Blog Jihlavských listů

Archív dle autora

TEORIE RELATIVITY jít do basy, nebo PTP

Zdeněk Gryc | Čtvrtek, 19. 7. 2018 v 18:16

Venca říká:
Úterý, 17. 7. 2018 v 23:09
Berka – co čekáš, ten ti nedopoví. Nikdy neodpoví, když je v úzkých a když by měl přiznat, že byl celej život obyčejnej sráč (netvrdím, že já nejsem).
Že byl dědek z hradu pár let ve straně, to dává Gryc rád k lepšímu a nemůže mu to odpustit. Že ale Gryc úspěšně studoval marxismus-leninismus, to je v pořádku. Že Gryc radostně stavěl komoušům sídla, to je v pořádku. Klasika. Je směšnej.
Vojenská přísaha ? Co to vašnosti melou ? Ta přece byla jaksi povinná – stejně jako vojenská služba. Nejít na vojnu znamenalo jít do basy. Nejít na vysokou školu znamenalo taky jít do basy ? To jsou mi novinky, panečku…
————————————————
„Nejít na vysokou školu znamenalo taky jít do basy ? To jsou mi novinky, panečku…“
Jít na vysokou školu, být vyhozen záměrně z předmětu, protože byl členem Junáka, nebo Sokola znamenalo jít do PTP. Z předmětu, kde byl uvědomělý soudruh asistent nebo docent. Konkrétně asistentka Bártková a docent Putna. Později po žalářování Rozehnala, odsouzení Fuchse, za věrné služby režimu profesoři. Po okupaci v roce 1968 byl SA zrušen a Bártková prověřovala – rozhodovala kdo bude do normalizačního SA přijat./ Story profesora Snášela a jihlavského architekta Martina Laštovičky ilustruje pozdější poměry na FA za totáče. /
1/Spolužák a jmenovec v prvém roce na FA Zdeněk Dvořák z Předklášteří u Tišnova byl jako tišnovský skaut ze studia vyhozen a dostal povolávací rozkaz do PTP. Seděli jsme v prvním ročníku v jedné lavici
2/Spolužák v druhém FA ročníku Josef Opatřil z Brna byl skaut oddílu v Údolní. Byl vyhozen ze studia. Seděli jsme v druhém ročníku v jedné lavici.
3/Spolužák na FA Jan Sedlák byl po pátém ročníku  v noci před obhajobou zatčen a odsouzen k dvouletému kriminálu. Sedlák byl z Jihlavy, jeho story je zde známá.
ZÁKON RELATIVITY – Student:
Když strčí studenta do basy, tak bude v base.
Když strčí studenta do PTP, tak nebude v base?
Kdy na tom bude relativně lépe ?
Obyčejný sráč /převzato: “ Černý humor | 1 | vtipy“
Zákon relativity: „Když mi strčíš nos do řiti, tak budu mít já nos v řiti, budeš mít i ty nos v řiti, ale já na tom budu relativně lépe.“
Relativně bude lépe v base, nebo PTP ?

Pomocný technický prapor
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Pomocné technické prapory (PTP, slovensky pomocné technické prápory) či Vojenské tábory nucených prací (VTNP) byly útvary Československé lidové armády, které v letech 1950–1954 fungovaly pro internaci[1] a převýchovu tzv. politicky nespolehlivých osob, podléhajících tehdejšímu brannému zákonu (armáda pro ně vymyslela tzv. politickou klasifikaci „E“). Důležitým důvodem jejich vzniku bylo i zajištění levné pracovní síly pro vybraná hospodářská odvětví.[2][3] Byly také nástrojem perzekuce a pracovní exploatace nepohodlných osob.[4] Fungování PTP nemělo oporu v československých zákonech a mezinárodním právu.
Pomocnými technickými prapory prošlo, podle různých odhadů, mezi 40 000 a 60 000 občanů
Podle směrnic Obranného zpravodajství měly od roku 1948 nespolehlivé osoby vyhledávat společně Ministerstvo vnitra, národní výbory, KSČ, Svazy české mládeže a další organizace Národní fronty, jež na odvedence vypracovávaly kádrové posudky. Protože se tato praxe neosvědčila, od roku 1949 byla změněna a každého adepta prověřovalo místní velitelství StB, které o vybraných nespolehlivých osobách informovalo 5. oddělení Obranného zpravodajství, jež se postaralo o další zařazení takové osoby.[26] V roce 1950 se systém opět změnil a nespolehlivé osoby měly hledat prověrkové komise přímo u útvarů.
V roce 1951 byli adepti na odvod kádrováni ještě před předstoupením před odvodovou komisi, která byla rozdělena na zdravotní a politickou sekci. Nově byla zavedena klasifikační škála, sloužící k rozřazování branců:[26]

