnulého Jaroslava Kubery (ODS) ve funkci předsedy Senátu bude Miloš Vystrčil (ODS). Rozhodli o tom senátoři ve středu 19. února při své volbě. Vysočinský exhejtman obdržel ...

Komentáře (15)
19.02.2020 AktualityNovou posluchárnu polytechniky si lidé mohou prohlédnout až v sobotu

Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) v pondělí po dvouleté výstavbě slavnostně otevřela své nové výukové centrum. Objekt v sousedství staré budovy školy obsahuje posluchárnu s kapacitou ...

Komentáře (0)
19.02.2020 AktualityChřipka zavřela školu a školku ve Velkém Beranově

Pacientů s respiračními chorobami v našem kraji podle čísel hygieniků, která jsou uvedena na webu Krajské hygienické stanice, ubylo. Za poslední týden zdravotníci evidují 1596 nemocných ...

Komentáře (0)
19.02.2020 AktualityArcheologové mají v hledáčku síň

Až do konce března potrvá rekonstrukce barokní obřadní síně na jihlavské radnici. Informovalo o tom prostřednictvím tiskové zprávy město. Práce na restauraci obřadní síně byly zahájené ...

Komentáře (0)
18.02.2020 AktualityOd 1. března začnou na Vysočině platit jednotné jízdenky

Pro cestování regionální dopravou začne od března platit hlavní změna. A to zavedení jednotné přestupní jízdenky a zónově relačního tarifu. Jak uvádí aktuální zpráva krajského úřadu ...

Komentáře (0)
18.02.2020 AktualityPříprava hlubinného úložiště bude do 2022 stát 1,7 miliardy Kč

Příprava hlubinného úložiště jaderného odpadu v Česku bude od letoška do roku 2022 stát 1,7 miliardy korun. Vyplývá to z plánu činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) ...

Komentáře (1)
18.02.2020 AktualityVeterináři ukončili nařízení u Štěpánova, kde byla ptačí chřipka

Veterinární správa včera ukončila mimořádná opatření vydaná 20. ledna po výskytu ptačí chřipky ve Štěpánově nad Svratkou. Informovala o tom na úřední desce. Před týdnem už veterináři ...

Komentáře (0)
18.02.2020 AktualityMenza varuje před koronavirem

Vysoká škola polytechnická Jihlava se připojila k zavedení opatření vysokými školami ČR souvisejících s výskytem koronaviru. Informuje o tom na svých webových stránkách a mimo jiné i ...

Komentáře (0)
18.02.2020 AktualityŘeditel gymnázia a SOŠ v Telči končí!

Gymnázium a Střední odbornou školu v Telči už nepovede dosavadní ředitel Stanislav Máca (65). Po 10 letech ve funkci ho začátkem roku odvolala krajská rada. Fakticky skončí se školním rokem. Více ...

Komentáře (1)
18.02.2020 AktualityMedailová sbírka pro Legends

Cheerleaders jihlavského oddílu JCA Legends příjemně překvapily na prestižní klubové soutěži Evolution Cheer Battle v Praze. Na prvním vystoupení v novém kalendářním roce braly zlato, ...

Komentáře (0)

Reklama
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I
S-Rank (www.seznam.cz) www.i-asap.net