Reklama
Dnes je neděle 18.04.2021     svátek má Valérie

Kníže von Haugwitz: návrat po 350 letech

SVATOPLUK RICHARD VLADISLAV NORBERT kníže von Haugwitz a baron z Biskupitz se snoubenkou. Foto: archiv knížete
SVATOPLUK RICHARD VLADISLAV NORBERT kníže von Haugwitz a baron z Biskupitz se snoubenkou. Foto: archiv knížete

2.2.2016 Aktuality/Komentáře (40), autor:
Antonín Zvěřina

 

Už tři měsíce bydlí v Třebíči kníže von Haugwitz. Historie tohoto rodu sahá až do roku 816. Jihlavským listům poskytl rozhovor.

 

Jak vlastně zní celé vaše jméno?

Svatopluk Richard Vladislav Norbert kníže von Haugwitz a baron z Biskupitz. S oslovením Jeho Jasnost.

 

Používáte někdy celé jméno?

U nás asi ani ne, spíš v zahraničí. Tady se neakceptuje, aby měl někdo víc jmen, natož nějaký aristokratický titul a přídomek.

 

Co se s vaším rodem dělo za minulých režimů?

Naše rodová linie zůstala zde v Československu a veškerá příkoří totalitních režimů prožívala společně s našimi národy. Můj pradědeček Jindřich s rodinou si nechali za nacistické okupace české občanství a rodina podporovala odboj skrze zpravodajské důstojníky Čs. armády. Myslím si, že od mých předků to byly velice statečné kroky.
Rodová linie, která byla za okupace v Náměšti nad Oslavou, také podporovala odboj, ale pod tlakem nacistů se přihlásila k národnosti německé, a to se jim stalo po roce 1945 osudným.

 

Po pádu komunistického totalitního režimu v roce 1990 se sem lidé začali vracet, včetně členů šlechtických rodů. Říkalo se, jak to měli těžké, když museli odejít z rodné vlasti.

 

Málokdo si ale uvědomuje, jak těžké to měli ti, kteří zde zůstali. Troufám si říct, že to měli mnohem těžší než ti, jenž v zahraničí mohli alespoň svobodně dýchat.

 

Čím jste se po roce 1948 zabývali?

Můj pradědeček zemřel za války v roce 1943. V posledních letech života byl šéfem celého chemického koncernu Československa se sídlem v Kolíně. Jednalo se o akciové továrny, které vyráběly chemikálie. Jeho bratranec byl divizní generál Čeněk Haužvic, zakladatel vojenské zpravodajské služby Československa v roce 1918.
Můj dědeček Svatopluk Josef a jeho bratr Vratislav byli prvorepublikoví právníci, můj děda nedostudovaný s titulem JUC, protože Němci zavřeli vysoké školy, a po válce se k tomu jako ženatý již nevrátil.

 

Oba dva působili následně v rámci státních drah. Prastrýc byl nejdříve na pozici právníka, to bylo v prvopočátcích, ale to se komunistům v padesátých letech velice nelíbilo.

 

Osm let pak pracoval na dráze jako posunovač, děda dělal výpravčího. Postupně se „vypracovali“ a děda vykonával pozici navrhovatele dopravní sítě a zajišťoval, aby do každé vesnice byly přivedeny koleje.

 

Po roce 1990 byla možnost získávat zpátky majetky, jak je na tom váš rod?

My jsme na tom s majetky příliš dobře nebyli, protože největší historický propad v naší linii zaznamenal v minulém století ještě před válkou můj praděda. Za první republiky měl dost rozinvestováno a přišla hospodářská krize.

 

Ačkoliv měl v Argentině doly na zlato, doly na mramor, a spoustu akcií a dalších věcí, tak měl velké problémy krizi ustát. O mnoho majetku přišel.

 

Pokud jde o ještě dřívější panství, dosud máme spory s jinými rody ještě z dob Rakousko-Uherska. Pak přišla první republika, okupace, komunisti, věci zůstaly otevřené a nikdy se nedořešily.

 

I dnes je velice složité je nějakým stylem dořešit. Třeba jedno panství mi visí na jediném papíru, který nemám. Dnes je velice složité něco dohledat, některé papíry nejsou k dispozici, jiné v církevních archivech, kam se nedostanu.

