Reklama
Dnes je neděle 29.03.2020     svátek má Taťána

Za znečišťování dostal Kronospan pokutu v celkové výši 160 tisíc korun

Více v tištěném vydání JL s datem 14. 2.
Více v tištěném vydání JL s datem 14. 2.

14.2.2020 Aktuality/Komentáře (15), autor:
Pavel Bajer

Pokutu od České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Havlíčkově Brodě ve výši 160 tisíc korun dostala jihlavská dřevozpracující firma Kronospan OSB, spol. s r. o.

Jako důvod pro udělení pokuty ČIŽP uvedla, že firma v letech 2017-2019 v rámci své výroby porušila integrované povolení, protože v rozporu s ním provozovala zařízení „Kronospan–Výroba OSB desek“.

„Nedodržováním stanovených podmínek docházelo k únikům emisních látek, které znečistily životní prostředí,“ informoval ředitel oblastního inspektorátu ČIŽP v Havlíčkově Brodě Jan Panský.

Podle ředitele havlíčkobrodské ČIŽP firma dále vypouštěla v rozporu s povolením chladicí vody do vnitropodnikové kanalizace, „neprokázala likvidaci (odvoz) odpadních vod, neplnila podmínku pro nakládání s nebezpečnými odpady a neohlásila plánované změny svých zařízení na příslušný krajský úřad,“ navázal Panský.

Dle ČIŽP se společnost proti rozhodnutí neodvolala a pokuta nabyla 15. ledna právní moci.

Finanční sankce udělená Kronospanu nepřekvapila ná-městka jihlavské primátorky Víta Zemana (Žijeme Jihlavou!). Město si v současné době nechává zpracovat analýzu činnosti firmy, se kterou se v minulosti dostalo kvůli její výrobě do sporu.

„Pokuta koresponduje s našimi zjištěními. Výše sankce mi připadá docela významná. K jejímu udělení došlo i díky tomu, že magistrát situaci řeší,“ vyjádřil se náměstek Zeman.
Dodal, že město klade zvýšený důraz na životní prostředí a lidské zdraví.

Diskuze k článku

Nový komentář

Novida, že nejsou křišťálévě čiští.
Flastr 160 000Kč ... :o) ... přidal bych nejméně dvě nuly. Zakleknout na zákonodárce, aby zpřísnili limity i flastry. V Rakousku by si pokutovaní takové čuňačiny nedovolili !
blade | 2020-02-14 11:59:32 | Reagovat
SRPEN 1968
"Rakousku by si pokutovaní takové čuňačiny nedovolili !"
Zdeněk | 2020-02-14 13:08:08 | Reagovat
Bláziusi !
Co má téma článku společnýho se srpnem 1968? :o)
blade | 2020-02-14 13:52:28 | Reagovat
Co má téma článku společnýho se srpnem 1968? :o)

To, že nás okupovala "druhá repríza osvobození RA"
z roku 1945.
 
Zdeněk | 2020-02-14 14:37:45 | Reagovat
Bláziusi ...Cvoku
Cvoku, tak jen se zlob a nasírej, o své diagnoze rozjímej !
blade | 2020-01-06 15:09:22 | Reagovat
----------------------------------------------------------------------
Víte  prosím co to byly Chruščovky
a čím se se odlišovaly technologicky, dispozičně,  vzhledově od těch v Moskvě, která určovala mantinely všeho
od architektury až po povinosti velitele čety PS.
U Vás nebyl ruský poraděnko?
SÍDLIŠTĚ BEDŘICHOV JIHLAVA
Zdeněk Gryc | Pondělí, 6. 1. 2020 v 16:23
Právě dnes – aktuální motto:
Spalovnu v Jihlavě NÉ !!!
Jste se úplně pomátl ZG !!! Spalpovnu přímo na sídlíšti může vymyslet tak leda blázen. Si ten smrad z toho dýchejte sám. Stačí zasvinění od krono. Zde je myšlena spalovna pro několik měst.
blade | 2020-01-06 11:26:07 | Reagovat
Cvoku, tak jen se zlob a nasírej, o své diagnoze rozjímej !
blade | 2020-01-06 15:09:22 | Reagovat
SÍDLIŠTĚ BEDŘICHOV
Návrhy a projekty byly vypracovány s cílem optimálního využití dané krajiny a zjištění možností rozvoje Jihlavy v tomto prostoru. Práce byly započaty na konci šedesátých let. . . .
 
