Reklama
Dnes je úterý 04.08.2020     svátek má Dominik

Markantní změny v překrásné krajině u Zborné se nám negativně vrátí

CEDULE objevující se v krajině za Zbornou, jak ji autor článku vyfotil. Dle zjištění Jihlavských listů se jedná o neoficiální značku. O tom, zda musí být respektována, se dočtete v příštím vydání JL.
CEDULE objevující se v krajině za Zbornou, jak ji autor článku vyfotil. Dle zjištění Jihlavských listů se jedná o neoficiální značku. O tom, zda musí být respektována, se dočtete v příštím vydání JL.

26.8.2019 Čtenáři píší/Komentáře (4), autor:
Vladimír Holub, Jihlava

Píše se rok 1960, poblíž hospody U Lyžaře zastavuje autobus a z něho vystupuje skupinka lidí. Většina z nich se vydává po prašné silničce dolu k vesničce Zborná. Vesnička malá, s hospodou, školou a několika chatami v krásném přírodním prostředí. Tehdy byla tato oblast vedena jako vhodná k rekreaci.
A také byla Jihlavany v tomto směru velice využívána. Na své si přišli turisté a hlavně milovníci přírody. Vždyť nad vesnicí byla slunná stráňka se vzácnou teplomilnou květenou. 
V červnu zde kvetlo spoustu vemeníků a na podzim zase hořeček český, dnes již na Vysočině vyhynulý. A co tam bylo vřesu! Kolem vedla cesta k hájovně, lemovaná stromořadím starých třešní. Odtud se dalo pokračovat na Vysoký Kámen anebo podél luk lesem na autobus do Pávova. Také zde byla bohatá fauna. 
Na jaře rozkvetly petrklíče jarní, prstnatce májové a třeba i další orchidea, bradáček vejčitý. Podél potůčku pozorný návštěvník mohl obdivovat všivec a violku bahenní, později i tolije bahenní. A co zde bylo tehdy běžného lučního kvítí! Všude spousty hmyzu a motýlů. A třeba i v lesích brzy na jaře návštěvníka vítala vůně kvetoucích lýkovců. No a kdo dále nepokračoval a s večerem se vracel opět na autobus, toho běžně doprovázelo houkání sov. A v zimě, to se zde běžkovalo, proto přeci hospoda U Lyžaře. Po zasněžených loukách se běhalo bezproblémově.
Dnes se Zborná rozrostla o rodinné domy a především o velké množství chat, které většinou slouží k trvalému bydlení. Všude jsou pěstovány anglické trávníky, někde mají i bazény. Vodou se nešetří. A proč také, vždyť ještě teče. I slunná stráňka byla zastavěna a na části vyrostl smrkový lesík. Je zde vybudována kanalizace, zimním turistům slouží oblíbená sjezdovka s lyžařským vlekem a také zde byly obnoveny původní rybníky. U Stříbrného dvora si můžeme zastřílet. 
Louky, vedené jako pastviny jsou zorány a na nich pěstováno většinou obilí. To se sklízí ještě zelené, pravděpodobně pro bioplynovou stanici. Přibylo nám cedulí se zákazem vjezdu, vstupu a jsme upozorněni na soukromý pozemek. 
Zhoršily se i mezilidské vztahy. A tak např. běžně po léta používaná cesta je dnes zatarasena betonovými bloky. Stále existují snahy o přeměnu zemědělské půdy na stavební parcely. Vidina snadného zisku je lákavá.
Všechny tyto změny nastaly až v poslední době, během několika let se krajina úplně proměnila. Něco můžeme hodnotit kladně, ale vztah k místní přírodě určitě ne. A jak to s ní bude dál? Těžko můžeme být optimisté. Určitě to neprospěje obyvatelům Jihlavy, kteří zde často trávili svůj volný čas.
Pro citlivého člověka, který to během té doby sleduje, či zde dokonce žije, je to dosti traumatizující. Nelze přeci přírodu brát pouze jako výrobní prostředek, sloužící jen k získání peněz. Bezohledně ji využít a dál se již nezajímat. Kde jsou ty květiny, motýli, hmyz a další žijící tvorové! 
Podobně se „hospodaří“ i jinde, ale v této, dříve překrásné krajině jsou změny velice markantní. Dnes můžeme jen bezmocně sledovat usychající lesy, nedostatek vody apod. Nechali jsme to zajít příliš daleko, i když se varovné hlasy již dříve ozývaly, nevnímali jsme je. Bohužel mám pocit, že se nám to brzy vrátí.