Nemrzí vás to? Asi byste rád navázal na práci předků.

Když se podívám na rodokmen od roku 1226 a na jednotlivé životní příhody a osudy, tak zjišťuji, že v každé době byly nějaké potíže. Haugwitzové měli vždycky problémy, protože hájili spravedlnost. Mnoho obtíží měli s okolní aristokracií, protože striktně prosazovali „padni, komu padni podle práva“.

 

Některé rody měly pocit, že když mají pozici a moc, tak si mohou dělat, co chtějí, a to i v rozporu s právem. Moji předci na to ale nepřistupovali a u poddaných byli vždy oblíbení.

 

Myslím si, že dodržování práva se v naší rodině uchovalo dodnes a v dnešním moderním světě, plném bezpráví, doslova trpíme naším zesíleným smyslem pro spravedlnost.

(Více v tištěném vydání JL s datem 2. 2.)

Diskuze k článku

Nový komentář

ZÁKON
ze dne 10. prosince 1918,
jímž se zrušují šlechtictví, řády a tituly
§ 1
Šlechtictví a řády, jakož i veškerá z nich plynoucí práva se zrušují, rovněž tak tituly, pokud byly udělovány jako pouhá vyznamenání․ V platnosti zůstávají takové tituly, na které lze splněním předepsaných podmínek nabýti právního nároku (titul doktorský, inženýrský atd.), pak tituly, jež vyjadřují skutečně zastávanou úřední hodnost, a vyznamenání udělovaná vysokými školami (čestné doktoráty a pod.). Bývalí šlechtici nesmějí užívati svého rodného jména s přídomkem nebo dodatkem vyznačujícím šlechtictví.
§ 2
zrušen
§ 3
Ministru vnitra ukládá se, aby v dohodě se zúčastněnými ministry zákon tento provedl.
§ 4
Zákon tento nabývá platnosti dnem vyhlášení.
Dr. Karel Kramář v.r.
A. Švehla v.r. 
čtenář | 2016-02-02 11:33:48 | Reagovat
Zákon ze dne 21. října 1936
(1) Přestupku se dopouští, pokud nejde o čin soudně trestný:
1.kdo úmyslně a veřejně hledí naznačiti své zákonem zrušené šlechtictví, zejména kdo úmyslně a veřejně za tím účelem užívá zákonem zrušených šlechtických titulů a erbů, jakož i kdo v tisku dává někomu zákonem zrušený titul šlechtický,
2.kdo úmyslně a veřejně užívá zákonem zrušených řádů, odznaků a titulů,
3.kdo si osobuje šlechtictví, československý nebo cizozemský řád, čestný odznak nebo jiný zevní projev uznání, pamětní odznak, veřejný nebo akademický titul nebo jinou hodnost či služební postavení, nejsa k tomu oprávněn.
(2) Přestupky tohoto zákona, jakož i nařízení, příkazů a zákazů podle něho vydaných trestají okresní (státní policejní) úřady pokutou do 20 000 Kč nebo vězením do dvou měsíců. Pro případ nedobytnosti pokuty jest uložiti podle míry zavinění náhradní trest vězení do dvou měsíců.
(3) Pokud byly přestupky spáchány československými státními občany, jsou trestné i tehdy, byly-li spáchány v cizině.

§ 10
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Krofta v. r.
Dr. Černý v. r.
Dr. Kalfus v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Dérer v. r.
Najman v. r.
Bechyně v. r.
Dostálek v. r.
Dr. Zadina v. r.
Machník v. r.
čtenář | 2016-02-02 11:38:20 | Reagovat
NÁDHERNÝ ČLÁNEK S NÁDHERNOU ILUSTRACÍ
Baron Jiří Nádherný byl posledním majitelem zámku na Moravci.
Z paměti, nejsem si úplně jist, že jeho sestra zámek, který byl dříve v držení Haugwitzů, zdědila.

