Reklama
Dnes je čtvrtek 24.06.2021     svátek má Jan

Poslanec pirátů Pošvář o kůrovci, EET i prezidentovi Zemanovi


6.3.2019 Bez kategorie/Komentáře (0), autor:
Lubomír Maštera

Jihlavské listy 5. 3. 2019

Pirátská strana je dle průzkumů druhou nejsilnější stranou a je stále na vzestupu. Vysočinu ve sněmovně reprezentuje Jan Pošvář.

 

Nedávno jste se snažili v parlamentu o tzv. infopříkaz, který zpřísňuje zákon 106 o přístupu k informacím. V něm žádáte, aby v případě odmítnutí úřadu informace občanovi poskytnout rozhodoval vyšší stupeň a měl pravomoc udělovat pokuty. Proč?

Námi předložené pozměňovací návrhy se týkaly zachování práva na informace o probíhajících trestních řízeních, které vláda chtěla vyškrtnout ze zákona a řešení nízké vymahatelnosti tak, že nyní není třeba se hned soudit, ale občan se může obrátit na ÚOOÚ.

Myslíme si, že každý občan má právo na informace. Pokud budou žádané informace dostupné na internetu, je pak taková komunikace rychlá a při správném zavedení nezatěžuje úředníky. Dosud se stává, že na dotaz se nedostane odpovědi vůbec nebo to trvá dlouho díky obstrukcím, a to by se nemělo stávat.

 

V Jihlavě se v médiích psalo o občanovi, který „šikanuje“ magistrát žádostmi o informace prakticky každý den a magistrát tvrdí, že jeho požadavky zaměstnávají minimálně jednoho úředníka prací navíc a vyčíslil jeho agendu na půl milionu. Tomu by asi infopříkaz nahrál na smeč?

Předně se podivuji nad tím, že poskytnutí informací stojí půl milionu korun? Moderní úřad znamená, že poukáži na web, kde ty informace jsou.

 

Když budu chtít šikanovat úředníka, postavím dotaz takovým způsobem, že digitalizace nepomůže. Například kolikrát za rok jste kontrolovali tento chodník, kolikrát byl jeho stav řešen na poradách, jaké jste vyvodili závěry, kdo se k tomu vyjádřil a jak apod. Nepomohlo by omezit počet žádostí například jejich zpoplatněním?

Myslíte náhradu nákladů za poskytnutí informace? Takový systém využívá v hojné míře Pražský hrad. Lidé musí platit velké peníze za dotaz (řádově v milionech) a odpovědi se stejně většinou nedočkají. Pražský hrad je obstrukcemi proslavený. Já si myslím, že optimální je stav, kdy se k informacím dostaneme bez pomoci úředníků anebo když takový dotaz úředníka nestojí celodenní úsilí.

Je otázkou, jak se bránit jakémukoliv zneužívání. Ale myslím si, že takových případů máme minimum – Jihlava má bohužel smůlu. Kvůli jednotlivcům zpoplatňovat právo na informace nechceme. Naopak chceme zlepšení informačního toku a sankce pro toho, kdo tomu bude svévolně bránit.

 

V programu píšete, že chcete zaručený minimální důchod a jeho výše by měla být minimálně 75 procent minimální mzdy. V besedě Jihlavských listů jste uváděl příklady živnostníků, kteří pobírají důchod 2.700,- Kč. To je ale možné tehdy, když podnikatel uváděl svoji nízkou průměrnou mzdu. Jinými slovy – podnikal a nevydělával. Nebo svůj příjem úmyslně nepřiznal. Proč by takový podnikatel měl dostat víc?

Jedna věc je, do jaké míry to tito lidé věděli. Ale přesto každý z nich odváděl státu peníze do systému – tím, že něco vlastní, že si nakupuje, a tím státu náleží daň z přidané hodnoty a nejsou to malé částky. A co chcete těmto lidem říct: Sorry, zůstaň si na ulici? To by společnosti přineslo další problémy.