Diskuze k článku

Nový komentář

Jen dodám,
že ty různé zděné novější southforky tam působí jak pěst na oko. Na další obdobnou zástavbu v lokalitě Zborná by měl dát obdobnou STOPKU stát, potažmo stavební úřad, radnice, atd. Úžasné prostředí ve Zborné vytváří místní hostinec U Lípy :o) .
blade | 2019-08-26 11:29:06 | Reagovat
pohraniní stráž prekabátila
"PRO MNE HOVNO ZLE"
blade říká:
Sobota, 24. 8. 2019 v 11:14
Tady je nějaký G-bloger opravdu tu du dum dum
Při odvodu na vojnu jsem na dotaz kam chci jít, jsem řekl k Pohraniční stráži, protože k nějakým bigošům se mi nechtělo. Koukli do nějakých papírů, řekli maturitu má a po základním výcviku ve Volarech a Zadním Chodově jsem se jako veldr. objevil v tzv. prvním sledu na pohraniční rotě Černé jezero, prapor byl v Železné Rudě a brigáda v Sušicích.
--------------------------------------------------------------------
Tak, že v kostce za komunistů pro mne hovno zle.
---------------------------------------------------------------------
 Nyní taktéž a nemám potřebu se nikde stranicky či jinak politicky angažovat
Toliko k Rudým buňkám architekte!
----------------------------------------------------------------------
veldr. objevil v tzv. prvním sledu na pohraniční rotě Černé jezero, prapor byl v Železné Rudě a brigáda v Sušicích.
PRČA,
KOZEL ZAHRADNÍKEM Psal se 23. prosinec roku 1989, kdy totalitní apartheid skončil.
BLADE,  JE KLASICKÁ UKÁZKA KOMUNISTICKÉHO DOZORCE HRANIC
DĚLAT I NADÁLE Z LIDÍ BLBCE !
----------------------------------------------------------
Psal se 23. prosinec roku 1989, když ministři zahraničí Jiří Dienstbier a Hans-Dietrich Genscher v čele československé, respektive německé delegace u obce Nové Domky u Rozvadova přestřihli ostnaté dráty oddělující Čechy a Němce. Hranice se symbolicky otevřela. Zároveň tehdy skončila dějinná etapa, kdy vztahům mezi Československem a Spolkovou republikou Německo dominovala vzájemná nedůvěra. Ani dnes – o čtvrt století později – Česko-německý fond budoucnosti (ČNFB) nezapomíná na význam gesta, které doprovázelo začátek cesty Československa, respektive České republiky do sjednocené Evropy, a je si rovněž vědom, že příležitosti, jež otevřené hranice přinášejí, je nutné aktivně rozvíjet. Svým tématem roku 2015 pod názvem „Hranice spojuje“ se i proto zaměří právě na prohloubení bezprostřední přeshraniční spolupráce.
Na úvod tiskové konference, která se u této příležitosti konala 18. prosince 2014 v Praze, zazněl pozdrav bývalého spolkového ministra zahraničí Hanse-Dietricha Genschera: „Dvacátý třetí prosinec 1989 pro mě zůstane stejně tak nezapomenutelný jako můj ctěný kolega a přítel Jiří Dienstbier, s nímž jsem v tento den přestřihl ostnaté dráty mezi našimi zeměmi. A zapomenout nemohu ani na onen den z podzimu roku 1968, kdy jsme se spolu s mým tehdejším stranickým šéfem a předchůdcem ve funkci ministra zahraničí Walterem Scheelem setkali ve vedlejší místnosti jednoho malého podniku s mladými novináři, kteří podporovali Alexandera Dubčeka a pražské jaro. Jedním z nich byl Jiří