"Některé rody měly pocit, že když mají pozici a moc, tak si mohou dělat, co chtějí, a to i v rozporu s právem. Moji předci na to ale nepřistupovali a u poddaných byli vždy oblíbení."
-----------------
Kníže von Haugwitz, podobně jako Kinský to byli významní státní úředníci. Haugwitz něco jako ministr financí měl na starosti kvalitu ražeb stříbrných mincí a medailí. Kinský precizní právní předpisy mistrů od statusu tovaryše, až po mistra a cech. Prostě byl v tom na základě jejich dekretů pořádek. Originály jsou k nahlédnutí v jihlavském archivu.
-----------------------------------
"Rodová linie, která byla za okupace v Náměšti nad Oslavou, také podporovala odboj, ale pod tlakem nacistů se přihlásila k národnosti německé, a to se jim stalo po roce 1945 osudným."
------------------
Baron Jiří Nádherný poskytl útulek příteli, který byl stíhán v souvislosti s atentátem Clause Schenk von Stauffenberga na Hitlera. Gestapo barona zatklo a žalářovalo. Po osvobození se to opakovalo.
Později baron nádherný pracoval v lese, kde byl zraněn a ležel v nemocnici v Novém městě.
Z Moravce odešel tak, že lidé koukali, jak osamoceně  čekal na autobus. V podpaždí měl aktovku, co v ní bylo se neví, ale byla tenká a navíc přeložená.
V zámku byla později pediatrická léčebna a na Moravci internační tábor. Na hřbitově udělal Roman Podrázský podobnou sochu jako na hrob faráře v Číhošti.
Není tam nápis "Ecco Homo", ale věnováno sestrám školského řádu Notre Dame.
Píšu s omluvou,  jen tak z paměti a z jedné vody na čisto.  Myslím, že rod Knížete von Haugwitz je nějak propojen se starou českou šlechtou laskavého barona Nádherného a Silvie Nádherné,  o které snad není nutno nic dodat.
Baron Nádherný  měl na chodbě zámku fantastickou sbírku indiánských trofejí,  kterou tehdy jakýsi klučík dost prožíval.
Ing. arch.  Zdeněk Gryc
 