Systém odměn
Pomocné technické prapory pracovaly většinou na místech, kde bylo zapotřebí vysoké fyzické námahy a kde si civilní zaměstnanci mohli vydělat jen málo peněz. Vojáci PTP byli placeni podle tehdejších obecně platných norem, ovšem oproti civilním zaměstnancům snížených průměrně o 30 %, které si armáda rovnou ponechala. Peníze pak nebyly vypláceny přímo jim, ale vojenské správě, která si na základě pracovních výkonů a dalších podmínek strhávala mezi 70-90 % jako úhradu oblečení, stravování, ubytování atd. Zbylé peníze byly rozděleny na dvě části – jedna byla vojákům vyplacena a druhá uložena na vkladní knížku, se kterou voják po dobu služby nemohl nijak disponovat. Při měnové reformě v květnu 1953 jim byly tyto jejich vynucené úspory vyměněny v nejhorším možném kurzu 50:1.[21] Vojáci PTP tedy byli jedinými vojáky základní služby, kteří si svou vojenskou povinnost navíc sami zaplatili.[24
Dalším způsobem jak naplnit stavy PTP byla od roku 1951 tzv. Mimořádná vojenská cvičení, což byla protiprávní instituce, na základě které byly do PTP na neurčito (obvykle dvě a více let) povolávány „nespolehlivé“ osoby mezi 18-60 lety. Tímto způsobem byli do PTP povoláni i lidé propuštění z rušených táborů nucených prací (TNP).[12] Plánované odvody cca 12 000 politicky nespolehlivých branců se však i přes pomoc ministerstva národní bezpečnosti splnit nepodařilo.

Situace odvedenců po propuštění
Punc politické nespolehlivosti ovšem pronásledoval „pétépáky“ i po jejich návratu do civilu. Je známo mnoho případů, kdy byli dlouhá léta sledováni Státní bezpečností (někteří až do pádu komunistického režimu). Jenom menšině z nich se podařilo v dalších letech života také díky náhodám prosadit a splnit si alespoň zčásti své životní plány získáním vysokoškolské kvalifikace či hospodářských funkcí. V některých případech třeba i tím, že se stali členy KSČ.
—————————————————–
Studenti na středních školách by měli znát, nejen story studentů a příslušníků RAF po osvobození v roce 1945.

Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v Marxismu-leninismu.

