Reklama
Dnes je středa 19.02.2020     svátek má Patrik

Hlubinné úložiště jaderných odpadů v České republice

VE VŠECH vytipovaných lokalitách možné výstavby úložiště jaderného paliva se pravidelně koná řada protestních akcí.  V květnu loňského roku demonstrovali dokonce „čerti“ před budovou Obecního úřadu v Dolní Cerekvi, když na místo přijel ředitel Správy úložiště radioaktivního odpadu Jan Prachař, aby tamním obyvatelům vysvětlil výběr lokality Hrádek.  Foto: archiv JL
VE VŠECH vytipovaných lokalitách možné výstavby úložiště jaderného paliva se pravidelně koná řada protestních akcí. V květnu loňského roku demonstrovali dokonce „čerti“ před budovou Obecního úřadu v Dolní Cerekvi, když na místo přijel ředitel Správy úložiště radioaktivního odpadu Jan Prachař, aby tamním obyvatelům vysvětlil výběr lokality Hrádek. Foto: archiv JL

22.1.2020 Čtenáři píší/Komentáře (0), autor:
Mgr. Miroslava Hromasová

Zastupitelstvo našeho města, stejně tak jako řada dalších zastupitelstev v České republice, zaujalo na svém zasedání  17. 12. 2019 odmítavý postoj k případnému umístění hlubinného úložiště jaderných odpadů v lokalitě blízké našim obydlím (Hrádek u Dolní Cerekve vzdálený cca 10 km od našeho města). 
U této lokality je odpůrci úložiště i místními občany namítáno především riziko ohrožení národních i místních zdrojů pitných vod (evropské rozvodí). 
Vyvrácení existence tohoto skutečného a závažného rizika bude ze strany státních orgánů obtížné a všichni budeme doufat, že Hrádek bude při prvním zúžení výběru lokalit vyřazen. 
Ve většině z devíti lokalit, které byly v České republice Správou úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) oficiálně vytipovány, není umístění hlubinného úložiště vítáno a odpor proti němu je více či méně i z psychologicko-sociologického hlediska dán.

 

Současný stav výběru lokality v ČR
Platforma proti hlubinnému úložišti sdružující 32 měst a obcí a 15 spolků z okolí devíti vytipovaných lokalit v České republice ve své tiskové zprávě z 6. ledna 2020 zveřejnila, že SÚRAO odloží termín výběru finální lokality (původně rok 2025), avšak zatím trvá na termínu snížení počtu lokalit z devíti na čtyři k datu 30. 6. 2020. 
A to i přes dosud chybějící zákon o zapojení dotčených obcí a jejich občanů do řízení směřujících k výběru lokality pro hlubinné úložiště a k povolení provozu hlubinného úložiště radioaktivních odpadů (zdroj: http://www.platformaprotiulozisti.cz/cs/aktuality/surao-priznalo-ze-dojde-k-odkladu-vyberu-lokality-pro-uloziste-zatim-ale-trva-na-snizeni-poctu-lokalit-i-kdyz-chybi-zakon.html). 
Návrh tohoto zákona, po kterém volají všechny dotčené obce, je nyní v mezirezortním připomínkovém řízení, při čemž Platforma již v prosinci 2019 Ministerstvo průmyslu a obchodu kritizovala za neakceptování téměř žádných připomínek dotčených obcí při přípravě zákona.

 

Realita 
Lidské společenství včetně České republiky se musí s narůstající produkcí vysoce nebezpečného radioaktivního odpadu vypořádat. 
Povinnost našeho státu bezpečně ukládat vysoce radioaktivní a vyhořelé jaderné palivo vyplývá nejen z předpisů národního práva, práva Evropské unie (Smlouvou o přistoupení k EU jsme přistoupili i ke Smlouvě o založení evropského sdružení pro atomovou energii EUROATOM), ale i mezinárodního práva. 
Nutno říci, že trvalé hlubinné úložiště není v provozu dosud nikde na světě a kauzy s negativním veřejným i ekologickým dopadem např. v sousedním Německu (solný důl Asse/ úložiště Gorleben) pouze dosvědčují závažnost a složitost této problematiky. Výběr finální lokality pro hlubinné úložiště má být v Německu realizován v roce 2031.
První zemí na světě, která zahájila budování trvalého hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva, je Finsko (počátek stavby r. 2017, plánované ukončení r. 2023). Úložiště se nachází blízko jaderné elektrárny na ostrově Olkiluoto a klíčovým aspektem zahájení tohoto projektu bylo jeho přijetí místními obyvateli, tolerujícími existenci jaderné elektrárny v blízkosti jejich obydlí.