Zdeněk | 2016-02-02 16:23:25 | Reagovat
Nazdar Zdeňouši.
Ty jsi tady častěji, než Kalousek v televizi. Hele, Zdeňo, já bych měl pro tebe návrh. Ty přimo nábožně sbíráš do svého archivu moje komentáře (jen pro upřesnění - zde u tohoto článku jsem nepsal žádný svůj názor, pouze citoval příslušné zákony, které platí dodnes a schválil je sám Prezident Osvoboditel T.G.Masaryk). 
Ale to bych odbočoval. Tedy: Právě tak, jako nábožně sbíráš mé komentáře a řadíš je chronologicky do svého košatého archivu, stejně radostně je kopíruješ. Takže já si na ně zařídím ©, tedy copyright a ty mi za každé to zkopírování zaplatíš mírný obnos. Co ty na to? To víš, hochu, musíme myslet tržně. Tak zdar, sokole.
čtenář | 2016-02-02 16:38:15 | Reagovat
A nebuď tak skromný Zdeněčku.
Jestliže baron Nádherný měl fantastickou sbírku indiánských trofejí, ty máš zase fantastickou sbírku mých příspěvků a komentářů.  
čtenář | 2016-02-02 16:41:19 | Reagovat
Hm, tak se zjevně nic nezměnilo. Jen hloupé osobní napadání, přínos pro téma článku nulový.
Měl byste v sobě zkusit najít nějaký poslední kousek slušnosti, či aspoň tolerance, a odpustit si podobné zoufalé výlevy...
Takovýhle přístup akorát kazí diskuse.
Joe | 2016-02-02 20:36:10 | Reagovat
Toto je příklad faktografického příspěvku, který vhodně obohatí článek. Zajímavé info. Díky za něj.
Joe | 2016-02-02 20:33:06 | Reagovat
Není zač, pane Joe.
Ono někdy neškodí připomenout si některé stále platné zákony. A mé vlastní příspěvky nebyly určeny vám, nýbrž panu architektovi. Tak se tím netrapte, nikdo vás nenutí, abyste je četl. Takže hezký večer. 
čtenář | 2016-02-02 21:00:16 | Reagovat
Pane Čtenáři
Píšete-li na veřejné diskuzi, není to otázka výhradně osobní konverzace, proto nelze jen tak tvrdit, že vaše příspěvky nebyly někomu určeny.  Nebyly určeny ani mně, ale přesto jsem je četl. Jste s panem architektem oba nepochybně vzdělaní a sečtělí lidé, ale to je vždy jen část lidské osobnosti. Tou druhou, možná důležitější, je obyčejná slušnost. Nehodlám ve vašich osobních sporech dělat soudce a zkoumat, kdo si začal. Nevím také , kdo ve vaší konverzaci s panem Grycem začal s tykáním, ale v každém případě je to neslušné. Prosím, aby ten moudřejší z vás s osobními výpady a jízlivostmi přestal. Tady nejsme na Parlamentních listech a v obdobných žumpách.
patriot | 2016-02-02 22:35:00 | Reagovat
Dobrý den, pane Patriote
Chápu vás, že jste rozhořčen, že se díky panu architektovi občas stává z diskusí flame. Ale ono se říká - na hrubý pytel hrubá záplata. Nenaštvalo by vás příkladně, kdyby vás někdo bezdůvodně osočil, že jste proti Romům (viz diskuze o mladé začínající autorce) a prošpikoval to spoustou sprostých nadávek, tapetováním a kopírováním? S tykáním a nadávkami jako "blboun, vůl" a podobně začal pan architekt. Nelíbilo se mi to, ale nebudu vykat a jmenovat tituly někoho, kdo mi tyká a sprostě nadává.
Vás budu vždy považovat za člověka čestného a dáte mi snad za pravdu. Pan architekt zapleveluje veškeré diskuze bláboly tisíckrát opakovanými (např. Rozehnal)¨.Ostatně on se neomezuje jen na běžné diskuze, ale i na příklad na blogy a tam se účastníci rovněž častují nevybíravým způsobem.Rád osobních výpadů zanechám, ale myslíte, že on s nimi přestane? Jestli nemáte nic proti tomu, tak vás upozorním.
A ještě k uveřejněnému článku: Nemám nic proti panu Haužvicovi, jako nemám nic proti nikomu, kdo dodržuje zákony této republiky, ale co mi silně vadí, je devótní tón tohoto článku.
Hezký den.
čtenář | 2016-02-03 07:59:59 | Reagovat
Mám zato, že obrázek o slušnosti či neslušnosti Vašich většiny Vašich příspěvků si každý udělá obrázek sám.
Kolega patriot to velmi dobře zhodnotil.
V soudobé společnosti jsou důležité parametry charakteru (jako např. přávě obyčejná slušnost) nezřídka bagatelizovány a mnoha hlupáky přímo vysmívány... jak to pak má v naší vlasti vypadat, když chybí základy?
Joe | 2016-02-03 08:29:11 | Reagovat
"čtenář" + "patriot" přitakávačka?
Zdeněk | 2016-02-08 19:05:38 | Reagovat
Každému jistě dojde, že pochvala nebyla směřována těm Vašim blábolům...
Joe | 2016-02-03 08:23:26 | Reagovat
Pane Joe, co takhle zkusit měřit všem stejným metrem?
Vám se snad líbí kopírování, tapetování, nadávky a tisíckrát omílané bláboly? Sundejte laskavě klapky z očí. Děkuji. Jinak doufám, že zákony schválené Prezidentem-Osvoboditelem TGM nepovažujete za bláboly. 
čtenář | 2016-02-03 12:07:52 | Reagovat
Podle mě texty pana Gryce mají v naprosté většině mnohem vyšší úroveň než ty Vaše jak z hlediska informací, tak zejména slušnosti.
Bohužel akorát stále dokola melete svoji utkvělou pravdu doplněnou zbytečnými osobními narážkami.
U pojmu "blábly" je naprosto zjevné, kam míří. Pro Vás nápověda: TGM to rozhodně není.
Joe | 2016-02-03 12:38:07 | Reagovat
Nu pane Joe, jestliže považujete za slušné výrazy, jako "vůl", "blboun" atd., je to váš problém.
A jestliže vás baví číst kolem dokola neustále stejné věci a tapetované cizí příspěvky, je to také váš problém.
Ale jsem rád, že zákony schválené panem prezidentem TGM, nepovažujete za bláboly. I kdyby pan prezident Masaryk neudělal nic jiného, než to, že schválil zrušení šlechtických titulů a razil heslo "Pryč od Říma !", byl by stále největší Čech naší historie. Ale on udělal pro nás všechny to nejlepší, co udělat mohl, vysvobodil z nás z "žaláře národů", prohlnilé k.u.k. monarchie.
Já jsem masarykovec a už samotné slůvko "von" mne  irituje, jakož i pochlebování různým hrabátkům a knížátkům. Dosud jsme republika a doufám, že i nadále zůstaneme suverénním státem.
čtenář | 2016-02-03 13:28:55 | Reagovat
Zmíněné výrazy jistě v pořádku nejsou, zvláště ve veřejné diskusi.
Akorát se nemůžu zbavit dojmu, že v tomto ohledu, různých provokacích a osobním napadání... prostě hromadě zbytečností,... dost znatelně vedete.
Na jedné straně se prohlašujete za Masarykovce a na druhé nejste neuzřídka schopen si zachovat slušnost a nadhled? To si poněkud odporuje...
Každopádně Vaše vizitka.
Joe | 2016-02-03 15:18:25 | Reagovat
Já ale sprosté výrazy nepoužívám.
Tu a tam si samozřejmě neodepřu nějakou tu jízlivost, je-li něco do nebe volající, ale netapetuji a nekopíruji, pouze někdy docela výjimečně. A jestliže mi někdo začne tykat, nejdříve se ho optám, jestli to myslí vážně a když v tom pokračuje, proč bych mu neměl tykat také.
A jsem realista a skeptik. Rozhodně mne příkladně neohromí, když si někdo kvůli fotogeničnosti na sebe navlékne operetní uniformu. Natož, abych vzdychal a pronášel nějaké podlézavé ódy.

