Blog Jihlavských listů

Archív dle autora

Když se koníček stane vším….

Radek Vovsík | Sobota, 25. 2. 2017 v 22:24

Když se koníček stane vším….

Těch několik málo následujících vět je mým osobním poděkováním trenérkám jihlavského tanečního klubu Hotch Potch. Již šestým rokem v klubu tančí můj, nyní desetiletý syn. Za tu dobu se pro něj Hotch Potch stal naprostou a samozřejmou součástí života. Nerozumím moderním tanečním stylům, ale mohu s klidem říci, že jsem svěřil svoje dítě do dobrých rukou. Několik hodin tréninků týdně, tréninků, na něž se kluk těší…. S nervozitou očekávaná vystoupení a soutěže, letní taneční soustředění či zejména každoroční vyprodaná celovečerní představení v jihlavských divadlech – tím vším nejen syn, ale celá naše rodina každým dne žije.
Stávající představitelé klubu sami prošli jako děti tímto klubem, stal se pro ně druhým domovem a rozhodli se věnovat svůj volný čas bez nároku na finanční odměnu malým dětem, toužícím tancovat. Začínají pracovat s těmi nejmenšími (cca od 4 let) a postupně, během let, z nich vychovávají tanečníky, kteří jsou ozdobou plesových předtančení či jiných kulturních a společenských akcí, popřípadě získávají ocenění na domácích i mezinárodních soutěžích.
Smyslem tohoto článku je veřejně jim poděkovat – neboť si to opravdu zaslouží. Jsem rád, že můj syn se stal součástí tanečního klubu Hotch Potch a že mohu být v kontaktu s těmito úžasnými lidmi.
JANO VALENTOVÁ, VERONIKO BÍLKOVÁ, LENKO BLAŽKOVÁ, MONIKO ŠEDIVÁ, DAVIDE NOVOTNÝ a ŠÁRKO VAŇKOVÁ – Děkuji!

POKROK

Radek Vovsík | Pátek, 27. 1. 2017 v 21:34

Moc mi chutná turecký kebab. Občas si na něj zajdu do ulice Matky Boží. Nemám ho rád v placce ani s sebou v krabičce – raději jen tak, samotný se zeleninou a omáčkou snědený na talíři hned na místě.

Není to dlouho, co jsem si objednal velký talíř, dostal jsem vidličku, sedl si ke stolu a v klidu jsem si ho snědl. Nedávno jsem přišel opět si pochutnat  – a stoly nikde! Na můj dotaz, proč zmizely, mi majitel odpověděl lámanou češtinou: „Takový předpis, není záchod, nejsou stoly“. No nic – vzal jsem si porcelánový talíř a kovovou vidličku a svůj kebab jsem snědl u pultíku „na stojáka“. Chutnal stejně, jen to pohodlí…..

Dnes jsem opět zavítal do své oblíbené kebabárny smířený s tím, že obědvat budu ve stoje. Poté, co jsem si objednal velký talíř, začali mi ho servírovat do plastové krabičky. Zděšeně jsem vyhrkl: „To ne, já si ho dám tady, nechci ho  s sebou! Dejte mi ho, prosím, na talíř!“

„Nemůžu, takový předpis“, zněla odpověď. K plastové krabičce jsem dostal plastovou vidličku, jejíž hrot se mi při třetím kousnutí ulomil. Už mi nechutnalo tak, jako dříve….

Jsem rád, jak na mne všichni různí zákonodárci myslí a jak se snaží mne chránit svými předpisy. Hned se cítím bezpečněji (tedy neublíží-li mi onen spolknutý úlomek plastové vidličky). Mám tedy podnět: možná by se hodil nějaký „předpis“ na bezpečné užívání těch plastových vidliček!

Diskriminace většinového obyvatelstva v Jihlavě.

Radek Vovsík | Středa, 31. 3. 2010 v 12:59

Město musí řešit problém ochrany práv a zájmů většiny před diskriminačním chováním agresivních a vulgárních dětských romských skupin.

