Reklama
Dnes je čtvrtek 14.11.2019     svátek má Sáva

Ad Letos v létě si v Pařezáku nezaplavete (JL 18. 6.)


3.7.2019 Čtenáři píší/Komentáře (1), autor:
Petanti za Pařezák

Nabízíme poněkud jiný pohled na obsah článku „Letos v létě si ve Velkém Pařezáku nezaplavete“, který byl v JL otištěn 18. 6. a jeho hlavní náplní byly názory některých účastníků výstavby a dalších lidí.

Nabízíme pohled petentů akce požadující přehodnocení:

a) doba realizace v období mimořádných such

b) rozsah projektovaných prací, který hodnotíme jako megalomanský z pohledu nešetrných zásahů do přírody a s možností šetrnějšího řešení.

Pohled lidí, kteří znají celou genesi hráze desítky let a mají s ním spojenou část svého života, a to při vědomosti, že při hodnocení kvality vod byl rybník hodnocen celá desetiletí jako jeden s nejlepší kvalitou vody.

Jsou to také lidé, kteří nejsou žádným způsobem na stavbě finančně zainteresováni. Je nám i známo to, že k nějakým dílčím průsakům hráze docházelo, ale nikoliv v rozsahu, který uváděl investor Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK), což dále doložíme. Občané by měli také vědět, že petici podepsanou a podporovanou několika tisíci podpisy, včetně návrhu na odborné projednání možností řešení jiným způsobem realizace, odmítl převzít i ministr životního prostředí a  jeho pracovníci.

Již to upozorňovalo na aroganci pracovníků MŽP a AOPK, to je lidí placených státem z peněz nás daňových poplatníků. To hovoří za mnohé. Zajímavé je i to, že investiční záměr rekonstrukce zpracovaný v roce 2014 odbornou agenturou, byl ohodnocen ve finanční výši včetně DPH 27,1 mil Kč. Následně se podařilo díky dnes již obecně známým postupům v dotacích získat dotaci ve výši cca 50 mil Kč, což vedlo investora k podstatné změně v rozsahu projektu, která podle profesních odborníků nebyla nutná.

Vámi citovaného pana Hlaváče z AOPK bylo strašeno možností protržení hráze a ohrožení řady obcí až do Jihlavy. Argumentoval také tím, že hráz je děravá jako ementál a stav se rychle zhoršuje. Tento pán snad informuje pravdivě pouze, když se splete. Kdo zná reliéf zdejší krajiny, tak ví, že to je nesmysl.

To mohou doložit i třeští hasiči, kteří před časem povinně dělali průzkum místních rybníků z pohledu možnosti přírodní katastrofy. Vzápětí při zahajování stavby na tabuli oznamující stavbu a její účastníky, AOPK také překvapivě uvedla, že rekonstrukcí bude ochráněno 240 občanů obce Řásná. To je další nesmysl, neb dle studie ohroženého území, poskytnuté agenturou AOPK, by vlna vůbec přes Řásnou nešla.

 To jsou opět fantazie pana Hlaváče pro lidi, kteří nejsou seznámeni se skutečností. Cílem petentů bylo také ochránění stromů, které měly být pokáceny z důvodů prací. Přes příslib AOPK co nejmenších škod nakonec bylo pokáceno stromů více, než bylo plánované, a to dle slov pracovnic AOPK pouze z důvodu, aby nepřekážely rekonstrukci.

Smutné je též to, že dřevěné odtokové potrubí staré přes 400 let, které bylo založeno při tvorbě rybníka a bylo naprosto v pořádku, nakonec bylo bagrem zdevastováno a nahrazeno plánovitě betonovým potrubím.

O nutnosti okamžitého řešení rekonstrukcí je nutno pochybovat i na základě „Závěrečné zprávy organizace INSET“, která prováděla kontrolu hráze průběžně v období 12/2014 – 11/2018. V závěru zprávy je konstatováno „ souhrnně lze konstatovat, že v hodnoceném období ve srovnání s předchozím nebyly na hrázi ani objektech Velkého pařezitého rybníky zjištěny závažné jevy, skutečné závady, nebo jiné anomálie, které by bezprostředně ohrožovaly jeho bezpečnost a provozuschopnost vodního díla, a tedy i obecné zájmy tímto dílem dotčené.“ Tuto zprávu asi pan Hlaváč raději nečetl.

To jistě budou mít nesmírnou radost návštěvníci kempu Řásná, až o prázdninách zjistí zdejší situaci.

Velmi pochybné je také stanovisko AOPK k tomu, že již příští rok bude rybník k dispozici ke koupání. Dle zkušeností z minulosti je spíše pravděpodobné, že k naplnění dojde nejdříve po 3 letech. A to ještě je otázkou, jak dlouho vydrží nová hráz zadržovat vodu v rybníce, neboť dle názoru odborníků, je dovážený těsnící jíl suchý a špatně technologicky zpracovávaný.