 
čtenář | 2016-02-03 16:52:44 | Reagovat
Mě to spíš přijde, že často je to od Vás špíš o kritice za každou cenu, nebo přinejmenší absence trocha dobromyslnosti.
Pokud ryjete do uniformy pána na fotce, mohl byste uvážit i jiné souvislosti - pravděpodobně je to z prosté úcty úcty k předkům... proč rovnou v tom hledat touhu po předvádění, nebo snad pýchu? Tohle je typický přístup s presumpcí viny, kterým je tahle podivná společnost místy vyloženě prolezlá. Pak tu má být lidsky dobře...
(O vyloženě osobních provokacích, které jsem si všiml od Vás směrem k panu Grycovi se nebudu rozepisovat.)
Joe | 2016-02-04 07:43:18 | Reagovat
Pokud někdo tvrdí, že první písemné prameny o jeho rodu pocházejí od roku 816 našeho letopočtu,
tedy z doby vlády Ludvíka Pobožného, syna Karla Velikého, měl by z prosté úcty ke svým předkům nosit spíše škorně a piklhaubnu. Nemyslíte ? V té by se určitě též zajímavě vyjímal.
čtenář | 2016-02-04 08:37:23 | Reagovat
Je to pořád o té presumnci viny. Proč v tom hledáte nějaký problém?
Každý rod má nějakou kontinuitu a vyvíjí se.
Pro vyfocení je/byl adekvátně společensky oblečen, proč to hloupě napadat.
Joe | 2016-02-04 08:48:43 | Reagovat
Já nevím, jestli si přesně vysvětlujete pojem "presumpce".
Český překlad zní "pravděpodobnost", "předpoklad" či "domněnka". Já ale nepochybuji, že pan Haužvic se ničeho, snad kromě honosení se neplatným titulem nedopustil. A ona rodová linie, která se přihlásila k Němcům nebyla, jak zdůrazňuje, jeho rodovou linií. Tak o co jde? Jaká presumpce?
A k té uniformě. Takový Vlasta Burian, coby Anton Špelec ostrostřelec, měl taky uniformu. Takovou mívali ostrostřelci. A operetní kompars míval taky uniformy. A což teprve gaskoňští kadeti? Viz Rostandův Cyrano z Bergeracu. Jak se říká - "každej jsme ňákej". 
čtenář | 2016-02-04 11:19:03 | Reagovat
Každý rod se skutečně vyvíjí, ale někdo zřejmě ustrnul v době před 100 lety.
A nejen rody, ale i každý z nás se nějak vyvíjíme. Vždyť můžeme uvést jako vzor ty naše nejvyšší pohlaváry. Truhlář Kléma to dotáhl až na prezidenta, harmonikář Tonda a kulisák Venda právě tak.
čtenář | 2016-02-04 11:25:52 | Reagovat
Český překlad zní "pravděpodobnost", "předpoklad" či "domněnka".
Však to je přesně ono. Stavíte se vůči tomu dotyčnému zjevně negativně bez faktických důvodů. Soustavná zbytečná a přehnaná kritika někoho a něčeho je Vám bohužel zjevně vlastní jak vidno z velké většiny Vašich textů.
Přijde mi to hloupé. Což ale samozřejmě nic nemění na skutečnosti, že je to Vaše věc. Každopádně bez hromady podobných negativistických postojů všude kolem by to v téhle zemi vypadalo jistě líp. Alespoň lidsky, společensky líp.
Joe | 2016-02-04 15:06:58 | Reagovat
Když si to myslíte, tak věřte.
Jde jen o to, jestli tu vaši víru vezme syrová realita na vědomí.
čtenář | 2016-02-04 15:30:43 | Reagovat
Budiž dobromyslným přáno
Pěkný rozhovor.
Kéž se pánu z tak významného rodu dobře daří nejen v Třebíči. Bude jistě konat ke cti svých důstojných předků a v souladu s jejich mnohageneračním směrem i krédem.
Joe | 2016-02-02 20:40:37 | Reagovat
Hlavně aby pan kníže měl kliku a narodil se mu následník. 
Strejček Nimra | 2016-02-02 22:48:07 | Reagovat
VÁŽENÍ ČTENÁŘI ČTĚTE POZORNĚ CO JSEM K ČLÁNKU NAPSAL
VÁŽENÍ ČTENÁŘÍ,
ČTĚTE POZORNĚ A VĚCNĚ.
NAPSAL JSEM, ŽE SE MI ČLÁNEK LÍBIL, 
NIC VÍC,
S NIKM JSEM NEPOLEMIZOVAL
A ANI NEHODLÁM.