Zdeněk Gryc | Neděle, 15. 7. 2018 v 13:32

ZAČÁTEK 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
Svatopluk Beran říká:
Neděle, 15. 7. 2018 v 0:09
Takto vidí, narozdíl od stálé kopírace pana Gryce neznámého autora, začátek 2SV americký historik Maurice Matloff ve své knize – Dějiny Americké Armády – vydané nakladatelstvím Baronet a.s. Široká 22, Praha1, v roce 1999, překladem z anglického originálu American Military History, vydaného nakladatelstvím Combined Books., Inc., Conshohocken, v roce 1996, v překladu Ivany Nuhlíčkové, v kapitole – Začátek 2. světové války -, na straně 433.
ZAČÁTEK 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
Německá anexe Rakouska v březnu 1938 a česká krize v září téhož roku vyvolaly ve Spojených státech a v dalších demokratických zemích předtuchu nového celosvětového konfliktu. Nová válka vlastně už začala na Dálném východě, když v roce 1937 provedlo Japonsko invazi do a Číny, ale po té, co Německo v březnu 1939 zabralo Československo, byla válka v Evropě nevyhnutelná.
Jednoduše, až stupidně černobíle vidí začátek války neznámý autor, neustále přetiskovaný jihlavským blogařem, panem Grycem. Panu Grycovi zřejmě nejde ani tak o historické návaznosti a skutečnosti začátku 2SV, jako o svoje vlastní životní nedocenění a zapšklost ze sklamání, že sám v nelehkých chvílích kolaboroval ze socialistickým režimem, řízeným a ovládaným komunisty. Aspoň částečně ospravedlňující východisko svého selhání pak neustále ukládá do pouhých čtyř slov. Hitler-Stalin, Německo-SSSR. Složitost celého začátku a vývoje 2SV pak zdejší přispěvatelé, v závěsu vojenských historiků, vidí jako komlikované, několikaleté selhávání či zrad množiny různých evropských států. A to jak nedemokratických tak i demokratických.
———————————————————
Vážený pane Svatopluku Berane,

Žijete v asolutních bludech, když čerpáte od imperialistického amerického historia Maurice Matloff.
To víte USA. =“Zkažené ovoce západní demokracie“
Dokonce bych ani nevěřil populárním bludům:

Robert Lee Fulghum, také americký spisovatel , unitářský pastor , filosof , učitel , zpěvák , malíř atd. Popularitu si získal především svými knížečkami s drobnými úvahami. Nejznámější z jeho statí je Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce .

Přečte si prosím a to nejlépe dvakrát humanistické epištoly
Jána Lauko a pochopíte proč je nutno se od nějakého Američana distancovat, zvláště doporučuji:

Zkažené ovoce západní demokracie
Úvaha o potřebě monopolní nadvlády západu nad světem
Nová světová válka! Kdo všechno ji bude mít na svědomí?
Snaha o pochopení příčin bezbrannosti Evropy
Sexuálna výchova na školách! Áno? Nie?
————————————————–
Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v Marxismu-leninismu.
Nejsem sám, mám na to svědka, spolu-lajdáka z atelieru profesora a kriminálníka Bedřicha Rozehnala, Ing. arch. Boleslava Leinerta. Beru si ho tedy za-čerstva jako svědka.
Je to pár dní, co jsme kreslili podhorskou krajinu Hostýnských vrchů. Vzpomněli jsme našeho studia, kde ani tak nešlo o vlastní architekturu, ale jak dokumentuje náš index, na prvním máme zapsán:
Marxismus-leninismus a na druhém místě Ruský jazyk.
Pak následují ostatní podružnější předměty.¨

Marxismus-leninismus¨, je komunistická ideologie oficiálně založená na teoriích marxismu a leninismu. Jako samostatnou ideologii ji sestavil Josif Vissarionovič Stalin v knize Otázky leninismu. Marxismus-leninismus byla oficiální státní a stranickou ideologií SSSR a KSSS a ostatních spřátelených komunistických režimů a stran.

Nejdůležitější předmět přednášela v posluchárně na Vlhké ulici v Brně lektorka Zikmundová. Zmíněný Božan je svědek, že nám jasně odpřednášela lekci:
ZAČÁTEK 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
Po našem podrobném a snaživém výkladu nám to přineslo zápočet do indexu.
ZAČÁTEK 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
způsobilo nacistické Německo tím, že napadlo Polsko.
SSSR ve snaze ochránit slovanského bratra operativně obsadilo východní část Polska, aby tak obětavě zachránilo polovinu jeho území.
Lektorka Zikmundová byla výrazná osobnost. Byla krátce ostříhaná, oděná pánským kabátem v košili s kravatou.
Když stála za katedrou, tak nebyla vidět její sukně a spolužáci,
/my dva s Božanem ne/ o ní nemluvili jako o soudružce lektorce, ale byla to pro ně:“ Babachlap“.
Snad si na to ještě někdo s žijících spolužáků pamatuje.
Její přednášky na nás hluboce zapůsobily.
Ostatní studenti na tom byli později podobně:

doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc.
Po studiích působil jako učitel, vyučoval na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně (zaměření na dějiny 19. a 20. století, dějiny dělnického hnutí a ekonomické teorie). I jeho lektorská práce nepochybně přinesla zdravé ovoce:

Vláda podpořená komunisty dostala důvěru.

Menšinová vláda ANO a ČSSD získala důvěru Poslanecké sněmovny. Stalo se tak 264 dní po volbách. Česko ještě nikdy ve své historii nečekalo na tento okamžik déle. Dlouhé bylo i samotné jednání poslanců, trvalo 16 hodin. Premiér a šéf ANO Andrej Babiš požádal o důvěru pro svůj tým ve středu ráno, po celodenním maratonu projevů se poslanci dostali k hlasování až v noci.

S Božanem jsme se shodli na tom, že konečně jsou správní lidé na správném místě.
Božan svůj pastel pak pofixoval, můj zdaleka ne tak povedený akvarel doschl.

PS. Možná později napíši něco o dělnickém hnutí v Brně. V Argentině to z první ruky neznám.
Hezkou neděli s důvěrou vládě přeji, ale ne stojím si za každým slovem, takže raději  cituji:

Pana Oldřicha Lukáše:
„Zamyšlení nad prezidentskými volbami – veškerá legrace končí !!!
Ne, ne, milí přátelé!
Tyto prezidentské volby nejsou jen dalšími v předlouhé řadě bezvýznamných. Tentokrát jde o událost natolik významnou, že ovlivní zcela zásadně existenci každého z nás, našich rodin i naší země na dobu náramně dlouhou a možná nevratně. Pokud vám není osud vás, vašich blízkých i nás všech lhostejný, je naprosto nejvyšší čas dát stranou vše nepodstatné, vzít rozum a zkušenosti do hrsti a vyrazit k volebním urnám. To proto, že nadnárodní síly temna už nezakrytě vytáhly do boje za zničení bílé rasy české země, našeho kulturního dědictví, hodnot, rodin, domovů, zkrátka všeho čím jsme. Pokusme se proto odložit uměle vytvořené předsudky, pomluvy a nenávistné projevy „expertů“ ČT a ČR, jakož i Bakalových plátků a nahlédněme do politické kuchyně obou kandidátů!
Jiří Drahoš:
Přeskočme informace z netu o tom, že Drahošovu spolupráci (agent Bas)
Vynutila díky jeho homopedofilním sklonům, že odcizoval kolegům jejich nápady a patenty, že sepsal „vědeckou vítačskou chartu“ pražské kavárny, která odstartovala polarizaci společnosti. Pomiňme i konspirační úvahy proč používá bezdioptrické brýle (podobně vypadají špionážní zařízení, které dokáže zobrazovat nápovědu nebo fungovat jako sluchátko). Pominout však nemůžeme tvrzení nezávislých medií, že je členem Římského klubu, dokonce prý šéfem české pobočky, neboť jde o zednářské společenství ovládané západní“Černou šichtou“ a třinácti nejbohatšími iluminátskými rodinami z USA usilujícími o vyhlazení velké části světové populace – se Slovany v čele. Že tento pán činí v zájmu osobní kariéry je sice pochopitelné, nikoli však omluvitelné.
Jak se zdá nemá Drahoš jasný názor na řadu zásadních otázek života, neboť soudě dle jeho výroků v médiích mění neustále své postoje – nejspíš podle pokynů svých poradců zjišťujících, co dělný lid chce slyšet a co ne /což svědčí o nevyzrálé osobnosti chudé na životní zkušenosti). Ještě horší je spektrum těch, kteří tuto loutku pražské kavárny podporují. Jde vesměs o rádoby umělce, experty na všechno kromě morálky, zkorumpované presstituty a parazitní multikulti neziskovky plné deviantů nejrůznějšího zrna, novodobých fašistů, kteří ukazují na každého s jiným názorem a řvou“fašisti!“ V čele mrzkých charakterů podporujících Drahoše, pro které jsou slova jako vlast či národ symbolem zavilé nenávisti, stojí světově proslulý tunelář Kalousek a mj. i Muslimská obec v Praze. Náhoda?“
Oldřich Lukáš:
„to byl můj názor, který jsem poslal několika svým přátelům. A to je konec. Stojím si za každým slovem“