Dienstbier, jenž nás opustil až příliš brzo. Již jen tato data dokládají, jak velký význam měl vývoj v tehdejším Československu pro evropskou revoluci za svobodu v roce 1989. Velký odkaz této revoluce s jejím odvážným přihlášením se k lidským právům, demokracii a svobodě se nesmí promarnit. Nesmíme Evropu, tuto velkou mírovou myšlenku, přenechat odpůrcům evropského sjednocení, malomyslným a pochybovačům. Evropské národy po druhé světové válce ukázaly: Poučit se z dějin je možné. To je dobrý a povzbuzující příklad i pro jiné části světa.“
Na slova Hanse-Dietricha Genschera navázal německý velvyslanec v ČR Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven, který hovořil o tom, proč je důležité si okamžik přestřižení drátů připomínat. „Nejpozději na podzim 1989 už bylo zřejmé, že si lidé nenechají vzít svou svobodu natrvalo. 30. září oznámil ministr zahraničních věcí Hans-Dietrich Genscher tisícům uprchlíků z NDR v zahradě Německého velvyslanectví v Praze, že mohou vycestovat do Spolkové republiky. Necelé dva měsíce nato spolu se svým českým kolegou Jiřím Dienstbierem přestřihl ostnatý drát dělící Československo a Německo. Tehdejší události nám připomínají, jak je i dnes důležité bořit ploty a hranice nejen mezi státy, ale i v hlavách lidí. Česko-německé vztahy jsou v tomto smyslu také výsledkem každodenní práce mnoha občanských iniciativ a angažovaných jedinců na obou stranách hranice,“ řekl novinářům diplomat. 
Na aktuální význam společné hranice pak poukázal Tomáš Kafka, ředitel Odboru států střední Evropy českého ministerstva zahraničních věcí, který uvedl: „Česko-německá hranice posiluje sdílenou odpovědnost. Zároveň nás upozorňuje se zvláštním důrazem na aktuální problémy našeho světa. Těmto problémům je třeba se společně postavit a je dobře, že se tomu děje stále lepším a koordinovanějším způsobem.“
Milan Horáček, který jakožto člen německé delegace z 23. prosince 1989 zažil stříhání drátů z bezprostřední blízkosti, zdůraznil, jak emocionální zážitek pro něj tento okamžik byl. „Z Československa jsem do exilu ‚přes dráty‘ odešel v roce 1968. A pak jsem mohl být přímo u symbolického otevření hranic. To pro mě mělo velký osobní význam,“ prohlásil politik, který se později stal členem poradního sboru prezidenta Václava Havla.
Někdejší starosta příhraničního města Schönsee a ředitel přeshraničního Centra Bavaria Bohemia Hans Eibauer se již dlouhé roky snaží o nejen kulturní přiblížení Čechů a Němců. „Pro rok 2015 chystáme řadu akcí, jejichž ústředním bodem je setkávání a výměna názorů mezi lidmi ze sousedních bavorských a českých regionů. K tomu patří česko-německé pravidelné schůzky – teprve nedávno jsme kupříkladu v Schönsee oslavili již šedesátý ‚štamtiš‘. Dále pak pozvání pro partnerské bavorské a české hudební školy, aby společně strávily týden zkouškami a pak na závěr odehrály koncert. Kromě toho se v těchto dnech čtyři výkladní skříně v bývalých obchodech v Schönsee proměnily v umělecké galerie ozdobené pracemi umělců z Česka a z Bavorska,“ prohlásil Eibauer a doplnil, že bavorské projekty budou také součástí programu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015.