Zaujala mne věta, "ale pod tlakem nacistů se přihlásila k národnosti německé, a to se jim stalo po roce 1945 osudným."
K té bych se chtěl později v obecné rovině ještě vrátit.
za pochopení děkuje
Ing.arch.Zdeněk Gryc
 
Zdeněk | 2016-02-03 09:04:33 | Reagovat
Že nějakého odbojáře přesvědčili nacističtí okupanti, aby se dal k Němcům je velmi zajímavé.
Je to zhruba totéž, jako když  dnešní komunistobijce tvrdí, že byl v KSČ jen proto, že ho k tomu komouši přemlouvali, zatím co on v duchu souhlasil s Chartou 77. A v roce 1945? To se najednou vyrojilo partyzánů, diskrétně někde na půdě ukrývajících svatováclavskou orlici. 
 
čtenář | 2016-02-03 12:13:49 | Reagovat
Generelní souhlas.
fotrák | 2016-02-03 22:09:09 | Reagovat
Pánové Patriot a Joe mají naprostou pravdu.
Diskuze a blogy na JL jsou ještě velice učesané proti diskuzím např. na Parlamentních listech, Nové republice, Novinkách cz (kde sice řádí cenzor, ale velice diletantsky), ale proč tomu tak je, že se z diskuzí stává skutečná žumpa? Je to tím, že atmosféra houstne a lidé jsou čím dál tím více naštvaní, když vláda pracuje přímo proti vlastnímu lidu, nejen ve vnitropolitických otázkách, ale hlavně v otázce migrační krize. Už samotný pojem "uprchlíci" vyvolává v lidech hněv, protože jací uprchlíci? Polovina jsou ekonomičtí migranti a druhá polovina islámští bojovníci. Kde je jaké rozdělování národa? Správně to řekl pan prezident, jako by na jedné straně byli přívrženci Sparty a Slávie a na té druhé příznivci Dolních Kotěhůlek. A tak ten oprávněný hněv lidí se vybíjí na internetových diskuzích. V jedné věci s panem prezidentem nesouhlasím. Říkal, že skončila (Havlem zavedená) "blbá nálada". Omyl, nálada je čím dál horší.