Nebylo by vhodnější zamezit vzniku těchto případů například změnou zákonů?

Ano, o to se také snažíme. Chceme zjednodušit daně, aby každý ze své mzdy nebo zisku odvedl na jedno místo část mzdy. Člověk by pak neřešil, jakou částku dá na sociální, zdravotní pojištění a výši zdanění zvlášť. Nechceme zastropované pojištění jak u přivýdělku na částečný úvazek, tak i pro vysokopříjmové fyzické osoby. Kdyby to takto fungovalo, každý by měl zaručený minimální důchod v námi navrhované výši.

 

V parlamentu se věnujete zemědělství. Zemědělec vypěstuje řepku, tu prodá na výrobu bionafty, jejíž cena je dotovaná. Tu zemědělec spotřebuje a stát mu vrací část za tzv. zelenou naftu. Je to tak v pořádku?

Biopaliva první generace jsou neekologická, a proto se od jejich používání se ve světě ustupuje, stejně tak i v Evropské unii. Zelená nafta byla původně úzce spojena právě s biopalivy, které použijí zemědělci v prvovýrobě. Protože jsou biopaliva dražší, měla být zvýhodněna.

Nicméně u nás se bavíme pouze o palivu jako takovém a finanční vratku můžeme považovat za další nepřímou podporu zemědělců. V České republice tedy vůbec nejde o podporu ekologie.

Naopak zemědělec hospodařící „postaru“ bez mechanizace je paradoxně ekologičtější než ten, který používá naftu a na tuto podporu nemá jak dosáhnout.

 

Jak se tento systém uplatňuje v ostatních zemích EU?

Je to různé. Např. ve Švédsku mají kategorie environmentálních tříd (týkajících se životního prostředí – pozn. redakce) a dbají na ekologické pojetí, tedy se drží původního záměru. V Belgii je zase nulové zdanění nafty pro zemědělce v prvovýrobě. Devět zemí EU vůbec zelenou naftu nemá.

V absolutních číslech je to také zajímavé, například palivo pro zemědělce v Nizozemí je drahé, ale v Německu a v Belgii zase levné. Přesto nizozemští zemědělci nestrádají.

 

Dobře, ale je v pořádku takto zvýhodňovat zemědělce? Jde přece o podporu úzké skupiny z peněz všech?

Dotace mají smysl v tom, že díky nim zemědělec dokáže překlenout období, kdy se mu nedaří. Bohužel těch nevýhod je celá řada a ta nejvýznamnější je, že zcela křiví trh.

Faktem je, že jsme v otázce dotací zcela závislí na EU, protože v momentě, kdy bychom dotace zrušili, tak naši zemědělci se neuživí a konkurence v rámci EU nás pohltí. Chceme-li dotace postupně omezovat, musíme jednat v rámci celé EU a ochránit si trh před dotovanými potravinami zvenčí.

Nyní v rámci EU probíhá diskuze o zastropování dotací. To je právě to omezení, které zachová podporu pro malé a střední zemědělce, protože ti jsou ve větším ohrožení než velká agrokorporace. Ta není živa jenom ze zemědělské prvovýroby.

 

Letošní rok je rokem kůrovce, kterým je Vysočina napadena nejvíc. Kde je chyba?

Kůrovcová kalamita má několik příčin. Máme zcela nevyhovující zákon o hospodaření v lesích. Lesům neprospívá ani teplejší počasí ani sucho. Teplo zrychluje schopnost kůrovce se množit a sucho oslabuje smrky, které se pak nemají jak bránit.

Samospráva musí vypisovat na kácení stojícího smrku výběrová řízení, to trvá dlouho a kůrovec se zatím vesele šíří.

Stojí za tím i lidská pochybení, kdy se kůrovec šířil díky převozu napadeného a neodkorněného dřeva. A tak bychom mohli pokračovat dál a dál.

