Blog Jihlavských listů

Archív dle autora

Vodárenská akciová.

Miroslav Tomanec, Ing., MBA | Neděle, 29. 12. 2019 v 15:11

Podstatnou část jihlavského vodárenského majetku stále provozuje firma VAS a.s., divize Jihlava. A to přes nespornou vůli Jihlavy rozhodovat a spravovat si svůj majetek. Nejde to už sedm let – hlavně kvůli šikovným obstrukcím právníků protistrany. A tak se pořád musíme s tímto molochem zabývat a respektovat jej, aniž bychom si to přáli.

Na počátku všeho byla privatizace v divokých devadesátých letech. Tehdejší národní podnik Jihomoravské vodovody a kanalizace se sídlem v Brně tomu samozřejmě také neušel. Pokrýval území celého tehdejšího velkého Jihomoravského kraje a tak prvotní snaha byla zcela zřejmá – udržet vše jak bylo, přemalovat vývěsní štít a jet dál, jako by se nechumelilo….To se i částečně podařilo, trhlo se Město Brno a pak místa, které jednak byly dosti daleko od tohoto centra a nebo měly už tehdy velice prozíravé vedení… Hodonín, Břeclav, Uherské Hradiště, Zlín, Prostějov, Kroměříž. Tam všude jsou samostatné vodárny, vlastněné přímo městem a výnos z nich slouží v první řadě k obnově sítí, nikoliv ke zcela zbytečným režiím, jako je tomu u nás.

Právě příklad samotného Brna je velice zajímavý a ukazuje jednu z možných cest. Za velkých politických třenic se zde totiž do vodárenství navezla francouzská firma Suez. Za necelou čtvrt miliardu získala 46% akcií – město si ale udrželo majoritu – a je to tak dodnes. Vedle slušné počáteční investice, za kterou se společnost dovybavila, přinesla dramatický obrat především do ekonomiky podniku a osvícený přístup v nakládání se ziskem – tedy nebere si zdaleka tolik co jí náleží a nechává zde podstatnou část na další rozvoj společnosti. Což se jí v konečném důsledku bohatě vyplatí – celková hodnota společnosti mezitím nenápadně vzrostla ze dvou na čtyři miliardy…

Však také základní srovnání s naším vodárenským otesánkem, před  kterým se my v Jihlavě musíme pořád klanět, vyznívá pro naši VAS Brno a.s. více než tristně….VAS obsluhuje 514 tisíc obyvatel, Brněnské vodárny a kanalizace (BVK) jenom 411 tisíc obyvatel, přesto výkony mají zhruba stejné – kolem 2 mld…Jak to? Přitom vodné a stočné se od samého počátku drží v Brně na úrovni o 15 % nižší než u nás – nyní mají 85 Kč, my 100 Kč …Jak to ? Při stejných výkonech mají BVK každoročně  vyšší zisky ….Jak to ? Stejné výkony stihne u BVK obsloužit ani ne poloviční počet zaměstnanců – tam 500 lidí, u VAS 1.100….Jak to? Při stejných výkonech dokáže BVK vyrobit a prodat o 10 % více vody ( 22 versus 24 mil kubíků ) ….Jak to?

Ale zpět k našemu příběhu. Původní principy byly jako obvykle dobré – ale jak pravil sovětský klasik – všichni jsme to na počátku mysleli dobře a dopadlo to jak to dopadlo. Princip efektivního využití nejenom technických prostředků, solidarity měst a obcí a hlavně oddělení vlastnické a provozní struktury – jak se teprve po několika letech začalo řešit u plynu a elektřiny – to všechno se však už dnes rozplizlo a přežilo. Ale kupodivu to funguje dál – s bohatě futrovaným polštářem vodného a stočného, kde je přísun nekonečný a stabilní. VAS ročně prodá kolem 22 mil. kubíků vody a jenom nynější zdražení o 5 Kč znamená tedy 110 milionů… Tomuto molochu se tak stále daří držet na trhu  a to dokonce až tak, že se postupně stává číslem 6.na našem trhu, kde už dnes dominují cizinci (Veolia, Suez, Energie AG,…) nebo velká města.

