Reklama
Dnes je neděle 23.02.2020     svátek má Svatopluk

Černobílý výklad dějin je realitou dneška

Ilustrační foto: Pixabay
Ilustrační foto: Pixabay

7.11.2019 Čtenáři píší/Komentáře (2), autor:
Bc. Miroslav Pořízek,  Tovačov

Před 30 lety jsme se otevřeli světlým zítřkům v podobě záplavy nových obchodů plných nepřeberného, a jak čas ukázal nezřídka zcela nepotřeného a nekvalitního zboží, luxusních aut a téměř neomezených možností ve všech sférách společenského života. 
Výsledky se dostavily záhy – uvolnění morálky, znevažování autorit, přezírání tradic a pohrdání hodnotami vytvořenými našimi předky. 


Do starého železa byly novými vládci odsunuty jako nežádoucí a údajně již zastaralé pojmy jako mír, socialismus, sociální spravedlnost, dělnická třída, právo na práci, podpora rodin, socialistická zákonnost, obrana vlasti, péče o tělesnou zdatnost mládeže, apod.
Nastoupily pojmy jiné, jen zdánlivě moderní a jen na oko neopotřebované. Na prvním místě především trh a konkurence, ale také zahraniční kapitál, ekonomický růst, manažerské řízení, cenová liberalizace, liberální demokracie, svobodné volby a další. Pozlátko něčeho nového, moderního, neokoukaného však postupem času vzalo za své a ztratilo svůj lesk a přitažlivost. 


Vývoj velmi brzy ukázal, že otevřít malou ekonomiku založenou na dlouholeté průmyslové tradici a fungujícím družstevním zemědělství tlaku velkých nadnárodních korporací je přímou cestou k úpadku či zániku řady podniků, závodů a výrob. Nelze to nazvat jinak, než ekonomickým zločinem. 
Ukázalo se též, že svobodné volby mohou do významných pozic trvale vynášet osoby mravně i odborně zcela nezpůsobilé o čemkoliv podstatném rozhodovat. Nebo že zahraniční kapitál není cestou k prosperitě, ale v prvé řadě vyvážením zisků vytvořených v naší zemi do daňových rájů. 


Namísto řízení státu založeného na odborných znalostech osob zastávajících důležité pozice a jejich vysokých mravních kvalitách, nastoupily na pořad dne nekonečné partajní tanečky, plané politikaření, bezohledný boj o pozice a ovládnutí státních financí.
Při boji o koryta jsme byli již počátkem 90. let a jsme stále svědky někdy až mafiánských praktik a to i na nejvyšších místech. Heslem dne se stala věta - Urvi co jde, zítra už může být pozdě.
Když si zrekapitulujeme, o jaké tradiční značky a produkty tvořené umem českých mozků a rukou jsme díky prosazení surového trhu bez přívlastků přišli, je to bilance vskutku neradostná. Tradiční české pivovary, čokoládovny, sklárny a porcelánky, cukrovary, strojírny, závody produkující hutní výrobky a dopravní prostředky, textilky, obuvnický průmysl. Tento výčet by mohl být samozřejmě mnohem delší.
Je tedy nutné i v souvislosti s letošním výročím znovu připomenout, že v době socialistického Československa byly vytvořeny poctivým úsilím tehdejších pracujících obrovské hodnoty v podobě výstavby moderních kapacit v průmyslu, dopravě i zemědělství. A našim předkům za tuto práci vyslovit velký dík bez ohledu na to, zda režim aktivně podporovali či nikoliv. I dnešní optikou vidíme, jak velký objem práce odvedli a co vše pro společnost vykonali. 
Přes řadu obtíží se významně rozrostl bytový fond. Nic na tom nemění ani to, že i přes masivní bytovou výstavbu v 70. a 80. letech se bytů stále nedostávalo - zájemců bylo příliš mnoho. Přesto ve srovnání s dnes tolik opěvovanou první republikou to byl pokrok zcela zásadní.


Podobný vývojový skok zaznamenalo také školství a zdravotnictví přístupné skutečně všem bez ohledu na obsah jejich peněženky. Stejně možno hovořit o kultuře, která širokému okruhu lidí poskytla i přes různá dobová a ideologická omezení hodnotná díla od hudby a literatury přes divadlo až po výstavbu kulturních zařízení na venkově. 
Značné hodnoty vznikly i v dnes tolik vysmívaných akcích Z. Minulý režim samozřejmě na druhé straně trpěl neduhy. Podstatný podíl na tom měl rozdělený svět se svým blokovým uspořádáním. 
Předlistopadový režim je jistě možno kritizovat za mnohé. Například za redukci některých osobních svobod, omezenou síť obchodu a služeb, nedostatkové zboží, nedobrý stav životního prostředí v řadě regionů, nedostatečnou památkovou péči u řady cenných historických objektů. Podfinancováním trpěla i údržba bytového fondu a komunikací. Možnosti pro soukromé podnikání se uvolnily teprve na sklonku 80. let.


