Blog Jihlavských listů

Archív rubriky ‘Politika’

Kalina sem, Kalina tam a zase sem

Petr Klukan | Pondělí, 15. 7. 2019 v 10:00

Jihlavská radnice začíná rozkrývat karty. Podklady k výměně advokátní kanceláře za jinou, po které lidovecký náměstek Jaromír Kalina rozčíleně rezignoval, byla dána až „na stůl“ i z jiného důvodu než, že radnice „nestíhala“, jak dříve tvrdila.

Minulý týden potvrdila, že byla dána i ztrátou důvěry v náměstka Kalinu, který má „nadstandardní vztahy s vedením společnosti Jihlavské vodovody a kanalizace (JVAK)“. Tak to koalice uvedla v úterním tiskovém prohlášení radnice.

Co to konkrétně znamená? Že se sešli ředitel JVAK Benáček, náměstek Kalina spolu s právníkem Šianským a někdo z nich vymyslel, že by bylo dobré vyšoupnout z města Advokátní kancelář Radka Ondruše, tedy kancelář, pro kterou Šianský pracoval. Za zády advokáta Ondruše.

Takové jednání vedení města ve svém prohlášení nazývá jako „nadstandardní vztahy“ Kaliny s Benáčkem a asi i Šianským. Z pohledu laika se jedná o podraz na advokáta Ondruše i koalici.

V sázce je mnoho: Udržení koalice. Otázkou ale je, zda je dobré držet koalici v této podobě za každou cenu. Za cenu toho, že se vedení města Kalinovi omluví, vezme jej zpátky na post náměstka a přídavkem vyhodí některé úředníky, které se Kalinovi za léta na radnici, znelíbili?

Svou neuváženou rezignací by si v každé firmě Kalina podepsal ortel. Nevystupuje totiž jen za sebe, ale za celou lidoveckou stranu. Uvědomil si to vůbec?

První tah je na KDU-ČSL. Jestliže budou trvat na Kalinovi jako tom, kdo by měl být opět náměstkem, bude to pro koalici hodně těžké.

Na druhém tahu je koalice. Zda se rozhodne pro lidovce s Kalinou, nebo sáhnou třeba po vítězi voleb z ANO, aby utvořili dlouhodobou a smysluplnou vládu. Jenže s ANO nechce jít do koalice zase někdo jiný.

Primátorka Koubová tak stojí před prvním těžkým úkolem. Svého spolustraníka Miroslava Tomance, známého svým reptáním i razantními řešeními, prozatím zvládá, ale co s Kalinou, na kterého má mnohem menší páku? Vzít si ho opět do spolku i za cenu ztráty důvěry, nebo se poohlédnout po jiném koaličním partnerovi?

Nejjednodušším, nejelegantnějším a nejprůchodnějším řešením by bylo nominovat na náměstka jiného zastupitele zvoleného na kandidátce KDU-ČSL. Martina Laštovičku nebo Josefa Kodeta. Pokud by některý z nich chtěl a ješitný Kalina to vůbec dovolil. První tah je skutečně na lidovcích.

Pokud projde varianta náměstek Kalina, bude to trochu jako v jedné pohádce: „Odvolávám, co jsem slíbil…“ parafrázováno na „Rezignuji a teď zase chci zpět…“ A to pomíjíme absurdní atmosféru rezignace a případného opětovného znovuzvolení, kdy se při takovém scénáři stávají tak nějak směšnými všichni aktéři.

 

Pohled psaný v minulém týdnu se o něco posunul: Lidovci se totiž již rozhodli a chtějí Kalinu zpět, i přesto, že sám dobrovolně odešel. Mají na to právo.

Mezitím exnáměstek Kalina (spolu s Benáčkem a Šianským) vydal ke schůzce prohlášení. V něm mimo jiné nazval náměstka Laštovičku lhářem.

(Mimochodem, oficiální prohlášení podepsané Kalinou + Benáčkem + Šianským, Kalina zveřejnil v blogu Jihlavských listů. Jelikož tím porušil pravidla blogu, bylo smazáno, stejně jako nedávno oficiální prohlášení zastupitele Faltuse z ANO. Zatímco pan Faltus to pochopil a omluvil se, že pravidla porušil, pan Kalina v tom vidí cenzuru a reagoval na svém Facebooku. Možná je to k podivné, ale pravidla se mají ctít).

Ale zpět k rozepři v koalici. Shrneme-li to, tak většina vedení města nemá důvěru v panu Kalinovi, ten následně rezignuje na post náměstka a poté naopak prohlásí, že vedení města ve svém prohlášení lhalo včetně náměstka Laštovičky. A jihlavští lidovci se usnesou, že chtějí pana Kalinu zpět do funkce náměstka.