Český ředitel ČNFB Tomáš Jelínek na závěr uvedl, že Fond budoucnosti bude usilovat o to, aby blízkost hranice byla ve stále větší míře vnímána jako obohacení, a nikoli jako omezení. Fond tak bude příští rok obzvláště podporovat ty projekty, které budou mít za cíl obyvatele příhraničí ještě více sblížit: „Doufáme, že se podaří dále rozvíjet mezilidské vazby přes hranici. Nejde jen o více příležitostí k setkávání a zmenšování jazykové bariéry. Důležité také je v sousedských regionech budovat plně fungující občanskou společnost schopnou řešit společné problémy.“
Zdeněk | 2019-09-01 20:16:52 | Reagovat
Genscher stříhal hlavně drát, aby měl německý kapitál co nejsnadnější cestu na Východ. Aby mu tady český, moravský a slezský dělník vytvářel za cca třetinovou mzdu obrovské hodnoty v tempu za který by na Západě na kapitalistu nastoupily odbory. Zisk se odveze pěkně domů, nám tady zůstane zmrzačená zemědělská půda, zničené životní prostředí, nemocní lidé- v Jihlavě např.  dřevaři, všichni ví o čem je řeč. Minimální mzda s SRN 40 000,- Kč. Situaci nekritizuji, je to chyba každého z nás, že máme nízké sebevědomí a smířili jsme se s pozicí kolonie v srdci Evropy. Každá schopná vláda by z těch 300 000 000 000,- který ročně odplouvají pryč něco zdanila. Oni by byli i tak spokojeni. Nejziskovější ze skupiny Erste je např. Česká spořitelna.  A můžeme zase pokračovat báchorkou o pravdě, svobodě a lásce- tedy hlavně k penězům, že? 
km | 2019-09-03 18:14:20 | Reagovat
Co má svědomí tento populista 
Budova OV KSČ Jihlava:
Schvalovacím protokolem ze dne 16. 2. 1968 schválen dne 15. 5. 1969 projekt na výstavbu administrativní budovy sekretariátu OV KSČ v Jihlavě s náklady v celkové výši 11,187,500,- Kč. Předání projektu do 30. 5. 1969. Zahájení výstavby ve třetím čtvrtletí 1969. Stavba byla povolena rozhodnutím o přípustnosti stavby Útvaru územního plánování a architektury Městského národního výboru v Jihlavě ze dne 26. 6. 1969. Projekt byl vypracován v ateliérech Stavoprojektu (Krajské projektové organizaci v Brně, závod Jihlava), v období od ledna do května 1969. Vedoucím projektu i zodpovědným projektantem byl Ing. arch. Zdeněk Gryc. V roce 1972 byl samostatně vyprojektován osobní výtah.
Architekt ani ty výtahy neznal natož Vendelína Havla 
Výzdoba interiéru hovoří za vše:
http://www.socharstvi.info/foto/5011.jpg
Budova OV KSČ Žďár nad Sázavou (Červený dům)
Projektový úkol i vlastní projekt z roku 1973. Vedoucím projektu byl Ing. arch. Gryc, zodpovědným projektantem Ing. Hlaváč ze Stavoprojektu, krajské inženýrské organizace Jihlava. Výstavba byla zahájena v březnu 1974, dokončena v dubnu 1976.
A tato havlova černá kaňka si tady hraje na komunistobijce a moralistu … chá, chá …CTRL+C a CTRL+V pomatený, vyčichlý, nedoceněný .... hnus!
blade | 2019-09-06 22:40:07 | Reagovat
Napište i vy, svůj vlastní článek - formulář ZDE
Reklama
14.05.2020 Čtenáři píšíDeset ran zcela ekologických...