Majitelé VASky jsou přitom vlastně v konečném důsledku občané, jejichž majetek tato firma spravuje – ale až přes tři ruce…Na začátku byla vize, že majitelé  se stanou v poměrném podílu jednotlivé dobrovolné svazky měst a obcí, které se právě vytvářely – a to na Jihlavsku, Žďársku, Třebíčsku, Znojemsku a Blanensku – a tak se také stalo – tyto svazky se staly každý za sebe v poměrném podílu majiteli VAS a.s. – celkem tedy cca 80 %. Na SVAK Jihlavsko připadlo 17%. Zbývajících cca 20 % do sta je v držení 10 menších akcionářů  – malých svazků (Ivančicko, Židlochovicko….) nebo měst a obcí ( Tišnov, Šlapanice, Bohdalov…).

Pak se však ještě mezi VAS a Svazky vsunula  nově vytvořená  společnost, respektive téměř prázdná  schránka SVKMO s.r.o. – tzv. Svaz vodovodů a kanalizací měst a obcí, kterou vlastní ty svazky a ta s.r.o. teprve vlastní tu VAS. Pitomost ? Jen zdánlivá a ve skutečnosti velká vychytralost. Protože  to teď  funguje tak, že „VALNÁ HROMADA“ – tedy ve skutečnosti tito jednatelé prázdné schránky SVKMO rozhodnou o naložení se ziskem VAS – většinou ho největší část zase vracejí do firmy aby na majitele zbylo co nejméně ( 2018 byla dividenda 21,7 mil z HV 81 mil, o rok dříve pak 26,6 z 82 mil….) a ta se ještě procedí o „náklady“ SVKMO, eseročka, které  žádnou jinou činnost nemá, je pouze „majitelem“ . A přesto “ zaměstnává “ tři lidi a platí tyto „jednatele“ – což jenom v roce 2018 znamenalo 6,4 milionů – takže ta dividenda, která má postupně dojít do obcí se rázem smrskne o 30 % ! Ovšem vše samozřejmě legální a podle zákona.

A tak to tedy funguje:  VAS inkasuje od spotřebitelů vodné a stočné – cca 2 mld Kč ročně. za to dává majitelům infrastruktury nájemné cca 600 mil Kč ročně. První velký otazník. Je výše toho nájemné OK ? To nájemné jde na svazky v poměru majetku Druhý velký otazník. Protože tam se zastavuje a rozhoduje se. Tyto peníze měly být určeny především na vytváření zákonného fondu oprav a dále na kofinancování k dotacím – to Jihlava úplně promrhala, protože za to období pod SVAKem se ve městě z peněz tohoto uskupení investovalo minimálně – při průměrném stáří našich kanalizací okolo 70 let a vodovodů 50 let. U nás se za tyto peníze za všechny ty roky pouze opravila ČOV  a rekonstruovala úpravna na Hosově – ale ta zdaleka neslouží jenom Jihlavě, ale širokému okolí… Pak je tady onen zisk z vysoce lukrativního provozování sítí – měl by být ve stamilionech, ovšem je stěží poloviční ( cca 4 % z výkonů ) – obrovská režie – třetí velký otazník , – a velký filtr SVKMO s.r.o. nakonec – jak bylo popsáno – čtvrtý velký otazník….. Malý zbyteček po tom všem, by měl skutečně doputovat na SVAK Jihlavsko – pátý velký otazník, včetně jejich velkých režií.

A o tom všem se v různých obměnách diskutovalo na zastupitelstvu v létech 2007 – 2012. Tak jsem jenom oprášil sešit z tehdejší doby a aktualizoval čísla na dnešní dobu..Podstata se nikterak nezměnila…

Jihlava  už v roce 2009 ze SVAZku vystoupila a chce si spravovat svůj majetek sama, třeba si rozhodovat o výši vodného a stočného. Okolní obce a města, které už dávno toto uskupení opustily nebo se naštěstí ani nestaly členy, ho mají 60 – 70 Kč za kubík. Průměr v zemi je 80 Kč. A my máme dnes …. rovnou stovku ! Což je pro průměrnou domácnost tak o 2 tisicovky  za rok víc, než je celostátní průměr.  A o tom to je !

