Reklama
Dnes je sobota 04.12.2021     svátek má Barbora

Spalovnu chce Žďár! Dejme mu ji!


20.2.2012 Aktuality/Komentáře (15), autor:
Petr Klukan

 

 Lidé zaplnili sál jihlavského kina Dukla. Konala se tu beseda o odpadech a o spalovně. 

 

 Plné tři hodiny a deset minut trvala veřejná beseda k odpadům ve městě Jihlavě. Proběhla v klidu, očekávané „dusno“ se nekonalo.

 

 Besedu uspořádal magistrát, aby občany seznámil s pokrokem v projektu integrovaného systému nakládání s odpady (ISNOV). Lidé však kino Dukla zaplnili z jiného důvodu - aby se co nejvíce dozvěděli o „spalovně“ odpadů. Ta by totiž mohla být za několik let v Jihlavě. A řada těch, kteří přišli, s ní nesouhlasí.

 

 Jak Zbyněk Bouda, ředitel Energetické agentury, která na projektu spolupracuje, zdůraznil, nejedná se o spalovnu, ale o zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) vyrábějící teplo a elektřinu – vlastně teplárna. Ta by měla být součástí celého systému odpadového hospodářství nejen v krajském městě, ale v celém Kraji Vysočina.

 

 Po ředitelově prezentaci dochází na dotazy. Na pódium kromě Z. Boudy usedá krajský náměstek pro životní prostředí (ŽP) Zdeněk Ryšavý (ČSSD), primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal (ODS), jeho náměstek Rudolf Chloupek (ČSSD) a vedoucí odboru životního prostředí magistrátu Katarína Ruschková.

 

 Názory a dotazy přítomných dosahují širokého spektra. Zástupce z Antonínova Dolu Miroslav Pernička kupříkladu organizuje petici proti spalovně. Jeho názor je jednoznačný: „Vše, co tu zaznělo, je lež na lež! Jsme proti!“ Přichází i konkrétní dotazy směřující k fungování spalovny, o manipulačních plochách u ní apod.

 

 Jindřich Petrlík ze sdružení Arnika k prezentaci říká, že se organizátoři zaměřili jen na zdůvodnění, proč postavit spalovnu odpadu. „Diskuse se měla vést, zda spalovat, nebo recyklovat,“ tvrdí. Odpovědí mu jsou tabulky, že žádný stát či region neumí recyklovat úplně vše. „Nikdo nikde to v Evropě nedokázal.“ Co zůstane? Bouda uvádí například směsné materiály nebo znečištěné „pamprsky“.

 

 Vít Prchal ze Zelených poukazuje na skutečnost, že se komise pro životní prostředí zastupitelstva k ISNOVu nemohla vyjádřit a o ISNOVu se neví. Na to reaguje náměstek Chloupek: „Když se přistupovalo k projektu ISNOV, byl jste zastupitelem a dokonce radním.“

 

 Dotaz střídá dotaz - od možnosti havárie (odpověď: není to jaderná elektrárna) přes výzvu, aby se zpracovaly oponentní studie odborníků z vysokých škol (odpověď: na projektu se podílí vysoké školy), až po názor, že projekt je tendenční (odpověď: pracovníkem týmu je i člen Arniky).

 

 „Kronospan je hrůza a také na to byly studie,“ prohlásí další z občanů, „a já mám z toho astma.“ Zbyněk Bouda přiznal, že se s mírou znečištění Kronospanu seznámil a je to pravda. ZEVO (spalovna) ale by prý na tom nic nezměnila, naopak by mohla pomoci, kdyby kvůli ní skončila kotelna v Kronospanu.

 

 „Stále zůstane popel a struska, kam s nimi?“ ptá se kdosi. Nastává vysvětlování. „Víme, že to není dokonalé řešení, ale neznáme dokonalejší,“ tvrdí Bouda, na kterého směřuje nejvíce dotazů. Směrem „spaloven“ se ubírají všechny severské státy, i Švýcarsko, Rakousko, Německo, vysvětluje.