V sídlišti Na Dolině vzniklo nové sportoviště s dětským hřištěm. Město ho vybudovalo za cca 9 milionů korun, aby zabezpečilo volnočasové vyžití VŠECH obyvatel této lokality. V současné době na město dochází desítky stížností obyvatel majoritní populace, kteří mají oprávněný pocit, že z tohoto hřiště byli vytlačeni a že jim i jejich dětem bylo zamezeno užívání hřiště, které zde bylo vybudováno. Příčinou jsou skupiny romských dětí, které se zde, bez jakéhokoliv dozoru rodičů, chovají velmi vulgárně a agresivně vůči populaci majoritní. Zaznamenal jsem již případy poplivaných dětí, případy sprostého nadávání dospělým, případy kouření na dětském hřišti, ale i případy fyzického napadání. Řada rodičů rezignovala a přestala své děti na hřiště pouštět. Jedná se zde o jednoznačnou diskriminaci většinové populace.

Město nyní musí řešit, jak práva většinových obyvatel ochránit před „nájezdy“ těchto dětí. Za tím účelem jsem svolal schůzku představitelů všech institucí, které mají k dané problematice vztah a mohou být nápomocni při řešení tohoto problému. Na schůzce budou zástupci městské policie, magistrátu, vedení města, zástupci některých škol, občanských sdružení či Charity. Naším úkolem bude najít a přijmout taková opatření, která by pomohla vytlačeným rodičům a jejich dětem opět bez obav užívat sportoviště. O přijatých opatřeních bude veřejnost informována.

Je mi líto, že někteří rodiče romských dětí nejsou schopni korigovat jejich chování a výrazně se tak podílí na vyvolávání protiromských nálad.

Dar nezodpovědné matce

Radek Vovsík | Čtvrtek, 7. 1. 2010 v 11:08

Devatenáctiletá maminka se po třech dnech vrátila do porodnice ke svému po porodu opuštěnému dítěti. Byl to první občánek Jihlavy v roce 2010 a tak mu dle tradice náležel dar od města ve výši 5 tisíc Kč. Nechci spekulovat o důvodech, proč matka dítě opustila a proč se k němu opět vrátila (zda v tom právě onen dar nehrál významnou roli).

Chci se spíše zamyslet nad tím, zda by takováto matka vůbec měla dostat od města nějaký dar. Na dar není právní nárok, záleží pouze na vůli primátora města, zda dar poskytne či nikoliv. Na základě průběhu událostí jsem velmi skeptický k tomu, že dar bude matkou využit ve prospěch dítěte. Kdybych o daru rozhodoval já, rozhodně by ho matka nedostala.

Projednání budoucích dětských hřišť

Radek Vovsík | Pátek, 11. 12. 2009 v 14:22

V roce 2010 plánuje město Jihlava završit 3. etapou výstavbu centrálních dětských hřišť v Jihlavě. Mělo by vzniknout posledních 5 hřišť určených dětem od 4 do 14 let. Koncem léta 2010 by tak měla vyrůst nová hřiště v lokalitě Staré Plovárny (nad bývalou klavírkou), v Sasově, v areálu ZŠ Kolárova, na sídlišti U Hřbitova a v dolní části sídliště Březinky.

Po zkušenostech s budováním hřišť v minulých letech, kdy se občas ozývaly kritické hlasy zejména starších spoluobčanů, kteří se obávali, že dětská hřiště budou rušit jejich klid, jsme se rozhodli výstavbu hřišť v místech, kde bezprostředně navazují na bytovou zástavbu projednat přímo s obyvateli, jichž se výstavba dotýká. Jednalo se lokalitu sídlišť U Hřbitova a Březinky.

Ve všech dotčených domech byly vyvěšeny pozvánky k veřejnému projednání i s vysvětlující mapkou. Ve čtvrtek 10.12.2009 v odpoledních hodinách jsem se spolu se zástupci ORM a ÚÚP sešel s těmi občany, kteří o to projevili zájem (musím konstatovat, že velký zájem nebyl). Obě dvě veřejná projednání skončila tak, že nikdo z přítomných občanů neměl výhradu k umístění dětských hřišť, v obou lokalitách občané projevili zájem o oplocení pískoviště, na Březinkách byly tlumočeny názory maminek, které by více preferovaly rozmístění drobnějších herních prvků po prostoru , než vytvoření jedné velké prolézačky.

Nyní zadáme vypracování projektové dokumentace. Ta bude zpřístupněna obyvatelům na internetu a budou ji moci ještě připomínkovat. Koncem léta či začátkem podzimu 2010 by tak měla být síť dětských hřišť v Jihlavě dokončena.
© 2008 Parola s.r.o.