Blog Jihlavských listů

Archív dle autora

Skvělé PR radnice (Zimák a Dukla….. díl 11)

Miroslav Tomanec, Ing., MBA | Úterý, 13. 2. 2018 v 11:30

Probíhá tisková konference vedení města nad problémy zimáku. Náměstci předkládají svoji „vizi“ …. kolikátou že už? A jaká škoda, že se opět uskuteční až po volbách. A může začít to osvědčené – „…my nic, to ti před náma…“ . Velká neznámá, nebo možná skvělá práce tiskového mluvčího, že žádného novináře nenapadlo zeptat se, cože se to teď pokazilo, že je to už roky stejné. Nic, nic, nic.

Leden 2015 : Náměstek Výborný nechá v pivovarském salonku hlasovat nadšené fanoušky jestli na místě stávajícího HZS má stát super multi hala ve variantě NOČNÍK nebo ARÉNA. Slibuje zahájení prací na podzim 2016.

Leden 2018 : Náměstek Výborný nadšeně vypráví novinářům jak perfektně opravili střechu zimáku v Šumperku. Slibuje výměnu té jihlavské v létě 2019…

TAK DO TŘETICE, VRÁŤO?

Bonzáček.

Miroslav Tomanec, Ing., MBA | Pátek, 2. 2. 2018 v 17:57

Vystoupil jsem na facebooku proti podnikateli Rudolfu Pennovi, protože se mi nelíbilo jeho jednání na vánočních trzích. Udělal jsem to proto, že se na mne jako zastupitele obrátili místní živnostníci, kterým se zdálo, že mu magistrát nadržuje. Nebyla to pravda, ovšem přesto to od něj příliš košer nebylo. Následně jsme se s panem Pennem sešli a celou záležitost si normálně vysvětlili.

Tečka. Hotovo. Banalita. Ne však pro pana náměstka primátora Radka Popelku (ANO). Ten pocítil silné puzení se v případu, který se ho osobně vůbec netýká, angažovat. Zaúkoloval radniční aparát zjišťováním, jestli jsem svým jednáním vyhrožoval, vydíral, zneužil pravomocí veřejného činitele, či snad dokonce poškozoval dobré jméno města.  Od fundovaných městských právníků se pak dověděl, že na něco takového prostě nemá „gebír“, že to se prostě nedělá. Ostuda.

Nevím. Skoro mám pocit, že (dobré?) jméno města tady poškozuje někdo úplně jiný. Poskočný bonzáček, který na místní úrovni s vervou nacvičuje to, co po volbách s novou chutí prezentuje nejvyšší generalita naší nešťastné země – snahu kontrolovat a maximálně ovládat naše životy. A dle prezidentova nového, ale už okřídleného sloganu shut up (drž hubu) všechny nepohodlné umlčet.

Privatizovat tedy ? (Zimák a Dukla…díl 10.)

Miroslav Tomanec, Ing., MBA | Středa, 10. 1. 2018 v 4:13

       Poslední Noviny jihlavské radnice asi neplánovaně a bezděčně přinesly zajímavou polemiku náměstků o záležitostech, které dnes magistrátem otřásají. Tedy o obrovských vynakládaných částkách za různé externí služby, což zde nikdy dříve v takovém rozsahu nebývalo.
       Jana Mayerová (ANO) dostala prostor téměř na celou stránku, aby tyto milióny z peněz daňových poplatníků vydávané „odborníkům“ mimo úřad, obhájila. Odborní úředníci města nejsou podle ní dobře připraveni, na složité problémy přípravy podkladů pro rozhodování samosprávy nestačí. A pokud tak jednoduchou věc někdo nechápe, tak je to problém jeho malého uvažování v podmínkách maloměsta. Zatím samé obecnosti.
       To Jaromír Kalina (KDU-ČSL) začne nejprve sice také obecně…
Dovedu pochopit, že někdy existuje snaha zbavit se zodpovědnosti a přehodit ji na bedra cizich nezávislých odborníků, ale myslím si, že je třeba těmto snahám čelit…
Vzápětí však konkrétně rozebere vysoké kvality těch, se kterými na úřadě každodenně spolupracuje.