 

 Dotazy se stáčí na možné dotace i cenu díla, která má být pět miliard. Organizátoři besedy údaj upřesňují na tři miliardy. Otázky pokračují. Pak se hlásí zástupce Arniky Petrlík, s notebookem na kolenou, „v Argentině kompletně jedna spalovna shořela,“ a odkazuje se na počátek besedy, kdy se lidé ptali na možné havárie. Odpovědí mu je, že shořet může cokoliv, podstatné je, jaký to má dopad.

 

 Na besedu přijel i místostarosta Žďáru nad Sázavou Jaromír Brychta, který, jak dodává, se energetikou zabývá 16 let. Jednoznačně a energicky podporuje spalovnu a vysvětluje, že jednou z uvažovaných lokalit, kde by mohla stát, je Žďár.

 

 „Je to vyřešeno!“ vzkřikne jeden z posluchačů, „bude to ve Žďáře! Když to chtějí, dejme jim to a můžeme jít domů.“ Jeho reakce vzbudí úlevný smích.

 

 Diskuse se stáčí na možné lepší recyklování a přinucení lidí k němu. „Jsem už moc stará na to, abych uvěřila, že se nám podaří naučit lidi na sídlištích třídit odpad,“ prohlásí k problému Ruschková.

 

 J. Petrlíka ještě „zvedne“ ze židle citace nějakých čísel z materiálu Arniky, která podporují nějaké tvrzení ISNOVu. „Vytrháváte to z kontextu!“ nechá se slyšet přes celý sál. 

 

 Pak se dotazy a hovor přesunou až do filozofické roviny, jak docílit toho, aby lidé ctili a dodržovali zákony. Diskuse se vyčerpala. Začínalo se v 18 hodin, teď je 21 hodin 10 minut. 

Primátor Vymazal děkuje všem, ozývá se potlesk. Lidé se rozcházejí do zavátých ulic. Mají o čem přemýšlet. Alespoň ti, kteří se zajímají o to, kde a jak žijí.  

