Blog Jihlavských listů

Archív dle autora

Vynalézavé, předvolební, dosti hnusné strašidlo.

Zdeněk Gryc | Pondělí, 13. 5. 2019 v 13:51

Kondenzované 2 stránkové provolání protievropské nenávisti,
dnes v dopisní schránce, bez podpisu autora!

Dříve se v rámci voleb spíše slibovalo,
dneska se nenávidí.
Hitlerovi se protižidovská nenávistná propaganda povedla.
Strach a nenávist je účinějším trikem, než slib.
Plamená výzva je určena té části veřejnosti, tedy voličům,
o kterých se již v roce 1992 zmínil Zeman.

„Třetina obyvatel této země je slabá duchem. Každý sedmý občan je debilní nebo dementní nebo alkoholik. Zhruba polovina obyvatel v této zemi má podprůměrný intelekt… Jestliže jedinec, který je v této intelektové kategorii, má nějakým způsobem rozumět světu, má-li se v něm pohybovat a má-li ho nějak uchopit, musí si ho drasticky zjednodušit. Těmto lidem, a je to tedy polovina národa, uniká ona složitá mnohotvárnost, komplementarita, mnohoznačnost světa; a to, co z tohoto světa v jejich očích zbývá, se dá rozdělit na celkem jednoduché, většinou protipólné elementy. Někdy se tomu říká černobílé myšlení.“
Citace: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.

Praktickou ukázkou kam vede nenávist je story pana Baldy,
druhdy angažovaného u pultíku SPD.
Převzato:
„Od minulého týdne českými médii a internetem rezonuje případ Jaromíra Baldy. Jednasedmdesátiletý důchodce, který v roce 2017 záměrně způsobil nehodu dvou vlaků, aby u lidí vyvolal strach z migrantů a muslimů, byl toto pondělí nepravomocně odsouzen ke čtyřem letům vězení.
Během soudu, kdy se k činu sám Balda přiznal, vyplouvaly na veřejnost další detaily související s případem. Některé pořádně děsivé, jako telefonický rozhovor s okresní koordinátorkou SPD Blankou Vaňkovou, kde Balda barvitě mluví třeba o likvidaci žen v „arabských kutnách“ a házení novorozeňat do kanálu. Jiné naopak spíše absurdně úsměvné, jako falešné letáky záměrně psané špatnou češtinou, které Balda nechával na místech nehod. Případně chvíle, kdy se Balda u soudu nepřímo přirovnal k Janu Palachovi.“

OKUPACE 15. březen 1939 a 21. srpen 1968.

Zdeněk Gryc | Pátek, 10. 5. 2019 v 12:40

Dne 15. března 1939
překročily německé jednotky hranice Česko-Slovenské republiky a začaly obsazovat důležité objekty. Za vojenskými jednotkami následovaly oddíly německého represivního aparátu (bezpečnostní policie a SD), které měly zajistit některé osoby a důležité materiály. Ve večerních hodinách dorazil do Prahy i říšský kancléř Adolf Hitler, jenž následujícího dne vydal tzv. výnos o zřízení Protektorátu Čechy a Morava.

Dne 21. srpna 1968
Invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa (Vstup spojeneckých vojsk, Operace Dunaj, Okupace Československa) byl vojenský vpád vojsk pěti komunistických zemí Varšavské smlouvy v čele se Sovětským svazem (SSSR) na žádost konzervativního křídla Komunistické strany Československa, který se uskutečnil 21. srpna 1968.
——————————————————-
13. května 1945 byl Emil Hácha zatčen
na lánském zámku a dopraven do vězeňské nemocnice na Pankráci, kde 27. června 1945 zemřel.
Emil Hácha (12. července 1872 v Trhových Svinech – 27. června 1945 v Praze)
Po vzniku Československa (1918) se stal členem Nejvyššího správního soudu, v roce 1925 byl jmenován jeho prezidentem. Byl členem haagského rozhodčího soudu a legislativní rady vlády ČSR. Po abdikaci Edvarda Beneše v důsledku Mnichovské dohody a po přijetí ústavního zákona o autonomii Slovenska a Podkarpatské Rusi byl 30. listopadu 1938 zvolen prezidentem Česko-Slovenské republiky.

14. března 1939 byl pozván do Berlína na jednání se špičkami Německé říše, na kterém byl násilím a výhrůžkami přinucen k souhlasu se vznikem Protektorátu Čechy a Morava. Hácha se mylně domníval, že nacisté budou respektovat uzavřené dohody a mezinárodní právní normy. V prvních letech svého působení ve funkci státního prezidenta byl velmi aktivním politikem, který se zasazoval za práva českého národa. Protestoval u říšského protektora Konstantina von Neuratha proti germanizaci, v říjnu 1939 odmítl slib věrnosti Hitlerovi a v listopadu 1939 požadoval propuštění zatčených vysokoškolských studentů. Byl iniciátorem vzniku Národního souručenství, které měla být zastřešující organizací českého obyvatelstva Protektorátu.