 

Česká zkušenost
Česká republika má jednu z nejdelších zkušeností na světě, co se týká využívání radioaktivních materiálů. Důvod je prostý. Již v 18. století byla na Jáchymovsku objevena uranová ruda – smolinec, z něhož manželé Curieovi na sklonku 19. století izolovali polonium a radium. 
Tzn., že jaderná historie našeho věku započala a má původ právě na našem území. Již na počátku 20. století se u nás běžně zpracovávaly přírodní radioizotopy pro technické́ využití v průmyslu, výzkumu a zdravotnictví a potřeba ukládání radioaktivních odpadů se u nás datuje již na počátek 20. století. 
V kontextu případu obou výše uvedených evropských zemí (zatímní neúspěšná realizace x započatá realizace) nelze našemu státu a jím zřízené SÚRAO snahu o věcný, transparentní a odborný postup upřít. 
S aktivně zapojenými dotčenými obcemi, důsledně vyžadujícími transparentnost, máme šanci dojít k řešení, které bude pro odborníky i veřejnost přijatelné. Jednou budeme muset. Nerudovské „kam s ním“ při vzrůstajícím podílu výroby energií z jádra nelze v zájmu budoucích generací neustále odkládat.

 

Řešení?
Vedle odborného posouzení vhodnosti lokalit ze strany SÚRAO nelze opomíjet ani socio-ekonomický aspekt výběru lokality pro hlubinné úložiště. 
Tzn. neumisťovat jej tam, kde lze očekávat masivní odpor obyvatelstva, a naopak preferovat lokality v blízkosti stávajících jaderných elektráren, popř. vytipovat novou i z tohoto hlediska vhodnou lokalitu. 
S ohledem na celosvětový boom vědeckého výzkumu a množství do něj investovaných finančních prostředků je však další výzvou lidstvu takové technologické řešení, které umožní další zpracování vyhořelého jaderného paliva (efekt snížení množství odpadu, další návazný výzkum). 

 

Závěr
Dle informací ze zasedání prosincové Evropské Rady se jádro může stát prostředkem k zajištění uhlíkové neutrality v EU, jíž má být dosaženo do r. 2050. Státní úřad pro jadernou bezpečnost ostatně aktuálně inzeruje na svém webu nedatovaný příspěvek o výzvě 70 vědců z celého světa k definici jádra jako ekologického zdroje. 
Už jen z těchto důvodů je třeba „ty odpady“ vbrzku vyřešit, aby „to celé“ alespoň trochu dávalo logiku. Svět bez jaderných odpadů je bohužel neexistujícím ideálem. Pokrok a lidstvo kráčí takovým směrem a při své spotřebě takovou rychlostí, že pouze minimalizujeme dopady lidského vývoje a snažíme se vytvářet udržitelné životní prostředí pro budoucí generace.  
Naše země má velkou průmyslovou tradici v elektroenergetice a opravdu velké množství schopné, technicky vzdělané populace v tomto oboru. I proto bychom se měli snažit o to, abychom nebyli jen velkovýrobnou elektřiny pro Evropu s nepoměrně nižšími platy a nižší životní úrovní oproti našim západním sousedům (při stejných cenách energií). 
Role, kterou budeme v energetice v budoucích dekádách hrát, a už „na ní zkoušíme“, by měla odpovídat svému významu a vytvářet naopak profit pro náš stát a jeho občany. V každém případě by neměla neúměrně zadlužit naše budoucí generace a hlavně nedopusťme, abychom se stali smetištěm jaderného odpadu z celé Evropy.
 