Zdeněk | 2020-02-14 14:59:32 | Reagovat
Bláziusi,
měj klídek, pohodu, rumíček :o)
Doiporučuji:  https://youtu.be/D6zqMjPhGTg
blade | 2020-02-14 19:01:34 | Reagovat
SE ZDVOŘILOSTÍ NEJDÁL DOJDEŠ ? U PS-áků NIKOLI, že ???
Spalovnu v Jihlavě NÉ !!!
Jste se úplně pomátl ZG !!! Spalpovnu přímo na sídlíšti může vymyslet tak leda blázen. Si ten smrad z toho dýchejte sám. Stačí zasvinění od krono. Zde je myšlena spalovna pro několik měst.
blade | 2020-01-06 11:26:07 | Reagovat
Cvoku, tak jen se zlob a nasírej, o své diagnoze rozjímej !
blade | 2020-01-06 15:09:22 | Reagovat
-----------------------------------------------------------------------------
Brněnský Metropolitan únor 2020
Aktuálně str. 10
Odpad z Brna a okolí pomohl vyrobit rekordní množství tepla. . . .
----------------------------------------------------------------------------
Má na to velitel čety PS-áků "blade"
Nějaký názor ?
Koukal na Past
 16. únor20:10 › 21:45
 
Zdeněk | 2020-02-18 16:53:35 | Reagovat
Výjimečně něco k věci a bez urážek ?
systém Düsseldorf.
-----------------------------------------------------------
Spalovna 20. století
Stavba nové spalovny byla zahájena v roce 1984 a zkušební provoz v lednu roku 1989. Generálním dodavatelem technologické části byla ČKD Dukla Praha a dodavatelem stavební části Průmyslové stavby Brno. Stavba byla řešena jako uzavřený ucelený komplex s prvním stupněm čištění spalin, tj. odloučení pevného úletu ze spalin na elektrostatických odlučovačích. Kotelna byla osazena třemi kotli s válcovými rošty (6 válců) systém Düsseldorf. Pro všechny tři spalovací kotle byl navržen jeden komín s výškou 125 metrů. V roce 1994 byl dobudován další stupeň čištění spalin na bázi polosuché vápenné metody rozšířené o dávkování aktivního uhlí do proudu spalin. Licenzorem stavby byla švédská firma ABB Fläkt. V říjnu 2004 byla instalována technologie čištění spalin pro snížení oxidu dusíku metodou selektivní nekatalytické redukce oxidu dusíku (SNCR).
---------------------------------
SAKO Brno, a.s.
Ekologické služby
Jedovnická 4247/2
628 00  Brno, Židenice
Jihomoravský kraj
-------------------------
SÍDLIŠTĚ BEDŘICHOV
V rámci sídliště měla být realizována spalovna odpadků pro okres Jihlava. Viz přiložené usnesení rady ONV z 28. 7. 1977. Plynulému realizování dalších staveb sídliště, zabránila neschopnost resortů operativně sdružit finanční prostředky na spalovnu a vyvolané investice. Stávající kapacita čističky odpadních vod, dle tvrzení správců neumožnila připojení této soustředěné zástavby, problém byl i s pitnou vodou.
Odpadové teplo spalovny odpadků mělo částečně vytápět sídliště.
Spalovna byla umístěna mimo sídliště do stávajícího hliniště u trati. S ČSD bylo jednáno o zavlečkování. Jasné a snadné bylo její umístění poblíže mimoúrovňového křížení dálničního přivaděče u Lesnova. Mělo tak být dosaženo dobrého dopravního napojení na silniční síť okresu a zajištěn klid nejen pro sídliště, ale i obyvatele Jihlavy.
Projekční práce na tomto záměru tehdy dost pokročily. Byly provedeny studie svozu odpadků, spočítáno jeho množství a dopravní vzdálenosti. Na základě těchto údajů byla nadimenzována kapacita spalovny. Navrženy byly otáčivé spalovací pece firmy Buderus z Duseldorfu. S firmou byla dodávka projednávána. Dokonce topenář Nováček, předseda ZV KSČ, tedy kádrově spolehlivý, byl v Duseldorfu na předběžné domluvě a obhlídce kotlů. Kapacita odpadového tepla se jevila jako postačující na přípravu teplé vody a částečně na vytápění v zimním období. Placení v devizách a sdružení prostředků THU a fondu čistoty ovzduší narazilo na potíže. Záměr byl nad možnosti chápání a energického prosazování představitelů města a okresu.
 