Po příchodu Reinharda Heydricha do Prahy a zatčení protektorátního premiéra Aloise Eliáše se Hácha dostal pod zvýšený tlak okupantů. Osudovým zlomem v jeho životě se stal atentát na Reinharda Heydricha, který v červnu 1942 provedli čeští výsadkáři. Terorizování českého národa a osobní nátlak nacistů v čele s Karlem Hermannem Frankem podlomily zdravotní a duševní stav sedmdesátiletého státního prezidenta.

Zlomeného Háchu nacisté využívali jako symbol propagovaného „protektorátního vlastenectví v rámci Německé říše“. Jeho zdraví se však vlivem pokračující arteriosklerózy rychle zhoršovalo, proto přestal být pro nacisty zajímavý. Hácha ztratil nejen důvěru domácího odboje a londýnské exilové vlády, ale i okupantů a jejich přisluhovačů.

13. května 1945 byl Emil Hácha zatčen na lánském zámku a dopraven do vězeňské nemocnice na Pankráci, kde 27. června 1945 zemřel.

Jak přiznal i poválečný Národní soud, od ledna 1943 nebyl Hácha odpovědný za své činy. Pro nemalou část českého národa však představoval symbol zrady a pronacistického aktivismu. Tento pokřivený obraz Háchovy osobnosti přežívá u starší generace do dneška.
———————————————————-
Prezident Miloš Zeman
se ve čtvrtek zúčastnil oslav konce druhé světové války na ruském velvyslanectví.
————————————————————-
Ministr Petříček: Rusko odpovědělo na žádost snížit počet zaměstnanců ambasády v Praze
MARTINA SPĚVÁČKOVÁ
DNES 10:30
Výzva s Tomášem Petříčkem: O české politice k Číně, dezinformacích a koaliční vládě. (Video: Martina Spěváčková, Seznam.cz)
Podle Bezpečnostní informační služby slouží pracovní pozice na ruském velvyslanectví v Praze i jako krytí pro špiony.
Článek
Ministerstvo zahraničí dostalo od ruské strany odpověď na požadavek o redukci zaměstnanců velvyslanectví v Praze. Seznamu to potvrdil šéf české diplomacie Tomáš Petříček (ČSSD). Odmítl ale upřesnit, jak přesně ruská odpověď vypadá.
Na ruském velvyslanectví v Praze působí 45 diplomatů a zhruba dalších osm desítek lidí v administrativě a jako technický personál. I s partnery je to celkem asi 150 lidí a jejich počet dlouhodobě výrazně vyšší, než 60 českých diplomatů a členů dalšího personálu v Moskvě.
Ministerstvo zahraničí proto před několika měsíci vyzvalo Moskvu, aby své zastoupení v české metropoli snížilo. A šéf resortu Tomáš Petříček teď potvrdil, že odpověď už dostal.
„Jsme ještě v jednání s ruskou stranou. Máme mnoho otázek, jak technických, tak politických, které chceme s ruskou stranou řešit. V tuto chvíli řešíme řadu majetkoprávních otázek, řešíme technické náležitosti, jako jsou třeba diplomatická vozidla,“ říká ve Výzvě.
Podle Bezpečnostní informační služby pracovní pozice na velvyslanectví slouží i jako krytí pro špiony.
—————————————————————————
„Ruský diplomatický personál tak zůstává nejvýznamnějším zdrojem rizika nevědomého kontaktu se zpravodajským důstojníkem cizí moci,“
stojí v loňské výroční zprávě s tím, že intenzita aktivit ruských zpravodajců roste.
————————————————————————–
„Počet zaměstnanců ruské ambasády chceme také otevřít, ale musíme si uvědomit, že to jsou záležitosti, které se řeší recipročně a v tomto směru si musíme vyhodnotit, jaké jsou adekvátní kroky z naší strany. Panu velvyslanci jsem jasně řekl, že na naší straně je zájem o to, abychom spolu vedli dialog,“ vysvětluje diplomaticky Petříček

Mezinárodní den skautů a skautek

Zdeněk Gryc | Středa, 24. 4. 2019 v 10:49

Mezinárodní den skautů a skautek připadl na tento den, neboť má svátek patron všech skautů a skautek svatý Jiří.