Diskuze k článku

Nový komentář

Hlas lidu, hlas boží,
k čemu jsou normy, které zaručí negativní vliv chodu spalovny na životní prostředí? Jinak, je snad místostarosta Žďáru/Sázavou na hlavu padlý, když spalovnu požaduje? A co jihlavské krematorium, neměly by se mrtvoly místo spalování rovněž recyklovat?
VladimírV | 2012-02-20 12:02:02 | Reagovat
Bingo !!!
xbc | 2012-02-20 16:31:22 | Reagovat
Asi tak
Starosta Žďáru zřejmě vidí dál než na špičku vlastního nosu. Bez spalovny to nepůde a nejdražší na likvidaci odpadu bude jeho doprava....
Zdenek,, | 2012-02-20 21:19:21 | Reagovat
Tak,tak.
Ar | 2012-02-21 09:16:27 | Reagovat
starosta Žďáru
opravdu vidí dost daleko. Protože pokud si spalovnu postaví, dohlédne na to, aby byla co nejmodernější, potom po uzavření skládek si bude diktovat cenu za spalování odpadu a Jihlava se z toho po....
chroustik | 2012-02-21 09:42:22 | Reagovat
Petici proti výstvbě spalovny v Jihlavě a blízkém okolí možno stáhnout zde: http://www.uloz.to/xiE3hvP/petice-spalovna-doc Podepsané archy prosím zasílejte na adresu pana Perničky.
putuka | 2012-02-22 21:55:59 | Reagovat
Když A tak i B
Podpisem této petice potvrzuji, že jsem srozuměn s několikanásobným zvýšením poplatků za odvoz odpadu (přesun do Rakous či vzdálené spalovny ) a zvýšenými náklady na likvidaci početných černých skládek založených těmi, kteří nebudou ochotni, nebo moci zaplatit zvýšené poplatky.
Zdenek,, | 2012-02-23 06:44:28 | Reagovat
Zase BINGO !!!
xbc | 2012-02-23 10:17:11 | Reagovat
pan místostarosta ve Žďáře
Já nevím, ale asi bych tolik prohlášení pana místostarosty Žďáru nevěřila. Slyšeli jste někdo někoho jiného ze Žďáru kromě tohoto pána? Já se tedy dozvěděla poněkud jiné informace od občanky Žďáru,která vložila do diskuze i vyjádření starostky města Žďár, která uvádí, že pan místostarosta prezentuje pouze svůj osobní názor. Naleznete zde: http://www.emimino.cz/diskuse/nova-spalovna-komunalniho-odpadu-v-jihlave-95463/strankovani/3/
Kateřina Ž | 2012-02-23 13:24:33 | Reagovat
stránky města Žďár
Myslím, že stránky města Žďár budou ještě výmluvnější.... http://www.zdarns.cz/Dotazy/odpoved.asp?O=0&S=1
Kateřina Ž | 2012-02-23 13:28:22 | Reagovat
kdyby se vám nechtělo kopírovat odkazy...
tak tady je prohlášení starostky: Vážení spoluobčané, na základě Vašich dotazů ohledně spalovny ve Žďáře nad Sázavou sděluji, že nadále je v plné platnosti jednomyslné usnesení rady města ze dne 12.12.2011. Toto usnesení musí každý zastupitel respektovat a podle něho jednat. Pokud se pan místostarosta vyjadřuje mimo rámec tohoto usnesení, nejedná tak jako představitel města a člen rady, ale prezentuje výhradně svůj nový osobní názor. Postoj rady města v otázce spalovny je nezměněn! Ing. Dagmar Zvěřinová - starostka města --------------------------------------------------------------------------------
Kateřina Ž | 2012-02-23 13:35:39 | Reagovat
a výtah z usnesení rady města ve Žďáře:
Představení projektu ISNOV Rada města bere na vědomí informace radního Kraje Vysočina Zdeňka Ryšavého o průběhu projektu ISNOV. Rada města konstatuje, že Žďár nad Sázavou v současné době není prioritní oblastí pro umístění spalovny a nejedná se o její výstavbě ve Žďáře nad Sázavou. Rada města jasně deklaruje směrem k občanům města, že pokud by výsledkem projektu ISNOV byl záměr budování spalovny v lokalitě Žďár nad Sázavou, bude požadovat další upřesnění zatížení lokality oblasti dopravy, plochy svozu, struktury odpadu a další. Dále v tomto případě jasně deklaruje, že bude zároveň zahájena diskuze s občany města a majitelů ŽĎAS, a.s. Žďár nad Sázavou. Pokud nedojde k souladu názoru veřejnosti, majitelů ŽĎAS, a.s., města a kraje, spalovna ve Žďáře nad Sázavou nebude budována. Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0
Kateřina Ž | 2012-02-23 13:37:53 | Reagovat
usnesení v Jihlavě
Za to usnesení v JIhlavě? ..... Usnesení č. 127/12 – ZM hlasování Zastupitelstvo města Jihlavy b e r e n a v ě d o m í dokumentaci (analytickou, návrhovou a směrnou část) k projektu Integrovaný systém nakládání s komunálními odpady v Kraji Vysočina ve znění č.j.: MMJ/OŽP/550/2012 a s o u h l a s í s pokračováním prací na projektu ISNOV dle dokumentace ISNOV. Provede: OŽP Termín: ihned O občanech, veřejnosti ani slovo. Asi to jen funguje jinak než ve Žďáře.... Proč Žďár bude jednat s občany, dožadovat se upřesnění a zkoumat zatížení a je schopen to říci dopředu již v usnesení. A je schopen i říct, že v případě nesouhlasu by nebyla spalovna budována? Proč v Jihlavě se rovnou pokračuje v pracech na projektu - ihned. Já chápu správně, že jde nyní o studii proveditelnosti. Ale ten rozdíl mezi vedením města Žďár a mezi vedením Jihlavy je dost patrný. Nezdá se vám????
Kateřina Ž | 2012-02-23 13:47:36 | Reagovat
Teď už vím co to je když se řekne "mlátili prázdnou slámu" !
xbc | 2012-02-24 11:50:26 | Reagovat
For Putuka
A kdepak navrhují autoři petice další skládku? Že by u Pávova?
Zdenek,, | 2012-02-27 15:04:02 | Reagovat
Reklama
01.12.2021 AktualityChystají rozpočet na příští rok a v něm „neviditelné“ investice

Vedení radnice v Brtnici říká jasné ne rozpočtovému provizoriu. Jízdní řád hospodaření na příští rok chce mít schválený v polovině prosince. Podle starostky Miroslavy Švaříčkové ...