A ještě něco. Beru si slova pana Patriota k srdci. Vyhlašuji jednostranné ozbrojené příměří směrem k panu architektovi. Jeho osobní výpady a vulgární nadávky budu ignorovat. Jak správně říká pan Joe, jejich hodnoty jsou stejně nulové a nechám na každém, aby sám posoudil, kdo to déle vydrží. Hezký den !
čtenář | 2016-02-03 12:28:57 | Reagovat
Vážený pane Čtenáři
Rád vás beru za slovo a vítám vaše vyhlášení příměří.. A pokusme se všichni o zkultivování našich diskuzí. Nechme si zajít chuť na různé laciné výkřiky ze IV.cenové. A věnujme se problémům našeho města, je jich víc než dost. Říkejme, co se nám kolem sebe nelíbí i co se třeba podařilo. Tuhle diskuzi si jistě čtou i pánové na radnici, tak ať vědí, co si o nich a o jejich práci myslíme. Pak to naše diskutování bude mít smysl. Už končím, nechci být za chytrolína, který jen poučuje druhé.
patriot | 2016-02-03 20:17:03 | Reagovat
Díky pane Patriote.
Jsem téhož názoru. Na práci našich zastupitelů na radnici můžeme mít skutečně různé názory a ne všechny se jim budou líbit. Ale rovněž tak je velice diskutabilní úroveň článků redaktorů tisku, k jejichž článkům se ve svých komentářích vyjadřujeme a o nichž diskutujeme. A právě tento inkriminovaný článek považuji za velice ubohý. Čiší z něj lokajský obdiv k osobě, která mimochodem nemá s problémy Jihlavy pranic společného, nehledě k prohřeškům proti mnou citovaným zákonům. A předvádět se v operetní uniformě nesvědčí příliš o vkusu dotyčného, který možná zapomněl, že již nežijeme v monarchii.
Naše město má skutečně vlastních problémů dost. A obávám se, že jich bude čím dál víc. Já vím, že už si říkáte - aha, zase naráží na migranty. Nu, já si myslím, že není daleko doba, kdy budeme mít u nás skutečné uprchlíky - z Německa a Rakouska. Proti Němcům a Rakušanům nebudu mít nic. I já končím a přeji dobrou noc.  
čtenář | 2016-02-03 21:39:33 | Reagovat
Doporučil bych zdejším jistě investigativním novinářům, aby svou pozornost obrátili od krávovin směrem, který čtenáře bude zajímat. Např. k situaci na kožním oddělení jihlavské nemocnice, které nebere už ani akutní případy...  Z,,
Zdenek,, | 2016-02-03 22:03:54 | Reagovat
upřímný generelní souhlas
fotrák | 2016-02-03 22:12:52 | Reagovat
Přidávám se !
čtenář | 2016-02-04 08:21:00 | Reagovat
Železná opona v tu-zemské kultuře je stále pevná, v sousedním Rakousku je tomu naopak.
Zdeněk | 2016-02-04 07:12:35 | Reagovat
Pane Joe,
pod pojmem slušnost si nepředstavuji devotní přitakávání mainsteamu korektními slovíčky. Příkladně slovo "pussy" si vždy přeložím v souladu s jeho pravým významem, bez opisu "sladká štěrbina lásky".
fotrák | 2016-02-04 19:27:34 | Reagovat
Ano, devotnost a servilita patří k našemu mainstreamu jako Kalousek k televizním Událostem.
A to se redaktoři JL ještě krotí. Přece jen JL jsou takový regionální, žabincem zarostlý rybníček. Ten "velký" mainstream - začínám věřit, že na převtělování duší něco je. Takový Pehe a Mitrofanov, to jsou reinkarnace Karla Lažnovského a Rysa Rozsévače.
čtenář | 2016-02-04 19:40:10 | Reagovat
Pane, hledáte něco, co tam není. Slušnost má svůj standardní význam.
Joe | 2016-02-12 08:40:12 | Reagovat
Reklama
15.04.2021 AktualityMěsto: Služby Na Člunku jsou zajištěné

Jihlava komunikace v lokalitě Na Člunku přebírat nebude. Vyplynulo to z jednání jihlavských zastupitelů. Na zasedání se dostavil také zástupce občanů žijících v této lokalitě Roman Fiala. ...

