Reklama
Dnes je sobota 01.04.2023     svátek má Hugo

Náměstek Kalina vítá nové možnosti spolupráce koalice i města a kraje


11.5.2017 Bez kategorie/Komentáře (0), autor:
Lubomír Maštera

 

Noviny jihlavské radnice , 03.03.2017

Náměstek primátora Jaromír Kalina (KDU-ČSL) i po sestavení nové koalice a přerozdělení sfér odpovědnosti zodpovídá za oblast informatiky a úsek správy majetku města. Nové je to, že byl na podzim zvolen do krajského zastupitelstva a nyní má možnost prosazovat zájmy Jihlavy na krajské úrovni.

Poprosím vás o váš pohled na práci v koalici dnešní a minulé…

ANO 2011 je nový koaliční partner, a potřebuje čas na pochopení principů, jak magistrát a řízení města vypadá. Realita bývá jiná než představy. Na druhou stranu vidím práci na systémových bodech, která do této doby takto „uchopena“ nebyla. A to je posun vpřed.

Můžete být konkrétnější?

Pracuje se na zásobníku investičních akcí, s výhledem na deset let. Na investice nezbytné, ve střednědobém horizontu pro město prospěšné, a na investice zbytné, abychom měli přehled o potřebách fi nančního krytí na deset let. To tady chybělo, a potřebujeme takový materiál, abychom mohli řídit a kontrolovat investice města. A abych byl konkrétní – na tomto základě potom můžeme rozhodovat například o Horáckém zimním stadionu, o jeho možných variantách.

Byl jste zvolen na podzim do zastupitelstva kraje, kdy často vystupujete, byť jako opoziční zastupitel, k problémům spojeným s Jihlavou. V minulosti právě spolupráce Kraj – město nebyla příkladná. Změní se něco?

V minulém období vázla spolupráce a komunikace mezi vedením kraje a SM Jihlava. I to bylo důvodem, že kraj investoval především mimo Jihlavu.

Je pravda, že IPRM byl dotační titul pro Jihlavu, a řada dobrých věcí se z něj realizovala – opravy škol a školek, zateplení, revitalizace částí města, rekonstrukce ulic, kanalizací atd., ale je faktem, že kraj Jihlavu, jako krajské město, opomíjel.

Nyní vnímám, že se otevřely dveře komunikace mezi náměstky, pravidelně se teď setkáváme a pracujeme společně na přípravě např. velkých dopravních staveb, investic v sociální oblasti, a akčně jsme společně reagovali na krizi bezdomovců.

Přesto postrádám v prohlášení rady kraje nějaké konkrétní investice směrem i k Jihlavě. KDU-ČSL je v zastupitelstvu kraje opozice kritická, a zároveň konstruktivní. Výše uvedené pracovní schůzky to vůbec neovlivňuje.

V minulém rozhovoru jste sliboval spuštění nového webu města, a slib je splněn…

Slib je splněn. K webu bude ustanovena ještě redakční rada (kolem deseti členů), ta bude reagovat na případné poznámky a postřehy veřejnosti a odborníků. Některé věci je ještě potřeba doladit – například možnosti využití sportovišť, a rozšíření tak nabídky sportovního vyžití.

Ale web splňuje zadání – je přehledný, moderní, responzivní, tedy spolupracuje s mobilními aplikacemi atd.

Uvítám podněty a postřehy na jeho lepší funkčnost a doplnění informací, které na něm postrádají občané či návštěvníci Jihlavy.

Do informačních technologií ve vaší gesci patří i městský kamerový systém. Co se připravuje v této oblasti?

Část kamerového systému je morálně i materiálově zastaralá. Máme plán obnovy zastaralých částí. Potom chceme monitorovat i lokality, které navrhuje městská policie – nejen centra, ale i například větší dětská hřiště atd.

Osobně nejsem zastáncem Matrixu (komplexního sledování – pozn. redakce), ale kamerový systém je jeden z prvků pasivní bezpečnosti ve městě, a jeho rozvoj je naplánován i s pomocí dotací. Ve městě existuje optická metropolitní síť, a ta umožňuje připojení dalších koncových zařízení dle potřeb.

V poslední době se hovoří o areálu Modety, který chtějí zastupitelé města smysluplně v budoucnu využívat. Co se nabízí?

Areál Modety u zoo je na strategicky atraktivním místě. To konstatovala i nově dokončená Strategie kultury a cestovního ruchu v Jihlavě, takže se o tomto areálu bude uvažovat z vícero směrů. Strategie k tomuto objektu je záležitostí vedení města, proto lze předpokládat vytvoření komise nebo pracovní skupiny, která se touto problematikou bude zabývat.

