Reklama
Dnes je neděle 19.01.2020     svátek má Doubravka

V rámci narozenin jihlavské nemocnice dostali cenu lékaři, sestry i technici

ZA DLOUHOLETÝ přínos jihlavské nemocnici byla oceněna téměř dvacítka zdravotníků, např. bývalý primář dětského oddělení Milan Svojsík. Foto: NemJi
ZA DLOUHOLETÝ přínos jihlavské nemocnici byla oceněna téměř dvacítka zdravotníků, např. bývalý primář dětského oddělení Milan Svojsík. Foto: NemJi

5.12.2019 Aktuality/Komentáře (1), autor:
Veronika Dawidowicz

V rámci oslav 170. výročí vzniku nemocnice v Jihlavě byli za dlouholetý přínos oceněni její vybraní zaměstnanci. 


 MUDr. Jaroslav Šilhan - V nemocnici od roku 1966. Získal atestaci v oboru chirurgie a specializaci v oboru cévní chirurgie. V roce 1990 je jmenován primářem chirurgie a v této pozici působil do ledna 1997. Zasloužil se o rozvoj cévní chirurgie a za jeho působení se rozšířila operativa tepenného systému


 Josef Ryšavý - Na pozici ústavního zahradníka nastoupil roku 1969. Od roku 1986 byl vedoucím nádvorní čety. Se svojí pracovní skupinou zajišťoval veškeré stěhování v areálu staré nemocnice. Podílel se na stěhování nemocnice do nového areálu a na stěhování během rekonstrukce interního pavilonu. 


 MUDr. Pavel Jiránek - V roce 1973 nastoupil na interní oddělení a od roku 1975 pracuje na anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Od ledna 1991 do konce roku 2010 vykonával pozici primáře. Každoročně organizoval v Jihlavě celostátní vědeckou konferenci Anesteziologické dny Vysočiny.


 MUDr. Ivana Bradáčková - V roce 1971 nastoupila na interní oddělení. Vzdělávala se a získala atestaci v oboru nukleární medicína. Od roku 1983 do 2010 působila na pozici primářka oddělení nukleární medicíny.
Přispěla k rozšíření přístrojového zázemí, zavedla nové výkony moderním zobrazovacím systémem – gama kamerou pro SPECT.

 
 MUDr. Tomáš Snížek - V roce 1978 nastoupil do nemocnice. Zajímal se o obor tuberkulosa a respirační nemoci a z tohoto oboru získal specializaci. V období 1992–2017 působil na pozici primáře plicního oddělení. Zasloužil se o léčby plicních onemocnění, o rozvoj endoskopických metod a funkčních vyšetření plic, zajištění bronchoskopie, zavedení spánkové laboratoře, brachyterapie průduškových nádorů, indikace domácí léčby tekutým kyslíkem. 


 MUDr. Jiří Šedivý – V roce 1977 nastoupil na ortopedické oddělení. V lednu 1991 byl jmenován jeho primářem. Tuto pozici vykonával do konce roku 2015. Jihlavské ortopedické oddělení patřilo mezi první pracoviště v ČR v zavedení kompletní ultrazvukové diagnostiky vrozených vad kyčelních kloubů novorozenců. Zasloužil se o rozšíření diagnostiky a endoskopické operativy.


 MUDr. Milan Svojsík - Roku 1993 nastoupil na pozici primáře dětského oddělení. Zavedl ultrazvukové vyšetření ledvin novorozenců a systém rooming – in. Zasloužil se o rozvoj dětské diabetologie a endokrinologie, v roce 2007 získalo dětské oddělení pod jeho vedením statut dětské DIA centrum. Zavedl každoroční rekondiční pobyty dětí s diabetem. 


 MUDr. Štefan Dubáň - V únoru 1998 nastoupil do jihlavské nemocnice jako primář kožního oddělení. Zasloužil se o zavedení nových léčebných postupů a metod, provádění drobných chirurgických výkonů, pod jeho vedením získala nemocnice statut centra biologické léčby psoriázy. 


 MUDr. Miroslav Tesař - V roce 1967 nastoupil do nemocnice. Po složení atestační zkoušky I. stupně v oboru urologie byl jmenován samostatným odborným lékařem polikliniky. V roce 1976 získal specializaci II. stupně v oboru urologie a byl zařazen na místo zástupce primáře. 


 Jarmila Štěpánková - Nastoupila na chirurgické oddělení v roce 1955, jako diplomovaná zdravotní sestra. Od října 1960 vykonávala pozici staniční sestry CHIR 11. Na tomto náročném lůžkovém oddělení vykonávala vedoucí pozici 33 let a zůstala oddělení věrná až do roku 1993, kdy odešla do důchodu. 


 Jiřina Pošívalová - V roce 1962 vystudovala v Jihlavě obor zdravotní sestra a nastoupila na neurologické oddělení. Během své praxe zastávala pozici staniční sestry lůžkového oddělení a vrchní sestry neurologického oddělení. Podílela se na rozvoji ošetřovatelské péče v neurologii. Její pracovní kariéra v naší nemocnici trvala 50 let. 


 Marta Brožová - V roce 1969 nastoupila do nemocnice na interní oddělení. Po získání specializace v ošetřovatelské péči pro dospělé byla jmenovaná staniční sestrou interního oddělení C. Od ledna 1990 do roku 2004 působila na pozici vrchní sestra interního oddělení.