Zdeněk | 2020-02-18 17:44:44 | Reagovat
Jen další příspěvek mimo mísu od místního známého zasírače diskusí. v JL. Doporučiji změnit medikaci či lékaře. 
blade | 2020-02-18 19:45:21 | Reagovat
"Stačí zasvinění od krono"
SÍDLIŠTĚ BEDŘICHOV JIHLAVA
 Zdeněk Gryc | Pondělí, 6. 1. 2020 v 16:23
 Právě dnes – aktuální motto:

 Spalovnu v Jihlavě NÉ !!!
 Jste se úplně pomátl ZG !!! Spalpovnu přímo na sídlíšti může vymyslet tak leda blázen. Si ten smrad z toho dýchejte sám. Stačí zasvinění od krono. Zde je myšlena spalovna pro několik měst.
 blade | 2020-01-06 11:26:07 | Reagovat
Zdeněk | 2020-02-18 20:02:10 | Reagovat
Samozřejmě, že spalovnu na sídlišti NE. Pokud ZG touží po spalovně >>> může navštívit místní krematorium. 
blade | 2020-02-19 10:57:30 | Reagovat
"Blade" je fiktivní postava komiksových příběhů vydávaných nakladatelstvím Marvel Comics. Poprvé se objevil v komiksovém sešitu The Tomb of Dracula #10 v červenci 1973. Je výtvorem tvůrčího dua, které tvořili Marv Wolfman a Gene Colan.

Postava komiksových příběhů neumí číst ?
Převzato:
"Odpadové teplo spalovny odpadků mělo částečně vytápět sídliště
-----------------------------------------------------------------------
Spalovna byla umístěna mimo sídliště do stávajícího hliniště u trati.
----------------------------------------------------------------------
S ČSD bylo jednáno o zavlečkování.
 Jasné a snadné bylo její umístění poblíže mimoúrovňového křížení dálničního přivaděče u Lesnova. Mělo tak být dosaženo dobrého dopravního napojení na silniční síť okresu a zajištěn klid nejen pro sídliště, ale i obyvatele Jihlavy."

PS podívejme se, do  "mapy.cz", jak a kde je umístěna v Brně spalovna odpadků:
SAKO Brno, a.s.
Ekologické služby
Jedovnická 4247/2
628 00  Brno, Židenice
Jihomoravský kraj
Komplexní služby v oblasti odpadového hospodářství pro města, obce, firmy i živnostníky. Provozujeme zařízení na energetické využívání odpadu a dotřiďovací linku. Společensky odpovědná společnost, důraz na ekologii a trvale udržitelný rozvoj lokalit, v kterých působíme.
---------------------------
VELETOČ BÝVALÉHO VELITELE DRUŽSTVA POHRANIČNÍ STRÁŽE - DŘÍVE:

blade říká:
Sobota, 24. 8. 2019 v 11:14
Tady je nějaký G-bloger opravdu tu du dum dum
Při odvodu na vojnu jsem na dotaz kam chci jít, jsem řekl k Pohraniční stráži, protože k nějakým bigošům se mi nechtělo. Koukli do nějakých papírů, řekli maturitu má a po základním výcviku ve Volarech a Zadním Chodově jsem se

jako veldr. objevil v tzv. prvním sledu na pohraniční rotě Černé jezero, prapor byl v Železné Rudě a brigáda v Sušicích.
Tak, že v kostce za komunistů pro mne hovno zle.
Nyní taktéž a nemám potřebu se nikde stranicky či jinak politicky angažovat
Toliko k Rudým buňkám architekte!

NYNÍ:
1. blade říká:
Pátek, 20. 12. 2019 v 15:41
Zbývá úplně jiná otázka a ta visí určitě ve vzduchu – už bylo tomu rádoby mravokárci a rádoby demokratu >>> rudému až po zádel a skalnímu slouhovi KSČ jen >>> ze stavokrálíkárny >>> schovávajícího se neustále za komunistického duševního giganta Havla, určeno to číslo diagnozy nebo ještě ne?
------------------------------------------------------------------
Vážené Rudé buňky mozkové,
stále platí?

XXXXX říká:
Neděle, 22. 7. 2018 v 12:42
„Zhanobil ses sám oslavováním ochlasty a kurevníka a kdybys o něm držel hubu a psal o stavbách,
nikdo by tě nehanobil“
-----------------------------------------------------------
1. XXXXX říká:
Sobota, 30. 1. 2016 v 13:34
Tak já myslel, že už je od tebe klid na věky a zas ne. Proč to tu vlastně visí?
Ty nechápeš, že dokud budeš prudit nedáme ti pokoj?
Celý Jihlavě (podle mě) je u prdele Gryc, Rozehnal a Havel. Lidi mají jiný starosti. Po většině existenční. Neříkám že si za to opět většinově nemůžou sami, koho to zajímá? Dobře, nakreslil jsi Březinky, komoušům pentagon, někde nějakej most, co já vím co ještě, dobrý všechno to stojí, lidi to užívají, tudíž tvé práci čest…
…Ale koho to kurva dneska zajímá?
 
Zdeněk | 2020-02-19 15:22:01 | Reagovat
<^>(-_-)<^>

Pomatený chumaj, zasírač diskuzí a slouha KSČ jen ZG zcela jistě nepatří ani na pravou půlku, ani na levou půlku. Patří přesně doprostřed mezi obě půlky ( ! )
Jo a n
ěkde jsem tu v příspěvku na blogu četl, že ZG je úďák :):):)
blade | 2020-02-19 23:23:40 | Reagovat
 1. Tohle je pro tebe řešení:
  http://www.komik.cz/dir_cedule/stres0.gif

  Pro cvoka jako ty
  http://www.komik.cz/dir_cedule/zakaz_pouzivani_pc0.gif

  Tohle jsi vzorně plnil každý pracovní den před 89.:
  http://www.komik.cz/dir_cedule/amer_aresori0.gif
blade | 2020-02-19 23:48:17 | Reagovat
Nejsou tak křišťálově čistí jak se prezentují:
http://www.cizp.cz/Za-vyrobu-OSB-desek-v-rozporu-s-povolenim-dostala-firma-z-Jihlavy-pokutu-160-tisic-korun.html
blade | 2020-02-14 12:41:53 | Reagovat
Reklama
26.03.2020 AktualityKvětiny? To je až to poslední, co zrovna potřebujete k životu…

Podle nařízení vlády jako jedna z mála podnikatelek může mít svůj krámek v Jihlavě otevřený. Přesto na dveřích květinářství Jany Bažo visí velká cedule s nápisem zavřeno. „Mám ...