Chceme do konce volebního období (podzim 2018) předložit podklady a návrhy k využití tohoto areálu.

Můžete být konkrétní? Nechci předbíhat, ale samozřejmě jde o významný objekt, pořízený za přijatelné peníze. A další investice lze očekávat do dopravního napojení, revitalizace prostředí. Lze očekávat, že se výsledek bude dotýkat cestovního ruchu, kulturního vyžití, potřebného zázemí pro zoo, dovedu si zde představit i nové zábavní centrum vedle areálu Březinek, který obtěžuje obyvatele tohoto sídliště.

Rada města se programově přihlásila k lůžkovému hospici. Majetková komise Jihlavy doporučila připravit podmínky pronájmu bývalého sídla SML Pod Rozhlednou 8 Spolku pro lůžkový hospic Mezi stromy, který usiluje o vybudování kamenného hospice pro umírající na Vysočině. Ale spolek chce budovu zbourat, a stavět na zelené louce. To se nelíbí jihlavským pamětníkům…

Určitě existuje nostalgie k tomuto místu, a řada Jihlavanů má tato místa spojena s příjemnými zážitky z doby, kdy tento objekt navštěvovali. Tomu rozumím. Na druhé straně máme místa, jako např. V Ráji, která tuto funkci také plnila, a dnes již neexistují, a v původní podobě je těžko obnovíme.

Vznik kamenného hospice má moji plnou podporu, jsou zde samozřejmě konkrétní rizika a překážky. Pokud má tato společenská funkčnost vzniknout, musí se umět přes ně srozumitelně překlenout. Kapacita lůžek by v této chvíli měla být 25 lůžek pro dospělé a dvě lůžka dětská. Původní záměr počítal s využitím stávající části budovy, ale ukázalo se, že by se nemohly naplnit především hygienické požadavky. Uvědomme si, že se jedná o typově zdravotnické zařízení.

Jak je to s penězi na výstavbu a provoz?

Ve prospěch realizace záměru hovoří i finanční krytí stavby. Na ministerstvu zdravotnictví je vypsán dotační titul, který je v jedné části alokován i pro Kraj Vysočina a lze z něho čerpat až 80 milionů korun, žádost spolku byla podána.

Spolek zažádal také o dotaci Kraj Vysočinu, SM Jihlava, a počítá i s příspěvky dalších obcí a vlastní finanční investicí, náklady na stavbu jsou odhadovány na cca 120 mil Kč. V této chvíli se - jak se říká - láme chleba.

Je vytipován a pronajmut pozemek, existuje studie, jak by zařízení mělo vypadat, je vypsaný dotační titul, jsou podány příslušné žádosti. Intenzivně se vyjednává se zdravotní pojišťovnou a připravuje se model financování, s krajem, městem a dalšími obcemi Vysočiny samotného provozu.

Noviny jihlavské radnice informovaly o rozhodnutí Kraje Vysočina o zrušení provozování vodovodů a kanalizací Svazem vodovodů a kanalizací Jihlavsko (SVAK); nabylo toto rozhodnutí právní moci?

Nestalo se tak. SVAK i SM Jihlava se odvolaly proti tomuto rozhodnutí, každý do jiné části výroku KÚ KV. Bavíme se o kategorii majetku s právem hospodaření, tedy části VHI. Nyní běží odvolací lhůta pro vypořádání s námitkami.

Problémy tedy přetrvávají, a netýkají se jen našeho města. Zúčastnil jsem se nedávno v Praze konference o financování VHI v ČR.

Jeden malý příklad. Každý vlastník vodohospodářské infrastruktury je povinen spořit peníze do fondu obnovy svého majetku. MZe obdrželo data od těchto vlastníků, a jen od cca 1/3 z nich byly tyto údaje statisticky využitelné. Navíc se ukázalo, že více než 80 procent vlastníků, kteří dodali relevantní data, tento fond nenaplňují. To je varující zjištění. Navíc povinnost spořit má ten, kdo provozuje, vybírá vodné a stočné. Jihlava nemá informaci, zda SVAK Jihlavsko tuto zákonnou povinnost u našeho majetku naplňuje.

Posledním „módní novinkou“, kterou SVAK Jihlavsko uplatňuje, je maření investic a rekonstrukcí do VHI, např. čerstvý zákaz rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Telečská a Wolkerova. Původně ji v platném stavebním povolení svazek umožnil, nyní nám ji zakazuje. SVAK Jihlavsko si tak bere obyvatele a podnikatelskou sféru v Jihlavě jako „rukojmí“ ve svém obstrukčním jednání při (ne)vypořádávání majetku SM Jihlava po jeho vystoupení se SVAK Jihlavsko.