RAF DNES

Zdeněk Gryc | Čtvrtek, 12. 7. 2018 v 7:30

„Založení 310. československé stíhací perutě RAF (12. červenec 1940)
Československými perutěmi RAF prošlo během války neskutečných na 2500 mužů. 310. stíhací peruť byla jednou ze čtyř československých perutí v RAF, sloužila v ní nejdéle a měla největší skóre sestřelů nepřátelských letounů. V 310. stíhací peruti RAF postupně sloužilo na 30 našich letců. V době jejich návratu po vítězné válce nebyli na rozdíl od hrdinů většiny zemí spojenců vítáni, ale naopak pronásledováni a zavíráni. Dalšími perutěmi byly 312 313.

Churchill uctil piloty: Mnoho lidí vděčí za život nemnohým

Londýn – V dobách krutých bojů letecké bitvy o Británii pronesl britský premiér Winston Churchill před Dolní sněmovnou legendární projev, ve kterém vzdal úctu pilotům bojujícím v řadách Královského letectva. Prohlásil tehdy, že ještě nikdy v historii lidských konfliktů nevděčil tak velký počet lidí takové hrstce lidí – pilotům, které Churchill nazval nemnohými“

ZATOPENÁ JESKYNĚ

Zdeněk Gryc | Úterý, 10. 7. 2018 v 21:49

Po 18 dnech úspěšně skončila záchrana mladých thajských fotbalistů a jejich trenéra ze zatopené jeskyně. Potápěčům se dnes podařilo dostat ven posledních pět uvězněných. Všichni jsou mimo ohrožení života, ale stále zůstávají v péči lékařů.
David Krkoška
dnes 19:53
————————————-
Iniciátorem průzkumu podzemí, zejména v Nové Ochozské jeskyni u Líšně byl nedávno zesnulý emeritní děkan a první profesor ekologie na Olomoucké universitě Otakar Štěrba.
V jeskyni jsme pracovali za našeho studia VŠ po maturitě v roce 1952 na RG Židenice. Zejména když v zimním období poklesla voda.
V jeskyni jsme pak obnovovali votivní pomníček 3 skautíků,
kteří po osvobození vlezli do jeskyně, jejíž mřížová vrátka byla tehdy otevřena.
V roce 1958 byla naše společná práce přerušena.
To nám nezabránilo, abychom podobně tehdy, jako svět dnes, nesledovali tragedie v podzemí:
převzato:

„Za největší českou speleologickou tragédii mohly podzemní povodně z bouřek
4. července 2018 12:01
Největší tragédii v historii české speleologie mají na svědomí podzemní povodně z bouřek. Před 48 lety, 29. srpna 1970, při zkoumání nových prostor Amatérské jeskyně v Moravském krasu zahynuli amatérští speleologové Milan Šlechta a Marko Zahradníček.

Šlechta a Zahradníček se do jeskyně ponořili ráno 29. srpna 1970. Kolem poledne však začalo v severní části krasu intenzivně pršet. Podle odborníků byly podobné přívaly deště nevídané, hladina Bílé vody v Nové Rasovně stoupla o více než deset metrů.
Jeskyňáři se tedy rozhodli vrátit, vzápětí však s nimi jejich kolegové ztratili spojení. Nejspíš se snažili ukrýt v dvoumetrovém komínu ve stropě chodby, kde je zastihl příval vody. Po masivní záchranné akci, které se účastnily stovky lidí, nalezly 2. září jednoho ze speleologů mrtvého visícíhi za přilbu, druhý ležel na dně chodby připoutaný ke svému kolegovi lanem.
Po tragédii byl vstup do jeskyně pro amatérské jeskyňáře zakázán na 23 let.