 

Jaké tedy navrhujete řešení?

Jednou z možností, a ta je tak trochu sci-fi, je nechat věci přírodě. Ta by si s mnoha problémy poradila sama, ale tak v horizontu padesáti let.

 

Tak dlouho čekat asi nebudeme…

To ne. Pak musíme změnit zákony, aby les vypadal jinak. Aby vznikaly smíšené lesy nejenom druhově, ale i stářím. Aby se mohlo reagovat ihned na předcházení kalamity, tedy prvně pokácet a pak vypsat výběrové řízení na uskladněné a ošetřené dřevo. Hašení požáru je nejúčinnější při jeho vzniku.

 

Jste poslancem více jak rok. Všechny zastoupené strany chtějí například zjednodušit daně, a pořád nic. V čem je problém, když to chtějí všichni?

Ministerstvo financí o tom často mluví, ale neudrží myšlenku déle než týden. Ministryně Schillerová neustále sype z rukávu nové návrhy, ale systematicky na ničem nepracuje. S ostatními stranami je to neméně obtížné, protože všichni by chtěli totéž a každý trochu jinak. V detailech se často hodně lišíme, což je dané komplexností problematiky daní.

Když budeme jednat o něčem jednoduchém – např. zda alkohol pro vodáky ano či ne, může se upravit zákon velmi rychle. Ale systém daní je něco jiného.

 

Poslanec ODS Václav Klaus chce zakázat mazání příspěvků na Facebooku uživatelům. Jste pro to i vy?

Tento návrh postihuje každou službu, která má více než 100.000 registrovaných uživatelů. Není to jenom Facebook, ale i specializované služby jako např. ČSFD, Heuréka, Aukro.

Že i tam by měl pan Klaus právo vyjádřit svůj politický názor a správci služby by nesměli mazat jeho příspěvky, mi přijde jako naprostý úlet.

Tak, jak je to napsané, je to prakticky nevymahatelné. Naše vyjednávací pozice na úrovni České republiky je extrémně slabá. Dodnes nejsme schopní donutit podobně velké společnosti platit daně v České republice. Naopak na úrovni Evropské unie se v případě daní otázka velkých softwarových společností řeší a doufáme, že se v blízké době začne řešit i problematika ovlivňování veřejného mínění na sociálních sítích.

 

Nyní se řeší kauza čínské firmy Huawei, která je údajným bezpečnostním rizikem. Jaký je postoj Pirátů?

Obecně je problémem každý přístroj, u kterého si nemůžeme ověřit, jak přesně funguje a jaké skryté funkce obsahuje.

Nabízí se několik variant. Ta jedna je, abychom využívali otevřený hardware od certifikovaného regionálního výrobce. V lepším případě aby investovalo více států. Jestli by to byl společný projekt na úrovni EU nebo NATO, není podstatné.

Podstatnější je, aby se blíže propojoval průmysl s vědou, aniž by při tom docházelo ke zvýhodňování konkrétních výrobců a s tím spojené korupce, ale zároveň by se jednalo o formu investice do společné infrastruktury kybernetické obrany.

Jiným, ale také rozumným přístupem by bylo zavedení striktních principů při kontrole procesů výroby produktu. Hardwarové produkty by tak například musely mít svůj “rodný list”, který by spotřebitele informoval o veškerých náležitostech, které by regulátor potřeboval.

Výrobci a dodavatelé rizikových součástek pro kritickou infrastrukturu by museli mít certifikovaný provoz, na který by dohlížel státní kontrolní orgán.

Budování digitální infrastruktury je stejné strategické rozhodnutí, jako když stavíme dálnice. Chceme mít kontrolu nad tím, kam vedou a co všude spojí, jak dlouho vydrží a jaký provoz na ní může být.

 

Jste proti 3. a 4. vlně elektronické evidence tržeb (EET)? Proč?