Komentáře (0)
30.11.2021 AktualityNa Vysočině už místy vyjíždějí běžkaři, vlekaři zatím sněhová děla nespustili

Na Vysočině už místy zkoušejí projet stopy v prvním sněhu běžkaři, na úpravu tratí technikou je většinou sněhu málo. Provozovatelé sjezdovek, zatím sněhová děla nespouštěli. V úterý ...

Komentáře (0)
30.11.2021 AktualityPrimátorka Jihlavy vyzvala Babiše a Fialu ke zrušení zákazu vánočních trhů

Primátorka Jihlavy Karolína Koubová (Fórum Jihlava) vyzvala v otevřeném dopise premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) a nově jmenovaného premiéra Petra Fialu (ODS), aby zrušili zákaz adventních ...

Komentáře (4)
30.11.2021 AktualityNa Vysočině je u praktických lékařů o očkování proti covidu-19 zájem

U praktických lékařů na Vysočině je o očkování proti covidu-19 zájem. Termíny mají někde zamluvené do poloviny prosince. Podle informací Kraje Vysočina se do očkování v kraji zapojila ...

Komentáře (0)
30.11.2021 AktualityVánoční les v parku Gustava Mahlera

Tradiční vánoční soutěž O nejhezčí vánoční stromeček, kterou pro děti přináší Jihlavské listy, je opět tady. Po celou dobu adventu se můžete v parku Gustava Mahlera kochat krásně ...

Komentáře (0)
30.11.2021 AktualityRazítko na dopis pro Ježíška dají

Nechat originálním způsobem doručit dopis přímo až do rukou Ježíška, můžete po Polné také v Třešti. Ježíškova pošta tam začne fungovat od 1. prosince. Psaní budou přijímat až ...

Komentáře (0)
29.11.2021 Aktuality V centru Jihlavy je přístupné veřejné kluziště, adventní tržiště zůstalo zavřené

Na Masarykově náměstí v Jihlavě je od první adventní neděle veřejnosti přístupné kluziště s uměle vytvořeným ledem. Kluziště s kapacitou 80 lidí začali bruslaři využívat po ...

Komentáře (0)
29.11.2021 AktualityÚzemí zvažovaná pro úložiště SÚRAO prověří i vrty, o povolení požádá v roce 2023

Horniny v územích, která jsou v Česku zvažovaná pro stavbu hlubinného úložiště jaderného odpadu, chce Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) prověřit také pomocí vrtů do ...

Komentáře (0)
29.11.2021 AktualityNa Vysočině se žije skoro nejlépe

Kraj Vysočina se stal „druhým nejlepším místem pro život“ v České republice. Rozhodl o tom jedenáctý ročník srovnávacího výzkumu, který i letos hodnotil podmínky života v jednotlivých ...

Komentáře (0)
29.11.2021 AktualitySoučasná myslivost je úplně jiná než ta před padesáti lety

Je mu 76 let. I když je už pěknou řádku let na penzi, na Miroslavu Vrzáčkovi z Jihlavy byste poznali jen stěží, protože s jeho aktivním pojetím života by měl problém i mnohý o generaci ...

Komentáře (1)
29.11.2021 AktualityZimní areály zdraží

Po nejhorší sezóně v historii se nejnavštěvovanější lyžařská střediska na Vysočině chystají na tu nadcházející. Vyhlíží mrazy a drží zasněžovací pohotovost. Provozovatelé ...

Komentáře (0)
27.11.2021 AktualityRestauratér: Dodělám ještě rok a půl a okamžitě mažu z gastronomie pryč

O žádném jiném hospodském na Jihlavsku se v posledních měsících nemluvilo víc. Provozovatel restaurace Svět v centru Třeště na podzim například na sociálních sítích a před vchodem ...

Komentáře (9)

Reklama
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. Výroba www stránek a eshopů
S-Rank (www.seznam.cz) www.i-asap.net