(Autorka působila jako právnička v nadnárdních energetických společnostech v ČR a v současné době žije na Vysočině)

Diskuze k článku

Nový komentář

Napište i vy, svůj vlastní článek - formulář ZDE
Reklama
03.01.2020 Čtenáři píšíVýstup na Sněžku aneb Závod ve výšlapu

V pondělí 16. prosince 2019 proběhla na naší škole sportovní akce s názvem Výstup na Sněžku aneb 5. ročník závodu ve výšlapu do schodů. Organizátoři akce, pan učitel Hána a Tvarůžek, ...

Komentáře (0)
02.01.2020 Čtenáři píšíHledali na Nový rok skorce vodního a našli

Celkem 34 zájemců - z toho dvě děti a dva psi, se vydalo na Nový rok dopoledne hledat našeho jediného potápivého pěvce – skorce vodního. Na uvítanou každý obdržel kartičkový kalendářík ...

Komentáře (0)
29.12.2019 Čtenáři píšíPolemika o Vánocích aneb Šťastné a veselé

Vánoční svátky. Chvíle klidu, pohody, radosti a mnohé další superlativy, jež si my lidé s narozením Ježíše Krista pojíme. Každý rok jsem však až do toho letošního nabyla spíše opačného ...

Komentáře (0)
28.12.2019 Čtenáři píšíVánoční dílny v batelovské základní škole

V úterý 10. 12. se v naší základní škole konal Den otevřených dveří spojený s vánočními dílnami. Pro žáky, rodiče i zájemce z řad veřejnosti byl připraven materiál pro výrobu ...

Komentáře (0)
19.12.2019 Čtenáři píšíOslavy 145. výročí založení SDH Měřín

Hašení požárů nebylo do konce 18. století organizované, protože nebylo cvičených a školených sil v obci, řádného vedení ani hasících strojů. Lidé si pomáhali svépomocí, voda se dávala ...

Komentáře (0)
19.12.2019 Čtenáři píšíPrevence moru včelího plodu v Kraji Vysočina

Mor včelího plodu patří mezi nejzávažnější onemocnění včel a každoročně způsobuje nemalé škody v našich chovech. Vzhledem k charakteru nákazy, nemožnosti antibiotické terapie a vysoké ...

Komentáře (0)
18.12.2019 Čtenáři píšíPřání

Tak nám ten rok uběhl zas, z dáli na nás dýchá vánoční čas. Čas adventu a plápolajících svíček, spoustu rozzářených dětských očiček, čas radosti a dobrého v nás, tímto obdobím ...

Komentáře (0)
16.12.2019 Čtenáři píšíNa naší škole vládne živý čas adventní

Jak se letos připravujeme na vánoční oslavy? Chtěli jsme mít „živý advent“. Abychom se dohromady aktivně podíleli na přípravě i průběhu oslav vánočních svátků a vychutnali si tu ...

Komentáře (0)
11.12.2019 Čtenáři píšíVyjádření k veřejnému jednání o jaderném úložišti na vrchu Čeřínku

Jako starostka naší obce jsem se ve středu 13. 11. 2019 zúčastnila veřejného jednání na jihlavské radnici. Tématem bylo vybudování jaderného úložiště. Jednou z vytipovaných lokalit pro ...

Komentáře (0)
10.12.2019 Čtenáři píší Vlastníte vůz Škoda?

Tak toto je článek pro vás, ale i pro ostatní občany. Pokud bydlíte například na Březinkách, nastoupíte do vašeho vozu, nastartujete a ozve se zvuk, jako by vám upadl výfuk, tak vězte, že ...

Komentáře (0)
05.12.2019 Čtenáři píšíVánoční svátky budou letos rustikální

Vánoce v naší škole mají velikou tradici a všichni se na ně těšíme. Letos jsme s přípravami započali již na konci října. V té době jsme v rámci dílen s panem učitelem vyráběli dárky ...

Komentáře (0)
04.12.2019 Čtenáři píšíVánoční projektový den aneb mít blízké kolem sebe je nejvíc

Advent se nezadržitelně přiblížil a naše škola se také připravuje na příchod nejkrásnějších svátků v roce. Poslední listopadovou středu mohli žáci strávit dopoledne v tradičních ...

Komentáře (0)

Reklama
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I
S-Rank (www.seznam.cz) www.i-asap.net