Pro malé podnikatele a živnostníky znamenalo EET nemalou finanční investici. Pro starší živnostníky, kteří nemají počítač a online připojení, je to důvod pro konec podnikání. Proto jsme spolunavrhli zavedení povinnosti evidence pouze na plátce DPH. To znamená vyjmutí všech, jejichž roční obrat nedosahuje 1 milionu korun.

Navíc zavedení dalších vln EET lze snadno obejít, reálně má šanci postihnout jen ty poctivé. Zákazník se může domluvit s řemeslníkem na ceně bez dokladu stejně jako dosud.

 

Tento měsíc se vám nepodařilo na schůzi parlamentu prosadit zákon, který by umožnil založit firmu za poplatek 5.000 korun za jediný den. ČR je již nyní podle údajů Českého statistického úřadu na druhém místě za Polskem v počtu podnikatelů na 100.000 obyvatel. Rovněž je prý každá osmá firma v ČR se sídlem na virtuálním místě – tedy prakticky nedohledatelná. Váš návrh by asi vedl k dalšímu nárůstu firem v ČR. Je to žádoucí?

Chceme, aby se podnikatelům neházely klacky pod nohy, snížit jim administrativní zátěž. Dokonce jsme představili i návrh softwaru v otevřené licenci, který mohou příslušná ministerstva k realizaci návrhu využít.

Problém nevidíme v počtu podnikatelů, ale pouze ve vymahatelnosti práva a kontroly pofidérních firem, kde nejde ani dohledat vlastník. Proto také navrhujeme registr konečných vlastníků podobně, jak to již dávno mají v okolních státech.

 

Bavíme se o vymahatelnosti zákonů. Jaký je v této souvislosti váš pohled na prezidenta Zemana, který trpí kličkování Kanceláře prezidenta v soudních sporech ohledně zveřejnění platů vedoucích úředníků – tedy brání k přístupu k informacím podle zákona nebo se nechce omluvit za výrok vdově po Peroutkovi?

Zemanovo počínání často považuji „za hranou“. Zároveň mohu říct, že jsem v naprosto pohodlné pozici. Zemana jsem v obou prezidentských volbách nevolil, proto se mohu zcela distancovat od některých jeho prohlášení.

Zároveň jsem rád, že nebyli zvoleni v obou druhých kolech prezidentských voleb jeho protikandidáti, které jsem nevolil v prvním kole, a nebyl jsem zcela přesvědčen, že by to byli dobří kandidáti.

 

Mluvíte o Schwarzenbergovi a o Drahošovi?

Ano.

 

A jaký pohled máte na současného premiéra Babiše?

Andrej Babiš být premiérem nemá pro své nevyjasněné kauzy.

 

Právě kvůli tomuto vašemu postoji jste v opozici. Nelitujete?

Zavázali jsme se před volbami svým členům ve své povolební strategii, že nepodpoříme takovou vládu, kde by byli nominováni lidé nekompetentní nebo s korupční historií. Andrej Babiš nemusel být premiérem a jen díky své tvrdohlavosti si prosadil svou.

Přitom jsou v hnutí ANO někteří poslanci kompetentní, rozumní, pár takových jsem poznal a je radost s nimi spolupracovat.

Diskuze k článku

Nový komentář

Reklama
18.06.2021 Bez kategoriePrimátorka Koubová: Pro mě bylo důležité, aby se nerušila pobočka pošty na náměstí

Primátorka Karolína Koubová (Fórum Jihlava) potvrdila, že jednala s manažery České pošty o plánovaných změnách v Jihlavě. Paní primátorko, konzultovali nebo probírali s vámi zástupci ...

Komentáře (7)
18.06.2021 Bez kategorieFaltýnka na Vysočině nechtějí

Při letošních volbách se ANO na Vysočině kromě Faltýnka bude muset obejít i bez Oborné, Kotta a Zlesáka. Přihrávání veřejných zakázek známým v Olomouckém kraji a další poznámky ...