Diskuze k článku

Nový komentář

Reklama
27.02.2023 Bez kategorieKott (ANO): Pomáhat musíme, dokud válečný konflikt neskončí

JL: Dne 24. února tomu je přesně rok od chvíle, kdy Rusko zaútočilo bez vyhlášení války na Ukrajinu. Připouštěl jste si tehdy, že válka může držet tak dlouho? Pomáhá podle Vás ČR ...

Komentáře (4)
23.02.2023 Bez kategorieVlček (STAN): Platby Ukrajinců a jejich daňové odvody jsou vyšší, než kolik naše republika vynakládá na humanitární náklady

JL: Dne 24. února tomu je přesně rok od chvíle, kdy Rusko zaútočilo bez vyhlášení války na Ukrajinu. Připouštěl jste si tehdy, že válka může držet tak dlouho? Pomáhá podle Vás ČR ...

Komentáře (3)
22.02.2023 AktualityPopelka: Nemáme nestranná média

JL: Jak hodnotíte výsledky druhého kola volby prezidenta republiky? R. Popelka: Velice kladně hodnotím volební účast. Volební místnosti a volební urny považuji za „to“ správné místo, ...

Komentáře (0)
10.02.2023 Bez kategoriePaul: rozhodla demokraticky většina

JL: Jak hodnotíte výsledky druhého kola volby prezidenta republiky? P. Paul: Ani jeden z kandidátů ve druhém kole prezidentských voleb nebyl nominantem SPD a tak naši příznivci a členové ...

Komentáře (1)
09.02.2023 Bez kategorieExprimátorka: Věřím, že se jako národ dokážeme zvednout

JL: Jak hodnotíte výsledky druhého kola volby prezidenta republiky? K. Koubová: Z výsledku voleb mám samozřejmě obrovskou radost, protože je to pro národ velká naděje na uzdravení. Vnímám ...

Komentáře (0)
08.02.2023 Bez kategorie Pokorný: P. Pavel měl nekritickou podporu všech médií

JL: Jak hodnotíte výsledky druhého kola volby prezidenta republiky? J. Pokorný: Jsem velmi potěšen ze zájmu o volbu prezidenta republiky a jsem příjemně překvapen vysokou volební účastí. ...

Komentáře (0)
03.02.2023 Bez kategorieNagyová o Čapím hnízdě: Mohu za minulostí udělat tlustou čáru

Andrej Babiš a Jana Nagyová jsou osvobozeni v kauze Čapí hnízdo. Státní zástupce Šaroch se ještě může odvolat. Velkou úlevu mohou cítit expremiér Andrej Babiš a bývalá náměstkyně ...

Komentáře (7)
03.02.2023 Bez kategorieHošek: P. Pavlovi přeji pevné nervy

JL: Jak hodnotíte výsledky druhého kola volby prezidenta republiky? R. Hošek: Ve druhém kole jsem volil Petra Pavla a mám radost, že vyhrál občanský kandidát, za kterého se nebudeme muset ...

Komentáře (0)
12.01.2023 Bez kategorie Paul (SPD): J. Bašta je zárukou slušnosti

Prezidentské volby se blíží, a tak vyvstává otázka, kdo bude následníkem Miloše Zemana? Koho byste volili? Jihlavské noviny se na začátku měsíce ptaly jihlavských zastupitelů. Kandidátem ...

Komentáře (2)
11.01.2023 Bez kategorieŠedivý (ANO): Prezident by měl být čestný

Prezidentské volby se blíží, a tak vyvstává otázka, kdo bude následníkem Miloše Zemana? Koho byste volili? Jihlavské noviny se na začátku měsíce ptaly jihlavských zastupitelů. V České ...

Komentáře (0)
11.01.2023 Bez kategorieLidovec Laštovička: Fischer navazuje na Havla

Prezidentské volby se blíží, a tak vyvstává otázka, kdo bude následníkem Miloše Zemana? Koho byste volili? Jihlavské noviny se na začátku měsíce ptaly jihlavských zastupitelů. Volit ...

Komentáře (4)
10.01.2023 Bez kategorieHošek (STAN): Prezident má být nezatížený různými kauzami

Prezidentské volby se blíží, a tak vyvstává otázka, kdo bude následníkem Miloše Zemana? Koho byste volili? Jihlavské noviny se na začátku měsíce ptaly jihlavských zastupitelů. V prezidentských ...

Komentáře (1)

Reklama
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. Výroba www stránek a eshopů
S-Rank (www.seznam.cz) www.i-asap.net