Cestování zůstalo omezeno až do převratu. Mnohé modernizační a již neodkladné reformy však byly ve druhé polovině 80. let připraveny k následné realizaci. Ta však již neproběhla. Změny ve světové politice byly rychlejší. 
Když se v listopadu 1989 v našich městech zaplnila náměstí, kde lidé požadovali demokratizační změny, nikdo nehovořil o návratu ke kapitalismu. Egon Bondy v Rudém právu 24. listopadu 1990 uvedl: „Lidi v listopadu loňského roku nechtěli žádný návrat ke kapitalismu. Počítali naopak s tím, že se bude socialismus rozvíjet bez deformací, které do té doby byly, ale o návratu o padesát let zpět neuvažovali. Je velkou otázkou, zda by bývali OF podporovali, kdyby již tenkrát se prohlásilo, že programem je návrat ke kapitalismu.“ 


Nazývat dobu minulou (čtyř poválečných desetiletí, která měla různé vývojové fáze) jen dobou temna, úpadku a hnusu, jak nám předvádějí mnozí politici, novináři, historici i jiní, svědčí nejen o jejich neznalosti, ale ještě více možná o záměrném šíření nepravd či přímo hlouposti. Dějiny nejsou a nikdy nebyly černobílé, hlasatele jediných možných pravd však o tom těžko přesvědčovat.  

 

Diskuze k článku

Nový komentář

Pane Pořízek,
"Před 30 lety jsme se otevřeli světlým zítřkům"?
------------------------------------------
ty zde přece byly už od roku 1948
a to doknce na
VĚČNÉ ČASY
a NIKDY JINAK


 
Zdeněk | 2019-11-19 20:22:48 | Reagovat
Plky píšete Zděńku, jen ty plky (!)
blade | 2019-11-22 11:38:40 | Reagovat
Napište i vy, svůj vlastní článek - formulář ZDE
Reklama
03.01.2020 Čtenáři píšíVýstup na Sněžku aneb Závod ve výšlapu

V pondělí 16. prosince 2019 proběhla na naší škole sportovní akce s názvem Výstup na Sněžku aneb 5. ročník závodu ve výšlapu do schodů. Organizátoři akce, pan učitel Hána a Tvarůžek, ...

Komentáře (0)
02.01.2020 Čtenáři píšíHledali na Nový rok skorce vodního a našli

Celkem 34 zájemců - z toho dvě děti a dva psi, se vydalo na Nový rok dopoledne hledat našeho jediného potápivého pěvce – skorce vodního. Na uvítanou každý obdržel kartičkový kalendářík ...

Komentáře (0)
29.12.2019 Čtenáři píšíPolemika o Vánocích aneb Šťastné a veselé

Vánoční svátky. Chvíle klidu, pohody, radosti a mnohé další superlativy, jež si my lidé s narozením Ježíše Krista pojíme. Každý rok jsem však až do toho letošního nabyla spíše opačného ...

Komentáře (0)
28.12.2019 Čtenáři píšíVánoční dílny v batelovské základní škole

V úterý 10. 12. se v naší základní škole konal Den otevřených dveří spojený s vánočními dílnami. Pro žáky, rodiče i zájemce z řad veřejnosti byl připraven materiál pro výrobu ...

Komentáře (0)
19.12.2019 Čtenáři píšíOslavy 145. výročí založení SDH Měřín

Hašení požárů nebylo do konce 18. století organizované, protože nebylo cvičených a školených sil v obci, řádného vedení ani hasících strojů. Lidé si pomáhali svépomocí, voda se dávala ...

Komentáře (0)
19.12.2019 Čtenáři píšíPrevence moru včelího plodu v Kraji Vysočina

Mor včelího plodu patří mezi nejzávažnější onemocnění včel a každoročně způsobuje nemalé škody v našich chovech. Vzhledem k charakteru nákazy, nemožnosti antibiotické terapie a vysoké ...

Komentáře (0)
18.12.2019 Čtenáři píšíPřání

Tak nám ten rok uběhl zas, z dáli na nás dýchá vánoční čas. Čas adventu a plápolajících svíček, spoustu rozzářených dětských očiček, čas radosti a dobrého v nás, tímto obdobím ...

Komentáře (0)
16.12.2019 Čtenáři píšíNa naší škole vládne živý čas adventní

Jak se letos připravujeme na vánoční oslavy? Chtěli jsme mít „živý advent“. Abychom se dohromady aktivně podíleli na přípravě i průběhu oslav vánočních svátků a vychutnali si tu ...

Komentáře (0)
11.12.2019 Čtenáři píšíVyjádření k veřejnému jednání o jaderném úložišti na vrchu Čeřínku

Jako starostka naší obce jsem se ve středu 13. 11. 2019 zúčastnila veřejného jednání na jihlavské radnici. Tématem bylo vybudování jaderného úložiště. Jednou z vytipovaných lokalit pro ...

Komentáře (0)
10.12.2019 Čtenáři píší Vlastníte vůz Škoda?

Tak toto je článek pro vás, ale i pro ostatní občany. Pokud bydlíte například na Březinkách, nastoupíte do vašeho vozu, nastartujete a ozve se zvuk, jako by vám upadl výfuk, tak vězte, že ...

Komentáře (0)
05.12.2019 Čtenáři píšíVánoční svátky budou letos rustikální

Vánoce v naší škole mají velikou tradici a všichni se na ně těšíme. Letos jsme s přípravami započali již na konci října. V té době jsme v rámci dílen s panem učitelem vyráběli dárky ...

Komentáře (0)
04.12.2019 Čtenáři píšíVánoční projektový den aneb mít blízké kolem sebe je nejvíc

Advent se nezadržitelně přiblížil a naše škola se také připravuje na příchod nejkrásnějších svátků v roce. Poslední listopadovou středu mohli žáci strávit dopoledne v tradičních ...

Komentáře (0)

Reklama
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I
S-Rank (www.seznam.cz) www.i-asap.net