 

Koho vlastně ten Kronospan žaluje ?

Miroslav Tomanec, Ing., MBA | Pondělí, 25. 11. 2019 v 7:15

Zajimavou úvahu napsal v hojné diskusi k žalobě nadnárodního gigantu na občana/zastupitele  na sociálních sítích jeden z jihlavských advokátů :

„…….vidim zde jistou podobnost s výroky pana prezidenta o Ferdinadu Peroutkovi. Tim samozrejme nenarážím na pravdivost, ale na otázku, kdo je vlastně připadně odpovědný za výroky, zda pan Tomanec jako občan, nebo pan Tomanec jako zástupce obce. “

Advokát dále píše, že nezná detaily žaloby, takže nyní mu je poskytnu takto veřejně, protože je to podle mého názoru zajimavá polemika. Kronospan totiž v žalobě popisuje, že čtyřech údajně nepravdivých výroků jsem se dopustil, doslova,  zároveň jako  (a) občan Jihlavy, (b) aktivní člen vedení města, (c) člen odborné pracovní skupiny pro „aktivity Kronospanu“ , zřízené na úrovni náměstka primátorky  města Jihlava, (d) člen Fóra Jihlava, které kultivovaně pracuje pro město Jihlava a distancuje se od statusu pouhého debatního kroužku a (e) osoba s praxi ve stavebnictví.

Takhle to pěkně poskládali.  Ovšem já osobně v tomhle mám vcelku jasno.  Jsem na prvním místě zvolený zastupitel našeho města a v první řadě tedy hajim zájmy občanů svého města. Podobně jako jiný zastupitel, také zvolený občany, Rostislav Habán, musí v první řadě logicky hájit především zájmy svého zaměstnavatele  protože je zaměstnán jako VRCHNÍ EKOLOG FIRMY KRONOSPAN…přece – koho chleba jíš, toho píseň zpívej ? Což se projevilo například tak, že musel vědět o poslední letošní černé stavbě Kronospanu  a jako občan nesplnil svojí zákonnou stavbu a neoznámil to.

Takže z toho je ale názorně vidět, jak různý může být pohled na výkon mandátu zastupitele.

 

Budu nadále hájit zájmy občanů Jihlavy…

Miroslav Tomanec, Ing., MBA | Neděle, 10. 11. 2019 v 18:15

… reaguje  Jaromír Kalina na překotný vývoj událostí kolem své osoby.
Nejprve rezignoval na post náměstka primátorky, potom odvolal svůj podpis pod koaliční smlouvou, následně přišel o předsednictví jihlavských lidovců a tento týden byl proces dokonán jeho odvoláním z představenstva Jihlavských vodovodů a kanalizací, bezprostředně poté, co sám od sebe odmítl účast v pracovní skupině zastupitelů pro řešení vodohospodářských sporů a odmítl to jakkoliv vysvětlit. Potvrdil tím, že nyní nechce nic tvořit, ale naopak bořit.
Zastupitelem Jihlavy zůstal. Nabízí se otázka, co by měl jiného zastupitel obce dělat, když ne hájit zájmy občanů. To na prvním místě a je to taková základní samozřejmost, že se o ní snad ani nemluví. Kalina přece není  v tak schizofrenní situaci jako jiný zastupitel Rostislav Habán (ANO) který je zároveň hlavní ekolog druhého největšího průmyslového znečišťovatele ovzduší v zemí, firmy Kronospan. Tam je to skutečně těžká volba, koho zájmy hájit víc.
Zajímavé však bude, jak si  Kalina to hájení zájmů vlastně představuje. Odmítá  cokoliv řešit, argumentovat, rozebírat. Uzavřel se do sebe, nekomunikuje, občas vypustí nějaký kritický jedovatý pšouk.
To je ono? To hájení zájmů občanů?

