Blog Jihlavských listů

Archív dle autora

Jenom Kronospanu? Chtělo by to i Kraji Vysočina!

Miroslav Tomanec, Ing., MBA | Čtvrtek, 27. 6. 2019 v 7:16

Vedení města zformulovalo, nechalo přeložit, odeslalo do Salzburgu  a zveřejnilo 21 velice konkrétních dotazů na současnou praktickou činnost firmy Kronospan.  Jasně se tedy zeptalo,  jak to  vlastně zamýšlí tento druhý největší   průmyslový znečišťovatel  v zemi dělat dál, jak chce budovat dobré sousedské vztahy.  Opravdu jenom  tak, že v prvním možném termínu pošlape navázané kontakty černou stavbou ?  Nebo co ještě můžeme čekat ?

Celý text  otevřeného dopisu  Města Jihlava  firmě Kronospan je na :

https://jihlava.cz/otevreny-dopis-spolecnosti-kronospan-ein-offener-brief-an-die-firma-kronospan/d-533456/p1=103430?fbclid=IwAR3Ca48xpCGOEnA85phHffF5tqosV52BuHnkH7IDaeO_tJApd17Ll15wDmU

Už tohle je super, že se za to vedení města poprvé v historii takhle vzalo.

Ale je to jenom první krok v této situaci a především je zapotřebí co nejdříve zjistit, jak na tom vlastně jsme. Je nutné, aby se okamžitě zajistilo kontinuální měření, aby jej řídili a s výsledky ihned pracovali kvalifikovaní odborníci. To se naposledy dělo v roce 2009, kdy byla takto zpracována komplexní a podrobná Zdravotní zpráva o vlivu průmyslové zóny na zdraví obyvatel. Tam se vysloveně konstatuje, že onkologická  rizika  znečištění ovzduší zde  zvláště pro dětskou populaci jsou již naplněna a není možné další rozšiřování zvláště dřevozpracujícího průmyslu.  Před deseti lety!

A proto je to třeba okamžitě aktualizovat. Zdravotnictví je v gesci kraje, krajský úřad nechal předchozí zprávu zpracovat,  ale  ani hejtman lékař Běhounek ani radní pro životní prostředí Hyský se k ničemu takovému zatím  dnes moc  nemají.  Alespoň v tom nevyvíjí žádnou aktivitu.  Protože to stojí milióny. Peníze versus zdraví. Tam je třeba nyní upřít největší pozornost. Dobrat se k objektivním a podloženým informacím.

A druhým problémem je sladění českých a evropských standartů v legislativě v této oblasti. K tomu jedeme 8. července poprvé jednat do parlamentu. Tak uvidíme.

Sámovi kámoši.

Miroslav Tomanec, Ing., MBA | Středa, 19. 6. 2019 v 0:24

Rozhodování o veřejných hmotných statcích, zvláště pak o penězích z městského rozpočtu, někdy přináší velice těžké, hořké až bolestné chvilky. A také paradoxní.

O franckém kupci Sámovi se učí v dějepise. Před mnoha staletími zde poprvé sjednotil Slovany, aby se bránili proti germánským Frankům, tedy vlastně svým, kteří dobývali ze západu a hlavně proti Avarům, útočícím a plenícim z východu. Ti byli tak krutí a bezohlední, že se dokonce vžilo a staletí přetrvalo rčení – chováš se jako Avar na dobytém území.

Někdy mně tak připadá i každé nové vedení města, zastupitelstvo a vlivní lidé kolem. Ano, teď můžeme rozhodovat, tak je třeba toho využít, vždyť ti před námi to dělali stejně, dávají se peníze na horší věci… prostě takové se hledají omluvy pro nesystémové plenění městského rozpočtu. Bohužel, nejsme v tomto ještě výjimkou, přes nesporný pokrok, jak se vzápětí ukáže.