Amatérská jeskyně je nejdelším jeskynním systémem v Česku s délkou prozkoumaných prostor téměř 35 kilometrů. Speleologové ji objevili 18. ledna 1969. Protéká jí Sloupský potok, Bílá voda a Punkva. Systém sahá až do propasti Macocha a tvoří jej netradiční chodby připomínající tunely, jsou v něm rozlehlé dómy s krápníky, přičemž část podzemí je zatopená.
Amatérští i profesionální speleologové se již dávno pokoušeli objevit místa, kde vzniká říčka Punkva, přičemž se vědělo, že jejími zdrojnicemi jsou Sloupský potok a říčka Bílá voda. Ta se noří do podzemí v místě nazvaném Nová Rasovna nedaleko obce Holštejn. Dodnes systém není zcela probádaný. V sousedství Amatérské jeskyně jsou i známé Sloupsko-šošůvské jeskyně s propadáním Punkvy, jeskyně Nová Rasovna, propast Macocha či Punkevní jeskyně.
V tamních jeskyních zahynulo již několik lidí
První obětí z řad jeskyňářů při objevování Moravského krasu byl v roce 1941 speleolog Jan Němec, který zahynul v závalu v Kateřinské jeskyni. Od té doby našlo v podzemí smrt sedm lidí.

Posledním speleologem, který v tamních jeskyních zahynul, byl Michal Skýba, kterého v roce 1998 zastihla povodeň při zkoumání jeskyně u Holštejna.
Na podzim 2004 zemřela v Rudickém propadání třiatřicetiletá horolezkyně. Při výstupu zkolabovala a i když ji záchranáři dostali na povrch asi za tři hodiny, oživit ji nedokázali.
Prohlídky jeskyně jsou pro veřejnost jen mimořádně
Amatérskou jeskyni zpřístupňují ochranáři jen při mimořádných příležitostech, naposledy tomu bylo na podzim 2016. Zpřístupněná část je dlouhá asi 500 metrů.

V úseku nejsou žádné upravené chodníčky, zábradlí, ani schodiště a na několika místech je třeba přebrodit potok. Návštěvníci se neobejdou bez helmy, svítilny a vhodného oděvu.
Nabídnutá trasa je dostačující k tomu, aby si návštěvník udělal obrázek o Amatérské jeskyni. K vidění je bohatá krápníková výzdoba a rozměrný Absolonův dóm, což jsou prostory veliké asi jako koncertní sál.“
Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/tragedie-podzemi-jeskyne-moravsky-kras-podzemni-povodne-speleolog-zachrana-1si-/domaci.aspx?c=A180704_085724_domaci_jumi

KAJAKÁŘI

Zdeněk Gryc | Neděle, 8. 7. 2018 v 22:49

Zeman rozdělil národ, jsem zklamaný z něj i z české politiky, říká kajakář Hradilek

Kajakář Vavřinec Hradilek je občansky aktivní
a komentuje politiku na sociálních sítích.
„Nedá mi to, považuju to za správné,“
tvrdí stříbrný olympionik z OH v Londýně.
Článek:
„„Prezident by měl reprezentovat hrdost a stmelovat zemi
a Miloš Zeman podle mne takovým prezidentem není,“
tvrdí kajakář Vavřinec Hradilek, který je pyšný na to,

že má stejné iniciály jako Václav Havel.

„Prezident Zeman za dobu ve své funkci rozeštval lidi a rozdělil národ,“ myslí si Hradilek. “

Zdeněk Gryc je na tom podobně, léta jezdil na kajaku.
© 2008 Parola s.r.o.