 Hana Žahourková - Nastoupila na interní oddělení v roce 1968 a v roce 1978 byla převedena na ušní oddělení. Během své praxe získala specializaci v audiometrii. V roce 1991 byla jmenovaná vrchní sestrou ORL oddělení. V roce 1999 byla jmenovaná hlavní sestrou – náměstkyní pro ošetřovatelskou péči v nemocnici. Na této pozici působila osm let. Řídila zavádění metod moderní ošetřovatelské péče, zasloužila se o rozvoj specializačního vzdělávání nelékařů. 


 MUDr. Jiří Landsmann - V roce 1966 nastoupil do nemocnice na neurologické oddělení. Získal funkční licenci pro odbornost v elektroencefalografii a byl pověřen funkcí ordináře pro epilepsii. Od roku 2004 do 2007 zastával funkci primáře oddělení. Zasloužil se o vybudování a rozvoj specializovaných ambulancí na neurologickém oddělení. 


 Jiří Karel - V roce 1962 nastoupil do OÚNZ Jihlava jako stavební technik. Řídil všechny stavební práce investičního i neinvestičního charakteru. Vypracovával projektovou dokumentaci a dohlížel na plynulý průběh stavebních prací až po převzetí od dodavatelů. Podílel se na zrodu nové nemocnice. 

Reklama
15.01.2020 Aktuality/Komentáře (0)První hospodář dostal náhradu za škodu po vlkovi

Na Vysočině byla ve druhé polovině minulého roku vyplacená náhrada i za škodu způsobenou vlkem. Šlo o 15.000 korun za zabité tele, řekl náměstek hejtmana Vladimír Novotný (ČSSD). Podle ...

15.01.2020 Aktuality/Komentáře (0)Budou zjišťovat názor lidí na kriminalitu na Vysočině

Kraj Vysočina bude sociologickým průzkumem zjišťovat názor lidí na kriminalitu a její prevenci. Výsledky budou podkladem pro novou čtyřletou koncepci prevence kriminality. Za průzkum, jehož ...

15.01.2020 Aktuality/Komentáře (1)Klienti jihlavského Housing First už se zabydlují

První vylosovaná rodina si v pondělí 30. 12. 2019 převzala klíče od nového bytu a už bydlí. Další tři rodiny a dva společně žijící jednotlivci budou postupně zabydlováni k 1. 2. 2020. Do ...

15.01.2020 Aktuality/Komentáře (0)Přes tisíc řidičáků propadlo

Bezmála u 900 tisíc řidičských průkazů vyprší v letošním roce platnost. Informovalo o tom prostřednictvím tiskové zprávy město. Jihlavský odbor dopravy proto očekává fronty. Dle ...

15.01.2020 Aktuality/Komentáře (0)Stěhování louckého kina nehrozí. Radnice do něj chce dát miliony

Digitalizované a nově ozvučené kino v Lukách nad Jihlavou už několik let mají. Radnice ale pro letošní rok připravuje projekt na generální rekonstrukci objektu, ve kterém se promítají filmy ...

15.01.2020 Aktuality/Komentáře (0)Barák jen ležel. Chtěl dohlídnout, že až to dovařím, tak varnu odstraním

Je to jako kdybyste si pouštěli pořád dokola tu samou písničku. Jakmile totiž nejznámější drogový dealer na Vysočině Ladislav Barák (52) z Jihlavy stane kvůli jejich výrobě před soudem, ...

14.01.2020 Aktuality/Komentáře (3)K poplatku z pobytu v Jihlavě je nutné se přihlásit do 30. ledna

Jihlava od ledna zavedla poplatek z pobytu, který nahrazuje poplatek z ubytovací kapacity. Za toho, kdo není v Jihlavě přihlášený, odvede ubytovatel 12 Kč za každou noc. Pozor, týká se to ...

14.01.2020 Aktuality/Komentáře (0)Půlnoční vlak do Třebíče bude obnoven. Jeho budoucnost závisí na zájmu cestujících.

Půlnoční vlak z Brna do Třebíče se patrně vrátí do jízdního řádu. Budou tomu ještě předcházet nezbytná jednání s Českými drahami a Správou železniční dopravní cesty a především ...

14.01.2020 Aktuality/Komentáře (0)Místní část Černovic zásobují vodou hasiči, řešením je nový vrt

Dvakrát týdně musejí hasiči doplňovat vodu do vodojemu zásobujícího Střítež, malou místní část Černovic na Pelhřimovsku. Zatímco v minulých letech vysychaly povrchové studny hlavně ...

14.01.2020 Aktuality/Komentáře (3)Rozbitý kruháč musí ještě vydržet

Notně poničený kruhový objezd u nákupních center v jihlavské ulici Romana Havelky se ani letos nedočká opravy. Informoval o tom kraj. Oprava křižovatky má být součástí rekonstrukce ulice ...

14.01.2020 Aktuality/Komentáře (1)První úpravy jízdních řádů

Dne 15. prosince proběhla skutečná revoluce ve vysočinské dopravě. Kraj totiž integroval vlaky spolu s linkovými autobusy do nového systému nazvaného Veřejná doprava Vysočiny (VDV). Před ...

13.01.2020 Aktuality/Komentáře (0)Některé jihlavské domácnosti čekají změny v dodavatelích vody

Asi 1100 domácností v Jihlavě bude po roční přestávce znovu zásobovat pitnou vodou jihlavská divize Vodárenské akciové společnosti (VAS). Vloni sítě provozovaly městské Jihlavské vodovody ...


Reklama
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I
S-Rank (www.seznam.cz) www.i-asap.net