Pandemie Coronaviru-19, kůrovcová kalamita, největší sucho za posledních 500 let… Všichni se ptáme: „Proč? Kdo za to může? Trestá nás Hospodin jako Egypťany v bibli, kde se voda proměnila ...

Komentáře (3)
06.05.2020 Čtenáři píšíNaše škola v aktuální době koronavirové

Když jsme počátkem března odcházeli na jarní prázdniny, nikdo z nás nepředpokládal, že se již do školy nevrátíme a budeme se muset s nově nastalou mimořádnou situací začít vyrovnávat. ...

Komentáře (1)
29.04.2020 Čtenáři píšíDěti ze ZŠ a MŠ Cejle děkují zdravotním sestřičkám a hasičům

Originálním způsobem vyjádřily velké poděkování zdravotním sestřičkám a hasičům, za jejich práci, děti z mateřské školy v Cejli. Vytvořily pro ně totiž velmi zdařilé návrhy roušek ...

Komentáře (0)
22.04.2020 Čtenáři píšíSpolupráce je soutěž v lidství

Ceny, medaile a poháry, už od mala jsme vychováváni soutěžit a být lepší než ten druhý. Lepší, silnější, rychlejší. Soutěžíme a poměřujeme svoje výkony s druhými lidmi. Soutěžíme ...

Komentáře (1)
16.04.2020 Čtenáři píšíMám velkou radost! Podařilo se Musimesipomahatvjihlavě

Že se to v době karantény nehodí? Právě že naopak. Já byla nejdřív hrozně smutná. A vzteklá. Jenže na vir se můžete vztekat a má to úplně stejnej efekt, jak když se vztekáte na vládu. ...

Komentáře (0)
15.04.2020 Čtenáři píšíKoronavir 

Malý bacil koronavir, dumá, koho by nakazil, je tak sám v tom Božím světě, kde při jaru všechno kvete. Vida, na lavičce děda sedí, do zeleně parku se zálibou hledí, už si vybral ...

Komentáře (0)
13.04.2020 Čtenáři píšíVelikonoční dopis křesťanům 2020: Smrt nemůže s Kristovými učedníky naložit jako s kořistí…

„Kristus umřel i ožil, aby se stal Pánem mrtvých i živých“. Ř 14,9. Pandemie koronaviru Covid-19 změnila navyklý způsob života naší planety. Vylidněná města, zavřené školy, ...

Komentáře (3)
01.04.2020 Čtenáři píšíKoronavirus – výzva k obrácení

Vojtěch Kodet Když jsme letos vstupovali do doby postní, nikdo z nás netušil, jak bude jiná oproti předešlým. Každoročně si křesťané kladou otázky, jak tuto dobu dobře prožít, ...

Komentáře (2)
31.03.2020 Čtenáři píšíPohřebnictví ve světle opatření vlády v době nouzového stavu

S ohledem na trvající opatření vlády v době nouzového stavu vyhlášeného z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky, ...

Komentáře (0)
30.03.2020 Čtenáři píšíDevadesát let jednoho života

Podíváte-li se do očí člověku, který slaví své devadesáté narozeniny, uvidíte mnohé. Radost z výjimečné chvíle, možná i trochu melancholie a také něco, co v jiných očích neuvidíte. ...

Komentáře (1)
27.03.2020 Čtenáři píšíJe třeba přejít od keců k činům

Jinak nejde tuto invazi nazvat. Svět prochází mnoha drastickými změnami. Jedny se nás „netýkají“, protože jsou, jako by daleko od nás, ale hranice jsou jen pomyslné. Něčemu se bránit ...

Komentáře (1)
25.03.2020 Čtenáři píšíZa Královnou swingu Evou Pilarovou

V sobotních ranních hodinách, 14. 3., nás zastihla smutná zpráva. Po vleklých zdravotních problémech nás a hudební svět opustila Eva Pilarová (+80). Legendární zpěvačka zemřela v sobotu ...

Komentáře (0)

Reklama
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. Výroba www stránek a eshopů
S-Rank (www.seznam.cz) www.i-asap.net