Sleduje-li to „obyčejný“ člověk, musí mu z takových kotrmelců jít hlava kolem. A co si asi řekne? Že toto je opravdu možné snad jen v politice. Bohužel, nejen v té vysoké, ale už i na území jednoho menšího města, které se snaží býti krajským.

Kdo rozumí sporu o vodu?

Jaromír Kalina | Pátek, 12. 7. 2019 v 12:01

Pan náměstek Petr Laštovička (ODS) kalí vodu, když v tisku, tedy veřejně, prohlašuje, že problematice vypořádání Jihlavy a Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko (SVAK) rozumí advokáti, a možná mu trochu rozumí dva politici (asi náměstek Laštovička a zastupitel Kalina), jeden ředitel (asi Ing. Benáček) a tajemník, a ostatní (asi zastupitelé) říkají, že se jich to úplně netýká, protože to mají na starosti jiní.

Vypořádání města a SVAKu a návrhy SVAKu na toto vypořádání byly tématem několika jednání zastupitelstva a pracovních (neveřejných) jednání zastupitelů. Na každém tomto jednání advokáti města podrobně vysvětlili nároky Jihlavy a také způsob, jakým SVAK tím či oním konkrétním návrhem chtěl připravit město o několik desítek až stovek milionů korun.

Pro osvěžení paměti: byla to mimo jiné tato jednání

dne 19.5.2015 – zastupitelstvo města – Jihlava jasně definovala své nároky (usnesení 184/15 – ZM)

dne 31.8.2015 – koordinační skupina a rada města (SVAK navrhl, aby mu město zaplatilo 184.013.301,- Kč jako podmínku vydání vodovodů a kanalizací)

dne 8.10.2015 – veřejné setkání se zástupci členských obcí SVAKu v kině DIOD za přítomnosti vedení města

dne 7.4.2016 – pracovní seminář zastupitelů (SVAK navrhl, aby mu město zaplatilo 305.469.647,- Kč jako podmínku vydání vodovodů a kanalizací)

dne 8.6.2016 – pracovní seminář zastupitelů (SVAK navrhl, aby se město vzdalo nároku na částku 577.722.482,- Kč na jistině a 108.809.850,- Kč na úrocích jako podmínku vydání vodovodů a kanalizací)

dne 15.11.2016 – zastupitelstvo města – (SVAK navrhl, aby se město vzdalo nároku na částku 264.788.051,- Kč jako podmínku vydání vodovodů a kanalizací)

dne 20.2.2018 – pracovní seminář zastupitelů, kde byly vyčísleny náklady a výnosy vystoupení města ze SVAK

dne 11.4.2018 veřejný seminář v městské knihovně na téma „Co strany za pět let sporů získaly a ztratily“

dne 12.4.2019- pracovní seminář zastupitelů (SVAK navrhl, aby se město vzdalo nároku na částku 450.000.000,- Kč a vrátilo vysouzených 210.000.000,- Kč a promlčených 17.000.000,- Kč jako podmínku vydání vodovodů a kanalizací).

Nikdy jsem neměl pocit, že by některý zastupitel tématu jednání nerozuměl, protože každé takové jednání trvalo několik hodin, a naši advokáti na nich odpovídali na množství detailních otázek zastupitelů.

Závěrem každého takového jednání byla jednomyslná shoda zastupitelstva, že SVAKu nelze ustupovat a že je třeba udělat vše pro to, aby si Jihlava své nároky vymohla i proti vůli SVAKu.

Naopak jsem zaregistroval, že mezi členskými obcemi SVAKu panuje přesvědčení, že věc je tak složitá, že ji ani není možné pochopit, že musí věřit svému vedení, a to zase svému advokátovi.

Proto si myslím, že prohlášení náměstka Petra Laštovičky má připravit zastupitele na to, aby byli smířlivěji nakloněni návrhům na „smírné“ vyřešení sporů se SVAKem, tj. na takové vyřešení, které připraví Jihlavu o část majetku, o nároky ve výši až stovek milionů korun, a také o možnost provozovat majetek, který se nakonec Jihlavě přece jen vrátí.

Pan náměstek Petr Laštovička kalí vodu i tím, jak prohlásil na tiskové konferenci města, že po úspěších našich (teď už bývalých) advokátů je třeba nasadit smířlivější tón vůči SVAKu a jeho členským obcím. Členům městské organizace KDU-ČSL však náměstek Petr Laštovička i paní primátorka Karolína Koubová řekli, že o výměně advokátů se začalo jednat již v měsíci únoru 2019.

Zásadní úspěch u Ústavního soudu (odmítnutí ústavní stížnosti SVAKu) a u Nejvyššího soudu (potvrzení toho, že spory o vypořádání skutečně patří krajskému úřadu) tak přišly až po tom, co vedení města zahájilo jednání o změně právního zastoupení.