Komentáře (0)
07.06.2021 Bez kategoriePavel Janoušek odpovídá na dotaz čtenáře k hlubinnému úložišti

Dotaz pana Tomana: V květnovém vydání měsíčníku Kraje Vysočina mě zaujalo Vaše vyjádření k hlubinnému úložišti. Píšete, že byly použity "NEZÁKONNÉ" výsledky při průzkumech ...

Komentáře (1)
21.05.2021 Bez kategorieEva Decroix (ODS) ke svému vzdělání

Jan Blažek zaslal redakci dotaz na vzdělání Evy Decroix. Mimo jiné žádá zveřejnění kopií vysokoškolských diplomů z Francie i České republiky. Redakce Jihlavských listů právničku navštívila. ...

Komentáře (0)
07.05.2021 Bez kategorieHejtman: Byl bych šťastný, kdyby proti covidu očkovali jen praktičtí lékaři

Jako hejtman Kraje Vysočina je kvůli očkování proti koronaviru pod obrovským tlakem. V první části rozhovoru pro JL Vítězslav Schrek (ODS) potvrzuje, že by byl rád, kdyby se očkovalo plošně ...

Komentáře (0)
16.04.2021 Bez kategorieMístopředseda ČSSD Běhounek říká, že musí zlepšit komunikaci strany k veřejnosti

Dubnový sjezd ČSSD zvolil poslance a bývalého hejtmana Vysočiny Jiřím Běhounkovi místopředsedou ČSSD. Předsedou byl zvolen Jan Hamáček. Předseda jihlavské okresní organizace ČSSD ...

Komentáře (0)
14.04.2021 Bez kategorieKroupa o Faltýnkovi z ANO: On už není kmotrem, ale fotrem

Reportér webových Seznam Zpráv Janek Kroupa rozkrývá získaný diář předsedy poslaneckého klubu hnutí ANO a vysočinského poslance Jaroslava Faltýnka. Diář je plný Faltýnkových poznámek ...

Komentáře (0)
14.04.2021 Bez kategorieM. Tomanec z Fóra: Uznávám porážku a odstupuji

Snad už skončila doba čekání na nějakého mesiáše, říká Miroslav Tomanec (Fórum Jihlava), který ohlásil svoji rezignaci na mandát zastupitele. Na zastupitelstvu jste řekl, že k ...

Komentáře (0)
13.04.2021 Bez kategoriePředseda Senátu Vystrčil kritizoval prezidenta Zemana za jeho slova

Jednání prezidenta Miloše Zemana ve vztahu k oponentům je podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) neomalené a nepřijatelné. Za neomalené a nepřijatelné Vystrčil považuje to, pokud ...

Komentáře (0)
09.04.2021 Bez kategorieDuchovní otec Fóra Jihlava Tomanec oznámil, že v zastupitelstvu končí. Všechny tím překvapil

Spoluzakladatel koaličního Fóra Jihlava Miroslav Tomanec na úterním zasedání zastupitelstva 6. dubna oznámil, že po pěti letech v zastupitelstvu končí. „Ke konci tohoto měsíce odstupuji ...

Komentáře (0)
07.04.2021 Bez kategorieFaltýnkův diář rozkrývá zákulisí politiky

Vysočinský poslanec Jaroslav Faltýnek (ANO) a bývalý první místopředseda hnutí ANO čelí řadě otázek novinářů z webu Seznam Zprávy. Ti získali Faltýnkům diář z let 2015, 2016. Faltýnek ...

Komentáře (1)
04.03.2021 Bez kategorieKrajský radní Fabeš již není starostou Telče

Počátkem března to byly dva týdny, co Roman Fabeš opustil post starosty Telče. Kancelář na radnici opustil po 19 letech kvůli tomu, že se před časem stal krajským radním a nechtěl dál kumulovat ...

Komentáře (0)

Reklama
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. Výroba www stránek a eshopů
S-Rank (www.seznam.cz) www.i-asap.net