Reklama
Dnes je sobota 08.08.2020     svátek má Soběslav

V rámci narozenin jihlavské nemocnice dostali cenu lékaři, sestry i technici

ZA DLOUHOLETÝ přínos jihlavské nemocnici byla oceněna téměř dvacítka zdravotníků, např. bývalý primář dětského oddělení Milan Svojsík. Foto: NemJi
ZA DLOUHOLETÝ přínos jihlavské nemocnici byla oceněna téměř dvacítka zdravotníků, např. bývalý primář dětského oddělení Milan Svojsík. Foto: NemJi

5.12.2019 Aktuality/Komentáře (1), autor:
Veronika Dawidowicz

V rámci oslav 170. výročí vzniku nemocnice v Jihlavě byli za dlouholetý přínos oceněni její vybraní zaměstnanci. 


 MUDr. Jaroslav Šilhan - V nemocnici od roku 1966. Získal atestaci v oboru chirurgie a specializaci v oboru cévní chirurgie. V roce 1990 je jmenován primářem chirurgie a v této pozici působil do ledna 1997. Zasloužil se o rozvoj cévní chirurgie a za jeho působení se rozšířila operativa tepenného systému


 Josef Ryšavý - Na pozici ústavního zahradníka nastoupil roku 1969. Od roku 1986 byl vedoucím nádvorní čety. Se svojí pracovní skupinou zajišťoval veškeré stěhování v areálu staré nemocnice. Podílel se na stěhování nemocnice do nového areálu a na stěhování během rekonstrukce interního pavilonu. 


 MUDr. Pavel Jiránek - V roce 1973 nastoupil na interní oddělení a od roku 1975 pracuje na anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Od ledna 1991 do konce roku 2010 vykonával pozici primáře. Každoročně organizoval v Jihlavě celostátní vědeckou konferenci Anesteziologické dny Vysočiny.


 MUDr. Ivana Bradáčková - V roce 1971 nastoupila na interní oddělení. Vzdělávala se a získala atestaci v oboru nukleární medicína. Od roku 1983 do 2010 působila na pozici primářka oddělení nukleární medicíny.
Přispěla k rozšíření přístrojového zázemí, zavedla nové výkony moderním zobrazovacím systémem – gama kamerou pro SPECT.

 
 MUDr. Tomáš Snížek - V roce 1978 nastoupil do nemocnice. Zajímal se o obor tuberkulosa a respirační nemoci a z tohoto oboru získal specializaci. V období 1992–2017 působil na pozici primáře plicního oddělení. Zasloužil se o léčby plicních onemocnění, o rozvoj endoskopických metod a funkčních vyšetření plic, zajištění bronchoskopie, zavedení spánkové laboratoře, brachyterapie průduškových nádorů, indikace domácí léčby tekutým kyslíkem. 


 MUDr. Jiří Šedivý – V roce 1977 nastoupil na ortopedické oddělení. V lednu 1991 byl jmenován jeho primářem. Tuto pozici vykonával do konce roku 2015. Jihlavské ortopedické oddělení patřilo mezi první pracoviště v ČR v zavedení kompletní ultrazvukové diagnostiky vrozených vad kyčelních kloubů novorozenců. Zasloužil se o rozšíření diagnostiky a endoskopické operativy.


 MUDr. Milan Svojsík - Roku 1993 nastoupil na pozici primáře dětského oddělení. Zavedl ultrazvukové vyšetření ledvin novorozenců a systém rooming – in. Zasloužil se o rozvoj dětské diabetologie a endokrinologie, v roce 2007 získalo dětské oddělení pod jeho vedením statut dětské DIA centrum. Zavedl každoroční rekondiční pobyty dětí s diabetem. 


 MUDr. Štefan Dubáň - V únoru 1998 nastoupil do jihlavské nemocnice jako primář kožního oddělení. Zasloužil se o zavedení nových léčebných postupů a metod, provádění drobných chirurgických výkonů, pod jeho vedením získala nemocnice statut centra biologické léčby psoriázy. 


 MUDr. Miroslav Tesař - V roce 1967 nastoupil do nemocnice. Po složení atestační zkoušky I. stupně v oboru urologie byl jmenován samostatným odborným lékařem polikliniky. V roce 1976 získal specializaci II. stupně v oboru urologie a byl zařazen na místo zástupce primáře. 


 Jarmila Štěpánková - Nastoupila na chirurgické oddělení v roce 1955, jako diplomovaná zdravotní sestra. Od října 1960 vykonávala pozici staniční sestry CHIR 11. Na tomto náročném lůžkovém oddělení vykonávala vedoucí pozici 33 let a zůstala oddělení věrná až do roku 1993, kdy odešla do důchodu. 


 Jiřina Pošívalová - V roce 1962 vystudovala v Jihlavě obor zdravotní sestra a nastoupila na neurologické oddělení. Během své praxe zastávala pozici staniční sestry lůžkového oddělení a vrchní sestry neurologického oddělení. Podílela se na rozvoji ošetřovatelské péče v neurologii. Její pracovní kariéra v naší nemocnici trvala 50 let. 