V předkládací zprávě radě města se navrhuje ukončit okamžitě smlouvu s JUDr. Radkem Ondrušem bez toho, že by zde bylo odůvodnění. Důvodem tak bylo uzavření smlouvy s jiným advokátem, JUDr. Markem Bánským, a tato smlouva byla současně předložena radě města ke schválení.

A nakonec je tady otázka – kdo bude dávat novému advokátovi města pokyny? Podle smlouvy s advokátem Bánským, kterou rada města již schválila, má zastupování probíhat zásadně na základě příkazů města advokátovi. Na koaliční schůzce dne 9.7.2019 padlo, že městem, které bude dávat pokyny advokátovi, bude osobně primátorka Karolína Koubová.

To především znamená ignorování koordinační komise pro vypořádání města, kterou jmenovalo zastupitelstvo Jihlavy již v roce 2015. Dále to znamená to, že o každém úkonu advokáta v několika desítkách řízení, kterým by mohlo dojít ke vzdání se práva města v rámci vypořádání na nemovitý majetek anebo na částku vyšší než 20.000,- Kč, bude rozhodovat zastupitelstvo, jak je to uvedeno v zákoně o obcích? A bude předkladatel návrhu takového usnesení ctít usnesení zastupitelstva ze dne 19.6.2017, kterým zastupitelstvo potvrdilo vůli Jihlavy domoci se všech nároků v rámci finančního vypořádání a vlastnictví veškeré vodohospodářské infrastruktury na svém území?

Proč?

Zdeněk Faltus | Pátek, 28. 6. 2019 v 22:36

Velmi by mne zajímalo, koho a kdy napadlo ukončit spolupráci s JUDr Ondrušem . Mužem, který hájil například VZP ve sporu s „firmou“ Diag Human a který jí doslova zachránil miliony korun.  A který teď  zachránil a mohl by zachránit další desítky a stovky milionů pro SM Jihlava.   Proč teď  ? Proč zrovna teď na začátku

prázdnin?  Proč teď, když SM Jihlava vyhrává jeden spor za druhým? Proč  zástupce  KDU ČSL  na Radě města Jihlavy  dostal materiál nečekaně  a takzvaně “ na stůl“?   Otázky, otázky… Já osobně čekám na odpověď  od vedení města.  Dostanu je ?

 

nevím

 

 

 

 

 

Jenom Kronospanu? Chtělo by to i Kraji Vysočina!

Miroslav Tomanec, Ing., MBA | Čtvrtek, 27. 6. 2019 v 7:16

Vedení města zformulovalo, nechalo přeložit, odeslalo do Salzburgu  a zveřejnilo 21 velice konkrétních dotazů na současnou praktickou činnost firmy Kronospan.  Jasně se tedy zeptalo,  jak to  vlastně zamýšlí tento druhý největší   průmyslový znečišťovatel  v zemi dělat dál, jak chce budovat dobré sousedské vztahy.  Opravdu jenom  tak, že v prvním možném termínu pošlape navázané kontakty černou stavbou ?  Nebo co ještě můžeme čekat ?

Celý text  otevřeného dopisu  Města Jihlava  firmě Kronospan je na :

https://jihlava.cz/otevreny-dopis-spolecnosti-kronospan-ein-offener-brief-an-die-firma-kronospan/d-533456/p1=103430?fbclid=IwAR3Ca48xpCGOEnA85phHffF5tqosV52BuHnkH7IDaeO_tJApd17Ll15wDmU

Už tohle je super, že se za to vedení města poprvé v historii takhle vzalo.

Ale je to jenom první krok v této situaci a především je zapotřebí co nejdříve zjistit, jak na tom vlastně jsme. Je nutné, aby se okamžitě zajistilo kontinuální měření, aby jej řídili a s výsledky ihned pracovali kvalifikovaní odborníci. To se naposledy dělo v roce 2009, kdy byla takto zpracována komplexní a podrobná Zdravotní zpráva o vlivu průmyslové zóny na zdraví obyvatel. Tam se vysloveně konstatuje, že onkologická  rizika  znečištění ovzduší zde  zvláště pro dětskou populaci jsou již naplněna a není možné další rozšiřování zvláště dřevozpracujícího průmyslu.  Před deseti lety!

A proto je to třeba okamžitě aktualizovat. Zdravotnictví je v gesci kraje, krajský úřad nechal předchozí zprávu zpracovat,  ale  ani hejtman lékař Běhounek ani radní pro životní prostředí Hyský se k ničemu takovému zatím  dnes moc  nemají.  Alespoň v tom nevyvíjí žádnou aktivitu.  Protože to stojí milióny. Peníze versus zdraví. Tam je třeba nyní upřít největší pozornost. Dobrat se k objektivním a podloženým informacím.