Stručná historie českého skautingu
• 1911 Profesor tělocviku A. B. Svojsík počátkem léta odjel do Anglie, aby poznal zdejší skauty. Poté začal překládat Scouting for boys do češtiny.
• 1912 A. B. Svojsík vydal knihu Základy junáctví a v červenci a srpnu uspořádal první skautský tábor nedaleko hradu Lipnice s třinácti chlapci.
• 1914 Založen spolek Junák – český skaut.
• 1915 Založen dívčí skauting. Začíná vydávání časopisu Junák.
• 1916 První dívčí tábor Sasanky

• 1918 Skauti se aktivně zúčastňují zakládání republiky. Vzniká Skautská pošta.

• 1919 Založen Svaz junáků – skautů RČS, na první schůzi ústřední rady Junáka byla zavedena jako znak svazu lilie s hlavou psa na štítě.
• 1931 Slovanské jamboree v Praze.
• 1938 Zemřel A. B. Svojsík.
• 1939 Největší české skautské organizace spojeny do nového svazu Junák. Skautské skupiny, které nebyly do Junáka přizvány, buď zanikly, nebo se v dalších letech snažily přežít individuálně.
• 1940 28. října vydal K. H. Frank nařízení o rozpuštění organizace Junák. Ostatní skautské organizace mohly ale dál pokračovat v činnosti.

• 1945 Junák obnoven.
• 1946 V Praze odstartován 1. ročník Svojsíkova závodu, založena mohyla na Ivančeně.
• 1948-1950 Postupné převzetí Junáka komunisty skončilo jeho likvidací.

• 1968 Junák obnoven.
• 1970 v září ukončil Junák pod nátlakem svou činnost.
• 1975 založení mezinárodní federace ČSES – Český a slovenský exilový skauting ve švýcarském Winterthuru
• 1975 založení exilového nakladatelství Skautská edice
————————————————————-
• 1989 Junák potřetí obnoven.

Upomínku na výročí Mezinárodního dne skautů a skautek
věnuji památce na skauta a spolužáku na fakultě architektury, Zdeňka Dvořáka, nadaného malíře, který byl jako první z našeho ročníku vyhozen ze studia v roce 1952.

architekt TGM – Joža Plečnik

Zdeněk Gryc | Středa, 13. 3. 2019 v 10:27

 

Pocta za celoživotní přínos architektuře a stavitelství – cena Jože Plečnika

 

Během mezinárodního dne architektury, který se po celém světě slaví 1. října, byly ve Španělském sále Pražského hradu uděleny ceny za celoživotní přínos architektuře a stavitelství – ceny Jože Plečnika, pro významné architekty a stavitele z České a Slovenské republiky.

Cena Jože Plečnika se udělovala u příležitosti celostátních oslav založení samostatné Československé republiky v roce 1918 v rámci slavnostního večera, který připomínal a vyzdvihl význam československé architektury a stavitelství posledních 100 let.

Mezi oceněnými byl Ing. Podzimek a arch. Herzán

PODZIMEK a HEZÁN obě firmy mají společnou tradici:

Podzimek:

Jsme rodinnou stavební firmou se sídlem v Třešti a v Praze. V čele firmy aktuálně stojí již pátá generace rodiny. Stavíme a rekonstruujeme pro Vás již více než 120 let bytové domy, veřejné budovy, průmyslové haly. Jsme držiteli řady prestižních ocenění – Stavební firma roku, Českých 100 nejlepších apod. Rovněž naše stavby pravidelně dosahují skvělých umístění v soutěžích Stavba roku, Stavba Vysočiny, Best od Realty a dalších. Tato ocenění jsou pro nás odměnou, motivací i závazkem.

TRADICE JE NAŠÍM ZÁVAZKEM!

Herzán:

název výstavy: HERZAN: Stavitelský rod v Třebíči
pořadatelé výstavy: Národní Památkový ústav, Muzeum Vysočiny Třebíč a Městské kulturní středisko Třebíč

termín: 25. ledna – 31. března 2019

místo: Zámek Třebíč.

„Na počátku zrodu úspěšné stavební firmy stálo kvalitní řemeslo. Herzáni se postupně etablovali jako tesaři, poté stavitelé a po znárodnění si našli cestu jako architekti. Vždy se angažovali ve veřejných spolcích, které se zasluhovaly o utváření obrazu Třebíče. Představitelé posledních generací se výrazně věnovali mládeži a jejímu formování prostřednictvím sokolnických aktivit a táborničení.

Výstava představuje výsledky bezmála pětiletého výzkumu, který od roku 2013 plošně mapoval moderní architekturu Třebíče. Poslední dva roky výzkumu byly zaměřené na vyhodnocování získaných dat.

Při bližším zkoumání se Herzáni ukázali jako významný městotvorný činitel, který v některých případech zásadně formoval obraz Třebíče.