Jeden z důležitých členů našeho hnutí, člověk velice poctivý, zarputilý a obětavý, zpracoval projekt Samovi kámoši ( ne, to není ten Sámo, o kterém se píše výše, ale i tak je to zajímavá paralela…). Krásná idea – dostat děti od computerů a tv do tělocvičen v tom méně exponovaném čase, tedy v brzkých odpoledních a zároveň tak zvýšit i využitelnost sportovišť. Jenom to má jeden háček – žádá na to nejprve milióny, pak už jenom statisíce z městského rozpočtu. I tak obrovská, až nepředstavitelná častka. A hned, bo v září už začínáme, vždyť je červen.

Obrovské, nepředstavitelné dilema. Týdny se o tom diskutuje, rozhodující hlasování se blíží, padají nejrůznější protichůdné argumenty, odborníci částky aspoň trochu přijatelně sníží, z 1,5 milionů je to teď „už jenom“ necelých 400 tisíc, ale i tak. Co teď ? Podpořit „stranického“ parťáka v dobré věci – ale zároveň sklouznout tam, jak to bylo dřív – nebo dát přednost uměřenosti, rozpočtové kázni a systemovosti a začít pomalu budovat zcela jiný přístup?

A rozhodování ještě zhorší, když si uvědomíte, že máte mezi sebou jiného člověka podobných vlastností, který dělá totéž už léta – snaží se systematicky už po mnoho let něco udělat s fyzickou připravenosti našich dětí, učí je běhat, plavat, cvičit. Ale ten začal sám, od píky, s pěti dětma, za své peníze a postupně se vypracoval, dneska se takto stará o stovky dětí a dokonce se mu to i stalo obživou. Jak ten k tomu přijde, když jiný takto hned bude mít zdarma to, co on roky buduje?

No netvářil se na to dobře, samozřejmě. V těch odborných diskusích byl největší oponent, logicky. Jenomže – nakonec pro to ruku zvedl – také logicky. Láska ke sportu a k tomu, že přece jenom je to pro děti v té rozhodující chvíli převážila.

A u mně zase ne. K tomu co říkal on, jsem si musel pořád přidávat – ano, ale za tolik peněz? A co bude dál? Další statisíce? Je to spravedlivé vůči ostatním, kteří zrovna u toho „lizu“ nejsou? Nejsme v tom tedy úplně stejní jako ti před náma? A nebude logické, když s podobnou věci přijdou i další ? A tak jsem nakonec ruku nezvedl. A teď přijde ten paradox – schválení chyběl jeden, jediný hlas. Projekt podpořili i dva že tři opozičních komunistů (…ten zbývající má překvapivě spíše pravicové postoje a názory…) ale u každého ze čtyř členů vládnoucí koalice se našel někdo, kdo smýšlel podobně jako já. A tak jenom jeden hlas rozhodl a chyběl, aby to prošlo.

A samozřejmě – zrovna ten můj. To jsem to zase schytal ! ….Nikdy bych nepředpokládal, že to shodí právě jeden z nás, pošlapal jsi naší práci, odnesou to děti.

Ach jo. Tak jsem právě přišel o kámoše. Samova nebo Sámova ?

Co dýcháme a proč.

Miroslav Tomanec, Ing., MBA | Úterý, 11. 6. 2019 v 7:17

Kronospan staví načerno. A tajně. Další linku. Když se to provalí, okamžitě vydá tiskové prohlášení bez slůvka omluvy nebo pokory. Vše dělá v dobré víře. Aby občanům Jihlavy ulevil od prachu, škodlivin, hluku, odpadů. Samozřejmě svých.

Neuvěřitelně zvrácený postup. Nejprve něco zasvinim a pak to v dobré víře a načerno jakoby napravím. A jasný signál dalším podobným možným zájemcům – na co nějaké hloupé dodržování zákonů – je třeba stavět, budovat, rozšiřovat, za každou cenu, ať to stojí co to stojí. Zisky nepočkají. Však ono se to pak nakonec nějak dopeče, v těch našich úřadech a zákonech…. Napříště už tedy bude stačit jenom prohlášení že dělám vše v dobré víře.

