Reklama
Dnes je neděle 18.11.2018     svátek má Romana

Je dobré vědět, že i na zahradě je třeba myslet na stavební povolení

NAPŘÍKLAD když máte v plánu stavbu zahradního jezírka většího než 40 m2, měli byste mít na tuto akci stavební povolení od stavebního úřadu. Foto: archiv JL

NAPŘÍKLAD když máte v plánu stavbu zahradního jezírka většího než 40 m2, měli byste mít na tuto akci stavební povolení od stavebního úřadu. Foto: archiv JL

 

Chystáte se s nástupem jara, ještě než se vrhnete do sázení a setí, vrhnout na zahradě na stavbu nového plotu, bazénu, pergoly…? Pak byste si měli zjistit, zda nebudete náhodou k tomuto kroku potřebovat stavební povolení, nebo jiné opatření stavebního úřadu.

 

Obecně lze totiž říci, že pokud má být stavba postavena, musí nejdřív proběhnout řízení, které stavbu do území umístí (zpravidla územní řízení), a následně řízení, kterým se stavba stavebně povolí (zpravidla stavební řízení). Tyto procesy upravuje stavební zákon.

 

Namísto územního rozhodnutí může stavební úřad vydat v některých případech územní souhlas, který je jednodušší alternativou vůči územnímu rozhodnutí.

 

Obdobně pro provedení některých druhů staveb stavební zákon stanovuje jednodušší postup, a to ohlášení stavby. V současnosti již řada staveb nevyžaduje žádné opatření stavebního úřadu.

 

Že jste se v tom trošku zamotali? Ne nebojte se, nic není tak složité, jak to vypadá. Pojďme se stručně a jednoduše na jednotlivé stavby podívat.

 

Pergola

Pokud se jedná o standardní zahradní pergolu o zastavěné ploše do 25 m2, a pokud je stavba umístěna v odstupové vzdálenosti od společných hranic pozemků nejméně 2 m, pak není třeba tuto stavbu stavebnímu úřadu hlásit.

 

Stavební povolení ani jiný souhlas tedy není třeba před stavbou pergoly obstarat. Je třeba mít ale na paměti, že musí splňovat výše uvedená kritéria.

 

Přístřešek, altánek, kolna

Platí to samé, jako u pergoly. Jedná-li se o stavby o zastavěné ploše do 25 m2, výšce do 5 m s jedním nadzemním podlažím a s podsklepením do hloubky max. 3 m.

 

Bazén, jezírko

Bude-li se jednat o bazén do 40 m2 zastavěné plochy na pozemku rodinného domu nebo o stavbu pro rodinnou rekreaci v zastavěném území umístěné v odstupové vzdálenosti 2 m od hranice pozemku, pak není třeba od stavebního úřadu stavebního povolení ani jiného souhlasu.

 

Zahradní chatky

Pro přístavby a nástavby je nutné umístění, tzn. územní rozhodnutí nebo územní souhlas. Pak následuje ohlášení nebo vydání stavebního povolení.

 

Skleník

Skleníky do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, bez podsklepení nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Opět je tu ale podmínka odstupu nejméně 2 m od hranice pozemku. To ale neznamená, že nelze stavět i blíže než 2 m. V tom případě je ale potřebný územní souhlas a stavebník musí doložit, že soused s takovou stavbou souhlasí.

 

Plot

K zahájení stavby plotu stačí územní souhlas, popřípadě územní rozhodnutí o umístění stavby. I tak ale je nutné dodržet pár pravidel.

 

Plot musí stát na vlastním pozemku, nesmí zasahovat na pozemek souseda. Plot také nesmí bránit vstupu na ostatní pozemky a nesmí bránit řidičům ve výhledu (například pokud je umisťován v blízkosti křižovatky).

 

Nově by mělo od nového roku platit, že oplocení u rodinných domů, pokud nehraničí s veřejným prostranstvím a nepřekročí výšku 2 m, nebude vyžadovat žádné opatření stavebního úřadu.

 

Pařeniště

Umístění stavební úřad neposuzuje.

 

Herní prvky

(na pozemku u rodinného domu a stavby pro rodinnou rekreaci)
Prolézačky, houpačky, pískoviště atd. se nepovažují za stavby, takže stavební úřad jejich umístění vůbec neposuzuje (plní funkci mobiliáře).

 

Opěrná zídka

Opěrné zdi do výšky 1 m, které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím, nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas.

 

Mobilní domy

Umístění mobilního domu na pozemku vyžaduje vydání územního souhlasu. Pokud by žadatel nebyl schopen doložit souhlasy sousedů, pak by bylo potřeba vést územní řízení, a následně vydat územní rozhodnutí. Je samozřejmé, že záměr musí být v zastavěném území nebo zastavitelné ploše a navíc v území, kde územní plán stavbu rodinných domů připouští, musí být tedy v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací. Hovoříme ale o klasických mobilních domech, ne o obytných karavanech, které mají SPZ a jsou tak schváleny k provozu na pozemních komunikacích. Ty režimu stavebního zákona nepodléhají.

Dům, byt, zahrada : 09.04.2017  Nový komentář   Komentáře (0)

Reklama
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I
S-Rank (www.seznam.cz) www.i-asap.net