Segment díla Herzánů je možné dohledat v publikaci, která se zabývá osobnostmi z přímé linie rodu Herzánů. Významným spoluřešitelem projektu byl architekt Lubor Herzán, jehož osobní genealogický výzkum rodiny a díla Herzánů se stal nepostradatelnou součástí práce na výstavě s katalogem.

Kritický katalog vznikal jako komplexní dílo, které formou kapitol věnovaných jednotlivým členům rodu popisuje jednu linii stavitelského rodu Herzánů. Katalog uzavírá kapitola o Luboru Herzánovi, který nemalou měrou pomohl s jeho realizací a zasloužil se o rozklíčování existující části archivu firmy Herzán. dřevo do výtvarných předmětů a do předmětů určených k táborákovým aktivitám. K výstavě jsou připraveny edukační aktivity pro školáky a přednášky Lubora Herzána.

Výstava je financována z rozpočtu Národního památkového ústavu, z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (IP DKRVO) – cíl Moderní architektura 20. století. (text převzat z webových stránek Národního památkového ústavu)“

———————————————–

JE IMPONUJÍCÍ JAK SI HERZÁNOVÉ VÁŽILI SVÉHO DÍLA,

AUTORISOVALI I JEDNOTLIVÉ TRÁMY.

Na velkém transparentu na průčelí zámku je velké foto:

„cechovní vypalovačky se jmémem HERZAN“.

V interiérové vitríně vidíme cechovní kladivo se jménem HERZAN.

Herzánové realizovali nejenom Masarykovu vyhlídku nad Třebíčí,   publikovanou na str. 132, 133 knihy Herzan, která vyšla za podpory Ministerstva kultury ČR, hlavní organisátor: Národní památkový ústav.

Na stránce 162 jsou publikovány jediné pomníčky RAF realisované za totality.  Je tam také odkaz na dedikaci Františka Faitla  v knize : Vzpomínky na padlé kamarády.

Na stránce 186-198 je publikována noblesní  stavba v zeleni u Medlovského rybníka – zotavovna ROH Medlov. Socha „Živý pramen“ publikovaná na str. 198 a socha sedící dívky na Březinkách, od sochaře Kokrdy, ukazují shodnou snahu o inspiraci výtvarného díla,  mezi Jiřím Herzánem a Zdeňkem Grycem.

20 let v NATO – 30 let ve svobodě

Zdeněk Gryc | Pondělí, 11. 3. 2019 v 8:34

20 let v NATO – 30 let ve svobodě

SAMETOVÁ REVOLUCE

stejně jako členství v NATO

je zásluhou především Václava Havla.

Jeho zásluha je uvedena ve třech větách a dvou paragrafech ústavy,

které říkají, že Václav Havel se zasloužil o svobodu a demokracii.

Země V4 slaví 20 let v NATO: Už to není jen o tancích a letadlech, zdůraznil Babiš ve Varšavě

Premiéři a ministři obrany zemí visegrádské čtyřky oslavili ve Varšavě dvacáté výročí vstupu do Severoatlantické aliance.

Předseda vlády Andrej Babiš  na ceremoniálu zdůraznil přínos Aliance pro českou bezpečnost.

Výzvou do budoucna je podle něj zajištění kybernetické bezpečnosti.

Babiš také varoval před antiamerikanismem.

„Bez Ameriky není obrana Evropy možná,“ řekl.

Všichni předsedové vlád V4 se shodli na tom, že význam NATO neklesá.

„Čas klidu a míru se může rychle změnit,“

prohlásil na úvod oslav polský premiér Mateusz Morawiecki,

který zdůraznil zvláště význam NATO v ochraně před hrozbami z Ruska.

Pellegrini: Nesmíme být snadnou kořistí

Podle předsedy slovenské vlády Petera Pellegriniho neměl a nemá vstup do NATO ani EU pro visegrádské země rozumnou alternativu.

„Kdybychom vystoupili, nestaneme se mostem (mezi Západem a Východem),

ale snadnou kořistí,“

varoval Pellegrini s odkazem na státy, v jejichž zájmu je podle něj

„udržovat nestabilitu“.

Před dvaceti lety, 12. března 1999, vstoupila Česká republika do Severoatlantické aliance (NATO). Předtím bylo Československo součástí Varšavské smlouvy a základní vojenskou službou si musela projít většina mladých mužů.

Připomeňte si historii armády, jak z doby socialismu, tak po roce 1989 a po vstupu do NATO.

Díky NATO mohla česká armáda dospět, říká náčelník jejího generálního štábu

středa, 6. 3. 2019
© 2008 Parola s.r.o.