A že v těch zákonech jsou také nějaké sankce, na první pohled až astronomické? Ano, pro nás. Ovšem pro bohatého Rakušana k smíchu. Kronospan tak totiž postupoval vždy – v minulosti už zaplatil celkem 14 pokut o celkové výši 12,5 milionu Kč. Vše za stavby bez stavebního povolení, užívání bez kolaudace, opakovaný provoz nepovoleného zařízení. V minulém roce zde vykázali zisk přes miliardu korun (!). Jejich nejvýnosnější podnik koncernu. Kdo by se tím pak zabýval, takovouto maličkostí? Vždyť když ty pokuty ještě rozložíte do několika let, kdy to probíhalo, tak je to asi jako když prekročite rychlost a pokutu vám dají několik mincí…

Největším nekontrolovatelným zdrojem škodlivin nyní zde  je hrubý drtič ZENO. Byl zkolaudován v roce 2015. Šest let po vydání alarmující zdravotní zprávy o naplnění onkologických rizik zde, zvláště pro dětskou populaci. Kronospan ukazuje, že když se chce, tak jdou zázraky. Bylo to součástí velkého technologického celku o deseti objektech za stovky milionů Kč, který obdržel stavební povolení dne 11.3. 2015, o kolaudační rozhodnutí požádal po dokončení 10.6. 2015. Za tři měsíce! A jak dlouho už je skutečně v provozu, to už se objektivně nezjistí, nikdo nikdy to nemonitoroval tak jako my teď. K tomuto zařízení každý den přijede mnoho kamionů se starou dřevotřiskou, většinou ze západní Evropy. Za ohlušujícího rachotu se tento materiál, plný jedovatých lepidel, na otevřeném (!) prostoru podrtí. A samozřejmě za úniku tun jedovatého rakovinotvorneho prachu do ovzduší. Dalším nebezpečím pak jsou otevřené deponie tohoto jedovatého recyklátu všude kolem, i po republice, včetně obrovské skládky v Třešti. Jedna už jím shořela v Nové Cerekvi. 10 dní se valil jedovatý kouř na široké okolí. Kronospan argumentuje, jak skvěle umí zpracovat odpad. Ano, ale takhle? A z půlky Evropy?

A tohle všechno pak o pár set metrů dál dýchají za tichého souhlasu našich úřadů naše děti. Žádné limity, žádné měření, žádné filtry. Ty jsou jinde. A pan majitel Kronospanu samozřejmě tyhle rizika dobře zná. Jinak by sem nevalil stovky kamionů tohoto sajrajtu z okolních zemí. A jinak by si v domovském Salzburgu tak nevymazlil svoji podobnou fabričku. Úplně všechny tyhle procesy, včetně skládek, pod střechou, odsávání jede nepřetržitě, toto hrubé drcení desítky kilometrů za městem.

Jak dlouho ještě budeme pro tyhle lidi banánovou republikou, kde můžou vše?

Kronospan neuspěl.

Miroslav Tomanec, Ing., MBA | Pondělí, 3. 6. 2019 v 7:42

A ať chceme nebo ne, je to vpravdě historická událost. Protože tohle se ještě nikdy dříve zde nestalo, tedy aby úřady v Jihlavě nešly tomuto evropskému dřevotřískovému gigantu na ruku.

Minulý týden totiž vydal krajský úřad přelomové rozhodnutí, kterým posílá další záměry této firmy do posouzení tzv. velké EIA (posouzení vlivu na životní prostředí). O co konkrétně jde?

Kronospan především chce v podstatně větší míře zpracovávat jedovatý dřevotřískový odpad z mnoha okolních zemí namísto dosavadní dřevní hmoty. A to je velmi ošemetná věc s mnoha možnými dopady a souvislostmi. Podnik to však tak rozhodně nevidí, tvrdí že pozitiva tohoto směru zcela převažují a celý problém především zlehčuje. A tak podá loni v říjnu žádost, aby se ta velká EIA v této souvislosti vůbec nekonala, že stačí všechny ty vlivy posoudit zjednodušeně, ve stavebním řízení.

A zde je vidět ten zlom, co udělaly říjnové volby. Protože až zase budou někde ty negativistické a posměšné řeči o novém mladém vedení města, tak tady je nejpádnější odpověď, co už dokázali za tu chvilku udělat pro životní prostředí a zdraví občanů. Ještě jim totiž nestačily zaschnout jmenovací dekrety a už bylo na světě jejich zcela odmítavé oficiální stanovisko k tomuto postupu a to si ještě žádná předchozí garnitura nedovolila!