 Marta Brožová - V roce 1969 nastoupila do nemocnice na interní oddělení. Po získání specializace v ošetřovatelské péči pro dospělé byla jmenovaná staniční sestrou interního oddělení C. Od ledna 1990 do roku 2004 působila na pozici vrchní sestra interního oddělení.


 Hana Žahourková - Nastoupila na interní oddělení v roce 1968 a v roce 1978 byla převedena na ušní oddělení. Během své praxe získala specializaci v audiometrii. V roce 1991 byla jmenovaná vrchní sestrou ORL oddělení. V roce 1999 byla jmenovaná hlavní sestrou – náměstkyní pro ošetřovatelskou péči v nemocnici. Na této pozici působila osm let. Řídila zavádění metod moderní ošetřovatelské péče, zasloužila se o rozvoj specializačního vzdělávání nelékařů. 


 MUDr. Jiří Landsmann - V roce 1966 nastoupil do nemocnice na neurologické oddělení. Získal funkční licenci pro odbornost v elektroencefalografii a byl pověřen funkcí ordináře pro epilepsii. Od roku 2004 do 2007 zastával funkci primáře oddělení. Zasloužil se o vybudování a rozvoj specializovaných ambulancí na neurologickém oddělení. 


 Jiří Karel - V roce 1962 nastoupil do OÚNZ Jihlava jako stavební technik. Řídil všechny stavební práce investičního i neinvestičního charakteru. Vypracovával projektovou dokumentaci a dohlížel na plynulý průběh stavebních prací až po převzetí od dodavatelů. Podílel se na zrodu nové nemocnice. 

Diskuze k článku

Nový komentář

"práce investičního i neinvestičního charakteru. Vypracovával projektovou dokumentaci a dohlížel na plynulý průběh stavebních prací až po převzetí od dodavatelů. Podílel se na zrodu nové nemocnice."
---------------------------------------------------
"FUNKCIONALISTICKOU" BUDOVOU VŠE ZAČÍNÁ, ordinovat v přírodě tak úplně nejde.
MuDr.  Miloš Courton a kolektiv:
ZDRAVOTNICTVÍ TŘEŠŤSKA OD MINULOSTI K DNEŠKU
vytiskly VČT n. p. 1975. podívejte se na str. 126, uvidíte jak to Jiřímu Karlovi tehdy slušelo.
V této souvislosti bych si dovolil připomenout kriminálníka prof. Ing. arch. Dr. tech. v. Bedřicha Rozehnala, autora Hospodářského pavilonu s ředitelstvím psychiatrie Jihlava.

Pozvat ředitelství jihlavské nemocnice,
které oslavilo 170. výročí vzniku nemocnice v Jihlavě,
na 80. výročí nemocnice Nové Město,
jejímž autorem je  Rozehnal.

převzato: "Kniha 80 let
Novoměstská nemocnice vydává knihu k 80. výročí svého založení.
Už je v prodeji
Nemocnice Nové Město na Moravě vydává knihu k osmdesátému výročí svého založení.
Původně byl v plánu pouze almanach, nakonec vznikla

kniha 80 let jsme vám nablízku
aneb Příběh novoměstské nemocnice.
Zájemci ji seženou hned na pěti místech.
Tři jsou v Novém Městě na Moravě a dvě ve Žďáře nad Sázavou.
„Poznáte příběhy lidí, kteří nemocnici budovali,
kteří v ní pracovali a pracují.
Již 80 let je lidem tato nemocnice nablízku, i proto jsme se rozhodli připomenout a přiblížit všechny důležité události a okamžiky její existence i z doby, kdy se o její stavbě teprve začalo uvažovat.
Publikace čerpá informace nejen z různých doložených písemných pramenů, ale také ze vzpomínek a příběhů současných a bývalých zaměstnanců.
Tak ožívá historie, která se píše každým dnem znovu a znovu.
Věříme, že kniha udělá radost.
Doufáme, že by to mohl být i pěkný dárek pod vánoční stromeček,“
řekla ředitelka novoměstské nemocnice Věra Palečková.
Autorkou knihy je tisková mluvčí nemocnice Tamara Pecková.
„Skládat střípky z historie nemocnice tak, aby to byl příběh, který bude čtenáře bavit
a napínat, bylo velké dobrodružství.
Knihou jsem chtěla vzdát hold všem, kteří nemocnici tvořili a kteří ji tvoří.
Publikaci jsem skládala jako puzzle asi rok, byla to dřina, ale snad čtenářům udělá radost.
Moc děkuji všem, kteří při téhle dobrodružné práci pomáhali.“
Kniha je v prodeji hned na pěti místech. V novoměstské nemocnici na recepci chirurgie a v nemocničním bufetu.

„Pokud si zájemci dorazí koupit knihu k nám do nemocnice, dostanou k ní dárek v podobě pera s nápisem připomínajícím 80. výročí založení nemocnice,“
říká tisková mluvčí nemocnice Tamara Pecková.
Další prodejní místo v Novém Městě je Informační centrum v Horáckém muzeu. Knihu prodává také knihkupectví Gabriela Šemrincová ve Žďáře nad Sázavou a knihkupectví Kanzelsberger také ve Žďáře nad Sázavou. Stojí 240,- Kč.
Nemocnice pamatovala i na slavnostní představení knihy 80 let jsme vám nablízku
aneb Příběh novoměstské nemocnice.
„Knížku symbolicky přivítáme na světě na adventním koncertu BROLNu
v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě
15. prosince v 16 hodin.