Za této situace obdivujeme optimismus pracovníků AOPK v celé záležitosti, ale to čas ukáže. Nám nyní jde pouze o to, aby byla akce provedena pořádně a nemusela se stejně jako nyní opakovat za pár let, a abychom se v brzkém budoucnu mohli opět koupat.

Napište i vy, svůj vlastní článek - formulář ZDE
Reklama
18.09.2019 Čtenáři píší/Komentáře (0)Od října bude součástí domova i denní stacionář

Středisko výchovné péče rozšíří své služby Součástí Dětského domova se školou v Jihlavě je i pracoviště Střediska výchovné péče (SVP) na adrese Pod Rozhlednou 8, Jihlava. Dosud ...

18.09.2019 Čtenáři píší/Komentáře (0)900 žáků gymnázia na cestě do Prahy aneb Oslavy G100 pokračují!

Sedm padesát pět. Studenti okolních škol se scházejí ve třídách na první vyučovací hodinu, gympl se štosuje kolem městského vlakového nádraží. 900 žáků Gymnázia Jihlava ve slavnostním ...

15.09.2019 Čtenáři píší/Komentáře (2)Několik vět o lidské lhostejnosti

Přecházela jsem před několika týdny přes křižovatku, která je u Základní školy Evžena Rošického. Všimla jsem si, že uprostřed této křižovatky je kanál. Na tom není nic divného. ...

13.09.2019 Čtenáři píší/Komentáře (1)Jakub Deml a Otokar Březina v Jaroměřicích nad Rokytnou

V sobotu 14. září se v 10 hodin opět sejdou příznivci a obdivovatelé díla Otokara Březiny při příležitosti výročí jeho narození. Tradičně bude setkání zahájeno pietním aktem u básníkova ...

12.09.2019 Čtenáři píší/Komentáře (0)Moje šťastné dětství

Ráda vzpomínám na své dětství, a že bylo opravdu šťastné, doslova krásné, to mně věřte. Každá doba přináší určité problémy. Jak už finanční, pracovní a mnoho jiných, které ...

11.09.2019 Čtenáři píší/Komentáře (0) Do svatojakubské farnosti přibyli nový farář a kaplan

Dvojice nových kněží působí od 1. srpna na Římskokatolické farnosti U kostela sv. Jakuba v Jihlavě. Novým farářem svatojakubské farnosti se stal ICLic. Mgr. Marian Jiří Husek, O.Praem. ...

11.09.2019 Čtenáři píší/Komentáře (0)Prázdninové promenádní koncerty v Jihlavě

Město Jihlava ve spolupráci s Karlem Paštykou letos už podvanácté dle dobré tradice připravili „Prázdninové promenádní koncerty dechovek na Masarykově náměstí v Jihlavě“. Milovníci ...

26.08.2019 Čtenáři píší/Komentáře (4)Markantní změny v překrásné krajině u Zborné se nám negativně vrátí

Píše se rok 1960, poblíž hospody U Lyžaře zastavuje autobus a z něho vystupuje skupinka lidí. Většina z nich se vydává po prašné silničce dolu k vesničce Zborná. Vesnička malá, s hospodou, ...

22.08.2019 Čtenáři píší/Komentáře (0)Pařezák už nebude Pařezákem

Úvodem něco z historie zásobování Telčského panství povrchovou vodou. Velkopařezitý rybník byl v roce 1565 vybudován Zachariášem z Hradce, včetně vybudování umělého kanálu, dnešního ...

19.08.2019 Čtenáři píší/Komentáře (0)Autor sbírky básní slaví jubileum

Snad každého z nás občas osud přiměje k ohlédnutí a zamyšlení nad tím, co vykonal, i kdyby se tomu – třeba ze skromnosti – bránil sebevíc. Tato sbírka básní, vydaná přede dvěma ...

17.08.2019 Čtenáři píší/Komentáře (11)Vzpomínka na generála hrdinu, který dal za naši vlast své srdce

Přesně před šedesáti lety, v noci ze 17. na 18. 8. 1959, zemřel generál Karel M. Kuttelwascher DFC & Bar. Narodil se 23. září 1916 ve Svatém Kříži u Německého (nyní Havlíčkova) ...

11.08.2019 Čtenáři píší/Komentáře (0)Rovných 700 let Řádu rytířů Kristových

V sobotu 27. 7. se ve výstavním sále velkomeziříčského muzea slavnostní vernisáž výstavy k sedmistému výročí Řádu rytířů Kristových. V několika vitrínách jsou vystavené předměty ...


Reklama
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I
S-Rank (www.seznam.cz) www.i-asap.net