Kronospan se zalekl a celou žádost okamžitě stáhl s tím, že jako ty věcné námitky vypořádá. Samozřejmě neudělal nic a v dubnu to podal znovu stejně, trochu slohově upravenější cvičení. A již rozkoukaná a pevně usazená primátorka reagovala pochopitelně také stejně, jenom obšírněji a odborněji. Respekt.

A co je také hodně důležité, teď už se procedurálně správně přidala i veřejnost. Také poprvé. Podobná řízení EIA se už v minulosti totiž odbývala tři a nikdy se tak město ani lidé oficiálně nevyjádřili. Prostě křičet na fejsbúku že to zase kouří je hrozně málo a k ničemu. Je třeba dělat něco účinného a co má smysl. A problém tohoto druhého největšího průmyslového znečišťovatele zdaleka totiž není jenom to, co vypouštějí do vzduchu. Je toho mnohem, mnohem více.

Je třeba mít se velice na pozoru. Zvláště když tímto to nekončí, naopak začíná. A oni se nevzdávají a zatím vždy vyhráli a dosáhli svého. Podaří se jim to i teď?

Já se VÁM zeptám.

Miroslav Tomanec, Ing., MBA | Čtvrtek, 16. 5. 2019 v 6:56

Vandalové v Parku Gustava Mahlera poničili informační tabule, koš či pítko. Jezírko je vypuštěné. A navíc zde děti v místech, kde dříve stála synagoga, hrají fotbal….. píše se někde.

Protože jsem se už dlouho nemohl dívat na ten šílený nepořádek v ocelové baště u tohoto parku, tak jsme to v neděli s kamarády sami uklidili. Dokonalý příklad dlouhodobé netečnosti zodpovědných. A přitom tady musí každý den někdo z města chodit dvakrát denně, odemykat a zamykat ten neuvěřitelný bordel úplně všude. Střepy, vajgly, plechovky, papíry, prezervativy…. vůbec nikdo si toho nevšimne, všem je to úplně jedno a tohle všechno musí absolvovat turista, kterého hrdě zveme na pěknou vyhlídku…. Uklidit to nám vzalo víc času než celá ulice, takový tam byl svinčik.

Samozřejmě, že jsem  fotky i s žádostí o okamžitou nápravu okamžitě poslal té zodpovědné paní z magistrátu, co je jenom jako odbor a ona jako jeho vedoucí uvedená na  tabulce tady, že to provozuje a hned v pondělí jsem s ní o tom hovořil. A dozvěděl jsem se pro mně úplně šílenou a nepochopitelnou věc. Tak ona to sice má na starosti ten objekt, ona jej jenom „provozuje“ ale úklid ona nezajišťuje a ani neví kdo to dělá ! A chtít, aby to průběžně dělali její dva údržbáři, kteří tam denně tedy chodí to odemykat a zamykat, to přece nejde, ti mají úplně jiné povinnosti. Ale na závěr mně „uklidnila“ když slíbila doslova …. já se VÁM na to zeptám.

A tady je podle mého názoru zakopaný ten pes. Jak to všude kolem nás pořád vypadá, jaký je všude  bordel.  Jak řekla že se MNĚ na to zeptá! Jakoby ona také nebyla v první řadě občanka našeho města, kterou by to mělo také štvát, ten stav. A ona je navíc ta, která je uvedena jako zodpovědná na té tabulce ! A nic ! Ta zodpovědnost, to provozování – to přece není úklid, podle ní ! A ani neví kdo to dělá, ona to fakt „jenom provozuje“. A já se ptám – jak potom chcete po ostatních lidech, které jsou jinde kritizováni, že  dělají bordel, jiný přístup?

No nic, je čtvrtek, žádnou zprávu jsem od ní nedostal, asi se MNĚ od pondělí ještě nestihla zeptat , tak dneska jdu v jiné věci jako host na radu města, tak to nanesu tam! A uvidíme co radní.
© 2008 Parola s.r.o.