        Evidentně je však se svým názorem ve vedení města v menšině, jinak by si paní Mayerová ve druhé části svého článku nepřipravovala půdu pro další chutné sousto poradenských společností. Plánuje totiž zadat zpracování PRIVATIZAČNÍHO PROJEKTU JIHLAVSKÉ DUKLY…..
        Mohlo by se zdát, že byly konečně vyslyšeny ty hlasy, že nejlepší by bylo řešit osud našeho zimáku až s novým majitelem vrcholového hokeje v Jihlavě. Ovšem je zde jedno obrovské ALE. Zatím se totiž v nejvyšším orgánu města, tedy zastupitelstvu, neprosadilo ani základní kladné hlasování o této věci. A to by mělo jakýmkoliv dalším krokům předcházet. Záležitost se na žádné úrovni dostatečně nediskutuje, nehledá se postoj na kterém by mohla být potřebná většinová shoda přesahující rámec jednoho volebního období…Podle kusých útržků debat k dílčím problémům v této oblasti se zdá, že je to velice vyrovnané mezi oběma krajnostmi – ponechat si Duklu v majetku města nebo zahájit konkrétní a opravdu razantní kroky k nalezení jiného většinového majitele.
       Situace se tak začíná nápadně podobat té před lety ve vodárenství. Zásadní krok, tedy vystoupení ze Svazku měst a obcí, se tehdy prosadil převahou jednoho, jediného hlasu. A s následky tohoto stavu se potýkame dodnes, protože dosud vlivné politické síly se svou porážkou v této oblasti nikdy nesmířily. A nikdo je ani moc nepřesvědčoval.
       Je tedy asi skutečně oprávněné si myslet, že více než snaha a hledání cest jak naší Dukle opravdu pomoci je pro současnou vládnoucí koalici důležitější utratit do voleb co nejvíce peněz. Našich peněz. Jihlavských občanů.

Vánoce ve městě.

Miroslav Tomanec, Ing., MBA | Sobota, 23. 12. 2017 v 14:41

Při své práci mám to potěšení potkat spoustu zajímavých lidí….

Odkudpak jste přijeli do našeho krásného královského města, navazují kontakt s dámou které pomáhám z kabátu, evidentně hlavou rodiny.
Až z Prahe, dostane se mně trochu odměřenějši odpovědi. Asi po právu, někdy je moje drzost opravdu nezměrná.
A co vás k nám přivádí? Nenechám se ale tentokrát odradit.
No přece vánoce, trhy….
K nám?? Z Prahy? Odsud všichni jezdí naopak tam nasát vánoční atmosféru….vydechnu překvapením.
Do Prahy? Zbláznil jste se? Vy chcete rachot, hlavu na hlavě, komerci na každém rohu ?….dorazí mně.
To už vážně vůbec nevíte o čem ten advent vlastně je? Klid, pohoda, atmosféra, očekáváni….A tady to máte tak nádherný, ty domy, prostor, kostely, strom, výzdoba…moc jsme si to užili…. drtí mně nelítostně a já vlastně nevím, jestli mám vlézt hanbou pod stůl, nebo být patriotsky hrdý.

Tak. Jsou ty městské Vánoce opravdu jenom ty stánky, nebo co ?

Za rok už možná v zastupitelstvu nebudu. Bude totiž po volbách. Ale slibuju spoluobčanům a sousedům, že udělám stejně všechno pro to, aby na advent 2018 bylo na rynku:
* kluziště
* pořádný betlém
* městské keramické hrnky na svařák.

Hezké vánoce úplně všem přeje
Miroslav Tomanec

Jak se na jihlavské radnici rozdávají miliony (Zimák….díl 9.)

Miroslav Tomanec, Ing., MBA | Úterý, 19. 12. 2017 v 20:24

Rada města 20. června 2017 rozhodla oslovit čtyři společnosti k předložení cenové nabídky na poskytování dalších odborných poradenských a konzultantských činností ve věci rekonstrukce Horáckého zimního stadionu (nekonečný příběh, stále jen poradenství a konzultace drahých cizích firem, namísto konkrétních kroků…)

Až po dlouhých 40 dnech od rozhodnutí rady (1. srpna) byly datovou schránkou rozeslány poptávky těmto čtyřem firmám. Termín na vypracování nabídky byl naopak nebývale krátký -  pouhých 8 dnů. To vše v době vrcholících dovolených.

Dvě z firem se také okamžitě omluvily z kapacitních důvodů. Třetí, která pro město podobnou práci za asi 500 tisíc Kč + DPH v nedávné minulosti už odvedla, otevřela datovou schránku až po uplynutí termínu. Dle vyjádření firmy nikdo z radnice nekomunikoval o možném pokračování spolupráce, o zájmu firmy vstoupit do výběrového řízení, nikdo se nedotazoval, proč firma nepodala nabídku.