Komentáře (1)
25.03.2020 AktualityV jihlavské nemocnici dnes spustili testování

Laboratoř molekulární genetiky jihlavské nemocnice je v pohybu. Dnes se tam oficiálně spustilo testování na Covid-19. „Jsme připraveni zvládnout denně 24 vzorků,“ říká molekulární ...

Komentáře (0)
25.03.2020 AktualityBosch zastaví výrobu v Krnově, v dalších závodech řeší omezení

Závod skupiny Bosch v Krnově v Moravskoslezském kraji, v němž pracuje asi 200 lidí, zahájí 30. března odstávku. Potrvá tři týdny. Informaci včera po 20:00 řekl mluvčí Bosch Group CZ Pavel ...

Komentáře (1)
25.03.2020 AktualityJihlava chce odpustit podnikatelům dva nájmy v městských domech

Krajská Jihlava se chystá odpustit podnikatelům v městských domech dva měsíční nájmy, protože jejich činnost zastavila nebo výrazně omezila opatření proti koronaviru. Návrh ještě musí ...

Komentáře (1)
25.03.2020 AktualityAutomotive v Jihlavě přerušil svou výrobu, Motorpal jede

Výrobce světlometů k autům Marelli Automotive Lighting v Jihlavě přerušil od pondělí na dva týdny výrobu. „Jde o reakci na odstávky automobilek,“ řekl ČTK předseda podnikové odborové ...

Komentáře (0)
25.03.2020 AktualityVtipálci o koronaviru si koledují o pár facek

Jak koronavirus ovlivnil činnost Okresního státního zastupitelství (OSZ) v Jihlavě? Od pondělí na OSZ fungujeme (obdobně jako na policii) ve směnovém režimu. Jsme rozděleni na dvě skupiny, ...

Komentáře (0)
25.03.2020 AktualityRecidivista nasliboval práci snů

Měla to být práce snů. Obžalovaný Jan Svárovský (33) z Vroutku na Ústecku nabídl na ulici v průběhu října 2018 exkluzivní práci poškozenému z Jihlavska. Měl být osobním řidičem V.I.P. ...

Komentáře (0)
24.03.2020 AktualityV novoměstské nemocnici mají nakaženého zdravotníka. Kvůli kornaviru uzavřeli interní oddělení

Na základě potvrzeného pozitivního testu u jednoho zdravotnického pracovníka jednoho ze tří interních oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě bylo dnes na pokyn Krajské hygienické stanice ...

Komentáře (0)
24.03.2020 AktualityZítra se Českem rozezní píseň Není nutno

Ve středu 25. 3. ve 12.30 buďte připraveni. Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř zazpívají naživo svou píseň Není nutno. K vidění a slyšení bude na obrazovkách veřejnoprávní ČT1, na stanicích ...

Komentáře (2)
24.03.2020 AktualityStou dobrovolnicí Jihlavy je Jana Paulátová

Zájem o pomoc potřebným narostl. K pondělí 23. 3. byl v Jihlavě na čísle 117 lidí. O víkendu městské dobrovolnické centrum přivítalo stého zájemce. Tím je Jana Paulátová z ...

Komentáře (1)
24.03.2020 AktualityNa tlačítka semaforů pouze loktem, ramenem nebo kolenem

Město Jihlava přistupuje k dalším opatřením, jak zabránit šíření nového typu koronaviru. Ode dneška (úterý 24. března) se začnou dvakrát až třikrát denně dezinfikovat všechny dotykové ...

Komentáře (0)
24.03.2020 AktualityZáchranářům skončila karanténa

Počet nakažených koronavirem den co den stoupá, a to napříč celou republikou. Mluvčí záchranářů na Vysočině Petr Janáček ale v pátek dopoledne přinesl alespoň jednu pozitivní zprávu. ...

Komentáře (0)

Reklama
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I
S-Rank (www.seznam.cz) www.i-asap.net