Pokud vše dobře dopadne,
kmotrou knihy
by měla být dcera architekta Bedřicha Rozehnala,
který nemocnici v roce 1937 navrhl,
paní Eva Rozehnalová.
Koncert pořádáme společně s Českým rozhlasem Vysočina,“ zve na adventní koncert i křest knížky její autorka a tisková mluvčí nemocnice Tamara Pecková."

PS. Zdeněk Gryc pevně věří:
"že vše dobře dopadne".

 
Zdeněk | 2019-12-11 08:48:00 | Reagovat
Reklama
05.08.2020 AktualityAnna Kotásková oslavila svoji stovku v úzkém kruhu přátel v Domově Ždírec

Sté narozeniny oslavila 17. července v Domově Ždírec paní Anna Kotásková z Třeště. Přestože epidemiologická opatření domov po čase opět uzavřela návštěvám, oslava se i v komornějším ...

Komentáře (0)
05.08.2020 AktualityRozsviťte s námi hvězdu. Na podporu Jendy z Brtnice

„Chcete stejně jako my pomoci dobré věci a zároveň se výborně pobavit? Pokud ano, přijďte v sobotu 8. srpna na letní scénu zámeckého parku v Dačicích a staňte se i Vy součástí akce ...

Komentáře (0)
04.08.2020 AktualityJihlavské nemocnici chybí dárci krve

O letních prázdninách je tradičně méně dárců krve. Letos je situace v jihlavské nemocnici o to horší, že pro ně platí nová omezení kvůli epidemiologické situaci. „Bohužel musíme ...

Komentáře (1)
04.08.2020 AktualityJihlavsko je na covidové mapě zelené s prvním stupněm rizika

Okres Jihlava je v souvislosti s koronavirem jedním z devíti v republice označených na takzvaném semaforu zelenou barvou, stupněm 1. Barevně označená mapa zveřejněná ministerstvem zdravotnictví ...

Komentáře (0)
04.08.2020 AktualityJihlava opraví fasádu nemovité kulturní památky na Komenského ulici

Od 15. do 19. století zde byl městský špitál s kostelem. Nyní slouží dům na Komenského ulici 27 k bydlení a nebytovým účelům a je nutné opravit jeho uliční fasádu. Akci za půl milionu ...

Komentáře (1)
04.08.2020 AktualityNa sídlišti v Kollárově ulici chtěli betonové lodžie, město je nepovolí

Již dosti zanedbaným a omšelým dojmem působí bytový dvojdům Kollárova 26-28 v Jihlavě. Balkony jsou ve špatném stavu a při deštích do domu zatéká. Společenství vlastníků jednotek ...

Komentáře (2)
04.08.2020 AktualityLidi v karanténě asi k volbám pustí

JL již psaly o záměru ministerstva vnitra znemožnit volbu lidem, kteří se nacházejí v karanténě či izolaci. To by se dotklo především tisíců osob s nařízenou karanténou v souvislosti ...

Komentáře (0)
03.08.2020 AktualityKoronavir na Jihlavsku: zasažené Alzheimercentrum. Jeden případ i v ubytovně na Srázné

Na Vysočině přibylo od pátečního odpoledne podle krajských hygieniků šest potvrzených případů nemoci covid-19. Jeden člověk v souvislosti s touto chorobou zemřel. Jde o klienta jihlavského ...

Komentáře (0)
03.08.2020 AktualitySčítání netopýrů v letních koloniích

Jako každý rok, tak i letos proběhlo sčítání netopýrů v letních koloniích evidovaných na území Vysočiny. Netopýři jsou živočichové s velmi specifickým způsobem života. Letní kolonie ...

Komentáře (0)
03.08.2020 AktualityMHD v Jihlavě už se obejde bez nafty

Dopravní podnik města Jihlavy už zcela vyřadí z provozu naftové autobusy. Do provozu se v nejbližších dnech dostane pětice zcela nových plynových autobusů Solaris Urbino 12 CNG. Díky pohonu ...

Komentáře (0)
03.08.2020 AktualityLavičku Václava Havla odhalí 21. srpna

Již v dubnu měla být instalovaná před kinem Dukla Lavička Václava Havla. Kvůli epidemii koronaviru byl nový termín stanoven na 21. srpna v 17 hodin. Kulatý stoleček s dvojicí křesel je památníkem ...

Komentáře (15)
03.08.2020 AktualitySvoboda: Vysočina byla vždy sklářská

Setkáváme se v jeho království jasu a lomeného světla, kterým zušlechtěná tavenina přitahuje své obdivovatele. Sklářský výtvarník Jaroslav Svoboda je rodák ze Sokolče od Poděbrad, ...

Komentáře (0)

Reklama
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. Výroba www stránek a eshopů
S-Rank (www.seznam.cz) www.i-asap.net