Komentáře (0)
15.04.2021 AktualityNejtypičtější objednávka, kterou nyní řeším: Potřebujeme dort, ale malý…

Gastro obory patří za poslední měsíce k jedněm z nejzasaženějším koronakrizí. Potvrzuje to i Veronika Došková, která od roku 2018 provozuje v Jihlavě kuchařské studio Gurmandie. Její ...

Komentáře (0)
14.04.2021 AktualityPřípadů klíšťové encefalitidy loni na Vysočině výrazně přibylo

Na Vysočině se loni meziročně výrazně zvýšil počet případů klíšťové encefalitidy, onemocnělo 118 lidí, v roce 2019 jich bylo 76. S nemocí loni zemřel jeden člověk, stejně jako v ...

Komentáře (1)
14.04.2021 AktualityVedení Jihlavy se snaží o změnu testů ve školách

Primátorka se svými kolegy řeší se Svazem měst a obcí ČR (SMOČR) možnost změnit způsob testování v mateřských a základních školách. Město jako zřizovatel základních a mateřských ...

Komentáře (0)
14.04.2021 AktualityVysočina obdržela dodávku roušek pro školy

Vysočina včera po poledni obdržela dodávku roušek pro školy. Uvolnila ji Správa státních hmotných rezerv (SSHR). Téměř 12.000 balení se statisíci roušek začne kraj od dnešního dne školám ...

Komentáře (0)
14.04.2021 AktualityBudoucnost krajského města nejvíce zajímá lidi na velkých sídlištích

Přes 1300 Jihlavanů vyplnilo dotazník na téma, co se jim líbí či nelíbí ve městě. Výsledky dotazníku ovlivní vývoj Jihlavy na příštích deset let. Podle radnice mají data z dotazníku ...

Komentáře (0)
08.04.2021 AktualityVysočina už Čínu za přítele nechce

Vypovězení memoranda o spolupráci s čínskou provincií Hubei a pozastavení všech aktivit s Minskou oblastí Běloruska. To jsou zásadní změny ve spolupráci Vysočiny se zahraničními partnery. ...

Komentáře (0)
14.04.2021 AktualityEder: Občané byli vůči nám chápaví

Věnovali jsme se papírům a plastům tak, aby Jihlava byla jakž takž uklizená, říká jednatel SMJ Josef Eder k dočasnému omezení svozů. Dne 31. března Služby města Jihlavy (SMJ) oznámily ...

Komentáře (0)
13.04.2021 AktualityJihlavská zoo se letos poprvé otevřela pro veřejnost

Jihlavská zoologická zahrada včera přivítala první letošní návštěvníky. Vystřídalo se tam okolo 550 lidí, řekl její mluvčí Martin Maláč. Potvrdil se tak předpoklad zoo, že nastavený ...

Komentáře (0)
13.04.2021 AktualityNemocnice: Ušetřete čas a vyplňte si dotazník před očkováním už doma

Jihlavská nemocnice se na ty, kteří míří na očkování proti covidu-19, obrací s prosbou. Zdravotníkům by podle zařízení velmi pomohlo, kdyby si lidé vyplnili dotazník o svém zdravotním ...

Komentáře (0)
13.04.2021 AktualitySpolek Mezi stromy nedostal státní dotaci na hospic

Spolek Mezi stromy nedostal státní dotaci na stavbu lůžkového hospice v Havlíčkově Brodě, městu včera proto vrátil pozemek. Starosta Jan Tecl při té příležitosti řekl zastupitelům, že ...

Komentáře (0)
13.04.2021 AktualityKáně lesní je ptákem roku 2021, v Pavlově častým obyvatelem

Česká společnost ornitologická vyhlásila ptákem roku 2021 káni lesní. Jde o našeho nejhojnějšího dravce, který je častým obyvatelem záchranné Stanice Pavlov. „Jen za loňský rok ...

Komentáře (0)

Reklama
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. Výroba www stránek a eshopů
S-Rank (www.seznam.cz) www.i-asap.net