Plán.

Miroslav Tomanec, Ing., MBA | Pondělí, 19. 8. 2019 v 21:32

Hodně jihlaváků je rozladěných z toho, co se to  děje na Pelhřimovské. Rozlehlé staveniště, obrovské přesuny zeminy, cesta k dalšímu zabetonování krajiny a chrámu konzumu. Proč a kdo to povolil?

No jo – ale když ono moc možností, jak něčemu takovému zamezit, opravdu není. Stavební úřad funguje zcela nezávisle na samosprávě, tedy volených zástupcích a Aventin dostal původní stavební povolení už v roce 2002.

Jedna věc by ale přece jenom mohla pomoct, byť se neprojeví hned. Důsledné a dlouhodobé plánování, které vyřešením všech vnitřních i vnějších vazeb podloženě třeba řekne – nene, obchodních a logistických center už máme v našem městě fakt dost – zato nám chybí parky, zeleň, voda. A to se pak takto zakotví do toho hlavního plánu, územního.

A tohle se právě začíná řešit ve dvou obrovských plochách, kde jde ještě leccos zachránit – a to Jihlava-jih a za Tescem. A já budu usilovat o to aby se takto brzy začalo plánovat ještě v Hruškových dvorech (což je pro mne léta zanedbávána periferie, ve které je jen málo věcí ke kvalitnímu životu).  Doufám, že postupně to přeroste v kvalitní plán celého města.

Díky za ten start!

Boj o čistou vodu v Jihlavě

Miroslav Tomanec, Ing., MBA | Úterý, 30. 7. 2019 v 7:36

Rozumím volání opozice po transparentním projednávání vodárenské problematiky, které zaznělo na jednání mimořádného zastupitelstva.

Zároveň však denně čtu materiály ze soudních sporů, kde vidím jak protistrana (VAS, SVAK..), úporně bojující o svojí existenci a již léta bránící Jihlavě provozovat svůj majetek, argumentuje a co všechno jejich právníci dokáží využít.

Tyto dvě věci prostě nelze skloubit, nezlobte se!

A tak, včerejší vyústění považuji za jedině po správné a logické. Opozice po mohutné dělostřelecké přípravě, kdy ústy pana Mayera sebevědomě tvrdila že má k dispozici 20 hlasů, nedokázala prosadit jediný svůj návrh a v rozpravě tomu velmi „pomohla“ urážkami a vyhrožováním.

Po ukončení procedurálního programu, kdy se tedy většinově rozhodlo o způsobu pokračování jednání, zůstali všichni přítomní koaliční zastupitelé na svých místech připraveni k diskusi a podávání informací. Polovina prázdných opozičních židli pak svědčí ale o tom, že z jejich strany mělo jít především o kamery a exhibice….

Židle zůstala prázdná i po exnáměstkovi Kalinovi, hlavnímu „hrdinovi“ posledních dnů. Hozenou rukavici v podobě výzvě k široké diskusi nechal tak Jaromír okázale ležet. Jako již několikrát předtím, po svých těžko pochopitelných krocích v minulých dnech. Nechcete „mé“ právníky ? Jdu taky a okamžitě, proč bych se unavoval s nějakou diskusí, s argumenty. No jo, ale pak si to, jakoby pod „tlakem okolí“ rozmyslím a tak si nakladu podmínky svého návratu – vždyť oni mně přece tak všichni potřebují….A když tyhle podmínky se překvapivě splní, tak tomu dám korunu, že seknu se vším.

Ne, opravdu, Jaromír Kalina se od začátku nechtěl nijak a na ničem domluvit, to je už zcela zřejmé.

Apropo – všimli jste si už způsobu jeho komunikace? Jeho stanovisko, názor, otevřený dopis – a když si někdo dovolí oponovat, tak žádná diskuse, žádný věcný argument – jste pouze troll, buran, hnědá košile, komando, pachatel a všechno je to totalita. Prostě kampaň.
© 2008 Parola s.r.o.