Je běžné, že se pro ověření cen určitých služeb poptává několik firem, se kterými je nutno jejich účast v podobném procesu předjednat – především vzhledem ke kapacitním možnostem firem a termínům zpracování nabídek. Postup jihlavské radnice byl unikátní – poptat firmy, které vůbec nemají o zakázku zájem (dva ze čtyř případů), a vůbec na toto téma nekomunikovat se zbývající konkurenční firmou. Navíc s tou, která dosud podobné práce pro magistrát prováděla, a v situaci, kdy je zcela zřejmý a dohledatelný problém s doručením poptávky. To vede velice silně k domněnce, že tu byla snaha, aby zbyla pouze jedna jediná nabídka. V uzavřeném výběru, bez jakékoliv možnosti porovnání ceny na trhu, bez možnosti přístupu dalších možných dodavatelů.

V požadovaném osmidenním termínu tedy nabídku doručila jediná firma a to za cenu 1.497 tis + DPH (JEDEN MILION ČTYŘI STA DEVADESÁT SEDM TISÍC KORUN ČESKÝCH) v hodinové sazbě cca 800 Kč/ hod. Bez meškání, ještě ten den, zasedla výběrová komise složená ze tří náměstků primátora a dvou odborných úředníků – a ihned rozhodla. Po „náročném“ výběru „vybrala“ nejnižší a zároveň nejvyšší nabídku… Radnice by ve své historii jistě našla mnoho případů, kdy bylo právě za těchto okolností výběrové řízení zrušeno nebo vypsáno znovu.

Již dříve se podařilo prosadit účast opozičních zastupitelů v komisích různých výběrových řízení. To se běžně děje – zde však nic takového neproběhlo. Rozhodování o velmi vysoké částce veřejných peněz, zde proběhlo v tom nejužším možném kruhu důvěrně informovaných.

Přesně za 14 dnů od rozhodnutí výběrové komise, tedy 23.8. 2017, podepsal náměstek primátora smlouvu s „vybraným uchazečem“.

Celý proces vlastního výběru dodavatele od oslovení uchazečů po podpis smlouvy trval neuvěřitelně krátkých 23 dnů. Jen příprava výběrových řízení obvykle zabere spíše týdny, celý proces pak měsíce. Přitom termín, stanovený zastupitelstvem k zajištění těchto služeb byl až poslední prosinec 2017. Nebyl tudíž žádný důvod k tak časném uzavření výběru dodavatele.

Dne 1.12. 2017 obdrželi zastupitelé města v materiálech ke 24. zasedání první podklad vypracovaný vybranou firmou. To byla první a jediná příležitost zastupitelů zjistit po více než třech měsících od uzavření smlouvy, že taková spolupráce vůbec existuje. Veřejnosti pak byla tato skutečnost zcela skryta – příloha nebyla ve verzi uveřejněné na webu města připojena.  Na základě těchto materiálů údajně vzniká dodavateli nárok vystavit první fakturu ve výši 268 tis Kč + DPH.

Tato situace naprosto přesně vystihuje současný trend nynějšího vedení města – přesunout co největší množství činnosti běžně vykonávaných vlastními silami úřadů na soukromé společnosti, za vynaložení velkých externích nákladů a bez jakýchkoliv kontrolních mechanismů.  

Naši spoluobčané, toho času zastupitelé, na svém jednání dne 11.12. 2017 odmítli vůbec jednat o nápravě této situace, byť s převahou jediného hlasu. Vládnoucí koalice tedy svůj neprůkazný a netransparentní postup nejtěsnějším možným způsobem uhájila. Nejednoho pozorovatele překvapilo úporné odmítání jakékoliv pochybení, okaté odvádění pozornosti, bagatelizace, překlápění problému do osobní roviny, hry na city, přejmenování popisu problému na kampaň, chtělo by se říct na účelovku… 

Domníváme, že tento proces porušuje všechny zásady efektivnosti, hospodárnosti, účelnosti vynakládání veřejných prostředků, ale i obyčejného slušného chování. S takovým vynakládáním veřejných peněz zásadně nesouhlasíme a chceme celou záležitost nadále řešit.

Vedení města jsme se 12 dotazy zeptali na důvody tohoto postupu. Konkrétní odpovědi jsme za celý týden  dosud neobdrželi, naopak – zatím jsme zaznamenali jenom úporné obecné odmítání jakéhokoliv pochybení…..
© 2008 Parola s.r.o.