A druhým problémem je sladění českých a evropských standartů v legislativě v této oblasti. K tomu jedeme 8. července poprvé jednat do parlamentu. Tak uvidíme.

Sámovi kámoši.

Miroslav Tomanec, Ing., MBA | Středa, 19. 6. 2019 v 0:24

Rozhodování o veřejných hmotných statcích, zvláště pak o penězích z městského rozpočtu, někdy přináší velice těžké, hořké až bolestné chvilky. A také paradoxní.

O franckém kupci Sámovi se učí v dějepise. Před mnoha staletími zde poprvé sjednotil Slovany, aby se bránili proti germánským Frankům, tedy vlastně svým, kteří dobývali ze západu a hlavně proti Avarům, útočícím a plenícim z východu. Ti byli tak krutí a bezohlední, že se dokonce vžilo a staletí přetrvalo rčení – chováš se jako Avar na dobytém území.

Někdy mně tak připadá i každé nové vedení města, zastupitelstvo a vlivní lidé kolem. Ano, teď můžeme rozhodovat, tak je třeba toho využít, vždyť ti před námi to dělali stejně, dávají se peníze na horší věci… prostě takové se hledají omluvy pro nesystémové plenění městského rozpočtu. Bohužel, nejsme v tomto ještě výjimkou, přes nesporný pokrok, jak se vzápětí ukáže.

Jeden z důležitých členů našeho hnutí, člověk velice poctivý, zarputilý a obětavý, zpracoval projekt Samovi kámoši ( ne, to není ten Sámo, o kterém se píše výše, ale i tak je to zajímavá paralela…). Krásná idea – dostat děti od computerů a tv do tělocvičen v tom méně exponovaném čase, tedy v brzkých odpoledních a zároveň tak zvýšit i využitelnost sportovišť. Jenom to má jeden háček – žádá na to nejprve milióny, pak už jenom statisíce z městského rozpočtu. I tak obrovská, až nepředstavitelná častka. A hned, bo v září už začínáme, vždyť je červen.

Obrovské, nepředstavitelné dilema. Týdny se o tom diskutuje, rozhodující hlasování se blíží, padají nejrůznější protichůdné argumenty, odborníci částky aspoň trochu přijatelně sníží, z 1,5 milionů je to teď „už jenom“ necelých 400 tisíc, ale i tak. Co teď ? Podpořit „stranického“ parťáka v dobré věci – ale zároveň sklouznout tam, jak to bylo dřív – nebo dát přednost uměřenosti, rozpočtové kázni a systemovosti a začít pomalu budovat zcela jiný přístup?

A rozhodování ještě zhorší, když si uvědomíte, že máte mezi sebou jiného člověka podobných vlastností, který dělá totéž už léta – snaží se systematicky už po mnoho let něco udělat s fyzickou připravenosti našich dětí, učí je běhat, plavat, cvičit. Ale ten začal sám, od píky, s pěti dětma, za své peníze a postupně se vypracoval, dneska se takto stará o stovky dětí a dokonce se mu to i stalo obživou. Jak ten k tomu přijde, když jiný takto hned bude mít zdarma to, co on roky buduje?

No netvářil se na to dobře, samozřejmě. V těch odborných diskusích byl největší oponent, logicky. Jenomže – nakonec pro to ruku zvedl – také logicky. Láska ke sportu a k tomu, že přece jenom je to pro děti v té rozhodující chvíli převážila.

A u mně zase ne. K tomu co říkal on, jsem si musel pořád přidávat – ano, ale za tolik peněz? A co bude dál? Další statisíce? Je to spravedlivé vůči ostatním, kteří zrovna u toho „lizu“ nejsou? Nejsme v tom tedy úplně stejní jako ti před náma? A nebude logické, když s podobnou věci přijdou i další ? A tak jsem nakonec ruku nezvedl. A teď přijde ten paradox – schválení chyběl jeden, jediný hlas. Projekt podpořili i dva že tři opozičních komunistů (…ten zbývající má překvapivě spíše pravicové postoje a názory…) ale u každého ze čtyř členů vládnoucí koalice se našel někdo, kdo smýšlel podobně jako já. A tak jenom jeden hlas rozhodl a chyběl, aby to prošlo.

A samozřejmě – zrovna ten můj. To jsem to zase schytal ! ….Nikdy bych nepředpokládal, že to shodí právě jeden z nás, pošlapal jsi naší práci, odnesou to děti.

Ach jo. Tak jsem právě přišel o kámoše. Samova nebo Sámova ?
© 2008 Parola s.r.o.